Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Web mesta Poprad patrí medzi najlepšie na SlovenskuVytlačiť
 

Webové sídlo mesta Poprad www.poprad.sk bolo ocenené v súťaži Zlatý erb.sk, ktorú každoročne  vyhlasuje spoločne Únia miest Slovenska a Občianske združenie eSlovensko. Podľa tohto hodnotenia má Poprad štvrtý najlepší mestský web na Slovensku.  Vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatyErb.sk 2013 sa uskutočnilo 13.11.2013 v Bratislave v rámci medzinárodného kongresu ITAPA 2013 na záver programového bloku Informatizácia samosprávy. Ocenenie si z rúk podpredsedníčky NR SR Evy Jurinovej prevzala prednostka MsÚ v Poprade Oľga Netočná. „Sme radi, že zmeny nášho webového sídla, na ktorých sme pracovali od začiatku roka, si všimla aj odborná verejnosť. Toto ocenenie je pre nás veľkou poctou, zároveň nás však zaväzuje, aby sme na mestskom webovom sídle a jeho vylepšovaní pracovali aj naďalej, aby bolo kvalitným a dôstojným komunikačným kanálom popradskej samosprávy,“ uviedla prednostka MsÚ.
„Na zmenách v architektúre a dizajne webového sídla www.poprad.sk sme začali pracovať od prvých dní roku 2013. Najpodstatnejšia zmena z pohľadu používateľov je v prehľadnejšom a intuitívnejšom členení obsahu webu, ktorému dominuje centrálna časť s karuselom s veľkými fotografiami a hlavnými témami. Štyri hlavné subportály SAMOSPRÁVA, ŽIVOT V MESTE, VOĽNÝ ČAS a O MESTE ponúkajú lepšiu orientáciu v jednotlivých kapitolách a témach. Vylepšený  web sme verejnosti predstavili v júni, po nevyhnutnej testovacej prevádzke prišla v septembri aj jeho mobilná verzia,“ uviedol komunikačný manažér radnice Marián Galajda.
Práca na mestskom webe a jeho mobilnej verzii pokračuje aj ďalej. „Využívanie stránok verejnosťou štatisticky vyhodnocujeme a systém na základe získaných poznatkov postupne ďalej vylepšujeme a dopĺňame ďalšie informácie,“ vysvetlil vedúci oddelenia informatiky MsÚ v Poprade Jaroslav Maitner.
Ceny "ZlatyErb.sk" boli udeľované v troch hlavných kategóriách: "Najlepšia stránka obcí", "Najlepšia stránka miest a mestských častí", „Najlepšia stránka VÚC“. V každej z týchto kategórii bola udelená Hlavná cena a 4 ceny bez určenia poradia pre samosprávy, ktoré sa umiestnili na druhom až piatom mieste. Hlavnú cenu v kategórii obce získala stránka obce Trnavá Hora, medzi mestami zvíťazila Banská Bystrica a medzi VÚC Prešovský samosprávny kraj.  Súťaž „Zlatý erb.sk“ bola usporiadaná v spolupráci s verejným informačným portálom pre samosprávy Mesto.sk, projektom Zodpovedne.sk, Združením informatikov samospráv Slovenska a medzinárodnou konferenciou ITAPA. Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podpora informatizácie slovenských samospráv a ocenenie výnimočných projektov, podpora a výmena skúseností a ohodnotenie snahy zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí, obcí a samotnej verejnosti.


 
 

Opustil nás Štefan KubíkVytlačiť
 

So smútkom oznamujeme širokej verejnosti, že poslanec mestského zastupiteľstva, bývalý primátor a 2.viceprimátor mesta Poprad Štefan Kubík dňa 12.11.2013 podľahol ťažkej chorobe. Česť jeho pamiatke.

Kondolenčná kniha sa nachádza vo vestibule mestského úradu.

Ing. Štefan Kubík sa narodil 4.decembra 1939 v Nižnej Šuňave. Študoval strojné inžinierstvo na Strojníckej fakulte VŠT v Košiciach. Dňa 14.septembra 1990 ho predseda vlády vymenoval do funkcie prednostu Okresného úradu v Poprade. V rokoch 1994 a 1998 bol zvolený za primátora mesta Poprad. Bol tiež poslancom mestského zastupiteľstva, v roku 2011 prijal post 2.viceprimátora.

 


 
 

Pomoc samosprávy pri jesennom upratovaníVytlačiť
 

V jesennom období prichádza popradská samospráva s ďalšou ponukou pre aktívnych obyvateľov mesta. Tá je určená predovšetkým pre bytové spoločenstvá, ktoré sa rozhodnú vyčistiť si okolie svojich bytových domov vyhrabávaním lístia a trávy. „Samospráva si túto aktivitu veľmi cení, nakoľko mesto spravuje niekoľko tisíc metrov štvorcových zelene a v takom veľkom rozsahu nie je možné zabezpečiť okamžité vyčistenie a vyhrabanie všetkých plôch. Pre spoločenstvá a bytové domy, ktoré si zorganizujú takéto brigády, vie mesto zabezpečiť odvoz vyhrabanej trávy a lístia,“ uviedla Daniela Polaštiková z oddelenia životného prostredia MsÚ v Poprade. „Odpad je najlepšie uložiť do vriec a následne potom nahlásiť telefonicky, mailom alebo osobne na MsÚ, odbor výstavby, oddelenie životného prostredia. Po nahlásení bude takto zhromaždený odpad odvezený bezplatne,“ doplnila Polaštiková. Mesto Poprad  okrem vyššie uvedenej pomoci obyvateľom na jeseň už tradične rozmiestňuje veľkoobjemové kontajnery (VOK), ktoré sú určené obyvateľom mesta (nie pre podnikateľské subjekty). Tí sa prostredníctvom nich môžu bezplatne zbavovať drobného stavebného odpadu (obklady z udržiavacích prác a pod.), objemového odpadu (napr. staré nábytky, okná dvere a pod). Počas jesenného upratovania sa môžu občania mesta bezplatne zbavovať aj konárov z údržby záhrad,  ktoré   však   nesmú   byť  ukladané  do VOK-ov, ale vedľa nich, pretože sú následne drvené a drevná štiepka je zhodnocovaná pri údržbe verejnej zelene.  Do  VOK-ov  nesmú  byť ukladané stavebné odpady (tie musí stavebník   v  súlade so stavebným rozhodnutím na vlastné náklady uložiť na riadenej skládke a mať doklad o jeho likvidácii), elektroodpad, tráva, lístie, nebezpečný odpad a pod. Veľkoobjemového odpadu, drobného stavebného odpadu, elektroodpadu, trávy, lístia,  skla a pod.  sa  môžu  občania celoročne zbavovať v zbernom centre   na Ul. L. Svobodu v Poprade.


 
 

Mesto Poprad žije aj na InstagrameVytlačiť
 

Mesto Poprad vytvorilo svoj oficiálny účet na ďalšej sociálnej sieti. Po mikroblogovacej sieti Twitter prišiel na rad Instagram. Ide o mobilnú aplikáciu a webovú stránku, ktorá umožňuje prostredníctvom fotoaparátu v mobile zachytiť to najzaujímavejšie z diania okolo nás, vďaka pripraveným filtrom fotografie upraviť a vystaviť na webovej stránke, kde je možné ich komentovať a dávať im „lajky“. Túto jednoduchú sociálnu sieť používa vo svete viac ako 100 miliónov užívateľov
„Chceme, aby náš účet na Instagrame - www.instagram.com/mestopoprad - bol živou obrazovou kronikou mesta. V Poprade sa vždy niečo deje a budeme radi, ak sa nám to prostredníctvom Instagramu podarí zvečniť v podobe dobrej fotky,“ informoval komunikačný manažér popradskej radnice Marián Galajda. Samospráva tak urobila ďalší krok vo využívaní komunikačných možností poskytovaných internetom. „Noviny Poprad, TV Poprad, Twitter a najnovšie aj Instagram by sa mali navzájom dopĺňať tak, aby mali Popradčania čo najviac informácií o dianí v meste,“ dodal Galajda.   Pri napĺňaní Instagramu fotografiami zohrajú veľkú úlohu práve redaktori mestských novín a televízie, ktorí tak budú mať možnosť o aktuálnych udalostiach informovať veľmi rýchlo.  Ďalší krok, ktorý bude znamenať posun k vyššej kvalite komunikácie verejnosti so samosprávou, pripravuje vedenie mesta na najbližšie týždne.  Určený bude najmä majiteľom  mobilných telefónov a smartfónov, ktorí dostanú do rúk ďalší zaujímavý nástroj na výmenu informácií.


 
 

Mesto dalo opraviť hroby svojich historických osobnostíVytlačiť
 

Samospráva dala opraviť nielen oplotenie cintorína v Poprade-Spišskej Sobote,  ale v súlade s pokynmi pamiatkového úradu aj 11 pamiatkovo chránených náhrobkov, ktoré sú spolu s cintorínom vedené v zozname národných kultúrnych pamiatok.  Opravy sa dočkajú tie náhrobky, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Patria medzi ne náhrobky Gedeona Majunkeho, Agustína Szásza, rodiny Krkoska, Hensch či Munnich.


 
 
Položky 231-235 z 788

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Utorok 26.5.
Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 27.5.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 3
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 28.5.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 29.5.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 30.5.
Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 31.5.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Zašportujte si.

V stredu 27. mája 2015 môžu Popradčania využiť viaceré športoviská zdarma alebo s výraznými zľavami. Bližšie v aktualitách - šp. podujatia.

Zašportujte si, zabavte sa a pomôžte

10. júna 2015 ožije námestie sv. Egídia veľkou športovou, kultúrnou a charitatívnou akciou, výnos ktorej prispeje k zakúpeniu prístroja pre detské oddelenie NsP Poprad. Bežci na bežeckom páse od 10,00 h budú zbierať kilometre a všetci účastníci behu alebo prechádzky o 17,00 h zakúpením štartového čísla za 3,-€, dôchodcovia a mládež za 1,-€ prispejú k svojmu zdraviu a záchrane zdravia a životov malých pacientov. Podujatie obohatia známe hudobné skupiny a tombola štartových čísel so zaujímavými cenami.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

40149436

26.5.2015
Úvodná stránka