Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Mesto chce získať tenisové kurty pre ZŠ s MŠ v Poprade - Veľkej Vytlačiť
 

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili zámenu, vďaka ktorej by mala Základná škola s materskou školou na Ulici Fraňa Kráľa 2086/2 v Poprade – Veľkej do svojej správy získať tenisové kurty pri areáli ZŠ. Mesto tak vyšlo v ústrety žiadosti riaditeľa školy PhDr. Richarda Bekessa, ktorý v tejto veci oslovil primátora mesta Antona Danka.  Podľa názoru riaditeľa, škola disponuje odborným, personálnym i materiálnym zabezpečením pre využívanie tenisových dvorcov v procese výučby i v rámci krúžkov a je pripravená začleniť žiakov i do tenisového klubu, ktorý by reprezentoval školu a mesto Poprad. Možnosť využívať tenisové ihriská žiakmi je podľa riaditeľa pre školu veľkou šancou spopularizovať ju a zastaviť klesajúci trend v počte žiakov.
Mesto Poprad na základe vyššie uvedenej žiadosti vstúpilo do rokovania s vlastníkmi
tenisových ihrísk so zázemím. Keďže mesto nedisponuje potrebnou finančnou čiastkou
na odkúpenie ihrísk, navrhlo zámenu nehnuteľností, a to pozemkov o výmere 8240 m2 v katastrálnom území Spišská Sobota vo vlastníctve Mesta Poprad v celosti v znalcom stanovenej hodnote 345000,– € za stavbu „Klubový objekt a tenisové kurty“ postavenú na pozemkoch v katastrálnom území Veľká vo vlastníctve tenisového klubu v znalcom stanovenej hodnote 350 000,– € bez kompenzácie za rozdiel vo všeobecnej hodnote nehnuteľností.


 
 

Web mesta Poprad patrí medzi najlepšie na SlovenskuVytlačiť
 

Webové sídlo mesta Poprad www.poprad.sk bolo ocenené v súťaži Zlatý erb.sk, ktorú každoročne  vyhlasuje spoločne Únia miest Slovenska a Občianske združenie eSlovensko. Podľa tohto hodnotenia má Poprad štvrtý najlepší mestský web na Slovensku.  Vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatyErb.sk 2013 sa uskutočnilo 13.11.2013 v Bratislave v rámci medzinárodného kongresu ITAPA 2013 na záver programového bloku Informatizácia samosprávy. Ocenenie si z rúk podpredsedníčky NR SR Evy Jurinovej prevzala prednostka MsÚ v Poprade Oľga Netočná. „Sme radi, že zmeny nášho webového sídla, na ktorých sme pracovali od začiatku roka, si všimla aj odborná verejnosť. Toto ocenenie je pre nás veľkou poctou, zároveň nás však zaväzuje, aby sme na mestskom webovom sídle a jeho vylepšovaní pracovali aj naďalej, aby bolo kvalitným a dôstojným komunikačným kanálom popradskej samosprávy,“ uviedla prednostka MsÚ.
„Na zmenách v architektúre a dizajne webového sídla www.poprad.sk sme začali pracovať od prvých dní roku 2013. Najpodstatnejšia zmena z pohľadu používateľov je v prehľadnejšom a intuitívnejšom členení obsahu webu, ktorému dominuje centrálna časť s karuselom s veľkými fotografiami a hlavnými témami. Štyri hlavné subportály SAMOSPRÁVA, ŽIVOT V MESTE, VOĽNÝ ČAS a O MESTE ponúkajú lepšiu orientáciu v jednotlivých kapitolách a témach. Vylepšený  web sme verejnosti predstavili v júni, po nevyhnutnej testovacej prevádzke prišla v septembri aj jeho mobilná verzia,“ uviedol komunikačný manažér radnice Marián Galajda.
Práca na mestskom webe a jeho mobilnej verzii pokračuje aj ďalej. „Využívanie stránok verejnosťou štatisticky vyhodnocujeme a systém na základe získaných poznatkov postupne ďalej vylepšujeme a dopĺňame ďalšie informácie,“ vysvetlil vedúci oddelenia informatiky MsÚ v Poprade Jaroslav Maitner.
Ceny "ZlatyErb.sk" boli udeľované v troch hlavných kategóriách: "Najlepšia stránka obcí", "Najlepšia stránka miest a mestských častí", „Najlepšia stránka VÚC“. V každej z týchto kategórii bola udelená Hlavná cena a 4 ceny bez určenia poradia pre samosprávy, ktoré sa umiestnili na druhom až piatom mieste. Hlavnú cenu v kategórii obce získala stránka obce Trnavá Hora, medzi mestami zvíťazila Banská Bystrica a medzi VÚC Prešovský samosprávny kraj.  Súťaž „Zlatý erb.sk“ bola usporiadaná v spolupráci s verejným informačným portálom pre samosprávy Mesto.sk, projektom Zodpovedne.sk, Združením informatikov samospráv Slovenska a medzinárodnou konferenciou ITAPA. Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podpora informatizácie slovenských samospráv a ocenenie výnimočných projektov, podpora a výmena skúseností a ohodnotenie snahy zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí, obcí a samotnej verejnosti.


 
 

Opustil nás Štefan KubíkVytlačiť
 

So smútkom oznamujeme širokej verejnosti, že poslanec mestského zastupiteľstva, bývalý primátor a 2.viceprimátor mesta Poprad Štefan Kubík dňa 12.11.2013 podľahol ťažkej chorobe. Česť jeho pamiatke.

Kondolenčná kniha sa nachádza vo vestibule mestského úradu.

Ing. Štefan Kubík sa narodil 4.decembra 1939 v Nižnej Šuňave. Študoval strojné inžinierstvo na Strojníckej fakulte VŠT v Košiciach. Dňa 14.septembra 1990 ho predseda vlády vymenoval do funkcie prednostu Okresného úradu v Poprade. V rokoch 1994 a 1998 bol zvolený za primátora mesta Poprad. Bol tiež poslancom mestského zastupiteľstva, v roku 2011 prijal post 2.viceprimátora.

 


 
 

Pomoc samosprávy pri jesennom upratovaníVytlačiť
 

V jesennom období prichádza popradská samospráva s ďalšou ponukou pre aktívnych obyvateľov mesta. Tá je určená predovšetkým pre bytové spoločenstvá, ktoré sa rozhodnú vyčistiť si okolie svojich bytových domov vyhrabávaním lístia a trávy. „Samospráva si túto aktivitu veľmi cení, nakoľko mesto spravuje niekoľko tisíc metrov štvorcových zelene a v takom veľkom rozsahu nie je možné zabezpečiť okamžité vyčistenie a vyhrabanie všetkých plôch. Pre spoločenstvá a bytové domy, ktoré si zorganizujú takéto brigády, vie mesto zabezpečiť odvoz vyhrabanej trávy a lístia,“ uviedla Daniela Polaštiková z oddelenia životného prostredia MsÚ v Poprade. „Odpad je najlepšie uložiť do vriec a následne potom nahlásiť telefonicky, mailom alebo osobne na MsÚ, odbor výstavby, oddelenie životného prostredia. Po nahlásení bude takto zhromaždený odpad odvezený bezplatne,“ doplnila Polaštiková. Mesto Poprad  okrem vyššie uvedenej pomoci obyvateľom na jeseň už tradične rozmiestňuje veľkoobjemové kontajnery (VOK), ktoré sú určené obyvateľom mesta (nie pre podnikateľské subjekty). Tí sa prostredníctvom nich môžu bezplatne zbavovať drobného stavebného odpadu (obklady z udržiavacích prác a pod.), objemového odpadu (napr. staré nábytky, okná dvere a pod). Počas jesenného upratovania sa môžu občania mesta bezplatne zbavovať aj konárov z údržby záhrad,  ktoré   však   nesmú   byť  ukladané  do VOK-ov, ale vedľa nich, pretože sú následne drvené a drevná štiepka je zhodnocovaná pri údržbe verejnej zelene.  Do  VOK-ov  nesmú  byť ukladané stavebné odpady (tie musí stavebník   v  súlade so stavebným rozhodnutím na vlastné náklady uložiť na riadenej skládke a mať doklad o jeho likvidácii), elektroodpad, tráva, lístie, nebezpečný odpad a pod. Veľkoobjemového odpadu, drobného stavebného odpadu, elektroodpadu, trávy, lístia,  skla a pod.  sa  môžu  občania celoročne zbavovať v zbernom centre   na Ul. L. Svobodu v Poprade.


 
 

Mesto Poprad žije aj na InstagrameVytlačiť
 

Mesto Poprad vytvorilo svoj oficiálny účet na ďalšej sociálnej sieti. Po mikroblogovacej sieti Twitter prišiel na rad Instagram. Ide o mobilnú aplikáciu a webovú stránku, ktorá umožňuje prostredníctvom fotoaparátu v mobile zachytiť to najzaujímavejšie z diania okolo nás, vďaka pripraveným filtrom fotografie upraviť a vystaviť na webovej stránke, kde je možné ich komentovať a dávať im „lajky“. Túto jednoduchú sociálnu sieť používa vo svete viac ako 100 miliónov užívateľov
„Chceme, aby náš účet na Instagrame - www.instagram.com/mestopoprad - bol živou obrazovou kronikou mesta. V Poprade sa vždy niečo deje a budeme radi, ak sa nám to prostredníctvom Instagramu podarí zvečniť v podobe dobrej fotky,“ informoval komunikačný manažér popradskej radnice Marián Galajda. Samospráva tak urobila ďalší krok vo využívaní komunikačných možností poskytovaných internetom. „Noviny Poprad, TV Poprad, Twitter a najnovšie aj Instagram by sa mali navzájom dopĺňať tak, aby mali Popradčania čo najviac informácií o dianí v meste,“ dodal Galajda.   Pri napĺňaní Instagramu fotografiami zohrajú veľkú úlohu práve redaktori mestských novín a televízie, ktorí tak budú mať možnosť o aktuálnych udalostiach informovať veľmi rýchlo.  Ďalší krok, ktorý bude znamenať posun k vyššej kvalite komunikácie verejnosti so samosprávou, pripravuje vedenie mesta na najbližšie týždne.  Určený bude najmä majiteľom  mobilných telefónov a smartfónov, ktorí dostanú do rúk ďalší zaujímavý nástroj na výmenu informácií.


 
 
Položky 141-145 z 699

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram
Slovensko chce zriadiť logistickú základňu pre potreby NATO v Poprade. Súhlasíte s takouto formou podpory aliancie?
 
 
855

 
 
 
2908

 
 
 
28

 

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 31.10.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 1.11.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 2.11.
Lekáreň Nemocnica Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 3.11.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 4.11.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 5.11.
Dr.Max - Monaco (pri ZŠ Francisciho)
Francisciho 22,
Poprad

052/285 85 85

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 6.11.
Corrib - na križovatke ulíc Francisciho a Levočská v obytnom komplexe CORRIB TOWER
Levočská 26A,
Poprad

0948 217 858

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 7.11.
Lekáreň Nemocnica Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

29672313

31.10.2014
Úvodná stránka