Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Mestský úrad patril darcom krviVytlačiť
 

Mestský úrad v Poprade  sa v piatok 14.6.2013  stal dejiskom už v poradí tretieho ročníka Primátorskej kvapky krvi. Odber najvzácnejšej tekutiny zabezpečovala prostredníctvom mobilnej jednotky Národná transfúzna služba (NTS), pracovisko Poprad. „Dnes oslavujme Svetový deň darcov krvi. Opakovane prichádzame na mestský úrad, kde pod patronátom primátora robíme túto akciu.  Dobre sa nám tu robí, ta spolupráca s mestom je perfektne pripravená, darcovia sú vďaka podpore mesta po odbere bohatšie pohostení, takže som maximálne spokojný,“ vysvetlil MUDr. Pavel Repovský, vedúci lekár popradského pracoviska Národnej transfúznej služby. Krv dnes v priestoroch mestského úradu darovalo 79 darcov, z ktorých takmer polovicu tvorili zamestnanci MsÚ. „Mestský úrad nie je len budova, mestský úrad sú v prvom rade ľudia. Sme radi, že tí, ktorí mohli darovať krv, prišli v takom hojnom počte a pomohli dobrej myšlienke. Rovnako ďakujeme aj všetkým ostatným Popradčanom, ktorí svojou účasťou  toto humanitárne podujatie podporili,“ uzavrel Marián Galajda, komunikačný manažér popradskej samosprávy . Celú akciu, ktorá pomôže NTS pripraviť si zásoby krvi na leto, kedy zvykne byť odberov menej,  zorganizovala  Národná transfúzna služba (NTS), pracovisko Poprad, Mesto Poprad a  Slovenský červený kríž, územný spolok Poprad.


 
 

Výstavbu obchodného centra na Námestí sv. Egídia oddialilo odvolanie obyvateľovVytlačiť
 


Výstavba nového obchodného centra na Námestí sv. Egídia v Poprade tak skoro nezačne. V posledný deň možnej lehoty na odvolanie využili svoju zákonnú možnosť dvaja obyvatelia polyfunkčného domu Centrum. Investor, ktorý už získal právoplatné stavebné povolenia na vodné a dopravné stavby, si tak na právoplatné stavebné povolenie na hlavný objekt bude musieť ešte počkať. Obyvatelia v podanom odvolaní namietajú chýbajúce parkovanie a od samosprávy požadujú toto parkovanie riešiť, pretože 50 parkovacích miest poskytnutých investorom nepovažujú za dostačujúco garantované. V tejto chvíli to znamená, že práce na výstavbe nového obchodného centra sa kvôli nevyhnutným zákonným postupom oddialia o minimálne dva mesiace. „V zmysle zákona je stavebný úrad povinný informovať všetkých účastníkov konania o podanom odvolaní a dať im priestor na vyjadrenie sa k danému odvolaniu. Podľa zákona bude nasledovať oznámenie formou verejnej vyhlášky, ktoré bude vyvesené 15 dní, po uplynutí ktorých beží lehota 7 dní na vyjadrenie. Až následne bude kompletný materiál odoslaný na Obvodný úrad /bývalý Krajský stavebný úrad/ do Prešova. Ten danú vec preskúma a v zákonom stanovenom termíne rozhodne o tom, či stavebný úrad postupoval správne alebo nie a vydá konečné rozhodnutie, voči ktorému sa už nie je možné odvolať,“ vysvetľuje Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby MsÚ v Poprade .


 
 

Kvalifikácia volejbalistiek na ME 2013Vytlačiť
 

Príďte povzbudiť volejbalistky Slovenska v zápase kvalifikácie o postup na Majstrovstvá Európy 2013. Vo štvrtok 6.6.2013 od 19.-tej hodiny čakajú naše reprezentantky v popradskej Aréne aj na vašu podporu v dôležitom súboji proti Bielorusku.


 
 

Plynári začínajú v Poprade s rekonštrukciou plynovodovVytlačiť
 

(Poprad 02.04.2013) Plynovodné potrubia na popradských sídliskách čaká rozsiahla rekonštrukcia. Dôvodom je najmä ich zastaralosť a opotrebenie. V súvislosti s rekonštrukciou plynovodov v dĺžke približne 13,5 km sa Popradčania musia pripraviť predovšetkým na rôzne obmedzenia, ktoré bude v podobe zásahov do zelene, chodníkov a parkovísk realizovať SPP-distribúcia.

Základnou prioritou rekonštrukcie je garancia bezpečnosti. „Chceme apelovať na všetkých obyvateľov bytových domov, v blízkosti ktorých sa bude táto rozsiahla rekonštrukcia plynovodov realizovať, aby boli trpezliví a pochopili, že ide o ochranu ich bezpečnosti. Plynárenské zariadenia boli kedysi realizované z iných materiálov, ktoré dnes už nevyhovujú, sú opotrebované a z pohľadu bezpečnosti je preto ich rekonštrukcia nevyhnutným opatrením,“ uviedla Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby MsÚ v Poprade.

Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia oznámil popradskej samospráve, že hneď po Veľkej noci chce začať s prípravnými prácami na rozsiahlej rekonštrukcii plynovodov na starom Juhu. „Pri rekonštrukcii budú prebiehať výkopové práce s následnou montážou plynovodného potrubia a prípojok. Obyvatelia bytových domov, pri ktorých bude rekonštrukcia práve prebiehať, budú v predstihu niekoľkých dní o tejto skutočnosti informovaní oznamom na vchodoch,“ informovala Ivana Zelizňáková, manažérka pre komunikáciu SPP - distribúcia, a.s. Prvá etapa zahŕňa ulice Tajovského, Ludvíka Svobodu, Tomášikovu a Ul. mládeže. Rekonštrukcia plynovodov je rozvrhnutá do 8 etáp, na ktorých sa bude pracovať až do novembra 2014. „S plynármi sme sa dohodli na etapách, pretože nechceme, aby bolo celé sídlisko rozkopané v rovnakom čase. Po ukončení prvej etapy a po konečných úpravách pristúpime k druhej etape.

Počas terajších prípravných prác sa budú v prvom rade vytyčovať všetky inžinierske siete, ktoré sa v danej lokalite nachádzajú. Následne budú potrebné zásahy do zelene – trávnatých i spevnených plôch, parkovísk, chodníkov a komunikácií. Takisto bude nevyhnutné preriediť alebo odstrániť stromy a kríky,“ doplnila Horáková. Keďže mnoho drevín vyrástlo v blízkosti i priamo na trasách plynovodov, neraz aj zásluhou obyvateľov, ktorí ich tam v dobrej viere vysadili, bude nevyhnutné tieto dreviny odstrániť. Keďže podľa platnej legislatívy nemôžu byť v mieste ochranného pásma plynárenských zariadení, bude potrebný výrub a následná náhradná výsadba. Mesto bude po celý čas rekonštrukcie plynovodov dohliadať na to, aby bola vzrastlá zeleň vyrúbaná skutočne len v nevyhnutnom rozsahu. „Budeme dbať na to, aby nebol vyrúbaný ani jeden strom a krík mimo ochranných pásiem. Za vyrúbané stromy a kríky bude vyčíslená spoločenská hodnota a tieto finančné prostriedky poukáže SPP na účet mesta ako adekvátnu náhradu za vyrúbanú zeleň. Tieto peniaze mesto môže použiť výlučne na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny,“ konštatovala K. Horáková. Plynári musia rozkopávky uviesť do pôvodného stavu a mesto bude dbať o dôsledné spätné úpravy, ako aj čo najmenšie zásahy najmä do miestnych komunikácií a chodníkov.

Zdroj : Mesto Poprad


 
 

Záujemcom o bývanie v Poprade pribudnú nové možnostiVytlačiť
 

(24.04.2013) Mesto Poprad pripravuje nové možnosti bývania pre svojich obyvateľov. Mestské zastupiteľstvo v stredu 24.4.2013 schválilo zámer odkúpiť 43 bytových jednotiek v Poprade na Suchoňovej ulici v prvom bytovom dome budúceho obytného súboru Nový Poprad.

Tento zámer bude naplnený len vtedy, ak sa mestu podarí získať 100% finančných prostriedkov na odkúpenie z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Ide o bytový dom, v ktorom dostane mesto ďalších 20 bytov na základe zámennej zmluvy ako protihodnotu za poskytnutie pozemkov.

Mestské zastupiteľstvo dnes zároveň schválilo nadobudnutie objektu Dukelských kasární prevodom od Ministerstva obrany SR. Ide o zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 41 588 m². O tejto lokalite mesto uvažuje ako o mieste pre individuálnu bytovú výstavbu.

Ďalšie možnosti na bývanie sú v štádiu riešenia. „Minulý rok popradská samospráva zabezpečovala projektovú dokumentáciu na výstavbu nájomného bytového domu v dolnej časti sídliska v Matejovciach, kde by mal vyrásť bytový dom s 30 bytmi, predpokladaný náklad je 1 600 000 eur vrátane technickej infraštruktúry a parkovísk. Čas realizácie zatiaľ nie je stanovený, bude sa odvíjať od možností finančných zdrojov.  Zároveň sme nadobudli projekt na sociálne bývanie na ul. Levočskej. V tomto roku dopracujeme  realizačný projekt, navrhnutých je 30 bytov, realizácia je plánovaná v r. 2014. Náklad bude známy po dopracovaní realizačného projektu,“ vysvetlila Kristína Horáková z popradskej radnice.

„Všetky tieto kroky smerujú k tomu, aby sme obyvateľom ponúkli čo najlepšie podmienky pre život v našom meste a zároveň priestor pre realizáciu ich predstáv o bývaní. Keďže v posledných rokoch počet Popradčanov klesal, chceme prostredníctvom týchto projektov zároveň stabilizovať prípadne zvýšiť počet obyvateľov nášho mesta,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko.

V súčasnosti eviduje popradská samospráva 891 žiadostí o nájomné bývanie.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 
Položky 211-215 z 702

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram
Slovensko chce zriadiť logistickú základňu pre potreby NATO v Poprade. Súhlasíte s takouto formou podpory aliancie?
 
 
1571

 
 
 
3341

 
 
 
36

 

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 3
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Sobota 22.11.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 3
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 23.11.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 24.11.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 3
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 25.11.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 26.11.
Lekáreň Nemocnica Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 27.11.
Dr.Max - Námestie sv.Egídia
Námestie svätého Egídia 16/37,
058 01 Poprad

052/285 85 89

Pondelok - Piatok
7:30 - 17:00

Sobota - Nedeľa
zatvorené

Piatok 28.11.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 29.11.
Lekáreň Nemocnica Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

30726790

22.11.2014
Úvodná stránka