Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Poslanci MsZ zvolili hlavného kontrolóra mesta Poprad na obdobie 2015 – 2021Vytlačiť
 

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Poprad na svojom mimoriadne zvolanom zasadnutí v stredu 25.3.2015 vo verejnom hlasovaní za hlavného kontrolóra mesta Poprad na funkčné obdobie 2015 – 2021 zvolili Zitu Kozlerovú.

Voľbu hlavného kontrolóra schválilo MsZ na svojom zasadnutí ešte 11.februára 2015, kedy dátum voľby hlavného kontrolóra určilo na 25.marca 2015. Do stanoveného termínu doručilo prihlášku 7 kandidátov, z ktorých jeden svoju kandidatúru krátko pred voľbou stiahol. Zita Kozlerová získala vo verejnom hlasovaní dôveru všetkých poslancov a vo funkcii hlavného kontrolóra mesta Poprad, v ktorej pôsobí od roku 2009, tak bude pokračovať do roku 2021.


 
 

Poslanci schválili investície mesta v roku 2015Vytlačiť
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom mimoriadne zvolanom zasadnutí dňa 25.marca 2015 rozhodlo o realizácii investičných akcií v celkovej hodnote viac ako 1,5 milióna eur. Tu je ich zoznam:

- Digitalizácia Kina Tatran na Námestí sv. Egídia 43/86 s technickými parametrami na premietanie 2D a 3D filmov s predpokladanými kapitálovými výdavkami vo výške 110 000 €;

- Prestavba plochej strechy na sedlovú objektu Materskej školy na Okružnej ul. v správe ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/1, Poprad s predpokladanými výdavkami vo výške 120 000 €;

- Doplnenie hydroizolácie základov budovy objektu Materskej školy na Vagonárskej ulici 5121 v správe Základnej školy s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota s predpokladanými výdavkami vo výške 20 000 €;

- Prístavba a prestavba objektu Materskej školy na Tranovského ulici 3497/7 v správe Základnej školy s materskou školou, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad – Veľká, vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie s predpokladanými kapitálovými výdavkami vo výške 10 000 € ;

- Doplnenie hydroizolácie budovy základnej školy a vybudovanie dažďovej kanalizácie objektu Základnej školy na Komenského ulici 587/15 v správe Základnej školy s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad s predpokladanými výdavkami vo výške 102 200 €;

- Doplnenie hydroizolácie základov budovy Základnej školy na Vagonárskej ulici 1600/45121 v správe Základnej školy s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4 Poprad – Spišská Sobota s predpokladanými výdavkami vo výške 60 000 €;

- Nákup 150 l plynového kotla pre potreby ŠJ pri ZŠ Základnej školy s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad s predpokladanými kapitálovými výdavkami vo výške 6 300 €;

- Nákup malotraktora – kosačky pre rozpočtovú organizáciu Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, Poprad s predpokladanými výdavkami vo výške 20 000 €.

- Stabilizácia brehu Hozelského potoka – Stráže pod Tatrami - prípravná a projektová dokumentácie s rozpočtovanými kapitálovými výdavkami vo výške 3 000 €;

- Rekonštrukcia MK Ul. Hviezdoslavova v Poprade – dopracovanie PPaD a realizácia 540 700 €;

- Rekonštrukcia chodníka Ul. Francisciho – PPaD a realizácia 8 000 €;

- Prestavba križovatky MK Ul. Ludvíka Svobodu – Ul. Rázusova na okružnú križovatku – prípravná a projektová dokumentácia vrátane geologického prieskumu 7 000 €;

- Prestavba križovatky ŠC III/534003 – MK Ul. Hraničná na okružnú križovatku - štúdia 2 000 €;

- Revitalizácia vnútrobloku Ul. Murgašova, Ul. Vajanského, Ul. Mnoheľova – prípravná a projektová dokumentácia 5 000 €;

- Parkovisko Ul. Rastislavova – JUH III – prípravná a projektová dokumentácia 12 000 €;

- Parkovisko BD ERBIUM – JUH – prípravná a projektová dokumentácia 5 000 €;

- Cyklotrasy v meste Poprad - štúdia s rozpočtovanými kapitálovými výdavkami vo výške 5 000 €;

- Protihluková stena Ul. Pod bránou – prípravná a projektová dokumentácia a realizácia 6 500 €;

- Štúdia na dopravné riešenie územia Ul. Levočská – Ul. Rovná, Ul. Kukučínova – Ul. Štefánikova – Ul. Športová, smer Spišská Sobota a Poprad - Veľká (Ul. Rovná) 7 500 €;

- Workoutpark – prípravná a projektová dokumentácia a realizácia s rozpočtovanými kapitálovými výdavkami vo výške 23 000 €;

- Urbanisticko – krajinárska štúdia Centrálny mestský park (Rašelinisko) – v tom: Skate park a Psí park 7 500 €;

- Urbanisticko – krajinárska štúdia Mestské rekreačné lesy 7 500 €;

- Rekonštrukcia bytového domu Xenón, 2. etapa – interiér + výťahy – realizácia s rozpočtovanými kapitálovými výdavkami vo výške 440 340 €.

Investície budú financované kombináciou troch zdrojov – čiastočne prebytkom bežného rozpočtu, kapitálovými príjmami a prostriedkami z rezervného fondu.  


 
 

Mesto schválilo zámer ďalšieho rozvoja športového areáluVytlačiť
 

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Poprad na svojom mimoriadne zvolanom zasadnutí dňa 25.marca 2015 odsúhlasili zámer mesta vstúpiť do spolupráce so Slovenským futbalovým zväzom a Aquaparkom Poprad, s. r. o., ktorého výsledkom bude zmluva o ďalšom rozvoji a výstavbe športového areálu.

Na základe návrhu zmluvy by sa SFZ mal zaviazať k výstavbe tréningového ihriska a krytého celoročne vyhrievaného tréningového ihriska; AQUAPARK by mal vypracovať všetku projektovú dokumentáciu k plánovaným stavbám (pre všetky zmluvné strany) a sám zrealizovať výstavbu fitness centra, energocentra na vykurovanie trávnikov a objektov v areáli NTC, ktoré budú súčasťou krytej tréningovej haly, Wembley way pubu a zabezpečiť asanáciu prevádzky „Kopačka“. Mesto Poprad by malo zabezpečiť výstavbu „Kardio parku“ pre obyvateľov mesta a parkovacích plôch vedľa NTC.

„Máme za to, že ak sa takéto centrum vybuduje, bude to prospešné pre všetkých. Spoločnosť Aquapark to celé bude stáť približne 3,6 mil. eur, SFZ by to malo stáť min. 7,5 až 8 mil. eur a od mesta Poprad chceme len dve veci. Aby nám pridelilo pozemky, na ktorých môžeme naše investície realizovať, aby sa postaralo o kardiopark a spolupodieľalo sa na parkovacích miestach,“ informoval o plánoch riaditeľ Aquacity Poprad Richard Pichonský.

„Ako poslanec hovorím, že zámer je vynikajúci, mestu pomôže a budem zaň hlasovať, ale predložená zmluva je zlá a pre mesto krajne nevýhodná,“ uviedol poslanec Vladimír Lajčák. Podľa jeho slov existujú 4 okruhy problémov, ktoré je pri zmluve potrebné doriešiť – jej nevýhodnosť z pohľadu mesta, ktoré príde podľa nej o pozemky pod ihriskom a o tenisové kurty, vzťah medzi domácim FK Poprad a NTC, štvrtým problémom je podľa poslanca zákonný rámec možných zámen. „Mám pocit, že vzťah medzi NTC a FK sme si doriešili. Navštívil ma primátor mesta s prezidentom klubu a dohodli sme sa na podmienkach, za ktorých bude môcť FK fungovať v areáli počas tréningov. Chceme garantovať čo najlepšie vzťahy s mestom,“ uviedol počas prezentácie projektu prezident SFZ Ján Kováčik.

Poslanci samotný zámer dobudovania športového areálu privítali. „Tento projekt nám môžu závidieť široko ďaleko. Bolo by smutné, keby sme pohoreli na detailoch, ktoré sú v zmluve nejasné,“ uviedol v rozprave Ondrej Kavka. „Vítam tento zámer, pretože je logickým pokračovaním prvej etapy. Začala sa druhá etapa, ktorá ešte nie je úplne dokončená. Bol som vždy za to, že tento areál má zmysel vtedy, ak poskytne dostatočné tréningové zázemie. Proces je dlhodobý a je potrebné ho rozširovať,“ povedal poslanec Milan Baran. Čas do najbližšieho zastupiteľstva využijú všetky strany na to, aby pripravili taký návrh, ktorý bude vyhovovať všetkým zainteresovaným. „Bude čas na to, aby sme niektoré veci doladili. Sám nepodpíšem vec, ktorá by bola proti mestu. Chceme to pripraviť čo najlepšie, aby sme sa už na aprílovom zastupiteľstve dokázali baviť o konkrétnych veciach,“ uzavrel diskusiu primátor mesta Jozef Švagerko.

 


 
 

Letecká linka Poprad - Londýn od 29.3. so zmenami Vytlačiť
 

Od nedele 29.3.2015 mení letecký dopravca zabezpečujúci spojenie POPRAD – LONDÝN/Luton letový poriadok. Lietadlá do Londýna budú z Popradu odlietať vždy v pondelok, v stredu, v piatok a v nedeľu o 11:10h. Prílety z Londýna budú v tých istých dňoch o 10:40h.

Viac informácií hľadajte na www.airport-poprad.sk

Z dôvodu zmeny letového poriadku zabezpečí MHD od 01.04.2015 prepravu cestujúcich na Letisko Poprad – Tatry v nových časoch. Spoje linky č.1 budú premávať v  dňoch PON, STR, PIA a NED s odchodom z autobusovej stanice v Poprade o 9:25 hod, z letiska budú prepravu na autobusovú stanicu zabezpečovať linky č.1 a 2 s odchodom o 11:11 hod.

 

Dovoz cestujúcich na Letisko Poprad - Tatry:

Linka č.1 spoj č. 45 - odchod z AS - 9:25 hod.

- odchod z Letiska Poprad - Tatry 9:35 hod.

- príchod na AS - 9:45 hod.

Premávať na letisko bude v dňoch pondelok, streda, piatok a nedeľa.

 

Odvoz cestujúcich z Letiska Poprad – Tatry:

Linka č. 1 spoj č. 43 - odchod z AS - 11:01 hod.

- odchod z Letiska Poprad - Tatry 11:11 hod.

- príchod na AS - 11:21 hod.

Linka č. 1 spoj č. 43 bude premávať na letisko v nedeľu.

 

Linka č. 2 spoj č. 28 - odchod z AS - 11:01 hod.

- odchod z Letiska Poprad - Tatry 11:11 hod.

- príchod na AS - 11:21 hod.

Linka č. 2 spoj č. 28 bude premávať v dňoch pondelok, streda, a piatok.  

 


 
 

Pokladnica MsÚ v zmodernizovaných priestorochVytlačiť
 

 Mesto Poprad sprístupnilo zmodernizované a rozšírené pracovisko pokladnice MsÚ v Poprade v budove na Nábreží Jána Pavla II. . Pokladnica, ktorá umožňuje platbu v hotovosti aj bezhotovostne - prostredníctvom POS terminálov - sídli na prízemí bloku A, v kancelárii č.d. 007. Príprava nových priestorov trvala tri týždne. Sťahovanie sa uskutočnilo počas víkendu tak, aby nebolo potrebné prevádzku pokladnice prerušiť. Takmer všetky stavebné práce a úpravy zrealizovala samospráva vo vlastnej réžii, vstavaný nábytok bol zabezpečený dodávateľsky na základe prieskumu trhu. Pokladnica má k dispozícii spolu 4 pracoviská. Na troch z nich je možné platiť hotovosťou i bezhotovostne, jedno pracovisko je určené len na hotovostné platby. „Zámerom modernizácie bolo zvýšiť rýchlosť vybavovania stránok a zabezpečiť zodpovedajúci komfort pre klientov predovšetkým v období zvýšeného náporu na toto pracovisko – teda v čase úhrad daní a poplatkov vyrúbených mestom,“ informoval vedúci organizačného odboru MsÚ v Poprade Emil Kostelničák. S rovnakým cieľom bude jeden bezhotovostný terminál na úhradu daní a poplatkov inštalovaný aj na pracovisko Kancelárie prvého kontaktu MsÚ nachádzajúce sa vo vestibule.

V najbližších dňoch bude samospráva distribuovať rozhodnutia na zaplatenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Občania, ktorí sa rozhodnú pre platbu v pokladnici MsÚ, by v záujme rýchleho vybavenia mali predložiť doručené rozhodnutie s vyznačeným čiarovým kódom, ktorý umožňuje rýchle a presné spracovanie platieb.

  

 

Pokladnica Mestského úradu v Poprade je otvorená v pracovných dňoch nasledovne:

- pondelok, utorok a štvrtok v čase od 7.00 hod. do 15.30 hod.,

- streda v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod.,

- piatok v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod..


 
 
Položky 11-15 z 788

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Nedeľa 24.5.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 25.5.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 26.5.
Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 27.5.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 3
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 28.5.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 29.5.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 30.5.
Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 31.5.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Zašportujte si.

V stredu 27. mája 2015 môžu Popradčania využiť viaceré športoviská zdarma alebo s výraznými zľavami. Bližšie v aktualitách - šp. podujatia.

Zašportujte si, zabavte sa a pomôžte

10. júna 2015 ožije námestie sv. Egídia veľkou športovou, kultúrnou a charitatívnou akciou, výnos ktorej prispeje k zakúpeniu prístroja pre detské oddelenie NsP Poprad. Bežci na bežeckom páse od 10,00 h budú zbierať kilometre a všetci účastníci behu alebo prechádzky o 17,00 h zakúpením štartového čísla za 3,-€, dôchodcovia a mládež za 1,-€ prispejú k svojmu zdraviu a záchrane zdravia a životov malých pacientov. Podujatie obohatia známe hudobné skupiny a tombola štartových čísel so zaujímavými cenami.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

40079874

24.5.2015
Úvodná stránka