Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Poprad bojuje so snehomVytlačiť
 

V priebehu noci z piatka 30.1. na sobotu 31.1. napadlo v Poprade 40 cm snehu. Správa mestských komunikácií(SMK) v Poprade je už od piatkového poludnia poludnia v plnom nasadení s posilnenými zmenami. So snehovou pokrývkou bojuje všetka dostupná technika SMK v počte 10 mechanizmov. Vzhľadom na náročnosť situácie povolala SMK techniku aj z externých zdrojov – na výpomoc dorazili ďalšie tri nakladače, ktoré budú pomáhať pri čistení parkovísk v jednotlivých častiach mesta. V zmysle Operačného plánu zimnej údržby 2014/2015 je pri údržbe najväčší dôraz kladený na príjazdy ku zdravotníckym zariadeniam, prejazdnosť komunikácií zaisťujúcich hromadnú autobusovú dopravu a z hľadiska dopravy najrizikovejšie miesta.

Samospráva zároveň žiada obyvateľov v tejto náročnej situácii o trpezlivosť a porozumenie. Aj keď je nasadená všetka dostupná technika a pracovné sily, čistenie ulíc a ciest bude vzhľadom na množstvo snehu veľmi náročné. Čistenie komunikácií bude prebiehať postupne podľa operačného plánu zodpovedajúceho tejto situácii. 


 
 

Víkendová snehová nádielka prekonala všetky popradské rekordy Vytlačiť
 

Víkendová nádielka snehu prekonala všetky popradské rekordy. Podľa informácií zo Slovenského hydrometeorologického ústavu napadlo v Poprade počas uplynulého víkendu za 24 hodín 39 cm snehu, čo je najviac v tomto meste od roku 1951, odkedy SHMÚ tieto údaje eviduje. Snehový rekord, ktorý určite potešil najmenších Popradčanov, skomplikoval situáciu najmä na mestských cestách a chodníkoch. V zmysle Operačného plánu zimnej údržby 2014/2015 vypracovaným Správou mestských komunikácií(SMK) v Poprade bol pri údržbe najväčší dôraz kladený na prejazdnosť príjazdov ku zdravotníckym zariadeniam, prejazdnosť komunikácií zaisťujúcich hromadnú autobusovú dopravu a z hľadiska dopravy najrizikovejšie miesta. Technika SMK v Poprade cez víkend po popradských cestách a chodníkoch pri pluhovaní a posýpaní najazdila viac ako 3tisíc kilometrov. Do zimnej údržby je pritom zaradených 32 km chodníkov a takmer 68 km mestských komunikácií. V uliciach je vzhľadom na množstvo snehu nonstop 6 traktorov, 2 malé posypové vozy s radlicami a 3 veľké sypače s radlicami. Na čistenie chodníkov boli nasadené aj ručné frézy. Údržbu počas víkendu zabezpečovalo v posilnených zmenách 54 pracovníkov SMK. Už v sobotu posilnili techniku v teréne 3 nakladače od externých dodávateľov, ktoré sa venovali čisteniu chodníkov a parkovísk v jednotlivých častiach mesta. SMK zasahovalo v uliciach nielen podľa schváleného operačného plánu, ale aj na základe požiadaviek občanov komunikovaných priamo cez dispečing. “Takáto situácia v novodobej histórii mesta ešte nenastala. Všetci, čo môžu, sú s technikou vonku, no bude to trvať ešte dni, kým sa podarí zabezpečiť komfortnú priechodnosť všetkých chodníkov a uličiek v meste. Ak máme v Poprade 100 km ciest a chodníkov, o ktoré je potrebné sa starať, tak je jasné, že technika nemôže byť vždy a všade. Tak ako nás mrzí sťažená priechodnosť niektorých dočisťovaných úsekov, tak chceme vzhľadom na mimoriadnosť situácie vyzvať občanov mesta aj na väčšiu vzájomnú solidaritu v tejto situácii,” uviedol 1.viceprimátor Popradu Igor Wzoš.

V snahe zabezpečiť odvoz odpadu a umožniť manipuláciu s nádobami na odpad bez rizika ich poškodenia boli do čistenia stanovíšť kontajnerov od snehu zapojení pracovníci malých obecných služieb. Spolu 43 osôb bolo dnes nasadených v centre mesta, v Matejovciach, na sídliskách JUH I a ZÁPAD, od zajtra bude pri čistení mesta pomáhať 72 osôb. Pracovníci firmy BRANTNER boli zapojení do čistenia stanovíšť kontajnerov na sídliskách JUH II, V a VI. Aj keď je nasadená všetka dostupná technika a pracovné sily, dočisťovanie ulíc a ciest bude vzhľadom na množstvo snehu pokračovať postupne ďalej a z najkritickejších lokalít bude sneh postupne odvážaný.

 


 
 

Popradskí škôlkari športujú na ľade i v Aréne PopradVytlačiť
 

Zimný štadión mesta Poprad ako aj Aréna Poprad boli v uplynulých dvoch mesiacoch v centre pozornosti detí z popradských materských škôl. Mesto Poprad pre ne v týchto športových zariadeniach zorganizovalo obľúbené kurzy korčuľovania a všeobecnej pohybovej prípravy. Na zimnom štadióne vyvrcholí 15.decembra odovzdávaním ľadových vysvedčení prípravný výcvik v korčuľovaní pre 50 detí z MŠ Podtatranská. Od 12.januára budú na zimnom štadióne pokračovať vo výcviku deti z MŠ Dostojevského. Kurz korčuľovania bude od 9.decembra pokračovať aj na ľadovej ploche pri Aréne Poprad – 150 detí z ďalších materských škôl bude pod dozorom skúsených trénerov korčuľovať každý utorok, štvrtok a piatok. „Keďže dodatočne prejavujú záujem aj ďalší rodičia detí z už prihlásených i nových materských škôl, je mesto pripravené rozšíriť tréningové dni aj na stredu,“ uviedol Jozef Pavlík z oddelenia školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade. Výcvik vedú skúsení hokejoví tréneri Eugen Nahalka a Pavol Majchrovič. Okrem korčuľovania vrcholí aj kurz všeobecnej pohybovej prípravy v Aréne Poprad, ktorá počas uplynulých mesiacov patrila dva dni v týždni deťom z materských škôl Jarná, Letná a Dostojevského. Tento výcvik skončí 4. a 5.decembra.

V uplynulom školskom roku absolvovalo kurz výučby korčuľovania 196 detí, kurz všeobecnej pohybovej prípravy absolvovalo 167 detí. Všetky náklady na tieto populárne a obľúbené aktivity detí z materských škôl hradí mesto Poprad.

 


 
 

Poslanci schválili rozpočet mesta na rok 2015Vytlačiť
 

Popradskí mestskí poslanci schválili rozpočet na rok 2015. Stalo sa tak na 5.zasadnutí MsZ mesta Poprad dňa 10.12.2014. Rozpočet mesta Poprad na rok 2015 bol schválený ako vyrovnaný v celkovej výške 34 714 000 €. Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 31 908 000 €, bežné výdavky vo výške 31 407 110 €, kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 250 000 € a kapitálové výdavky vo výške 3 170 790 €. „Z kapitálových výdavkov vo výške 3 170 790 € boli do jednotlivých programov rozpísané len výdavky do výšky 1,37mil eur – ide o tie výdavky, ktoré súvisia s neukončenými stavbami z roku 2014, zádržkami z roku 2014 a opakovanými investíciami – výkup pozemkov, generel zelene a podobne. Investície vo výške 1,8 mil eur neboli rozpísané - nechávame ich na prerozdelenie pre nových poslancov a nové vedenie mesta Poprad, aby v ňom zohľadnili svoje priority a plány na rok 2015,“ uviedla vedúca ekonomického odboru MsÚ v Poprade Jitka Púčiková. Prebytok bežného rozpočtu je v celkovej výške 500 890 €, vo výške 136 100 € je použitý na splácanie istiny z úverov a vo výške 364 790 € na krytie kapitálových výdavkov. Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). V príjmovej časti sú to prostriedky rezervného fondu vo výške 2 516 570 € a vo výške 39 430 € mestského fondu rozvoja bývania na krytie kapitálových výdavkov; vo výdavkovej časti sú to splátky istín z úverov. 


 
 

Mesto obdarovalo deti z rodín, ktoré sa ocitli v núdziVytlačiť
 

Popradské deti z rodín v hmotnej alebo sociálnej núdzi mali Vianoce v predstihu! V pondelok 15.12.2014 dostali špeciálne vianočné balíčky. Stalo sa tak na charitatívnom podujatí, ktoré v zasadačke okresného úradu v Poprade pripravilo mesto Poprad v spolupráci s Apoštolskou cirkvou. „Každý balíček je individuálny a deti v ňom nájdu oblečenie, sladkosti, školské a hygienické potreby, chýbať nebudú ani hračky,“ uviedla Etela Lučivjanská, vedúca sociálneho odboru MsÚ v Poprade. Spolu 250 balíčkov odovzdali deťom vo veku od 2 do 14 rokov počas spomínaného podujatia, ďalších 200 balíčkov roznesú terénni pracovníci do Matejoviec a do rodín v sociálnych bytoch na Levočskej ulici. Aj takýmto spôsobom sa samopráva s pomocou partnerov snaží deťom pripraviť pekné vianočné chvíle. Mesto Poprad pracuje s rodinami v hmotnej a sociálnej núdzi počas celého roka - poskytuje im komplexné poradenstvo, v lete organizuje pre deti pravidelný bezplatný letný tábor, rodinám poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi. Práve na základe tejto dlhodobej spolupráce vybrali pracovníci sociálneho odboru deti a rodiny, ktoré boli obdarované – ide o rodiny, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi, neúplné rodiny, rodiny, ktorým bolo zverené dieťa do starostlivosti a pod.). Spoločné charitatívne podujatie samosprávy a Apoštolskej cirkvi na Slovensku sa v Poprade konalo už po 12-krát.

 


 
 
Položky 51-55 z 788

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Utorok 26.5.
Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 27.5.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 3
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 28.5.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 29.5.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 30.5.
Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 31.5.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Zašportujte si.

V stredu 27. mája 2015 môžu Popradčania využiť viaceré športoviská zdarma alebo s výraznými zľavami. Bližšie v aktualitách - šp. podujatia.

Zašportujte si, zabavte sa a pomôžte

10. júna 2015 ožije námestie sv. Egídia veľkou športovou, kultúrnou a charitatívnou akciou, výnos ktorej prispeje k zakúpeniu prístroja pre detské oddelenie NsP Poprad. Bežci na bežeckom páse od 10,00 h budú zbierať kilometre a všetci účastníci behu alebo prechádzky o 17,00 h zakúpením štartového čísla za 3,-€, dôchodcovia a mládež za 1,-€ prispejú k svojmu zdraviu a záchrane zdravia a životov malých pacientov. Podujatie obohatia známe hudobné skupiny a tombola štartových čísel so zaujímavými cenami.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

40138682

26.5.2015
Úvodná stránka