Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Mesto Poprad ruší súťaž na predaj Dukelských kasárníVytlačiť
 

Mesto Poprad sa dňa 9.10.2014 rozhodlo zrušiť obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Poprad – areálu bývalých Dukelských kasární na Ul. 29. augusta v Poprade. Dôvodom rozhodnutia sa stalo zistenie, že nevyhnutné procesné úkony zo strany štátu neboli aj napriek ubezpečeniam uskutočnené, na základe čoho nedošlo k prevodu všetkých dotknutých nehnuteľností na mesto. Rokovania o zámene nehnuteľností sa začali už pred trištvrte rokom z iniciatívy štátu z dôvodu prípravy budov pre potrebu reformy ESO. Návrh zámennej zmluvy zaslal štát samospráve 18.7.2014. Vzápätí po schválení zámeny MsZ mesta Poprad si zástupcovia štátu

  1. už v auguste vyžiadali pôdorysy zamieňanej budovy s odôvodnením začatia prípravných prác,
  2. iniciovali rokovanie budúcich spoluvlastníkov budovy katastra – t.j. ministerstva obrany a mesta Poprad.
  3. Do rokovaní vstúpil aj dodávateľ tepla ohľadom dodávok tepla do budov, ktoré mal zámenou získať štát.

Tieto kroky samosprávu utvrdzovali v tom, že celý proces bude z dôvodu enormného záujmu štátu o komplex budov okresného úradu zavŕšený promptne. To sa však do dnešného dňa nestalo. Aj keď samospráva svojím postupom pri vyhlasovaní súťaže neporušila žiadne právne predpisy, rozhodla sa súťaž zrušiť, aby teraz a ani v budúcnosti nevznikli najmenšie pochybnosti o právnej čistote a dobrom zámere mesta pri krokoch vedúcich k revitalizácii spomínaného územia. Súťaž ruší samospráva aj z dôvodu, aby táto vážna odborná téma nebola zneužitá vo volebnej kampani do komunálnych volieb 2014.


Súbor na stiahnutie - zrušenie verejnej obchodnej súťaže vyhlásenej dňa 24.9.2014.


 
 

Rallye Tatry po roku opäť v PopradeVytlačiť
 

V dňoch 24. - 25. októbra odštartuje podujatie, ktoré svoju históriu začalo písať už v roku 1969, kedy na tatranskej rely štartovalo 15 posádok. Súčasťou majstrovstiev republiky sa táto súťaž stala pri jej druhom pokračovaní v septembri 1970. Do kalendára majstrovstiev Slovenska v rally sa tohto roku zapíše ako finálové 6. podujatie MSR.

Organizátori súťaže AOS klub Poprad z poverenia Slovenskej asociácie motoristického športu pripravili pre súťažné posádky v rámci seriálu MSR 300 km trať jednoetapových pretekov, ktorá bude rozdelená do troch sekcií a bude viesť z Popradu do obcí v údolí Levočských vrchov. Celková dĺžka rýchlostných skúšok - 92 km predstavuje viac ako 30% z celkovej dĺžky trate. Súťažiaci v Slovenskom rally pohári (SRP) absolvujú 134 km trať, z ktorej bude 40 km rýchlostných skúšok. Súčasťou Rallye Tatry 2014 budú aj jazdci rallyškoly.

Hoci je Rallye Tatry 2014 jednoetapovou súťažou, rozdelená bude do dvoch dní. Tesne pred slávnostným štartom bude o 17. hodine v OC Max prebiehať autogramiáda najlepších jazdcov, kde si budú môcť diváci okrem získania podpisov a fotografií zasúťažiť o vecné ceny. Slávnostný štart podujatia bude v piatok 24. októbra o 19. hodine na Námestí sv. Egídia v Poprade. V ten istý deň bude rely pokračovať divácky veľmi atraktívnou rýchlostnou skúškou Poprad, ktorá sa uskutoční na mimoúrovňovej križovatke smerom na Vysoké Tatry a jej priľahlých uliciach medzi obchodnými centrami Baumax, Tesco a Asko v nočných hodinách. Štart prvého vozidla bude presne o 21. hodine. Súťažné posádky budú štartovať v obrátenom poradí, čiže najrýchlejšie a najatraktívnejšie autá vyštartujú medzi poslednými.           

V sobotu 25. októbra čaká na posádky a ich tímy spolu šesť rýchlostných skúšok. Súťažiaci sa v sobotu ráno presunú zo servisného parkoviska, ktoré sa bude nachádzať v areáli bývalých vojenských kasárni na ul. 29. augusta v Poprade cez Hozelec, Sp. Štvrtok a Levoču na štart druhej RS Bijacovce. Štart prvého vozidla do RS 2 je naplánovaný na 09.03 h. Po absolvovaní tejto rýchlostnej skúšky sa vozidlá postavia na štart tretej RS Repaše. Prvé vozidlo do RS 3 odmávajú o 09.33 h. RS Bijacovce ako aj RS Repaše sa pôjdu po trikrát, čiže RS Bijacovce bude v poradí 2, 4 a 6 rýchlostná skúška a RS Repaše ako 3, 5 a 7 v poradí. Po siedmej RS sa súťažiaci presunú späť do Popradu na slávnostné vyhlásenie výsledkov na cieľovej rampe opäť na námestí v Poprade. Príchod prvého vozidla na cieľovej rampe sa očakáva o 15. hodine. Posádky bojujúce o body v SRP každú rýchlostnú skúšku (RS Poprad, RS Bijacovce a RS Repaše) pôjdu iba raz.

Riaditeľstvo súťaže a oficiálna informačná tabuľa sa budú nachádzať v priestoroch hotela Satel v Poprade. Pripomíname, že 41. ročník Rallye Tatry uzatvára tohtoročný kalendár majstrovstiev Slovenska, teda po jej skončení spoznáme víťazov a ocenených za celú sezónu.

Pre divákov, fotoreportérov profesionálov i amatérov vyhlasuje organizátor súťaže AOS klub Poprad fotosúťaž o ceny s motoristickou tematikou. O podmienkach súťaže vás budeme informovať na stránke rallyetatry.sk.                                                                    

                                                                                                         

DIVÁCKE MIESTA: http://rallyetatry.sk/divacke_miesto_poprad_2014.php

DOPRAVNÉ OBMEDZENIA: http://rallyetatry.sk/clanok_obchadzkova_trasa_2014.php

                               

                                                                                                                           ZDROJ: www.rallyetatry.sk

 


 
 

O budúcej podobe územia kasární rozhodne súťažVytlačiť
 

Mestské zastupiteľstvo schválilo Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Poprad – areálu bývalých Dukelských kasární na Ul. 29. augusta v Poprade. MsZ už predtým schválilo komisiu, ktorej úlohou bolo pripraviť podmienky obchodnej verejnej súťaže a jej následného vyhodnotenia. Komisia pracovala v zložení: predseda komisie Ing. Milan Baran, členovia komisie Ing. Ján Jurčišin, JUDr. Adrián Kromka, Mgr. Dušan Nebus, Ing. Marián Barilla, PaedDr. Mária Vojtaššáková, MUDr. Peter Brenišin, Mgr. Igor Wzoš, Ing. Jozef Švagerko, Ing. Slavomír Božoň, Ing. Kristína Horáková, JUDr. Adela Bednárová a Ing. Iveta Borňáková. „Podľa môjho názoru, ide o jedno z najlukratívnejších území v meste. Preto sa aj tá komisia vymenovala v takom veľkom zložení, “ informoval primátor Popradu Anton Danko. „Komisia mala pomerné zastúpenie všetkých poslaneckých klubov v MsZ, čo v praxi znamená, že každý klub mal rovnaký počet zástupcov, aby konanie bolo čo najtransparentnejšie a bol nespochybniteľný zámer poctivo pripraviť zreteľný rozvojový impulz do tohto územia, z ktorého môže profitovať celé mesto,“ uviedol predseda komisie Milan Baran.

Podmienky boli nastavené tak, aby najdôležitejšími kritériami vyhodnotenia súťažných návrhov boli najvhodnejšie urbanisticko - architektonické riešenie územia a najvýhodnejšia cenová ponuka – obe rovnakým dielom. „Komisia rozhodne o tom, ktorá štúdia riešenia územia bude z hľadiska ďalšieho rozvoja mesta najlepšia. Uvidíme teda, aké štúdie súťažiaci vypracujú a na základe toho sa budeme rozhodovať,“ uviedol 2.viceprimátor Milan Baran. Podmienkou predaja objektov bývalých Dukelských kasární na Ul. 29. augusta v Poprade a príslušných pozemkov o celkovej výmere 64 561 m2 formou obchodnej verejnej súťaže je vypracovanie urbanisticko-architektonického návrhu riešenia územia, asanácia objektov, príprava územia a následná realizácie zámeru. Komisia nastavila tvrdé podmienky vrátane preukázanie finančnej zábezpeky nielen pri samotnom predaji ale aj pri jednotlivých etapách realizácie projektu. Zároveň boli podmienky nastavené tak, aby sa zamedzilo akémukoľvek špekulatívnemu zámeru prípadných kupcov.

V návrhoch by malo byť riešené zmiešané územie bývania v bytových a rodinných domoch, občianskej vybavenosti vrátane technického a dopravného vybavenia a zelene, stavebné objekty by mali byť navrhované ako maximálne trojpodlažné, súčasťou by mali byť detské ihriská a oddychové priestory s mestským mobiliárom, parkovacie miesta by mali byť riešené v počte +50 nad potrebný počet určený príslušnými právnymi predpismi.

Mesto získalo areál bývalých Dukelských kasární na Ul. 29. augusta v Poprade a budovu katastra v centre mesta výmenou za objekty bývalého Okresného úradu Poprad a Obvodného úradu Poprad na Nábreží Jána Pavla II. v Poprade. Keďže odhadované náklady na prípravu územia, teda asanáciu kasárenských objektov a odstránenie rozsiahlych betónových plôch s možnou environmentálnou záťažou predstavujú viac ako milión eur, mesto sa rozhodlo pracovať s týmto územím formou obchodnej verejnej súťaže.


 
 

Festival MADE IN SLOVAKIA v PopradeVytlačiť
 

Tretí ročník festivalu slovenských výrobkov a kultúry Made in Slovakia otvoril svoje brány v stredu 31.7.2014 na Námestí sv. Egídia v Poprade. Hlavným zámerom podujatia je ukázať pre Slovensko charakteristické výrobky, spopularizovať ľudovo-umeleckú tvorbu aj umožniť turistom spoznať chuť slovenských produktov.

V centre mesta sa rozložilo 118 stánkov rozmanitých vystavovateľov, z kapacitných dôvodov museli organizátori dokonca rezerváciu ukončiť skôr. Prezentujú sa keramikári, drevorezbári, medovnikári, košikári, pekári, výrobcovia syrov, piva, odevov, šperkov, vinári a ďalší.

Ondrej Kavka, predseda Občianskeho združenia Pre mesto, ktoré bolo organizátorom podujatia, uviedol: „Snažili sme sa „vyskladať“ stánky tak, aby boli svojím tovarom pre návštevníkov zaujímavé. Chceli sme, aby šlo skutočne o slovenských výrobcov a originálne slovenské výrobky, teda, aby sme ukázali turistom Slovensko aj v takejto podobe.“ Deťom sú určené rôzne atracie, dospelým  koncerty skupín Perpetuum Mobile, Hex a Polemic, ako aj disco-párty.

Adrián Kromka, prvý viceprimátor Popradu, ktorý festival spolu s O. Kavkom a F. Bortollinim z OZ Pre mesto otvoril, zdôraznil: „Mesto Poprad sa stalo partnerom podujatia Made in Slovakia, ktoré sa koná s jeho podporou a spoluprácou, pretože máme spoločný cieľ – zatraktíviť námestie, zatraktívniť mesto tak, aby bolo príťažlivé pre Popradčanov a návštevníkov. Myslím si, že táto naša vzájomná spolupráca je správna cesta. Verím, že Made in Slovakia sa natrvalo stane súčasťou života mesta Poprad.“ Dodal, že mesto pripravuje na záver Leta v Poprade ďalšie veľké podujatie – Dni svätého Egídia.


 
 

Mesto Poprad a OZ Pre mesto sa dohodliVytlačiť
 

Mesto Poprad a Občianske združenie Pre mesto sa dohodli na vzájomnej spolupráci. „Po mnohých nedorozumeniach sme našli spoločnú reč. Obidvom je nám jasné, že musíme spolupracovať, aby sme dosiahli spoločný cieľ. Tým je pozdvihnúť Poprad ako taký a predovšetkým centrum mesta,“ uviedol na tlačovej konferencii primátor Popradu Anton Danko.

Na spoločnom pracovnom obede obe strany vyriešili všetky tri témy, ktoré otvorilo OZ.

Samospráva vráti OZ poplatok za prenájom pódia, ktorý účtovala počas akcie Viva Italia. „Otvorene poviem, že to bola chyba z našej strany, ktorá ale vznikla z pretrhnutia komunikačných ciest. Beriem to aj na seba,“ vysvetlil primátor. V prípade rekonštrukcie Námestia sv. Egídia samospráva pripomenula, že zámerom bolo zrekonštuovať nekvalitné a nefunkčné námestie. Aj napriek výhradám OZ k jestvujúcemu projektu navrhla samospráva proces vydania staveného povolenia nezastaviť, ale naopak zavŕšiť. „Myslím, že stavebné povolenie by bolo dobré dokončiť, aby sme ho mali pripravené pre prípad, že by v medziobdobí vyšli nejaké výzvy na eurofondy. A tam je základná podmienka mať platné stavebné povolenie, ktoré sa v prípade potreby môže zmeniť. A vždy je jednoduchšie platné stavebné povolenie upraviť, ako vybaviť nové,“ doplnil primátor. Budúcu podobu námestia by mala definovať odborná komisia pod vedením architekta Martina Balogu. Dohodnutú vzájomnú spoluprácu medzi samosprávou a OZ Pre mesto bude symbolizovať aj záver leta, ktoré bude okrem vyvrcholenia programu LETO V POPRADE 2014 tvoriť aj festival Be Active. „Obe akcie sa spoja, takže to bude ešte lepšie, ako keby sme ich robili sólo“, doplnil primátor mesta Anton Danko. „Chcel by som poďakovať vedeniu mesta za ústretovosť. Myslím, že toto je zlomový moment a verím, že sa tu nadviazali základné podmienky na to, aby tá spolupráca mohla len kvitnúť,“ uviedol po pracovnom obede Fabio Bortollini z OZ Pre mesto. „Mňa najviac napĺňa to, že po troch rokoch našej činnosti, sa začalo akceptovať naše občianske združenie. Stále sme deklarovali, že našou prioritou je zatraktívniť centrum mesta, o čom svedčia aj naše akcie. Ide nám o mesto a pre mesto,“ uviedol Ondrej Kavka z OZ. Dohodnutá spolupráca by mala byť prospešná pre všetkých – vrátane Popradčanov i návštevníkov mesta. „Mesto deklaruje, že bude partnerom podujatí, čo nám oveľa viac uvoľní ruky, aby podujatia boli ešte zmysluplnejšie a prinášali efekt mestu a ľuďom. Je to do budúcna dobrá správa aj pre ostatné občianske združenia, aby sa aktivovali. Sme dosť veľké mesto na to, aby to bolo širokospektrálne,“uzavrel Ondrej Kavka.

Jedným z cieľov vzájomnej spolupráce je využitie potenciálu AQUACITY Poprad a pritiahnutie jeho návštevníkov do centra mesta.


 
 
Položky 231-235 z 918

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Štvrtok 11.2.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 12.2.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 13.2.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Nedeľa 14.2.
Lekáreň CORRIB
Levočská 26A,
058 01 Poprad

0948 217 858

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 15.2. - 16.2.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 16.2.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 17.2.
Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 18.2.
Lekáreň na autobusovej stanici
Wolkerova 466,
058 01 Poprad

052/482 2360

Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy na Námestí sv. Egídia a pri Aréne Poprad:

Na námestí od 24.12.2015:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 19:00 hod
nedeľa od 10:00 - 19:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 19:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne od 12.12.2015:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň od utorka do štvrtku do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka