Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Festival LETO V POPRADE 2013 v plnom prúdeVytlačiť
 

Kultúrny festival LETO V POPRADE 2013 je v plnom prúde. Dramaturgia, ktorá Popradčanom i návštevníkom mesta priniesla pravidelnosť v podobe filmových štvrtkov, hudobných piatkov, divadelných sobôt i folklórnych nedieľ, sa stretla s pozitívnym ohlasom. Dôkazom toho je aj záujem návštevníkov o jednotlivé podujatia. Tie prebiehajú predovšetkým na novom pódiu v priestore medzikostolia na Námestí sv.Egídia. Počas leta by kultúru do mesta malo priniesť spolu takmer 600 účinkujúcich. Fotogalériu z už uskutočnených podujatí nájdete tu.


 
 

Architektonická súťaž budúcu podobu medzikostolia neukázala Vytlačiť
 

Architektonicko - urbanistická súťaž na revitalizáciu priestoru medzikostolia na Námestí sv. Egídia v Poprade nemá víťaza. Do verejnej anonymnej súťaže síce prihlásili autori spolu 8 návrhov, no tie 6-člennú porotu nepresvedčili. „Povieme pravdu, boli sme sklamaní z predložených návrhov. Možno dva návrhy boli po tej profesnej i formálnej stránke také, že znesú prísnejšie kritériá,“ uviedol predseda odbornej poroty Ing.arch Ján Veselovský. Stanovisko poroty tak nebolo prekvapením. „Odborná porota nedoporučuje mestu ani jeden z týchto návrhov na ďalšie spracovanie ako záväzný podklad pre verejné spracovanie. Ani jeden z týchto návrhov nie je taký, aby sa z neho dal vziať podklad pre riešenie celého námestia. Sú tam niektoré dielčie veci, ale v konečnom dôsledku ani jeden nie je urobený tak, aby priniesol nejaké nadčasové, prevratné riešenie do celého námestia. Takže nedoporučujeme ani v jednom z týchto návrhov pokračovať ďalej,“ doplnil Veselovský.  Porota posudzovala návrhy podľa 4 kritérií - urbanistické riešenie priestoru, architektonicko-výtvarné riešenie priestoru(zapracovanie pódia, zapracovanie zelene, drobná architektúra),  realizovateľnosť projektu, miera flexibility a adaptability návrhu.        Samotné hodnotenie prebiehalo dvojkolovo. V prvom kole, v týždni od 23.7.  do 31.7.2013 do 16:00, vyjadrila svoje sympatie k návrhom verejnosť prostredníctvom verejného hlasovania na webovom sídle mesta www.poprad.sk ako aj  prostredníctvom hlasovacích lístkov uverejnených v mestských novinách. V tomto hodnotení získal najviac hlasov návrh č.8 - 1710. V druhom kole hlasovala odborná porota. Po sčítaní všetkých bodov dopadla súťaž takto:
1.návrh č.4  - 357 bodov- autori Ing. arch. J.Kovalčík, Ing. arch. A.Heldáková, Ing. M.Makara
2.návrh č.7 – 239 bodov -Ing. arch. R. Ivan
3.návrh č.8 – 176 bodov- Ing. L.Lackovičová, R.Demeter
4.návrh č.1 – 144 bodov - Ing. arch. R.Kruliac, Ing. Ľ.Gontkovský
5.návrh č.5 – 129 bodov - OSA ateliér
6.návrh č.3 – 123 bodov - AVART architektonická kancelária
7.návrh č.6 – 102 bodov - Ing. J Petrík
8.návrh č.2 – 33 bodov - Bc. D.Kuklová, Bc. I.Murínová, Bc. M.Zúbek
Keďže porota neodporučila žiadny návrh na realizáciu, podľa pravidiel súťaže bude odmena 2000 eur prerozdelená medzi všetkých autorov. Mesto Poprad však aj napriek záverom súťaže vo svojom zámere revitalizácie centra chce pokračovať ďalej. V zmysle zákona o verejnom obsatarávaní pripravuje výber projektanta na spracovanie projektu revitalizácie medzikostolia a priestoru fontány. V priestore medzikostolia bude zatiaľ prioritou výmena  poškodenej dlažby.


 
 

Kino na kolesách odišlo, filmové štvrtky na námestí pokračujú Vytlačiť
 

Mesto Poprad bolo v uplynulých dňoch zastávkou tradičného Bažant Kinematografu. Premietanie filmov zo štýlového retro autobusu ŠKODA-RTO , ktorý je prispôsobený na profesionálnu kinoprojekciu, pritiahlo do centra Popradu takmer 2000 divákov.  „Premietame tento rok posledný krát z 35mm filmov, budúci rok sa už kópie nebudú vyrábať, budú už len DVD, takže aj my pôjdeme z nich,“ uviedol Daniel Móri z Bažant Kinematografu. Tento rok premietlo kino na kolesách v Poprade spolu 5 českých a slovenských filmov - POLSKI FILM, VIDITEĽNÝ SVET, LÓVE, U MNĚ DOBRÝ a SAMOTÁRI. Milovníci popen-air premietania však nemusia smútiť. Leto v Poprade im v rámci filmových štvrtkov ponúkne ešte štyri večery v medzikostolí, počas ktorých budú môcť vidieť filmy PROBUDÍM SE VČERA, ATRAMENTOVÉ SRDCE, MESTO ANJELOV A DOKONALÝ TRIK. 


 
 

V centre mesta pribudol nový mobiliár i zeleňVytlačiť
 

Mesto Poprad pokračuje v revitalizácii zelene a oddychových plôch na Námestí sv. Egídia. Ešte pred letom tak v centre mesta pribudol ďalší nový mestský mobiliár vrátane zelene. „Na námestie sme umiestnili 5 elipsovitých setov parkových lavičiek, 17 parkových lavičiek s operadlom, 10 kvetináčov spolu s listnatými stromami, 8 kvetinových pyramíd, 3 ihličnaté stromy a k tomu spolu 17 odpadkových košov,“ vyratúva novinky Kristína Horáková z odboru výstavby MsÚ v Poprade. Mesto vychádza v ústrety aj cyklistom, ktorým na námestí chýbalo viac stojanov na bicykle. „Inštalovali sme spolu 6 nových stojanov, ktoré sme rozmiestnili v centre,“ dopĺňa Horáková.
Popradská samospráva tak postupnými krokmi pokračuje vo zveľaďovaní námestia. V roku 2007 zrealizovala v centre mesta prvú výsadbu okrasných cibuľovín, v roku 2008 doplnila  zeleň o 35 vzrastlých stromov, o rok na to putovali na stĺpy verejného osvetlenia závesné kvetináče, v roku 2010 pribudol nový mobiliár v podobe lavičiek a košov v okolí fontány, v roku 2012 sa novým mobiliárom vrátane vzrastlých stromov podarilo skrášliť Ulicu 1.mája.
V zveľaďovaní námestia chce samospráva pokračovať ďalej. Mesto Poprad pripravuje súťaž pre architektov, od ktorej očakáva návrhy riešení priestoru medzikostolia.  Okrem úpravy medzikostolia je prioritou radnice úprava fontány a jej okolia. Samospráva už oslovuje odborníkov, od ktorých chce návrhy na komplexné riešenie tohto priestoru. Základnou podmienkou je, aby fontána bola dynamická, osvetlená a v okolí ponúkala viac miesta pre oddychujúcich ľudí.


 
 

Prázdninový režim MŠ a CVČVytlačiť
 

Blížiace sa prázdniny menia režim aj v zariadeniach pre najmenších Popradčanov. „O umiestnenie dieťaťa do materskej školy počas letných prázdnin požiadalo približne 40% rodičov 1390 detí navštevujúcich MŠ v Poprade. Oddelenie školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade preto koordinovalo zabezpečenie letnej činnosti v materských školách presne podľa nahláseného počtu detí,“ informovala Edita Pilárová, vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu. Vychádzajúc zo skúseností z predchádzajúcich rokov sa však dá očakávať, že do materských škôl napokon nastúpi menej detí, ako rodičia skutočne nahlásili. Činnosť v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad bude zabezpečená nasledovne:
Júl – MŠ na: Jarnej ulici, Letnej ulici, Tajovského ulici, Podtatranskej ulici,  v Poprade -                       
                    -   Matejovciach na Lidickej ulici, v Poprade – Veľkej na Tranovského ulici,
August - MŠ na: Ulici mládeže 2349/5, Záborského ulici, Dostojevského ulici, Okružnej
                        ulici, v Poprade - Spišskej Sobote na Vagonárskej ulici.
Uzatvorená počas hlavných prázdnin júl – august 2013 bude Materská škola na Ulici mládeže 2614/11.
Detské jasle na Ulici mládeže 2349/5  budú uzatvorené v termíne  od 8. -   28. júla  2013,  v auguste budú v prevádzke štandardne.
Deti budú môcť počas letných prázdnin tráviť voľný čas aj v desiatich 5-dňových mestských táboroch organizovaných Centrom voľného času v Poprade.  Mestské tábory sú tematicky odlíšené a deti v nich môžu absolvovať hry s umením, turistické výlety, tvorivé dielne, zdokonaliť sa v rôznych športoch, ale napríklad aj v jazde na bicykli. Deväť táborov je už plne obsadených, posledné voľné miesta sú v tábore venovanom volejbalu. Podrobnosti nájdu rodičia na webovom sídle www.cvc-poprad.sk .


 
 
Položky 151-155 z 669

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Streda 27.8.
Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 28.8.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 29.8.
Sunpharma-Tesco
Teplická cesta 3,
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 30.8.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 31.8.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

27612386

27.8.2014
Úvodná stránka