Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

V Poprade – Veľkej otvorili zrekonštruovaný areál futbalového štadiónaVytlačiť
 

Poprad má ďalší moderný futbalový stánok. Primátor Popradu Jozef Švagerko odovzdal v nedeľu 20.9.2015 futbalistom do užívania zrekonštruovaný areál futbalového štadióna v Poprade – Veľkej.„Som rád, že naše mesto získalo touto rekonštrukciou moderný futbalový stánok s kvalitnými tréningovými plochami. Futbal je v Poprade čoraz populárnejší a preto dúfam, že zrekonštruovaný areál bude maximálne vyťažený malými i veľkými futbalistami,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. "Máme radosť, pretože u nás trénuje 550 detí. V Poprade je futbalová eufória a našou filozofiou je, aby sme poskytli priestor všetkým deťom, ktoré chcú hrať futbal. Prioritou klubu je uvoľniť tento štadión výlučne pre mládež," uviedol prezident FK Poprad Roman Dvorčák. 

Mesto Poprad odovzdalo zhotoviteľovi stavenisko v utorok 5.5.2015. V rámci rekonštrukcie areálu boli zrealizované nasledujúce práce:

1.rekonštrukcia hlavného ihriska s prírodným trávnikom - pri prestavbe ihriska sa upravila hracia plocha (zmena rozmeru ihriska na 105 x 66 m), došlo k posunutiu čiar ihriska a osadeniu určených športových zariadení (vybavenie ihriska).

2.tréningové ihrisko s umelým trávnikom - pri prestavbe ihriska bola upravená pôvodná tréningová plocha a vybudovalo sa ihrisko s drenážnym systémom. Na ploche bol položený umelý trávnik III. generácie. (Čiarovanie na futbal 100 x 58 m a čiarovanie na malý futbal 40 x 20 m)

3.umelé osvetlenie tréningového ihriska - bolo navrhnuté podľa výpočtu osvetlenia, v súlade STN EN 12193 Svetlo a osvetlenie športovísk a STN EN 12464-1 (360074). Navrhnutá intenzita osvetlenia futbalového ihriska je Es = 250 lx.

4.nové prístupové komunikácie, chodníky, výsadba drevín, inštalácia mobiliáru - lavičky, odpadkové koše.

5.občerstvenie divákov – bol vybudovaný objekt bufetu a pokladne

6.svetelná tabuľa otočná - pri prestavbe ihriska bola inštalovaná nová svetelná tabuľa s otočnou konštrukciou.

7.oplotenie areálu - pri prestavbe ihriska bolo existujúce areálové oplotenie nahradené novým. Dĺžka oplotenia 641 m - rámové oplotenie s výplňou.

8.prípojky sietí - pre objekt bufetu a pokladne boli vybudované príslušné siete - nová vodovodná, kanalizačná a elektrická prípojka.

Práce realizoval úspešný uchádzač z verejného obstarávania na dodávku diela - spoločnosť SPORTECH CZ, S.E. . Vysúťažená cena celého diela vrátane DPH predstavovala pôvodne sumu 854 509,75.- eur. Tá bola neskôr navýšená o sumu 4 855,99 Eur s DPH vzhľadom na požiadavku dodatočných prác zo strany objednávateľa.

Prvá etapa rekonštrukcie futbalového štadióna bola ukončená v roku 2014 a stála spolu 616 100 eur, vrátane DPH. Komplexnou prestavbou vtedy prešiel hlavný objekt futbalového štadióna. V priestoroch dvojpodlažného objektu bolo vybudované plne funkčné zázemie pre futbalistov. Na prízemí boli vybudované dve šatne so samostatným sociálnym zariadením, šatne rozhodcov a trénerov, miestnosť lekára, miestnosť delegáta, kancelária vedenia klubu,  sociálne zariadenia pre personál a verejnosť, kotolňa, sušiareň s práčovňou, dielňa, skladové a technologické priestory. Štyri nové šatne vznikli na poschodí, kde nechýbajú ani miestnosti trénerov a klubová miestnosť so samostatným sociálnym zariadením. Inštalovaná bola nová technológia kotolne, kompletná  vzduchotechnika, vykurovanie, meranie a regulácia, rozvody vody, kanalizácie a elektrickej energie. Obnovou prešla tiež tribúna, ktorá má kapacitu 417 osôb.

fotogaléria:

 

 


 
 

BRITISH DAYS v PopradeVytlačiť
 

V snahe spropagovať výučbu anglického jazyka ako aj možnosti užšej spolupráce medzi Veľkou Britániou a regiónom východného Slovenska, začalo britské veľvyslanectvo tento týždeň sériu „British Days“ v Poprade a Prešove.
 
Britské dni v Poprade (30.9.) začali na Mestskom úrade o 9.00 hod. ráno príhovorom veľvyslanca Andyho Gartha o dôležitosti angličtiny v dnešnom svete. Angličtina je nielen jazykom biznisu, ale aj jazykom kultúry, zábavného priemyslu a internetu. Jej dôležitosť na globálnom trhu práce je nespochybniteľná a jej štúdium otvára nové možnosti. S prezentáciami sa študentom posledných ročníkov ZŠ a SŠ predstavia British Council, British International School Bratislava, Interstudy, Canterbury Christ Church University, a EF jazykove pobyty.
 
Pre zástupcov miestnych a regionálnych samospráv sme spolu s primátorom mesta Poprad Jozefom Švagerkom pripravili Seminár: Efektívna verejná správa, o čerpaní štrukturálnych a investičných fondov EÚ vo verejnej správe - /10.00 hod., Dom Kultúry, Štefánikova ul/. Cieľom spoločnej diskusie bude zistiť oblasti možnej spolupráce v obchode, vzdelávaní a kultúre. Británia môže so svojimi skúsenosťami regiónu pomôcť pri čerpaní európskych fondov, pri posilňovaní efektívnosti vo verejnej správe, ale aj v oblasti cestovného ruchu.  S prezentáciami vystúpia zástupcovia Sekcie Európskych programov Ministerstva vnútra SR, poradenskej spoločnosti Centire a spoločnosti Ernst and Young. 
 
Britský veľvyslanec navštívi v poobedných hodinách aj Spišskú Sobotu, kde si pre neho študenti miestnych skôl pripravili kultúrny program. Deti, ktoré uspeli v súťaži „Jazykový kvet“, sa predstavia ukážkami z anglickej drámy.  [Divadlo, námestie Spišská Sobota, od 15:45 hod.]
 
zdroj: British Embassy | Panska 16 | 811 01 Bratislava 


 
 

Mesto Poprad prevzalo psí útulok do svojej správyVytlačiť
 

Mesto Poprad od 1.septembra 2015 prevzalo do svojej správy útulok pre túlavé psy v lokalite Na letisko. Stalo sa tak v súvislosti s pripravenou komplexnou koncepciou chovu psov v meste. V tejto súvislosti bolo k 31.7.2015 ukončený prenájom útulku doterajšiemu nájomníkovi a od 1.septembra tak pracuje útulok pod priamym manažmentom mestského úradu. Po vykonanom audite stavu MsÚ okamžite pristúpil k realizácii nevyhnutných opráv a zabezpečeniu skvalitnenia služieb poskytovaných útulkom, ktorý je určený výlučne na starostlivosť o túlavé psy. V blízkom časovom horizonte bude mať útulok vlastné webové sídlo a kontá na sociálnych sieťach. „Dobre fungujúci útulok je základným pilierom pre ďalšie aktivity samosprávy v súvislosti s navrhnutou koncepciou chovu psov mesta,“ uviedol prednosta MsÚ v Poprade Róbert Bujalka.  Odchytovú službu, ktorú do konca augusta 2015 zabezpečoval bývalý nájomník útulku, bude po novom zabezpečovať Mestská polícia mesta Poprad. Odchyt budú mať na starosti odborne spôsobilí príslušníci mestskej polície, ktorí budú na túto činnosť zodpovedajúco vybavení odchytovou tyčou, odchytovou sieťou a narkotizačnou zbraňou.

Prevzatie útulku pod manažment MsÚ a zabezpečenie odchytovej služby prostredníctvom mestskej polície sú konkrétnymi krokmi v zmysle koncepcie chovu psov v meste, ktorú samospráva spracovala v spolupráci s odborníkmi, občianskymi združeniami a klubmi pôsobiacimi na území Popradu.

Koncepcia je založená na čiastkových prvkoch:

  • na kvalitnom mestskom útulku,
  • v budovaní bezvôdzkových psích parkov,
  • v realizácii základných výcvikov smerujúcich k socializácii psov,
  • v permanentnej realizácii vzdelávacích aktivít zameranú na chovateľov psov a celú verejnosť,
  • v optimálnom nastavení pravidiel prijatých mestom (VZN).
     

Permanentnou aktivitou bude v tejto súvislosti vzdelávanie verejnosti. V zmysle rôznych cieľových skupín (napr. školy) bude realizovaný vzdelávací program zameraný najmä na problematiku zberu psích exkrementov a ich dopadu na človeka a životné prostredie. Prvé aktivity prebehli už v júni 2015, kedy mesto Poprad pripravilo spolu s kynologickými klubmi pôsobiacimi na území mesta sériu šiestich výchovnovzdelávacích vystúpení, počas ktorých skúsení tréneri predviedli nielen schopnosti svojich štvornohých zverencov, ale vysvetlili deťom tiež základy výchovy psíkov i samotných psovodov.

V meste Poprad je oficiálne zaevidovaných 2649 psov.


 
 

Vrcholí asanácia starého azylového domuVytlačiť
 

V Poprade v týchto dňoch vrcholí asanácia objektov azylového bývania a kotolne na Ul.Boženy Nemcovej. Starý azylový dom, ktorý bol skolaudovaný ešte v roku 1998, opustili nájomníci na jeseň 2014. Z priestorov, ktoré už nevyhovovali bezpečnostným ani hygienickým normám, sa nájomníci presťahovali do novopostavených sociálnych bytov na Levočskej ulici. Objekty na Ul. Boženy Nemcovej odvtedy čakali na svoju asanáciu, ktorá začala na sklonku tohto leta. Asanačné práce v hodnote 36 019.- Eur realizuje úspešný uchádzač z verejného obstarávania - spoločnosť DEMONTA z Košíc. Postupná demontáž objektov nie je  vzhľadom na ich konštrukciu jednoduchá. „Je to dosť náročné z hľadiska rôznorodosti materiálov, ktoré je z hľadiska likvidácie odpadu nutné všetky triediť a až následne je možné vyvážať ich na skládku,“ uviedol Richard Radek z Odboru urbanizmu a priestorového plánovania MsÚ v Poprade. Stavenisko bolo odovzdané firme 29.8.2015 a práce by mali byť ukončené do 30 dní. Na uvedenom mieste by mala následne postupne vzniknúť ďalšia tréningová plocha Národného tréningového centra Slovenského futbalového zväzu.

Podobný osud ako objekty azylového bývania na Ul.Boženy Nemcovej čaká aj na staré sociálne byty na Levočskej ulici.V súčasnosti prebieha konanie vo veci vydania povolenia odstránenia stavby a príprava zadávacích podmienok pre verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa asanácie objektu. Objekt na Levočskej ulici by mal byť asanovaný do konca roka. 


 
 

Na Rastislavovej ulici by mal vyrásť parkovací domVytlačiť
 

Mesto Poprad chce na Rastislavovej ulici na sídlisku JUH III vybudovať parkovací dom. Ten by mal predstavovať najvhodnejšie riešenie nedostatku parkovacích miest na sídliskách. Poslanci MsZ mesta Poprad na svojom 4.zasadnutí vo štvrtok 10.9.2015 schválili, že na štúdiu parkovacieho domu, ktorá poslúži pre ďalšie stupne projektových dokumentácií a pre EIU, bude vyhlásená verejná anonymná architektonická súťaž.

 infografika: katastrálny portál

Účelom súťaže je získanie najlepšieho architektonicko - konštrukčného návrhu, ktorý okrem kvalitného dispozičného riešenia, konštrukčno - stavebnej a ekonomickej efektívnosti a ekologickej vhodnosti bude originálnym architektonickým dielom, ako prvým tohto druhu v meste a zostane v povedomí širokej verejnosti. Štúdia PARKOVACIEHO DOMU bude zároveň slúžiť podľa primátora Jozefa Švagerka ako vzor pre budovanie ďalších parkovacích domov v meste.

Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby parkovacieho domu s príjazdovou komunikáciou, sadovými úpravami a úpravou priľahlého priestranstva boli zadané ako max. 800000 € bez DPH. Navrhovaná novostavba parkovacieho domu by mala stáť presne na ploche jestvujúceho parkoviska na Rastislavovej ulici na sídl. JUH III v Poprade.

Požadovaná kapacita je približne 200 parkovacích miest.

Materiál konštrukcie objektu nie je určený. Pri návrhu bude nevyhnutné uprednostniť investične nenáročné konštrukcie, materiály a výrobky. Predpokladá sa: pojazdná strecha, s voľnými - priedušnými fasádnymi stenami prihliadajúc na bezpečnosť užívateľov objektu v zmysle platnej STN, otvorené parkovacie miesta. Pri návrhu konštrukčných systémov objektu a ich technických riešení je nutné sledovať ako architektonické, tak aj funkčné hľadisko, so zreteľom na maximálnu investičnú a prevádzkovú efektívnosť a jednoduchosť údržby. Navrhnutý objekt má rešpektovať obytné prostredie do ktorého bude vkladaný a riešenie - návrh by mal odrážať súčasné trendy architektúry. V návrhu musia byť zapracované aj sadové úpravy s možnosťou riešenia aj výsadby popínavej zelene na vonkajšej konštrukcii objektu. Návrh má byť variabilný teda variabilnosť projektu má byť zabezpečená možnosťou pridávania poschodí cca na 4 poschodia a zároveň s možnosťou zväčšovania plochy podľa daného územia. Zvážiť bude potrebné aj možnosť zakomponovania priestorov pre obchod a služby v prízemí parkovacieho domu.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad už na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 25. marca 2015 schválilo prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu vo výške 12000 € na akciu Parkovisko Ul. Rastislavova - JUH III.V rámci investičnej prípravy akcie bolo po viacerých rokovaniach za účasti poslancov MsZ mesta Poprad Ing. Barana, Ing. Božoňa a predsedu Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad Ing. arch. Balogu konštatované, že najlepším riešením pre danú lokalitu bude výstavba parkovacieho domu na ploche jestvujúceho parkoviska na Rastislavovej ulici.  


 
 
Položky 61-65 z 917

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

ďalšie dni

Sobota 6.2.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Nedeľa 7.2.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Pondelok 8.2.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 9.2.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Streda 10.2.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 11.2.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 12.2.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 13.2.
Dr.Max - Monaco (pri ZŠ Francisciho)
Francisciho 22,
Poprad

052/285 85 85

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy na Námestí sv. Egídia a pri Aréne Poprad:

Na námestí od 24.12.2015:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 19:00 hod
nedeľa od 10:00 - 19:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 19:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne od 12.12.2015:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň od utorka do štvrtku do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka