Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Situácia sa stabilizovala, samospráva uvoľní prvú polovicu dotácií na činnosť pre mladých športovcovVytlačiť
 

(29.04.2013) Mesto Poprad je pripravené uvoľniť prvú polovicu schválených dotácií na činnosť pre všetky športové kluby, ktoré spĺňajú zákonné požiadavky. „Tú si jednotlivé kluby budú čerpať po nadobudnutí účinnosti zmluvy na konkrétne účely uvedené v žiadostiach – materiálne vybavenie, tréningové pomôcky, dresy, platy trénerov, poplatky za účasť na turnajoch, cestovné na zápasy, stravné...“, uviedla vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu Edita Pilárová.


Schválené dotácie na činnosť mládežníckych celkov do dnešného dňa nedostal žiadny športový klub v meste. Dôvodom bol vývoj príjmov z podielových daní a omeškanie výberu daní z nehnuteľností z dôvodu zmeny zákona. Keďže došlo k stabilizácii príjmov mesta, samospráva ihneď zareagovala uvoľnením prvej polovice celkovej sumy určenej na dotácie športovým klubom. Dotácie na nájom a náklady spojené s nájmom dostávajú športové kluby v pravidelných intervaloch bez obmedzenia.

 

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Bezplatná právna poradňa bude k dispozícii najbližšie 2.májaVytlačiť
 

(10.04.2013) Právne oddelenie MsÚ v Poprade poskytuje obyvateľom mesta Poprad bezplatné právne poradenstvo v právnej poradni už ôsmy rok. Táto poradňa je Popradčanom k dispozícii každú prvú stredu v mesiaci v čase od 14.00 do 16.00 hod. vo vestibule mestského úradu.

V máji však nastane výnimka, pretože prvé dve stredy v mesiaci sú štátne sviatky (1.máj, 8.máj). Vzhľadom na to budú právničky MsÚ Poprad občanom k dispozícii vo štvrtok 2.mája v čase od 13.30 do 15.30 hod. Záujemcovia o rady z bezplatnej právnej poradne sa môžu prihlásiť v kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade v Poprade, kde sa ešte pred samotným termínom otvorenia poradne zapíšu do poradovníka. „O poradňu je stále veľký záujem, najčastejšie pomáhame  radami z oblasti občianskeho, rodinného a pracovného práva,“ vysvetľuje JUDr. Adela Bednárová, vedúca právneho oddelenia na MsÚ v Poprade. Poradňa neposkytuje rady z oblasti obchodného a trestného práva. Bezplatné právna poradňa funguje vo vestibule mestského úradu a je určená iba občanom s trvalým pobytom v Poprade. „Každý z nás sa môže dostať do situácie, keď bude potrebovať právnu radu, no nie každý si môže dovoliť za ňu aj zaplatiť. Či už sú to dôchodcovia, osamelé matky s deťmi alebo mladé rodiny. Práve pre nich je naša bezplatná právna poradňa určená,“ uzavrel prvý viceprimátor Popradu Adrián Kromka.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Poprad komunikuje aj cez TwitterVytlačiť
 

(19.04.2013) Samospráva v Poprade komunikuje už aj cez sociálne siete. Najnovšou aktivitou je zriadenie účtu na sieti Twitter. Aktuálne informácie o dianí v meste tak budú môcť Popradčania dostávať ešte rýchlejšie ako cez štandardné komunikačné kanály.

„Aj uplynulá zima, ktorá priniesla niektoré mimoriadne situácie z pohľadu nárokov na rýchlu komunikáciu s obyvateľmi mesta, nás presvedčila o tom, že budovanie nových komunikačných príležitostí má zmysel,“ informovala prednostka Mestského úradu v Poprade Oľga Netočná. Prostredníctvom siete Twitter tak obyvatelia mesta budú môcť získať najaktuálnejšie informácie zo samosprávy, informácie o živote v meste, o zaujímavých podujatiach či rôznych obmedzeniach. „Twitter by mal byť ďalším malým kľúčom k informáciám o našom meste a živote v ňom. Veríme, že počet followerov bude stúpať tak, ako budú ľudia zisťovať, že týmto spôsobom môžu získať informácie o meste možno ešte rýchlejšie ako zo štandardných médií,“ dopĺňa komunikačný manažér popradskej radnice Marián Galajda.

Sledujte nás na adrese  twitter.com/MestoPoprad

Zdroj: Mesto Poprad
 


 
 

Z dvoch mostov v Poprade bude vylúčená nákladná dopravaVytlačiť
 

(22.04.2013) V snahe predĺžiť životnosť mostných objektov bude z prevádzky na mostoch na Francisciho a Alžbetinej ulici onedlho vylúčená nákladná doprava.

„Na základe podnetu Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade sme so statikom vykonali obhliadku mostného telesa na Francisciho ulici, kde bolo konštatované, že je potrebné vykonať niektoré stavebné práce, ktorými sa zabráni ďalšiemu znehodnocovaniu jednotlivých častí konštrukcie a uvoľňovaniu muriva na chodník a cestu na Zdravotníckej ulici,“ uviedla Kristína Horáková z popradskej radnice. „Z dôvodu predĺženia životnosti je potrebné vylúčiť nákladnú dopravu prechádzajúcu po tomto moste. Vylúčeniu nákladnej dopravy sa nevyhne ani most na Alžbetinej ulici pri výjazde na kruhový objazd,“ doplnila Horáková. Na základe konzultácii so statikom mesto dá vypracovať projekt organizácie dopravy a zabezpečí dopravné značenie tak, aby prejazd nákladnými autami po týchto mostoch bol vylúčený.

Mesto Poprad pripravuje rozsiahlu komplexnú obhliadku všetkých mostných objektov. Zámerom je zdokumentovať ich stavebno-technický stav a pripraviť plán postupných opráv. Samotná realizácia opráv bude závisieť od zistení rozsahu poškodenia a v neposlednom rade od finančných možností mesta.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

V Poprade začalo jarné upratovanieVytlačiť
 

(09.04.2013) Mesto Poprad tak ako ako každoročne aj v roku 2013 organizuje na obvyklých miestach jarné upratovanie. Pristavené veľkoobjemové kontajnery (VOK) sú určené pre občanov mesta, ktorí sa prostredníctvom nich môžu bezplatne zbavovať drobného stavebného odpadu (obklady z udržiavacích prác a pod.) a objemového odpadu (napr. staré nábytky, okná, dvere a pod).

„Počas jarného upratovania sa môžu občania mesta bezplatne zbavovať aj konárov z údržby záhrad, ktoré však nesmú byť ukladané do VOK-v, ale vedľa nich, nakoľko sú následne drvené a drevná štiepka je zhodnocovaná pri údržbe verejnej zelene,“ vysvetľuje Daniela Polaštiková.  Do VOK-ov nesmú byť ukladané stavebné odpady (tie musí stavebník v súlade so stavebným rozhodnutím na vlastné náklady uložiť na riadenej skládke a mať doklad o jeho likvidácii), elektroodpadov, trávy, lístia, skla, nebezpečných odpadov a podobných veľkoobjemných odpadov, drobných stavebných odpadov a pod. sa môžu občania celoročne zbavovať v zbernom centre na L. Svobodu v Poprade. „VOK-y rozmiestnené v súvislosti s jarným upratovaním nie sú určené pre podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné zbavovať sa odpadov zo svojej činnosti v súlade so zákonom a na vlastné náklady,“ upozorňuje  Polaštiková.

Žiadame občanov, aby k jarnému upratovaniu pristupovali zodpovedne, veľkoobjemový odpad a drobný stavebný odpad neukladali vedľa VOK-ov, ale počkali na prázdny VOK, striktne dodržiavali termíny jarného upratovania v jednotlivých lokalitách a po jeho skončení už odpad na týchto miestach neukladali. Ukladanie odpadu na stanovištiach VOK-ov po skončení jarného upratovania je považované za tvorbu divokej skládky.

Upozornenie: Dodržiavanie termínov a pravidiel pri nakladaní s odpadmi v čase jarného upratovania bude pravidelne monitorovať Mestská polícia Poprad a v prípade ich nerešpektovania bude vyvodzovať dôsledky formou blokových pokút.

Harmonogram umiestnenia VOK-ov podľa lokalít a ulíc:
 

Staré mesto: 5.4. - 12.4.2013  Hviezdoslavova, Levočská, Sadová, Banícka, Popradskej brigády,  Bernolákova, Murgašova. Okružná (garáže)

JUH III: 5.4. - 12.4.2013  Suchoňova, Jesenná.  Záborského
 

JUH I, II: 12.04. - 19.04.2013 parkovisko bytový dom Antimón, za bytovým domov Váh, za bytovým domom Bárium

Sp. Sobota: 12.04. - 19.04.2013 ul. B. Němcovej UNIMO, pri ZŠ, ul. Košická, pri cintoríne, Sobotské námestie, Nižany (pri mostíku), Gattingerova

Západ: 19.4. - 26.4.2013 ul. 29. Augusta, pred bytovým domom Šípka, za cestnými stavbami, garáže (pri Hoteli Olympia)

Matejovce: 19.4. - 26.4.2013 Puškinova, Allendeho – pri garážach, Bezručova/J.Kráľa, Matejovské námestie, Lidická

Veľká: 26.4. - 3.5.2013  Na letisko (potraviny FRESH), Vodárenská (pri autobus. zastávke), Scherfelova, Nová (pri križovatke), Široká (pri učilišti), Na letisko (pri Viadukte), Stavbárska,  Jarmočná, Futbalový štadión

Kvetnica: 26.4. - 3.5.2013 pri klzisku

JUH V, VI: 3.5. - 10.5.2013   L. Svobodu (bytový dom Labe, Šrobárova (bytový dom Sázava), Šrobárova (pri OSBD), parkovisko bytový dom Amur

Stráže: 3.5. - 10.5.2013  P. Jilemnického ( pri záhradkách), pri ihrisku, v parku, Fr. Hečku,  Štefánska,  Švermova

Zdroj: Mesto Poprad


 
 
Položky 231-235 z 699

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram
Slovensko chce zriadiť logistickú základňu pre potreby NATO v Poprade. Súhlasíte s takouto formou podpory aliancie?
 
 
841

 
 
 
2907

 
 
 
28

 

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Štvrtok 30.10.
Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 31.10.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 1.11.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 2.11.
Lekáreň Nemocnica Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 3.11.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 4.11.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 5.11.
Dr.Max - Monaco (pri ZŠ Francisciho)
Francisciho 22,
Poprad

052/285 85 85

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 6.11.
Corrib - na križovatke ulíc Francisciho a Levočská v obytnom komplexe CORRIB TOWER
Levočská 26A,
Poprad

0948 217 858

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

29659446

30.10.2014
Úvodná stránka