Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Popradskí škôlkari športujú na ľade i v Aréne PopradVytlačiť
 

Zimný štadión mesta Poprad ako aj Aréna Poprad boli v uplynulých dvoch mesiacoch v centre pozornosti detí z popradských materských škôl. Mesto Poprad pre ne v týchto športových zariadeniach zorganizovalo obľúbené kurzy korčuľovania a všeobecnej pohybovej prípravy. Na zimnom štadióne vyvrcholí 15.decembra odovzdávaním ľadových vysvedčení prípravný výcvik v korčuľovaní pre 50 detí z MŠ Podtatranská. Od 12.januára budú na zimnom štadióne pokračovať vo výcviku deti z MŠ Dostojevského. Kurz korčuľovania bude od 9.decembra pokračovať aj na ľadovej ploche pri Aréne Poprad – 150 detí z ďalších materských škôl bude pod dozorom skúsených trénerov korčuľovať každý utorok, štvrtok a piatok. „Keďže dodatočne prejavujú záujem aj ďalší rodičia detí z už prihlásených i nových materských škôl, je mesto pripravené rozšíriť tréningové dni aj na stredu,“ uviedol Jozef Pavlík z oddelenia školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade. Výcvik vedú skúsení hokejoví tréneri Eugen Nahalka a Pavol Majchrovič. Okrem korčuľovania vrcholí aj kurz všeobecnej pohybovej prípravy v Aréne Poprad, ktorá počas uplynulých mesiacov patrila dva dni v týždni deťom z materských škôl Jarná, Letná a Dostojevského. Tento výcvik skončí 4. a 5.decembra.

V uplynulom školskom roku absolvovalo kurz výučby korčuľovania 196 detí, kurz všeobecnej pohybovej prípravy absolvovalo 167 detí. Všetky náklady na tieto populárne a obľúbené aktivity detí z materských škôl hradí mesto Poprad.

 


 
 

Poslanci schválili rozpočet mesta na rok 2015Vytlačiť
 

Popradskí mestskí poslanci schválili rozpočet na rok 2015. Stalo sa tak na 5.zasadnutí MsZ mesta Poprad dňa 10.12.2014. Rozpočet mesta Poprad na rok 2015 bol schválený ako vyrovnaný v celkovej výške 34 714 000 €. Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 31 908 000 €, bežné výdavky vo výške 31 407 110 €, kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 250 000 € a kapitálové výdavky vo výške 3 170 790 €. „Z kapitálových výdavkov vo výške 3 170 790 € boli do jednotlivých programov rozpísané len výdavky do výšky 1,37mil eur – ide o tie výdavky, ktoré súvisia s neukončenými stavbami z roku 2014, zádržkami z roku 2014 a opakovanými investíciami – výkup pozemkov, generel zelene a podobne. Investície vo výške 1,8 mil eur neboli rozpísané - nechávame ich na prerozdelenie pre nových poslancov a nové vedenie mesta Poprad, aby v ňom zohľadnili svoje priority a plány na rok 2015,“ uviedla vedúca ekonomického odboru MsÚ v Poprade Jitka Púčiková. Prebytok bežného rozpočtu je v celkovej výške 500 890 €, vo výške 136 100 € je použitý na splácanie istiny z úverov a vo výške 364 790 € na krytie kapitálových výdavkov. Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). V príjmovej časti sú to prostriedky rezervného fondu vo výške 2 516 570 € a vo výške 39 430 € mestského fondu rozvoja bývania na krytie kapitálových výdavkov; vo výdavkovej časti sú to splátky istín z úverov. 


 
 

Mesto obdarovalo deti z rodín, ktoré sa ocitli v núdziVytlačiť
 

Popradské deti z rodín v hmotnej alebo sociálnej núdzi mali Vianoce v predstihu! V pondelok 15.12.2014 dostali špeciálne vianočné balíčky. Stalo sa tak na charitatívnom podujatí, ktoré v zasadačke okresného úradu v Poprade pripravilo mesto Poprad v spolupráci s Apoštolskou cirkvou. „Každý balíček je individuálny a deti v ňom nájdu oblečenie, sladkosti, školské a hygienické potreby, chýbať nebudú ani hračky,“ uviedla Etela Lučivjanská, vedúca sociálneho odboru MsÚ v Poprade. Spolu 250 balíčkov odovzdali deťom vo veku od 2 do 14 rokov počas spomínaného podujatia, ďalších 200 balíčkov roznesú terénni pracovníci do Matejoviec a do rodín v sociálnych bytoch na Levočskej ulici. Aj takýmto spôsobom sa samopráva s pomocou partnerov snaží deťom pripraviť pekné vianočné chvíle. Mesto Poprad pracuje s rodinami v hmotnej a sociálnej núdzi počas celého roka - poskytuje im komplexné poradenstvo, v lete organizuje pre deti pravidelný bezplatný letný tábor, rodinám poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi. Práve na základe tejto dlhodobej spolupráce vybrali pracovníci sociálneho odboru deti a rodiny, ktoré boli obdarované – ide o rodiny, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi, neúplné rodiny, rodiny, ktorým bolo zverené dieťa do starostlivosti a pod.). Spoločné charitatívne podujatie samosprávy a Apoštolskej cirkvi na Slovensku sa v Poprade konalo už po 12-krát.

 


 
 

Poprad si uctil darcov krvi z celého regiónuVytlačiť
 

Primátor mesta Poprad Jozef Švagerko prijal v obradnej sieni MsÚ v Poprade darcov krvi, ktorí boli Slovenským červeným krížom ocenení zlatou a diamantovou Janského plaketou a Kňazovického medailou. „Som veľmi rád, že moje pozvanie prijali nielen Popradčania, ale aj obyvatelia okolitých miest a obcí. Chcem, aby sme to spoločne vnímali ako posolstvo, že dobré skutky v Poprade nerozlišujeme podľa toho, kto sa kde narodil, ale v prvom rade podľa ich skutočnej podstaty. A aj keď naše mestá a obce od seba delia kilometre, verím že aj toto dnešné stretnutie bude jedným z krokov, vďaka ktorým budeme mať k sebe ľudsky stále bližšie a bližšie,“ uviedol popradský primátor, ktorému pri slávnostnom prijatí asistoval aj 2.viceprimátor Pavol Gašper. Stretnutia sa zúčastnilo 14 darcov krvi. Jozef Švagerko vyslovil presvedčenie, že spoločnosť začne byť voči šľachetnej pomoci darcov krvi vnímavejšia a získajú tak postavenie, ktoré im právom patrí. „Toto slávnostné prijatie nech je signálom, že v našom meste preto urobíme maximum. Ďakujem vám v mene Popradu a jeho obyvateľov,“ uzavrel poďakovaním Švagerko.

Na slávnostnom prijatí sa zúčastnili:

°držitelia Kňazovického medaily - Janka Chovanová, Jozef Pavliga

°držitelia diamantovej Janského plakety - Magdaléna Godlová, Ján Lang, Anton Vízner

°držitelia zlatej Janského plakety - Oľga Erbnová, Peter Dziak, Jozef Fábry, Marcel Greňa, Viktor Harabin, Dávid Hropko, Štefan Chladoň, Stanislav Jacák, Ján Kalinay.


 
 

Prezident diskutoval s vedením mesta o budúcnosti PopraduVytlačiť
 

Primátor Popradu Jozef Švagerko privítal v piatok 19.decembra 2014 na pôde MsÚ v Poprade prezidenta SR Andreja Kisku. Prvé spoločné stretnutie, na ktorom primátor predstavil prezidentovi aj viceprimátorov Igora Wzoša a Pavla Gašpera, sa nieslo v znamení diskusie o budúcnosti mesta. „Rozoberali sme víziu. Diskutovali sme o meste a o jeho problémoch. Keďže som rodák a prežil som tu celý život, veľmi rád som sa do tejto diskusie zapojil – ako občan a aj ako prezident,“ uviedol prezident Andrej Kiska. „Debatovali sme o tom, kde chceme vidieť Poprad o 20 rokov. Sú rôzne idey – fakulta vysokej školy, čo s námestím, ako riešiť Dukelské kasárne, ako dostať ľudí z Aquacity do centra mesta aj do jednotlivých častí Popradu. Budem rád, keď pán prezident povie, čo robíme zle a čo by bolo lepšie. Myslím, že aj jeho nápady a vízie budeme vedieť dostať do konkrétnej podoby,“ dodal primátor Popradu Jozef Švagerko. Vo vzájomnej diskusii odznela aj téma zriadiť v Poprade kanceláriu prezidenta. Andrej Kiska túto možnosť nevylúčil. Primátor prisľúbil prezidentovi v prípade potreby pomoc pri hľadaní vhodných priestorov.


 
 
Položky 11-15 z 746

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Mobilné ľadové plochy

Na námestí:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 20:00 hod
nedeľa od 10:00 - 18:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 20:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.

Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň od utorka do piatku do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

Dnes má službu:

Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Sobota 28.2.
Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 1.3.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 2.3.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 3.3.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 4.3.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 5.3.
Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 6.3.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 7.3.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

35875755

28.2.2015
Úvodná stránka