Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Pietna spomienkaVytlačiť
 

Za účasti talianskeho veľvyslanca na Slovensku Roberta Martiniho sa v sobotu 22. júna pri železničnej stanici v Poprade uskutočnila pietna spomienka na slovenských vojakov bojujúcich v 1. svetovej vojne pri rieke Piava. Pietnej spomienky sa zúčastnili predstavitelia mesta Bassano del Grappa, ako aj viceprimátor mesta Poprad Adrián Kromka. Spomienka na najťažšie boje 1.svetovej vojny bola súčasťou popradského festivalu Viva Italia.

(foto Noviny Poprad)


 
 

Otvorený list zamestnancov ZŠ s MŠ v Poprade- MatejovciachVytlačiť
 

Mesto Poprad obdržalo dňa 17.6.2013 otvorený list od zamestnancov zo Základnej školy s materskou školou na Koperníkovej ulici v Poprade -Matejovciach. Tí v ňom vyjadrili podporu riaditeľovi školy, vyjadrili nesúhlas s postojom dvoch pedagógov snažiacich sa zdiskreditovať súčasného riaditeľa prostriedkami v rozpore so základnými princípmi etiky a morálky, dištancovali sa od praktík  využívaných Mgr.Dudzikovou a Mgr.Dudzikom používaných k ovplyvňovaniu verejnej mienky občanov Matejoviec, odmietli byť nápomocní pri presadzovaní ich osobných záujmov a ubezpečili zriaďovateľa i rodičov žiakov, že aj napriek udalostiam, ktoré negatívne vplývajú na ich prácu , si každý plnil a plní svoje povinnosti maximálne zodpovedne. Otvorený list podpísalo 45 z 52 zamestnancov ZŠ s MŠ, pričom 3 zamestnanci neboli v čase podpisovania prítomní na pracovisku.  Vyššie spomínaný list podporili samostatným vyjadrením aj členovia ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ s MŠ na Koperníkovej ulici v Poprade -Matejovciach a Mgr. Dudzikovej doporučili zmeniť zamestnávateľa.

Čo predchádzalo otvorenému listu:

Na plenárnom stretnutí dňa  12.6.2013, ktoré zvolal riaditeľ školy na návrh pedagogických zamestnancov a zriaďovateľa s cieľom informovať rodičov o aktuálnom dianí na škole, niektorí rodičia žiakov tejto základnej školy obvinili riaditeľa školy z dlhodobého zneužívania detí, rasizmu, ohrozovania mravnej výchovy a xenofóbie. Z nepochopiteľných dôvodov sa žiadny z rodičov, ktorí boli presvedčení  o pravdivosti týchto informácií, neobrátil na políciu ihneď, aby mohla danú vec vyšetriť . Rovnako zarážajúce v prípade týchto obvinení bolo aj to, že o týchto problémoch po celý čas nevedel triedny učiteľ, výchovný poradca a žiadna zmienka sa neobjavila ani v na to určenej emailovej schránke, ktorá slúži práve na tieto účely. S týmito obvineniami prišiel až po niekoľkých mesiacoch vo forme údajného listu žiakov p. Dudzik, ktorému končí pracovná zmluva a ktorý je zhodou okolností synom bývalej riaditeľky sporiacej sa so zriaďovateľom v súvislosti s jej nevymenovaním do funkcie. Keďže však celý spôsob prezentácie týchto obvinení niesol  znaky toho, že môže ísť o pokračovanie účelových útokov na vedenie školy, zriaďovateľ sa rozhodol  počkať na dôkladné prešetrenie všetkých obvinení a následne zaujať jasné a nekompromisné stanovisko.  Pedagogický kolektív už na tomto rodičovskom združení svojim demonštratívnym odchodom z miestnosti, kde p.Dudzik informoval o obvineniach, vyjadril svoj nesúhlas s jeho prístupom k riešeniu problémov v škole a postavil sa na stranu riaditeľa školy. Riaditeľ školy podal v tejto súvislosti trestné oznámenie za ohováranie na neznámeho páchateľa. Zároveň požiadal zriaďovateľa o iniciovanie kontroly Štátnou školskou inšpekciou vo veciach výchovy a vzdelávania, predovšetkým s ohľadom na vznesené obvinenia.

Problémy v ZŠ s MŠ na Koperníkovej ulici začali po tom, čo zriaďovateľ vyhlásil výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa tejto školy,  keďže 5. februára skončilo funkčné obdobie vtedajšej riaditeľky Márie Dudzikovej. Po vyhodnotení konania rada školy navrhla do funkcie jedného z dvoch úspešných kandidátov.  Primátor Popradu Anton Danko sa rozhodol do funkcie riaditeľa vymenovať v poradí druhého úspešného kandidáta - Petra Husára. Dôvody, ktoré viedli primátora mesta k nevymenovaniu v poradí prvého úspešného uchádzača do funkcie boli dlhodobé, podporené opakovanými výsledkami následných kontrol, ktorých výsledky boli predložené aj mestskému zastupiteľstvu. Už pred rokom mesto zvažovalo odvolanie riaditeľky kvôli opakovanému nedodržiavaniu všeobecne záväzných predpisov, za čo zodpovedá práve riaditeľ. Vtedy to samospráva riešila ešte dôrazným upozornením. Keďže povinnosťou samosprávy je chrániť a zveľaďovať majetok mesta, štatutár mesta nevidel inú možnosť, ako v tomto prípade takto konať. Samospráva je presvedčená, že postupovala zákonne a je pripravená svoj postup obhájiť. Mestský úrad v Poprade prijal v tejto súvislosti pred časom aj petíciu občanov nespokojných s priebehom výberového konania na post riaditeľa Základnej školy na Koperníkovej ulici v Poprade-Matejovciach. Mesto Poprad plne rešpektuje právo na názor vyjadrený formou tejto petície. Tak ako samospráva rešpektuje názor občanov podpísaných pod petíciu, musí rešpektovať aj všeobecne-záväzné predpisy, ktoré vytvárajú základný právny rámec fungovania samosprávy. Inšpektorát práce, ktorý vykonal kontrolu na MsÚ v Poprade, nezistil nedostatky súvisiace s výberovým konaním na miesto vedúceho zamestnanca – riaditeľa ZŠ s MŠ Koperníkova v Poprade – Matejovciach.

Súbor na stiahnutie Otvoreny_list.pdf Otvoreny_list.pdf (418.1 kB)

 
 

Právna poradňa má cez prázdniny prestávkuVytlačiť
 

Bezplatná právna poradňa, ktorú pre občanov s trvalým pobytom v meste Poprad zabezpečuje samospráva každú prvú stredu v mesiaci, bude mať cez prázdniny prestávku.  Poradňa, ktorá pomáha Popradčanom už ôsmy rok, sa na nedostatok klientov nemôže sťažovať.  „Aj napriek tomu, že bol prijatý zákon o právnej pomoci v hmotnej núdzi a vznikli aj ďalšie inštitúcie poskytujúce bezplatné poradenstvo, musíme povedať, že záujem o našu právnu poradňu neutícha.  Najčastejšie pomáhame  radami z oblasti občianskeho, rodinného a pracovného práva,“ vysvetlila JUDr. Adela Bednárová, vedúca právneho oddelenia na MsÚ v Poprade. Bezplatná právna poradňa privíta prvých klientov po prázdninách v stredu 4.septembra 2013, opäť v tradičnom čase od 14: do 16:00 hod.


 
 

Deti v Poprade budú MDD oslavovať 4 dniVytlačiť
 

(14.05.2013) Medzinárodný deň detí v Poprade bude aj tento rok v znamení bohatého programu, ktorý pripravila samospráva. Oddelenie kultúry MsÚ v Poprade rozdelilo nádielku vystúpení a zaujímavých akcií do štyroch dní.

„Program sme sa snažili koncipovať tak, aby sme potešili čo najviac detí v rôznych vekových kategóriách. Okrem divadelných predstavení v ňom malí Popradčania nájdu aj pouličnú show, príležitosť predviesť sa so svojím psíkom, veľkoplošnú projekciu či vystúpenie populárneho Martina Haricha. Program spestria svojou účasťou aj modelári, ktorí v blízkosti pódia v medzikostolí pripravia prekážkovú trať pre diaľkovo ovládané autá, na ktorej si svoje jazdecké zručnosti budú môcť otestovať malí i veľkí,“ vysvetľuje vedúci oddelenia kultúry na popradskej radnici Rudolf Kubus. Hlavný program MDD sa bude odohrávať na tribúne na Námestí sv. Egídia, ďalej si prídu deti na svoje aj v Dome kultúry a jedno podujatie je pripravené aj v exteriéri Centra voľného času, ktoré je spoluorganizátorom programu MDD. V prípade nepriaznivého počasia bude hlavný program plánovaný na 1.júna 2013 presťahovaný do Arény Poprad.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Vojenský stan slúžil bezdomovcom rekordne dlhoVytlačiť
 

Vojenský stan v Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia na Levočskej ulici v Poprade pomohol prežiť zimu 33 klientom z ulice. Strechu nad hlavou im ponúkal rekordne dlho - až 7 mesiacov. Krízová situácia ( vrátane pripraveného stanu s lôžkami, dekami, pecou, drevom, základnými potravinami – polievky, čaj, zimným šatstvom) bola vyhlásená 17. 10. 2012. „Prví klienti , ktorí využili stan, prišli 29. 10. 2012. Niektorí klienti boli len 1 noc, ale niektorí “stanovali” dlhých 7 studených mesiacov. Stan poskytoval pomoc ľuďom bez strechy nad hlavou do 17. 05. 2013 a vystriedalo sa tam 33 klientov,“ vysvetľuje Etela Lučivjanská zo sociálneho odboru popradskej radnice. „Navyše v priebehu tejto zimy sa nám podarilo terénnou prácou dostať do zariadenia aj 4 ľudí, ktorí žili na ulici nášho mesta aj niekoľko rokov a odmietali naše zariadenie,“ hovorí o výsledkoch každodennej práce s ľuďmi bez prístrešia Petra Závacká z MsÚ v Poprade.  Po 7 mesiacoch pracovníci sociálneho odboru stan zbalili. Pri upratovaní stanu vyviezli 2 kontajnery odpadu. Vojenský stan slúžil ako forma nízkoprahového bývania a bol určený tým bezdomovcom, ktorí neboli ochotní rešpektovať prevádzkový poriadok vedľa stojacej nocľahárne - Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia. Ani ľudia v stane však neostali bokom od aktívnej pomoci sociálnych pracovníkov.  „Intenzívnou sociálnou prácou sa podarilo 2 klientom nájsť si prácu s ubytovaním, do iného zariadenia boli umiestnení 2 klienti, iné ubytovanie si našiel 1 klient , do Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia prešli 2 klienti,“ dopĺňa Lučivjanská.  Kapacita budovy nocľahárne je k dnešnému dňu naplnená – je v nej 35 klientov. V prípade záujmu má však samospráva k dispozícii ďalšie kapacity a je pripravená poskytnúť tieto služby aj ďalším klientom bez domova.
Vojenský stan ako formu nízkoprahového bývania zriadilo mesto po prvýkrát v zime v roku 2006.


 
 
Položky 236-240 z 737

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Mobilné ľadové plochy

Na námestí:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 20:00 hod
nedeľa od 10:00 - 18:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 20:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.

Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň od utorka do piatku do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

Dnes má službu:

Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Sobota 31.1.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

34536260

31.1.2015
Úvodná stránka