Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Školy zlepšujú podmienkyVytlačiť
 

Prázdninové obdobie nie je v popradských školách obdobím zaháľania. Už tradične sa v nich práve v tomto období realizujú rôzne údržbárske práce a opravy, ktoré počas školského roka nie sú možné. A tak sa podľa potreby mení podlahová krytina, maľuje,  menia sa okná. „Od 1. júla 2013 sa z kapitálových výdavkov rekonštruuje strecha ZŠ s MŠ na Vagonárskej ulici v Poprade – Spišskej Sobote i prestavba služobného bytu na triedy a na sociálne zariadenia MŠ v tej istej škole v celkovej výške 130 000€. Z bežných výdavkov sa bude opravovať strecha na Materskej škole na Tranovského ulici v Poprade – Veľkej," informuje vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu MsÚ Poprad Edita Pilárová.  Nie sú to však jediné investície. V uplynulom školskom roku sa v dvoch školách úspešne začali realizovať projekty Premena tradičnej školy na modernú. Z týchto projektov získali v uplynulom školskom roku finančné prostriedky Spojená škola na Letnej ulici a ZŠ s MŠ na Ulici Fraňa Kráľa v Poprade – Veľkej.  Projekty sú financované Európskym sociálnym fondom a štátnym rozpočtom do výšky 95% a 5% prostriedkov v rámci spolufinancovania poskytuje mesto . Spojená škola, Letná ulica získala zdroje vo výške 282 612,03€/ mesto prispieva sumou 14 874,32 €/ a ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 184 960,81€ / spolufinancovanie 9734,78€/. Projekty sa začali realizovať v roku 2012 a ukončené budú v roku 2014. Hlavným cieľom týchto projektov je čerpanie prostriedkov na vzdelávanie učiteľov i materiálne vybavenie škôl novými technológiami i pomôckami.  Mesto Poprad ďalej získalo v projekte Detské dopravné ihriská 2013  na  zabezpečenie praktického výcviku, výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách 5 003 eur. Tie budú využité  na skvalitnenie praktického výcviku žiakov zakúpením nového technického vybavenia bicyklov  a teoretickej prípravy aktualizáciou výukového programu PRÉMIUM, CD Autoškolák a učebnou pomôckou Dopravná výchova.   Počas uplynulého školského roka sa uskutočnili v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad aj významné opravy a rekonštrukcie v celkovej výške viac ako 600 000€. Po 30 000€ z rezervy prenesených kompetencií získali Spojená škola, Letná ulica a ZŠ s MŠ, Tajovského ulica  na opravy väčšieho rozsahu a  viac ako 550 000€ sa investovalo v rámci kapitálových výdavkov do rekonštrukcií striech, zateplenia, prístavby či modernizácie gastrozariadení v školských jedálňach.

 


 
 

Nové parkovisko pri ZŠ v Spišskej SoboteVytlačiť
 

Každodenná cesta do školy na Vagonárskej ulici v Spišskej Sobote bude pre deti a ich rodičov bezpečnejšia. Dlhodobý problém spôsobený absenciou parkoviska a zastavovaním áut pred školou vyriešila napokon samospráva. „Každé ráno tu bola kritická situácia, žiaci vystupovali z áut na hlavnej ceste, prechádzali cez cestu, bolo to komplikované. Bezpečnosť školákov a škôlkárov sme sa preto rozhodli zvýšiť realizáciou chýbajúceho parkoviska,“ informoval prvý zástupca primátora mesta Poprad Adrián Kromka. „S prípravou stavby sme začali vo februári 2013, samotná realizácia trvala mesiac a výsledkom je parkovisko s 26 parkovacími miestami. Investičný náklad predstavoval sumu 24 968 eur. V rámci stavby bol upravený aj existujúci vjazd do areálu školy, upravený bol aj chodník medzi oplotením a parkoviskom,“  uviedla Kristína Horáková z odboru výstavby MsÚ v Poprade. V súčasnosti tak môžu rodičia auto bezpečne odstaviť na parkovisku a deti odprevadiť do školy bez toho, aby museli prechádzať cez cestu. „Aby nevznikali komplikácie na hlavnej ceste pred školou, zabezpečili sme aj dohľad mestskej polície,“ doplnil prvý viceprimátor Kromka. 
Okrem nového parkoviska sa ZŠ s MŠ na Vagonárskej ulici v Spišskej Sobote môže v tomto roku pochváliť rozšírením kapacity o nové priestory pre škôlkárov, v najbližších dňoch by sa malo zároveň začať aj s realizáciou novej strechy na materskej škole. 

foto: Noviny Poprad


 
 

Cesty a chodníky sú v lepšej kondíciiVytlačiť
 

Cesty a chodníky v Poprade sú v lepšej kondícii. Po uplynulej zime si vyžiadali rozsiahle opravy. Správa mestských komunikácií(SMK) Poprad pripravila na jar zoznam úsekov v najhoršom stave,  ktoré boli predmetom verejnej súťaže. Jej víťaz, spoločnosť STRABAG, ukončila opravy v priebehu uplynulého týždňa. „Podarilo sa opraviť 8165m2 asfaltových krytov ciest a 4523 m2 chodníkov, spolu teda 12 688m2 komunikácií,“ uviedol riaditeľ SMK Peter Fabian.  Cesty sa opravovali na týchto uliciach: Záborského,Rastislavova,Tomášikova, Levočská, Komenského, Velická, Popradskej brigády, Francisciho, ďalej na križovatkách Partizánska/Podtatranská a Široká/Liptovská, tiež na prepojovacej ceste Curie/Ul.1.mája. Teplickú ulicu kvôli poruche sietí a očakávanej oprave nahradila v zozname Kollárova.  Povrchy chodníkov boli opravené na týchto uliciach: Uherova, MPČĽ, Jarná, Dostojevského, Tomášikova, D.Tatarku, Banícka, Tajovského, Šrobárova.
  Cestári však pracovali aj na iných miestach. „Opraviť sa nám podarilo aj časť komunikácií vo vnútrobloku na Baníckej ulici, asfaltovou zálievkou sa opravovali špáry na sídlisku JUH3. Na opravy vo vlastnej réžii použila SMK od začiatku roka už 565 ton obaľovanej zmesi. Aktuálne pracovníci SMK opravujú poškodené schody vytvorené z palisád na Námestí sv.Egídia, do zimy chceme opraviť schody aj na Ul. Popradskej brigády, zrealizovať zábradlie schodov na Dostojevského ulici. Okrem toho je našim zámerom vyčistiť dažďové vpuste pred jeseňou tak, aby ich neupchalo padajúce lístie,“ objasnil ďalšie priority Fabian. Na zimu sa SMK začne pripravovať v októbri, kedy príde na rad navážanie zimného posypu a prestavba vozového parku pre zimné potreby.


 
 

Poprad čítal deťomVytlačiť
 

Mesto Poprad sa zapojilo do celoslovenského projektu „Celé Slovensko číta deťom“. Malá zasadačka MsÚ v Poprade už o 10.-tej hodine privítala 100 školákov zo ZŠ na Komenského ulici, ktorým prišli čítať 1.viceprimátor Popradu Adrián Kromka, učiteľ, spisovateľ a dobrovoľný horský záchranár Jaroslav Švorc, riaditeľka Podtatranskej knižnice Anna Balejová a šéfka projektu Celé Slovensko číta deťom Viera Kučerová.     „Tento projekt vznikol v Poľsku, kde existuje už 12 rokov. Odtiaľ prešiel do Čiech, odkiaľ sme ho preniesli na Slovensko pred tromi rokmi. Táto myšlienka je veľmi dobrá, lebo v deťoch je budúcnosť a my dospelí by sme sa mali snažiť, aby deti dostali vzdelanie. Ako hovorieval už Milan Rúfus, rozprávka nevznikla preto, aby uspávala deti, ale aby prebúdzala nás dospelých,“ povedala Viera Kučerová, ktorá projekt adaptovala na Slovensku. Jeho mottom je ČÍTAJME DEŤOM 20 MINÚT DENNE. „Jednoducho – nie choď a čítaj si, ale poď, budeme si čítať.  Ak Slovensko chce byť kultúrnou a vzdelanou krajinou, nezabezpečia to západné trendy ani televízne seriály, ale zabezpečíme to len my sami. Rodičia, starí rodičia, učitelia, všetci, ktorí máme vplyv na tie deti tým, že budeme rozvíjať ich fantáziu, tvorivé schopnosti, lebo aj matematik aj umelec potrebujú fantáziu. My chodíme čítať po Slovensku a vďakabohu všade sa stretávame s úžasnými deťmi. A také boli aj tie v Poprade,“ doplnila Ivana Janáková, moderátorka a producentka projektu.
Samosprávu pred deťmi zastupoval 1.viceprimátor Popradu Adrián Kromka, ktorý školákom prečítal hneď dva texty. „Mám tri dcéry, takže mám s tým skúsenosti. Aj tieto rozprávky na čítanie som vyberal spolu s mojou dcérou Diankou, sú to jej obľúbené.  Sme radi, že tento projekt prišiel do Popradu, pretože sa snaží upriamiť pozornosť na dôležité postavenie knihy v živote človeka. Už od detstva sú predsa tie rozprávočky zdrojom poznania. Kniha sprevádza človeka po celý život, veď nie nadarmo sa hovorí, že kniha je najlepší priateľ človeka,“ uzavrel prvý viceprimátor. Súčasťou programu bolo aj vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy v Poprade.
Projekt Poprad číta deťom uzatvorilo čítanie pre deti v popradskej nemocnici.


 
 

Letničky strieda výsadba cibuľovín Vytlačiť
 

Kvetinová výzdoba v Poprade sa pripravuje na zimu. Spôsobili to predovštkým stále nižšie ranné teploty, ktoré spustili prípravy záhonov na budúcu sezónu.  V praxi to znamená, že zo záhonov a kvetináčov pracovníci postupne odstraňujú letničky. „S likvidáciou letničiek sme začali v jednotlivých mestských častiach a na sídliskách, tento týždeň budeme pokračovať na Námestí sv. Egídia a veľkom kruhovom objazde. Na záhonoch vystriedajú letničky cibuľoviny, ktoré sa v tomto období vysádzajú. V meste sa vysadí zhruba 30 000 tisíc cibuľovín. Kvitnúce tulipány budú svojimi kvetmi tešiť občanov mesta budúci rok na jar,“ uviedla Daniela Polaštíková z oddelenia životného prostredia MsÚ v Poprade. Opätovná výsadba letničiek Kvetinová výzdoba v Poprade sa pripravuje na zimu. Stále nižšie ranné teploty signalizujú, že je potrebné všetko pripraviť už na budúcu sezónu.  V praxi to znamená, že zo záhonov a kvetináčov pracovníci postupne odstraňujú letničky. „S likvidáciou letničiek sme začali v jednotlivých mestských častiach a na sídliskách, tento týždeň budeme pokračovať na Námestí sv. Egídia a veľkom kruhovom objazde. Na záhonoch vystriedajú letničky cibuľoviny, ktoré sa v tomto období vysádzajú. V meste sa vysadí zhruba 30 000 tisíc cibuľovín. Kvitnúce tulipány budú svojimi kvetmi tešiť občanov mesta budúci rok na jar,“ uviedla Daniela Polaštíková z oddelenia životného prostredia MsÚ v Poprade. Opätovná výsadba letničiek v 20 lokalitách v meste príde na rad už tradične po odkvitnutí tulipánov.


 
 
Položky 196-200 z 737

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Mobilné ľadové plochy

Na námestí:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 20:00 hod
nedeľa od 10:00 - 18:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 20:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.

Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň od utorka do piatku do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

Dnes má službu:

Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 30.1.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 31.1.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

34485440

30.1.2015
Úvodná stránka