Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Víkend v Poprade plný akciíVytlačiť
 

AERO-MOTO-VÍKEND  www.aeromotovikend.sk

 

POPRADSKÝ MODELÁRSKY DEŇ:

VIVA ITALIA:

DEŇ JOGY:

Ďalšie podujatia v Kalendári podujatí na www.poprad.sk alebo na www.visitpoprad.sk.


 
 

Primátor rozšíril čas na prijímanie občanov Vytlačiť
 

Primátor mesta Poprad Jozef Švagerko sa rozhodol zmeniť a rozšíriť čas na stretnutia s občanmi priamo na pôde mestského úradu. Od pondelka 11.5.2015 bude „Káva s primátorom“ každý pondelok od 14:00 do 16:00 hod. „V piatok už ľudia premýšľajú nad víkendom a oddychom. Pondelok je výhodnejší aj preto, že môžem konkrétne problémy riešiť ihneď s vedúcimi jednotlivých oddelení,“ vysvetlil primátor. Čas na pravidelné stretnutia s občanmi, ktorí sa chcú stretnúť s primátorom, zaviedol Jozef Švagerko po svojom zvolení do funkcie. Od decembra 2014 prijal primátor počas piatkov v čase od 14:00 do 15:00 hod 200 občanov. „Viac ako polovica hľadá pomoc. Buď chcú prácu, byty, riešenie svojich problémov. Dosť som vycítil, že niektorí ľudia nepotrebovali na začiatku ani riešiť problémy, chceli sa len stretnúť a porozprávať,“ informoval primátor, podľa ktorého viacero občanov prichádza aj so zmysluplnými podnetmi a postrehmi a je vidieť, že sa zaujímajú o život v meste. „Je to dosť namáhavé, ale ja som kvôli tomu kandidoval a chcem ľuďom pomáhať,“ doplnil na adresu rozšírenia času na stretnutia s občanmi Jozef Švagerko.

Na stretnutie s primátorom je nevyhnutné objednať sa prostredníctvom sekretariátu na t.č. 052/7167 202 alebo na emailovej adrese primator@poprad.sk .

Občania môžu komunikovať s primátorom nielen na osobných stretnutiach ale tiež prostredníctvom emailu a k dispozícii je aj pravidelná rubrika v týždenníku Noviny Poprad - „Spýtali ste sa primátora“.

Ďalšou možnosťou, ako osloviť prvého muža mesta, je sekcia „Napíšte nám“ na webovom sídle mesta Poprad www.poprad.sk . V blízkej budúcnosti bude v priestoroch MsÚ umiestnená aj schránka na anonymné podnety. 


 
 

V Poprade začala kosba verejnej zeleneVytlačiť
 

Samospráva začala v stredu 13.5.2015 s prvou kosbou trávnatých plôch v správe mesta. Ide o súčasť opatrení pri vytváraní a ochrane zdravého životného prostredia pre občanov mesta. „Kosenie trávnatých porastov je vykonávané z estetického a hlavne zo zdravotného hľadiska. Trávy a buriny sú najrozšírenejšími a najväčšími alergénmi v mestskom prostredí. Iba systematickým ošetrovaním – kosením verejných priestranstiev sa alergizujúce účinky peľu rastlín negujú a to tým, že nikdy nedosiahnu generatívnu fázu,“ uviedla Daniela Polaštiková z oddelenia životného prostredia MsÚ v Poprade. Samospráva z rovnakých dôvodov žiada vlastníkov trávnatých plôch na území mesta o súčinnosť a kosbu plôch v ich vlastníctve. Ako prvé prišli na rad pri kosení lokality Centrum a Západ, následne sa kosci presunú na sídliská JUH a do ostatných častí mesta. Kosenie plôch vykonáva pre mesto spoločnosť Brantner s. r. o. Poprad. Kosba verejnej zelene sa v závislosti od počasia uskutoční 3-4x počas roka.  


 
 

Pamätnú tabuľu Jána Pavla II. vytvorí Štefan HudzíkVytlačiť
 

Pamätnú tabuľu, ktorá pripomenie návštevu pápeža Jána Pavla II. v Poprade spred 20 rokov, vytvorí známy akademický sochár Štefan Hudzík. Rozhodla o tom odborná komisia, ktorá návrh laureáta viacerých ocenení vybrala spomedzi štyroch autorov. Na pamätnej tabuli bude výzva "Nebojte sa!", s ktorou sa pápež poľského pôvodu veľakrát obracal na ľudí. Zároveň na nej bude nápis "Svätý Ján Pavol II., pápež 1978-2005" a spomienka na to, že vznikla pri príležitosti výročia návštevy mesta Poprad ("20. výročie návštevy mesta Poprad"). Slávnostný akt odhalenia sa uskutoční počas Národného stretnutia mládeže P15, ktoré sa uskutoční na prelome júla a augusta. Myšlienka osadiť tabuľu vznikla u bývalého vedenia mesta s vtedajším primátorom Antonom Dankom. Nové vedenie, ktoré na rokovaní s tímom P15 zastupoval primátor Jozef Švagerko, po svojom nástupe potvrdilo záväzok osadiť ju a zabezpečilo všetky potrebné kroky, aby k tejto udalosti mohlo dôjsť počas letného celonárodného podujatia. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnilo mesto v marci, do polovice apríla mu predložili grafický návrh a cenovú ponuku štyria umelci. "Po posúdení všetkých grafických a cenových návrhov bol ako víťazný vybratý návrh sochára Štefana Hudzíka. Pri výbere sme zohľadnili aj pripomienky obdarovaného, pretože pamätná tabuľa bude umiestnená na budove Konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie,“ hovorí primátor mesta Poprad Jozef Švagerko. Tabuľa vo finálnej podobe by mala byť podľa jeho slov dodaná do 30. júna 2015. V súčasnosti ju jej autor dal odliať do bronzu v Kremnici. "Mojím cieľom bolo vdýchnuť do bronzu kus života a odkaz, ktorý nám svätý otec zanechal - aby sme sa nebáli žiť pre druhých, aby sme sa tešili a radovali zo života. Nech nás naplní jeho svedectvo, ktoré chcel priniesť všetkým ľuďom," dodáva akademický sochár Štefan Hudzík. Pamätná tabuľa predstavuje druhé vzdanie pocty zosnulému pápežovi, ktorého vlani vyhlásili za svätého. Radnica už pred siedmimi rokmi pomenovala po ňom nábrežie, ktoré dovtedy nieslo názov Popradské nábrežie. Národné stretnutie mládeže P15, počas ktorého bude tabuľa odhalená, je úzko spojená s Jánom Pavlom II. Na P15 sa začne oficiálna príprava na 31. svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia budúci rok v Krakove. Práve Ján Pavol II. bol pred tridsiatimi rokmi ich iniciátorom. V roku 1995 vtedajší pápež navštívil nielen Poprad, ale aj Levoču. Oddychoval pri Sliezskom dome a odlietal z letiska Poprad.

Sochár Štefan Hudzík, ktorý vlani oslávil 60 rokov, žije a tvorí v Spišskom Štiavniku. Patrí k najvýznamnejším umelcom, ktorí ostali žiť a pracovať v regióne. Už 20 rokov vyučuje dizajn a tvarovanie dreva v Spišskej Novej Vsi. Študoval rezbárstvo na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave a figurálne sochárstvo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Je nositeľom Ceny slovenského fondu výtvarných umení, Ceny Martina Benku a laureátom ceny Konferencie biskupov Slovenska Fra Angelico. Medzi jeho najznámejšie diela patrí sochy v nadživotnej veľkosti - Cyrila a Metoda v Spišskom Štiavniku, sv. Michala v Spišskom Bystrom, sv. Jozefa - robotníka vo Svite, blahoslavenej sr. Zdenky Schelingovej v Krivej na Orave a Jána Pavla II. v Oravskej Polhore. 

 

Mesto Poprad / Komunikačný tím P15 


 
 

Mesto odvolalo 2.stupeň povodňovej aktivityVytlačiť
 

4.6.2015

Dňa 04.06.2015 k 10,00 hod. mesto Poprad odvolalo 2.stupeň povodňovej aktivity. Dôvody, ktoré viedli k jeho vyhláseniu pominuli a vykonali sa nevyhnutné úkony, aby sa zabránilo ďalším povodňovým škodám. Odvolanie povodňovej aktivity vykonal primátor na základe odporúčania Povodňovej komisie mesta Poprad a so súhlasom Správcu vodných tokov na území mesta Poprad - povodia Dunajca a Popradu. Do 10 dní sa vykoná vyúčtovanie záchranných a zabezpečovacích prác spolu so súhrnnou správou o povodni a predloží Okresnému úradu v Poprade. Zároveň sa identifikujú povodňové škody po prietrži v dňoch 20. - 21. 5. 2015.

27.5.2015

 

Na základe stabilizácie situácie po intenzívnych zrážkach, keď už pominuli dôvody a nehrozí nebezpečenstvo ďalších povodňových škôd, ako aj na základe doporučenia Povodňovej komisie mesta Poprad bol dňa 27.5.2015 o 8:00 hod odvolaný III. stupeň povodňovej aktivity pre územie mesta Poprad. „V zmysle § 11 ods. 10 zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami je po odvolaní III.stupňa povodňovej aktivity vyhlásený II.stupeň povodňovej aktivity, počas ktorého sa dokončia povodňové záchranné a povodňové zabezpečovacie práce,“ informoval Imrich Kisel, samostatný pracovník ochrany, bezpečnosti a obrany MsÚ v Poprade. 

26.5.2015

Mesto Poprad pokračuje v odstraňovaní následkov prívalových dažďov, ktoré v noci z 20. na 21.5.2015 poškodili historickú kanalizáciu v Strážach pod Tatrami a spôsobili zaplavenie Kukučínovej ulice a pivničných priestorov okolitých rodinných domov. Dodávateľská spoločnosť pracujúca na spriechodňovaní poškodeného kanalizačného zberača pod Strážskym námestím najprv odkopala zavalenú daždovú kanalizáciu. Rozmočený terén v okolí kanalizácie však spôsobil, že sa začalo zosúvať podložie cestnej komunikácie vedľa kanalizačného zberača. V dôsledku toho bol zosuv najprv provizórne spevnený. Odborná komisia – pracovníci odboru výstavby, projektant a zástupca realizačnej firmy na mieste zavalenej kanalizácie zhodnotili stav s konštatovaním, že klenba starej kanalizácie je vplyvom tlaku vody narušená, časti kamennej klenby uvoľnené a hrozí zosuv v celej časti narušeného chodníka pre peších až po odbočku pod cestnú komunikáciu. Komisia preto odporúčala čo najskôr zasypať vykopanú ryhu, nakoľko hrozilo prepadnutie pravej strany vozovky Kukučínovej ulice vplyvom rozmočeného podložia komunikácie a zosuv i ľavého svahu s oddychovou zónou. „Dodávateľska firma uložila 1000 mm betónové skruže so zámerom zachovať prietok z pôvodnej kanalizácie na usmernenie toku dažďových vôd, ktoré podmývajú brehy ryhy po odkrytí zavalenej kanalizácie. Skruže sú uložené tak, aby sa v prípade ďalších prívalových dažďov minimalizovalo ďalšie poškodenie miestnej komunikácie a voda z polí by mala pretekať len v uložených skružiach,“ informoval Imrich Kisel, samostatný pracovník ochrany, bezpečnosti a obrany MsÚ v Poprade. Dodávateľská firma vykoná ešte nevyhnutné provizórne úpravy terénu, ktoré ochránia dotknutý priestor pred ďalšími povodňovými škodami.

SHMU vydal aktuálne výstrahu 2. stupňa pre okres Poprad, kedy sa predpokladá 40 – 70 mm zrážok na dni 26.-27.5.2015. Aj z tohto dôvodu sa v lokalite naďalej vykonáva monitoring prostredníctvom hliaddok mestskej polície. Priestor výkopových prác je zabezpečený kovovými zábranami a vodiacimi tabuľami.

25.5.2015

Meteo a hydrologická situácia stabilizovaná. Mestská polícia monitoruje predovšetkým kritický úsek príjazdovej cesty do časti Stráže pod Tatrami. Zosuv terénu sa po prijatých opatreniach stabilizoval, prispelo k tomu i počasie bez výrazných zrážok. Dnes odborná komisia – pracovníci odboru výstavby, projektant a zástupca realizačnej firmy rozhodnú o ďalšom postupe prác.

24.5.2015

Meteo a hydrologická situácia stabilizovaná . Vykonáva sa monitorovanie situácie na území mesta Poprad hliadkami MP, predovšetkým kritický úsek príjazdovej cesty do časti Stráže pod Tatrami.

Firma pracujúca na spriechodňovaní poškodeného kanalizačného zberača pod Strážskym námestím odkopala zavalenú daždovú kanalizáciu.

Rozmočený terén v okolí kanalizácie zosúva podložie cestnej komunikácie vedľa kanalizačného zberača– momentálne v hĺbke cca 60 cm a dĺžke 1,5 m. Provizórne spevnenie zosuvu a zúženie jazdného pruhu kovovými zábranami a vodiacimi tabuľami.

 

23.5.2015

Situácia na území mesta Poprad je stabilizovaná. Vykonáva sa monitorovanie situácie na území mesta Poprad hliadkou Mestskej polície. Pokračovali práce na spriechodňovaní poškodeného kanalizačného zberača pod Strážskym námestím, boli prerušené k 19,00 hod.

Meteo a hydrologická situácia stabilizovaná . Vykonáva sa monitorovanie situácie na území mesta Poprad hliadkami MP.

21.5.2015 

Odstraňovanie následkov prívalových dažďov pokračuje

V priebehu dňa boli brehy Hozeleckého potoka v časti mesta Stráže pod Tatrami na najkritickejších miestach spevnené 75 tonami kameniva, ktoré naviezli s pomocou kráčajúceho bagra pracovníci Správy povodia Dunajca a Popradu.

Zo zaplavených pivníc v Strážach je odčerpávaná voda s pomocou Dobrovoľného hasičského zboru Poprad - Stráže.

Mesto Poprad zároveň dodávateľsky spriechodňuje poškodený kanalizačný zberač odvádzajúci vodu z polí, ktorý spôsobil zaplavenie príjazdovej komunikácie do tejto časti mesta.

Priebežne sú odstraňované nánosy z miestnych komunikácií po prívalových dažďoch v Strážach pod Tatrami, vo Veľkej a na sídlisku JUH III.

Vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity vzhľadom na aktuálnu predpoveď počasia aj naďalej trvá. 

20.5.2015

Dňa 20.5.2015 o 20,30 hod. obdržala stála služba mestskej polície v Poprade hlásenia od občanov, že v Strážach pod Tatrami došlo k zaplaveniu Kukučínovej ulice a priľahlých rodinných domov. „Na základe situácie, ktorá vznikla po prívalových dažďoch, kedy došlo k zaplaveniu Kukučínovej ulice a pivničných priestorov okolitých rodinných domov v Poprade – Strážach pod Tatrami som 20.5.2015 o 21:00 vyhlásil III.stupeň povodňovej aktivity pre územie mesta Poprad,“ informoval primátor Popradu Jozef Švagerko. Ten následne v zmysle príslušnej legislatívy vydal príkaz na vykonanie záchranných prác, do ktorých sa aj sám zapojil.

O 22,00 hod. došlo aj k zaplaveniu komunikácie na Rastislavovej a Suchoňovej ulici v Poprade na sídlisku JUH III. V Strážach pod Tatrami hladina Hozeleckého potoka dosiahla brehovú čiaru a vybrežila sa na futbalové ihrisko.

O 02,00 hod. sa situácia Kukučínovej ulici sa stabilizovala, voda tečie v cestnej kanalizácii, hladina Hozeleckého potoka je pod brehovou čiarou. Na sídlisku JUH III voda plynule odteká do miestnej kanalizácie.

V Strážach pod Tatrami v úseku Strážske námestie – Kukučinova ulica je poškodený chodník pre peších v dĺžke cca 20 m, poškodená cestná kanalizácia vedľa komunikácie na Kukučínovej ulici.

Zrealizovali sa tieto opatrenia:

- uzavretie prístupovej cesty do časti Stráže pod Tatrami a následná regulácia dopravy štátnou a mestskou políciou,

- odstraňovanie prekážok, ktoré bránili odtoku vôd,

- vytvorenie hrádze navrecovaným pieskom v kritických úsekoch na Kukučínovej ulici, ktoré slúžili na usmernenie toku vody a ochranu rodinných domov,

- čerpanie vody zo zaplavených priestorov rodinných domov,

- odstraňovanie hrubých nánosov z miestnej komunikácie,

- odstraňovanie nánosov z kanalizačných poklopov na Rastislavovej, Suchoňovej ulici a Velickom námestí.

- monitorovanie situácie na vodných tokoch a kritických úsekoch podľa Povodňového plánu.

Na záchranných prácach sa zúčastnili: štátna polícia, Mestská polícia mesta Poprad, HaZZ Poprad, záchranná jednotka CO mesta Poprad, Správa mestských komunikácií mesta Poprad, Dobrovoľný hasičský zbor Poprad Stráže, Správa a údržba ciest PSK – stredisko Poprad.

Mesto Poprad navrhlo Správe a údržbe ciest PSK, aby preverila stabilitu a kvalitu vozovky na konci Kukučínovej ulice, kde došlo k roztrhnutiu kanalizácie a poškodeniu miestneho chodníka pre peších.

Úrazy ani havárie sa pri záchranných prácach nevyskytli.

 

Vyčíňanie vody v obrazoch: 

 


 
 
Položky 6-10 z 812

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Streda 1.7.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 2.7.
Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 3.7.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 4.7.
Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 5.7.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 6.7.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 7.7.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 8.7.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

41417640

1.7.2015
Úvodná stránka