Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Spišská Sobota má reprezentatívny vjazdVytlačiť
 

Cesta vedúca Ulicou pod bránou do Spišskej Soboty je hotová. Vďaka zrekonštruovanej komunikácii a novému pravostrannému chodníku dostala táto historická mestská časť skutočne jedinečný a po rokoch aj bezpečnejší vstup. Kvôli chodníku pre peších a možnosti parkovania pozdĺž cesty je jednosmerná.

Náklady na vybudovanie dosiahli vyše 213 tisíc eur. Primátor Popradu Anton Danko počas štvrtkového odovzdania nového vjazdu do užívania konštatoval: „Nástup do najkrajšej mestskej časti je naozaj reprezentatívny a Spišská Sobota ako pamiatková rezervácia si ho zaslúžila. Ulicu pod bránou sme sa rozhodli zjednosmerniť z čisto praktických technických dôvodov. Vznikol chodník, ktorý tu doteraz nebol, ale tým pádom nezostalo dostatok priestoru pre autobusy MHD, ktoré by sa na nej neobišli.“

Vedúca odboru výstavby MsÚ Kristína Horáková zhrnula, že predmetom rekonštrukcie, ktorá sa začala v apríli tohto roku a trvala do konca augusta, bola samotná vozovka vrátane spodných vrstiev, nový pravostranný chodník a šestnásť parkovacích miest, ktoré sú verejne prístupné. Šírkové usporiadanie komunikácie si vyžiadalo riešiť Ul. pod bránou ako jednosmernú s výjazdom cez Slavkovskú a Matejovskú ulicu. Vedúca odboru doplnila: „Rekonštrukciou prešla aj Slavkovská ulica. Navyše podľa požiadaviek pamiatkarov bolo osadené nové verejné osvetlenie. Sú na nej umiestnené tri svietidlá, dve na historizujúcich stĺpoch, ktoré ladia so Sobotským námestím. Rekonštrukcia Slavkovskej ul. vrátane osvetlenia stála takmer 66 tisíc eur.“ (mar)

Ďalšie detaily k tejto téme prinesie aktuálne vydanie týždenníka NOVINY POPRAD.

foto: NOVINY POPRAD


 
 

Nové detské ihriská v mesteVytlačiť
 

V mestskej časti Veľká odovzdala samospráva v posledných augustových dňoch do užívania nové detské ihrisko. Vzniklo v mieste zanedbaného parku na Ul. na letisko a mesto na jeho vybudovanie vynaložilo takmer 138 tisíc eur. Na ihrisku sa nachádzajú prvky pre malé deti do 6, ale aj pre staršie do 15 rokov. Vedúca odboru výstavby MsÚ v Poprade Kristína Horáková uviedla: „Vo Veľkej ihrisko takéhoto rozsahu doteraz nebolo a od začiatku sa teší veľkej obľube. Súčasťou stavby je kompletná rekonštrukcia chodníkov, osadenie detských prvkov, vrátane bezpečnostných dopadových plôch, v strede s atypickým altánkom na vrchu s kohútom, ktorý ukazuje smer vetra. Sú tu lavičky, vysadená popínavá zeleň, sadové úpravy, pribudli i nové prvky verejného osvetlenia, keďže išlo o tmavý park. Tiež kamerový systém, čím bude celé ihrisko pod dohľadom mestskej polície.“ Nové ihrisko vo Veľkej si obhliadol aj primátor Popradu Anton Danko. „Mestská časť Veľká si zaslúžila detské ihrisko a dôkazom správnosti môjho tvrdenia je i to, že už počas výstavby tu bolo nespočetne veľa detí. Ešte bude potrebné doplniť oplotenie, ktoré je len v jednej časti, po celej dĺžke. Ul. na letisko je veľmi frekventovaná a pri takýchto stavbách je bezpečnosť detí prioritou. Vo Veľkej ukončujeme i ďalšiu investíciu – zásadnú rekonštrukciu Tranovského ulice. V tejto mestskej časti sa aj vlani realizovalo viac investičných akcií. Pokračovať bude ešte rekonštrukcia futbalového štadióna, kde pribudne umelá hracia plocha s osvetlením. Mala by byť hotová na budúcu jar," uviedol primátor.       

Koncom augusta pribudla herná zostava pre deti do 6 rokov aj na Námestí sv. Egídia. Primátor dodal, že takýto nový prvok si všimli v Čechách a keď sa osvedčí, môžu sa pridať na námestie na budúci rok aj ďalšie. Vo výstavbe sú detské ihriská v Strážach a na Tomášikovej ulici. (mar)

Ďalšie informácie k tejto téme prinesie aktuálne vydanie týždenníka NOVINY POPRAD


 
 

Záujmové krúžky v CVČ sú o polovicu lacnejšieVytlačiť
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo Všeobecným záväzným nariadením mesta Poprad č. 5/2014 zníženie príspevkov na činnosť centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad o 50 %. V praxi to znamená, že zákonní zástupcovia detí a žiakov, žiaci a osoby do 30 rokov veku od 1. 9. 2014 uhrádzajú príspevok na činnosť CVČ upravenými sumami v nasledujúcej výške:

a) dieťa materskej školy, žiak základnej školy, žiak strednej školy (do 1.9. 14 – 4,–€) 2,00 €

b) žiak základnej školy a žiak strednej školy so vzdelávacím poukazom (do1.9.14 -1,–€) 0,50 €

c) osoba do 30 rokov veku s príjmom (do 1.9. 14 – 12,–€) 6,00 €

d) osoba do 30 rokov veku bez príjmu (do 1.9. 14 – 4,–€) 2,00 €.

„Samospráva pristúpila k úprave predovšetkým v snahe sprístupniť zmysluplné využívanie voľného času pod pedagogickým a odborným vedením čo najväčšiemu počtu detí a mládeže,“ uviedla vedúca oddelenia školstva Edita Pilárová. „Chceme takto tiež vyjsť v ústrety deťom zo sociálne znevýhodnených rodín a tiež viacpočetným rodinám,“ doplnila Pilárová. Úprava výšky príspevku by mala tiež pomôcť stabilizovať počet záujemcov o služby CVČ po minuloročnom poklese žiakov spôsobenom zmenou legislatívy, ktorá negatívne ovplyvnila účasť detí s trvalým pobytom v iných obciach na záujmovom vzdelávaní v CVČ v Poprade.

Záujmové útvary na školský rok 2014/15 otvára CVČ v Poprade pre deti predškolského veku, pre žiakov základných škôl a pre mládež. Z pripravovaných noviniek je potrebné spomenúť krúžky disc golfu, biliardu a lukostreľby. Medzi navrhnutými záujmovými útvarmi na nový školský rok sú aj capoeira, mladý modelár, rybársky krúžok, pohybová príprava či tvorba web stránok. Viac o bohatej ponuke záujmových útvarov CVČ v Poprade nájdu záujemcovia na http://www.cvc-poprad.sk/ Popradské CVČ sídli v priestoroch na Ul. mládeže 2688/13. Každého, kto sa zaujíma o jeho činnosť a má záujem o účasť v záujmových útvaroch (krúžkoch) otvorených pre školský rok 2014/ 2015, pozýva CVČ od pondelka 8.9. do piatku 12.9.2014 v čase od 13:00 do 18:00 hod. na návštevu svojich priestorov.

 


 
 

Európsky týždeň mobility v PopradeVytlačiť
 

Mesto Poprad sa aj v roku 2014 zapojí do Európskeho týždňa mobility. Ide o najväčšie a najrozšírenejšie podujatie, ktorého cieľom je ovplyvniť mobilitu, mestskú dopravu a zlepšiť zdravie a kvalitu života občanov. V snahe spropagovať alternatívne formy dopravy a zvýšiť povedomie o výhodách cestovania MHD pripravila popradská samospráva dve akcie. Prvou bude v piatok 19.9.2014 POPRADSKÁ CYKLOČASOVKA na Námestí sv. Egídia, v ktorej budú mať Popradčania možnosť súťažnou formou prevetrať bicykle ako jeden z najpopulárnejších alternatívnych a hlavne ekologických prostriedkov dopravy. Súťažiť budú môcť predovšetkým deti a mládež, špecialitou bude príležitosť pre rodinné tímy so zastúpením minimálne dvoch generácií. V pondelok 22.9.2014 dostanú Popradčania príležitosť cestovať MHD celý deň úplne zadarmo. Tento krok spojený s letákovou kampaňou by mal byť darčekom pre pravidelných cestujúcich, výzvou pre ostatných a tiež testom samotnej MHD, do akej miery je pripravená zvýšený nápor cestujúcich zvládnuť. Keďže jeden autobus môže na ceste nahradiť desiatky áut, organizátori kampane spolu so samosprávou vyzývajú obyvateľov, aby v tento deň nechali svoje automobily „oddychovať“ a zvolili alternatívu s menším dopadom na životné prostredie. Samospráva vrátane primátora pôjde v tomto prípade obyvateľom príkladom. „Na cestách budú len služobné automobily mestskej polície a automobil prepravnej služby zabezpečujúci dopravu chorých a zdravotne postihnutých obyvateľov. Zapojenie obyvateľov do pripravených aktivít bude dôležitým signálom o záujme Popradčanov o alternatívne a udržateľnejšie formy mobility,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko.

Okrem týchto samostatných aktivít realizuje samospráva pravidelne aj trvalé opatrenia, ktoré systematicky zvyšujú bezpečnosť a skvalitňujú podmienky pre ľudí využívajúcich alternatívne a udržateľnejšie formy mobility. Medzi tieto opatrenia patrí pravidelné natieranie priechodov pre chodcov reflexnými nátermi, nasvietenie priechodov, vybudovanie cyklochodníkov – mimochodom už v roku 2012 získalo mesto Poprad Cenu ETM v podobe sošky Lietajúceho Pegasa na kolesách za trvalé opatrenie v podobe cyklistického chodníka spájajúceho mestskú časť Kvetnica so sídliskom Juh VI.. Aktuálne pripravuje radnica vybudovanie cyklochodníka spájajúceho Poprad so Svitom aj na druhom brehu rieky Poprad.

 

Súbor na stiahnutie MHDzadarmo.jpg MHDzadarmo.jpg (286.9 kB)
Súbor na stiahnutie cyklocasovka.jpg cyklocasovka.jpg (351.7 kB)

 
 

Prvé dielo z projektu MAĽUJEME/MILUJEME POPRAD je na sveteVytlačiť
 

Poprad sa môže pochváliť ďalšou zaujímavou aktivitou. Občianske združenie Apolon v spolupráci s popradskou samosprávou pripravili projekt MAĽUJEME/MILUJEME POPRAD, ktorého prvé konkrétne dielo v štýle STREET ART je na svete. Schody od cesty 1/67 smerom k Moyzesovej ulici zdobí od stredy 17.9.2014 pestrá maľba, ktorá šedivé betónové schody zmenila na nepoznanie. „Nápad urobiť niečo nové pre Poprad, v čom budeme medzi prvými na Slovensku, vznikol po CUP songu. Fungoval internet, pozreli sme si, čo letí vo svete a táto aktivita nás oslovila. Oslovili sme mladých šikovných ľudí a dali sme to dokopy,“ predstavila projekt Ingrid Lindemanová z OZ Apolon. Na realizácii prvého diela pracovalo spolu 18 ľudí, ktorých neodradil ani fakt, že počas maľovania stihol maľbu dvakrát zmyť dážď. Dielo sa však napokon podarilo a výsledok stojí za to. „Chceme ľudí príjemne naladiť, chceme povedať ľuďom, že aj Poprad môže byť ozvláštnený niečím, čo majú aj iné európske metropoly. Hlavným motívom je farebná dúha cez celé schody, cez ktorú prechádza vodopád. Keď idete dole schodmi, môžete vidieť tvár ženy s vencom na hlave, z opačnej strany môžete vidieť ten vodopád vyvierajúci z vrcholu, potom tvár a rôzne iné veci, záleží len na fantázii,“vysvetlila s úsmevom Lenka Gašparíková, jedna z autoriek maľby. Dobrý nápad sa podarilo zrealizovať s podporou samosprávy. „Farby boli dosť náročná záležitosť, ale postaralo sa o ne mesto, pretože projekt sme predstavili primátorovi a ten ho odobril,“ doplnila I. Lindemanová. „Privítal som to všetkými desiatimi, pretože rád podporím každý projekt, ktorý prispeje k oživeniu mesta a k tomu, aby mladí ľudia pre svoje mesto niečo vytvorili,“ okomentoval stretnutie s iniciátormi projektu primátor Anton Danko. Ambíciou projektu je ísť aj do ďalších popradských lokalít. „Plochy, ktoré sú nefarebné, určite takto oživia mesto. A neboli by to len schody. Chceli by sme pritiahnuť ďalších umelcov, ktorí sú šikovní a chcú sa realizovať. Chceli by sme ísť aj do 3D obrazcov, takže kto má záujem, môže sa prihlásiť. Určite by sme radi privítali aj sprejerov, dokonca sa pri nás pristavovali aj deti s rodičmi, takže zapojiť sa chce skutočne veľa ľudí,“ priblížila ďalšie ciele I. Lindemanová. „Každá ruka je vítaná, je to otvorená iniciatíva pre všetkých Popradčanov,“ uzavrel 1.viceprimátor Adrián Kromka.

 


 
 
Položky 221-225 z 918

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

ďalšie dni

Utorok 9.2.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Streda 10.2.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 11.2.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 12.2.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 13.2.
Dr.Max - Monaco (pri ZŠ Francisciho)
Francisciho 22,
Poprad

052/285 85 85

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 14.2.
Lekáreň CORRIB
Levočská 26A,
058 01 Poprad

0948 217 858

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 15.2. - 16.2.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 16.2.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy na Námestí sv. Egídia a pri Aréne Poprad:

Na námestí od 24.12.2015:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 19:00 hod
nedeľa od 10:00 - 19:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 19:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne od 12.12.2015:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň od utorka do štvrtku do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka