Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Odišiel významný popradský umelec Michal TrembáčVytlačiť
 

 

Vo štvrtok 12. 2. 2015 zomrel vo veku 86 rokov akad. maliar MICHAL TREMBÁČ. 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok, 16. 2. 2015 o 13.00 v Dome smútku v Poprade-Veľkej.

Michal Trembáč sa narodil 21. septembra 1929 v Poprade – Veľkej. V rokoch 1947 – 1949 študoval na Škole dekoratívneho umenia v Prahe u prof. J. Masáka a J. Němca. V roku 1953 ukončil štúdium na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor grafiky u prof. Fikariho. V rokoch 1955 – 1956 pôsobil ako metodik pre výtvarnú prácu v Okresnom osvetovom stredisku v Poprade. V roku 1961 bol prijatý za člena Zväzu slovenských výtvarných umelcov a od roku 1967 pracoval v slobodnom povolaní. V rokoch 1982 – 1990 pracoval vo výbore Krajskej organizácie Zväzu slovenských výtvarných umelcov Východoslovenského kraja. Žil a tvoril v Poprade-Veľkej.

O TVORBE / Michal Trembáč sa venoval komornej aj monumentálnej tvorbe. Tvoril drevené kompozície inšpirované ľudovým umením. V maľbe rozvíjal viacero motívov, od folklórnych, krajinárskych motívov priemyselnej i prírodnej krajiny a nevyčerpateľnú tému s motívom Vysokých Tatier. Svojou tvorbou nadviazal na slovenskú modernu. Výtvarne stvárňoval prírodu v jej nekonečných metamorfózach. Tému tatranskej krajiny rozpracúval neustále a hľadal nové výrazové prostriedky pre vyjadrenie jej svojráznosti. V tvorbe Michala Trembáča nemožno opomenúť mnohé figurálne kompozície. Z abstraktných plôch sa vynárajú figúry ohraničené jasnou obrysovou líniou. Svojou tvorbou chcel maliar naznačiť problematické sféry v spoločnosti, riešiť ekologické témy, aktuálne otázky. Živosť, expresivita, odvážna farebnosť, nanášanie pastóznych farebných plôch na plátno, ohraničená kontúra, to všetko sú príznačné vyjadrovacie prostriedky autora.

Česť jeho pamiatke.


 
 

Poprad má 51 283 obyvateľovVytlačiť
 

Aktuálne informácie k demografickému vývoju v meste Poprad:

K 1.januáru 2015 má Poprad 51 283 obyvateľov.

V roku 2014 sa narodilo 416 malých Popradčanov.

V roku 2014 sa na trvalý pobyt v Poprade prihlásilo 585 obyvateľov.

Celkový prírastok predstavuje 1001 obyvateľov.

V roku 2014 zaznamenalo oddelenie evidencie obyvateľstva 416 úmrtí a 940 odhlásení z trvalého pobytu. Výsledkom je úbytok 1356 obyvateľov.   

Informácie poskytlo oddelenie evidencie obyvateľstva MsÚ v Poprade. 


 
 

Všetkým PopradčanomVytlačiť
 


 
 

Zápis do popradských základných škôl bude začiatkom februáraVytlačiť
 

V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad sa uskutoční zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2015/16 v prvý plný februárový týždeň v súlade so schváleným Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 8/2008 v znení Dodatku č. 1 v dňoch 2. – 4. februára 2015 v čase od 13. 00 h do 17.30 hod.

Miesto zápisu v príslušnej základnej škole je zverejnené na webovom sídle školy, v priestoroch materských škôl, na dverách hlavného vchodu do budovy školy a na iných verejne prístupných miestach (obchody, zdravotné strediská, vchody do bytových domov a pod.). Zároveň si škola určuje aj iné podmienky súvisiace so zápisom.

Zákonný zástupca je povinný zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky po dovŕšení 6. roku veku (uvedený vek musí dovŕšiť najneskôr 31. augusta 2015) len do jednej základnej školy. Zákonný zástupca musí pri zápise uviesť všetky dôležité informácie o fyzickom, psychickom vývine svojho dieťaťa. Povinnosť prihlásiť svoje dieťa platí aj pre tých zákonných zástupcov, ktorí sa zdržiavajú v zahraničí. Povinnú školskú dochádzku môžu tieto deti plniť osobitným spôsobom.

„Už takto v predstihu sa obraciame na rodičov, aby nezabudli dieťa na povinnú školskú dochádzku zapísať. Špeciálne to pripomíname predovšetkým rodičom, ktorí krátkodobo alebo dlhodobo žijú alebo pracujú v zahraničí, aby zabezpečili zápis – buď osobne alebo prostredníctvom splnomocnených osôb. Keďže samospráva je povinná viesť evidenciu detí vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, v prípade , že takéto dieťa zapísané nebude, je zriaďovateľ v zmysle platnej legislatívy povinný obrátiť sa aj na políciu, aby zistila, prečo rodič dieťa nezapísal,“ uviedla vedúca odboru školstva MsÚ v Poprade Edita Pilárová.

Základné školy pri zápise dieťaťa do 1. ročníka požadujú základné údaje získané z hodnoverného zdroja – občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa ... .

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v školskom obvode základnej školy, v ktorom má trvalý pobyt. Zákonný zástupca môže vybrať svojmu dieťaťu aj inú školu, ale tá ho príjme, len ak má voľné kapacitné možnosti, lebo musí uprednostniť deti zo svojho obvodu. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa je škola povinná vydať do 31. mája.

Ak zákonný zástupca požaduje odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden rok alebo chce prihlásiť dieťa mladšie ako 6 rokov, je povinný doložiť písomnú žiadosť, odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporúčania príslušného zariadenia výchovného poradenstva.


 
 

Začala registrácia na Národné stretnutie mládeže P-15Vytlačiť
 

Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska a Kanet, n. o. spustili registráciu na Národné stretnutie mládeže P15, ktoré sa uskutoční na prelome júla a augusta v Poprade. Záujemcom ponúkajú nielen možnosť prihlásiť sa, ale i špeciálnu duchovnú prípravu, program, ubytovanie a stravu. Spustili i registráciu pre dobrovoľníkov. Prihlásiť sa dá vyplnením formulára na oficiálnej stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk. Z organizačných dôvodov do 14. júla 2015. Po tomto dátume sa dá registrovať len na mieste, ale bez možnosti získať ubytovanie a stravu. P15 nadväzuje na akciu R13, ktorá sa konala pred dvomi rokmi v Ružomberku. Alternatívu pre tých, ktorí nemohli vycestovať na Svetové dni mládeže v Rio de Janeira, navštívili tisícky mladých z viacerých krajín.

Spustenie oficiálnej registrácie je súčasťou prípravy na Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade. Začína necelý polrok pred samotnou akciou (31. júla - 2. augusta 2015). "P15 bude vyvrcholením desaťmesačnej duchovnej prípravy Čistý rok. Keďže nasledujúce Svetové dni mládeže, na ktoré P15 tiež nadväzuje, sa uskutočnia už budúci rok v poľskom Krakove, tentokrát bude skôr pozvánkou na ne," vysvetľuje režisér P15 Pavol Danko. Začiatok registrácie nadväzuje na viaceré akcie, ktoré sa konali v uplynulom období decembrové zverejnenie oficiálnej hymny P15, ktorú zložila a naspievala Sima Martausová, novembrovú púť kríža Svetových dní mládeže (SDM) a ikony Panny Márie od sv. Jána Pavla II. a septembrový celoslovenský mládežnícky program 7BOLESTNÁ v Šaštíne.

Poprad podobnú akciu ešte nehostil. Národné stretnutie mládeže sa v podobných rozmeroch koná po druhýkrát. Historicky prvé sa konalo v Ružomberku. Pod Čebrať prišlo niekoľko tisíc mladých ľudí. Na akcii, ktorá nebola klasickým festivalom s rečníkmi a kapelami zvučných mien, priniesli organizátori do srdca Liptova kus Brazílie. V duchovnom, kultúrnom a umeleckom programe vystúpilo za tri dni okolo 290 účinkujúcich. Mladí sa po prvýkrát v histórii zúčastnili na Expo povolaní, kde sa so svojimi aktivitami predstavilo okolo 250 rehoľníkov. Členovia centrálneho tímu s dobrovoľníkmi investovali do príprav viac než rok a vyše 100-tisíc hodín svojho času. Vyše 95 percent z tohto času ide o aktivity dobrovoľníkov vo veku od 15 do 30 rokov, a to bez nároku na odmenu.

viac info tu: http://www.narodnestretnutiemladeze.sk/ 


 
 
Položky 91-95 z 835

Twitter instagram

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Streda 2.9.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 3.9.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 4.9.
Dr.Max - Monaco (pri ZŠ Francisciho)
Francisciho 22,
Poprad

052/285 85 85

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 5.9.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 6.9.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 7.9.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 8.9.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 9.9.
Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

43979372

2.9.2015
Úvodná stránka