Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Primátor Popradu Anton Danko prijal Andreja KiskuVytlačiť
 

Prvým mestom, ktoré sa môže pochváliť oficiálnym slávnostným prijatím novozvoleného prezidenta SR Andreja Kisku, sa stal jeho rodný Poprad. V utorok 22.4.2014 prijal A. Kisku primátor Popradu Anton Danko. Primátor zablahoželal Andrejovi Kiskovi k zvoleniu za prezidenta SR a poprial mu pri výkone tohto mandátu veľa síl a úspechov. „Myslím si, že nikto v tejto krajine v konečnom dôsledku nepochybuje, že sa zo všetkých síl budete snažiť o duchovné a hmotné dobro celého Slovenska v kontexte s politikou Európskej únie a našich spojencov. Ako primátor nášho mesta mám radosť aj z toho, že Poprad bude vďaka Vám opäť o niečo známejší a že my, jeho obyvatelia, máme ďalší dôvod k posilneniu popradskej hrdosti,“ uviedol počas slávnostného prijatia Anton Danko.Andrej Kiska poďakoval svojmu rodnému mestu za prijatie komplimentom i prísľubom. „Pár metrov za touto budovou stál náš rodičovský dom, tu som prežil celý svoj život. A vždy, keď sa ma niekto pýtal, kde by som chcel žiť a bývať, odpovedal som, ja chcem žiť v našom Poprade. Možno teraz tieto cesty budú trochu kľukatejšie a Bratislava bude čoraz častejšie mojim bydliskom, napriek tomu vždy ostanem srdcom Popradčan a kedykoľvek, čokoľvek budem môcť pre Poprad spraviť, bude mi hrdosťou a cťou pre naše mesto a pre jeho obyvateľov to urobiť,“ poďakoval Andrej Kiska.

Popradčana Andreja Kisku v druhom kole voľby prezidenta SR podporilo 1 307065 obyvateľov. Inaugurácia novozvoleného prezidenta sa uskutoční 15.6.2014 v Bratislave.

foto: P.Pavlovský


 
 

Olympionik Martin Bendík poďakoval mestu za podporuVytlačiť
 

Lyžiar Martin Bendík, aktuálny majster SR v zjazde a super – G, osobne poďakoval mestu Poprad za podporu v príprave na Zimné olympijské hry v ruskom Soči. Počas návštevy MsÚ odovzdal do rúk 1.viceprimátora Adriána Kromku originálnu športovú trofej v podobe zarámovaného štartového čísla zo ZOH, ktorá bude mať svoje miesto v Aréne Poprad. „Chcel by som poďakovať mestu Poprad za podporu. Veľmi si to vážim, pretože z rodinných rozpočtov sa celá príprava vyskladať nedá. Som rád, že mesto Poprad podporuje mladých športovcov,“ povedal po stretnutí Martin Bendík. V súlade s VZN Č. 2/2013 bola Uznesením č.33/2014 zo zasadania Mestského zastupitel‘stva mesta Poprad zo dňa 12. februára 2014 schválená Športovému klubu JUNIOR SKI POPRAD, dotácia vo výške 3 000 €. „Mesto Poprad sa vždy snažilo a bude sa snažiť aj do budúcnosti vytvárať podmienky pre športovanie, predovšetkým pre mládežnícky šport. Podmienky vytvárame už pre škôlkarov, urobili sme pre nich kurz korčuľovania, aktuálne prebiehajú kurzy všeobecnej pohybovej prípravy. Snažíme sa podporovať mládež v prioritných športoch a v rámci možností aj v tých ostatných, čoho dôkazom je aj podpora Športového klubu JUNIOR SKI POPRAD. Sme hrdí na úspechy Martina Bendíka a som presvedčený o tom, že ďalšie ešte prídu, aby mohol byť vzorom pre mladých Popradčanov“, uviedol Adrián Kromka. Martin Bendík absolvoval pred rokom vážnu operáciu, po polročnej pauze sa pod dohľadom odborníkov Východoslovenského ústavu srdcovo-cievnych chorôb pripravil na zimnú univerziádu a následne aj na ZOH. V závere sezóny sa dokonca stal majstrom SR v zjazde a super G. „Vážim si, že aj po ťažkej chorobe sa dokázal na olympiádu pripraviť a zísť ten zjazd. Ďakujem Martinovi, že to dokázal, bol to obrovský výkon. Chcem poďakovať za podporu aj mestu Poprad, na ktoré sme hrdí. Budeme sa tešiť, keď naša spolupráca bude naďalej pokračovať a aj vďaka nám sa Poprad na mape sveta zviditeľní,“ doplnil otec a manažér v jednej osobe Peter Bendík st. „Máme Tatry za rohom, keď sa k tomu pridá zodpovedajúca podpora, môže sa dosiahnuť skutočne veľa . Generácia súčasných mladých je tak namotivovaná, že nemajú problém dokázať čokoľvek – v športe, v politike, v umení. Keď sa niečomu venujú a majú to radi, idú do toho po hlave a sú schopní dokázať veľké veci“, doplnil tréner Matej Gemza. Prípravu na novú sezónu začína Martin Bendík v máji, kedy by mal vycestovať na ľadovec. V budúcej sezóne ho čakajú dva vystúpenia v pretekoch Svetového pohára, pravidelne bodovať chce Martin predovšetkým v Európskom pohári.


 
 

Slávnostné prijatie hokejových majsteriek SR Vytlačiť
 

Hokejistky HK POPRAD, majsterky Slovenska v ľadovom hokeji v sezóne 2013/14, absolvovali slávnostné prijatie v priestoroch popradskej radnice. Obradná sieň MsÚ bola miestom milej udalosti, počas ktorej 1.viceprimátor Adrián Kromka poďakoval hokejistkám i celému realizačnému tímu za skvelú reprezentáciu mesta. „Chcem v mene mesta Poprad poďakovať za tento veľký úspech. Je našou úlohou do budúcnosti vytvárať pre dievčatá také podmienky, aby mohli byť o rok majsterkami opäť,“ uviedol A.Kromka. Aj napriek nepriaznivému vývoju finálovej série, v ktorej Popradčanky prehrávali so Spišskou Novou Vsou už 0:2 na zápasy, sa dievčatá zomkli, dokázali sériu otočiť a vybojovať majstrovský titul. „V kolektívnych športoch rozhoduje najmä kolektív. My sme držali spolu, snažili sme sa urobiť všetko pre to, aby sme tie zlaté medaily získali,“ povedala po prijatí Lucia Žitňanská. „Každé prvé miesto v takejto súťaži si treba vážiť. Ja som ich niekoľko mal aj v mužských súťažiach, toto však kladiem na prvé miesto, pretože je to ženské,“ uzavrel s úsmevom tréner Milan Skokan.

 


 
 

Kritiku a obviňovanie vystriedal záujem o osobné stretnutie Vytlačiť
 

Predstavitelia vedenia OZ PRE MESTO po týždňoch obviňovania samosprávy prejavili prvýkrát záujem o osobné stretnutie v súvislosti s pripravovanou revitalizáciou námestia. Po tom, čo v pondelok 7.4.2013 požiadali o stretnutie s vedením mesta, ich hneď na druhý deň v zmysle stále deklarovanej pripravenosti na korektný dialóg prijal 2.viceprimátor mesta Poprad Milan Baran spolu s vedúcou odboru výstavby MsÚ v Poprade Kristínou Horákovou. Na viac ako trojhodinovom stretnutí zástupcovia mesta vysvetlili všetky relevantné stanoviská samosprávy, ich oporu v zákone a poskytli vedeniu OZ požadované informácie týkajúce sa plánovanej revitalizácie námestia. „Sme presvedčení, že spracovanie projektovej dokumentácie a proces verejnej súťaže prebehli v súlade so zákonom a podľa všeobecných odborných kritérií,“ uviedol viceprimátor Milan Baran. Aj napriek zjavnej zákonnosti postupu samosprávy zástupcovia OZ naďalej trvajú na svojich stanoviskách a žiadajú zastavenie revitalizácie, kvôli čomu podali na Stavebnom úrade v Štrbe námietky voči procesu vydania stavebného povolenia. Úrad však v zmysle stavebného zákona OZ z konania vylúčil. Na rozdiel od jednostranného a podľa zákona neoprávneného napadnutia procesu vydania stavebného povolenia na revitalizáciu námestia zo strany predsedníctva OZ PRE MESTO, boli ďalšie dve zákonné námietky zo strany podnikateľov, ktorí mali skutočný záujem o riešenie reálnych problémov po vzájomnej diskusii vybavené k spokojnosti oboch strán a námietky boli stiahnuté.

Prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie k revitalizácii námestia boli schválené 12.6.2013 na MsZ, ktorého sa preukázateľne zúčastnil aj súčasný člen predsedníctva OZ PRE MESTO. Ani vtedy, ani na žiadnom inom MsZ žiadny člen predsedníctva OZ nepredstúpil pred volených zástupcov mesta s akoukoľvek požiadavkou týkajúcou sa revitalizácie námestia. Od konca novembra 2013 bola štúdia plánovanej revitalizácie námestia verejne prístupná na odbore výstavby MsÚ v Poprade, no žiadny zástupca OZ do nej nahliadnuť neprišiel. Mesto Poprad informovalo verejnosť o plánovanej revitalizácii postupne prostredníctvom sociálnych sietí, internetovej stránky mesta, článkami v mestských novinách, v mesačníku distribuovanom do všetkých domácností a reportážami v TV Poprad.


 
 

Nová tvár popradského námestiaVytlačiť
 

     

 

    

     

 

 

     

  

 Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 10.12.2013 schválilo použitie prostriedkov Rezervného fondu mesta Poprad na viacero investičných aktivít. Jednou z nich je aj revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade. V praxi pôjde o výmenu poškodenej dlažby v priestore medzikostolia a rekonštrukciu fontány spolu s výmenou dlažby a doplnením zelene, príslušného mobiliáru a osvetlenia. Revitalizácia nijakým spôsobom nemení funkčnosť dotknutých plôch a bude sa odohrávať v nasledujúcich intenciách.

Priestor fontány bude naďalej slúžiť ako spoločný stretávací priestor pre verejnosť s lavičkami s výrazným vodným elementom – interaktívnou a bazénovou fontánou. Interaktívna fontána bude vybavená pohybovými tlakovými tlačidlami slúžiacimi na spustenie vertikálneho prúdu vody v mieste ich zatlačenia. Bazénová fontána poslúži ako vodná plocha, do ktorej budú osadené vodné a svetelné efekty. V spodnej časti pri severnom pešom ťahu sa bude nachádzať líniový kvetináč s tatranským kameňom a zeleňou. 

V prípade medzikostolia bolo cieľom vytvoriť priestor, ktorý by spĺňal požiadavky na organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí a počas bežných dní by mal zároveň charakter námestia. Keďže územie je frekventovanou spojnicou medzi severnou a južnou časťou pešej zóny, po stranách lemujú priestor pešie ťahy. Návrh obsahuje zmenu jestvujúcej dlažby a obkladov, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. Novú dlažbu budú nerovnomerne rozdeľovať odvodňovacie žľaby, ktoré budú okrem odvodňovacej funkcie spĺňať aj architektonickú funkciu. Kamenný múr so zatrávneným pásom na západnej strane nepôsobí esteticky. Preto bude po celej dĺžke západnej hrany osadený rad žulových blokov. 

Predajné stánky tvorí jednoduchá priznaná nosná konštrukcia. Dominantnými materiálmi sú oceľ, sklo a drevo. Každý stánok bude mať vlastnú elektrickú prípojku, prípojku vody a kanalizácie. Tieto stánky nahradia súčasné predajné stánky, ktorých stav nevyhovuje technickým ani obchodným štandardom.

Dôležitým aspektom rekonštrukcie je nové dláždenie, ktoré spája obe časti (priestor medzikostolia a fontány) námestia do nerušeného celku, ktorý vyzdvihne dominanty v priestore. Povrch bude tvoriť prírodná kamenná dlažba. Medzikostolie a priľahlá chodníková spojnica budú vyskladané zo svetlých žulových kociek, hlavná časť námestia v okolí fontány potom z platní z trýskaného žulového kameňa, pešie ťahy zo šedej betónovej platňovej dlažby.

Základný prvok mobiliáru predstavujú atypické lavičky z drevených doskových profilov. Lavičky budú umiestnené líniovo. Výber typových lavičiek vychádza zo snahy zachovať pôvodný typ mobiliáru.

Keďže súčasné osvetlenie nezodpovedá požiadavkám noriem a neposkytuje ani náladovo vhodné riešenie, zámerom bola snaha kombinovať rôzne druhy osvetlenia. Navrhnuté sú dva pásy cestných svietidiel, ktoré nasvietia hlavné komunikačné smery. Stromoradie bude nasvietené zemnými reflektormi. Ďalším prvkom bude podsvietenie lavíc mobiliáru. O večerné zvýraznenie dominánt sa postarajú svetelné reflektory osvetľujúce evanjelický kostol a immaculatu. Kombinácia rôznych druhov osvetlenia umožní separátne ovládanie v rámci času a potrieb.

Vyššie uvedené rekonštrukcie si vyžiadajú obmedzenia týkajúce sa pohybu v centre mesta s dopadom na jednotlivé prevádzky umiestnené na námestí. Vo chvíli vyhodnotenia verejnej súťaže  pripraví samospráva v spolupráci so zhotoviteľom stavby presný manuál jednotlivých krokov a obmedzení, o ktorých bude verejnosť informovať.

Základné fakty:
začiatok rekonštrukcie: apríl 2014
ukončenie rekonštrukcie: august 2014
vyčlenené prostriedky: 2 mil eur
cena realizácie: bude doplnené po ukončení verejného obstarávania
investor: Mesto Poprad
zhotoviteľ: bude doplnené po ukončení verejného obstarávania
autori projektu:
Ing. arch. Ján Kovalčík
Ing. arch. Andrea Heldáková
Ing. Michal Makara


 
 
Položky 76-80 z 702

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram
Slovensko chce zriadiť logistickú základňu pre potreby NATO v Poprade. Súhlasíte s takouto formou podpory aliancie?
 
 
1628

 
 
 
3362

 
 
 
38

 

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 3
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Pondelok 24.11.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 3
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 25.11.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 26.11.
Lekáreň Nemocnica Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 27.11.
Dr.Max - Námestie sv.Egídia
Námestie svätého Egídia 16/37,
058 01 Poprad

052/285 85 89

Pondelok - Piatok
7:30 - 17:00

Sobota - Nedeľa
zatvorené

Piatok 28.11.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 29.11.
Lekáreň Nemocnica Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 30.11.
Dr.Max - Námestie sv.Egídia
Námestie svätého Egídia 16/37,
058 01 Poprad

052/285 85 89

Pondelok - Piatok
7:30 - 17:00

Sobota - Nedeľa
zatvorené

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

30823355

24.11.2014
Úvodná stránka