Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Škôlkari športujú v Aréne PopradVytlačiť
 

Úspech prípravného výcviku v korčuľovaní pre deti popradských materských škôl inšpiroval radnicu k ďalšej zaujímavej aktivite. Rozvíjanie pohybových schopností a telesnej zdatnosti detí z materských škôl v meste Poprad pokračuje formou kurzov všeobecnej pohybovej prípravy. „Do kurzov, ktoré začali 25. marca a budú prebiehať v mesiacoch apríl, máj, október a november 2014 sa prihlásilo 5 materských škôl. Najviac zapojených detí je z MŠ na Podtatranskej a na Dostojevského ulici v Poprade,“ informoval Jozef Pavlík z MsÚ v Poprade. Výcvik pre 192 detí bude prebiehať v utorky, stredy a štvrtky od 9,30 do 11,30 na ploche Arény Poprad a povedú ich tréneri Jozef Ivan a Eugen Nahalka. „Toto je všestranná príprava. My pripravujeme deti pre iné športy.  Aby vedeli premýšľať pri každom cviku. Je veľmi dôležité, aby tie deti ovládali náväznosť. Tie bloky budú týždenné a postupne budeme náročnosť cvikov stupňovať,“ uviedol tréner Jozef Ivan.  Mesto Poprad zakúpilo na tento výcvik potrebné športové náradie vhodné pre túto vekovú kategóriu. „Aréna Poprad je špičkový športový stánok a sme radi, že sme našli možnosť jeho využitia aj pre našich najmenších,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko. Kurzy všeobecnej pohybovej prípravy pre deti z materských škôl napĺňajú koncepciu rozvoja športu v meste Poprad, ktorú prijalo mestské zastupiteľstvo. Zámerom je podpora športových aktivít čoraz mladšej generácie popradskej mládeže.

 


 
 

MsZ schválilo prenájom multimediálneho systémuVytlačiť
 

Mimoriadne MsZ schválilo prenájom veľkoplošnej obrazovky a bránkových kamier na zimnom štadióne mesta na zostávajúce domáce zápasy HK POPRAD v sezóne 2013/14 a prípravný medzinárodný zápas reprezentácie Slovenskej republiky pred majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji proti Fínsku.  Takýmto spôsobom bude zabezpečený regulérny priebeh týchto zápasov. Vlastníkom multimediálneho systému, ktorého súčasťou je aj veľkoplošná obrazovka a pracovisko videorozhodcu s bránkovými kamerami, je súkromná firma z Bratislavy, ktorá ju nadobudla vo verejnej obchodnej súťaži na predaj hnuteľného majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu HC LEV Poprad. Súkromná firma po nadobudnutí veľkoplošnú obrazovku a s ňou spojené systémy vypla, čím pri zápasoch hokejovej extraligy vzhľadom na absenciu bránkových kamier vznikli neregulérne podmienky. Pôvodne chcela spoločnosť za zapnutie systému na jeden zápas sumu 2400.-eur, po komunikácii s mestom bolo vyrokované zníženie ceny na sumu 1920.-eur za jeden zápas. „Je to nešťastie, pretože sa to objavilo krátko pred play-off. Hľadali sme aj iné technické riešenie, no pre krátkosť času sa to už žiaľ inak nedalo zrealizovať. Nejde však o dlhodobé riešenie. Po ukončení sezóny začne mesto pracovať na zabezpečení vlastnej časomiery a vlastného bránkového kamerového systému tak, aby bol štadión prevádzkyschopný na novú sezónu,“ uviedol viceprimátor mesta Poprad Milan Baran. 


 
 

Mesto rozdalo seniorom už viac ako 2200 reflexných prvkovVytlačiť
 

    Mesto Poprad rozdalo popradským seniorom už viac ako 2200 reflexných pásikov. Ide o súčasť opatrení, ktorými sa samospráva snaží zvýšiť bezpečnosť seniorov v cestnej premávke. Po dvoch tragických nehodách chodcov - seniorov v krátkom časovom slede zareagovalo mesto viacerými aktivitami. Prvou bolo v spolupráci so štátnou a mestskou políciou pripravené  bezpečnostno-preventívne školenie na tému „BEZPEČNOSŤ SENIOROV V CESTNEJ PREMÁVKE“, ktorého sa zúčastnilo viac ako 400 seniorov. Na záver školenia dostali všetci prítomní reflexné prvky, ktoré boli distribuované aj do denných centier.  Popradskí seniori, ktorí sa nemohli školenia zúčastniť, si reflexné pásky môžu stále vyzdvihnúť v kancelárii prvého kontaktu na MsÚ v Poprade po predložení občianskeho preukazu z dôvodu overenia trvalého pobytu. Denne túto možnosť využije aj viac ako 80 seniorov. Mesto Poprad aj takýmto spôsobom zareagovalo na novelu zákona o cestnej premávke, ktorá priniesla novú povinnosť pre chodcov pohybujúcich sa v obci po krajnici alebo po okraji vozovky mať na sebe za zníženej viditeľnosti reflexné prvky alebo reflexný bezpečnostný odev.  Keďže najzraniteľnejšími skupinami chodcov sú okrem seniorov aj deti, pripravuje samospráva aj distribúciu reflexných prvkov do škôl. V inkriminovanom úseku na Ulici slovenského odboja, kde sa spomínané tragické nehody odohrali, dala samospráva vymeniť žiarivky aj vo verejnom osvetlení, vďaka čomu sa násobne zvýšila intenzita osvetlenia tohto úseku. Mesto Poprad pripravuje v spolupráci so Správou a údržbou ciest Prešovského samosprávneho kraja inštaláciu osvetlenia priechodu priamo do cesty na priechodoch na križovatkách s Hraničnou a s Karpatskou ulicou.  Bezpečnosť na cestách je jednou z priorít popradskej samosprávy. Poprad bol medzi prvými mestami na Slovensku, kde boli kvôli zvýšeniu bezpečnosti už v roku 2004 priechody pre chodcov striekané červenou reflexnou farbou. Bezpečnosť chodcov zvyšuje aj osvetlenie priechodov, ktoré v Poprade začali montovať už v roku 2009. V súčasnosti je tak osvetlením na stĺpoch alebo priamo vo vozovke zabezpečených 49 priechodov. Ďalšie školenia pre seniorov o bezpečnosti chodcov v cestnej premávke budú v jednotlivých denných centrách prebiehať až do konca marca.


 
 

Prázdninový program CVČ v PopradeVytlačiť
 


 
 

Popradskí škôlkari dostali ľadové vysvedčenieVytlačiť
 

Kurz výučby korčuľovania detí z materských škôl, ktorý pripravila popradská samospráva, má prvých absolventov. Spolu 57 detí z materskej školy na Podtatranskej ulici si po absolvovaní12 vyučovacej hodiny na popradskom zimnom štadióne prevzalo „ľadové vysvedčenie“ z rúk Mrázika. „Ľadové vysvedčenie je za výkony, ktoré tu deti predviedli – korčuľovanie vpred, korčuľovanie vzad, zastavovanie, zmeny smeru, slalom a podobne,“ uviedol Jozef Pavlík z MsÚ v Poprade. „Zo začiatku to bolo veľmi ťažké, pretože pre mnoho detí to boli prvé kroky na ľade a deti padali ako zhnité hrušky zo stromu. Od každej hodiny sa ale zlepšovali a naozaj väčšine z nich išlo dnes to korčuľovanie perfektne. Sme veľmi šťastní, pretože zámer naučiť ich korčuľovať sa podaril,“doplnila zástupkyňa MŠ Podtatranská Oľga Korbová. „Prvýkrát, keď prišli na ľad, to bolo strašné, museli sme ich nosiť ako špalíky,“ usmial sa pri spomienke na prvý tréning skúsený tréner Jozef Ivan z hokejového klubu. „Museli sme im ukazovať, aby nechodili ako tulene, aby zohýnali kolienka. To boli tie základy, ktoré museli zvládnuť. Teraz, po 10-12 tréningu korčuľujú už na svoj vek veľmi dobre. Sme veľmi spokojní, že urobili takýto pokrok. Boli disciplinovaní, to je základ. Veľká vďaka patrí aj pani učiteľkám a spolupracovníkom za to, že to takto zvládli,“ pochválil tréner celé zázemie projektu. „Je to po prvýkrát v histórii, čo mesto Poprad spustilo projekt výcviku korčuľovania detí z materských škôl v takomto veľkom rozsahu. Materská škola na Podtatranskej ulici bola prvá, ktorá sa zapojila a hneď s najväčším počtom – 57 detí. Hneď po tejto škôlke bude v tréningoch na zimnom štadióne pokračovať Materská škola na Dostojevského ulici. Tréningy prebiehajú aj pri Aréne Poprad, kde sa učia korčuľovať deti z ďalších materských škôl mesta Poprad,“ doplnil Jozef Pavlík. „Je to super pre deti. Majú aspoň do budúcnosti nejaký základ. Chodíme korčuľovať aj do mesta na klzisko, takže chytilo ju to za srdce,“ povedal sledujúc korčuliarske pokroky dcéry Matúš Dunaj. „Bolo by len dobré, keby mesto pokračovalo v týchto aktivitách. Tie deti, to vidieť od začiatku, sa zlepšujú každým korčuľovaním a baví ich to“, doplnil ďalší rodič Martin Franko. „Našim zámerom bolo dať deťom priestor pre športové aktivity a využiť tak kvalitné podmienky, ktoré v Poprade na takúto výučbu máme. Sme radi, že projekt sa ujal a malým Popradčanom pomôžeme s prvými krokmi na ľade,“ uviedol na začiatku projektu popradský primátor Anton Danko. Mesto Poprad ponúklo tento projekt všetkým MŠ v meste. Výučbu v trvaní 8 -12 hodín zabezpečujú skúsení tréneri z hokejového klubu. V tomto roku využilo ponuku 196 detí, už teraz je záujem o kurz korčuľovania aj v budúcom roku. Všetky finančné náklady týchto kurzov znáša popradská samospráva a pre deti je tak výuka korčuľovania zadarmo.

reportáž v TV POPRAD:  http://www.youtube.com/watch?v=8ZbZ7ZxqFIU

 

 

 

 

 

foto: Noviny Poprad

 

 

 


 
 
Položky 221-225 z 829

Twitter instagram

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Nedeľa 2.8.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 3.8.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 4.8.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 5.8.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 6.8.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 7.8.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 8.8.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 9.8.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

42452032

2.8.2015
Úvodná stránka