Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Pripravované investície zveľadia mestoVytlačiť
 

Mesto Poprad pripravuje súťaž pre architektov, od ktorej očakáva návrhy riešení priestoru medzikostolia. O tom, ktorý návrh bude napokon zrealizovaný, budú môcť rozhodovať aj obyvatelia mesta svojim hlasovaním. „Ideme do toho z troch dôvodov. Prvým je bezpečnosť, pretože hlavne v zimných mesiacoch je tento priestor pre ľudí kvôli stavu povrchu doslova nebezpečný. Ďalším dôvodom je teda komfort ľudí prechádzajúcich námestím. Tento priestor chceme zároveň pripraviť aj na konanie rôznych podujatí, čo je tretí dôvod očakávanej súťaže. Budeme radi, ak dostaneme čo najviac najrôznorodejších návrhov. Či to bude celé zastrešené, či tam bude prírodný amfiteáter, mobilný amfiteáter alebo stánky, jednoducho necháme to na kreativite architektov. Jednou z podmienok však bude, aby sa v rovnakom duchu dalo pokračovať ďalej,“ vysvetľuje primátor Popradu Anton Danko.  „Tá súťaž by mala vytvoriť základ pre postupnú rekonštrukciu celého námestia, pretože aj to je v zlom stave. Povrchové úpravy, farebnosť a vôbec štýl celého námestia, to všetko by mala predznamenať už podoba medzikostolia,“ dopĺňa primátor. O tom, ktorý návrh bude napokon zrealizovaný, rozhodnú obyvatelia mesta. Víťazný návrh získa odmenu 2000 eur. Keďže zároveň začína aj výstavba v mieste bývalého OD Prior, bude samospráva architektom odporúčať, aby sa spojili aj s autorom návrhu tohto objektu, aby koncepty navzájom spolu ladili.
Okrem medzikostolia chce radnica na námestí upraviť aj fontánu a jej okolie. „Tá fontána    v Poprade len ťažko spĺňa parametre toho, čo od fontány očakávame. Naše námestie by si zaslúžilo niečo lepšie. Oslovujeme odborníkov, od ktorých chceme návrhy na komplexné riešenie tohto priestoru. Základná podmienka je, aby fontána bola dynamická a osvetlená, aby bolo okolo fontány  viac miesta pre ľudí. Pokojne sa môže to riešenie rozšíriť ešte viac do priestoru. Podmienkou je zachovanie prechodových línií pre chodcov a dopravnú obsluhu“, hovorí primátor Popradu na tému pripravovaných investícií do popradského námestia.
Samospráva chce zveľadiť aj priestor medzi autobusovou a vlakovou stanicou. Po tom, čo sa podarilo odkúpiť budovu bývalej železničnej polície, rokuje mesto aj o odkúpení ďalších dvoch priľahlých budov. „Priestor medzi stanicami je hanbou mesta, preto to chceme napraviť informačne aj esteticky. Okrem zelene tam chceme osadiť príslušný mobiliár a reprezentatívnu informačnú tabuľu tak, aby tam turisti prichádzajúci do mesta získali o Poprade tie najdôležitejšie informácie,“ uzatvára primátor. Samospráva zároveň vyzýva aj SAD POPRAD, aby na zveľadenie tohto priestoru nadviazala úpravou svojho objektu.


 
 

Obyvatelia stiahli odvolanie, môže sa búrať a stavaťVytlačiť
 

Obyvatelia polyfunkčného domu Centrum, ktorí v posledný deň možnej lehoty využili svoju zákonnú možnosť a podali odvolanie k vydaniu stavebného povolenia na výstavbu obchodného centra v mieste bývalého OD Prior,  svoje odvolanie stiahli. V praxi to znamená, že stavebné povolenie na hlavný objekt obchodného centra nadobudlo právoplatnosť. Namiesto minimálne 2 mesačného procesného oneskorenia kvôli spomenutému odvolaniu tak stavebník môže začať s búracími prácami. „Búracie povolenie je platné, avšak bez právoplatného stavebného povolenia by bolo neúčelné, aby v búraní investor pokračoval, keďže časť  stavebných prác staticky nadväzuje na postupné odstraňovanie tohto objektu, “  vysvetlila Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby MsÚ v Poprade. Podľa dostupných informácií chce investor pokračovať s prácami už v polovici júla.


 
 

Pietna spomienkaVytlačiť
 

Za účasti talianskeho veľvyslanca na Slovensku Roberta Martiniho sa v sobotu 22. júna pri železničnej stanici v Poprade uskutočnila pietna spomienka na slovenských vojakov bojujúcich v 1. svetovej vojne pri rieke Piava. Pietnej spomienky sa zúčastnili predstavitelia mesta Bassano del Grappa, ako aj viceprimátor mesta Poprad Adrián Kromka. Spomienka na najťažšie boje 1.svetovej vojny bola súčasťou popradského festivalu Viva Italia.

(foto Noviny Poprad)


 
 

Otvorený list zamestnancov ZŠ s MŠ v Poprade- MatejovciachVytlačiť
 

Mesto Poprad obdržalo dňa 17.6.2013 otvorený list od zamestnancov zo Základnej školy s materskou školou na Koperníkovej ulici v Poprade -Matejovciach. Tí v ňom vyjadrili podporu riaditeľovi školy, vyjadrili nesúhlas s postojom dvoch pedagógov snažiacich sa zdiskreditovať súčasného riaditeľa prostriedkami v rozpore so základnými princípmi etiky a morálky, dištancovali sa od praktík  využívaných Mgr.Dudzikovou a Mgr.Dudzikom používaných k ovplyvňovaniu verejnej mienky občanov Matejoviec, odmietli byť nápomocní pri presadzovaní ich osobných záujmov a ubezpečili zriaďovateľa i rodičov žiakov, že aj napriek udalostiam, ktoré negatívne vplývajú na ich prácu , si každý plnil a plní svoje povinnosti maximálne zodpovedne. Otvorený list podpísalo 45 z 52 zamestnancov ZŠ s MŠ, pričom 3 zamestnanci neboli v čase podpisovania prítomní na pracovisku.  Vyššie spomínaný list podporili samostatným vyjadrením aj členovia ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ s MŠ na Koperníkovej ulici v Poprade -Matejovciach a Mgr. Dudzikovej doporučili zmeniť zamestnávateľa.

Čo predchádzalo otvorenému listu:

Na plenárnom stretnutí dňa  12.6.2013, ktoré zvolal riaditeľ školy na návrh pedagogických zamestnancov a zriaďovateľa s cieľom informovať rodičov o aktuálnom dianí na škole, niektorí rodičia žiakov tejto základnej školy obvinili riaditeľa školy z dlhodobého zneužívania detí, rasizmu, ohrozovania mravnej výchovy a xenofóbie. Z nepochopiteľných dôvodov sa žiadny z rodičov, ktorí boli presvedčení  o pravdivosti týchto informácií, neobrátil na políciu ihneď, aby mohla danú vec vyšetriť . Rovnako zarážajúce v prípade týchto obvinení bolo aj to, že o týchto problémoch po celý čas nevedel triedny učiteľ, výchovný poradca a žiadna zmienka sa neobjavila ani v na to určenej emailovej schránke, ktorá slúži práve na tieto účely. S týmito obvineniami prišiel až po niekoľkých mesiacoch vo forme údajného listu žiakov p. Dudzik, ktorému končí pracovná zmluva a ktorý je zhodou okolností synom bývalej riaditeľky sporiacej sa so zriaďovateľom v súvislosti s jej nevymenovaním do funkcie. Keďže však celý spôsob prezentácie týchto obvinení niesol  znaky toho, že môže ísť o pokračovanie účelových útokov na vedenie školy, zriaďovateľ sa rozhodol  počkať na dôkladné prešetrenie všetkých obvinení a následne zaujať jasné a nekompromisné stanovisko.  Pedagogický kolektív už na tomto rodičovskom združení svojim demonštratívnym odchodom z miestnosti, kde p.Dudzik informoval o obvineniach, vyjadril svoj nesúhlas s jeho prístupom k riešeniu problémov v škole a postavil sa na stranu riaditeľa školy. Riaditeľ školy podal v tejto súvislosti trestné oznámenie za ohováranie na neznámeho páchateľa. Zároveň požiadal zriaďovateľa o iniciovanie kontroly Štátnou školskou inšpekciou vo veciach výchovy a vzdelávania, predovšetkým s ohľadom na vznesené obvinenia.

Problémy v ZŠ s MŠ na Koperníkovej ulici začali po tom, čo zriaďovateľ vyhlásil výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa tejto školy,  keďže 5. februára skončilo funkčné obdobie vtedajšej riaditeľky Márie Dudzikovej. Po vyhodnotení konania rada školy navrhla do funkcie jedného z dvoch úspešných kandidátov.  Primátor Popradu Anton Danko sa rozhodol do funkcie riaditeľa vymenovať v poradí druhého úspešného kandidáta - Petra Husára. Dôvody, ktoré viedli primátora mesta k nevymenovaniu v poradí prvého úspešného uchádzača do funkcie boli dlhodobé, podporené opakovanými výsledkami následných kontrol, ktorých výsledky boli predložené aj mestskému zastupiteľstvu. Už pred rokom mesto zvažovalo odvolanie riaditeľky kvôli opakovanému nedodržiavaniu všeobecne záväzných predpisov, za čo zodpovedá práve riaditeľ. Vtedy to samospráva riešila ešte dôrazným upozornením. Keďže povinnosťou samosprávy je chrániť a zveľaďovať majetok mesta, štatutár mesta nevidel inú možnosť, ako v tomto prípade takto konať. Samospráva je presvedčená, že postupovala zákonne a je pripravená svoj postup obhájiť. Mestský úrad v Poprade prijal v tejto súvislosti pred časom aj petíciu občanov nespokojných s priebehom výberového konania na post riaditeľa Základnej školy na Koperníkovej ulici v Poprade-Matejovciach. Mesto Poprad plne rešpektuje právo na názor vyjadrený formou tejto petície. Tak ako samospráva rešpektuje názor občanov podpísaných pod petíciu, musí rešpektovať aj všeobecne-záväzné predpisy, ktoré vytvárajú základný právny rámec fungovania samosprávy. Inšpektorát práce, ktorý vykonal kontrolu na MsÚ v Poprade, nezistil nedostatky súvisiace s výberovým konaním na miesto vedúceho zamestnanca – riaditeľa ZŠ s MŠ Koperníkova v Poprade – Matejovciach.

Súbor na stiahnutie Otvoreny_list.pdf Otvoreny_list.pdf (418.1 kB)

 
 

Právna poradňa má cez prázdniny prestávkuVytlačiť
 

Bezplatná právna poradňa, ktorú pre občanov s trvalým pobytom v meste Poprad zabezpečuje samospráva každú prvú stredu v mesiaci, bude mať cez prázdniny prestávku.  Poradňa, ktorá pomáha Popradčanom už ôsmy rok, sa na nedostatok klientov nemôže sťažovať.  „Aj napriek tomu, že bol prijatý zákon o právnej pomoci v hmotnej núdzi a vznikli aj ďalšie inštitúcie poskytujúce bezplatné poradenstvo, musíme povedať, že záujem o našu právnu poradňu neutícha.  Najčastejšie pomáhame  radami z oblasti občianskeho, rodinného a pracovného práva,“ vysvetlila JUDr. Adela Bednárová, vedúca právneho oddelenia na MsÚ v Poprade. Bezplatná právna poradňa privíta prvých klientov po prázdninách v stredu 4.septembra 2013, opäť v tradičnom čase od 14: do 16:00 hod.


 
 
Položky 196-200 z 699

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram
Slovensko chce zriadiť logistickú základňu pre potreby NATO v Poprade. Súhlasíte s takouto formou podpory aliancie?
 
 
828

 
 
 
2897

 
 
 
27

 

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Štvrtok 30.10.
Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 31.10.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 1.11.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 2.11.
Lekáreň Nemocnica Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 3.11.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 4.11.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 5.11.
Dr.Max - Monaco (pri ZŠ Francisciho)
Francisciho 22,
Poprad

052/285 85 85

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 6.11.
Corrib - na križovatke ulíc Francisciho a Levočská v obytnom komplexe CORRIB TOWER
Levočská 26A,
Poprad

0948 217 858

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

29647184

30.10.2014
Úvodná stránka