Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Možnosť pripomienkovať hlučnosť diaľnice a ciest vo vlastníctve NDSVytlačiť
 

V nadväznosti na "Strategické hlukové mapy diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy vo vlastníctve NDS, a.s.“ boli vypracované "Akčné plány ochrany pred hlukom" pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy vo vlastníctve NDS, a.s. Akčné plány a strategické hlukové mapy sú v súlade s požiadavkou zákona NR SR č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a v zmysle nariadenia vlády SR č. 43/2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom dostupné na verejnú diskusiu na webovej adrese spracovateľa: www.insl.sk/sk/AP.alej  a  www.insl.sk/sk/SHM.alej
Pripomienky verejnosti budú zapracované do finálneho textu "Akčných plánov ochrany pred hlukom''.Termín vyhodnotenia pripomienok je plánovaný na obdobie po 24. marci 2014. Pripomienky je možné posielať na e-mailové adresy: insl@insl.sk   alebo  otazka@ndsas.sk
alebo poštou na adresu:
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava


 
 

Dopĺňame dopravné značenieVytlačiť
 

Správa mestských komunikácií(SMK) v Poprade využila priaznivé počasie a namiesto odpratávania snehu boli jej pracovníci nasadení na dopĺňanie trvalého dopravného značenia. V mestských častiach STRÁŽE a SPIŠSKÁ SOBOTA tak pribudlo 64 nových stĺpikov a na nich spolu 88 dopravných značiek.  „Pracujeme podľa projektovej dokumentácie trvalého dopravného značenia. Účelom inštalácie dopravných značiek je sprehľadnenie križovatiek a zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“ uviedol riaditeľ SMK Peter Fabian. Nové dopravné značky označujúce predovšetkým hlavnú cestu a prednosť v jazde pribudli na miestach, v ktorých domáci jazdili už podľa zvyku, no pre vodičov neznalých miestnych pomerov mohli vzniknúť neraz aj kolízne situácie. Žiadosť o doplnenie dopravného značenie v tomto duchu bola radnici adresovaná aj prostredníctvom aplikácie CITYMONITOR. Dopravné značky v mestských častiach STRÁŽE a   SPIŠSKÁ SOBOTA stáli SMK necelých 4100.-eur. Ďalšie dopravné značky sa priebežne dopĺňajú v mestskej časti Veľká. Okrem aktuálnej inštalácie nových dopravných značiek sa oprave dopravného značenia venuje SMK priebežne počas celého roka.


 
 

Škôlkari športujú v Aréne PopradVytlačiť
 

Úspech prípravného výcviku v korčuľovaní pre deti popradských materských škôl inšpiroval radnicu k ďalšej zaujímavej aktivite. Rozvíjanie pohybových schopností a telesnej zdatnosti detí z materských škôl v meste Poprad pokračuje formou kurzov všeobecnej pohybovej prípravy. „Do kurzov, ktoré začali 25. marca a budú prebiehať v mesiacoch apríl, máj, október a november 2014 sa prihlásilo 5 materských škôl. Najviac zapojených detí je z MŠ na Podtatranskej a na Dostojevského ulici v Poprade,“ informoval Jozef Pavlík z MsÚ v Poprade. Výcvik pre 192 detí bude prebiehať v utorky, stredy a štvrtky od 9,30 do 11,30 na ploche Arény Poprad a povedú ich tréneri Jozef Ivan a Eugen Nahalka. „Toto je všestranná príprava. My pripravujeme deti pre iné športy.  Aby vedeli premýšľať pri každom cviku. Je veľmi dôležité, aby tie deti ovládali náväznosť. Tie bloky budú týždenné a postupne budeme náročnosť cvikov stupňovať,“ uviedol tréner Jozef Ivan.  Mesto Poprad zakúpilo na tento výcvik potrebné športové náradie vhodné pre túto vekovú kategóriu. „Aréna Poprad je špičkový športový stánok a sme radi, že sme našli možnosť jeho využitia aj pre našich najmenších,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko. Kurzy všeobecnej pohybovej prípravy pre deti z materských škôl napĺňajú koncepciu rozvoja športu v meste Poprad, ktorú prijalo mestské zastupiteľstvo. Zámerom je podpora športových aktivít čoraz mladšej generácie popradskej mládeže.

 


 
 

MsZ schválilo prenájom multimediálneho systémuVytlačiť
 

Mimoriadne MsZ schválilo prenájom veľkoplošnej obrazovky a bránkových kamier na zimnom štadióne mesta na zostávajúce domáce zápasy HK POPRAD v sezóne 2013/14 a prípravný medzinárodný zápas reprezentácie Slovenskej republiky pred majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji proti Fínsku.  Takýmto spôsobom bude zabezpečený regulérny priebeh týchto zápasov. Vlastníkom multimediálneho systému, ktorého súčasťou je aj veľkoplošná obrazovka a pracovisko videorozhodcu s bránkovými kamerami, je súkromná firma z Bratislavy, ktorá ju nadobudla vo verejnej obchodnej súťaži na predaj hnuteľného majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu HC LEV Poprad. Súkromná firma po nadobudnutí veľkoplošnú obrazovku a s ňou spojené systémy vypla, čím pri zápasoch hokejovej extraligy vzhľadom na absenciu bránkových kamier vznikli neregulérne podmienky. Pôvodne chcela spoločnosť za zapnutie systému na jeden zápas sumu 2400.-eur, po komunikácii s mestom bolo vyrokované zníženie ceny na sumu 1920.-eur za jeden zápas. „Je to nešťastie, pretože sa to objavilo krátko pred play-off. Hľadali sme aj iné technické riešenie, no pre krátkosť času sa to už žiaľ inak nedalo zrealizovať. Nejde však o dlhodobé riešenie. Po ukončení sezóny začne mesto pracovať na zabezpečení vlastnej časomiery a vlastného bránkového kamerového systému tak, aby bol štadión prevádzkyschopný na novú sezónu,“ uviedol viceprimátor mesta Poprad Milan Baran. 


 
 

Mesto rozdalo seniorom už viac ako 2200 reflexných prvkovVytlačiť
 

    Mesto Poprad rozdalo popradským seniorom už viac ako 2200 reflexných pásikov. Ide o súčasť opatrení, ktorými sa samospráva snaží zvýšiť bezpečnosť seniorov v cestnej premávke. Po dvoch tragických nehodách chodcov - seniorov v krátkom časovom slede zareagovalo mesto viacerými aktivitami. Prvou bolo v spolupráci so štátnou a mestskou políciou pripravené  bezpečnostno-preventívne školenie na tému „BEZPEČNOSŤ SENIOROV V CESTNEJ PREMÁVKE“, ktorého sa zúčastnilo viac ako 400 seniorov. Na záver školenia dostali všetci prítomní reflexné prvky, ktoré boli distribuované aj do denných centier.  Popradskí seniori, ktorí sa nemohli školenia zúčastniť, si reflexné pásky môžu stále vyzdvihnúť v kancelárii prvého kontaktu na MsÚ v Poprade po predložení občianskeho preukazu z dôvodu overenia trvalého pobytu. Denne túto možnosť využije aj viac ako 80 seniorov. Mesto Poprad aj takýmto spôsobom zareagovalo na novelu zákona o cestnej premávke, ktorá priniesla novú povinnosť pre chodcov pohybujúcich sa v obci po krajnici alebo po okraji vozovky mať na sebe za zníženej viditeľnosti reflexné prvky alebo reflexný bezpečnostný odev.  Keďže najzraniteľnejšími skupinami chodcov sú okrem seniorov aj deti, pripravuje samospráva aj distribúciu reflexných prvkov do škôl. V inkriminovanom úseku na Ulici slovenského odboja, kde sa spomínané tragické nehody odohrali, dala samospráva vymeniť žiarivky aj vo verejnom osvetlení, vďaka čomu sa násobne zvýšila intenzita osvetlenia tohto úseku. Mesto Poprad pripravuje v spolupráci so Správou a údržbou ciest Prešovského samosprávneho kraja inštaláciu osvetlenia priechodu priamo do cesty na priechodoch na križovatkách s Hraničnou a s Karpatskou ulicou.  Bezpečnosť na cestách je jednou z priorít popradskej samosprávy. Poprad bol medzi prvými mestami na Slovensku, kde boli kvôli zvýšeniu bezpečnosti už v roku 2004 priechody pre chodcov striekané červenou reflexnou farbou. Bezpečnosť chodcov zvyšuje aj osvetlenie priechodov, ktoré v Poprade začali montovať už v roku 2009. V súčasnosti je tak osvetlením na stĺpoch alebo priamo vo vozovke zabezpečených 49 priechodov. Ďalšie školenia pre seniorov o bezpečnosti chodcov v cestnej premávke budú v jednotlivých denných centrách prebiehať až do konca marca.


 
 
Položky 136-140 z 746

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Mobilné ľadové plochy

Na námestí:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 20:00 hod
nedeľa od 10:00 - 18:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 20:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.

Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň od utorka do piatku do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

Dnes má službu:

Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 27.2.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 28.2.
Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 1.3.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 2.3.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 3.3.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 4.3.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 5.3.
Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 6.3.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

35772452

27.2.2015
Úvodná stránka