Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Mesto pripravilo pre seniorov školenie i reflexné prvkyVytlačiť
 

Mesto Poprad pripravilo v spolupráci so štátnou a mestskou políciou bezpečnostno-preventívne školenie na tému „BEZPEČNOSŤ SENIOROV V CESTNEJ PREMÁVKE“.  Cieľom školenia, ktorého sa zúčastnilo viac ako 400 seniorov, bolo oboznámiť ich s rizikami cestnej premávky a poskytnúť im užitočné rady od štátnej a mestskej polície. Okrem praktických ukážok s využitím informácií od dopravných expertov mesto začalo s distribúciou reflexných prvkov medzi seniorov.  „Po dvoch tragických nehodách v krátkom časovom slede na Ulici slovenského odboja, ktorých obeťami sa stali chodci - osoby vo vyššom veku,  sme sa rozhodli okamžite konať a urobiť ďalšie opatrenia na zvýšenie bezpečnosti chodcov v našom meste, pretože to považujeme za jednu z priorít samosprávy,“ uviedol primátor mesta Anton Danko. „Zároveň sme dali vyrobiť reflexné pásky, ktoré sme po tomto stretnutí rozdali vedúcim denných centier, ktorí ich budú ďalej distribuovať. Sme si vedomí, že seniori a deti sú v cestnej premávke najzraniteľnejšou skupinou, preto budeme na zvyšovaní ich bezpečnosti pracovať aj naďalej ,“ doplnil primátor. Reflexné pásky boli rozdané aj prítomným seniorom. Tí, ktorí sa nemohli školenia zúčastniť, si reflexné pásky môžu vyzdvihnúť v kancelárii prvého kontaktu na MsÚ v Poprade po predložení občianskeho preukazu z dôvodu overenia trvalého pobytu.
Dôkazom toho, že pre popradskú samosprávu je bezpečnosť na cestách jednou z priorít je aj fakt, že Poprad bol medzi prvými mestami na Slovensku, kde boli kvôli zvýšeniu bezpečnosti už v roku 2004 priechody pre chodcov striekané červenou reflexnou farbou. Bezpečnosť chodcov zvyšuje aj osvetlenie priechodov, ktoré v Poprade začali montovať už v roku 2009. V súčasnosti je tak osvetlením na stĺpoch alebo priamo vo vozovke zabezpečených 49 priechodov.  V inkriminovanom úseku na Ulici slovenského odboja dala samospráva vymeniť žiarivky aj vo verejnom osvetlení, vďaka čomu sa násobne zvýšila intenzita osvetlenia tohto úseku. Pripravená je zároveň inštalácia osvetlenia priechodu priamo do cesty na priechodoch na križovatkách s Hraničnou a s Karpatskou ulicou.

Termíny ďalších prednášok pre seniorov:

Témy: Povinnosti chodcov v cestnej premávke
             Ako sa brániť proti "Šmejdom"

05.02.2014 14:00 DC Limba

19.02.2014 13:30 DC Spišská Sobota

20.02.2014 14:00 DC Veľká

24.02.2014 13:00 DC Stráže

25.02.2014 14:00 DC Matejovce

24.03.2014 13:00 DC Kresťanských seniorov

25.03.2014 14:00 DC Xenón

27.03.2014 14:00 DC pri ZpS, ul. Komenského

 

 


 
 

Poprad prilákal viac návštevníkovVytlačiť
 

POPRAD PRILÁKAL VIAC NÁVŠTEVNÍKOV

Mesto Poprad zaevidovalo v roku 2013 na základe hlásení jednotlivých prevádzkovateľov ubytovacích zariadení súhrnne 178 573 prenocovaní. V porovnaní s rokom 2012 to predstavuje nárast o 11,1%, čo v praxi znamená o 17 851 prenocovaní viac. Podľa dostupnej štatistiky bolo v Poprade mesačne zaznamenaných viac ako 14 880 prenocovaní, čo predstavuje denne ubytovanie 489 osôb na území mesta Poprad. Podľa počtu prenocovaní boli v roku 2013 najsilnejšími mesiacmi tie prázdninové:

marec - 21 147

júl - 18 738

august - 24 715 prenocovaní.

Za zmienku stojí predovšetkým mesiac marec, ktorý v porovnaní s rokom 2012 vyskočil o 118,98%. Najväčšiu zásluhu na tom mali okrem jarných prázdnin zrejme aj veľkonočné sviatky.Výber dane z ubytovania za rok 2013 predstavuje čiastku 78 770.-eur, čo je nárast o 16 135.-eur oproti výberu v roku 2012. Nedoplatky na dani z ubytovania za rok 2013 predstavujú sumu 4 300.-eur.


 
 

Školenie o bezpečnosti seniorov v cestnej premávkeVytlačiť
 

Mesto Poprad pripravilo v spolupráci so štátnou a mestskou políciou bezpečnostno-preventívne školenie na tému „BEZPEČNOSŤ SENIOROV V CESTNEJ PREMÁVKE“.  Cieľom školenia je oboznámiť dôchodcov s rizikami cestnej premávky, zabezpečiť pre nich užitočné rady od štátnej a mestskej polície, poskytnúť im praktické ukážky s využitím informácií od zahraničných expertov a distribuovať medzi dôchodcov reflexné prvky. Toto školenie sa uskutoční 30.1.2014 o 14:00 vo veľkej zasadačke MsÚ v Poprade.  „Po dvoch tragických nehodách v krátkom časovom slede na Ulici slovenského odboja, ktorých obeťami sa stali chodci - osoby vo vyššom veku /dát.nar. 1929 a 1932/, som sa rozhodol okamžite konať a urobiť ďalšie opatrenia na zvýšenie bezpečnosti chodcov v našom meste, pretože to považujem za jednu z priorít samosprávy,“ uviedol primátor mesta Anton Danko. Dôkazom toho, že pre samosprávu je bezpečnosť na cestách dôležitou témou je aj fakt, že Poprad bol medzi prvými mestami na Slovensku, kde boli kvôli zvýšeniu bezpečnosti priechody pre chodcov striekané červenou reflexnou farbou. Rovnako tak bolo na desiatkach priechodov v Poprade zriadené ich špeciálne osvetlenie.  V inkriminovanom úseku na Ulici slovenského odboja dala samospráva vymeniť žiarivky, vďaka ktorým sa násobne zvýšila intenzita osvetlenia tohto úseku. Pripravená je zároveň inštalácia osvetlenia priamo do cesty na ďalšom priechode na tejto ulici. 


 
 

Poslanci MsZ schválili rozpočet na rok 2014Vytlačiť
 

Poslanci MsZ schválili návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 ako vyrovnaný, v celkovej výške 38 285 460 €. Na pripravované investície chce mesto využiť aj prostriedky z rezervného fondu a mestského fondu rozvoja bývania. „Chceme aj z prostriedkov rezervného fondu a mestského fondu rozvoja bývania investovať prostriedky do rozvojových aktivít, ktoré zveľadia naše mesto,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko.  Finančné prostriedky vo výške takmer 3 milióny eur chce samospráva investovať do programu  prostredie pre život, v ktorom najväčšiu čiastku tvorí revitalizácia dvoch častí Námestia sv. Egídia za dva milióny eur, ďalšie prostriedky pôjdu aj na revitalizáciu zelene vo všetkých mestských častiach a na výstavbu plánovaných detských ihrísk. Na opravu ciest  poputuje na budúci rok v rámci programov doprava a komunikácie takmer 2,5 milióna eur. Sumu 1,33 milióna eur chce mesto investovať do rozvoja bývania vrátane výstavby sociálnych bytov na Levočskej ulici, v oblasti šport chce mesto investovať 1,1 milióna eur, pričom najväčšia časť poputuje na obnovu futbalového štadióna v mestskej časti Veľká.  Do programu vzdelávanie chce mesto na budúci rok investovať ďalších takmer 600.000 eur.  
Návrh rozpočtu na roky 2014 až 2016 zabezpečuje požiadavky jednotlivých oddielov rozpočtu, rozpočtových a príspevkových organizácií a organizácií s majetkovou účasťou mesta. V predloženom návrhu rozpočtu sú v celom rozsahu finančne kryté samosprávne funkcie mesta určené zákonom. V návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov – investícií na roky 2014 - 2016 sú zapracované rozvojové programy mesta z vlastných prostriedkov bez použitia návratných zdrojov financovania.


 
 

Deti učíme korčuľovať aj pri Aréne PopradVytlačiť
 

Projekt výučby korčuľovania detí z materských škôl, ktorý pripravila popradská samospráva,  sa rozbehol naplno. Časť materských škôl využíva možnosť výučby na zimnom štadióne, časť sa rozhodla využívať mobilnú ľadovú plochu pri Aréne Poprad. Deti z materských škôl ju majú  vyhradenú pre seba každý utorok, štvrtok a piatok od 10:00 do 11:30. Mesto Poprad ponúklo tento projekt všetkým MŠ v meste.   Výučbu v trvaní 8 -12 hodín zabezpečujú skúsení tréneri z hokejového klubu. „Našim zámerom bolo dať deťom priestor pre športové aktivity a využiť tak kvalitné podmienky, ktoré v Poprade na takúto výučbu máme. Sme radi, že projekt sa ujal a malým Popradčanom pomôžeme s prvými krokmi na ľade,“ uviedol popradský primátor Anton Danko. Popradská samospráva znáša všetky finančné náklady a pre deti je tak táto korčuliarska škola zadarmo. O výučbu korčuľovania určenú najstarším deťom v materských školách prejavili záujem rodičia takmer 200 malých korčuliarov. Viac informáci o tejto téme nájdete v týždenníku Noviny Poprad.

foto: Noviny Poprad

 


 
 
Položky 216-220 z 812

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Pondelok 6.7.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 7.7.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 8.7.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 9.7.
Dr.Max - Monaco (pri ZŠ Francisciho)
Francisciho 22,
Poprad

052/285 85 85

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 10.7.
Lekáreň CORRIB
Levočská 26A,
058 01 Poprad

0948 217 858

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 11.7.
Lekáreň CORRIB
Levočská 26A,
058 01 Poprad

0948 217 858

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 12.7.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 13.7.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

41587999

6.7.2015
Úvodná stránka