Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Mesto Poprad a OZ Pre mesto sa dohodliVytlačiť
 

Mesto Poprad a Občianske združenie Pre mesto sa dohodli na vzájomnej spolupráci. „Po mnohých nedorozumeniach sme našli spoločnú reč. Obidvom je nám jasné, že musíme spolupracovať, aby sme dosiahli spoločný cieľ. Tým je pozdvihnúť Poprad ako taký a predovšetkým centrum mesta,“ uviedol na tlačovej konferencii primátor Popradu Anton Danko.

Na spoločnom pracovnom obede obe strany vyriešili všetky tri témy, ktoré otvorilo OZ.

Samospráva vráti OZ poplatok za prenájom pódia, ktorý účtovala počas akcie Viva Italia. „Otvorene poviem, že to bola chyba z našej strany, ktorá ale vznikla z pretrhnutia komunikačných ciest. Beriem to aj na seba,“ vysvetlil primátor. V prípade rekonštrukcie Námestia sv. Egídia samospráva pripomenula, že zámerom bolo zrekonštuovať nekvalitné a nefunkčné námestie. Aj napriek výhradám OZ k jestvujúcemu projektu navrhla samospráva proces vydania staveného povolenia nezastaviť, ale naopak zavŕšiť. „Myslím, že stavebné povolenie by bolo dobré dokončiť, aby sme ho mali pripravené pre prípad, že by v medziobdobí vyšli nejaké výzvy na eurofondy. A tam je základná podmienka mať platné stavebné povolenie, ktoré sa v prípade potreby môže zmeniť. A vždy je jednoduchšie platné stavebné povolenie upraviť, ako vybaviť nové,“ doplnil primátor. Budúcu podobu námestia by mala definovať odborná komisia pod vedením architekta Martina Balogu. Dohodnutú vzájomnú spoluprácu medzi samosprávou a OZ Pre mesto bude symbolizovať aj záver leta, ktoré bude okrem vyvrcholenia programu LETO V POPRADE 2014 tvoriť aj festival Be Active. „Obe akcie sa spoja, takže to bude ešte lepšie, ako keby sme ich robili sólo“, doplnil primátor mesta Anton Danko. „Chcel by som poďakovať vedeniu mesta za ústretovosť. Myslím, že toto je zlomový moment a verím, že sa tu nadviazali základné podmienky na to, aby tá spolupráca mohla len kvitnúť,“ uviedol po pracovnom obede Fabio Bortollini z OZ Pre mesto. „Mňa najviac napĺňa to, že po troch rokoch našej činnosti, sa začalo akceptovať naše občianske združenie. Stále sme deklarovali, že našou prioritou je zatraktívniť centrum mesta, o čom svedčia aj naše akcie. Ide nám o mesto a pre mesto,“ uviedol Ondrej Kavka z OZ. Dohodnutá spolupráca by mala byť prospešná pre všetkých – vrátane Popradčanov i návštevníkov mesta. „Mesto deklaruje, že bude partnerom podujatí, čo nám oveľa viac uvoľní ruky, aby podujatia boli ešte zmysluplnejšie a prinášali efekt mestu a ľuďom. Je to do budúcna dobrá správa aj pre ostatné občianske združenia, aby sa aktivovali. Sme dosť veľké mesto na to, aby to bolo širokospektrálne,“uzavrel Ondrej Kavka.

Jedným z cieľov vzájomnej spolupráce je využitie potenciálu AQUACITY Poprad a pritiahnutie jeho návštevníkov do centra mesta.


 
 

Mesto Poprad partnerom festivalu Be ActiveVytlačiť
 

Mesto Poprad sa stalo partnerom festivalu Be Active, ktorý sa uskutoční v dňoch 12.-13.9.2014 v centre Popradu. „Mladým ľuďom organizujúcim toto podujatie sme vyjadrili plnú podporu, pretože ide presne o ten typ podujatia, ktoré môže pozdvihnúť naše mesto a ešte viac zmysluplne aktivizovať mládež. Budeme radi, ak sa z tohto podujatia vytvorí tradícia, ktorá obohatí ponuku inšpiratívnych aktivít v našom meste,“ informoval po vzájomnom rokovaní 1.viceprimátor Adrián Kromka. Samospráva poskytne hlavnému organizátorovi plnú podporu vrátane organizačno-technického zabezpečenia podujatia. Cieľovou skupinou festivalu Be Active sú mladí ľudia vo veku od 15 do 30 rokov. „Chceme mladých ľudí vytiahnuť do ulíc, ukázať im to, čo by mohli robiť, kde by mohli vycestovať, motivovať ich a ukázať im cesty, ktorými ak budú kráčať, niečo v živote môžu dokázať. Celkovo privítame viac ako 30 občianskych združení, organizácií, jazykových škôl a centier voľného času, ktoré pracujú s mládežou a pre mládež,“ informoval autor myšlienky festivalu Martin Mlynár z OZ Social UP. Festival Be Active je aktivita OZ Social UP v spolupráci s OZ Pre Mesto a s Mestom Poprad.


 
 

Výnimočné sprístupnenie vzácnych pamiatok v Poprade!Vytlačiť
 

V Poprade je 102 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok so 130 pamiatkovými objektmi a 133 hnuteľných národných kultúrnych pamiatok s 349 pamiatkovými predmetmi.

Z tohto bohatého počtu ale aj rôznorodej druhovej skladby pamiatok budú v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2014 odprezentované pamiatky sakrálnej a profánnej architektúry, meštianske domy a jedna technická pamiatka.

V sobotu – 13. septembra 2014 vo všetkých mestských častiach Popradu budú sprístupnené areály stredovekých rímskokatolíckych kostolov, v mestskej časti Poprad, Veľká a Spišská Sobota aj tolerančné kostoly evanjelické. V blízkosti rímskokatolíckych kostolov sa môžu návštevníci oboznámiť s dôvodom výstavby barokových stĺpov – Immaculát a pozrieť si ich pamiatkové hodnoty. V mestskej časti Poprad, Spišská Sobota a Matejovce budú odprezentované aj renesančné zvonice, ojedinelé stavby na území Spiša. V Poprade bude návštevníkom sprístupnená obnovená a využívaná technická pamiatka – objekt bývalej elektrárne a objekt Podtatranského múzea s prezentáciou archeologického náletu – Kniežacej hrobky z Matejoviec.

V mestskej časti Spišská Sobota, v ktorej je vyhlásená pamiatková rezervácia, s najväčšou koncentráciou nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, predovšetkým meštianskych domov, budú pre verejnosť sprístupnené objekty meštianskych domov, využívané pre sídla inštitúcií a organizácií.

V meštianskom dome č. 4, v ktorom sídli Podtatranské osvetové stredisko bude okrem objektu odprezentovaná aj výstava „Maľby a kresby“ Jany Poradovej a Anety Černickej.

Krajský pamiatkový úrad Prešov, sídliaci v meštianskom dome č. 16, oboznámi návštevníkov aj s činnosťou ochrany pamiatkového fondu, v ktorého pôsobnosti je územie okresov Poprad a Kežmarok.

Sprístupnené budú aj meštianske domy č. 18 a 20, v ktorých sídli Štátny archív a meštiansky dom č. 22, v ktorom je situovaná Knižnica. V tomto objekte si môžu návštevníci pozrieť aj výstavu „Výtvarný salón Klubu popradských výtvarníkov“.

Meštiansky dom č. 33 v správe Podtatranského múzea, s najväčším rozsahom zachovaných stredovekých architektonických prvkov v interiéri objektu, ponúkne návštevníkom aj prehliadku expozícií meštianskeho bývania, zbierky cechového charakteru a sakrálne umelecko-historické pamiatky.

V nedeľu – 14. septembra 2014 bude v mestskej časti Spišská Sobota sprístupnených 5 meštianskych domov, využívaných pre penzióny. Penzión Sabato – v meštianskom dome č. 6, penzión Átrium – v meštianskom dome č. 25, penzión sv. Juraja – v meštianskom dome č. 29 a penzión Fortuna – v meštianskom dome č. 43.

V objekte Tatranskej galérie si môžu návštevníci pozrieť panelovú výstavu Krajského pamiatkového úradu Prešov s názvom „Meštiansky dom v Prešovskom kraji“, ktorá mapuje stavebný vývoj meštianskych domov, ich typologickú rôznorodosť a pestrosť architektonického výrazu, ktoré sú nenahraditeľné pre poznanie vývoja a života našich miest.

Veľké poďakovanie patrí všetkým vlastníkom a správcom pamiatok, ktorí si ochotne zosúladili režim využitia svojich objektov pre ohliadky a sprístupnenie návštevníkmi a aj študentom Obchodnej akadémie v Poprade, ktorí po odbornom zaškolení zamestnancami Krajského pamiatkového úradu Prešov poskytnú návštevníkom stručný stavebno-historický vývoj prezentovaných pamiatok.

Ing. arch. Iveta Bujnová

Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Poprad-Spišská Sobota


 
 

MIK navštevovali v lete najmä Slováci, Česi a PoliaciVytlačiť
 

Počas júla a augusta navštívilo popradskú mestskú informačnú kanceláriu(MIK) spolu 4598 návštevníkov. Medzi nimi dominovali Slováci (1604), nasledovali Česi(1239), Poliaci(631), Nemci(288) a Angličania(159). Návštevníci mali najväčší záujem o všeobecné informácie(27%), informácie o Poprade(23%), v rovnakej miere vyhľadávali zaujímavosti o Vysokých Tatrách a suveníry. „Návštevnosť informačnej kancelárie bola v porovnaní s minulým rokom vyššia. Môže za to nielen otvorenie MIK priamo na námestí ale aj relatívne zlé počasie, v ktorom ľudia namiesto túr v horách vyhľadávali alternatívny program v podhorí,“ informovala riaditeľka MIK Poprad Lucia Pitoňáková. MIK otvorila svoje dvere na novej adrese vo vstupných priestoroch bývalého kina Tatran pred začiatkom letnej turistickej sezóny - v piatok 13.júna. V súčasnosti poskytuje komplexný informačný servis pre návštevníkov mesta, regiónu i pre domácich obyvateľov. Okrem toho zabezpečuje aj predpredaj a predaj vstupeniek na kultúrne, športové a spoločenské podujatia v meste. MIK priebežne rozširuje sortiment suvenírov, pripravuje tiež novú webovú prezentáciu mesta určenú pre turistov a návštevníkov.

 


 
 

Chodník zo železničnej stanice v Matejovciach bude bezpečnejší Vytlačiť
 

Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom mimoriadnom zasadnutí 3.6.2014 schválili zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014, ktorej súčasťou je aj vyčlenenie kapitálových výdavkov na dve investičné akcie v časti Poprad - Matejovce. Na základe opakovaných žiadostí obyvateľov časti Matejovce a zároveň z dôvodu nevyhovujúceho stavebno-technického stavu komunikácie a chodníka Smetanova ulica v Poprade – Matejovciach odbor výstavby požiadal o schválenie kapitálových výdavkov na rok 2014 vo výške 230 000 € na rekonštrukciu miestnej komunikácie vrátane chodníka, na výmenu prístrešku autobusovej zastávky a doplnenie zelene. Ďalej obyvatelia mestskej časti Matejovce žiadali /aj prostredníctvom aplikácie CITYMONITOR/ dobudovanie chodníka a verejného osvetlenia na Staničnej ulici v Poprade – Matejovciach, ktorá je využívaná ako spojnica so železničnou stanicou Poprad – Matejovce. V súčasnej dobe je uvedená ulica neosvetlená s čiastočne vybudovaným chodníkom a tým z hľadiska bezpečnosti pre obyvateľov tejto mestskej časti značne nevyhovujúca. V zmysle uvedeného odbor výstavby požiadal o schválenie kapitálových výdavkov na rok 2014 vo výške 50 000 € na dobudovanie chodníka a verejného osvetlenia na Ul. Staničná, Poprad – Matejovce. Prostriedky na tieto kapitálové výdavky poslanci MsZ schválili.


 
 
Položky 236-240 z 919

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 12.2.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 13.2.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Nedeľa 14.2.
Lekáreň CORRIB
Levočská 26A,
058 01 Poprad

0948 217 858

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 15.2. - 16.2.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 16.2.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 17.2.
Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 18.2.
Lekáreň na autobusovej stanici
Wolkerova 466,
058 01 Poprad

052/482 2360

Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00Piatok 19.2.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy na Námestí sv. Egídia a pri Aréne Poprad:

Na námestí od 24.12.2015:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 19:00 hod
nedeľa od 10:00 - 19:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 19:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne od 12.12.2015:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň od utorka do štvrtku do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka