Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Pripravuje sa projektová dokumentácia NTC Poprad, stavba má za sebou prvý kontrolný deňVytlačiť
 

(Poprad-SFZ 19.02.2013) Navonok to vyzerá, že sa na štadióne FK Poprad nič nedeje, vo vnútri však prebiehajú úpravy a búracie práce. Rýchlosť práce je ovplyvnená poveternostnými podmienkami.

Výkonný  výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom poslednom zasadnutí v roku 2012 schválil projekt výstavby NTC Poprad. Z návrhov, ktoré prišli, vybrala výberová komisia spoločnosť SCORP, s.r.o., s ktorou vstúpil zväz do rokovania o zmluve a túto zmluvu následne 12. decembra 2012. aj obe zúčastnené strany, po schválení zmluvy a zámeru projektu Výkonným výborom SFZ, podpísali. Konečná cena prvej etapy výstavby bola dohodnutá v sume 1,84 milióna EUR bez DPH, pričom zmluvne stanoveným termínom dokončenia tejto etapy je 31. august 2013.

Od decembra prebiehajú prípravné práce, ktorých tempo ovplyvňuje zimné počasie. Pracovať sa dá najmä vo vnútorných priestoroch, bol uskutočnený prepis nákladov na energie na Slovenský futbalový zväz a 19. decembra 2012 bolo stavenisko oficiálne odovzdané spoločnosti SCORP, s.r.o.. Keďže pod Tatrami nie je o zimu a sneh núdza, postupne prebiehali vnútorné úpravy a búracie práce. Začala sa príprava projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorá bude predložená SFZ na odsúhlasenie Licenčnou komisiou SFZ a Komisiou pre štadióny a ihriská SFZ.

V polovici januára zasiahli Slovensko výdatné snehové zrážky a tak sa prvý kontrolný deň uskutočnil 23. januára 2013 za účasti zástupcov SFZ Petra Dedíka a Richarda Havrillu, zástupcov dodávateľskej spoločnosti a taktiež zmluvného stavebného dozoru SFZ.

Zámerom projektu NTC Poprad, ktorý je súčasťou Strategického plánu na roky 2011 až 2014 je propagácia reprezentačného futbalu po celom Slovensku, ďalej zabezpečenie kvalitných tréningových a materiálnych podmienok pre slovenských futbalových reprezentantov vo všetkých vekových kategoriách počas zrazov reprezentačných družstiev. Futbalový štadión v Poprade by po svojom kompletnom dobudovaní mal splňať podmienky pre kategóriu 3 v zmysle kategorizácie UEFA tak, aby bolo možné využiť futbalový štadión na organizáciu zápasov reprezentácií SR vo všetkých vekových kategóriách a v neposledom rade, aby tu bola možnosť využívať centrum na sústredenia a zápasy aj klubmi zo Slovenska i zahraničia a domácim FK Poprad.

Na základe spolupráce SFZ a FIFA v rámci projektu "Income generation" pripravuje spoločnosť KPMG štúdiu využiteľnosti NTC Poprad v kontexte lokality (Tatry), infraštruktúry (dostupnosť), konkurenčného prostredia (podobné areály), partnerov (Aquacity) a samotného športovo-martketingového zámeru SFZ. Výsledky tejto štúdie budú prezentované na oficiálnej stránke Slovenského futbalového zväzu www.futbalsfz.sk.

Zdroj: SFZ 


 
 

K parkovaciemu domu sa vyjadria obyvatelia Vytlačiť
 

(Poprad 14.02.2013) Je to na obyvateľoch. Ľudia z bytových domov SÁZAVA, ODRA, OSLAVA, RYSY a SVITAVA na sídlisku JUH v Poprade môžu rozhodnúť o tom, kde budú parkovať svoje autá. Mesto očakáva ich stanovisko k výstavbe parkovacieho domu.

Komplikovaná situácia so statickou dopravou na sídliskách núti popradskú samosprávu hľadať systémové riešenia. Jedným z nich by mohla byť výstavba parkovacích domov na miestach, kde je to v súlade s územným plánom. Takáto plocha sa nachádza aj vo vnútrobloku bytových domov SÁZAVA, ODRA, OSLAVA, RYSY a SVITAVA. Mesto Poprad má vo svojom schválenom územnom pláne sídelného útvaru určené pre toto územie využitie pre plochu statickej dopravy – odstavné a parkovacie garáže (viacúrovňové – hromadné). V uvedenom území je preto možné uvažovať o výstavbe parkovacieho domu (viacúrovňové hromadné garáže) s maximálne 3-4 nadzemnými a minimálne 1 podzemným podlažím, pri maximálnom možnom rešpektovaní existujúcich verejných parkovacích miest v danom území.

Z uvedeného dôvodu preto samospráva oslovila predsedov dotknutých bytových spoločenstiev, aby usporiadali schôdze a tento návrh prerokovali. Zápisnice zo schôdzí s výsledkami hlasovania a s podpismi obyvateľov jednotlivých bytových domov vyjadrujúcich stanovisko k navrhovanému využitiu daného územia budú pre mesto podkladom pri rozhodovaní  o realizácii. Predsedovia spoločenstiev musia platné zápisnice doručiť a adresu Mestského úradu v Poprade do 28.2.2013.

K možnosti výstavby parkovacích domov, ktoré by mohli byť systémovým riešením situácie s nedostatkom parkovacích plôch, sa môžu Popradčania vyjadriť aj prostredníctvom ankety na mestskom webe www.poprad.sk.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Karneval a pochovanie basy ukončili fašiangy v PopradeVytlačiť
 

(Poprad 11.02.2013) Bola to krásna rozlúčka. Fašiangy v Poprade vyvrcholili tradičným programom plným folklóru a zábavy. Popradčania v duchu tradícií najprv pochovali basu a potom sa bavili na karnevale.

V programe pre malých i veľkých sa v nedeľu 10.2.2013 pri Aréne Poprad predstavili folklórne súbory Letnička a Vagonár,  so svojou hudobno -tanečnou produkciou prispel k dobrej nálade aj obľúbený detský spevák  ujo Ľubo z Košíc. Okrem tradičných fašiangových šišiek, ktoré rozdávali Letničkári všetkým prítomným,  dostali deti v maskách aj voľné vstupenky na februárové detské predstavenia v meste Poprad. Vydarené podujatie bolo príjemným spestrením zimného poludnia na sídlisku JUH.

Zdroj: Mesto Poprad
 
 

V Poprade zabojovali s ľadom na strecháchVytlačiť
 

(Poprad 14.02.2013) Po cestách a chodníkoch prišli na rad strechy. Topiaci sa sneh spolu s teplotnými výkyvmi spôsobili, že obyvateľov mesta na mnohých miestach začali ohrozovať hrozivo visiace ľadové cencúle.

Samovoľne padajúci sneh a ľad zo striech predstavujú pre chodcov obrovské nebezpečenstvo. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2012 Mesta Poprad o dodržiavaní čistoty na verejných priestranstvách,verejnom poriadku, zabezpečení zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií je povinnosťou každého vlastníka, správcu, nájomcu či užívateľa nehnuteľnosti hraničiacej s verejným priestranstvom odstraňovať zo striech nahromadený sneh prípadne ľadové kvaple, aby nedochádzalo k ohrozovaniu života a zdravia osôb. Na túto povinnosť upozornili majiteľov a prevádzkovateľov budov s nebezpečnou ľadovou výzdobou aj mestskí policajti. Tí potom následne v niektorých prípadoch aj asistovali pri zabezpečení priestoru počas zhadzovania ľadu zo striech.  Ľad na strechách sa však vďaka výkyvom teplôt tvorí aj naďalej. Na mieste je preto nepretržitá obozretnosť. “Budovy vo vlastníctve mesta pravidelne monitorujeme. V prípade potreby robíme všetky nevyhnutné opatrenia pre zaistenie bezpečnosti – budov i okoloidúcich,” uviedol Emil Kostelničák z Mestského úradu v Poprade. Samospráva takto musela zasiahnuť na streche Domu kultúry, z ktorej odstraňovala nebezpečnú ľadovú výzdobu a takisto aj na streche Obvodného úradu, z ktorej bolo nutné zhodiť zosúvajúci sa zľadovatelý sneh.  V akcii už boli aj hasiči, ktorí vďaka svojej technike pomohli pri odstraňovaní visiaceho ľadu ohrozujúceho verejné priestranstvo.

Zdroj: Mesto Poprad


 


 
 

Nadväzujú spoluprácu univerzít, samosprávy a výroby Vytlačiť
 

(Poprad 14.02.2013) Slovensko-talianska spolupráca v Poprade mieri k ďalšiemu dôležitému míľniku. Malo by sa ním stať vytvorenie vývojového a výskumného centra v spoločnosti Pasell v popradskom priemyselnom parku.

Prvý viceprimátor Popradu Adrián Kromka sa minulý štvrtok stretol s profesorom Paolom Piciocchim z univerzity v talianskom Salerne, majiteľom firmy Pasell v Poprade Francescom Amitranom a Zuzanou Roškovou, koordinátorkou za Taliansko-slovenskú obchodnú komoru. Spoločné rokovanie sa týkalo spolupráce talianskej univerzity s Inštitútom manažérskych systémov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, detašovaným pracoviskom v Poprade, Pasellu a mesta Poprad. P. Piciocchi zhrnul: „Ďakujeme mestu Poprad, že nám umožní túto spoluprácu a je veľmi otvorené pre podnikateľov z Talianska a takisto firme Pasell, ktorá vytvorí pracovné príležitosti všetkým, ktorí sa na projekte zúčastnia. Ide o nadviazanie spolupráce medzi lokálnymi univerzitami, samosprávou a výrobnou spoločnosťou s cieľom pomôcť zlepšovať produktivitu práce.“ Už v tomto roku by v Paselli mohli študenti univerzít počas pobytov a stáží pracovať na diplomových prácach. Najlepší študent – vysokoškolák má dokonca šancu získať polročnú pracovnú príležitosť v tejto firme. Tentoraz by sa k spolupráci pridružila aj talianska univerzita v Salerne, aby študenti nepracovali iba vo výrobe, ale získali i medzinárodné skúsenosti a skvalitnenie vzdelania.

Prvý viceprimátor A. Kromka zdôraznil: „Rozvíjame náš spoločný zámer vybudovať vývojové a výskumné centrum v spoločnosti Pasell tak, aby v tomto centre vznikali nové pracovné príležitosti pre našich vysokoškolákov i obyvateľov mesta. Zároveň rozvíjame myšlienku spolupráce medzi univerzitami v Taliansku, popradským Inštitútom manažérskych systémov EF UMB, ako aj vysokými školami v Košiciach a Žiline.“

Už na jeseň minulého roku prebiehali stretnutia k vytvoreniu združeného vedecko-výskumného centra v Priemyselnom parku v Poprade-Matejovciach. Zapojili sa Technická univerzita Košice, Žilinská univerzita a Slovenské centrum produktivity. Rokovania postupujú a tak je stále reálnejšie, že mladí ľudia s univerzitným vzdelaním budú môcť v budúcnosti pracovať vo výskumno-vývojových laboratóriách na úlohách, ktoré podniky potrebujú.

Zdroj: Noviny Poprad


 
 
Položky 231-235 z 659

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Utorok 29.7.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 30.7.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 31.7.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 1.8.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 2.8.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 3.8.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 4.8.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 5.8.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

26522178

29.7.2014
Úvodná stránka