Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Budúcnosť Popradu očami študentov architektúryVytlačiť
 

V utorok 14.7.2015 bola vo vestibule MsÚ v Poprade otvorená výstava prác študentov Fakulty architektúry STU v Bratislave. Ide o práce študentov venované mestu Poprad na tému riešenia centrálnej mestskej zóny, námestia a obytného súboru Nový Poprad/Merťuky. „Práce sú z akademickej pôdy a miera reality je rôzna, pretože predstavujú vízie študentov. Ak tieto práce vyvolajú nejakú diskusiu, tak splnili účel. To je základný kameň demokracie – otvoriť diskusiu. Z nášho hľadiska považujeme za dôležité vtiahnuť do tohto procesu mladých ľudí, aby si uvedomili, že to mesto je vec verejná a je potrebné naučiť sa diskutovať – musím si svoj návrh obhájiť a presvedčiť ľudí alebo možno v niektorých veciach cúvnuť,“ uviedol prof. Bohumil Kováč z Fakulty architektúry STU v Bratislave. „Keď sa otvorila otázka rekonštrukcie námestia v Poprade, tak sme si povedali, že tá participácia ľudí by mala byť väčšia, ako bola v tom momente. Preto sme hľadali možnosti, ako ľuďom toto územie predstaviť. Jednou z možností bolo takéto zadanie študentom. Samozrejme vystavené veci je potrebné brať ako študentské práce, vízie. Aj mne sa tu veľa vecí páči, niektoré sú viac - iné menej realizovateľné. Je to ale začiatok. Je dôležité, aby tí študenti mali spojenie s Popradom a vnímali tento priestor. Námestie, Nový Poprad, Duklianske kasárne – to všetko sú územné celky, ktoré by sme v budúcnosti chceli riešiť aj s pomocou STU,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. Spolupráca so študentmi pri hľadaní budúcich architektonických vízií rozvoja mesta by mala byť dôležitým signálom aj do budúcnosti. „V Trenčíne sme do takéhoto procesu vstúpili opatrným krokom a skončilo to veľkou medzinárodnou architektonickou súťažou, ktorá mala odozvu v celej Európe. Akademický úvod tak viedol k veľkej medzinárodnej koncovke,“ doplnil prof. Kováč.

Výstava študentských prác BUDÚCNOSŤ POPRADU potrvá vo vestibule MsÚ do 16.8.2015.   


 
 

Mesto prenajme areál kasární polícii na obhliadky áut Vytlačiť
 

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Poprad na svojom 4. tohtoročnom zasadnutí schválili prenájom pozemkov v areáli bývalých kasární na Ul.29.augusta Ministerstvu vnútra SR pre potreby Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Poprade za účelom vykonávania obhliadok motorových vozidiel. OR PZ v súčasnosti vykonáva obhliadky na Bernolákovej ulici pričom dopravná situácia v dňoch vykonávania obhliadok je na tejto miestnej komunikácii neúnosná. Keďže mesto Poprad zatiaľ nemá iné vhodné využitie pre pozemok v areáli bývalých kasární na Ul. 29. augusta, vzniknutú situáciu sa na základe žiadosti MV SR rozhodlo riešiť dočasným prenájmom uvedeného pozemku. 


 
 

Mesto Poprad hľadá najlepšie riešenie pre Kvetnicu Vytlačiť
 

Mesto Poprad vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na vypracovanie urbanisticko – krajinárskej štúdie MESTSKÉ REKREAČNÉ LESY. Predmetom zákazky je vypracovanie komplexného riešenia územia a zosúladenie jednotlivých požiadaviek a ich vzájomných väzieb. Urbanisticko – krajinárska štúdia bude slúžiť ako podklad pre zapracovanie do územného plánu mesta Poprad. Hlavnou víziou rozvoja je vytvoriť atraktívnu lokalitu pre prímestskú rekreáciu a vytvorenie turistického centra s minimálne regionálnym významom, ktoré svojím riešením ponúkne širokú škálu služieb zameraných na prezentáciu hodnôt územia. „Kvetnica patrí medzi veľmi zaujímavé a malebné lokality nášho regiónu a z tohto dôvodu je záujem o rôzne investície v tomto území. Pre zhodnotenie kvalít územia je potrebný komplexný prístup k riešeniu tejto lokality a jednotlivé investície musia prispieť k celkovému zveľadeniu územia,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. Vzhľadom na pripravovanú aktualizáciu územného plánu mesto Poprad pristúpilo k obstaraniu komplexnej urbanisticko-krajinárskej štúdie. Verejné obstarávanie na spracovanie urbanisticko-krajinárskej súťaže Mestské rekreačné lesy má za cieľ vybrať spracovateľa na základe inovatívneho a komplexného náčrtu riešenia územia.  Medzi hlavné okruhy problémov patrí priestorové usporiadanie a vzájomné väzby medzi rôznymi druhmi využitia územia s premietnutím celkovej vízie regionálneho centra cestovného ruchu a zóny prímestskej rekreácie. Štúdia bude podkladom pre zapracovanie do územného plánu mesta. Súťažné podklady je možné prevziať si osobne na MsÚ v Poprade alebo si ich vyžiadať na adrese marek.michalko@msupoprad.sk .

 


 
 

Aquacity bude pre Popradčanov dostupnejšie Vytlačiť
 

Vedenie mesta Poprad v spolupráci s Aquacity Poprad pripravili špeciálnu akciu STREDA PRE POPRADČANOV, ktorej cieľom je ešte viac sprístupniť akvapark domácim obyvateľom. „Našim obyvateľom sme sľúbili, že im pri využívaní akvaparku vyjdeme v ústrety. Toto je prvý konkrétny krok, vďaka ktorému bude AQUACITY pre Popradčanov dostupnejšie,“ informoval primátor Popradu Jozef Švagerko. „STREDA PRE POPRADČANOV“ začne platiť od budúceho týždňa a pôjde o názov 50% zľavy z pultového cenníka na produkty AQUA PACKET a VITAL PACKET pre občanov z regiónu Poprad, ktorí sú vlastníkmi platnej klubovej karty Aquacity Poprad. Využívanie karty je nevyhnutné z dôvodu zosúladenia poskytovaných zliav s platnou legislatívou. Táto zľava sa bude poskytovať z celodenného vstupu pre dospelú osobu a bude platná každú stredu. Samostatnú kapitolu budú v tejto akcii tvoriť seniori. Jednotlivci si budú môcť po preukázaní platnou klubovou kartou Aquacity Poprad zabezpečiť vstup AQUA PACKET v cene 6,50.-Eur/osobu, v prípade organizovanej skupiny 10 a viac osôb bude cena za tento vstup 5.-Eur/osobu – v takomto prípade sa zľava pohybuje na úrovni viac ako 75%.

Akcia „STREDA PRE POPRADČANOV“ neplatí v iné pracovné dni, štátne sviatky, víkendy a počas sezónneho obdobia v čase od 24.12. do 7.3.

„Vstupy AQUA a VITAL PACKET sú mimoriadne obľúbené a sprístupňujú to najlepšie z AQUACITY, preto sme sa rozhodli, že táto akcia sa bude týkať práve ich. Dovolíme si však upozorniť, že skutočnou nevyhnutnosťou na využívanie týchto zliav je jednorazové zakúpenie klubovej karty AQUACITY POPRAD. Táto karta umožní využívať svojim majiteľom využívať zľavy do 30% po celý rok a prináša tiež celý rad ďalších výhod,“ informoval riaditeľ AQUACITY POPRAD Richard Pichonský.

foto: Aquacity Poprad


 
 

JOJ-ka v PopradeVytlačiť
 

Program:

13:00 Miro Jaroš - koncert pre deti s TV RiK
14:30 Robo Patejdl Band (koncert)
15:00 Metropolis (koncert)
15:45 King Shaolin (koncert)
16:30 JOJKA Z MESTA (relácia s hosťami, hudobníkmi a kapelami, vysielaná na PLUS) 
17:15 Desmod (koncert)
18:15 HEX (koncert)
19:30 NOVINY NAŽIVO 
20:30 Richard Müller (koncert)

Ďalšie podrobnosti tu

 

 


 
 
Položky 11-15 z 859

Twitter instagram

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Sobota 10.10.
Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 11.10.
Lekáreň na autobusovej stanici
Wolkerova 466,
058 01 Poprad

052/482 2360

Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00Pondelok 12.10.
Sunpharma-Tesco
Teplická cesta 3,
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 13.10.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 14.10.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 15.10.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 16.10.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 17.10.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

45991632

10.10.2015
Úvodná stránka