Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Komunálne voľby 2014Vytlačiť
 

Zápisnica mestskej volebnej komisie o výsledku volieb (otvorí sa v novom okne)

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí – poslancov do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) vyhlásil predseda Národnej rady SR na sobotu 15. novembra 2014.

V meste Poprad budú volebné miestnosti otvorené v tento deň od 7.00 do 20.00 hod. Popradčania budú voliť v dvoch volebných obvodoch:

* volebný obvod č. 1 (centrum, sídlisko Západ, Veľká, Spišská Sobota, Matejovce, Stráže pod Tatrami) – volí sa 9 poslancov,

* volebný obvod č. 2 (Juh I, Juh II, Juh III, Juh V, Juh VI, Kvetnica) – volí sa 10 poslancov.

V meste Poprad je vytvorených spolu 40 volebných okrskov - 19 vo VO č. 1 a 21 vo VO č. 2. Miesta, kde sa nachádzajú volebné okrsky sa oproti voľbám do VÚC nemenili, iba vzhľadom na dva volebné obvody pre komunálne voľby je číslovanie iné.

Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť a po zázname v zozname voličov dostane od komisie obálku a hlasovacie lístky. Ak volič nemá preukaz totožnosti a žiadny z členov okrskovej volebnej komisie ho nepozná, komisia požiada, aby volič preukázal svoju totožnosť svedectvom dvoch osôb známych komisii. Ak tak neurobí ani do ukončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.

Volič v priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby primátora.

Na hlasovacom lístku pre voľby do mestského zastupiteľstva zakrúžkovaním poradových čísel označí kandidátov, pre ktorých hlasuje. Volič môže zakrúžkovať najviac taký počet kandidátov, aký má byť v príslušnom volebnom obvode zvolený. Na hlasovacom lístku pre voľby starostu primátora zakrúžkovaním poradového čísla označí kandidáta, pre ktorého hlasuje.

Volič môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Za poslancov mestského zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získali vo volebnom obvode najväčší počet hlasov.

Za primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov.

(Noviny Poprad)

Ďalšie podrobnosti a zoznamy kandidátov hľadajte tu:

http://www.poprad.sk/volby-do-organov-samospravy-mesta-2014.phtml?id5=22222


 
 

Poprad začal s inštaláciou vianočnej výzdobyVytlačiť
 

Mesto Poprad začalo v pondelok 24.11.2014 s inštaláciou vianočnej výzdoby. Pestrá skladba svietiacich objektov pomôže v Poprade opäť vyčarovať neopakovateľnú vianočnú atmosféru, ktorá bude lákadlom pre domácich i návštevníkov mesta. "Námestie sv. Egídia ozdobí originálny strieborný vianočný stromček, girlandy, svetelné reťaze na stromoch, hviezdne nebo na Ul.1.mája, vianočná guľa a snehové vločky v parku pri budove kina Tatran. Bez vianočných ozdôb v podobe svietiacich objektov neostanú ani kruhové križovatky - v strede tej najväčšej sa rozsvieti dvanásťmetrový anjel, na sídlisku Západ obrovské sviečky a na sídlisku Juh kométa. Pred budovou okresného súdu bude mať svoje miesto betlehem, pri Aréne Poprad zasa guľová pyramída a hviezda," uviedol Emil Kostelničák z MsÚ v Poprade. Montáž a demontáž vianočnej výzdoby v celom meste /vrátane častí mesta/ bude stáť cca 35000,- €.

Počas inštalácie vianočnej výzdoby budú pracovníci zároveň vymieňať jej poškodené prvky. Samospráva navyše každoročne vymieňa jednotlivé svetelné prvky vianočnej výzdoby, ktoré sú na konci životnosti, za úspornejšie LED technológie. To pomáha znižovať energetickú náročnosť osvetlenia. Keďže počas rozsvietenia vianočnej výzdoby funguje verejné osvetlenie v obmedzenom režime /z troch svietiacich bodov na každom stĺpe na námestí svieti len jeden/, náklady na prevádzku vianočnej výzdoby budú takmer na rovnakej úrovni, ako pri štandardnom verejnom osvetlení.

Najväčšou dominantou vianočnej výzdoby mesta Poprad bude už tradične 12-metrový anjel vážiaci približne 700kg. Ten by mal byť v prípade priaznivého počasia inštalovaný do stredu veľkej kruhovej križovatky pomocou vrtuľníka v najbližších dňoch. Vianočnú výzdobu v Poprade rozsvieti Mikuláš spolu s malými pomocníkmi počas kultúrneho programu Príchod Mikuláša dňa 5.12.2014 o 17:00.


 
 

Nový primátor a poslanci zložili sľubVytlačiť
 

V Poprade sa v utorok 2.12.2014 uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad. Zvolal ho v zmysle §12 ods. 1 zákona NR SR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor Anton Danko. Po oboznámení s programom zasadnutia predstúpila pred prítomných predsedníčka mestskej volebnej komisie Ľudmila Motyčková, ktorá informovala o oficiálnych výsledkoch komunálnych volieb. Následne zložil primátorský sľub novozvolený primátor Ing. Jozef Švagerko /Kresťanskodemokraticke hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská národná strana/. „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky, Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia,“ predniesol J. Švagerko. Nový primátor v príhovore okrem iného povedal: „Spoločne a po novom bol jeden z hlavných sloganov mojej volebnej kampane, ktorý chcem napĺňať najbližšie štyri roky. Spoločne preto, lebo chcem spolupracovať s každým, kto bude mať záujem rozvíjať naše mesto Poprad. Po novom neznamená, že zabudnem na všetko, čo tu bolo doteraz. Práve naopak, chcem nadviazať na všetko dobré, čo sa v meste doteraz udialo. Nový prístup bude v prvom rade znamenať ľudskosť vo vzťahu ku každému, kto bude chcieť prispieť k skvalitneniu a zlepšeniu života obyvateľov nášho mesta. Ďakujem svojmu predchodcovi, odchádzajúcemu primátorovi Antonovi Dankovi za všetko, čo za uplynulých 12 rokov vo funkcii urobil pre mesto Poprad. Poprad zaznamenal v tomto období výrazný posun dopredu. Mnohými je Poprad označovaný za jedno z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich miest na Slovensku. Sami však zrejme cítite, že nie všetko je len v množstve postavených chodníkov, parkovísk či detských ihrísk. Mesto, to sú predovšetkým jeho obyvatelia, ktorí majú rôzne názory aj na to, akým smerom by sa malo uberať. Ochota počúvať iný pohľad a konfrontovať ho s vlastným nás môže posunúť k lepším riešeniam problémov," uviedol J. Švagerko. Po zložení sľubu mu primátorské insígnie odovzdal Anton Danko, ktorému v tej chvíli skončil jeho mandát. Vedenia zastupiteľstva sa v tej chvíli ujal nový primátor, ktorý vyzval novozvolených poslancov, aby zložili poslanecký sľub. Noví poslanci sľúbili na svoju česť a svedomie, že budú riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné predpisy a pri výkone svojej funkcie poslancov MsZ ich budú uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Po zložení sľubu si osvedčenia o zvolení prevzali títo poslanci:

Volebný obvod č.1

Anna Schlosserová, nezávislý kandidát,
Vladimír Lajčák, PaedDr., PhD., SMER – sociálna demokracia,
Igor Wzoš, Mgr., Kresťanskodemo­kratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita,
Adrián Kromka, JUDr., nezávislý kandidát,
Michal Rusnák, MUDr., Kresťanskodemo­kratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita,
Ondrej Kavka, Ing., nezávislý kandidát ,
Beáta Sichrovská, PharmDr., Kresťanskodemo­kratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita,
Rudolf Kubus, nezávislý kandidát,

Volebný obvod č.2

Štefan Pčola, Mgr., SIEŤ, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska,
Arne Kroták, nezávislý kandidát,
Alena Madzinová, Mgr., Kresťanskodemo­kratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita,
Estera Bohunická, MUDr., Kresťanskodemo­kratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita,
Peter Brenišin, MUDr., SMER – sociálna demokracia,
Milan Baran, Ing., nezávislý kandidát,
Peter Gápa, nezávislý kandidát,
Slavomír Božoň, Ing., Kresťanskodemo­kratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita,
Pavol Gašper, Ing., nezávislý kandidát,
Bohumil Košický, Kresťanskodemo­kratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita,

Medzi hosťami ustanovujúceho MsZ nechýbal ani podpredseda NR SR Ján Figeľ.

Novozvolený primátor spolu s novými poslancami budú po prvý krát v akcii 10.decembra 2014 o 9:00hod., na kedy bolo preložené 5.zasadnutie MsZ mesta Poprad zo dňa 18.12.2014.

Fotoreportáž z ustanovujúceho MsZ:

 

 

 


 
 

Pozor na nelegálne zbierkyVytlačiť
 

Mestská polícia v Poprade upozorňuje verejnosť na opakovaný výskyt cudzích štátnych príslušníkov pohybujúcich sa v Poprade s cieľom získať pod zámienkou rôznych charitatívnych zbierok finančnú hotovosť pre svoju vlastnú potrebu. „ Aktuálne sme dostali podnet od obyvateľky, ktorú na popradskom námestí pristavil muž a chcel, aby sa podpísala na podpisový hárok. V hlavičke bol uvedený názov akejsi medzinárodnej organizácie nepočujúcich a okrem podpisu a názvu mesta mala obyvateľka uviesť výšku čiastky, ktorou prispeje,“ informoval náčelník Mestskej polície v Poprade Jaroslav Marušin. Mestská polícia začala prípad okamžite preverovať a touto cestou vyzýva aj verejnosť na maximálnu opatrnosť. Keďže v predvianočnom čase sú ľudia citlivejší na pomoc osobám v núdzi, je potrebné zachovať si ostražitosť a v prípade kontaktu s osobami realizujúcimi rôzne zbierky je dobré si overiť, či majú písomné poverenie na vykonanie zbierky, ktorá musí byť schválená Ministerstvom vnútra SR a či sú jednotne označené. Pre realizáciu zbierky na verejnom priestranstve je navyše potrebný súhlas majiteľa pozemku. Podobný prípad riešili mestskí policajti aj v lete, kedy sa v uliciach mesta objavili cudzinci disponujúci rôznymi tlačivami požadujúci peniaze pre rôzne známe svetové nadácie - v tomto prípade išlo o dokonca o UNICEF. „Ľudia im často v dobrej viere peniaze dali a mali za to, že peniaze skončia v tejto organizácií na pomoc osobám v núdzi. Tieto zbierky však neboli oficiálne a všetky peniaze končili u osôb pre vlastnú potrebu. Bol dôvodný predpoklad, že šlo o organizovanú činnosť,“ doplnil J. Marušin.

Ak majú občania pocit, že zbierka, s ktorou sa stretnú v uliciach nie je legálna, môžu to kedykoľvek oznámiť na tel. číslo 159 a vyslaná hliadka preverí zákonnosť zbierky priamo v teréne.


 
 

Otvárame mobilné ľadové plochyVytlačiť
 

Mesto Poprad pripravilo pre vejnosť opäť verejné korčuľovanie na dvoch mobilných ľadových plochách. Tie budú k dispozícii od 5.12.2014 od 18:00hod. „Mobilné ľadové plochy sme začali pripravovať od polovice novembra. Keďže nám počasie prialo, podmienky na korčuľovanie sú veľmi dobré,“ uviedol Miroslav Kalnaši z Arény Poprad, ktorej technický personál má verejné klziská na starosti. Malá mobilná ľadová plocha na Námestí sv. Egídia je určená deťom do výšky 140 cm a bude v prevádzke podľa nasledujúceho harmonogramu:

pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod,

sobota od 10:00 - 20:00 hod,

nedeľa od 10:00 - 18:00 hod,

počas prázdnin od 10:00 do 20:00 hod.

Veľká umelá ľadová plocha pri Aréne Poprad bude v prevádzke denne v čase od 10:00 do 20:00 hod. Ľadová plocha pri Aréne však bude každý utorok, štvrtok a piatok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase na nej bude prebiehať výuka korčuľovania detí z materských škôl. Vstup na obe ľadové plochy je pre verejnosť zadarmo. Popradská samospráva zabezpečuje prevádzku bezplatných klzísk pre verejnosť ako súčasť podpory možností športového vyžitia v meste.

V minulej sezóne musela byť prevádzka oboch mobilných ľadových plôch kvôli nadpriemerne teplej zime ukončená 18.februára


 
 
Položky 101-105 z 827

Twitter instagram

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Streda 29.7.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 30.7.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 31.7.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

42292333

29.7.2015
Úvodná stránka