Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Bezdomovcom v Poprade poslúži počas zimy opäť aj vojenský stanVytlačiť
 

Bezdomovci v Poprade budú môcť aj tento rok prežiť nástrahy zimy vo vojenskom stane. Stan sa nachádza v areáli na Levočskej ulici vedľa Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia, ktoré ponúka celoročne sociálne služby pre 35 klientov (v prípade potreby s možnosťou vytvorenia ďalších krízových lôžok). Zariadenie poskytne sociálne služby bezdomovcom, ktorí prejavia záujem o tieto služby okamžite, kedykoľvek v nepretržitej prevádzke. Nízkoprahové bývanie v stane ponúka samospráva ľuďom žijúcim "na ulici" ako alternatívu k zariadeniu s celoročným poskytovaním sociálnych služieb s prísnejším prevádzkovým režimom, ktorý je častým dôvodom ich odmietania. "Vojenský stan je k dispozícii po krátkej prestávke, ktorá bola zameraná na hygienickú očistu a revízne kontroly, už od 1. októbra 2014. V týchto dňoch využívajú stan dvaja klienti," informovala Petra Závacká zo sociálneho odboru MsÚ v Poprade. Vojenský stan ako formu nízkoprahového bývania zriadilo mesto po prvýkrát v zime v roku 2006. Okrem bezplatného prenocovania môžu bezdomovci využívať všetky sociálne služby, ktoré poskytuje zariadenie, a to služby strediska osobnej hygieny, služby práčovne, výdajne šatstva, jedného teplého jedla denne – desiatová polievka s chlebom. Klienti majú možnosť tiež využiť sociálne poradenstvo vychádzajúce z konkrétnej sociálnej situácie, intervenciu a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (vybavenie dokladov, pomoc v hmotnej núdzi, umiestnenie v zariadeniach sociálnych služieb, zapojenie sa do aktivačných prác organizovaných mestom a pod.), zúčastňovať sa vzdelávacích aktivít, ako aj voľnočasových aktivít, ktoré sa organizujú priamo v zariadení. Mesto Poprad v zariadení vytvorilo podmienky pre OZ Korene, ktoré zabezpečuje distribúciu časopisov Notabene predajcom, ktorí tak majú možnosť zvýšiť si príjem.

Mesto Poprad prostredníctvom sociálnych pracovníkov počas celého roka priamo v teréne vyhľadáva ľudí, ktorí sú bez strechy nad hlavou a ponúka možnosti využitia širokého spektra sociálnych služieb mesta Poprad. Samospráva však nemá dosah na ľudí, ktorí sa aj napriek tomu slobodne rozhodnú a dobrovoľne uprednostnia "život na ulici".


 
 

Hodnotenie otvorenosti samosprávVytlačiť
 

Transparency International Slovensko po dvoch rokoch opäť hodnotila otvorenosť 100 najväčších samospráv na Slovensku. Poprad skončil napokon na 49.mieste, oproti hodnoteniu spred dvoch rokov si tak samospráva vylepšila pozíciu o 8 miest. Z hodnotených oblastí patril Poprad medzi lídrov v oblasti prístupu k informáciám, nad slovenským priemerom boli hodnotené opatrenia v oblastiach Etika a konflikt záujmov a Rozpočet. Naopak najväčšie rezervy boli v oblastiach Územné plánovanie a stavebný úrad a Dotácie a granty. Na odstránení týchto nedostatkov samospráva  pracuje.Ako prvý prišiel na rad chýbajúci územný plán v elektronickej podobe. V súčasnosti tak súbežne prebieha  verejné obstarávanie softvérového riešenia a konverzie mapových údajov a príprava potrebnej technicko-komunikačnej infraštruktúry.

Najtransparentnejším mestom na Slovensku je Martin, ktorý sa posunul na vrchol rebríčka z druhého miesta z roku 2012. Po výraznejšom zlepšení v rokoch 2010-12 mestá za uplynulé dva roky v transparentnosti v priemere stagnovali. Vyplýva to z hodnotenia sto najväčších slovenských miest Otvorená samospráva 2014 od Transparency International Slovensko. Rebríček hodnotil mestá v 102 indikátoroch, zhruba 60 percent výsledného skóre tvorilo hodnotenie kvality informácií na mestských webových stránkach, ďalšiu štvrtinu bodov mohli samosprávy získať za svoje odpovede na infožiadosti zaslané pod menom Transparency ako aj „obyčajného občana“, a zvyšok za kvalitu tendrov podľa údajov Úradu pre verejné obstarávanie. /zdroj: www.transparency.sk/

Poradie vybraných miest:

1.Martin 72% A-

20.Spišská Nová Ves 56% B-

49.Poprad 47% C

52.Nitra 47% C

57.Prešov 46% C

95.Kežmarok 32% D


 
 

Web mesta Poprad tretí najlepší na SlovenskuVytlačiť
 

Webové sídlo mesta Poprad - www.poprad.sk patrí opäť medzi najlepšie na Slovensku! Dôkazom toho je 3.miesto v súťaži ZlatyErb.sk, ktorú každoročne vyhlasuje spoločne Únia miest Slovenska a Občianske združenie eSlovensko. Podľa tohto hodnotenia má Poprad tretí najlepší mestský web na Slovensku. Vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatyErb.sk 2014 sa uskutočnilo 12.11.2014 v Bratislave v rámci medzinárodného kongresu ITAPA 2014. „Mestský web je pre samosprávu základným informačným nástrojom. Toto ocenenie je pre nás potvrdením toho, že aj z pohľadu nezávislých odborníkov ho robíme kvalitne. Je to zároveň záväzok, aby sme v nastúpenom trende zlepšovania webu pokračovali ďalej,“ informoval primátor Popradu Anton Danko. Webové sídlo ako dynamický informačný kanál čakajú aj napriek oceneniu ďalšie zmeny. „Môžeme prezradiť, že už v týchto dňoch máme definované úpravy, ktoré web ešte viac zjednodušia, zefektívnia jeho používanie, priblížia k moderným trendom. Z ďalších dôležitých vecí spojených s webom spomenieme pripravované spustenie elektronického newslettera,“ informoval komunikačný manažér mesta Poprad Marián Galajda. „V uplynulom období sme sa sústredili hlavne na optimalizáciu a dopĺňanie obsahu. Spomeniem napríklad archív materiálov mestského zastupiteľstva alebo archív verejných obchodných súťaží. Pribudla však aj samostatná podstránka Arény Poprad, do rutinnej prevádzky mobilná verzia či automatická synchronizácia vybraných údajov s infopanelom na Alžbetinej ulici. Z plánov do budúcnosti za spomenutie určite stojí pripravovaný mapový portál,“ vysvetlil vedúci oddelenia informatiky MsÚ v Poprade Jaroslav Maitner. Ceny "ZlatyErb.sk" boli udeľované v troch hlavných kategóriách: "Najlepšia stránka obcí", "Najlepšia stránka miest a mestských častí", „Najlepšia stránka VÚC“. Hlavnú cenu v kategórii obce získala stránka obce Ľubica, medzi mestami zvíťazila Bratislava a medzi VÚC Prešovský samosprávny kraj. Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podpora informatizácie slovenských samospráv a ocenenie výnimočných projektov, podpora a výmena skúseností a ohodnotenie snahy zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí, obcí a samotnej verejnosti.


 
 

Prvý výjazd cestárov prišiel na KatarínuVytlačiť
 

Správa mestských komunikácií(SMK) v Poprade má za sebou prvé výjazdy spôsobené čerstvo napadaným snehom v aktuálnej zimnej sezóne. Hodinu po polnoci vyrazila do ulíc spolu s prvými snehovými vločkami aj technika, aby začala s čistením ciest a chodníkov v zmysle schváleného operačného plánu. „Ako prvé prišli na rad hlavné cesty a trasy, po ktorých premáva mestská hromadná doprava. Paralelne sme začali s čistením hlavných ťahov chodníkov vedúcich do centra mesta, k nemocnici a ku školám. Následne budeme postupne dočisťovať ďalšie chodníky a komunikácie,“ uviedol na margo prvého výjazdu mechanizmov riaditeľ SMK Peter Fabian. V uliciach Popradu napadalo do rána postupne do 8cm snehu. Od začiatku sneženia vyrazili do ulíc 3 traktory na odhŕňanie snehu z mestských komunikácií a chodníkov, 1 multicar na čistenie chodníkov a 2 nákladné vozidlá na odhŕňanie snehu a posyp mestských komunikácií. Správa mestských komunikácií Poprad sa na zimu pripravila už v dostatočnom časovom predstihu a do skladov naviezla 600 ton kamenného posypového materiálu. Ďalších 250 ton jemnejšieho kamenného posypu a 100 ton soli sa práve dopĺňa. Zásoby posypového materiálu budú aktualizované podľa priebehu zimy operatívne.


 
 

Popradskí škôlkari opäť na ľade!Vytlačiť
 

Deti z popradských materských škôl sa opäť učia korčuľovať. V pondelok 22. septembra 2014 začal výcvikom pre deti z MŠ Podtatranská na Zimnom štadióne mesta Poprad druhý ročník prípravného kurzu korčuľovania pre deti z popradských materských škôl. V tomto školskom roku sa do kurzov prihlásilo 9 materských škôl. Dve materské školy absolvujú kurzy na zimnom štadióne a sedem po vytvorení ľadu na ploche pri Aréne Poprad. Celkovo by spolu 250 detí malo absolvovať do konca apríla 8 až 12 lekcií pod vedením skúsených trénerov Eugena Nahalku a Pavla Majchroviča. Na konci výuky dostanú deti tradičné ľadové vysvedčenie.

Tento projekt ponúkla samospráva všetkým MŠ v meste Poprad po prvýkrát v minulom roku. Výuka škôlkarov sa stretla s veľkým záujmom a prihlásilo sa 8 škôlok. Z ľadového vysvedčenia sa v minulom roku tešilo 196 detí. Všetky finančné náklady na realizáciu kurzov znáša popradská samospráva a výuka korčuľovania je pre deti zadarmo. „V Poprade máme kvalitné podmienky na to, aby sme deťom mohli dať priestor pre takéto športové aktivity. Aj preto sme radi, že sa projekt ujal a záujem detí rastie,“ uviedol popradský primátor Anton Danko. Od 30.9. budú v réžii samosprávy pokračovať v Aréne Poprad tiež kurzy všeobecnej pohybovej prípravy pre deti z popradských MŠ.


 
 
Položky 121-125 z 827

Twitter instagram

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Streda 29.7.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 30.7.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 31.7.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

42295095

29.7.2015
Úvodná stránka