Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

MsZ schválilo prenájom multimediálneho systémuVytlačiť
 

Mimoriadne MsZ schválilo prenájom veľkoplošnej obrazovky a bránkových kamier na zimnom štadióne mesta na zostávajúce domáce zápasy HK POPRAD v sezóne 2013/14 a prípravný medzinárodný zápas reprezentácie Slovenskej republiky pred majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji proti Fínsku.  Takýmto spôsobom bude zabezpečený regulérny priebeh týchto zápasov. Vlastníkom multimediálneho systému, ktorého súčasťou je aj veľkoplošná obrazovka a pracovisko videorozhodcu s bránkovými kamerami, je súkromná firma z Bratislavy, ktorá ju nadobudla vo verejnej obchodnej súťaži na predaj hnuteľného majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu HC LEV Poprad. Súkromná firma po nadobudnutí veľkoplošnú obrazovku a s ňou spojené systémy vypla, čím pri zápasoch hokejovej extraligy vzhľadom na absenciu bránkových kamier vznikli neregulérne podmienky. Pôvodne chcela spoločnosť za zapnutie systému na jeden zápas sumu 2400.-eur, po komunikácii s mestom bolo vyrokované zníženie ceny na sumu 1920.-eur za jeden zápas. „Je to nešťastie, pretože sa to objavilo krátko pred play-off. Hľadali sme aj iné technické riešenie, no pre krátkosť času sa to už žiaľ inak nedalo zrealizovať. Nejde však o dlhodobé riešenie. Po ukončení sezóny začne mesto pracovať na zabezpečení vlastnej časomiery a vlastného bránkového kamerového systému tak, aby bol štadión prevádzkyschopný na novú sezónu,“ uviedol viceprimátor mesta Poprad Milan Baran. 


 
 

Mesto rozdalo seniorom už viac ako 2200 reflexných prvkovVytlačiť
 

    Mesto Poprad rozdalo popradským seniorom už viac ako 2200 reflexných pásikov. Ide o súčasť opatrení, ktorými sa samospráva snaží zvýšiť bezpečnosť seniorov v cestnej premávke. Po dvoch tragických nehodách chodcov - seniorov v krátkom časovom slede zareagovalo mesto viacerými aktivitami. Prvou bolo v spolupráci so štátnou a mestskou políciou pripravené  bezpečnostno-preventívne školenie na tému „BEZPEČNOSŤ SENIOROV V CESTNEJ PREMÁVKE“, ktorého sa zúčastnilo viac ako 400 seniorov. Na záver školenia dostali všetci prítomní reflexné prvky, ktoré boli distribuované aj do denných centier.  Popradskí seniori, ktorí sa nemohli školenia zúčastniť, si reflexné pásky môžu stále vyzdvihnúť v kancelárii prvého kontaktu na MsÚ v Poprade po predložení občianskeho preukazu z dôvodu overenia trvalého pobytu. Denne túto možnosť využije aj viac ako 80 seniorov. Mesto Poprad aj takýmto spôsobom zareagovalo na novelu zákona o cestnej premávke, ktorá priniesla novú povinnosť pre chodcov pohybujúcich sa v obci po krajnici alebo po okraji vozovky mať na sebe za zníženej viditeľnosti reflexné prvky alebo reflexný bezpečnostný odev.  Keďže najzraniteľnejšími skupinami chodcov sú okrem seniorov aj deti, pripravuje samospráva aj distribúciu reflexných prvkov do škôl. V inkriminovanom úseku na Ulici slovenského odboja, kde sa spomínané tragické nehody odohrali, dala samospráva vymeniť žiarivky aj vo verejnom osvetlení, vďaka čomu sa násobne zvýšila intenzita osvetlenia tohto úseku. Mesto Poprad pripravuje v spolupráci so Správou a údržbou ciest Prešovského samosprávneho kraja inštaláciu osvetlenia priechodu priamo do cesty na priechodoch na križovatkách s Hraničnou a s Karpatskou ulicou.  Bezpečnosť na cestách je jednou z priorít popradskej samosprávy. Poprad bol medzi prvými mestami na Slovensku, kde boli kvôli zvýšeniu bezpečnosti už v roku 2004 priechody pre chodcov striekané červenou reflexnou farbou. Bezpečnosť chodcov zvyšuje aj osvetlenie priechodov, ktoré v Poprade začali montovať už v roku 2009. V súčasnosti je tak osvetlením na stĺpoch alebo priamo vo vozovke zabezpečených 49 priechodov. Ďalšie školenia pre seniorov o bezpečnosti chodcov v cestnej premávke budú v jednotlivých denných centrách prebiehať až do konca marca.


 
 

Prázdninový program CVČ v PopradeVytlačiť
 


 
 

Popradskí škôlkari dostali ľadové vysvedčenieVytlačiť
 

Kurz výučby korčuľovania detí z materských škôl, ktorý pripravila popradská samospráva, má prvých absolventov. Spolu 57 detí z materskej školy na Podtatranskej ulici si po absolvovaní12 vyučovacej hodiny na popradskom zimnom štadióne prevzalo „ľadové vysvedčenie“ z rúk Mrázika. „Ľadové vysvedčenie je za výkony, ktoré tu deti predviedli – korčuľovanie vpred, korčuľovanie vzad, zastavovanie, zmeny smeru, slalom a podobne,“ uviedol Jozef Pavlík z MsÚ v Poprade. „Zo začiatku to bolo veľmi ťažké, pretože pre mnoho detí to boli prvé kroky na ľade a deti padali ako zhnité hrušky zo stromu. Od každej hodiny sa ale zlepšovali a naozaj väčšine z nich išlo dnes to korčuľovanie perfektne. Sme veľmi šťastní, pretože zámer naučiť ich korčuľovať sa podaril,“doplnila zástupkyňa MŠ Podtatranská Oľga Korbová. „Prvýkrát, keď prišli na ľad, to bolo strašné, museli sme ich nosiť ako špalíky,“ usmial sa pri spomienke na prvý tréning skúsený tréner Jozef Ivan z hokejového klubu. „Museli sme im ukazovať, aby nechodili ako tulene, aby zohýnali kolienka. To boli tie základy, ktoré museli zvládnuť. Teraz, po 10-12 tréningu korčuľujú už na svoj vek veľmi dobre. Sme veľmi spokojní, že urobili takýto pokrok. Boli disciplinovaní, to je základ. Veľká vďaka patrí aj pani učiteľkám a spolupracovníkom za to, že to takto zvládli,“ pochválil tréner celé zázemie projektu. „Je to po prvýkrát v histórii, čo mesto Poprad spustilo projekt výcviku korčuľovania detí z materských škôl v takomto veľkom rozsahu. Materská škola na Podtatranskej ulici bola prvá, ktorá sa zapojila a hneď s najväčším počtom – 57 detí. Hneď po tejto škôlke bude v tréningoch na zimnom štadióne pokračovať Materská škola na Dostojevského ulici. Tréningy prebiehajú aj pri Aréne Poprad, kde sa učia korčuľovať deti z ďalších materských škôl mesta Poprad,“ doplnil Jozef Pavlík. „Je to super pre deti. Majú aspoň do budúcnosti nejaký základ. Chodíme korčuľovať aj do mesta na klzisko, takže chytilo ju to za srdce,“ povedal sledujúc korčuliarske pokroky dcéry Matúš Dunaj. „Bolo by len dobré, keby mesto pokračovalo v týchto aktivitách. Tie deti, to vidieť od začiatku, sa zlepšujú každým korčuľovaním a baví ich to“, doplnil ďalší rodič Martin Franko. „Našim zámerom bolo dať deťom priestor pre športové aktivity a využiť tak kvalitné podmienky, ktoré v Poprade na takúto výučbu máme. Sme radi, že projekt sa ujal a malým Popradčanom pomôžeme s prvými krokmi na ľade,“ uviedol na začiatku projektu popradský primátor Anton Danko. Mesto Poprad ponúklo tento projekt všetkým MŠ v meste. Výučbu v trvaní 8 -12 hodín zabezpečujú skúsení tréneri z hokejového klubu. V tomto roku využilo ponuku 196 detí, už teraz je záujem o kurz korčuľovania aj v budúcom roku. Všetky finančné náklady týchto kurzov znáša popradská samospráva a pre deti je tak výuka korčuľovania zadarmo.

reportáž v TV POPRAD:  http://www.youtube.com/watch?v=8ZbZ7ZxqFIU

 

 

 

 

 

foto: Noviny Poprad

 

 

 


 
 

V septembri by malo do škôl nastúpiť 524 prvákovVytlačiť
 

V 9 základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2014/15.

Prehľad o zápise do 1. roč. v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad


Školský rok                                      2014/15                       2013/14          Rozdiel oproti min.šk.r.
Počet zapísaných detí                      526                                474                               + 52
Odklad                                                  51                                   43                               +   8
Nástup po odklade                            49                                   37                               + 12
Predpokladaný nástup do 1.r.       524                                 468                               + 56

Odchod z 9. ročníka                                                                449                                -  51

„V školskom roku 2013/14 ukončí 9. ročník 449 žiakov a  v školskom roku 2014/15 nastúpi 524 žiakov, čo je nárast žiakov o 75 žiakov. Po prvýkrát po dlhom niekoľkoročnom období teda príde do škôl viac detí, ako z nich odíde, pretože za posledné školské roky sme zaznamenávali opačný trend, kedy počty nastupujúcich žiakov (1.r.) boli menšie ako počty tých, ktorí zo základných škôl odchádzali (9.r.),“ uviedla PaedDr. Edita Pilárová, vedúca OŠMaŠ MsÚ v Poprade.
V školskom roku 2013/2014 študovalo na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti popradskej samosprávy 4360 žiakov.


 
 
Položky 151-155 z 758

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 3
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Nedeľa 29.3.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 3
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 30.3.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 31.3.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 1.4.
Dr.Max - Námestie sv.Egídia
Námestie svätého Egídia 16/37,
058 01 Poprad

052/285 85 89

Pondelok - Piatok
7:30 - 17:00

Sobota - Nedeľa
zatvorené

Štvrtok 2.4.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 3.4.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 4.4.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 5.4.
Dr.Max - Námestie sv.Egídia
Námestie svätého Egídia 16/37,
058 01 Poprad

052/285 85 89

Pondelok - Piatok
7:30 - 17:00

Sobota - Nedeľa
zatvorené

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

37702252

29.3.2015
Úvodná stránka