Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Mesto Poprad sa zapojilo do programu NAŠE MESTO 2014Vytlačiť
 

Mesto Poprad sa zapojilo do firemného dobrovoľníckeho programu NAŠE MESTO 2014, ktorý organizuje NADÁCIA PONTIS. V programe uspela samospráva s projektom „Zveľaďme mesto“, ktorý bude zo strany NADÁCIE PONTIS podporený grantom vo výške 390,00 EUR. Prostriedky budú použité predovšetkým na nákup maliarskych potrieb, ďalšie nevyhnutné pracovné náradie zabezpečí samospráva. Prioritou projektu „Zveľaďme mesto“ bude zveľadenie areálu starého židovského cintorína a areálov materských škôl na Dostojevského ulici a na Ulici mládeže. Na spolu 60 dobrovoľníkov bude čakať hrabanie, čistenie a úpravy areálov, natieranie plotov a ďalšie drobné nevyhnutné činnosti. „Vybrali sme dve škôlky, ktoré prejavili záujem ako prvé“, vysvetlila Edita Pilárová z oddelenia školstva MsÚ v Poprade voľbu školských areálov. Ďalšou zaujímavou lokalitou, ktorá si zaslúži zveľadenie je starý židovský cintorín pri železničnej trati. „Židovský cintorín je jednou z mála pamiatok na ľudí, ktorí v našom meste v minulosti žili. Cintorín je miesto piety a úcty a keďže už nieto tých, ktorí by sa o cintorín postarali, je to našou morálnou povinnosťou,“ informoval komunikačný manažér popradskej radnice Marián Galajda. Samosprávu v jej snahe podporil súhlasom aj Ústredný zväz židovských náboženských obcí. „Sme veľmi radi, že ste prejavili záujem o zveľadenie areálu židovského cintorína v Poprade,“ informoval samosprávu Juraj Levický, predseda židovskej komunity Humenné a Člen prezídia ÚZ ŽNO. Projekt NAŠE MESTO sa tak ako na celom Slovensku uskutoční v piatok 13. a v sobotu 14. júna. V piatok od 13:00 do 16:00 budú dobrovoľníci v akcii na starom židovskom cintoríne a v areáli MŠ Dostojevského, v sobotu v čase od 9:00 do 12:00 v areáli MŠ Mládeže. V prípade nepriaznivého počasia budú aktivity preložené o týždeň neskôr. Firemní dobrovoľníci, ale aj dobrovoľníci z radov verejnosti sa na aktivity môžu už v týchto dňoch prihlásiť cez www.nasemesto.sk. Cieľom podujatia je zapájať dobrovoľníkov z radov firiem, miest a verejnosti, aby pomohli skrášliť, vyčistiť a zlepšiť svoje mesto, v ktorom žijú. Od roku 2007 sa do podujatia zapojilo 10 slovenských miest, 100 firiem a viac ako 14 400 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 55 719 hodín. Mesto Poprad sa zapojením do podujatia Naše Mesto profiluje ako aktívne a zelené mesto, ktorému záleží na svojich občanoch a okolí, v ktorom žijú.


 
 

Mesto reklamovalo cestu na LidickejVytlačiť
 

MESTO POPRAD informuje širokú verejnosť, že dňa 10.6.2014 začali práce na oprave komunikácie na Lidickej ulici. Tieto opravy budú sprevádzať dopravné obmedzenia vrátane vylúčenia statickej dopravy. K oprave dochádza z dôvodu, že MESTO POPRAD si uplatnilo nárok na bezplatné odstránenie vád/predovšetkým sieťový rozpad komunikácie/, ktoré sa vyskytli na tejto miestnej komunikácii v záručnej lehote po jej generálnej oprave. Zhotoviteľ diela bude vykonávať opravu komunikácie najprv frézovaním a následne pokládkou novej obrusnej vrstvy. Pokládka novej obrusnej vrstvy sa uskutoční v utorok 17.6.2014 od skorých ranných hodín. Asfaltovanie sa bude robiť počas úplnej uzávierky miestnej komunikácie a potrvá niekoľko hodín, počas ktorých bude odklonená aj MHD, ktorá bude vedená po Allendeho ulici. Náklady na komplexnú rekonštrukciu Lidickej ulice v roku 2008 predstavovali 14 mil. Sk.


 
 

Primátorská kvapka krviVytlačiť
 


 
 

Mestskí policajti majú za sebou rušný týždeňVytlačiť
 

Popradskí mestskí policajti majú za sebou mimoriadne rušný týždeň. V čase od 2. - 8.6.2014 zasahovali spolu v 137 prípadoch, čo je takmer o štyri desiatky zásahov viac ako bežný týždenný priemer zásahov. „Na zvýšenom počte udalostí sa podpísalo predovšetkým teplé počasie a s ním spojená konzumácia alkoholu na verejných priestranstvách, ktorú sme riešili v 20 prípadoch. Spolu 34 zásahov si vyžiadalo nedodržiavanie dopravného značenia na úseku statickej dopravy,“ uviedol náčelník Mestskej polície v Poprade Jaroslav Marušin. Okrem bežných zásahov vykonávali mestskí policajti aj kontrolnú činnosť, ktorá sa tentoraz sústredila na taxislužby. V súčinnosti s Okresným dopravným inšpektorátom v Poprade a Inšpektorátom práce v Prešove skontrolovali mestskí policajti niekoľko desiatok taxíkov. Výsledkom kontroly bolo 6 prípadov, v ktorých museli byť spísané protokoly o porušení pravidiel pri prevádzkovaní taxislužby, v dôsledku čoho bude voči nim vedené správne konanie. V pozícii kontrolóra dopravy vykonali mestskí policajti v noci zo štvrtka na piatok kontrolu dopravcu, ktorý sa venuje preprave osôb do cudziny. Keďže aj v tomto prípade bolo zistené porušenie zákona, bude rovnako riešený v správnom konaní.


 
 

Začína rekonštrukcia ciest a chodníkov v Spišskej SoboteVytlačiť
 


Dňa 1. apríla 2014 začali práce súvisiace s rekonštrukciou inžinierskych sietí, na ktoré bude nadväzovať rekonštrukcia miestnych komunikácií (MK) Pod bránou a Slavkovskej ulice v Spišskej Sobote. Z uvedeného dôvodu je od 7.4.2014 v Poprade - Spišskej Sobote zmenené trasovanie liniek mestskej hromadnej dopravy s úpravou jazdných časov. Autobusová zastávka „Spišská Sobota – námestie“ je dočasne z cestovných poriadkov vylúčená a nahradená je na linkách č. 2 a 4  provizórnou autobusovou zastávkou na Brokoffovej ulici.Autobusová zastávka „Spišská Sobota – nákupné stredisko“ je na linke č. 3, 5 a 7 dočasne z cestovných poriadkov vylúčená. (Spoje č. 6 a 12 na linke č. 7 budú premávať po Brokoffovej ulici.) Rekonštrukčné práce sa odhadujú na 4- 5 mesiacov. Samotná komplexná rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov „Pod bránou“ bude v úseku od križovatky s Kežmarskou ulicou po ukončenú úpravu súvisiacu s rekonštrukciou Sobotského námestia. Prioritou je vybudovanie súvislého chodníka pre peších. Komunikácia bude živičná, pravostranný chodník bude zo žulových kociek, kopírujúc rekonštruovaný oporný múr, ostatné jestvujúce kamenné múriky s rešpektovaním jestvujúcich vstupov na pozemky a spevnených plôch pred garážami. V rámci rekonštrukcie tejto ulice dôjde k  zásadnej zmene v riešení dopravy v tomto úseku MK. Pôvodná obojsmerná premávka bude zmenená na jednosmernú premávku  s pravostranným odstavným pruhom.  Rekonštrukcia Slavkovskej ulice je navrhovaná ako komplexná rekonštrukcia MK v úseku od ukončenia úpravy MK súvisiacej s rekonštrukciou Sobotského námestia po napojenie na ulicu Brokoffovu. Vzhľadom k tomu, že predmetná rekonštrukcia MK nadväzuje na zrealizovanú pamiatkovo chránenú úpravu Sobotského námestia /„Rekonštrukcia MK a chodníkov Ulice Slavkovskej, Spišská Sobota“/, nadväzuje na existujúce parametre, komunikačné väzby, materiálové a vzhľadové riešenie Sobotského námestia. Z uvedeného riešenia vyplýva aj návrh odvodnenia, kde je ľavostranný pruh z kamenných valúnov navrhovaný ako odvodňovací pruh, nadväzujúci na jeho  terajšie ukončenie. Komunikácia bude živičná, pravostranný chodník zo žulových kociek totožných s kockou námestia. Chodník od miesta už povojnovej zástavby je navrhovaný živičný, zhodný s chodníkmi  Brokoffovej ulice. Rozhranie historickej kamennej úpravy a úpravy živičnej je totožné s hranicou historickej a povojnovej zástavby.

 


 
 
Položky 51-55 z 699

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram
Slovensko chce zriadiť logistickú základňu pre potreby NATO v Poprade. Súhlasíte s takouto formou podpory aliancie?
 
 
873

 
 
 
2916

 
 
 
28

 

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Sobota 1.11.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 2.11.
Lekáreň Nemocnica Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 3.11.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 4.11.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 5.11.
Dr.Max - Monaco (pri ZŠ Francisciho)
Francisciho 22,
Poprad

052/285 85 85

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 6.11.
Corrib - na križovatke ulíc Francisciho a Levočská v obytnom komplexe CORRIB TOWER
Levočská 26A,
Poprad

0948 217 858

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 7.11.
Lekáreň Nemocnica Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 8.11.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

29691706

1.11.2014
Úvodná stránka