Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Víkendová snehová nádielka prekonala všetky popradské rekordy Vytlačiť
 

Víkendová nádielka snehu prekonala všetky popradské rekordy. Podľa informácií zo Slovenského hydrometeorologického ústavu napadlo v Poprade počas uplynulého víkendu za 24 hodín 39 cm snehu, čo je najviac v tomto meste od roku 1951, odkedy SHMÚ tieto údaje eviduje. Snehový rekord, ktorý určite potešil najmenších Popradčanov, skomplikoval situáciu najmä na mestských cestách a chodníkoch. V zmysle Operačného plánu zimnej údržby 2014/2015 vypracovaným Správou mestských komunikácií(SMK) v Poprade bol pri údržbe najväčší dôraz kladený na prejazdnosť príjazdov ku zdravotníckym zariadeniam, prejazdnosť komunikácií zaisťujúcich hromadnú autobusovú dopravu a z hľadiska dopravy najrizikovejšie miesta. Technika SMK v Poprade cez víkend po popradských cestách a chodníkoch pri pluhovaní a posýpaní najazdila viac ako 3tisíc kilometrov. Do zimnej údržby je pritom zaradených 32 km chodníkov a takmer 68 km mestských komunikácií. V uliciach je vzhľadom na množstvo snehu nonstop 6 traktorov, 2 malé posypové vozy s radlicami a 3 veľké sypače s radlicami. Na čistenie chodníkov boli nasadené aj ručné frézy. Údržbu počas víkendu zabezpečovalo v posilnených zmenách 54 pracovníkov SMK. Už v sobotu posilnili techniku v teréne 3 nakladače od externých dodávateľov, ktoré sa venovali čisteniu chodníkov a parkovísk v jednotlivých častiach mesta. SMK zasahovalo v uliciach nielen podľa schváleného operačného plánu, ale aj na základe požiadaviek občanov komunikovaných priamo cez dispečing. “Takáto situácia v novodobej histórii mesta ešte nenastala. Všetci, čo môžu, sú s technikou vonku, no bude to trvať ešte dni, kým sa podarí zabezpečiť komfortnú priechodnosť všetkých chodníkov a uličiek v meste. Ak máme v Poprade 100 km ciest a chodníkov, o ktoré je potrebné sa starať, tak je jasné, že technika nemôže byť vždy a všade. Tak ako nás mrzí sťažená priechodnosť niektorých dočisťovaných úsekov, tak chceme vzhľadom na mimoriadnosť situácie vyzvať občanov mesta aj na väčšiu vzájomnú solidaritu v tejto situácii,” uviedol 1.viceprimátor Popradu Igor Wzoš.

V snahe zabezpečiť odvoz odpadu a umožniť manipuláciu s nádobami na odpad bez rizika ich poškodenia boli do čistenia stanovíšť kontajnerov od snehu zapojení pracovníci malých obecných služieb. Spolu 43 osôb bolo dnes nasadených v centre mesta, v Matejovciach, na sídliskách JUH I a ZÁPAD, od zajtra bude pri čistení mesta pomáhať 72 osôb. Pracovníci firmy BRANTNER boli zapojení do čistenia stanovíšť kontajnerov na sídliskách JUH II, V a VI. Aj keď je nasadená všetka dostupná technika a pracovné sily, dočisťovanie ulíc a ciest bude vzhľadom na množstvo snehu pokračovať postupne ďalej a z najkritickejších lokalít bude sneh postupne odvážaný.

 


 
 

Popradskí škôlkari športujú na ľade i v Aréne PopradVytlačiť
 

Zimný štadión mesta Poprad ako aj Aréna Poprad boli v uplynulých dvoch mesiacoch v centre pozornosti detí z popradských materských škôl. Mesto Poprad pre ne v týchto športových zariadeniach zorganizovalo obľúbené kurzy korčuľovania a všeobecnej pohybovej prípravy. Na zimnom štadióne vyvrcholí 15.decembra odovzdávaním ľadových vysvedčení prípravný výcvik v korčuľovaní pre 50 detí z MŠ Podtatranská. Od 12.januára budú na zimnom štadióne pokračovať vo výcviku deti z MŠ Dostojevského. Kurz korčuľovania bude od 9.decembra pokračovať aj na ľadovej ploche pri Aréne Poprad – 150 detí z ďalších materských škôl bude pod dozorom skúsených trénerov korčuľovať každý utorok, štvrtok a piatok. „Keďže dodatočne prejavujú záujem aj ďalší rodičia detí z už prihlásených i nových materských škôl, je mesto pripravené rozšíriť tréningové dni aj na stredu,“ uviedol Jozef Pavlík z oddelenia školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade. Výcvik vedú skúsení hokejoví tréneri Eugen Nahalka a Pavol Majchrovič. Okrem korčuľovania vrcholí aj kurz všeobecnej pohybovej prípravy v Aréne Poprad, ktorá počas uplynulých mesiacov patrila dva dni v týždni deťom z materských škôl Jarná, Letná a Dostojevského. Tento výcvik skončí 4. a 5.decembra.

V uplynulom školskom roku absolvovalo kurz výučby korčuľovania 196 detí, kurz všeobecnej pohybovej prípravy absolvovalo 167 detí. Všetky náklady na tieto populárne a obľúbené aktivity detí z materských škôl hradí mesto Poprad.

 


 
 

Poslanci schválili rozpočet mesta na rok 2015Vytlačiť
 

Popradskí mestskí poslanci schválili rozpočet na rok 2015. Stalo sa tak na 5.zasadnutí MsZ mesta Poprad dňa 10.12.2014. Rozpočet mesta Poprad na rok 2015 bol schválený ako vyrovnaný v celkovej výške 34 714 000 €. Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 31 908 000 €, bežné výdavky vo výške 31 407 110 €, kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 250 000 € a kapitálové výdavky vo výške 3 170 790 €. „Z kapitálových výdavkov vo výške 3 170 790 € boli do jednotlivých programov rozpísané len výdavky do výšky 1,37mil eur – ide o tie výdavky, ktoré súvisia s neukončenými stavbami z roku 2014, zádržkami z roku 2014 a opakovanými investíciami – výkup pozemkov, generel zelene a podobne. Investície vo výške 1,8 mil eur neboli rozpísané - nechávame ich na prerozdelenie pre nových poslancov a nové vedenie mesta Poprad, aby v ňom zohľadnili svoje priority a plány na rok 2015,“ uviedla vedúca ekonomického odboru MsÚ v Poprade Jitka Púčiková. Prebytok bežného rozpočtu je v celkovej výške 500 890 €, vo výške 136 100 € je použitý na splácanie istiny z úverov a vo výške 364 790 € na krytie kapitálových výdavkov. Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). V príjmovej časti sú to prostriedky rezervného fondu vo výške 2 516 570 € a vo výške 39 430 € mestského fondu rozvoja bývania na krytie kapitálových výdavkov; vo výdavkovej časti sú to splátky istín z úverov. 


 
 

Mesto obdarovalo deti z rodín, ktoré sa ocitli v núdziVytlačiť
 

Popradské deti z rodín v hmotnej alebo sociálnej núdzi mali Vianoce v predstihu! V pondelok 15.12.2014 dostali špeciálne vianočné balíčky. Stalo sa tak na charitatívnom podujatí, ktoré v zasadačke okresného úradu v Poprade pripravilo mesto Poprad v spolupráci s Apoštolskou cirkvou. „Každý balíček je individuálny a deti v ňom nájdu oblečenie, sladkosti, školské a hygienické potreby, chýbať nebudú ani hračky,“ uviedla Etela Lučivjanská, vedúca sociálneho odboru MsÚ v Poprade. Spolu 250 balíčkov odovzdali deťom vo veku od 2 do 14 rokov počas spomínaného podujatia, ďalších 200 balíčkov roznesú terénni pracovníci do Matejoviec a do rodín v sociálnych bytoch na Levočskej ulici. Aj takýmto spôsobom sa samopráva s pomocou partnerov snaží deťom pripraviť pekné vianočné chvíle. Mesto Poprad pracuje s rodinami v hmotnej a sociálnej núdzi počas celého roka - poskytuje im komplexné poradenstvo, v lete organizuje pre deti pravidelný bezplatný letný tábor, rodinám poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi. Práve na základe tejto dlhodobej spolupráce vybrali pracovníci sociálneho odboru deti a rodiny, ktoré boli obdarované – ide o rodiny, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi, neúplné rodiny, rodiny, ktorým bolo zverené dieťa do starostlivosti a pod.). Spoločné charitatívne podujatie samosprávy a Apoštolskej cirkvi na Slovensku sa v Poprade konalo už po 12-krát.

 


 
 

Poprad si uctil darcov krvi z celého regiónuVytlačiť
 

Primátor mesta Poprad Jozef Švagerko prijal v obradnej sieni MsÚ v Poprade darcov krvi, ktorí boli Slovenským červeným krížom ocenení zlatou a diamantovou Janského plaketou a Kňazovického medailou. „Som veľmi rád, že moje pozvanie prijali nielen Popradčania, ale aj obyvatelia okolitých miest a obcí. Chcem, aby sme to spoločne vnímali ako posolstvo, že dobré skutky v Poprade nerozlišujeme podľa toho, kto sa kde narodil, ale v prvom rade podľa ich skutočnej podstaty. A aj keď naše mestá a obce od seba delia kilometre, verím že aj toto dnešné stretnutie bude jedným z krokov, vďaka ktorým budeme mať k sebe ľudsky stále bližšie a bližšie,“ uviedol popradský primátor, ktorému pri slávnostnom prijatí asistoval aj 2.viceprimátor Pavol Gašper. Stretnutia sa zúčastnilo 14 darcov krvi. Jozef Švagerko vyslovil presvedčenie, že spoločnosť začne byť voči šľachetnej pomoci darcov krvi vnímavejšia a získajú tak postavenie, ktoré im právom patrí. „Toto slávnostné prijatie nech je signálom, že v našom meste preto urobíme maximum. Ďakujem vám v mene Popradu a jeho obyvateľov,“ uzavrel poďakovaním Švagerko.

Na slávnostnom prijatí sa zúčastnili:

°držitelia Kňazovického medaily - Janka Chovanová, Jozef Pavliga

°držitelia diamantovej Janského plakety - Magdaléna Godlová, Ján Lang, Anton Vízner

°držitelia zlatej Janského plakety - Oľga Erbnová, Peter Dziak, Jozef Fábry, Marcel Greňa, Viktor Harabin, Dávid Hropko, Štefan Chladoň, Stanislav Jacák, Ján Kalinay.


 
 
Položky 76-80 z 812

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Štvrtok 2.7.
Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 3.7.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 4.7.
Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 5.7.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 6.7.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 7.7.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 8.7.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 9.7.
Dr.Max - Monaco (pri ZŠ Francisciho)
Francisciho 22,
Poprad

052/285 85 85

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

41433374

2.7.2015
Úvodná stránka