Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Zápis do popradských základných škôl bude začiatkom februáraVytlačiť
 

V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad sa uskutoční zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2015/16 v prvý plný februárový týždeň v súlade so schváleným Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 8/2008 v znení Dodatku č. 1 v dňoch 2. – 4. februára 2015 v čase od 13. 00 h do 17.30 hod.

Miesto zápisu v príslušnej základnej škole je zverejnené na webovom sídle školy, v priestoroch materských škôl, na dverách hlavného vchodu do budovy školy a na iných verejne prístupných miestach (obchody, zdravotné strediská, vchody do bytových domov a pod.). Zároveň si škola určuje aj iné podmienky súvisiace so zápisom.

Zákonný zástupca je povinný zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky po dovŕšení 6. roku veku (uvedený vek musí dovŕšiť najneskôr 31. augusta 2015) len do jednej základnej školy. Zákonný zástupca musí pri zápise uviesť všetky dôležité informácie o fyzickom, psychickom vývine svojho dieťaťa. Povinnosť prihlásiť svoje dieťa platí aj pre tých zákonných zástupcov, ktorí sa zdržiavajú v zahraničí. Povinnú školskú dochádzku môžu tieto deti plniť osobitným spôsobom.

„Už takto v predstihu sa obraciame na rodičov, aby nezabudli dieťa na povinnú školskú dochádzku zapísať. Špeciálne to pripomíname predovšetkým rodičom, ktorí krátkodobo alebo dlhodobo žijú alebo pracujú v zahraničí, aby zabezpečili zápis – buď osobne alebo prostredníctvom splnomocnených osôb. Keďže samospráva je povinná viesť evidenciu detí vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, v prípade , že takéto dieťa zapísané nebude, je zriaďovateľ v zmysle platnej legislatívy povinný obrátiť sa aj na políciu, aby zistila, prečo rodič dieťa nezapísal,“ uviedla vedúca odboru školstva MsÚ v Poprade Edita Pilárová.

Základné školy pri zápise dieťaťa do 1. ročníka požadujú základné údaje získané z hodnoverného zdroja – občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa ... .

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v školskom obvode základnej školy, v ktorom má trvalý pobyt. Zákonný zástupca môže vybrať svojmu dieťaťu aj inú školu, ale tá ho príjme, len ak má voľné kapacitné možnosti, lebo musí uprednostniť deti zo svojho obvodu. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa je škola povinná vydať do 31. mája.

Ak zákonný zástupca požaduje odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden rok alebo chce prihlásiť dieťa mladšie ako 6 rokov, je povinný doložiť písomnú žiadosť, odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporúčania príslušného zariadenia výchovného poradenstva.


 
 

Začala registrácia na Národné stretnutie mládeže P-15Vytlačiť
 

Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska a Kanet, n. o. spustili registráciu na Národné stretnutie mládeže P15, ktoré sa uskutoční na prelome júla a augusta v Poprade. Záujemcom ponúkajú nielen možnosť prihlásiť sa, ale i špeciálnu duchovnú prípravu, program, ubytovanie a stravu. Spustili i registráciu pre dobrovoľníkov. Prihlásiť sa dá vyplnením formulára na oficiálnej stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk. Z organizačných dôvodov do 14. júla 2015. Po tomto dátume sa dá registrovať len na mieste, ale bez možnosti získať ubytovanie a stravu. P15 nadväzuje na akciu R13, ktorá sa konala pred dvomi rokmi v Ružomberku. Alternatívu pre tých, ktorí nemohli vycestovať na Svetové dni mládeže v Rio de Janeira, navštívili tisícky mladých z viacerých krajín.

Spustenie oficiálnej registrácie je súčasťou prípravy na Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade. Začína necelý polrok pred samotnou akciou (31. júla - 2. augusta 2015). "P15 bude vyvrcholením desaťmesačnej duchovnej prípravy Čistý rok. Keďže nasledujúce Svetové dni mládeže, na ktoré P15 tiež nadväzuje, sa uskutočnia už budúci rok v poľskom Krakove, tentokrát bude skôr pozvánkou na ne," vysvetľuje režisér P15 Pavol Danko. Začiatok registrácie nadväzuje na viaceré akcie, ktoré sa konali v uplynulom období decembrové zverejnenie oficiálnej hymny P15, ktorú zložila a naspievala Sima Martausová, novembrovú púť kríža Svetových dní mládeže (SDM) a ikony Panny Márie od sv. Jána Pavla II. a septembrový celoslovenský mládežnícky program 7BOLESTNÁ v Šaštíne.

Poprad podobnú akciu ešte nehostil. Národné stretnutie mládeže sa v podobných rozmeroch koná po druhýkrát. Historicky prvé sa konalo v Ružomberku. Pod Čebrať prišlo niekoľko tisíc mladých ľudí. Na akcii, ktorá nebola klasickým festivalom s rečníkmi a kapelami zvučných mien, priniesli organizátori do srdca Liptova kus Brazílie. V duchovnom, kultúrnom a umeleckom programe vystúpilo za tri dni okolo 290 účinkujúcich. Mladí sa po prvýkrát v histórii zúčastnili na Expo povolaní, kde sa so svojimi aktivitami predstavilo okolo 250 rehoľníkov. Členovia centrálneho tímu s dobrovoľníkmi investovali do príprav viac než rok a vyše 100-tisíc hodín svojho času. Vyše 95 percent z tohto času ide o aktivity dobrovoľníkov vo veku od 15 do 30 rokov, a to bez nároku na odmenu.

viac info tu: http://www.narodnestretnutiemladeze.sk/ 


 
 

Poprad sa prezentoval na univerziádeVytlačiť
 

Vysoké Tatry sa stali dejiskom 27. Svetovej zimnej univerziády. Španielskej Granade okrem Osrblia pomáha aj Štrbské Pleso. Okrem športového programu, v ktorom sa predstavili najlepší univerzitní športovci z celého sveta, využili priestor na prezentáciu aj podtatranské mestá a obce. Svoju chvíľu naplno využili aj Popradčania, ktorí v pondelok 26.1.2015 priniesli na Štrbské Pleso kus nezameniteľnej kultúry a zvyklostí. Prezentáciu Popradu v Tatranskom regionálnom centre si nenechal ujsť ani primátor mesta Jozef Švagerko. „Takéto podujatie nebýva v Tatrách každý rok. Prezentovali sme sa tým, čím je Poprad výnimočný. Ľudia si odtiaľ odnášajú kus nášho mesta,“ uviedol. Spoločne s prvým viceprimátorom Igorom Wzošom slávnostne prestrihol pásku a privítal tak návštevníkov v útulnom prostredí. „Pre nás je dôležité, že sme dokázali do Tatier preniesť kus Popradu. Priniesli sme popradské chute, vône a atmosféru,“ dodal komunikačný manažér mesta Poprad Marián Galajda. V stanoch na Jankovej lúke mohli návštevníci ochutnať tradičné údeniny Knižku spod Tatier, pokochať sa šperkmi Kataríny Hůlkovej, či umením keramikára Petra Smika.V popradskom stane sa prezentovali aj Aquacity Poprad, Tatranská galéria, Podtatranské múzeum, HK Poprad a projekt Poprad mám rád zo Spojenej školy v Poprade. Atmosféru dotváral detský folklórny súbor Letnička a skupina Tatra Gipsy. Z dielne Popradu to nebolo ani zďaleka všetko. Podvečer, pred oficiálnym ceremoniálom odovzdávania medailí, sa na pódiu v kultúrnom programe predstavili deti zo súkromnej materskej školy Stella, DFS Venček, TK Trend, hip-hopová skupina Fearless, trubkár Pavol Zvirinský, či deti zo ZŠ na Francisciho ulici v Poprade.(mav)

FOTO – Marek Vaščura, Marián Galajda


 
 

Pripomenuli sme si 70. výročie oslobodenia mesta PopradVytlačiť
 

Pri príležitosti 70. výročia oslobodenia mesta Poprad predstavitelia mesta, okresu, Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Poprade a ďalší hostia položili vence k obom pamätníkom padlých v parku pri železničnej stanici.

Predpoludním odovzdali zástupcovia Ministerstva obrany SR a OV SZPB v Poprade veteránom Povstania a bojov v druhej svetovej vojne pamätné medaily. Celkovo bolo udelených v pôsobnosti OV SZPB 46 medailí, na Slovensku ich dostane 1715 žijúcich veteránov. V Poprade je najstarším odbojárom Emil Mareš, ktorý bude mať v tomto roku sto rokov, ale pre zdravotný stav sa už na odovzdávanie ocenení  nemohol dostaviť.

Na včerajšej slávnosti tiež uviedli do života publikáciu Stanislavu Bursu a Marcela Maniaka Nedoleteli. Autori zmapovali havárie lietadiel, ktoré prilietali na pomoc povstalcom, najmä havárii lietadla na Zadnom Gerlachu, pri ktorej zahynulo 6 členov posádky a 16 členov paradesantného výsadku. Všetci sú pochovaní na cintoríne v Gerlachove, preto knižku posypali zemou práve odtiaľ. Viac informácií k 70.výročiu oslobodenia mesta Poprad hľadajte v týždenníku NOVINY POPRAD. 

text a foto: NOVINY POPRAD

 

 


 
 

Poprad bojuje so snehomVytlačiť
 

V priebehu noci z piatka 30.1. na sobotu 31.1. napadlo v Poprade 40 cm snehu. Správa mestských komunikácií(SMK) v Poprade je už od piatkového poludnia poludnia v plnom nasadení s posilnenými zmenami. So snehovou pokrývkou bojuje všetka dostupná technika SMK v počte 10 mechanizmov. Vzhľadom na náročnosť situácie povolala SMK techniku aj z externých zdrojov – na výpomoc dorazili ďalšie tri nakladače, ktoré budú pomáhať pri čistení parkovísk v jednotlivých častiach mesta. V zmysle Operačného plánu zimnej údržby 2014/2015 je pri údržbe najväčší dôraz kladený na príjazdy ku zdravotníckym zariadeniam, prejazdnosť komunikácií zaisťujúcich hromadnú autobusovú dopravu a z hľadiska dopravy najrizikovejšie miesta.

Samospráva zároveň žiada obyvateľov v tejto náročnej situácii o trpezlivosť a porozumenie. Aj keď je nasadená všetka dostupná technika a pracovné sily, čistenie ulíc a ciest bude vzhľadom na množstvo snehu veľmi náročné. Čistenie komunikácií bude prebiehať postupne podľa operačného plánu zodpovedajúceho tejto situácii. 


 
 
Položky 71-75 z 812

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Utorok 30.6.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 1.7.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 2.7.
Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 3.7.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 4.7.
Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 5.7.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 6.7.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 7.7.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

41369135

30.6.2015
Úvodná stránka