Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Mesačník Poprad v poštových schránkachVytlačiť
 

Popradčania si v tomto týždni môžu vo svojich poštových schránkach nájsť prvé číslo mesačníka Poprad. Mesačník Poprad nadväzuje na Kultúrno-spoločenský mesačník Poprad, z ktorého sa vyvinuli noviny Poprad, a ktorý vychádzal od roku 1979 do roku 1990 a tiež v rokoch 2002-2008. „Vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Poprad nepochybne patrí do kultúrnej histórie nášho mesta. Skoro presne po 35-tich  rokoch od vydania jeho prvého čísla sme sa rozhodli obnoviť jeho existenciu a pravidelne na jeho stránkach informovať o dianí v meste a o udalostiach, ktoré sa viacmenej dotýkajú každého z nás,“ uviedol primátor mesta Anton Danko. Sprievodca dianím v meste v praktickom formáte A5 bude distribuovaný do domácností v celom Poprade vždy prvý týždeň v mesiaci s výnimkou letných prázdnin, kedy  Popradčania dostanú do schránok prázdninové  dvojčíslo. Obyvatelia nášho mesta nájdu                 v  mesačníku  celý  rad  praktických informácií: základný prehľad o udalostiach  v meste, program kultúrnych a športových podujatí, program bohoslužieb, informácie o historických osobnostiach v meste, spoločenskú rubriku, praktické rady a návody ako uľahčiť vybavovanie  na  mestskom úrade.                        V elektronickej podobe je mesačník k dispozícii  aj na  webovom sídle mesta Poprad. Mesačník  sa          v schránkach objavil spolu s bezplatným vydaním mimoriadneho propagačného čísla novín Poprad pri príležitosti XXV.ročníka ich vydávania.


 
 

Možnosť pripomienkovať hlučnosť diaľnice a ciest vo vlastníctve NDSVytlačiť
 

V nadväznosti na "Strategické hlukové mapy diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy vo vlastníctve NDS, a.s.“ boli vypracované "Akčné plány ochrany pred hlukom" pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy vo vlastníctve NDS, a.s. Akčné plány a strategické hlukové mapy sú v súlade s požiadavkou zákona NR SR č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a v zmysle nariadenia vlády SR č. 43/2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom dostupné na verejnú diskusiu na webovej adrese spracovateľa: www.insl.sk/sk/AP.alej  a  www.insl.sk/sk/SHM.alej
Pripomienky verejnosti budú zapracované do finálneho textu "Akčných plánov ochrany pred hlukom''.Termín vyhodnotenia pripomienok je plánovaný na obdobie po 24. marci 2014. Pripomienky je možné posielať na e-mailové adresy: insl@insl.sk   alebo  otazka@ndsas.sk
alebo poštou na adresu:
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava


 
 

Dopĺňame dopravné značenieVytlačiť
 

Správa mestských komunikácií(SMK) v Poprade využila priaznivé počasie a namiesto odpratávania snehu boli jej pracovníci nasadení na dopĺňanie trvalého dopravného značenia. V mestských častiach STRÁŽE a SPIŠSKÁ SOBOTA tak pribudlo 64 nových stĺpikov a na nich spolu 88 dopravných značiek.  „Pracujeme podľa projektovej dokumentácie trvalého dopravného značenia. Účelom inštalácie dopravných značiek je sprehľadnenie križovatiek a zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“ uviedol riaditeľ SMK Peter Fabian. Nové dopravné značky označujúce predovšetkým hlavnú cestu a prednosť v jazde pribudli na miestach, v ktorých domáci jazdili už podľa zvyku, no pre vodičov neznalých miestnych pomerov mohli vzniknúť neraz aj kolízne situácie. Žiadosť o doplnenie dopravného značenie v tomto duchu bola radnici adresovaná aj prostredníctvom aplikácie CITYMONITOR. Dopravné značky v mestských častiach STRÁŽE a   SPIŠSKÁ SOBOTA stáli SMK necelých 4100.-eur. Ďalšie dopravné značky sa priebežne dopĺňajú v mestskej časti Veľká. Okrem aktuálnej inštalácie nových dopravných značiek sa oprave dopravného značenia venuje SMK priebežne počas celého roka.


 
 

Škôlkari športujú v Aréne PopradVytlačiť
 

Úspech prípravného výcviku v korčuľovaní pre deti popradských materských škôl inšpiroval radnicu k ďalšej zaujímavej aktivite. Rozvíjanie pohybových schopností a telesnej zdatnosti detí z materských škôl v meste Poprad pokračuje formou kurzov všeobecnej pohybovej prípravy. „Do kurzov, ktoré začali 25. marca a budú prebiehať v mesiacoch apríl, máj, október a november 2014 sa prihlásilo 5 materských škôl. Najviac zapojených detí je z MŠ na Podtatranskej a na Dostojevského ulici v Poprade,“ informoval Jozef Pavlík z MsÚ v Poprade. Výcvik pre 192 detí bude prebiehať v utorky, stredy a štvrtky od 9,30 do 11,30 na ploche Arény Poprad a povedú ich tréneri Jozef Ivan a Eugen Nahalka. „Toto je všestranná príprava. My pripravujeme deti pre iné športy.  Aby vedeli premýšľať pri každom cviku. Je veľmi dôležité, aby tie deti ovládali náväznosť. Tie bloky budú týždenné a postupne budeme náročnosť cvikov stupňovať,“ uviedol tréner Jozef Ivan.  Mesto Poprad zakúpilo na tento výcvik potrebné športové náradie vhodné pre túto vekovú kategóriu. „Aréna Poprad je špičkový športový stánok a sme radi, že sme našli možnosť jeho využitia aj pre našich najmenších,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko. Kurzy všeobecnej pohybovej prípravy pre deti z materských škôl napĺňajú koncepciu rozvoja športu v meste Poprad, ktorú prijalo mestské zastupiteľstvo. Zámerom je podpora športových aktivít čoraz mladšej generácie popradskej mládeže.

 


 
 

MsZ schválilo prenájom multimediálneho systémuVytlačiť
 

Mimoriadne MsZ schválilo prenájom veľkoplošnej obrazovky a bránkových kamier na zimnom štadióne mesta na zostávajúce domáce zápasy HK POPRAD v sezóne 2013/14 a prípravný medzinárodný zápas reprezentácie Slovenskej republiky pred majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji proti Fínsku.  Takýmto spôsobom bude zabezpečený regulérny priebeh týchto zápasov. Vlastníkom multimediálneho systému, ktorého súčasťou je aj veľkoplošná obrazovka a pracovisko videorozhodcu s bránkovými kamerami, je súkromná firma z Bratislavy, ktorá ju nadobudla vo verejnej obchodnej súťaži na predaj hnuteľného majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu HC LEV Poprad. Súkromná firma po nadobudnutí veľkoplošnú obrazovku a s ňou spojené systémy vypla, čím pri zápasoch hokejovej extraligy vzhľadom na absenciu bránkových kamier vznikli neregulérne podmienky. Pôvodne chcela spoločnosť za zapnutie systému na jeden zápas sumu 2400.-eur, po komunikácii s mestom bolo vyrokované zníženie ceny na sumu 1920.-eur za jeden zápas. „Je to nešťastie, pretože sa to objavilo krátko pred play-off. Hľadali sme aj iné technické riešenie, no pre krátkosť času sa to už žiaľ inak nedalo zrealizovať. Nejde však o dlhodobé riešenie. Po ukončení sezóny začne mesto pracovať na zabezpečení vlastnej časomiery a vlastného bránkového kamerového systému tak, aby bol štadión prevádzkyschopný na novú sezónu,“ uviedol viceprimátor mesta Poprad Milan Baran. 


 
 
Položky 91-95 z 702

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram
Slovensko chce zriadiť logistickú základňu pre potreby NATO v Poprade. Súhlasíte s takouto formou podpory aliancie?
 
 
1551

 
 
 
3333

 
 
 
35

 

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 21.11.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 22.11.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 3
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 23.11.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 24.11.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 3
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 25.11.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 26.11.
Lekáreň Nemocnica Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 27.11.
Dr.Max - Námestie sv.Egídia
Námestie svätého Egídia 16/37,
058 01 Poprad

052/285 85 89

Pondelok - Piatok
7:30 - 17:00

Sobota - Nedeľa
zatvorené

Piatok 28.11.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

30683863

21.11.2014
Úvodná stránka