Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Začala revitalizácia detských ihrísk na Tomášikovej uliciVytlačiť
 

Začala sa komplexná revitalizácia dvoch plôch zdevastovaných existujúcich detských ihrísk na Tomášikovej ulici. Funkčným členením plôch a výberom prvkov pokrýva celú vekovú kategóriu detí, t. j.  deti od predškolského veku až po vek do 12 rokov, zároveň sú vybrané aktivity určené aj pre mládež do 18 rokov a časť môže byť využívaná aj dospelými.
Detské ihrisko je určené deťom od 4 do 10 rokov. Tomu je prispôsobený výber herných prvkov, členenie priestoru, kde je situovaná plocha aj pre oddych rodičovského dozoru. Súčasťou tohoto ihriska je aj 4 dráha určená pre detské súťaže(napr. skákanie vo vreci, preteky na kolobežkách a pod.).
Multifunkčné ihrisko je rozdelené na dve časti. Prvú časť tvorí oplotené multifunkčné ihrisko s tartanovým povrchom a s vyznačenými plochami pre street basketbal, volejbal a minifutbal. Súčasťou ihriska bude aj malé hľadisko so sedačkami. Druhá časť je ako otvorené fitness, kde budú osadené posilňovacie prvky a dva priestorové prvky určené pre šplhanie, nácvik koordinácie pohybov, lezenie a posilňovanie.  Celá táto samostatne oplotená časť je určená pre vekovú kategóriu detí a dospievajúcej mládeže (12-18 rokov), ale môže byť využívaná aj dospelými s hmotnostným obmedzením stanoveným limitom prvkov.
Súčasťou riešenia oboch ihrísk je aj doplnenie a rekultivácia existujúcej zelene, mobiliár (lavičky, odpadkové koše) úprava pôvodných a vyšliapaných chodníkov na vyčlenených plochách a kamerový systém. Stavbu s názvom “Revitalizácia zelene a oddychových plôch na sídlisku JUH I, Tomášikova ul. v Poprade“ realizuje víťaz verejnej súťaž - Chemostav a.s. . Revitalizácia v hodnote 263 969 eur by mala byť hotová do konca augusta.

Mesto Poprad odovzdalo do užívania malým i veľkým Popradčanom v uplynulých rokoch viacero detských ihrísk a oddychových plôch. Patria medzi ne detské ihrisko v parku pri Kostole sv. Cyrila a Metoda, veľké multifunkčné ihrisko pre loptové hry s prvkami aj pre  najmenšie deti na sídl.JUH5, park s prvkami pre deti na sídlisku JUH3, detské ihriská na sídlisku Západ/pri bytových domoch LUXOR, POVAŽIE a NOVOHRAD/, detské ihriská v Spišskej Sobote aj v Matejovciach.


 
 

Poprad ponúkol svoj štadión KHLVytlačiť
 

Mesto Poprad ponúklo vedeniu KHL svoj zimný štadión pre prípad potreby klubu DONBASS DONECK. „Obraciam sa na Vás s ponukou ako preklenúť neľahkú situáciu, ktorá vznikla na Ukrajine. V snahe pomôcť udržať a zachovať tím DONBASS DONECK v jednej z najlepších súťaží sveta Vám ponúkam možnosť v sezóne 2014/15 vytvoriť tomuto klubu domáce prostredie v našom meste. Sme pripravení poskytnúť klubu DONBASS DONECK Zimný štadión mesta POPRAD do prenájmu na celú sezónu za symbolické 1.-euro plus cenu energií“, uvádza sa v komunikácii,ktorú  primátor Popradu Anton Danko adresoval novému riaditeľovi Kontinentálnej hokejovej ligy Dmitrijovi Kurbatovovi. Popradský štadión prešiel pred príchodom KHL v sezóne 2011/12 komplexnou modernizáciou, vďaka ktorej patrí aktuálne medzi 3 najmodernejšie hokejové stánky na Slovensku a zodpovedá aj požiadavkám KHL. Samotný POPRAD disponuje komplexnou infraštruktúrou, od zmodernizovaného letiska až po možnosti špičkového ubytovania a kvalitnej regenerácie pre športovcov v bezprostrednom okolí hokejovej haly. Okrem Popradu prichádzajú do úvahy pre potreby ukrajinského klubu podľa dostupných informácií aj arény v Minsku a v Bratislave.


 
 

Počas CHALLENGE DAY 2014 športovalo 10% PopradčanovVytlačiť
 

Zapojením sa do ľubovoľnej pohybovej aktivity organizovanej v rámci CHALLENGE DAY 2014 v stredu 28.5.2014 podporilo Poprad spolu 10,18% obyvateľov mesta, čo je oproti minulému roku pokles o 0,92%. Dospelých najviac zaujala ponuka klubu Citybowling a kryoterapie v AquaCity. „Udržať počet zapojených občanov do pohybovej aktivity aspoň na úrovni 10% opätovne zachraňovali školy, najmä základné a materské školy, ktoré sa zapojili všetky. Najviac detí sa zapojilo zo ZŠ s MŠ Francisciho, ZŠ s MŠ Tajovského, ZŠ s MŠ Vagonárska a ZŠ s MŠ Koperníkova v Poprade. Žiaľ, stredné školy sa zapojili v oveľa menšom počte.  Najviac študentov sa zapojilo zo SOŠ technickej, potom z obchodnej akadémie a napokon zo SOŠ na Okružnej ulici v Poprade. Na zábavné športové aktivity pre stredoškolákov, ktoré mesto pripravilo popoludní na námestí, ich prišlo 15. Ak by boli aktivity počas vyučovania, zrejme by bola účasť aj stonásobne vyššia,“ konštatoval Jozef Pavlík z oddelenia školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade. Mesto Poprad sa do CHALLENGE DAY zapája už dlhé roky, a to aj napriek tomu, že počet aktívnych samospráv z roka na rok klesá – kým v prvých rokoch ich bolo viac ako sto, do aktuálneho ročníka sa ich na Slovensku zapojilo len deväť. Snahou popradskej samosprávy je, aby športové kluby sídliace v meste otvorili svoje športoviská pre verejnosť zdarma, alebo bez nutnosti členstva v danom klube. Zámer ponúknuť klubom originálnu formu propagácie s cieľom získať nových členov sa však nestretáva s veľkou odozvou a tak túto možnosť využíva len veľmi málo športových klubov. „Tým klubom a športovým zariadeniam, ktoré otvorili svoje brány počas Challenge Day, srdečne ďakujeme,“ uzavrel J. Pavlík. V Nitre, ktorá bola súperom Popradu, sa do športovania zapojilo 11,82% obyvateľov.


 
 

Mesto Poprad deťom Vytlačiť
 

UPOZORNENIE:

Z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia sa sobotňajší program MDD presúva z Námestia sv. Egídia do priestorov ARÉNY POPRAD!

Medzinárodný deň detí v Poprade bude mať opäť bohatý program, ktorý je aj tento rok rozdelený do 4 dní. Malým i veľkým Popradčanom sa počas nich predstavia účinkujúci z Prešova, Košíc, Banskej Bystrice, Trenčína, Senice a domáceho Popradu. Žánrovo pestrý program zahŕňa predstavenia 150 tanečníkov z TK TREND, Arabesky, Kentucky, Fearless a TŠ SUPER. Medzi deti zavítajú aj rozprávkové postavičky v nadživotnej veľkosti - včielky MAJA a VILKO, FERDO MRAVEC, HELLO KITTY,  DONALD A DAISY. Návštevníkov osláv MDD potešia aj bábkové, činoherné a pantomimické divadlá, chýbať nebude ani populárna TANCOVAČKA S UJOM ĽUBOM. Všetky atrakcie počas hlavného dňa osláv – v sobotu 31.5.2014  - budú pre deti zadarmo, najmenší sa môžu tešiť aj na tradičné sladkosti. Program spestria svojou účasťou aj modelári s diaľkovo ovládanými modelmi, ktoré si budú môcť vyskúšať aj návštevníci. Hlavný sobotňajší program sa bude odohrávať v ARÉNE POPRAD, časť programu počas ďalších dní sa uskutoční aj v Dome kultúry a jedno podujatie v exteriéri Centra voľného času. Najväčšou hviezdou sobotňajšieho programu bude speváčka KRISTÍNA, ktorá sa Popradčanom predstaví o 17:00. Súčasťou programu sú aj tento rok tvorivé dielne, veľkoplošné projekcie a populárne podujatie Ja a môj psík, na ktorom sa deti budú môcť predviesť aj so svojimi štvornohými miláčikmi. Podobne veľkolepo koncipovaný program si v minulom roku nenechalo ujsť spolu 5 tisíc malých i veľkých Popradčanov. „Oslavám Medzinárodného dňa detí venujeme veľkú pozornosť, pretože samospráva podporuje prioritne práve podujatia rodinného charakteru, na ktorých si prídu na svoje malí i veľkí. Z tohto pohľadu sú pre nás najdôležitejšie podujatia práve MDD a Príchod Mikuláša,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko. Hlavná časť programu začína v sobotu 31.5.2014 o 10:00 v ARÉNE POPRAD.


 
 

Popradské školy získali ďalšie elektronické učebné pomôckyVytlačiť
 

Všetky základné a materské školy v pôsobnosti mesta Poprad sa môžu tešiť na nové učebné pomôcky. Uspeli totiž vo výzve Ministerstva školstva SR k projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva s cieľom vybudovať čo najviac interaktívnych učební novej generácie.

Do výzvy sa zapojilo deväť základných a dvanásť materských škôl. Ministerstvo vyberalo školy podľa veľkosti, počtu žiakov, ale aj kvality projektov, či aktivít. V ponuke boli rôzne sety, ktoré obsahujú interaktívne tabule, tablety, notebooky, dataprojektory, či wifi routre. Pre materské školy sú určené okrem interaktívnych tabúľ aj notebooky a farebné laserové tlačiarne,“ uviedla vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade Edita Pilárová.

Popradské materské a základné školy by vďaka tomuto projektu mali byť bohatšie o 120 tabletov, 21 interaktívnych tabúľ, 21 notebookov, 13 laserových farebných tlačiarní a 4 wifi routery. „Mesto Poprad vyzýva naďalej všetky školy, aby sa zapájali do projektov, pretože len to je cesta ako získať finančné zdroje nad rámec rozpočtu. Majú v tom voľnú ruku, aby sa zapájali aj do takých projektov, kde je potrebná spoluúčasť mesta,“ zdôraznila E. Pilárová.

Popradské školy museli v projekte elektronizácie o novú techniku doslova zabojovať. „Získať tablety nebolo jednoduché. Museli sme vytvoriť vlastný námet, ako ich plánujeme využiť,“ vysvetlila zástupkyňa riaditeľky pre druhý stupeň ZŠ na Tajovského ulici Renáta Vlčková. Na tejto ulici už majú interaktívnymi tabuľami vybavenú aj materskú školu a tešia sa, že pribudne ďalšia.

Okrem techniky z tohto aktuálneho projektu pribudlo do popradských škôl v poslednom období spolu 38 interaktívnych tabúľ , 504 počítačov a výukové programy na testovanie žiakov pre prírodovedné predmety a dopravnú výchovu. Šesť základných škôl si zmodernizovalo materiálno-technického vybavenia v hodnote 1 803 000€ v rámci projektov PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODERNÚ. Mesto Poprad vyčlenilo na modernizáciu a rekonštrukciu svojich škôl a školských zariadení v rámci kapitálových výdavkov za posledných 5 rokov spolu 2 913 000 € .

(Noviny Poprad, MsU Poprad)


 
 
Položky 141-145 z 781

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Nedeľa 26.4.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 27.4.
Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 28.4.
Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 29.4.
Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 30.4.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

38871715

26.4.2015
Úvodná stránka