Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Matejovčania sa môžu cítiť bezpečnejšieVytlačiť
 

Od 2. septembra bol v budove obvodného úradu v mestskej časti Matejovce znovuotvorený stály okrsok popradskej mestskej polície s nonstop 24 hodinovou službou. Slúžiť tu bude sedem mestských policajtov. „Na základe podnetov občanov a výsledkov City Monitoru som sa rozhodol, že vrátime naspäť stálu službu mestskej polície do Matejoviec. Spoluobčania z tejto mestskej časti pociťovali zvýšenú obavu o svoju bezpečnosť už viac rokov. Je namieste, že im vrátime pocit bezpečia,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko. Stály okrsok MsP obnovili po troch rokoch a poslanci na augustovom mestskom zastupiteľstve z tohto dôvodu schválili zvýšenie rozpočtu pre MsP. Radnica sa usiluje o bezpečnosť svojich obyvateľov v celom meste, v Matejovciach je situácia náročnejšia vzhľadom na početnosť rómskeho etnika. „Najviac priestupkov zaznamenávame voči občianskemu spolunažívaniu a proti majetku, ale aj v chove psov. Preto občania cítili potrebu, aby tu bola policajná služba nonstop. V septembri plánujeme tiež umiestniť kameru na Matejovskom námestí a i tak zvýšiť bezpečnosť obyvateľov,“ vysvetlil náčelník MsP Jaroslav Marušin. Ďalšie informácie k tejto téme prinesie najbližšie vydanie týždenníka NOVINY POPRAD. (mar)


 
 

MsZ schválilo zámenu budovy okresného úradu za kasárne a katasterVytlačiť
 

Mestské zastupiteľstvo schválilo zámenu nehnuteľností, v rámci ktorej získa mesto areál bývalých Dukelských kasární na Ul. 29. augusta v Poprade a budovu katastra v centre mesta. Ministerstvo vnútra získa na oplátku od mesta objekty bývalého Okresného úradu Poprad a Obvodného úradu Poprad na Nábreží Jána Pavla II. v Poprade. Všeobecná hodnota nehnuteľností v majetku mesta je určená Znaleckým posudkom vo výške 3 052 466,83 €.

Ministerstvo vnútra prejavilo záujem o objekty v súvislosti s realizáciou programu ESO (Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa), ktorého cieľom je vytvorenie jednotnej a prehľadnej štruktúry miestnych orgánov štátnej správy sústredením pôsobností vybraných orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy do jedného štátneho úradu na miestnej úrovni, ktorý bude vykonávať pôsobnosť na prevažnej väčšine úsekov štátnej správy.

Mesto Poprad uvedenou zámenou získa do vlastníctva aj druhú časť areálu Dukelských kasární, čím dôjde k zceleniu tohto územia o celkovej výmere 65 648 m2. Keďže odhadované náklady na prípravu územia, teda asanáciu kasárenských objektov a odstránenie rozsiahlych betónových plôch s možnou environmentálnou záťažou predstavujú viac ako milión eur, mesto nemôže túto prípravu zabezpečiť. Poslanci preto schválili návrh na zriadenie komisie na prípravu súťažných podmienok a na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj s podmienkou vypracovania urbanisticko – architektonického návrhu riešenia územia, asanácie objektov, prípravy územia a následnej realizácie zámeru. „Podľa môjho názoru, ide o jedno z najlukratívnejších území v meste. Preto sa aj tá komisia vymenovala v takom veľkom zložení, aby sa posúdili všetky návrhy. Myslím, že do tohto územia by mohla prísť bytová výstavba. Dúfam, že sa developeri pobijú o toto územie a mesto získa dostatok finančných prostriedkov,“ informoval primátor Popradu Anton Danko. Do budovy katastra by sa mal presťahovať sociálny odbor MsÚ v Poprade, ktorý tak bude sídliť prakticky v centre mesta a bude ešte bližšie k občanom.


 
 

Spišská Sobota má reprezentatívny vjazdVytlačiť
 

Cesta vedúca Ulicou pod bránou do Spišskej Soboty je hotová. Vďaka zrekonštruovanej komunikácii a novému pravostrannému chodníku dostala táto historická mestská časť skutočne jedinečný a po rokoch aj bezpečnejší vstup. Kvôli chodníku pre peších a možnosti parkovania pozdĺž cesty je jednosmerná.

Náklady na vybudovanie dosiahli vyše 213 tisíc eur. Primátor Popradu Anton Danko počas štvrtkového odovzdania nového vjazdu do užívania konštatoval: „Nástup do najkrajšej mestskej časti je naozaj reprezentatívny a Spišská Sobota ako pamiatková rezervácia si ho zaslúžila. Ulicu pod bránou sme sa rozhodli zjednosmerniť z čisto praktických technických dôvodov. Vznikol chodník, ktorý tu doteraz nebol, ale tým pádom nezostalo dostatok priestoru pre autobusy MHD, ktoré by sa na nej neobišli.“

Vedúca odboru výstavby MsÚ Kristína Horáková zhrnula, že predmetom rekonštrukcie, ktorá sa začala v apríli tohto roku a trvala do konca augusta, bola samotná vozovka vrátane spodných vrstiev, nový pravostranný chodník a šestnásť parkovacích miest, ktoré sú verejne prístupné. Šírkové usporiadanie komunikácie si vyžiadalo riešiť Ul. pod bránou ako jednosmernú s výjazdom cez Slavkovskú a Matejovskú ulicu. Vedúca odboru doplnila: „Rekonštrukciou prešla aj Slavkovská ulica. Navyše podľa požiadaviek pamiatkarov bolo osadené nové verejné osvetlenie. Sú na nej umiestnené tri svietidlá, dve na historizujúcich stĺpoch, ktoré ladia so Sobotským námestím. Rekonštrukcia Slavkovskej ul. vrátane osvetlenia stála takmer 66 tisíc eur.“ (mar)

Ďalšie detaily k tejto téme prinesie aktuálne vydanie týždenníka NOVINY POPRAD.

foto: NOVINY POPRAD


 
 

Nové detské ihriská v mesteVytlačiť
 

V mestskej časti Veľká odovzdala samospráva v posledných augustových dňoch do užívania nové detské ihrisko. Vzniklo v mieste zanedbaného parku na Ul. na letisko a mesto na jeho vybudovanie vynaložilo takmer 138 tisíc eur. Na ihrisku sa nachádzajú prvky pre malé deti do 6, ale aj pre staršie do 15 rokov. Vedúca odboru výstavby MsÚ v Poprade Kristína Horáková uviedla: „Vo Veľkej ihrisko takéhoto rozsahu doteraz nebolo a od začiatku sa teší veľkej obľube. Súčasťou stavby je kompletná rekonštrukcia chodníkov, osadenie detských prvkov, vrátane bezpečnostných dopadových plôch, v strede s atypickým altánkom na vrchu s kohútom, ktorý ukazuje smer vetra. Sú tu lavičky, vysadená popínavá zeleň, sadové úpravy, pribudli i nové prvky verejného osvetlenia, keďže išlo o tmavý park. Tiež kamerový systém, čím bude celé ihrisko pod dohľadom mestskej polície.“ Nové ihrisko vo Veľkej si obhliadol aj primátor Popradu Anton Danko. „Mestská časť Veľká si zaslúžila detské ihrisko a dôkazom správnosti môjho tvrdenia je i to, že už počas výstavby tu bolo nespočetne veľa detí. Ešte bude potrebné doplniť oplotenie, ktoré je len v jednej časti, po celej dĺžke. Ul. na letisko je veľmi frekventovaná a pri takýchto stavbách je bezpečnosť detí prioritou. Vo Veľkej ukončujeme i ďalšiu investíciu – zásadnú rekonštrukciu Tranovského ulice. V tejto mestskej časti sa aj vlani realizovalo viac investičných akcií. Pokračovať bude ešte rekonštrukcia futbalového štadióna, kde pribudne umelá hracia plocha s osvetlením. Mala by byť hotová na budúcu jar," uviedol primátor.       

Koncom augusta pribudla herná zostava pre deti do 6 rokov aj na Námestí sv. Egídia. Primátor dodal, že takýto nový prvok si všimli v Čechách a keď sa osvedčí, môžu sa pridať na námestie na budúci rok aj ďalšie. Vo výstavbe sú detské ihriská v Strážach a na Tomášikovej ulici. (mar)

Ďalšie informácie k tejto téme prinesie aktuálne vydanie týždenníka NOVINY POPRAD


 
 

Záujmové krúžky v CVČ sú o polovicu lacnejšieVytlačiť
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo Všeobecným záväzným nariadením mesta Poprad č. 5/2014 zníženie príspevkov na činnosť centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad o 50 %. V praxi to znamená, že zákonní zástupcovia detí a žiakov, žiaci a osoby do 30 rokov veku od 1. 9. 2014 uhrádzajú príspevok na činnosť CVČ upravenými sumami v nasledujúcej výške:

a) dieťa materskej školy, žiak základnej školy, žiak strednej školy (do 1.9. 14 – 4,–€) 2,00 €

b) žiak základnej školy a žiak strednej školy so vzdelávacím poukazom (do1.9.14 -1,–€) 0,50 €

c) osoba do 30 rokov veku s príjmom (do 1.9. 14 – 12,–€) 6,00 €

d) osoba do 30 rokov veku bez príjmu (do 1.9. 14 – 4,–€) 2,00 €.

„Samospráva pristúpila k úprave predovšetkým v snahe sprístupniť zmysluplné využívanie voľného času pod pedagogickým a odborným vedením čo najväčšiemu počtu detí a mládeže,“ uviedla vedúca oddelenia školstva Edita Pilárová. „Chceme takto tiež vyjsť v ústrety deťom zo sociálne znevýhodnených rodín a tiež viacpočetným rodinám,“ doplnila Pilárová. Úprava výšky príspevku by mala tiež pomôcť stabilizovať počet záujemcov o služby CVČ po minuloročnom poklese žiakov spôsobenom zmenou legislatívy, ktorá negatívne ovplyvnila účasť detí s trvalým pobytom v iných obciach na záujmovom vzdelávaní v CVČ v Poprade.

Záujmové útvary na školský rok 2014/15 otvára CVČ v Poprade pre deti predškolského veku, pre žiakov základných škôl a pre mládež. Z pripravovaných noviniek je potrebné spomenúť krúžky disc golfu, biliardu a lukostreľby. Medzi navrhnutými záujmovými útvarmi na nový školský rok sú aj capoeira, mladý modelár, rybársky krúžok, pohybová príprava či tvorba web stránok. Viac o bohatej ponuke záujmových útvarov CVČ v Poprade nájdu záujemcovia na http://www.cvc-poprad.sk/ Popradské CVČ sídli v priestoroch na Ul. mládeže 2688/13. Každého, kto sa zaujíma o jeho činnosť a má záujem o účasť v záujmových útvaroch (krúžkoch) otvorených pre školský rok 2014/ 2015, pozýva CVČ od pondelka 8.9. do piatku 12.9.2014 v čase od 13:00 do 18:00 hod. na návštevu svojich priestorov.

 


 
 
Položky 156-160 z 855

Twitter instagram

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Nedeľa 4.10.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 5.10.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 6.10.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 7.10.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 8.10.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 9.10.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 10.10.
Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 11.10.
Lekáreň na autobusovej stanici
Wolkerova 466,
058 01 Poprad

052/482 2360

Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

45716821

4.10.2015
Úvodná stránka