Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Sociálne byty na Levočskej ulici pred odovzdanímVytlačiť
 

Mesto Poprad pripravuje odovzdanie 30 nových jednoizbových sociálnych bytov na ulici Levočskej 5263/58 v Poprade.Nové bývanie dostane 28 rodín, dva byty zostanú mestu k dispozícii pre ľudí, ktorí sa ocitnú v mimoriadnej situácii a náhlej núdzi.„Netreba od tejto stavby čakať nejaký vysoký štandard, ale hlavne by mala splniť účel a pomôcť ľuďom v hmotnej núdzi, najmä matkám s malými deťmi, ktoré s nimi ostali z rôznych dôvodov samé,“ konštatoval primátor Popradu Anton Danko. Verí, že v budúcnosti by mesto mohlo pokračovať v tomto teritóriu výstavbou ďalšej podobnej bytovky. Zároveň samospráva dodržala sľub a bude môcť odovzdať územie po zlikvidovaní unimobuniek azylového bývania na Ul. B. Němcovej na pokračovanie výstavby ďalšej etapy Národného tréningového centra. Odtiaľ sa tamojší nájomníci vysťahujú v najbližších dňoch. Do týchto bytov sa presťahujú aj nájomníci bytov III. kategórie na Levočskej 858/56 v Poprade, ktoré sa budú likvidovať kvôli zlému technickému stavu.Nové sociálne byty sú oveľa vyššieho štandardu ako doterajšie, ktoré mali spoločné sociálne zariadenia, umyvárky, kuchynku na chodbách... Každý nový byt má vlastné sociálne zariadenie aj kuchynskú linku s elektrickým sporákom. Je samostatne napojený na elektrickú energiu a takisto má merač na teplo a vodu. Vedúci organizačného odboru MsÚ Emil Kostelničák uviedol: „Mesto bude presne vedieť spotrebu, bude môcť odstaviť prípadného neplatiča od energií a nepredĺži mu zmluvu. Zmluvy sa už pripravujú a robia sa na dobu určitú, maximálne 1 rok.“ Výstavba 30 nových jednoizbových bytov /z toho jedného bezbariérového/ stála samosprávu 668 488 eur. Dva byty z tridsiatich ostanú voľné a samospráva ich bude prenajímať občanom, ktorí sa ocitli v náhlej núdzi v dôsledku živelnej pohromy, havárie alebo inej obdobnej udalosti. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo nájom v novopostavených sociálnych bytoch na Levočskej 5263/58 v Poprade vo výške 1,5 % obstarávacích nákladov na ich výstavbu. Zároveň rozhodlo podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom novopostavených jednoizbových sociálnych bytov na Levočskej 5263/58 v Poprade nájomcom na dobu určitú od 01.11.2014 do 30.04.2015 je prípadom hodným osobitného zreteľa, nakoľko nájomcovia, ktorí sú ubytovaní v Azylovom dome na Boženy Nemcovej v Poprade – Spišskej Sobote nemajú z dôvodu nízkych príjmov možnosť riešiť svoju bytovú situáciu iným spôsobom a nájomcovia bytov III. kategórie na Levočskej 858/56 majú nárok na náhradný byt. „Sú to byty prvej kategórie, veríme, že noví nájomníci to ocenia a budú sa podľa toho aj správať,aby ostali zachované v takom stave čo najdlhšie. Ak nájomníci nebudú platiť nájom alebo budú porušovať domový poriadok, nájomná zmluva sa nemusí predĺžiť,“ informoval Emil Kostelničák z organizačného odboru MsÚ v Poprade.


 
 

Nad Popradom vyrastá originálna kaplnkaVytlačiť
 

Na vedľajšom vrchole kopca Krížová/941 m n. m./ neďaleko Popradu vyrastá originálna drevostavba kaplnky. Autormi nápadu, ktorý vznikol v roku 2011, sú architekt Samuel Netočný a riaditeľ Mestských lesov Poprad Róbert Dula. Štúdia  Kaplnky Vzkriesenia je výsledkom snahy ozvláštniť toto jedinečné miesto v časti mesta nazvanej Kvetnica. „Kaplnka Vzkriesenia je aj napriek svojim malým rozmerom navrhnutá tak, aby vzbudzovala maximálny duchovný a fyzický zážitok. Svetlo prechádza stenami bez okien a jeho hra s tieňom vytvára v každom momente inú atmosféru, čím nás láka postáť dlhšie, ako by sme si pri vstupe mysleli. Kaplnka sa stáva metaforou nášho pozemského sveta obklopeného jasným Božím svetlom, ktoré sa len málokedy snažíme hľadať a nasledovať,“ vysvetlil autor architektonického návrhu Samuel Netočný. „Konštrukcia kaplnky je založená na unikátnom rozložení asi stovky stĺpov. Ich vzájomná poloha vytvára masívnu stenu, cez ktorú ľudské oko neprehliadne a izoluje človeka od okolitej prírody. Naopak, ostré a precízne slnko prežiari cez malé štrbiny interiér a v každom momente mu prepožičia neopakovateľnú atmosféru,“ doplnil popradský architekt pôsobiaci toho času vo Viedni. Celá kaplnka bude postavená z červeného smreka, ktorý je odolný voči vplyvom počasia a na vonkajšom plášti pôsobením poveternostných podmienok zošedne, kým vnútri kaplnky si zachová svoju červenkastú farbu. Oltárnu časť doplní plastika Vzkriesenie Krista kežmarského sochára Otta Korkoša. Ku kaplnke vedie už v súčasnosti z miesta neďaleko Kostola sv. Heleny krížová cesta. Na tej by mali v budúcom roku pribudnúť originálne drevené kríže. Kaplnka by v prípade priaznivého počasia a dostatku financií mohla byť hotová už v prvej polovici októbra. V týchto dňoch bola ukončená drevená časť kaplnky, ktorej chýba už len strecha. Na tú sú ale potrebné ďalšie prostriedky. Práve preto prebieha finančná zbierka, prostredníctvom ktorej môžu dobrovoľníci pomôcť autorom s finalizáciou projektu a dokonca si niektoré zo 14 zastavení krížovej cesty adoptovať. Bližšie informácie o celom projekte ako aj možnostiach podpory nájde verejnosť na blogu Krížová cesta. Celý projekt sa realizuje s podporou farského úradu v Poprade a popradskej samosprávy, ktorá iniciátorom poskytla drevo z mestských lesov a symbolický nájom v prípade pozemku, na ktorom kaplnka stojí.

foto: archív autorov


 
 

Trhovisko na JUH-u III je po modernizácii opäť otvorenéVytlačiť
 

Trhovisko na sídlisku JUH III je opäť prevádzkyschopné. Po uzavretí v júli bola zrealizovaná nová spevnená plocha, zastaralé nevyhovujúce stánky boli nahradené úplne novými. Cieľom bolo vytvoriť vhodné podmienky pre ambulantný predaj sezónneho tovaru a predaj prebytkov z vlastnej produkcie drobných chovateľov a pestovateľov prostredníctvom piatich stánkov. Spevnená plocha je z betónovej dlažby, od mierne svahovitého terénu je oddelená betónovými palisádami. Cena stavebných úprav vrátane projektovej dokumentácie a informačnej tabule predstavuje 5 885,24 €. Predajné stoly boli vyrobené dodávateľom ako kombinácia kovovej konštrukcie, dreva, lexanu a nerezu. Celková cena 5 predajných stolov bola 10 980,-- €. „Som spokojný hlavne preto, že ide o výrobok miestneho remeselníka, že je to Popradčan. Myslím, že sa to bude každému páčiť. Verím, že keď to uvidia v okolitých mestách, pomôže mu to presadiť sa aj mimo Popradu. Je to pilotný projekt a dúfam, že postupne pribudnú podobné stánky v každej časti nášho mesta,“ informoval počas kolaudácie primátor Anton Danko. Výstavbu skomplikoval fakt, že v mieste plánovanej stavby bolo obnažené optické vedenie, ktoré malo nedostatočné krytie a bolo nevyhnutné zrealizovať jeho prekládku resp. uložiť toto vedenie do takej hĺbky, aby nebránilo realizácii prác. Na výzvu mesta tieto práce zabezpečila a nápravu zjednala spoločnosť, ktorej vedenie patrí. „Stánky sú od 1.10.2014 k dispozícii v zmysle platného VZN za sumu 5eur/deň,“ informovala Kristína Horáková z MsÚ v Poprade. Záujemcovia o prenájom stánkov sa môžu informovať priamo na odbore výstavby MsÚ v Poprade na t.č. 052/7167286, alebo elektronicky na adrese vystavba@msupoprad.sk .


 
 

Mesto Poprad ruší súťaž na predaj Dukelských kasárníVytlačiť
 

Mesto Poprad sa dňa 9.10.2014 rozhodlo zrušiť obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Poprad – areálu bývalých Dukelských kasární na Ul. 29. augusta v Poprade. Dôvodom rozhodnutia sa stalo zistenie, že nevyhnutné procesné úkony zo strany štátu neboli aj napriek ubezpečeniam uskutočnené, na základe čoho nedošlo k prevodu všetkých dotknutých nehnuteľností na mesto. Rokovania o zámene nehnuteľností sa začali už pred trištvrte rokom z iniciatívy štátu z dôvodu prípravy budov pre potrebu reformy ESO. Návrh zámennej zmluvy zaslal štát samospráve 18.7.2014. Vzápätí po schválení zámeny MsZ mesta Poprad si zástupcovia štátu

  1. už v auguste vyžiadali pôdorysy zamieňanej budovy s odôvodnením začatia prípravných prác,
  2. iniciovali rokovanie budúcich spoluvlastníkov budovy katastra – t.j. ministerstva obrany a mesta Poprad.
  3. Do rokovaní vstúpil aj dodávateľ tepla ohľadom dodávok tepla do budov, ktoré mal zámenou získať štát.

Tieto kroky samosprávu utvrdzovali v tom, že celý proces bude z dôvodu enormného záujmu štátu o komplex budov okresného úradu zavŕšený promptne. To sa však do dnešného dňa nestalo. Aj keď samospráva svojím postupom pri vyhlasovaní súťaže neporušila žiadne právne predpisy, rozhodla sa súťaž zrušiť, aby teraz a ani v budúcnosti nevznikli najmenšie pochybnosti o právnej čistote a dobrom zámere mesta pri krokoch vedúcich k revitalizácii spomínaného územia. Súťaž ruší samospráva aj z dôvodu, aby táto vážna odborná téma nebola zneužitá vo volebnej kampani do komunálnych volieb 2014.


Súbor na stiahnutie - zrušenie verejnej obchodnej súťaže vyhlásenej dňa 24.9.2014.


 
 

Rallye Tatry po roku opäť v PopradeVytlačiť
 

V dňoch 24. - 25. októbra odštartuje podujatie, ktoré svoju históriu začalo písať už v roku 1969, kedy na tatranskej rely štartovalo 15 posádok. Súčasťou majstrovstiev republiky sa táto súťaž stala pri jej druhom pokračovaní v septembri 1970. Do kalendára majstrovstiev Slovenska v rally sa tohto roku zapíše ako finálové 6. podujatie MSR.

Organizátori súťaže AOS klub Poprad z poverenia Slovenskej asociácie motoristického športu pripravili pre súťažné posádky v rámci seriálu MSR 300 km trať jednoetapových pretekov, ktorá bude rozdelená do troch sekcií a bude viesť z Popradu do obcí v údolí Levočských vrchov. Celková dĺžka rýchlostných skúšok - 92 km predstavuje viac ako 30% z celkovej dĺžky trate. Súťažiaci v Slovenskom rally pohári (SRP) absolvujú 134 km trať, z ktorej bude 40 km rýchlostných skúšok. Súčasťou Rallye Tatry 2014 budú aj jazdci rallyškoly.

Hoci je Rallye Tatry 2014 jednoetapovou súťažou, rozdelená bude do dvoch dní. Tesne pred slávnostným štartom bude o 17. hodine v OC Max prebiehať autogramiáda najlepších jazdcov, kde si budú môcť diváci okrem získania podpisov a fotografií zasúťažiť o vecné ceny. Slávnostný štart podujatia bude v piatok 24. októbra o 19. hodine na Námestí sv. Egídia v Poprade. V ten istý deň bude rely pokračovať divácky veľmi atraktívnou rýchlostnou skúškou Poprad, ktorá sa uskutoční na mimoúrovňovej križovatke smerom na Vysoké Tatry a jej priľahlých uliciach medzi obchodnými centrami Baumax, Tesco a Asko v nočných hodinách. Štart prvého vozidla bude presne o 21. hodine. Súťažné posádky budú štartovať v obrátenom poradí, čiže najrýchlejšie a najatraktívnejšie autá vyštartujú medzi poslednými.           

V sobotu 25. októbra čaká na posádky a ich tímy spolu šesť rýchlostných skúšok. Súťažiaci sa v sobotu ráno presunú zo servisného parkoviska, ktoré sa bude nachádzať v areáli bývalých vojenských kasárni na ul. 29. augusta v Poprade cez Hozelec, Sp. Štvrtok a Levoču na štart druhej RS Bijacovce. Štart prvého vozidla do RS 2 je naplánovaný na 09.03 h. Po absolvovaní tejto rýchlostnej skúšky sa vozidlá postavia na štart tretej RS Repaše. Prvé vozidlo do RS 3 odmávajú o 09.33 h. RS Bijacovce ako aj RS Repaše sa pôjdu po trikrát, čiže RS Bijacovce bude v poradí 2, 4 a 6 rýchlostná skúška a RS Repaše ako 3, 5 a 7 v poradí. Po siedmej RS sa súťažiaci presunú späť do Popradu na slávnostné vyhlásenie výsledkov na cieľovej rampe opäť na námestí v Poprade. Príchod prvého vozidla na cieľovej rampe sa očakáva o 15. hodine. Posádky bojujúce o body v SRP každú rýchlostnú skúšku (RS Poprad, RS Bijacovce a RS Repaše) pôjdu iba raz.

Riaditeľstvo súťaže a oficiálna informačná tabuľa sa budú nachádzať v priestoroch hotela Satel v Poprade. Pripomíname, že 41. ročník Rallye Tatry uzatvára tohtoročný kalendár majstrovstiev Slovenska, teda po jej skončení spoznáme víťazov a ocenených za celú sezónu.

Pre divákov, fotoreportérov profesionálov i amatérov vyhlasuje organizátor súťaže AOS klub Poprad fotosúťaž o ceny s motoristickou tematikou. O podmienkach súťaže vás budeme informovať na stránke rallyetatry.sk.                                                                    

                                                                                                         

DIVÁCKE MIESTA: http://rallyetatry.sk/divacke_miesto_poprad_2014.php

DOPRAVNÉ OBMEDZENIA: http://rallyetatry.sk/clanok_obchadzkova_trasa_2014.php

                               

                                                                                                                           ZDROJ: www.rallyetatry.sk

 


 
 
Položky 56-60 z 746

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Mobilné ľadové plochy

Na námestí:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 20:00 hod
nedeľa od 10:00 - 18:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 20:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.

Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň od utorka do piatku do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

Dnes má službu:

Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Pondelok 2.3.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 3.3.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 4.3.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 5.3.
Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 6.3.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 7.3.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 8.3.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 9.3.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

36002295

2.3.2015
Úvodná stránka