Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Mesto dalo opraviť hroby svojich historických osobnostíVytlačiť
 

Samospráva dala opraviť nielen oplotenie cintorína v Poprade-Spišskej Sobote,  ale v súlade s pokynmi pamiatkového úradu aj 11 pamiatkovo chránených náhrobkov, ktoré sú spolu s cintorínom vedené v zozname národných kultúrnych pamiatok.  Opravy sa dočkajú tie náhrobky, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Patria medzi ne náhrobky Gedeona Majunkeho, Agustína Szásza, rodiny Krkoska, Hensch či Munnich.


 
 

Národné tréningové centrum SFZ v Poprade otvorenéVytlačiť
 

Je otvorené! Národné tréningové centrum Slovenského futbalového zväzu(NTC SFZ) v Poprade slávnostne otvorili 5.novembra 2013 zápasom medzi reprezentáciami Slovenska a Maďarska do 15 rokov. Prvá etapa rekonštrukcie popradského štadióna stála 2,1 mil. eur. Peniaze na prestavbu pôvodného štadióna a zriadenie Národného tréningového centra získal futbalový zväz z UEFA.
„Som presvedčený, že skôr ako o rok tu budeme znova a otvoríme aj druhú etapu a budeme tu mať jeden špičkový štadión, zodpovedajúci kritériám UEFA," uviedol prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik počas slávnostného otvorenia NTC SFZ.  V rámci prvej etapy bola zrekonštruovaná tribúna, ktorá má po novom kapacitu 2000 osôb, vybudoval sa termálnou vodou vyhrievaný trávnik, umelé osvetlenie, rekonštrukciou prešlo aj zázemie pre športovcov a hotelová časť s reštauráciou. Výstavba druhej etapy sa začne v marci 2014. Jej súčasťou bude výstavba tribún okolo hracej plochy, zázemia pre športovcov a bufetov.  Po ukončení druhej etapy bude mať štadión kapacitu 5000 osôb. "Aj keď na druhý pokus, ale vyšlo nám to. Je to preto, že sme v Slovenskom futbalovom zväze našli profesionálneho a seriózneho partnera,“ uviedol na adresu ukončenej rekonštrukcie primátor Popradu Anton Danko. „Po dokončení druhej aj tretej etapy sa Poprad zaradí medzi absolútnu špičku, čo sa týka športového vyžitia. Myslím si, že si tým upevníme postavenie medzi mestami, ktoré výrazne podporujú šport. Tento projekt by mohol pomôcť aj popradskému letisku, keďže sem budú chodiť zahraničné tímy na sústredenia" doplnil popradský primátor. NTC SFZ budú môcť využívať na sústredenia a zápasy nielen slovenské ale aj zahraničné kluby, hrať a trénovať v tomto centre bude môcť aj domáce mužstvo FK Poprad.


 
 

Kanceláriu PSK v Poprade využívajú starostovia i obyvatelia krajaVytlačiť
 

Kancelária Prešovského samosprávneho kraja v Poprade má za sebou tri a pol roka existencie. Jej fungovanie si priamo na mieste overil predseda PSK Peter Chudík v sprievode podpredsedu PSK a primátora Popradu Antona Danka. „Informoval som predsedu, že kancelária je využívaná pravidelne nielen starostami obcí, ktorí patria do Prešovského samosprávneho kraja, ale aj samotnými občanmi. Pracovisko má samozrejme aj rezervy, verím však, že každým rokom to bude využívané stále viac. Záleží naozaj len od ľudí,“ uviedol primátor Poprad Anton Danko. „Mesto nám pri zriadení tohto pracoviska vyšlo v ústrety. Ja som presvedčený, že pracovisko má svoj význam. A závisí od ľudí, ako bude využívané,“ doplnil predseda PSK Peter Chudík. Budúcnosť kancelárie PSK v Poprade by podľa súčasného popradského primátora mala byť pre mesto nielen otázkou prestíže. „Bol by zlým primátorom každý, kto príde po mne, kto by takéto pracovisko v Poprade nechcel. Poprad je druhým najväčším mestom kraja, takže to má svoju logiku, aby naše mesto malo takéto zastúpenie kraja,“ uzavrel primátor Danko.
Detašované pracovisko PSK v Poprade bolo otvorené 29.marca 2010 a  bolo krokom v ústrety obyvateľom podtatranského regiónu i poslancom VÚC z Popradu, Kežmarku a Levoče.  Vzhľadom na vzdialenosť sídla Úradu PSK je  toto pracovisko pripravené tak, aby mohlo riešiť podnety ľudí bez toho, aby kvôli nim museli absolvovať zdĺhavú cestu do Prešova. Detašované pracovisko slúži aj ako podateľňa. Podnet či sťažnosť teda nie je potrebné posielať poštou do Prešova. Stačí ju priniesť do kancelárie, kde ju pracovníčka zaregistruje a bude vybavená. V prípade, že požiadavky sú mimo kompetencie pracoviska, občania získajú minimálne odborné poradenstvo, ktoré ich nasmeruje ku kompetentným osobám či inštitúciám schopným problém efektívne riešiť. Detašované pracovisko je občanom k dispozícii denne v priestoroch MsÚ v Poprade, bližšie informácie o kontaktoch a úradných hodinách nájdu obyvatelia aj na webovom sídle mesta Poprad.

(foto:Noviny Poprad)


 
 

Dušičky na popradských cintorínochVytlačiť
 

Základné informácie k sviatku Všetkých svätých a Pamiatke zosnulých na pohrebiskách mesta Poprad v roku 2013

 1. Otváracie hodiny všetkých pohrebísk (cintoríny Poprad - Veľká, Spišská Sobota, Matejovce a Stráže pod Tatrami) budú až do 10. 11. denne od 7:00 do 20:00. V dňoch 1. a 2. novembra budú otváracie hodiny predĺžené do 22.00 hod.
 2. Kancelária  Pohrebno-cintorínskych služieb,  s.r.o. Poprad v Dome smútku v Poprade – Veľkej  bude  otvorená aj počas sviatkov, t. j. 1. a 2. novembra (v piatok a v sobotu) od 8.00 do 18.00 hod.
 3. Pre návštevníkov cintorína v Poprade - Veľkej bude v Dome smútku pripravená káva a čaj, k dispozícii budú aj 4ks mobilných toaliet.
 4. Parkovanie a doprava:
 • Poprad - Veľká - zo stálych parkovacích plôch bude výjazd cez bočnú bránu parkoviska smerom na Jarmočnú ulicu. Vpravo pri vstupnej bráne, sú vymedzené parkovacie miesta pre ZŤP. Pri hornej bráne (pri ceste smerom na Veľký Slavkov, pred železničným priecestím) je pripravené označené dočasné parkovisko. Poľná cesta smerom k družstvu v Sp. Sobote bude mať dočasne odstránený zákaz vjazdu a bude jednosmerne sprejazdnená smerom na Brokofovu ulicu (smerom do Spišskej Soboty). Na tejto ceste bude zároveň možnosť pozdĺžneho parkovania.
 • Matejovce - zákaz státia na Kopernikovej ulici bude do 10. 11. dočasne zrušený, a bude tam možné parkovať.
 • Stráže - návštevníkom je k dispozícii znovu vyčistené parkovisko pred hornou bránou cintorína.
 • MHD bude 31.10. a 1.11. na linke č.3 vychádzajúcej z autobusovej stanice a spájajúcej sídliská Západ a JUH III s mestskými časťami Spišská Sobota a Veľká posilnená o dva spoje v oboch smeroch v poludňajších a popoludňajších hodinách – presne podľa cestovného poriadku, podľa ktorého premávajú len počas týchto dvoch dní.
 1. Prosíme všetkých návštevníkov, aby predovšetkým pri parkovaní rešpektovali pokyny hliadok mestskej a dopravnej polície ako aj pracovníkov PCS Poprad. Vzhľadom na očakávaný veľký počet návštevníkov na osobných motorových vozidlách odporúča správa PCS využiť MHD Poprad so zastávkou priamo pred Domom smútku v Poprade – Veľkej (spoj č. 3)
 2. Dňa 2. 11. na sviatok Pamiatky zosnulých sa o 15.00h  pri hlavnom kríži na cintoríne v Poprade – Veľkej uskutoční  tzv. dušičková pobožnosť za účasti rímsko- a grécko-katolíckych kňazov. O 15.30 h bude v Dome smútku zádušná svätá omša za všetkých zosnulých.
 3. V prípade akýchkoľvek informácii sa môže verejnosť obrátiť na pracovníkov PCS Poprad na telefónnych číslach 0902 600 300 a 052/77 25 250.
 4. Na pohrebisku v Poprade-Veľkej bude navýšený počet veľkoobjemových kontajnerov(VOK) o 3ks, zároveň budú posilnené ich vývozy a frekvencia kontroly. Na všetkých pohrebiskách budú pre návštevníkov k dispozícii veľkoobjemové vrecia (žochy) a plastové (120 l vrecia) určené na zber a vývoz biologického odpadu (lístia, trávy a pod.).
 5. Mestská polícia bude počas týchto sviatočných dní vo zvýšenom nasadení najmä v okolí cintorínov, kde bude pomáhať pri riadení dopravy a zabezpečovaní verejného poriadku. V tomto kontexte bude súčinnosť aj so štátnou políciou.

 


 
 

Október- mesiac úcty k staršímVytlačiť
 

Mesto Poprad pripravilo v rámci októbrového Mesiaca úcty k starším viacero zaujímavých podujatí. Seniori tak majú možnosť oddýchnuť si pri rôznych žánroch. Okrem koncertov stojí za zmienku aj filmová projekcia, divadelné predstavenie, už dvadsiaty ročník programu Tretí vek sa zabáva či súťaž Babička Spiša 2013. V Poprade je k polovici októbra viac ako 6100 ľudí nad 65 rokov a počet seniorov, rovnako ako vo svete, stúpa.

Október mesiac úcty k starším 2013

1. október  / 18.00 / utorok / Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie v Poprade
Martin Gál / organový recitál / Slovensko
Koncert je súčasťou 43. Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola
  
3. október / 13.30 / štvrtok / divadelná sála Domu kultúry v Poprade
Filmy na plátne
     
7. október / 16.00 / utorok / divadelná sála Domu kultúry v Poprade
Zmierenie alebo dobrodružstvo pri...
SPIŠSKÉ DIVADLO
Slávna veselohra z roku 1862 doteraz nestratila nič zo svojej diváckej príťažlivosti.
Ľúbostný príbeh dvoch párov mladých ľudí z odlišného spoločenského prostredia vtedajšieho
Uhorska.  Popri  ľúbostnej téme  je  to  problematika  komplikovaného  národného  spolužitia
Slovákov a Maďarov, ktoré katolícky kňaz  a  dramatik Ján  Palárik  rieši v duchu kresťanskej
tolerancie a ľudskej harmónie.
   
14. október / 18. 00 / pondelok / divadelná sála Domu kultúry v Poprade
Collegium Wartberg
s Daliborom Karvayom – husle
Koncert je súčasťou XVIII. Medzinárodného festivalu MUSICA NOBILIS
Zoskupenie Collegium Wartberg tvorí hudobnú špičku v prezentácii vážnej hudby nielen na
Slovensku ale  aj  v  Čechách. Toto  umelecké  teleso tvorí päť  umelcov,  ktorí  majstrovsky
ovládajú    svoje    hudobné    nástroje.    Obsadenie:   Dalibor   Karvay   –   husle   ( víťaz
Medzinárodnej hudobnej súťaže Davida Oistracha v  Moskve v  roku  2008),  Z. Bouřová -
viola,  J.  Podhoranský  –  violenčelo,  J.  Krígovský  –  kontrabas,  E.  Cahová  –  klavír.
E. Cahová – klavír.         Skladby: J.L. Dusík, F. Schubert, V. Didi.
       
16. október / 14.00 / streda / Spolbyt Matejovce
Tretí vek sa zabáva

    
25. október / 14.00 / piatok / divadelná sála Domu kultúry v Poprade
Babička Spiša 2013
Kytica spevu, tanca, hovoreného slova a vtipu našich babiek.
 

27. október / 15.00 / nedeľa / divadelná sála Domu kultúry v Poprade
DH Popradčanka
Koncert dychovej hudby v rámci Mesiaca úcty k starším. Zaznejú skladby starých českých
a moravských autorov ako aj populárne melódie súčasnosti.
                                
 


 
 
Položky 146-150 z 699

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram
Slovensko chce zriadiť logistickú základňu pre potreby NATO v Poprade. Súhlasíte s takouto formou podpory aliancie?
 
 
873

 
 
 
2916

 
 
 
28

 

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Sobota 1.11.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 2.11.
Lekáreň Nemocnica Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 3.11.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 4.11.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 5.11.
Dr.Max - Monaco (pri ZŠ Francisciho)
Francisciho 22,
Poprad

052/285 85 85

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 6.11.
Corrib - na križovatke ulíc Francisciho a Levočská v obytnom komplexe CORRIB TOWER
Levočská 26A,
Poprad

0948 217 858

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 7.11.
Lekáreň Nemocnica Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 8.11.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

29692350

1.11.2014
Úvodná stránka