Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Mesto nasvietilo 6 ďalších priechodov pre chodcovVytlačiť
 

Samospráva odovzdala do užívania osvetlenie ďalších 6 priechodov pre chodcov. Pribudlo osvetlenie na troch priechodoch pri autobusovej a železničnej stanici, dva priechody boli osvetlené na spojnici ciest 1/67 a 1/18 pri OC MAX a jeden na Ul. Slovenského odboja. „Pokračujeme v nasvecovaní priechodov pre chodcov, pretože už niekoľko rokov je prioritou mesta Poprad zabezpečiť bezpečnosť chodcov. V tomto roku sme vyriešili ďalších šesť priechodov. Jeden z nich bol v správe vyššieho územného celku, ale jeho nasvietenie urobilo mesto, pretože tam nedávno bola smrteľná dopravná nehoda. Preto sme ho riešili promptne,“uviedol primátor Anton Danko. Investícia z vlastných zdrojov predstavovala sumu 32 tisíc eur. Aktuálne je tak v Poprade rôznymi formami /osvetlením na stĺpoch alebo priamo vo vozovke/ osvetlených už 55 priechodov. „Prioritne nasvecujeme priechody na najviac frekventovaných peších ťahoch. Túto otázku konzultujeme aj s okresným dopravným inšpektorátom, ktorý má zmapovanú dopravnú situáciu v meste a vyhodnocuje bezpečnosť na jednotlivých priechodoch pre chodcov,“ informovala Kristína Horáková z MsÚ v Poprade. Bezpečnosť na cestách je jednou z priorít popradskej samosprávy. Poprad bol medzi prvými mestami na Slovensku, kde boli kvôli zvýšeniu bezpečnosti už v roku 2004 priechody pre chodcov natierané červenou reflexnou farbou. Bezpečnosť chodcov zvyšuje aj spomínané osvetlenie priechodov, ktoré v Poprade začali montovať už v roku 2009. Po dvoch nešťastiach s účasťou seniorov v uplynulom roku zorganizovala samospráva v spolupráci so štátnou a mestskou políciou bezpečnostno-preventívne školenie na tému „BEZPEČNOSŤ SENIOROV V CESTNEJ PREMÁVKE“, ktorého sa zúčastnilo viac ako 400 seniorov. Popradským seniorom bolo zároveň rozdaných takmer 3500 reflexných prvkov. Keďže najzraniteľnejšími skupinami chodcov sú okrem seniorov aj deti, pripravuje samospráva aj distribúciu reflexných prvkov do škôl a škôlok.


 
 

Zmodernizované ihriská na Tomášikovej ulici už slúžia verejnostiVytlačiť
 

 

 

Mesto Poprad zrevitalizovalo plochu zdevastovaných detských ihrísk na Tomášikovej ulici. Funkčným členením plôch a výberom prvkov sú spracované tak, aby pokrývali celú vekovú kategóriu detí . Okrem detí predškolského veku sú tak vybrané aktivity určené aj pre mládež do 18 rokov a po prvýkrát v Poprade dokonca aj pre dospelých. Investícia do revitalizácie ihrísk na Tomášikovej ulici predstavovala sumu 261 tis. eur. „Od roku 2006 sme do koncepčnej revitalizácie detských ihrísk investovali už takmer 3 mil eur. Pokračujeme v tejto myšlienke a aj tieto ihriská sú dôkazom toho, že  bola správna,“ informoval primátor Popradu Anton Danko. Zmodernizované ihrisko na Tomášikovej ulici sa navyše môže pochváliť aj novinkou,  ktorá má v Poprade premiéru. „ Je tu po prvý raz v Poprade nový prvok – vonkajšie fitness, ktoré je určené aj pre dospelých. Keď sa to osvedčí, budeme v Poprade robiť ihriská nielen pre deti ale aj pre rodičov,“ doplnil Danko. Detské ihrisko je určené deťom od 4 do 10 rokov, čomu je prispôsobený aj výber hracích prvkov. Súčasťou ihriska je aj 4 dráha určená na detské súťaže. Multifunkčné ihrisko je rozdelené na dve časti. Oplotené multifunkčné  ihrisko  s tartanovým povrchom je určené pre minifutbal, volejbal a street basket. Jeho súčasťou je aj malé hľadisko so sedačkami. Druhá časť je ako otvorené fitness s posilňovacími prvkami a priestorovými prvkami na šplhanie, lezenie a posilňovanie. Súčasťou revitalizácie ihrísk bola aj rekultivácia existujúcej zelene, doplnenie mobiliáru a monitorovacích kamier mestskej polície. „Vzhľadom na to, že toto leto stavbárom veľmi neprialo, realizácia stavby sa predĺžila. Stavenisko sme odovzdali 13.mája, odovzdanie sa  oproti pôvodne plánovanému termínu 20.augusta oneskorilo predovštekým kvôli zlým poveternostným podmienkam a problémom s podložím,“ informovala Kristína Horáková z odboru výstavby MsÚ v Poprade. Mesto Poprad odovzdalo v uplynulom období do užívania malým i veľkým Popradčanom viacero detských ihrísk a oddychových plôch.Patria medzi ne detské ihrisko pri Kostole sv. Cyrila a Metoda, veľké multifunkčné ihrisko pre loptové hry s prvkami pre najmenších na sídl. JUH 5, park s prvkami pre deti na sídlisku JUH3, detské ihriská na Baníckej ulici, na sídlisku Západ/pri BD LUXOR, POVAŽIE a NOVOHRAD/, v Spišskej Sobote, v Matejovciach, vo Veľkej, vo výstavbe je ihrisko aj pri BD Kamélia a v časti Stráže.


 
 

Slávnostné zasadnutie MsZVytlačiť
 

V Poprade sa v piatok 24.10.2014 uskutočnilo slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad. Počas toho slávnostného zasadnutia boli ocenené osobnosti, ktoré vykonali úspešnú a mimoriadne záslužnú prácu v prospech mesta.

Primátor mesta Poprad Anton Danko udelil Čestné občianstvo mesta Poprad JUDr. Miroslavovi Lajčákovi za aktívnu, zodpovednú prácu v diplomacii, ako aj za zviditeľnenie mesta Poprad a za reprezentáciu Slovenska vo svete.

Cenu mesta Poprad za rok 2014 na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad  získala Dr. Anna Ondrušeková - za výsledky dosiahnuté v umeleckej oblasti, za aktívny rozvoj kultúrneho a spoločenského života v meste Poprad a za pozdvihnutie kultúry podtatranského regiónu.

Cenu mesta Poprad za rok 2014 na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad získal Michal Lipták za obetavú duchovnú a pastoračnú činnosť, za osobný podiel na obnove a reštaurovaní interiérových prvkov v Kostole sv. Juraja, za podporu kultúry a cestovného ruchu a za reprezentáciu mesta a osobitne Spišskej Soboty na Slovensku a v zahraničí.

Cenu primátora mesta Poprad za rok 2014 na základe rozhodnutia primátora mesta Poprad získal MUDr. Ján Potocký – za výrazný podiel na rozvoji infektológie, za praktické uplatňovanie liečebných metód v zdravotníctve v meste Poprad a v regióne, za dlhodobé lekárske pôsobenie v rámci popradského a slovenského reprezentačného hokeja.

Cenu primátora mesta Poprad za rok 2014 na základe rozhodnutia primátora mesta Poprad získal Mgr. Milan Sentpétery za príkladnú a obetavú pedagogickú prácu, za významné zásluhy o rozvoj školstva i za aktívnu podporu mládeže v oblasti športovej a modernej gymnastiky v meste Poprad.

Cenu primátora mesta Poprad za rok 2014 na základe rozhodnutia primátora mesta Poprad získal Milan Sobanský - za aktívny prístup a významné zásluhy v oblasti rozvoja výrobných družstiev, za osobnú angažovanosť v oblasti spoločenského a kultúrneho života, ako aj za šírenie dobrého mena mesta Poprad doma a v zahraničí.

Profily jednotlivých osobností nájdete v prílohách:

Fotogaléria:

   

Súbor na stiahnutie MIROSLAV_LAJCAK.doc MIROSLAV_LAJCAK.doc (26.5 kB)
Súbor na stiahnutie MICHAL_LIPTAK.doc MICHAL_LIPTAK.doc (28 kB)
Súbor na stiahnutie JAN_POTOCKY.doc JAN_POTOCKY.doc (26 kB)
Súbor na stiahnutie MILAN_SOBANSKY.doc MILAN_SOBANSKY.doc (25.5 kB)

 
 

Pamiatka zosnulých na popradských cintorínochVytlačiť
 

Základné informácie k Sviatku všetkých svätých a k Pamiatke zosnulých na pohrebiskách mesta Poprad v roku 2014

  1. Otváracie hodiny všetkých pohrebísk (cintoríny Poprad - Veľká, Spišská Sobota, Matejovce a Stráže pod Tatrami) budú až do 10.11. denne od 7:00 do 20:00 hod.. V dňoch 1. a 2. novembra budú otváracie hodiny predĺžené do 21.00 hod.
  2. Kancelária Pohrebno-cintorínskych služieb, s.r.o. Poprad v Dome smútku v Poprade – Veľkej bude otvorená aj počas sviatkov, t. j. 1. a 2. novembra (v sobotu a v nedeľu) od 8.00 do 18.00 hod.
  3. Pre návštevníkov cintorína v Poprade - Veľkej bude v dome smútku pripravená káva a čaj. Na tomto cintoríne budú k dispozícii aj 4 ks mobilných toaliet (dve z nich pri hornom vstupe).
  4. Parkovanie a doprava:
  • Poprad – Veľká: zo stálych parkovacích plôch bude výjazd cez bočnú bránu parkoviska smerom na Jarmočnú ulicu. Vpravo pri vstupnej bráne sú vymedzené parkovacie miesta pre ZŤP. Pri hornej bráne (pri ceste v smere do Veľkého Slavkova, pred železničným priecestím) je pripravené označené dočasné parkovisko. Poľná cesta smerom k družstvu v Sp. Sobote bude mať dočasne odstránený zákaz vjazdu a bude jednosmerne sprejazdnená smerom na Brokoffovu ulicu (smerom do Spišskej Soboty). Policajti budú regulovať pohyb vozidiel na parkoviskách. Tak ako po minulé roky bude výjazd vozidiel z cintorína smerovaný na Jarmočnú ulicu. Zastávka MHD bude presunutá bližšie k Domu smútku tak, aby sa nevytvárali zbytočne zápchy na samotnom parkovisku.
  • Matejovce: zákaz státia na Koperníkovej ulici bude do 10. 11. dočasne zrušený a bude tam možné parkovať.
  • Stráže pod Tatrami: návštevníkom je k dispozícii znovu vyčistené parkovisko pred hornou bránou cintorína.
  1. Prosíme všetkých návštevníkov, aby pri parkovaní predovšetkým rešpektovali pokyny hliadok mestskej a dopravnej polície ako aj pracovníkov PCS Poprad. V prípade, že je to možné, odporúčame využiť MHD so zastávkou priamo pred Domom smútku v Poprade – Veľkej (spoje č. 3).
  2. Dňa 2. 11. počas sviatku Pamiatky zosnulých sa o 15.00 hod. pri hlavnom kríži na cintoríne v Poprade – Veľkej uskutoční dušičková pobožnosť za účasti rímsko- a grécko-katolíckych kňazov. O 15.30 hod. sa bude v dome smútku sláviť zádušná svätá omša za všetkých verných zosnulých.
  3. V prípade akýchkoľvek informácií o týchto sviatkoch je možné obrátiť sa na pracovníkov PCS v Poprade, telefónne čísla 0902 600 300 a 052/77 25 250.

 
 

Verejné korčuľovanie na zimnom štadióneVytlačiť
 

Mesto Poprad opäť ponúka verejné korčuľovanie na zimnom štadióne. V mesiaci november dostanú malí i veľkí Popradčania možnosť korčuľovať v 4 termínoch: 4.11., 12.11., 17.11. a 26.11. - vždy v čase 18:30 až 20:30. V uplynulej sezóne radnica sprístupnila zimný štadión verejnosti po tom, čo kvôli nadpriemerne teplej zime musela predčasne ukončiť prevádzku mobilných ľadových plôch v centre mesta a na sídlisku JUH. Verejné korčuľovanie na popradskom zimnom štadióne  využilo následne počas 8 trojhodinových blokov v marci a apríli presne 1685 korčuliarov. Aj vďaka tomuto veľkému záujmu mesto pokračuje v tejto aktivite aj v novej sezóne. Rovnako ako v minulom roku bude verejné korčuľovanie pre Popradčanov sprístupnené bezplatne.

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE NA ZIMNOM ŠTADIÓNE MESTA POPRAD V MESIACI NOVEMBER:

4. 11. (UTOROK)

12. 11. (STREDA)

17. 11. (PONDELOK)

26. 11. (STREDA)

Čas: 18,30 – 20,30h

Zmena programu vyhradená.

 


 
 
Položky 146-150 z 859

Twitter instagram

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 9.10.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 10.10.
Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 11.10.
Lekáreň na autobusovej stanici
Wolkerova 466,
058 01 Poprad

052/482 2360

Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00Pondelok 12.10.
Sunpharma-Tesco
Teplická cesta 3,
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 13.10.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 14.10.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 15.10.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 16.10.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

45982061

9.10.2015
Úvodná stránka