Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Vrcholí asanácia starého azylového domuVytlačiť
 

V Poprade v týchto dňoch vrcholí asanácia objektov azylového bývania a kotolne na Ul.Boženy Nemcovej. Starý azylový dom, ktorý bol skolaudovaný ešte v roku 1998, opustili nájomníci na jeseň 2014. Z priestorov, ktoré už nevyhovovali bezpečnostným ani hygienickým normám, sa nájomníci presťahovali do novopostavených sociálnych bytov na Levočskej ulici. Objekty na Ul. Boženy Nemcovej odvtedy čakali na svoju asanáciu, ktorá začala na sklonku tohto leta. Asanačné práce v hodnote 36 019.- Eur realizuje úspešný uchádzač z verejného obstarávania - spoločnosť DEMONTA z Košíc. Postupná demontáž objektov nie je  vzhľadom na ich konštrukciu jednoduchá. „Je to dosť náročné z hľadiska rôznorodosti materiálov, ktoré je z hľadiska likvidácie odpadu nutné všetky triediť a až následne je možné vyvážať ich na skládku,“ uviedol Richard Radek z Odboru urbanizmu a priestorového plánovania MsÚ v Poprade. Stavenisko bolo odovzdané firme 29.8.2015 a práce by mali byť ukončené do 30 dní. Na uvedenom mieste by mala následne postupne vzniknúť ďalšia tréningová plocha Národného tréningového centra Slovenského futbalového zväzu.

Podobný osud ako objekty azylového bývania na Ul.Boženy Nemcovej čaká aj na staré sociálne byty na Levočskej ulici.V súčasnosti prebieha konanie vo veci vydania povolenia odstránenia stavby a príprava zadávacích podmienok pre verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa asanácie objektu. Objekt na Levočskej ulici by mal byť asanovaný do konca roka. 


 
 

Na Rastislavovej ulici by mal vyrásť parkovací domVytlačiť
 

Mesto Poprad chce na Rastislavovej ulici na sídlisku JUH III vybudovať parkovací dom. Ten by mal predstavovať najvhodnejšie riešenie nedostatku parkovacích miest na sídliskách. Poslanci MsZ mesta Poprad na svojom 4.zasadnutí vo štvrtok 10.9.2015 schválili, že na štúdiu parkovacieho domu, ktorá poslúži pre ďalšie stupne projektových dokumentácií a pre EIU, bude vyhlásená verejná anonymná architektonická súťaž.

 infografika: katastrálny portál

Účelom súťaže je získanie najlepšieho architektonicko - konštrukčného návrhu, ktorý okrem kvalitného dispozičného riešenia, konštrukčno - stavebnej a ekonomickej efektívnosti a ekologickej vhodnosti bude originálnym architektonickým dielom, ako prvým tohto druhu v meste a zostane v povedomí širokej verejnosti. Štúdia PARKOVACIEHO DOMU bude zároveň slúžiť podľa primátora Jozefa Švagerka ako vzor pre budovanie ďalších parkovacích domov v meste.

Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby parkovacieho domu s príjazdovou komunikáciou, sadovými úpravami a úpravou priľahlého priestranstva boli zadané ako max. 800000 € bez DPH. Navrhovaná novostavba parkovacieho domu by mala stáť presne na ploche jestvujúceho parkoviska na Rastislavovej ulici na sídl. JUH III v Poprade.

Požadovaná kapacita je približne 200 parkovacích miest.

Materiál konštrukcie objektu nie je určený. Pri návrhu bude nevyhnutné uprednostniť investične nenáročné konštrukcie, materiály a výrobky. Predpokladá sa: pojazdná strecha, s voľnými - priedušnými fasádnymi stenami prihliadajúc na bezpečnosť užívateľov objektu v zmysle platnej STN, otvorené parkovacie miesta. Pri návrhu konštrukčných systémov objektu a ich technických riešení je nutné sledovať ako architektonické, tak aj funkčné hľadisko, so zreteľom na maximálnu investičnú a prevádzkovú efektívnosť a jednoduchosť údržby. Navrhnutý objekt má rešpektovať obytné prostredie do ktorého bude vkladaný a riešenie - návrh by mal odrážať súčasné trendy architektúry. V návrhu musia byť zapracované aj sadové úpravy s možnosťou riešenia aj výsadby popínavej zelene na vonkajšej konštrukcii objektu. Návrh má byť variabilný teda variabilnosť projektu má byť zabezpečená možnosťou pridávania poschodí cca na 4 poschodia a zároveň s možnosťou zväčšovania plochy podľa daného územia. Zvážiť bude potrebné aj možnosť zakomponovania priestorov pre obchod a služby v prízemí parkovacieho domu.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad už na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 25. marca 2015 schválilo prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu vo výške 12000 € na akciu Parkovisko Ul. Rastislavova - JUH III.V rámci investičnej prípravy akcie bolo po viacerých rokovaniach za účasti poslancov MsZ mesta Poprad Ing. Barana, Ing. Božoňa a predsedu Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad Ing. arch. Balogu konštatované, že najlepším riešením pre danú lokalitu bude výstavba parkovacieho domu na ploche jestvujúceho parkoviska na Rastislavovej ulici.  


 
 

Vláčik do konca septembra už len cez víkendyVytlačiť
 

Turistický vyhliadkový vláčik s audiosprievodcom v slovenskom a anglickom jazyku bude premávať do konca septembra už iba cez víkendy - v časoch od 10:00 do 16:00. Okrem toho ho bude možné stretnúť už iba počas mimoriadnych jázd. 

Turistický vyhliadkový vláčik mal v Poprade premiéru na Medzinárodný deň detí, s pravidelnými jazdami medzi centrom mesta, Aquacity Poprad a Spišskou Sobotou začal 13.6.2015. Počas júla a augusta prepravil vláčik viac ako 6000 cestujúcich. 

Návštevníci mesta majú naďalej možnosť spoznávať Poprad pomocou vyhliadkových jázd poschodovým retro autobusom. Ten je nasadený na linke MHD č.8  OBJAV/DISCOVER POPRAD premávajúcej v pondelok, v stredu a v piatok medzi autobusovou stanicou, Veľkou, Spišskou Sobotu a centrom mesta. S pomocou audiosprievodcu v slovenskom a anglickom jazyku ponúka cestujúcim rovnako možnosť spoznať zaujímavosti z minulosti i súčasnosti Popradu.

 


 
 

Test mobility vyhral v Poprade bicykelVytlačiť
 

Vedenie mesta Poprad si pri príležitosti Dňa bez áut v rámci Európskeho týždňa mobility 2015 vyskúšalo viacero alternatív prepravy po meste. Malý test mobility na trase medzi sídliskom JUH III a autobusovou stanicou postavil vedľa seba chodca, cyklistu, cestujúceho v MHD a klienta taxislužby.

Ako prvý dorazil do cieľa na autobusovej stanici s časom 5minút 39 sekúnd cyklista – 2.viceprimátor Pavol Gašper. „Nešiel som pritom vôbec na víťazstvo. Skoro ráno je chladnejšie a na bicykli sa ide naozaj dobre, hlavne to človeka poriadne preberie,“ povedal Gašper. Podľa jeho názoru je v Poprade z pohľadu cyklistov dôležité pripravovať také cyklistické chodníky, na ktorých nebude dochádzať ku kolíziám s chodcami. Zároveň bude nevyhnutné doplniť najmä mobiliár v podobe stojanov na bicykle. „Všimol som si to nielen na autobusovej stanici ale aj v ostatných častiach mesta, je to námet na zamyslenie a nápravu,“ doplnil 2.viceprimátor.

Hneď po cyklistovi dorazil do cieľa klient taxislužby – 1.viceprimátor Igor Wzoš, ktorého druhé miesto vyšlo vďaka cene za prepravu 1,70.-Eur. Od chvíle objednania taxíka po príchod do cieľa mu to trvalo 6 minút 9 sekúnd. „ Očakával som, že môžem aj vyhrať, pretože som starý pasažier taxíkov - mám už otestované všetky taxislužby v Poprade a viem zhruba odhadnúť, ako rýchlo prídu. Dnes ma však aj napriek snahe tromfol kolega viceprimátor Gašper, ktorý to má na bicykli natrénované,“ povedal s úsmevom Wzoš. Podľa 1.viceprimátora bude v budúcnosti v rámci alternatív ohľaduplných voči životnému prostrediu dôležité sústrediť pozornosť predovšetkým na verejnú dopravu. „Osobne si želám, aby logistika liniek, grafikon, rýchlosť a najmä cena dopravy bola taká, aby motivovala akéhokoľvek občana mesta nasadnúť do autobusu a previezť sa na druhú stranu mesta, lebo bude mať istotu, že sa lacno a včas prevezie tam, kam potrebuje,“ dodal Wzoš.

Dvanásť minút a jednu sekundu od nasadnutia do autobusu dorazil do cieľa prednosta MsÚ v Poprade Róbert Bujalka. „Autobus odchádzal zo zastávky presne, do cieľa prišiel načas, bol čistý, takže som spokojný. Bonusom pre cestujúcich bola dnes navyše cesta zadarmo, z ktorej mali očividnú radosť,“ uviedol prednosta. Za štandardných podmienok by cesta MHD stála 0,70.-Eura pri platbe v hotovosti a 0,50.-Eura pri platbe čipovou kartou.

Ako posledný s časom 17 min 59 sek prišiel do cieľa primátor Popradu Jozef Švagerko, ktorý trasu zo sídliska na autobusovú stanicu absolvoval pešo. „Ako chodca ma potešilo, že až na jeden prípad boli na všetkých cestách, ktoré sme prechádzali, priechody pre chodcov, vodiči ma ani v jednom prípade na priechode neohrozili a bez problémov som došiel do cieľa. Dnešný deň bol ale predovšetkým o tom, aby sme poukázali na alternatívne spôsoby dopravy. Cieľom bolo zistiť, porovnať a vyhodnotiť možnosti presunu v meste Poprad. Bol to taký malý test mobility, ako v Poprade pokračovať a riešiť situáciu v MHD, nastavenie liniek, propagáciu, možno požičovňu bicyklov a podobne,“ vysvetlil primátor Popradu Jozef Švagerko.

Popradčania majú dnes - 22.septembra 2015 v rámci akcie Deň bez áut mestskú hromadnú dopravu zadarmo. V nej zároveň prebieha aj letáková kampaň, ktorej cieľom je upozorniť na výhody cestovania MHD:

1.vydanie prvej mestskej čipovej karty umožňujúcej cestovanie so zľavou zabezpečuje mesto Poprad pre svojich obyvateľov bezplatne,

2.pri platbe čipovou kartou možnosť v MHD jazdiť s prestupom do 30 min bezplatne,

3. držitelia diamantovej a zlatej Janského plakety a držitelia Kňazovického medaily sú pri platbe čipovou kartou prepravovaní bezplatne,

4. jeden autobus môže na cestách nahradiť desiatky áut.

Mesto Poprad realizuje pravidelne aj trvalé opatrenia, ktoré systematicky zvyšujú bezpečnosť a skvalitňujú podmienky pre ľudí využívajúcich alternatívne a udržateľnejšie formy mobility. Medzi tieto opatrenia patrí pravidelné natieranie priechodov pre chodcov reflexnými nátermi, nasvietenie priechodov, rozširovanie chodníkov. Aktuálne sa pripravuje vybudovanie cyklochodníka spájajúceho Poprad s Veľkou Lomnicou, ktorý by mal doplniť jestvujúcu sieť cyklochodníkov v meste a jeho okolí v dĺžke takmer 12km.


 
 

Budúcnosť Popradu očami študentov architektúryVytlačiť
 

V utorok 14.7.2015 bola vo vestibule MsÚ v Poprade otvorená výstava prác študentov Fakulty architektúry STU v Bratislave. Ide o práce študentov venované mestu Poprad na tému riešenia centrálnej mestskej zóny, námestia a obytného súboru Nový Poprad/Merťuky. „Práce sú z akademickej pôdy a miera reality je rôzna, pretože predstavujú vízie študentov. Ak tieto práce vyvolajú nejakú diskusiu, tak splnili účel. To je základný kameň demokracie – otvoriť diskusiu. Z nášho hľadiska považujeme za dôležité vtiahnuť do tohto procesu mladých ľudí, aby si uvedomili, že to mesto je vec verejná a je potrebné naučiť sa diskutovať – musím si svoj návrh obhájiť a presvedčiť ľudí alebo možno v niektorých veciach cúvnuť,“ uviedol prof. Bohumil Kováč z Fakulty architektúry STU v Bratislave. „Keď sa otvorila otázka rekonštrukcie námestia v Poprade, tak sme si povedali, že tá participácia ľudí by mala byť väčšia, ako bola v tom momente. Preto sme hľadali možnosti, ako ľuďom toto územie predstaviť. Jednou z možností bolo takéto zadanie študentom. Samozrejme vystavené veci je potrebné brať ako študentské práce, vízie. Aj mne sa tu veľa vecí páči, niektoré sú viac - iné menej realizovateľné. Je to ale začiatok. Je dôležité, aby tí študenti mali spojenie s Popradom a vnímali tento priestor. Námestie, Nový Poprad, Duklianske kasárne – to všetko sú územné celky, ktoré by sme v budúcnosti chceli riešiť aj s pomocou STU,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. Spolupráca so študentmi pri hľadaní budúcich architektonických vízií rozvoja mesta by mala byť dôležitým signálom aj do budúcnosti. „V Trenčíne sme do takéhoto procesu vstúpili opatrným krokom a skončilo to veľkou medzinárodnou architektonickou súťažou, ktorá mala odozvu v celej Európe. Akademický úvod tak viedol k veľkej medzinárodnej koncovke,“ doplnil prof. Kováč.

Výstava študentských prác BUDÚCNOSŤ POPRADU potrvá vo vestibule MsÚ do 16.8.2015.   


 
 
Položky 66-70 z 919

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 12.2.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 13.2.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Nedeľa 14.2.
Lekáreň CORRIB
Levočská 26A,
058 01 Poprad

0948 217 858

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 15.2. - 16.2.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 16.2.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 17.2.
Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 18.2.
Lekáreň na autobusovej stanici
Wolkerova 466,
058 01 Poprad

052/482 2360

Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00Piatok 19.2.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy na Námestí sv. Egídia a pri Aréne Poprad:

Na námestí od 24.12.2015:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 19:00 hod
nedeľa od 10:00 - 19:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 19:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne od 12.12.2015:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň od utorka do štvrtku do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka