Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Pamätnú tabuľu Jána Pavla II. vytvorí Štefan HudzíkVytlačiť
 

Pamätnú tabuľu, ktorá pripomenie návštevu pápeža Jána Pavla II. v Poprade spred 20 rokov, vytvorí známy akademický sochár Štefan Hudzík. Rozhodla o tom odborná komisia, ktorá návrh laureáta viacerých ocenení vybrala spomedzi štyroch autorov. Na pamätnej tabuli bude výzva "Nebojte sa!", s ktorou sa pápež poľského pôvodu veľakrát obracal na ľudí. Zároveň na nej bude nápis "Svätý Ján Pavol II., pápež 1978-2005" a spomienka na to, že vznikla pri príležitosti výročia návštevy mesta Poprad ("20. výročie návštevy mesta Poprad"). Slávnostný akt odhalenia sa uskutoční počas Národného stretnutia mládeže P15, ktoré sa uskutoční na prelome júla a augusta. Myšlienka osadiť tabuľu vznikla u bývalého vedenia mesta s vtedajším primátorom Antonom Dankom. Nové vedenie, ktoré na rokovaní s tímom P15 zastupoval primátor Jozef Švagerko, po svojom nástupe potvrdilo záväzok osadiť ju a zabezpečilo všetky potrebné kroky, aby k tejto udalosti mohlo dôjsť počas letného celonárodného podujatia. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnilo mesto v marci, do polovice apríla mu predložili grafický návrh a cenovú ponuku štyria umelci. "Po posúdení všetkých grafických a cenových návrhov bol ako víťazný vybratý návrh sochára Štefana Hudzíka. Pri výbere sme zohľadnili aj pripomienky obdarovaného, pretože pamätná tabuľa bude umiestnená na budove Konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie,“ hovorí primátor mesta Poprad Jozef Švagerko. Tabuľa vo finálnej podobe by mala byť podľa jeho slov dodaná do 30. júna 2015. V súčasnosti ju jej autor dal odliať do bronzu v Kremnici. "Mojím cieľom bolo vdýchnuť do bronzu kus života a odkaz, ktorý nám svätý otec zanechal - aby sme sa nebáli žiť pre druhých, aby sme sa tešili a radovali zo života. Nech nás naplní jeho svedectvo, ktoré chcel priniesť všetkým ľuďom," dodáva akademický sochár Štefan Hudzík. Pamätná tabuľa predstavuje druhé vzdanie pocty zosnulému pápežovi, ktorého vlani vyhlásili za svätého. Radnica už pred siedmimi rokmi pomenovala po ňom nábrežie, ktoré dovtedy nieslo názov Popradské nábrežie. Národné stretnutie mládeže P15, počas ktorého bude tabuľa odhalená, je úzko spojená s Jánom Pavlom II. Na P15 sa začne oficiálna príprava na 31. svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia budúci rok v Krakove. Práve Ján Pavol II. bol pred tridsiatimi rokmi ich iniciátorom. V roku 1995 vtedajší pápež navštívil nielen Poprad, ale aj Levoču. Oddychoval pri Sliezskom dome a odlietal z letiska Poprad.

Sochár Štefan Hudzík, ktorý vlani oslávil 60 rokov, žije a tvorí v Spišskom Štiavniku. Patrí k najvýznamnejším umelcom, ktorí ostali žiť a pracovať v regióne. Už 20 rokov vyučuje dizajn a tvarovanie dreva v Spišskej Novej Vsi. Študoval rezbárstvo na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave a figurálne sochárstvo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Je nositeľom Ceny slovenského fondu výtvarných umení, Ceny Martina Benku a laureátom ceny Konferencie biskupov Slovenska Fra Angelico. Medzi jeho najznámejšie diela patrí sochy v nadživotnej veľkosti - Cyrila a Metoda v Spišskom Štiavniku, sv. Michala v Spišskom Bystrom, sv. Jozefa - robotníka vo Svite, blahoslavenej sr. Zdenky Schelingovej v Krivej na Orave a Jána Pavla II. v Oravskej Polhore. 

 

Mesto Poprad / Komunikačný tím P15 


 
 

Mesto odvolalo 2.stupeň povodňovej aktivityVytlačiť
 

4.6.2015

Dňa 04.06.2015 k 10,00 hod. mesto Poprad odvolalo 2.stupeň povodňovej aktivity. Dôvody, ktoré viedli k jeho vyhláseniu pominuli a vykonali sa nevyhnutné úkony, aby sa zabránilo ďalším povodňovým škodám. Odvolanie povodňovej aktivity vykonal primátor na základe odporúčania Povodňovej komisie mesta Poprad a so súhlasom Správcu vodných tokov na území mesta Poprad - povodia Dunajca a Popradu. Do 10 dní sa vykoná vyúčtovanie záchranných a zabezpečovacích prác spolu so súhrnnou správou o povodni a predloží Okresnému úradu v Poprade. Zároveň sa identifikujú povodňové škody po prietrži v dňoch 20. - 21. 5. 2015.

27.5.2015

 

Na základe stabilizácie situácie po intenzívnych zrážkach, keď už pominuli dôvody a nehrozí nebezpečenstvo ďalších povodňových škôd, ako aj na základe doporučenia Povodňovej komisie mesta Poprad bol dňa 27.5.2015 o 8:00 hod odvolaný III. stupeň povodňovej aktivity pre územie mesta Poprad. „V zmysle § 11 ods. 10 zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami je po odvolaní III.stupňa povodňovej aktivity vyhlásený II.stupeň povodňovej aktivity, počas ktorého sa dokončia povodňové záchranné a povodňové zabezpečovacie práce,“ informoval Imrich Kisel, samostatný pracovník ochrany, bezpečnosti a obrany MsÚ v Poprade. 

26.5.2015

Mesto Poprad pokračuje v odstraňovaní následkov prívalových dažďov, ktoré v noci z 20. na 21.5.2015 poškodili historickú kanalizáciu v Strážach pod Tatrami a spôsobili zaplavenie Kukučínovej ulice a pivničných priestorov okolitých rodinných domov. Dodávateľská spoločnosť pracujúca na spriechodňovaní poškodeného kanalizačného zberača pod Strážskym námestím najprv odkopala zavalenú daždovú kanalizáciu. Rozmočený terén v okolí kanalizácie však spôsobil, že sa začalo zosúvať podložie cestnej komunikácie vedľa kanalizačného zberača. V dôsledku toho bol zosuv najprv provizórne spevnený. Odborná komisia – pracovníci odboru výstavby, projektant a zástupca realizačnej firmy na mieste zavalenej kanalizácie zhodnotili stav s konštatovaním, že klenba starej kanalizácie je vplyvom tlaku vody narušená, časti kamennej klenby uvoľnené a hrozí zosuv v celej časti narušeného chodníka pre peších až po odbočku pod cestnú komunikáciu. Komisia preto odporúčala čo najskôr zasypať vykopanú ryhu, nakoľko hrozilo prepadnutie pravej strany vozovky Kukučínovej ulice vplyvom rozmočeného podložia komunikácie a zosuv i ľavého svahu s oddychovou zónou. „Dodávateľska firma uložila 1000 mm betónové skruže so zámerom zachovať prietok z pôvodnej kanalizácie na usmernenie toku dažďových vôd, ktoré podmývajú brehy ryhy po odkrytí zavalenej kanalizácie. Skruže sú uložené tak, aby sa v prípade ďalších prívalových dažďov minimalizovalo ďalšie poškodenie miestnej komunikácie a voda z polí by mala pretekať len v uložených skružiach,“ informoval Imrich Kisel, samostatný pracovník ochrany, bezpečnosti a obrany MsÚ v Poprade. Dodávateľská firma vykoná ešte nevyhnutné provizórne úpravy terénu, ktoré ochránia dotknutý priestor pred ďalšími povodňovými škodami.

SHMU vydal aktuálne výstrahu 2. stupňa pre okres Poprad, kedy sa predpokladá 40 – 70 mm zrážok na dni 26.-27.5.2015. Aj z tohto dôvodu sa v lokalite naďalej vykonáva monitoring prostredníctvom hliaddok mestskej polície. Priestor výkopových prác je zabezpečený kovovými zábranami a vodiacimi tabuľami.

25.5.2015

Meteo a hydrologická situácia stabilizovaná. Mestská polícia monitoruje predovšetkým kritický úsek príjazdovej cesty do časti Stráže pod Tatrami. Zosuv terénu sa po prijatých opatreniach stabilizoval, prispelo k tomu i počasie bez výrazných zrážok. Dnes odborná komisia – pracovníci odboru výstavby, projektant a zástupca realizačnej firmy rozhodnú o ďalšom postupe prác.

24.5.2015

Meteo a hydrologická situácia stabilizovaná . Vykonáva sa monitorovanie situácie na území mesta Poprad hliadkami MP, predovšetkým kritický úsek príjazdovej cesty do časti Stráže pod Tatrami.

Firma pracujúca na spriechodňovaní poškodeného kanalizačného zberača pod Strážskym námestím odkopala zavalenú daždovú kanalizáciu.

Rozmočený terén v okolí kanalizácie zosúva podložie cestnej komunikácie vedľa kanalizačného zberača– momentálne v hĺbke cca 60 cm a dĺžke 1,5 m. Provizórne spevnenie zosuvu a zúženie jazdného pruhu kovovými zábranami a vodiacimi tabuľami.

 

23.5.2015

Situácia na území mesta Poprad je stabilizovaná. Vykonáva sa monitorovanie situácie na území mesta Poprad hliadkou Mestskej polície. Pokračovali práce na spriechodňovaní poškodeného kanalizačného zberača pod Strážskym námestím, boli prerušené k 19,00 hod.

Meteo a hydrologická situácia stabilizovaná . Vykonáva sa monitorovanie situácie na území mesta Poprad hliadkami MP.

21.5.2015 

Odstraňovanie následkov prívalových dažďov pokračuje

V priebehu dňa boli brehy Hozeleckého potoka v časti mesta Stráže pod Tatrami na najkritickejších miestach spevnené 75 tonami kameniva, ktoré naviezli s pomocou kráčajúceho bagra pracovníci Správy povodia Dunajca a Popradu.

Zo zaplavených pivníc v Strážach je odčerpávaná voda s pomocou Dobrovoľného hasičského zboru Poprad - Stráže.

Mesto Poprad zároveň dodávateľsky spriechodňuje poškodený kanalizačný zberač odvádzajúci vodu z polí, ktorý spôsobil zaplavenie príjazdovej komunikácie do tejto časti mesta.

Priebežne sú odstraňované nánosy z miestnych komunikácií po prívalových dažďoch v Strážach pod Tatrami, vo Veľkej a na sídlisku JUH III.

Vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity vzhľadom na aktuálnu predpoveď počasia aj naďalej trvá. 

20.5.2015

Dňa 20.5.2015 o 20,30 hod. obdržala stála služba mestskej polície v Poprade hlásenia od občanov, že v Strážach pod Tatrami došlo k zaplaveniu Kukučínovej ulice a priľahlých rodinných domov. „Na základe situácie, ktorá vznikla po prívalových dažďoch, kedy došlo k zaplaveniu Kukučínovej ulice a pivničných priestorov okolitých rodinných domov v Poprade – Strážach pod Tatrami som 20.5.2015 o 21:00 vyhlásil III.stupeň povodňovej aktivity pre územie mesta Poprad,“ informoval primátor Popradu Jozef Švagerko. Ten následne v zmysle príslušnej legislatívy vydal príkaz na vykonanie záchranných prác, do ktorých sa aj sám zapojil.

O 22,00 hod. došlo aj k zaplaveniu komunikácie na Rastislavovej a Suchoňovej ulici v Poprade na sídlisku JUH III. V Strážach pod Tatrami hladina Hozeleckého potoka dosiahla brehovú čiaru a vybrežila sa na futbalové ihrisko.

O 02,00 hod. sa situácia Kukučínovej ulici sa stabilizovala, voda tečie v cestnej kanalizácii, hladina Hozeleckého potoka je pod brehovou čiarou. Na sídlisku JUH III voda plynule odteká do miestnej kanalizácie.

V Strážach pod Tatrami v úseku Strážske námestie – Kukučinova ulica je poškodený chodník pre peších v dĺžke cca 20 m, poškodená cestná kanalizácia vedľa komunikácie na Kukučínovej ulici.

Zrealizovali sa tieto opatrenia:

- uzavretie prístupovej cesty do časti Stráže pod Tatrami a následná regulácia dopravy štátnou a mestskou políciou,

- odstraňovanie prekážok, ktoré bránili odtoku vôd,

- vytvorenie hrádze navrecovaným pieskom v kritických úsekoch na Kukučínovej ulici, ktoré slúžili na usmernenie toku vody a ochranu rodinných domov,

- čerpanie vody zo zaplavených priestorov rodinných domov,

- odstraňovanie hrubých nánosov z miestnej komunikácie,

- odstraňovanie nánosov z kanalizačných poklopov na Rastislavovej, Suchoňovej ulici a Velickom námestí.

- monitorovanie situácie na vodných tokoch a kritických úsekoch podľa Povodňového plánu.

Na záchranných prácach sa zúčastnili: štátna polícia, Mestská polícia mesta Poprad, HaZZ Poprad, záchranná jednotka CO mesta Poprad, Správa mestských komunikácií mesta Poprad, Dobrovoľný hasičský zbor Poprad Stráže, Správa a údržba ciest PSK – stredisko Poprad.

Mesto Poprad navrhlo Správe a údržbe ciest PSK, aby preverila stabilitu a kvalitu vozovky na konci Kukučínovej ulice, kde došlo k roztrhnutiu kanalizácie a poškodeniu miestneho chodníka pre peších.

Úrazy ani havárie sa pri záchranných prácach nevyskytli.

 

Vyčíňanie vody v obrazoch: 

 


 
 

MDD v obrazochVytlačiť
 

      

 

foto: M.Vaščura, M.Galajda


 
 

Podujatie CEZ SLOVENSKO NA BICYKLI pomohlo aj v PopradeVytlačiť
 

V areáli Základnej školy na Ulici Fraňa Kráľa v Poprade – Veľkej mal v piatok 5.6.2015 zastávku 8.ročník charitatívneho podujatia CEZ SLOVENSKO NA BICYKLI, ktorého pelotón tvorili hendikepovaní športovci a osobnosti spoločenského a kultúrneho života. Na úseku z Novej Lesnej do Popradu sa k pelotón pripojil aj slovenský prezident. „Vo mne to vyvolalo obrovský pocit úcty k týmto ľuďom, pretože som šliapal na bicykli a mal som pocit, že ich vyslovene brzdím. Majú za sebou stovky kilometrov a mnohí používajú len ruky. Napriek nepriazni osudu dokážu statočne bojovať. Klobúk dole. Snažím sa bicyklovať a rád som prijal túto výzvu. Sľubujem, že ak budem v lepšej kondícii, tak urobím aj jednu celú etapu. Najkrajšie na tom je, že takéto podujatie dokáže ľudí spájať a odozva je úžasná,“ uviedol prezident SR Andrej Kiska. Po príchode pelotónu do areálu školy odovzdali partneri podujatia zo spoločnosti Whirlpool dary – automatické práčky - pre 4 rodiny nachádzajúce sa v ťažkej sociálnej situácii. Piatym obdarovaným bolo mesto Poprad a jeho zariadenie sociálnych služieb. „Pomohli sme množstvu ľudí a jednotlivcom, rodinám a zariadeniam. Každý rok pomáhame stále viac ľuďom. Prvoradí sú títo hendikepovaní ľudia a som rád, že ich prišiel podporiť aj pán prezident. Tým pádom všetko klapalo ako hodinky a cez päťdesiat ľudí stíhalo všetko na čas. Prešli sme približne 420 km za päť dní. Základ pelotónu tvorilo asi štyridsať ľudí a k nim sa pridávali ďalší jednotlivci,“ uviedol Miroslav Buľovský, predseda OZ Parasport24, ktoré je hlavným organizátorom podujatia. Na bicykli podporil pelotón aj primátor Popradu Jozef Švagerko. „Obdivoval som tých handbikerov, ktorí šli dosť veľkou rýchlosťou, sú to úžasní ľudia. Je to krásna charitatívna akcia a aj ja za mesto Poprad ďakujem za dar. Ak tento pelotón príde do Popradu aj o rok, budeme sa snažiť pripraviť toto podujatie ešte lepšie. Pelotón som ešte v závere vyprevádzal až po hranicu Popradu, aby som sa uistil, že naše mesto opustili v bezpečí,“ doplnil primátor.

Originálne charitatívne podujatie podporilo mnoho osobností z médií i spoločenského a kultúrneho života. Nechýbali medzi nimi účastníkov Marián Lechan, Ján Mečiar, Samuel Migaľ, Přemysl Boublik, Zuzka Glabazňová, Lydka Chovancová, Martin Šmahel,Martin Harich, Marek Viedenský, Zuzka Vačková a ďalší.  


 
 

DO PRÁCE NA BICYKLI - zapojte sa do súťaže!Vytlačiť
 

Mesto Poprad sa po priaznivej odozve z minulého roka opäť zapojilo do celonárodnej cyklistickej súťaže „Do práce na bicykli“ . Zámerom je podporiť rozvoj cyklistickej dopravy, motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali vo svojich sídlach podmienky pre bezpečné uloženie bicykla, priestor na prezlečenie vrátane sociálneho zariadenia a tiež aby prípadnými bonusmi motivovali zamestnancov k dochádzaniu do práce na bicykli namiesto motorového vozidla. Vyhlasovateľom súťaže a zároveň odborným garantom je národný cyklokoordinátor.

Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré budú v období od 1. do 31. mája 2015 dochádzať do práce na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webe www.dopracenabicykli.eu na podstránke mesta Poprad. Evidenciu vrátane označenia všetkých jázd aj voľných dní je potrebné evidovať denne, spätne je možná evidencia najneskôr do 5 dní. Do súťaže sa môžu prihlásiť iba tímy, ktorých všetci členovia sú zamestnancami jednej firmy alebo inštitúcie so sídlom alebo pracoviskom v danom meste. Do súťaže sa nemôžu zapojiť jednotlivci alebo tímy, ktorých členovia sú z rôznych organizácií. Jeden tím môže mať 2 – 4 členov, ktorí sú preukázateľne v čase trvania súťaže zamestnancami firmy, pod ktorej číslom IČO je tím do súťaže registrovaný. Z jednej firmy môže pochádzať ľubovoľný počet tímov. Každý tím musí mať minimálne 2 členov, najviac však 4. Do súťaže sa započítavajú iba cesty do práce a z práce. Počítajú sa aj cesty cez víkend, ak išlo o dni, keď súťažiaci musel ísť do práce. Organizátori súťaže si vyhradzujú právo navštíviť účastníka súťaže na pracovisku s cieľom overenia jeho skutočnej existencie. Každý súťažiaci má právo svoju účasť v súťaži kedykoľvek ukončiť nahlásením usporiadateľom a jeho kilometre budú zmazané aj v evidencii na internetovej stránke.

Súťažiace tímy sa môžu prihlásiť do 27. 4. 2015 prostredníctvom formulára na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu s uvedením požadovaných údajov, termín uzávierky súťaže je 31. máj 2015. Štatút súťaže je zverejnený tu. Prihlasovanie uľahčia inštruktážne videá.

Po ukončení súťaže samospráva slávnostne vyhlási lokálnych víťazov počas podujatia VSE CITYRUN, ktoré sa uskutoční 10.júna 2015 v Poprade. Vyhlasovateľ súťaže zorganizuje aj slávnostné vyhodnotenie na celonárodnej úrovni.

Vyhodnocovať sa budú tri súťažné kategórie na lokálnej a tri na národnej úrovni. Na lokálnej úrovni budú v prvej súťažnej kategórii súťažiaci hodnotení na základe celkového počtu najazdených kilometrov od 1. do 31. mája 2015. V druhej súťažnej kategórii budú súťažiaci hodnotení na základe celkového počtu jázd absolvovaných od 1. do 31. mája 2015. Treťou kategóriou bude takzvaná BONUSOVÁ KATEGÓRIA. V rámci nej bude vyžrebovaný jeden súťažiaci z tímov, ktoré absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli. Na národnej úrovni budú vyhodnotené samosprávy, kde súťažiaci najazdili spolu najväčší počet kilometrov/ prepočítané úmerne k počtu obyvateľov danej samosprávy, ďalej samosprávy, kde sa zapojilo najväčšie množstvo tímov/prepočítané úmerne k počtu obyvateľov danej samosprávy/ a napokon spoločnosť, v ktorej sa zapojilo najviac tímov.

 


 
 
Položky 76-80 z 879

Twitter instagram

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Štvrtok 26.11.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 27.11.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 28.11.
Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 29.11.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 30.11.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 1.12.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 2.12.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 3.12.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

49197224

26.11.2015
Úvodná stránka