Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Dávid Husz sa vrátil do Popradu - na autobuse MHDVytlačiť
 

Pri príležitosti 200.výročia narodenia Dávida Husza pripravilo mesto Poprad viacero aktivít, ktorých cieľom je pripomenúť túto významnú historickú osobnosť čo najväčšiemu počtu Popradčanov. Jednou z nich je DÁVID HUSZ v mestskej hromadnej doprave. Kým cestujúca verejnosť môže v 4 autobusoch MHD vybavených TV obrazovkami SEEANDGO sledovať v pravidelných intervaloch dvojminútovú prezentáciu o živote a diele Dávida Husza a vďaka WIFI zapájať sa do súťaže o Dávidovi Huszovi, verejnosť v okolí autobusu bude mať na očiach veľký portrét tejto historickej osobnosti mesta Poprad, ktorým je olepená zadná časť autobusu. „K 200.výročiu narodenia Dávida Husza sme sa postavili veľmi zodpovedne. Pripravili sme niekoľko aktivít tak, aby sme jeho osobnosť pripomenuli čo najväčšiemu počtu obyvateľov nášho mesta a verím, že tento cieľ sa nám podarí naplniť. Aj vďaka autobusom,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko.
Okrem Dávida Husza môžu Popradčania na autobusoch nájsť aj ďalšie významné historické osobnosti mesta - zakladateľa nemocnice v Spišskej Sobote Augustína Szásza, zakladateľa dielne v Matejovciach(predchodcu Tatramatu) Karola Augusta Scholtza a zakladateľa Tatranského múzea vo Veľkej Aurela Viliama Scherfela. V príprave sú ďalšie dve osobnosti. Videoprezentáciu Dávida Husza v autobusoch po čase vystrieda pripravovaná prezentácia ďalších historických osobností mesta Poprad. Poďakovanie za odbornú pomoc pri príprave tohto projektu patrí Zuzane Kollárovej zo Štátneho archívu Levoča -pobočka Poprad, Podtatranskému múzeu v Poprade a tiež riaditeľovi Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach Jánovi Gašparovi.K úspešnej realizácii pomohla aj korektná spolupráca s SAD Poprad a Televíziou SEE&GO.
Dni Dávida Husza, ktoré pripravila popradská samospráva, začali už v sobotu 23.11.2013 kombinovaným divadelným programom  Dávid Husz. V Dome kultúry mohli navyše návštevníci využiť príležitostnú poštovú priehradku a poslať dobové pohľadnice s príležitostnou pečiatkou Dávida Husza, v nedeľu bola Dávidovi Huszovi odhalená pamätná tabuľa v Evanjelickom kostole na Námestí sv.Egídia. 
Okrem historických osobností dostali 4 autobusy zn.MAN aj bočný olep, ktorý prezentuje webovú stránku mesta Poprad, ktorá bola na súťaži ZlatýErb.sk vyhodnotená ako jedna z najlepších na Slovensku.


 
 

Samospráva zabezpečila dotlač knihy POPRAD MÁM RÁD Vytlačiť
 

V lete roku 2013 vydala Spojená škola v Poprade nádhernú knihu o meste s názvom „Poprad mám rád“ . Túto knihu vytvoril autorský kolektív 9 pedagógov spolu s viac ako 120 deťmi zo Základnej umeleckej školy pri Spojenej škole na Letnej ulici v Poprade. Gestorkou obsahovej stránky knihy bola Mgr. Alena Váradyová, grafickú úpravu zabezpečila Svetlana Justiniánová, vychádzkové trasy spracovali Mgr. Janka Majerčáková, Mgr. Michal Fric, PaedDr. Mariana Sabaková, Mgr. Kamila Repperová, Mgr. Jana Kalixová, Mgr. Ľubica Ftoreková a Števo Šanta. Kniha je akýmsi sprievodcom po všetkých popradských mestských častiach, je bohato ilustrovaná  a okrem zaujímavých faktov je doplnená aj o detské kresby a rôzne interaktívne úlohy. Z 1500 detských výtvarných prác autori vybrali približne 500, ktoré sa objavili aj v knihe. Čitateľ v  nej nájde šesť vychádzkových trás do všetkých mestských častí Popradu. Vďaka nim sa veľkí i  malí čitatelia dozvedia o známych i menej známych miestach a zaujímavých udalostiach, ktoré sú s nimi spojené. „Táto kniha je úžasnou ukážkou kreativity popradských pedagógov i našich detí. Našim zámerom pomôcť tomuto peknému dielku nájsť cestu do čo najväčšieho počtu detských rúk. História nášho mesta je naozaj bohatá a budeme radi, ak si k nej aj vďaka tejto knihe nájde cestu čo najviac detí i ich rodičov,“ uviedol prvý viceprimátor Popradu Adrián Kromka. Dotlač knihy v počte 800 kusov zafinancovala popradská samospráva. Dielko bude distribuované tak, aby v každej základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti popradskej samosprávy mali pedagógovia k dispozícii knihy pre jednu celú triedu. „Pochopil som, aké podstatné je opatrovať svoje korene. Vieš, ak sa nebudeme starať o korene, nemáme šancu rásť“, píše havran Ignác, originálny sprievodca knihou „Poprad mám rád“. Dotlač knihy „Poprad mám rád“ je súčasťou aktivít zorganizovaných mestom Poprad pri príležitosti 200.výročia narodenia Dávida Husza, jednej z najvýznamnejších osobností popradskej histórie. Dni Dávida Husza, ktorých súčasťou bola aj dotlač  knihy „Poprad mám rád“, pokračujú ďalej súťažou DÁVID HUSZ ZNÁMY/NEZNÁMY na webe www.poprad.sk a  vyvrcholia vo štvrtok reprízou kombinovaného divadelného programu DÁVID HUSZ v Dome kultúry, odhalením pamätnej tabule Dávidovi Huszovi pred Podtatranským múzeom a výstavou v jeho priestoroch.   


 
 

Mikuláša privítalo v Poprade plné námestieVytlačiť
 

Príchod Mikuláša na popradské Námestie sv. Egídia sledovali tisícky návštevníkov. V programe, ktorého hlavnou hviezdou bol už tradične MIKULÁŠ, vystúpili aj PETER CMORÍK a známe rozprávkové postavičky - PAT A MAT, VČIELKA MAJA S VILKOM, ŠMOLKOVIA a DEDUŠKO VEČERNÍČEK. MIKULÁŠ spoločne s deťmi rozsvietil vianočný stromček a celú vianočnú výzdobu mesta. Po pyromuzikálnom ohňostroji sa rozprávkové postavičky vybrali medzi deti, ktorým rozdali mikulášske prekvapenia. Prechádzku po rozsvietenom námestí rodičom s deťmi spestrila možnosť fotografovania v rozprávkových ateliéroich. Celý program bol v réžii oddelenia kultúry MsÚ v Poprade. 

foto. Richard Gerenyi


 
 

Vyhodnotili sme súťaž DÁVID HUSZ- ZNÁMY/NEZNÁMYVytlačiť
 

Pri príležitosti 200.výročia narodenia Dávida Husza zorganizovalo mesto Poprad na počesť svojho  významného rodáka DNI DÁVIDA HUSZA viacero aktivít. Jednou z nich bola aj vedomostná súťaž DÁVID HUSZ ZNÁMY/NEZNÁMY. Od soboty 23.11. do štvrtka 28.11.2013 sme postupne predstavili 6 otázok týkajúcich sa života a diela Dávida Husza. Do súťaže prišlo spolu 177 odpovedí. Zo súťažiacich, ktorí odpovedali aspoň na jednu súťažnú otázku, sme vyžrebovali 3 výhercov:  Darinu Kuklovú, Dušana Štrbku, Dagmar Janíčkovú. Špeciálnu odmenu získajú všetci súťažiaci, ktorí správne odpovedali na všetky súťažné otázky. Boli to títo: Anton Mráz, Matúš Hudák, Stanislava Repková, Slávka Kolláriková, Jarmila Kolláriková, Elena Mrázová, Mária Hudáková, Martin Hudák, Pavol Minarčák. Za najrýchlejšiu správnu odpoveď na otázku, ktorá bola uverejnená na obrazovkách v autobuse MHD, získava odmenu Martinka Kvaková. Blahoželáme! “Sme radi, že súťaž zaujala a máme na ňu veľa dobrých ohlasov. V podobnom duchu preto chceme pokračovať a prostredníctvom webovej stránky mesta a našich profilov na sociálnych sieťach budeme pripravovať aj ďalšie zaujímavé projekty”, uviedol Marián Galajda, komunikačný manažér popradskej radnice.

Správne odpovede:
1. Dávid Husz pracoval po škole ako správca dvora na majetku veľkostatkára Titusa von Berzeviczy. Kde to bolo? b) vo Veľkej Lomnici


2. Dávid Husz vybudoval v rokoch 1868-1880 v Poprade turisticko-kúpeľný komplex známy ako Huszov park. Viete kde v Poprade sa nachádzal? Rozprestieral sa približne
a) v miestach od súčasnej veľkej kruhovej križovatky smerom na juhozápad

3. Po ktorej dodnes jestvujúcej ulici sa návštevníci Popradu mohli už v 19.storočí najkratšou cestou dostať zo železničnej stanice do Huszovho parku? Bola to ulica:
a) Alžbetina


4. Dávid Husz sa zaslúžil o to, že Košicko-bohumínska železničná trať viedla cez Poprad. Viete v ktorom roku koľajnice dorazili do Popradu?
a)1871


5. Dávid Husz daroval Uhorskému karpatskému spolku pozemok na výstavbu Karpatského múzea, dnes budovy Podtatranského múzea v Poprade. Autor nižšie prezentovanej pohľadnice s budovou Karpatského múzea sa ale dopustil jednej dosť dôležitej chyby. Viete akej? Autor zobrazil Tatry odlišne od reality(za múzeom pri pohľade spredu)


6. Manželka Dávida Husza – Zuzana – pomáhala manželovi získať prostriedky na nákup zbierok a vybudovanie expozície Karpatského múzea organizovaním:
c)kultúrno-spoločenskej lotérie


 
 

Súťaž DÁVID HUSZ ZNÁMY/NEZNÁMYVytlačiť
 

Pri príležitosti 200.výročia narodenia Dávida Husza zorganizovalo mesto Poprad na počesť svojho  významného rodáka DNI DÁVIDA HUSZA. Okrem série kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré boli pripravené aj v spolupráci s Podtatranským múzeom a Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a.v. v Poprade,  si Popradčania budú môcť vyskúšať svoje znalosti o tejto osobnosti aj vo vedomostnej súťaži DÁVID HUSZ ZNÁMY/NEZNÁMY. Na webových stránkach mesta budú od soboty 23.11. do štvrtka 28.11. postupne predstavované otázky týkajúce sa života a diela Dávida Husza. Každý, kto sa do súťaže zapojí a správne odpovie na aspoň jednu súťažnú otázku, bude zaradený do žrebovania o pekné ceny. Súťažiaci, ktorí pošlú správne odpovede na všetky súťažné otázky, dostanú bonus navyše. Nové otázky budú pribúdať na tomto mieste každý deň do 10:00.  Táto súťaž bude vyhodnotená v piatok 28.11.2013 na webe www.poprad.sk. Okrem webového sídla budú môcť súťažiť aj cestujúci MHD v Poprade, ktorí budú cestovať autobusmi MAN vybavenými WIFI internetom a televíznymi obrazovkami. Práve na obrazovkách SEEANDGO bude v pravidelných intervaloch spúšťaná videoprezentácia o Dávidovi Huszovi, ktorá túto historickú osobnosť mesta Poprad bližšie predstaví verejnosti a určite pomôže pri hľadaní správnych odpovedí na súťažné otázky. Tie budú môcť Popradčania hľadať aj vďaka bezplatnému internetu v týchto autobusoch. Odpovede na súťažné otázky posielajte na mailovú adresu husz@poprad.sk . Súťažiaci určite privítajú mobilnú verziu mestského webu, vďaka ktorej sa veľmi rýchlo dostanú k aktuálnym súťažným otázkam. Prajeme príjemnú hru!

Súťažné otázky:

1. Dávid Husz pracoval po škole ako správca dvora na majetku veľkostatkára Titusa von Berzeviczy. Kde to bolo? 

a) v Mlynici

b) vo Veľkej Lomnici

c) v Kežmarku



 

2. Dávid Husz vybudoval v rokoch 1868-1880 v Poprade turisticko-kúpeľný komplex známy ako Huszov park. Viete kde v Poprade sa nachádzal? Rozprestieral sa približne

a) v miestach od súčasnej veľkej kruhovej križovatky smerom na juhozápad

b) v miestach nad súčasným futbalovým štadiónom

c) v mestskej časti Veľká južne od námestia
 


3. Po ktorej dodnes jestvujúcej ulici sa návštevníci Popradu mohli už v 19.storočí najkratšou cestou dostať zo železničnej stanice do Huszovho parku? Bola to ulica:

a) Alžbetina

b) Mnoheľova

c) Halátova
 

 

4. Dávid Husz sa zaslúžil o to, že Košicko-bohumínska železničná trať viedla cez Poprad. Viete v ktorom roku koľajnice dorazili do Popradu?

a)1871

b)1872

c)1873

 

5. Dávid Husz daroval Uhorskému karpatskému spolku pozemok na výstavbu Karpatského múzea, dnes budovy Podtatranského múzea v Poprade. Autor nižšie prezentovanej pohľadnice s budovou Karpatského múzea sa ale dopustil jednej dosť dôležitej chyby. Viete akej?

 

6. Manželka Dávida Husza – Zuzana – pomáhala manželovi získať prostriedky na nákup zbierok a vybudovanie expozície Karpatského múzea organizovaním:

a,dražby nadbytočných osobných vecí

b)verejnej zbierky 

c)kultúrno-spoločenskej lotérie

 


 
 
Položky 146-150 z 720

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram
Slovensko chce zriadiť logistickú základňu pre potreby NATO v Poprade. Súhlasíte s takouto formou podpory aliancie?
 
 
2413

 
 
 
3676

 
 
 
48

 

Darujte im nový domov

Mobilné ľadové plochy

Na námestí:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 20:00 hod
nedeľa od 10:00 - 18:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 20:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.

Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň od utorka do piatku do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

Dnes má službu:

Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 19.12.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 20.12.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 21.12. - 23.12.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 24.12.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 25.12.
Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 26.12.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

32233856

19.12.2014
Úvodná stránka