Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Mesto, firmy a univerzita chcú nový študijný odborVytlačiť
 

Zástupcovia mesta Poprad, Univerzity Mateja Bela a troch zamestnávateľov v regióne - spoločností Whirlpool SLOVAKIA spol. s r.o., CHEMOSVIT, a.s. a PASELL SLOVAKIA s.r.o. podpísali v utorok 9.6.2015 memorandum o spolupráci. Jeho hlavným cieľom je vzájomná podpora pri rozvoji vysokoškolského vzdelávania v okrese Poprad v študijných odboroch priemyselné inžinierstvo a manažment. Memorandum podpísali 1.viceprimátor Popradu Igor Wzoš, rektor Univerzity Mateja Bela Vladimír Hiadlovský, riaditeľ spoločnosti WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o. Michal Major, predseda predstavenstva firmy CHEMOSVIT, a.s. Jaroslav Mervat a technický riaditeľ PASELL Slovakia s.r.o. Salvatore Amitrano.

    „Tých výsledkov a cieľov tohto memoranda je viac, ale tým hlavným je silná podpora v prospech akreditácie študijného programu priemyselné inžinierstvo. Je veľké plus pokiaľ počas tých povinných náležitostí pri procese akreditácie priložíte aj takéto memorandum, ktoré je váhou podpisov pomerne silné a deklaruje to, že jednoznačne nejde o tuctový študijný program, ale je tu reálna snaha prepojiť teóriu s praxou tak, aby absolventi tohto študijného programu boli v budúcnosti žiadaní na trhu práce a mali 100%-nú uplatniteľnosť,“ informoval rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vladimír Hiadlovský.

Žiadosť o akreditáciu podporenú podpísaným memorandom chce univerzita zaslať Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu v priebehu najbližších mesiacov. Prví študenti by následne mohli v tomto odbore študovať od školského roku 2016/2017. Každoročne by sa mal počet absolventov pohybovať do 50.

Mesto Poprad vníma podpis memoranda a vytvorenie nového študijného odboru ako prvý krok na ceste k zriadeniu samostatnej fakulty, čo by znamenalo nielen možnosť čerpať štrukturálne fondy na novú technológiu či vybavenie. „Ja osobne si od toho sľubujem aj to, že mladí ľudia nebudú odchádzať z mesta, ostanú tu a možno sem prídu aj ďalší a pomôžu tomuto mestu rásť,“ vysvetlil 1.viceprimátor Igor Wzoš.

Podpis memoranda a následný vznik nového študijného odboru vychádzajúceho z potrieb reálnych firiem pôsobiacich v regióne by mal výrazným spôsobom zlepšiť situáciu s nedostatkom kvalifikovaných a prakticky pripravených študentov v regióne. „Potrebujeme investovať dosť nemalé prostriedky finančné i časové na to, aby sme si tých ľudí vychovali a práve takýto študijný odbor, možno aj samostatná fakulta, dáva možnosť na užšiu spoluprácu medzi podnikmi a vysokou školou. Väčšina absolventov, ktorí v súčasnosti prichádzajú na pohovory, majú síce krásne diplomy, ktoré ešte nezapadli prachom, ale nevedia nič. Väčsina z nich je slabo jazykovo vybavená, technické myslenie a nové technológie sú niekde úplne mimo reality, málokto z nich bol na nejakom veľtrhu a nevedia čo sa reálne v tých podnikoch deje. Na druhej strane, ak im dáme možnosť participovať priamo na vývoji produktu, na optimalizácii výrobných procesov, tak vtedy sa oni dokážu rozvíjať, dokážu rásť a vtedy prinesú tú pridanú hodnotu,“ vysvetlil Michal Major, riaditeľ WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o. Potrebu mladých odborníkov podčiarkol aj predseda predstavenstva spoločnosti CHEMOSVIT, a.s. Jaroslav Mervart:„Viem si predstaviť aj spoločné projekty na riešenie niektorých výziev či už v oblasti vývoja, výskumu, produktivity práce a podobne. Navyše, v našej skupine je intenzívna generačná výmena, pomerne veľký počet pracovníkov – tzv. silné ročníky – budeme musieť vo veľmi krátkom čase nahradiť,“ uzavrel Mervart. 


 
 

Počas letnej údržby venuje SMK pozornosť cestám, lávkam i námestiuVytlačiť
 

Pracovníci Správy mestských komunikácií(SMK) v Poprade využívajú letné mesiace na nevyhnutnú údržbu mestských ciest a chodníkov. „Našich pracovníkov je možné počas leta stretnúť na viacerých miestach. Opravujeme chodníky, schody, lávky, jednoducho všetko to, čo si vyžaduje aktuálna situácia. Snažíme sa postupovať systematicky tak, aby sme dokázali prioritne opraviť tie miesta, ktoré sú využívané chodcami či motoristami čo najviac,“ uviedol riaditeľ SMK Peter Fabian. Na hlavnom pešom ťahu zo železničnej stanice do centra mesta takto začala rekonštrukcia lávky cez rieku Poprad, na ktorej budú pôvodné skorodované plechy nahradené pevnejšou konštrukciou s novými oceľovými platňami. Viacero opráv zrealizovali pracovníci SMK aj na Námestí sv. Egídia – opravené boli schody pri zvonici ako aj na viacerých miestach rozpadnuté palisády. Tie sa dočkali výmeny aj v okolí dospelých stromov na Mnoheľovej ulici. Z ďalších činností je potrebné spomenúť lokálne opravy ciest, kosbu krajníc mestských komunikácií, striekanie vodorovného dopravného značenia, priebežné čistenie kanalizačných šácht. V jednom prípade pristúpila SMK k reklamácii už hotového diela – na cyklochodníku v smere na Kvetnicu došlo na jednom mieste k čiastočnému sieťovému rozpadu, čo zhotoviteľ opraví v rámci záručnej doby diela.

Najväčšou opravou miestnej komunikácie v roku 2015 je rekonštrukcia MK Hviezdoslavova v hodnote 318 074,42 Eur, ktorú bude realizovať spoločnosť STRABAG. 


 
 

Kvetnica odkrýva svoju bohatú banskú minulosťVytlačiť
 

 

 

Opakované poškodzovanie miestnej komunikácie prívalovými vodami a hrozba prevalenia hrádze zo sutiny, ktorá zadržiavala vodu v starom banskom diele boli dôvodom, prečo mesto Poprad požiadalo Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi o inšpekčnú prehliadku a zabezpečenie starého banského diela v Poprade – Kvetnici. Starú štôlňu Strieborná a jamu nachádzajúcu sa v údolí tzv. Filického chodníka prehliadol obvodný banský inšpektor a vydal záväzné stanovisko pre Rudné bane š.p., aby toto banské dielo sanoval a zabezpečil vchod a odtok banských vôd tak, aby nepoškodzovali miestnu komunikáciu.

Vďaka tomuto postupu sa následne podarilo urobiť nový portál z dreva, ktorý pripomína historický vchod do bane. Samotný vstup do bane je zamrežovaný a zberný odtokový rigol vyčistený tak, aby bol odtok banských vôd usmernený bez poškodzovania komunikácie.

„V prvom rade sme potrebovali vyriešiť a zabezpečiť spodnú vodu. Preto sme požiadali Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi o pomoc. Myšlienka bola postavená tiež na tom, že tu máme historické banské dielo, ktorými bola Kvetnica v minulosti známa. Aby sme si mohli pripomenúť, čo tu bolo v 12. a 13. storočí, že sa tu ťažila medená ruda, striebro a dokonca aj zlato. Radi by sme to mladým generáciám ukázali. Toto banské dielo je ukážkou toho, ako vyzeral vstupný portál v minulosti, ako sa tam vstupovalo. Do budúcnosti by sme chceli na povrchu bane vybudovať aj gápeľ, teda zariadenie na vyberanie rudy z bane,“ informoval primátor Popradu Jozef Švagerko. V súčasnosti je vstup do bane pre verejnosť zatvorený, samospráva by však v budúcnosti chcela časť bane v zmysle zákonných možností sprístupniť – záležať bude predovšetkým od investičných finančných prostriedkov potrebných na toto sprístupnenie.

Významnú iniciatívu pri riešení situácie s baňou Strieborná vyvinul nadšenec mineralógie, geológie a zároveň člen Baníckeho cechu Rudňany Slavomír Kyseľa. „Mojím cieľom je touto aktivitou pozdvihnúť Kvetnicu na piedestál medzi banské mestá a obce, aby jej význam nezanikol. Povolenie na ťažbu v bani na Kvetnici dal poľský kráľ v roku 1562, ktorý mal vtedy obce a mestá na Spiši v zálohu. Ťažilo sa tu však iba dva roky, keďže v tom čase neexistovalo zariadenie, ktoré by stíhalo vyťahovať rudu aj vodu a tak baňu zalialo,“ uviedol Kyseľa. 


 
 

Pri letných športoch pozor na úrazy!Vytlačiť
 

Lekári Oddelenia centrálneho príjmu Nemocnice Poprad, a.s. zaznamenali v  poslednom mesiaci zvýšený počet úrazov , ktoré vznikli v súvislosti so športom, a to najmä pri cyklistike a in-line korčuľovaní, informuje o tom web popradskej nemocnice. Lekári podľa tohto zdroja ošetrili výrazne viac poranení hlavy, tiež zlomeniny kľúčnej kosti, zlomeniny zápästia a členku. Podľa skúseností zdravotníkov jedným z dôvodov je aj fakt, že kým zákon nasadil prilby na hlavy cyklistom, v prípade korčuliarov sa ešte stále dá hovoriť o nedostatočnom používaní ochranných prostriedkov.

V nadväznosti na tieto informácie sa rozhodla konať aj samospráva. „Je pekné počasie, veľa ľudí športuje vonku, najmä na cyklistických chodníkoch či na cestách. Chceme pôsobiť preventívne a upozorňovať na ľahkovážnosť ľudí, niektorí tam chodia a nemajú tam čo robiť, ako napr. chodci, či mamičky s kočíkmi. Ďalší zase chodia veľmi rýchlo a jazdia bezohľadne,“ konštatoval primátor Popradu Jozef Švagerko. „Mestská polícia má aj v tomto roku pripravené preventívne akcie, ktorých cieľom je pripomenúť cyklistom povinnú výbavu pri zdržiavaní sa na území mesta ako aj mimo jeho územia. Ide predovšetkým o používanie ochranných prilieb u dospelých osôb ako aj u detí. V prípade korčuliarov  odporúčame rozšíriť výbavu najmä u najmenších o rôzne druhy chráničov, ktoré ochránia ruky, kolená, lakte. Taktiež vyzývame verejnosť na rešpektovanie značenia na cyklochodníku s tým, že pohyb chodcov je tam zakázaný. Všetky osoby na cyklochodníku  sa musia správať ohľaduplne, aby svojim konaním nespôsobili zbytočné kolízie s inými osobami,“ doplnil náčelník MsP Jaroslav Marušin.


 
 

Program rozvoja mesta bude odrážať budúce potreby mesta i regiónuVytlačiť
 

Tvorba rozvojovej stratégie mesta je jedným z podstatných krokov samosprávy výrazne ovplyvňujúcich budúci rozvoj mesta a s ním spojenú kvalitu života obyvateľov. Mesto Poprad ako zodpovedná samospráva pristupuje k tomu kroku veľmi zodpovedne a i preto sa rozhodlo tvorbu Programu rozvoja mesta Poprad (PRO) zobrať do svojich vlastných rúk a v spolupráci s odborníkmi z viacerých oblastí pripravuje Program rozvoja mesta pre roky 2016-2022.

„Ak chceme rásť a byť významným centrom, tak potom musí PRO odrážať budúce potreby mesta a regiónu ako aj potreby jeho obyvateľov vo všetkých oblastiach života. Základným predpokladom je dobré formulovanie vízie na obdobie minimálne 25 – 30 rokov. S touto víziou sa musíme všetci stotožniť a musí vznikať v prostredí verejnej diskusie,“ uviedol viceprimátor Igor Wzoš. Program rozvoja mesta je kľúčovým rozvojovým dokumentom mesta, ktorý definuje rozvojovú stratégiu na najbližších 7 rokov s výhľadom do roku 2040. Slúži na definovanie vízie a stratégie rozvoja mesta, ako i na manažment k nemu potrebných zdrojov. “Odhodlanie mesta Poprad mať tvorbu PRO vo vlastných rukách je významným pozitívnym signálom, že mesto chce svoj rozvoj stavať na znalosti lokálnych potenciálov a miestnych špecifík a ich kapitalizáciou naštartovať rozvoj územia v udržateľnom režime. Jedným z takýchto potenciálov sú i samotní obyvatelia mesta Poprad, preto stratégia rozvoja mesta  musí v čo najväčšej miere  reflektovať na požiadavky obyvateľov. Z tohto dôvodu, jedným zo základných princípov tvorby PRO je  participácia verejnosti, či už vo forme účasti na verejných diskusiách a verejnom prerokovaní, alebo zapojenia sa do prieskumu,” uviedol Vladimír Ondrejička, odborný konzultant zo SPECTRA - Centra excelencie EÚ pri STU v Bratislave.

Program rozvoja mesta Poprad definuje základné priority, na ktorých mesto stavia svoj ďalší rozvoj a v spolupráci s verejnosťou, ako i ostatnými dotknutými skupinami definuje opatrenia a aktivity vedúce k naplneniu stanovených cieľov a priorít. Základnými princípmi, ktoré mesto Poprad pri tvorbe rozvojovej stratégie rešpektuje sú:

- participácia stakeholderov,

- využitie lokálnych potenciálov,

- partnerstvo,

- integrovaný prístup

- otvorená komunikácia.

Proces tvorby Programu rozvoja mesta Poprad je riadený a koordinovaný prostredníctvom pracovnej skupiny ako poradného orgánu primátora mesta, ktorá je zložená zo zástupcov mesta, mestského zastupiteľstva a odborníkov. Tento prístup k tvorbe rozvojového dokumentu mesta je inovatívny a prináša aj ďalšie novinky, ktoré sú v podmienkach slovenských samospráv ojedinelé. Ide predovšetkým o nasledujúce skutočnosti:

1.Tvorcom strategického rozvojového dokumentu je samotné mesto Poprad.

2. Partnerstvo s odbornou verejnosťou, ktorá je podporou mesta pri tvorbe dokumentu.

3. Prepojenie stratégie rozvoja mesta Poprad na ostatné strategické rozvojové dokumenty ako je územný plán a ďalšie - pre dosiahnutie synergie v rozvoji mesta.

4. Participácia ako základný princíp tvorby stratégie. Mesto Poprad rešpektuje významnú úlohu stakeholderov pri definovaný budúceho rozvoja mesta a to hlavne prostredníctvom verejných diskusií v jednotlivých mestských častiach, dotazníkového prieskumu ako aj verejným prerokovaním s verejnosťou.

5. Integrácia nových oblastí s významným vplyvom na kvalitu života obyvateľov mesta do rozvojovej stratégie mesta. Ide napríklad o oblasť ekosystémových služieb, adaptability územia na klimatickú zmenu a urbánnej bezpečnosti a pocitu bezpečia v území.

Program rozvoja mesta Poprad by mal byť schválený do konca roka 2015.


 
 
Položky 11-15 z 835

Twitter instagram

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Sobota 5.9.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 6.9.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 7.9.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 8.9.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 9.9.
Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 10.9.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 11.9.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 12.9.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

44147345

5.9.2015
Úvodná stránka