Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Nové parkovisko pri ZŠ v Spišskej SoboteVytlačiť
 

Každodenná cesta do školy na Vagonárskej ulici v Spišskej Sobote bude pre deti a ich rodičov bezpečnejšia. Dlhodobý problém spôsobený absenciou parkoviska a zastavovaním áut pred školou vyriešila napokon samospráva. „Každé ráno tu bola kritická situácia, žiaci vystupovali z áut na hlavnej ceste, prechádzali cez cestu, bolo to komplikované. Bezpečnosť školákov a škôlkárov sme sa preto rozhodli zvýšiť realizáciou chýbajúceho parkoviska,“ informoval prvý zástupca primátora mesta Poprad Adrián Kromka. „S prípravou stavby sme začali vo februári 2013, samotná realizácia trvala mesiac a výsledkom je parkovisko s 26 parkovacími miestami. Investičný náklad predstavoval sumu 24 968 eur. V rámci stavby bol upravený aj existujúci vjazd do areálu školy, upravený bol aj chodník medzi oplotením a parkoviskom,“  uviedla Kristína Horáková z odboru výstavby MsÚ v Poprade. V súčasnosti tak môžu rodičia auto bezpečne odstaviť na parkovisku a deti odprevadiť do školy bez toho, aby museli prechádzať cez cestu. „Aby nevznikali komplikácie na hlavnej ceste pred školou, zabezpečili sme aj dohľad mestskej polície,“ doplnil prvý viceprimátor Kromka. 
Okrem nového parkoviska sa ZŠ s MŠ na Vagonárskej ulici v Spišskej Sobote môže v tomto roku pochváliť rozšírením kapacity o nové priestory pre škôlkárov, v najbližších dňoch by sa malo zároveň začať aj s realizáciou novej strechy na materskej škole. 

foto: Noviny Poprad


 
 

Cesty a chodníky sú v lepšej kondíciiVytlačiť
 

Cesty a chodníky v Poprade sú v lepšej kondícii. Po uplynulej zime si vyžiadali rozsiahle opravy. Správa mestských komunikácií(SMK) Poprad pripravila na jar zoznam úsekov v najhoršom stave,  ktoré boli predmetom verejnej súťaže. Jej víťaz, spoločnosť STRABAG, ukončila opravy v priebehu uplynulého týždňa. „Podarilo sa opraviť 8165m2 asfaltových krytov ciest a 4523 m2 chodníkov, spolu teda 12 688m2 komunikácií,“ uviedol riaditeľ SMK Peter Fabian.  Cesty sa opravovali na týchto uliciach: Záborského,Rastislavova,Tomášikova, Levočská, Komenského, Velická, Popradskej brigády, Francisciho, ďalej na križovatkách Partizánska/Podtatranská a Široká/Liptovská, tiež na prepojovacej ceste Curie/Ul.1.mája. Teplickú ulicu kvôli poruche sietí a očakávanej oprave nahradila v zozname Kollárova.  Povrchy chodníkov boli opravené na týchto uliciach: Uherova, MPČĽ, Jarná, Dostojevského, Tomášikova, D.Tatarku, Banícka, Tajovského, Šrobárova.
  Cestári však pracovali aj na iných miestach. „Opraviť sa nám podarilo aj časť komunikácií vo vnútrobloku na Baníckej ulici, asfaltovou zálievkou sa opravovali špáry na sídlisku JUH3. Na opravy vo vlastnej réžii použila SMK od začiatku roka už 565 ton obaľovanej zmesi. Aktuálne pracovníci SMK opravujú poškodené schody vytvorené z palisád na Námestí sv.Egídia, do zimy chceme opraviť schody aj na Ul. Popradskej brigády, zrealizovať zábradlie schodov na Dostojevského ulici. Okrem toho je našim zámerom vyčistiť dažďové vpuste pred jeseňou tak, aby ich neupchalo padajúce lístie,“ objasnil ďalšie priority Fabian. Na zimu sa SMK začne pripravovať v októbri, kedy príde na rad navážanie zimného posypu a prestavba vozového parku pre zimné potreby.


 
 

Poprad čítal deťomVytlačiť
 

Mesto Poprad sa zapojilo do celoslovenského projektu „Celé Slovensko číta deťom“. Malá zasadačka MsÚ v Poprade už o 10.-tej hodine privítala 100 školákov zo ZŠ na Komenského ulici, ktorým prišli čítať 1.viceprimátor Popradu Adrián Kromka, učiteľ, spisovateľ a dobrovoľný horský záchranár Jaroslav Švorc, riaditeľka Podtatranskej knižnice Anna Balejová a šéfka projektu Celé Slovensko číta deťom Viera Kučerová.     „Tento projekt vznikol v Poľsku, kde existuje už 12 rokov. Odtiaľ prešiel do Čiech, odkiaľ sme ho preniesli na Slovensko pred tromi rokmi. Táto myšlienka je veľmi dobrá, lebo v deťoch je budúcnosť a my dospelí by sme sa mali snažiť, aby deti dostali vzdelanie. Ako hovorieval už Milan Rúfus, rozprávka nevznikla preto, aby uspávala deti, ale aby prebúdzala nás dospelých,“ povedala Viera Kučerová, ktorá projekt adaptovala na Slovensku. Jeho mottom je ČÍTAJME DEŤOM 20 MINÚT DENNE. „Jednoducho – nie choď a čítaj si, ale poď, budeme si čítať.  Ak Slovensko chce byť kultúrnou a vzdelanou krajinou, nezabezpečia to západné trendy ani televízne seriály, ale zabezpečíme to len my sami. Rodičia, starí rodičia, učitelia, všetci, ktorí máme vplyv na tie deti tým, že budeme rozvíjať ich fantáziu, tvorivé schopnosti, lebo aj matematik aj umelec potrebujú fantáziu. My chodíme čítať po Slovensku a vďakabohu všade sa stretávame s úžasnými deťmi. A také boli aj tie v Poprade,“ doplnila Ivana Janáková, moderátorka a producentka projektu.
Samosprávu pred deťmi zastupoval 1.viceprimátor Popradu Adrián Kromka, ktorý školákom prečítal hneď dva texty. „Mám tri dcéry, takže mám s tým skúsenosti. Aj tieto rozprávky na čítanie som vyberal spolu s mojou dcérou Diankou, sú to jej obľúbené.  Sme radi, že tento projekt prišiel do Popradu, pretože sa snaží upriamiť pozornosť na dôležité postavenie knihy v živote človeka. Už od detstva sú predsa tie rozprávočky zdrojom poznania. Kniha sprevádza človeka po celý život, veď nie nadarmo sa hovorí, že kniha je najlepší priateľ človeka,“ uzavrel prvý viceprimátor. Súčasťou programu bolo aj vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy v Poprade.
Projekt Poprad číta deťom uzatvorilo čítanie pre deti v popradskej nemocnici.


 
 

Letničky strieda výsadba cibuľovín Vytlačiť
 

Kvetinová výzdoba v Poprade sa pripravuje na zimu. Spôsobili to predovštkým stále nižšie ranné teploty, ktoré spustili prípravy záhonov na budúcu sezónu.  V praxi to znamená, že zo záhonov a kvetináčov pracovníci postupne odstraňujú letničky. „S likvidáciou letničiek sme začali v jednotlivých mestských častiach a na sídliskách, tento týždeň budeme pokračovať na Námestí sv. Egídia a veľkom kruhovom objazde. Na záhonoch vystriedajú letničky cibuľoviny, ktoré sa v tomto období vysádzajú. V meste sa vysadí zhruba 30 000 tisíc cibuľovín. Kvitnúce tulipány budú svojimi kvetmi tešiť občanov mesta budúci rok na jar,“ uviedla Daniela Polaštíková z oddelenia životného prostredia MsÚ v Poprade. Opätovná výsadba letničiek Kvetinová výzdoba v Poprade sa pripravuje na zimu. Stále nižšie ranné teploty signalizujú, že je potrebné všetko pripraviť už na budúcu sezónu.  V praxi to znamená, že zo záhonov a kvetináčov pracovníci postupne odstraňujú letničky. „S likvidáciou letničiek sme začali v jednotlivých mestských častiach a na sídliskách, tento týždeň budeme pokračovať na Námestí sv. Egídia a veľkom kruhovom objazde. Na záhonoch vystriedajú letničky cibuľoviny, ktoré sa v tomto období vysádzajú. V meste sa vysadí zhruba 30 000 tisíc cibuľovín. Kvitnúce tulipány budú svojimi kvetmi tešiť občanov mesta budúci rok na jar,“ uviedla Daniela Polaštíková z oddelenia životného prostredia MsÚ v Poprade. Opätovná výsadba letničiek v 20 lokalitách v meste príde na rad už tradične po odkvitnutí tulipánov.


 
 

NOVÝ POPRAD - mesto uzavrelo zmluvu o budúcej zmluveVytlačiť
 

Mesto Poprad uzavrelo zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy so spoločnosťou TENZONA INVEST na odkúpenie 43 bytových jednotiek v Poprade na Suchoňovej ulici v prvom bytovom dome budúceho obytného súboru Nový Poprad. Samospráva sa tak rozhodla po podrobnom preskúmaní platnej legislatívy a analýze jestvujúcich postupov iných slovenských samospráv.

Mestské zastupiteľstvo schválilo odkúpenie bytov 24.4.2013. Mesto si ešte pred tým dalo podmienku, že tento zámer bude naplnený len vtedy, ak sa mu na tento účel podarí získať 100% finančných prostriedkov na odkúpenie z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania(ŠFRB) a z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR(MDVRR). Samospráva si v tejto veci vyžiadala aj stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie(ÚVO), a to z dôvodu, či v takomto prípade je nevyhnutné verejné obstarávanie. Metodické usmernenie, ktoré samospráva obdržala od ÚVO , však obsahovalo aj upozornenie, že „nepredstavuje právne záväzný výklad zákona o verejnom obstarávaní ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami“. Mesto preto začalo analyzovať interpretáciu platnej legislatívy a postupy v podobnej situácii u ostatných slovenských samospráv. „Usmernenie v podobnej situácii ako Poprad dostali aj Gbely, kde ho interpretovali v zmysle, že verejné obstarávanie v ich prípade samospráva nepotrebuje, čo potvrdil aj hovorca ÚVO(SME, 14.8.2013, V Gbeloch môžu pribudnúť nájomné byty, ľudia žiadajú dvojizbové). Na internetových stránkach slovenských miest a obcí sme našli viacero zmlúv riešiacich rovnaký problém, v ktorých sa samosprávy ako budúci kupujúci zaviazali uzatvoriť kúpnu zmluvu na stavbu, ktorú má realizovať budúci predávajúci s tým, že prostriedky na kúpu budú žiadať v zmysle zákona o podpore zo ŠFRB a dotácii na rozvoj bývania a kúpna zmluva sa uzatvorí za podmienky, že tieto budú na základe žiadosti mestu poskytnuté,“ vysvetlila Iveta Borňáková z oddelenia správy majetku MsÚ v Poprade. Na základe zistených skutočností a v snahe riešiť bývanie pre obyvateľov mesta tak samospráva uzavrela zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy so spoločnosťou TENZONA INVEST s. r. o. Bratislava. Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria kúpnu zmluvu do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu – najneskôr však do 31.12.2014. Po tomto dátume zmluva stráca platnosť, čím všetko riziko v prípade nedodržania termínov ako aj v prípade nemožnosti získať 100% finančných prostriedkov na odkúpenie z úveru zo ŠFRB a z dotácie MDVRR SR prechádza na zhotoviteľa. Naďalej však ostáva v platnosti zmluva, podľa ktorej by ako protihodnotu za pozemky mala samospráva získať v prvej postavenej bytovke obytného súboru NOVÝ POPRAD 20 nájomných bytov. „Názory niektorých poslancov o tom, že mesto malo zrealizovať verejné obstarávanie na samotnú stavbu bolo v praxi nerealizovateľné, pretože investor mal na výstavbu týchto bytov právoplatné územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Nájomný vzťah k pozemku pritom nadobudol na základe samosprávou vyhláseného tendra na riešenie daného územia,“ uzavrela Borňáková. Legislatíva, ktorá vstúpi do platnosti od 1.1.2014( novelizovaný zákon o dotáciách na rozvoj bývania, nový zákon č.150/2013 o ŠFRB), umožňuje podporu ako aj dotáciu na obstaranie nájomných bytov poskytnúť aj vtedy, ak žiadateľ uzavrel so zhotoviteľom zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a následne kúpnu zmluvu uzavrie najneskôr do konca augusta v druhom kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola zmluva uzavretá. Dotáciu i úver by tak mesto mohlo žiadať od 1.1.2014 už na základe uzavretej zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Aj táto legislatíva tak jasne ukazuje, že tento spôsob nadobudnutia bytov a riešenia bytovej otázky v meste  rešpektuje platné zákony. „Aktuálne bola v súvislosti s projektom Nový Poprad na mesto ako stavebný úrad podaná žiadosť o zmenu stavby pred dokončením, ktorá sa týka zmeny dispozície bytov,“ doplnila Kristína Horáková z odboru výstavby MsÚ v Poprade.
V súčasnosti eviduje popradská samospráva 865 žiadostí o nájomné bývanie.


 
 
Položky 146-150 z 686

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram
Slovensko chce zriadiť logistickú základňu pre potreby NATO v Poprade. Súhlasíte s takouto formou podpory aliancie?
 
 
682

 
 
 
2832

 
 
 
27

 

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 24.10.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 25.10.
Corrib - na križovatke ulíc Francisciho a Levočská v obytnom komplexe CORRIB TOWER
Levočská 26A,
Poprad

0948 217 858

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 26.10.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 27.10.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 28.10.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 29.10.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 30.10.
Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 31.10.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

29436949

24.10.2014
Úvodná stránka