Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Primátorská kvapka krviVytlačiť
 


 
 

Mestskí policajti majú za sebou rušný týždeňVytlačiť
 

Popradskí mestskí policajti majú za sebou mimoriadne rušný týždeň. V čase od 2. - 8.6.2014 zasahovali spolu v 137 prípadoch, čo je takmer o štyri desiatky zásahov viac ako bežný týždenný priemer zásahov. „Na zvýšenom počte udalostí sa podpísalo predovšetkým teplé počasie a s ním spojená konzumácia alkoholu na verejných priestranstvách, ktorú sme riešili v 20 prípadoch. Spolu 34 zásahov si vyžiadalo nedodržiavanie dopravného značenia na úseku statickej dopravy,“ uviedol náčelník Mestskej polície v Poprade Jaroslav Marušin. Okrem bežných zásahov vykonávali mestskí policajti aj kontrolnú činnosť, ktorá sa tentoraz sústredila na taxislužby. V súčinnosti s Okresným dopravným inšpektorátom v Poprade a Inšpektorátom práce v Prešove skontrolovali mestskí policajti niekoľko desiatok taxíkov. Výsledkom kontroly bolo 6 prípadov, v ktorých museli byť spísané protokoly o porušení pravidiel pri prevádzkovaní taxislužby, v dôsledku čoho bude voči nim vedené správne konanie. V pozícii kontrolóra dopravy vykonali mestskí policajti v noci zo štvrtka na piatok kontrolu dopravcu, ktorý sa venuje preprave osôb do cudziny. Keďže aj v tomto prípade bolo zistené porušenie zákona, bude rovnako riešený v správnom konaní.


 
 

Začína rekonštrukcia ciest a chodníkov v Spišskej SoboteVytlačiť
 


Dňa 1. apríla 2014 začali práce súvisiace s rekonštrukciou inžinierskych sietí, na ktoré bude nadväzovať rekonštrukcia miestnych komunikácií (MK) Pod bránou a Slavkovskej ulice v Spišskej Sobote. Z uvedeného dôvodu je od 7.4.2014 v Poprade - Spišskej Sobote zmenené trasovanie liniek mestskej hromadnej dopravy s úpravou jazdných časov. Autobusová zastávka „Spišská Sobota – námestie“ je dočasne z cestovných poriadkov vylúčená a nahradená je na linkách č. 2 a 4  provizórnou autobusovou zastávkou na Brokoffovej ulici.Autobusová zastávka „Spišská Sobota – nákupné stredisko“ je na linke č. 3, 5 a 7 dočasne z cestovných poriadkov vylúčená. (Spoje č. 6 a 12 na linke č. 7 budú premávať po Brokoffovej ulici.) Rekonštrukčné práce sa odhadujú na 4- 5 mesiacov. Samotná komplexná rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov „Pod bránou“ bude v úseku od križovatky s Kežmarskou ulicou po ukončenú úpravu súvisiacu s rekonštrukciou Sobotského námestia. Prioritou je vybudovanie súvislého chodníka pre peších. Komunikácia bude živičná, pravostranný chodník bude zo žulových kociek, kopírujúc rekonštruovaný oporný múr, ostatné jestvujúce kamenné múriky s rešpektovaním jestvujúcich vstupov na pozemky a spevnených plôch pred garážami. V rámci rekonštrukcie tejto ulice dôjde k  zásadnej zmene v riešení dopravy v tomto úseku MK. Pôvodná obojsmerná premávka bude zmenená na jednosmernú premávku  s pravostranným odstavným pruhom.  Rekonštrukcia Slavkovskej ulice je navrhovaná ako komplexná rekonštrukcia MK v úseku od ukončenia úpravy MK súvisiacej s rekonštrukciou Sobotského námestia po napojenie na ulicu Brokoffovu. Vzhľadom k tomu, že predmetná rekonštrukcia MK nadväzuje na zrealizovanú pamiatkovo chránenú úpravu Sobotského námestia /„Rekonštrukcia MK a chodníkov Ulice Slavkovskej, Spišská Sobota“/, nadväzuje na existujúce parametre, komunikačné väzby, materiálové a vzhľadové riešenie Sobotského námestia. Z uvedeného riešenia vyplýva aj návrh odvodnenia, kde je ľavostranný pruh z kamenných valúnov navrhovaný ako odvodňovací pruh, nadväzujúci na jeho  terajšie ukončenie. Komunikácia bude živičná, pravostranný chodník zo žulových kociek totožných s kockou námestia. Chodník od miesta už povojnovej zástavby je navrhovaný živičný, zhodný s chodníkmi  Brokoffovej ulice. Rozhranie historickej kamennej úpravy a úpravy živičnej je totožné s hranicou historickej a povojnovej zástavby.

 


 
 

Mesto je vo výbornej finančnej kondíciiVytlačiť
 

Mesto Poprad hospodárilo v roku 2013 s prebytkom vo výške 2 milióny 208 tisíc eur. Tento výsledok záverečného účtu mesta za uplynulý rok schválili poslanci MsZ spolu so spôsobom prerozdelenia uvedeného prebytku. Suma 1,9 milióna Eur tak bude presunutá do Rezervného fondu, do Mestského fondu rozvoja bývania poputuje 229 tisíc eur. "Tento výborný výsledok sme dosiahli na základe veľmi dobrého hospodárenia. Na jednej strane zvýšením vlastných príjmov a na strane druhej úsporami, ktoré sme nastavili. Tie súvisia aj s tým, že mesto chcelo naplniť podpísané memorandum medzi Združením miest a obcí Slovenska a vládou SR a splniť tak nastavený parameter konsolidácie verejných financií," uviedla vedúca ekonomického odboru MsÚ v Poprade Jitka Púčiková. "Môžeme konštatovať, že mesto je vo veľmi dobrej finančnej kondícii. Vychádzame pritom z faktov, že rozpočtové hospodárenie bolo vysoko prebytkové, v minulom roku a ani v rokoch 2011 a 2012 sme nepoužili prostriedky z Rezervného fondu, zadĺženosť mesta je veľmi nízka," doplnila Púčiková. Príjmy mesta za rok 2013 dosiahli takmer 31,6 milióna eur, čo predstavuje oproti roku 2012 nárast o 1,46 milióna eur.


 
 

Českí hostia vyzdvihli naše sociálne službyVytlačiť
 

Už viac ako polstoročie udržuje Poprad partnerské vzťahy s mestom Ústí nad Orlicí. Ani po rokoch spolupráca neustáva a obe spriatelené mestá si stále vymieňajú najnovšie skúsenosti. Minulý týždeň navštívila naše mesto delegácia z Ústí, ktorá tentoraz zbierala námety pre skvalitnenie svojich sociálnych služieb a oslávila s našimi seniormi 5. výročie vzniku popradskej mestskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku.

Zdeněk Ešpandr, prvý vicestarosta z Ústí nad Orlicí, zavítal s českou delegáciou do zariadení pre seniorov na Komenského a Okružnej ulici, jedální pre seniorov a zariadenia pre občanov bez prístrešia na Levočskej ul. S uznaním kvitoval: „Zaujalo ma, že v zariadeniach pre seniorov aj jedálňach poskytujete sociálne služby na veľmi vysokej úrovni a za veľmi prijateľné ceny. Závidím vašim občanom, aké sociálne služby dostávajú a aké je vedenie mesta sociálne. Nie je to tak v každom meste. Hľadali sme inšpiráciu, ako skvalitniť naše sociálne služby. V súčasnosti máme tri samostatné sociálne služby, uvažujeme prevziať model vytvorenia zastrešujúceho centra, tak ako u vás.“

Legislatívny rámec vo sfére sociálnych služieb je v Čechách a na Slovensku trochu rozdielny. Zástupcovia oboch miest hovorili aj o týchto rozdieloch. Napr. prepravnú službu v Poprade zabezpečuje mesto, v Ústí nezisková organizácia. Vedúca sociálneho odboru MsÚ v Poprade Etela Lučivjanská dodala: „Vymenili sme si skúsenosti a verím, že hostia si vezmú od nás podnety pre svoju prácu.“  Viac informácií o tejto téme prinesú NOVINY POPRAD vo svojom najbližšom vydaní.  (mar)


 
 
Položky 56-60 z 702

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram
Slovensko chce zriadiť logistickú základňu pre potreby NATO v Poprade. Súhlasíte s takouto formou podpory aliancie?
 
 
1591

 
 
 
3349

 
 
 
36

 

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Nedeľa 23.11.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 24.11.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 3
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 25.11.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 26.11.
Lekáreň Nemocnica Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 27.11.
Dr.Max - Námestie sv.Egídia
Námestie svätého Egídia 16/37,
058 01 Poprad

052/285 85 89

Pondelok - Piatok
7:30 - 17:00

Sobota - Nedeľa
zatvorené

Piatok 28.11.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 29.11.
Lekáreň Nemocnica Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 30.11.
Dr.Max - Námestie sv.Egídia
Námestie svätého Egídia 16/37,
058 01 Poprad

052/285 85 89

Pondelok - Piatok
7:30 - 17:00

Sobota - Nedeľa
zatvorené

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

30776231

23.11.2014
Úvodná stránka