Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Nové vedenie FK POPRAD predstavilo svoju filozofiuVytlačiť
 

Popradský futbalový klub má nové vedenie. To sa predstavilo na tlačovej konferencii v priestoroch Národného tréningového centra Slovenského futbalového zväzu. Členmi správnej rady sa stali  Roman Dvorčák, Anton Danko, Pavol Šlosár, Peter Juščák, Ladislav Hrivko, Pavol Országh, Anton Živčák, Michal Nagy a Milan Baran. Predsedom dozornej rady je Štefan Glevaňák, ďalšími členmi sú Ján Huncer a Ján Tkáč. Správna rada si zvolila užšie vedenie. Prezidentom FK POPRAD na rok 2014 sa stal Roman Dvorčák, viceprezidentom pre A mužstvo sa stal Anton Danko, 2.viceprezidentom pre mládež sa stal Pavol Šlosár. „Naštartovali sme ďalšiu etapu vo vývoji popradského futbalu. Chceme tento klub stabilizovať na najbližších tri až päť rokov, aby hráči i mládež mali vytvorené zázemie, aby mohli odovzdávať výkony a mohli sa tomuto športu venovať,“ uviedol prezident FK Roman Dvorčák. „Chcem poďakovať za dôveru všetkým členom FK Poprad, veľmi si to vážim. Vstúpil som do toho aj preto, že krstný otec mojich detí, prezident SFZ Ján Kováčik ma požiadal, aby som pomohol popradskému futbalu,“ doplnil viceprezident FK a primátor Popradu Anton Danko. Predstavitelia klubu deklarovali záujem opäť zaplniť tribúny futbalového štadióna, aby sa ľudia naučili chodiť na futbal, venovali sa mu, hrali ho rekreačne. Mesto Poprad spolu so Slovenským futbalovým zväzom spoluprácou pri vzniku Národného tréningového centra pre tento cieľ vytvorilo ideálne podmienky. „V ďalšej fáze chceme dosiahnuť, aby sa Poprad stal základňou mladých futbalistov z celého Spiša. Chceme vytvoriť podmienky hráčom, ktorí sú tu a zaslúžia si to. Ak si tí hráči vybojujú a zaslúžia Corgoň ligu, tak im na to vytvoríme podmienky. Určite nie je našou prioritou skupovať hráčov zo zahraničia alebo z iných kútov Slovenska. Našou prioritou je vytvárať podmienky pre chlapcov, ktorí tu vyrastajú, hrajú a majú na to. Myslím si, že tento klub a hráči, ktorí v ňom hrajú si to zaslúžia. Garantujeme klubu finančnú stabilitu na najbližších 3 až 5 rokov v súčasných podmienkach,“ uviedol prezident FK Poprad Roman Dvorčák. „Najväčšia vďaka patrí mestu Poprad, ktoré vynakladá každoročne ako jedno z mála miest v SR množstvo prostriedkov zo svojho rozpočtu na podporu mládeže a športu, zároveň vytvára podmienky rekonštrukciou štadiónov a podporou výdavkov s prevádzkou štadiónov,“ doplnil prezident FK.


 
 

Popradské letisko otvorilo novú odletovú haluVytlačiť
 

Popradské letisko otvorilo novú odletovú halu. Keďže pôvodná hala neriešila rozdelenie cestujúcich zo schengenského a neschengenského priestoru, nová hala bola nevyhnutnosťou vyplývajúcou z európskej legislatívy. V prípade nesplnenia tejto podmienky mohol byť popradskému letisku odobratý štatút medzinárodného letiska. Výstavba novej odletovej haly stála 2,62 milióna eur bez DPH. Vďaka novej odletovej hale sa zvýšila odbavovacia kapacita letiska. Otvorenie novej odletovej haly sa uskutočnilo za účasti premiéra SR Róberta Fica.

 

 


 
 

Popradské deti úspešne reprezentovali svoje mestoVytlačiť
 

Tatranská lyžiarsky liga je jeden z najúspešnejších spoločných projektov dvoch spriatelených miest – Popradu a Zakopaneho. K nim sa pridali aj ďalšie mestá a obce z obidvoch strán Tatier, členovia združenia Euroregión Tatry. Na stupňoch víťazov tejto súťaže v minulosti stáli dokonca aj športovci, ktorí sa o niekoľko dní zúčastnia na ZOH 2014 v Soči. Zo Slovenska sú to napríklad zjazdári Petra Vlhová, Andreas Žampa i Popradčan Martin Bendík. Za poľských olympionikov spomenieme lídra svetového pohára a favorita súťaží v skokoch na lyžiach Kamila Stocha, keďže v prvých ročníkoch sme organizovali aj súťaže v skokoch na lyžiach.
V Poľskom lyžiarskom stredisku Hawran v Jurgowe sa 30. januára konalo 1. kolo 12. ročníka tejto ligy v obrovskom slalome. Na výborne pripravenej trati nesklamali popradskí lyžiari. Na najvyššom stupni vo svojich kategóriách stáli Timotej Tybor ZŠ Jarná, Viktória Bendíková ZŠ Komenského, Kristián Bortolini ZŠ Letná. Na striebornom stupienku stál Nikolas Hnaš ZŠ Jarná a na bronzovom Martin Drgala ZŠ Dostojevského. K úspechu Popradu, ktorý vlani vyhral aj celú súťaž, najvyššou mierou prispieva dobra práca s mládežou v oboch popradských lyžiarskych kluboch ŠK Junior SKI Poprad a Šp. stredisko detí a mládeže Poprad – Tatry. Najmladším účastníkom celej súťaže bol Dominik Danko, ktorý získal svoje prvé body pre rodné mesto. Druhé kolo sa uskutoční 7. februára na svahu Snowpark Lučivná.

foto:


 
 

Zápis detí do 1.ročníka ZŠ v PopradeVytlačiť
 

V 9 základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad sa uskutoční zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2014/15 v prvý plný februárový týždeň v súlade so schváleným Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 8/2008 v znení Dodatku č. 1 takto:

03. februára 2014 - pondelok od 13.00 hod. do 17. 30 hod.,
04. februára 2014 - utorok     od 13.00 hod. do 17. 30 hod.,
05. februára 2014 - streda      od 13.00 hod. do 17. 30 hod..
„Podľa informácií z evidencie obyvateľstva by malo na zápis prísť 475 detí z Popradu a 20 detí  z Gánoviec, ktoré majú v Poprade školský obvod.  V celkových číslach je to o 20 detí viac ako v minulom roku. Po prvýkrát po dlhom niekoľkoročnom období príde do škôl viac detí, ako z nich odíde. Vlani odišlo z 9.ročníkov 500 žiakov a do 1.r. nastúpilo 479 žiakov. Teraz odíde 449 žiakov 9.ročníkov a nastúpi 495 prvákov,“ uviedla Edita Pilárová z oddelenia školstva MsÚ v Poprade. 

Miesto zápisu v príslušnej základnej škole je zverejnené na webovom sídle školy, v priestoroch materských škôl, na dverách hlavného vchodu do budovy školy a na iných verejne prístupných miestach (obchody, zdravotné strediská, vchody do bytových domov a pod.). Zápis sa uskutočňuje zábavnou, obvykle rozprávkovou formou.

Základné školy pri zápise dieťaťa do 1. ročníka požadujú podľa § 20 ods.4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovné údaje:
 a. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
b. meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov a ďalšie špecifické údaje požadované konkrétnou školou.

Ďalšie informácie k zápisu:
- žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode (určenom    Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 9/2008 a v znení Dodatku č. 1), v ktorom má trvalý pobyt,
- žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inom školskom obvode v prípade, ak má škola kapacitné možnosti,
- do školy môže byť zapísané aj dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo s nadaním na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast,
- zákonný zástupca je povinný zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky po dovŕšení 6. roku veku (uvedený vek musí dovŕšiť najneskôr 31. augusta 2014),
- spôsob, formu a priebeh zápisu si škola určuje samostatne.
- o prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ školy vydaním rozhodnutia do 31.5.2014

- ak rodič chce odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, písomne o to požiada a doloží odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

- o odklad môže požiadať aj MŠ, a to na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ale vždy s informovaným súhlasom rodiča

- ak dieťa bude navštevovať školu v zahraničí, zákonný zástupca ho musí prihlásiť aj do kmeňovej školy na Slovensku a dohodnúť si podmienky vzdelávania, komisionálnych skúšok ... s kmeňovou školou.

 


 
 

Mesto pripravilo pre seniorov školenie i reflexné prvkyVytlačiť
 

Mesto Poprad pripravilo v spolupráci so štátnou a mestskou políciou bezpečnostno-preventívne školenie na tému „BEZPEČNOSŤ SENIOROV V CESTNEJ PREMÁVKE“.  Cieľom školenia, ktorého sa zúčastnilo viac ako 400 seniorov, bolo oboznámiť ich s rizikami cestnej premávky a poskytnúť im užitočné rady od štátnej a mestskej polície. Okrem praktických ukážok s využitím informácií od dopravných expertov mesto začalo s distribúciou reflexných prvkov medzi seniorov.  „Po dvoch tragických nehodách v krátkom časovom slede na Ulici slovenského odboja, ktorých obeťami sa stali chodci - osoby vo vyššom veku,  sme sa rozhodli okamžite konať a urobiť ďalšie opatrenia na zvýšenie bezpečnosti chodcov v našom meste, pretože to považujeme za jednu z priorít samosprávy,“ uviedol primátor mesta Anton Danko. „Zároveň sme dali vyrobiť reflexné pásky, ktoré sme po tomto stretnutí rozdali vedúcim denných centier, ktorí ich budú ďalej distribuovať. Sme si vedomí, že seniori a deti sú v cestnej premávke najzraniteľnejšou skupinou, preto budeme na zvyšovaní ich bezpečnosti pracovať aj naďalej ,“ doplnil primátor. Reflexné pásky boli rozdané aj prítomným seniorom. Tí, ktorí sa nemohli školenia zúčastniť, si reflexné pásky môžu vyzdvihnúť v kancelárii prvého kontaktu na MsÚ v Poprade po predložení občianskeho preukazu z dôvodu overenia trvalého pobytu.
Dôkazom toho, že pre popradskú samosprávu je bezpečnosť na cestách jednou z priorít je aj fakt, že Poprad bol medzi prvými mestami na Slovensku, kde boli kvôli zvýšeniu bezpečnosti už v roku 2004 priechody pre chodcov striekané červenou reflexnou farbou. Bezpečnosť chodcov zvyšuje aj osvetlenie priechodov, ktoré v Poprade začali montovať už v roku 2009. V súčasnosti je tak osvetlením na stĺpoch alebo priamo vo vozovke zabezpečených 49 priechodov.  V inkriminovanom úseku na Ulici slovenského odboja dala samospráva vymeniť žiarivky aj vo verejnom osvetlení, vďaka čomu sa násobne zvýšila intenzita osvetlenia tohto úseku. Pripravená je zároveň inštalácia osvetlenia priechodu priamo do cesty na priechodoch na križovatkách s Hraničnou a s Karpatskou ulicou.

Termíny ďalších prednášok pre seniorov:

Témy: Povinnosti chodcov v cestnej premávke
             Ako sa brániť proti "Šmejdom"

05.02.2014 14:00 DC Limba

19.02.2014 13:30 DC Spišská Sobota

20.02.2014 14:00 DC Veľká

24.02.2014 13:00 DC Stráže

25.02.2014 14:00 DC Matejovce

24.03.2014 13:00 DC Kresťanských seniorov

25.03.2014 14:00 DC Xenón

27.03.2014 14:00 DC pri ZpS, ul. Komenského

 

 


 
 
Položky 146-150 z 746

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Mobilné ľadové plochy

Na námestí:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 20:00 hod
nedeľa od 10:00 - 18:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 20:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.

Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň od utorka do piatku do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

Dnes má službu:

Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 27.2.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 28.2.
Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 1.3.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 2.3.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 3.3.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 4.3.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 5.3.
Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 6.3.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

35799810

27.2.2015
Úvodná stránka