Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Zápis budúcich prváčikov sa uskutoční 4., 5. a 6.februára 2013Vytlačiť
 

(Poprad 23.01.2013) V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad sa uskutoční zápis detí  do 1. ročníka pre školský rok 2013/14 v prvý plný februárový týždeň.

Zápis bude rozdelený do troch dní:
04. februára 2013 - pondelok od 13.00 hod. do 17. 30 hod.,
05. februára 2013 - utorok od 13.00 hod. do 17. 30 hod.,
06. februára 2013 - streda od 13.00 hod. do 17. 30 hod.,

v zmysle všeobecne záväzného nariadenia. Škola si môže zápis predĺžiť aj na celý týždeň a rozšíriť aj časový interval. Termíny a čas v zmysle VZN škola však musí dodržať. Miesto a podmienky zápisu v príslušnej základnej škole sú zverejnené na internetových stránkach škôl, v priestoroch materských škôl, na dverách vchodov do budov škôl a na iných verejne prístupných miestach. Základné školy pri zápise dieťaťa do 1. ročníka požadujú podľa § 20 ods.4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovné údaje:
 

  1. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne        občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,trvalé bydlisko dieťaťa,
  2. meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov a ďalšie špecifické údaje požadované konkrétnou školou.
     

V minulom roku prihlásili rodičia do popradských škôl okolo 550 prváčikov. Ide o približne rovnaké číslo ako v posledných troch rokoch.  Podobný počet prváčikov by mal do lavíc v popradských základných školách mal zasadnúť aj v školskom roku 2013/14“, uviedla vedúca oddelenia školstva na popradskej radnici Edita Pilárová.  Prváčikovia majú určený školský obvod podľa miesta trvalého pobytu. Ak sa však rodičia rozhodnú pre inú školu, napríklad podľa zamerania alebo iných kritérií, majú na to právo, ale škola dieťa príjme len v prípade, že má  voľné kapacity. Maximálny počet žiakov v triedach je obmedzený legislatívne. Škola musí prednostne prijať dieťa zo svojho obvodu. Prioritne plní žiak povinnú školskú dochádzku v základnej škole      v školskom obvode (určenom Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 9/2008), v ktorom má trvalý pobyt. Rodičia a deti nemusia mať zo zápisu strach. Prebieha zábavnou formou často       v rozprávkovom duchu, tak aby si aj pedagóg mohol dieťa odľahčenou formou otestovať a vedel posúdiť jeho zrelosť pre vstup do školy , či v prípade potreby   usmerniť rodiča na odborné vyšetrenie dieťaťa. „Rodič by na zápis nemal zabudnúť priniesť originál rodného listu dieťaťa         a zároveň svoj občiansky preukaz s aktuálnym miestom trvalého pobytu. Máme skúsenosti s tým,   že rodičia často zabudnú trvalý pobyt v občianskom preukaze aktualizovať, presťahujú sa a my máme potom problém to dieťa nájsť“, informovala Edita Pilárová. Zákonný zástupca musí uviesť všetky dôležité informácie o svojom dieťati ( zdravotný stav, vážne problémy, choroby, obmedzenia v stravovaní a pod. ).

Zákonný zástupca je povinný zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky po dovŕšení 6. roku veku (uvedený vek musí dovŕšiť najneskôr 31. augusta 2013).  Do školy môže byť zapísané aj dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo s nadaním na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.  Spôsob, formu  priebeh a ostatné podmienky zápisu si škola určuje samostatne. Na webových stránkach mesta v sekcii občan/školy nájdu rodičia komplexné informácie o popradských základných školách, o ich výsledkoch vo vedomostných a v umeleckých súťažiach, fakty o počtoch tried a žiakov, ako aj ďalšie dôležité a zaujímavé informácie.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

V Poprade rokovali o poľsko-slovenskej kandidatúre na organizáciu ZOH 2022Vytlačiť
 

(Poprad 24.01.2013) V Poprade sa opäť hovorí o organizácii Zimných olympijských hier. S cieľom predbežne posúdiť možnosti spoločnej poľsko-slovenskej kandidatúry na usporiadanie ZOH v roku 2022 sa v Poprade uskutočnilo pracovné stretnutie predsedu vlády SR Róberta Fica s predstaviteľmi ministerstiev, regionálnych samospráv, športových a odborných organizácií.

Všetci prítomní na pracovnom stretnutí podporili myšlienku spoločnej kandidatúry. „V tomto duchu bol poverený splnomocnenec vlády Dušan Galis spolu s ministrom školstva Dušanom Čaplovičom, aby v priebehu februára predložili na rokovanie vlády materiál, ktorý bude obsahovať prvé východiská, bude naznačovať ekonomické, infraštrukturálne parametre a čo všetko by to malo obsahovať. Evidentne, ak cítime takúto podporu z regiónov, bude to materiál, ktorý bude smerovať k oficiálnej podpore tejto kandidatúry zo strany vlády SR“, uviedol po rokovaní predseda vlády SR Robert Fico. Slovensko by sa podľa prvých úvah malo na spoločnej kandidatúre podieľať organizáciou disciplín v zjazdovom lyžovaní v Jasnej a perspektívne aj časti hokejového turnaja, ktorý by sa mohol hrať v Poprade alebo v Liptovskom Mikuláši. „Podľa predbežných rokovaní, ktoré boli ešte v minulom roku, poľská strana súhlasila, že by sa minimálne základná skupina hokejového turnaja hrala na Slovensku, pretože sú si vedomí toho, že hokej je najsledovanejší zimný šport na zimnej olympiáde a zároveň je to číslo jeden na Slovensku“, konštatoval po stretnutí prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Igor Nemeček. Pre úspech spoločnej kandidatúry sú pripravení urobiť všetko potrebné aj v Poprade. „Sme pripravení poskytnúť know-how a ľudský potenciál všetkých, ktorí pracovali na kandidatúrach Popradu-Tatier v rokoch 2002 a 2006“, povedal primátor Popradu Anton Danko. „Pre nás je najdôležitejšie, že Poprad vďaka medzinárodnému letisku bude musieť byť účastný tejto kandidatúry v akejkoľvek podobe. Mesto Poprad preto plne podporuje spoločnú kandidatúru na usporiadanie ZOH v roku 2022 v Poľsku a na Slovensku“, uzavrel popradský primátor. Konkrétny projekt spoločnej kandidatúry s garanciami oboch vlád by mal byť pripravený do marca budúceho roku.

Zdroj: Mesto Poprad
 
 

Spomienka na oslobodenie mesta PopradVytlačiť
 

(Poprad 29.01.2013) Pri príležitosti 68. výročia oslobodenia mesta Poprad položili v pondelok vence k pamätníku padlých i pamätníku 1. čsl. armádneho zboru pri železničnej stanici predstavitelia okresu, mesta, Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Poprade, armády, žiaci ZŠ z Veľkej a ďalší hostia a občania.

V príhovore viceprimátor Popradu Štefan Kubík zašiel do histórie: „Posledná deštrukčná nemecká jednotka odišla z Popradu ráno 28. januára 1945. Zničené boli mosty, poškodená železničná stanica, podpálené letecké kasárne... O 6.15 h vstúpili do nášho mesta prvé hliadky Sovietskej armády. Boli to jednotky 8. streleckej divízie, ktorej veliteľom bol plukovník Ugrjumov.“ Sovietska armáda a príslušníci 1. čsl. armádneho zboru generála L. Svobodu v ten deň oslobodili okrem Popradu aj ďalších 51 obcí.

Zdroj: Noviny Poprad 

 


 
 

Športová olympiádaVytlačiť
 

(Poprad 31.01.2013) Deti z popradských škôl súťažili na lyžiarskych svahoch. Svoj športový talent a schopnosti predviedli stovky účastníkov na kopcoch pri Lučivnej.

Športová olympiáda detí a mládeže mesta Poprad sa počas 18 rokov svojej existencie stala vďaka počtu zapojených účastníkov pri prepočte na počet obyvateľov jedným z najväčších podujatí tohoto druhu na Slovensku. Len v zimnej časti sa v tomto 18. ročníku zapojilo viac ako 800 účastníkov v plávaní, rýchlokorčuľovaní, bowlingu, obrovskom slalome, snowboardovom slalome a behu na lyžiach. Lyžiarskym sviatkom pre deti z Popradu bolo podujatie, ktoré sa uskutočnilo v stredu 30. januára 2013 v Snowparku Lučivná, kde sa na popradskej olympiáde spojenej s 1. kolom Tatranskej lyžiarskej ligy zúčastnilo takmer 400 lyžiarov. Olympijskú myšlienku podporovanú nie rečami ale skutkami v našom meste určite znásobí letná časť Športovej olympiády detí a mládeže mesta Poprad. Tá sa uskutoční v dňoch 29.-31. mája 2013 v ďalších piatich športoch.

Zdroj:Mesto Poprad


 
 

Herecké výkony odmenilo publikum veľkým potleskomVytlačiť
 

(Poprad 25.01.2013) Kríza, snaha rýchlo a ľahko zbohatnúť, podvody, intrigy, správanie sa rôznych ľudí vo vyhrotených situáciách – o tom bola divadelná hra Bankový dom Kuvič & company od Ivana Stodolu. Jej premiéru uviedol divadelný súbor Ozvena z Popradu – Stráží. Diváci skvelé herecké výkony, ako aj výber komediálneho príbehu, ktorý má svoju výpovednú hodnotu i v súčasnosti, ocenili veľkým aplauzom.

Veselohru odohrávajúcu sa v tridsiatych rokoch v Amerike o slovenských vysťahovalcoch, ktorí sa snažia prežiť a nadobudnúť bohatstvo, napísal I. Stodola v roku 1935. No mnohé momenty platia aj dnes. Rudolf Kubus, režisér a predstaviteľ hlavnej mužskej postavy pána Chvojka povedal: „Náš súbor je známy tým, že hráme klasiku a i tohto roku sme sa opäť rozhodli pre klasickú hru. Tento Stodolov titul našiel Milan Palko, ktorý pre nás robí dramaturga. Zaujala všetkých členov, lebo je súčasná a vtipná. Moja rola sa mi veľmi páčila, až na veľa textov, ktoré som sa musel naučiť. Hra bola náročná i z hľadiska kostýmov a výpravy, preto sme radi, že nás podporilo mesto Poprad a sponzori.“ Divadelný súbor Ozvena uvedie Bankový dom Kuvič a spol. najbližšie v sobotu 26.1.2013 o 18. h v divadelnej sále v Spišskej Sobote.

Ďalšie zaujímavosti z premiéry prinášajú vo svojom aktuálnom vydaní Noviny Poprad.

Zdroj: Noviny Poprad


 
 
Položky 206-210 z 617

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

ďalšie dni

Štvrtok 17.4.
Tília - Poliklinika
Banícka 26,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 18.4.
Sunpharma-Tesco
Teplická cesta 3,
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 19.4.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 20.4.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 21.4.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 22.4.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 23.4.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

23661155

16.4.2014
Úvodná stránka