Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Popradské letisko otvorilo novú odletovú haluVytlačiť
 

Popradské letisko otvorilo novú odletovú halu. Keďže pôvodná hala neriešila rozdelenie cestujúcich zo schengenského a neschengenského priestoru, nová hala bola nevyhnutnosťou vyplývajúcou z európskej legislatívy. V prípade nesplnenia tejto podmienky mohol byť popradskému letisku odobratý štatút medzinárodného letiska. Výstavba novej odletovej haly stála 2,62 milióna eur bez DPH. Vďaka novej odletovej hale sa zvýšila odbavovacia kapacita letiska. Otvorenie novej odletovej haly sa uskutočnilo za účasti premiéra SR Róberta Fica.

 

 


 
 

Popradské deti úspešne reprezentovali svoje mestoVytlačiť
 

Tatranská lyžiarsky liga je jeden z najúspešnejších spoločných projektov dvoch spriatelených miest – Popradu a Zakopaneho. K nim sa pridali aj ďalšie mestá a obce z obidvoch strán Tatier, členovia združenia Euroregión Tatry. Na stupňoch víťazov tejto súťaže v minulosti stáli dokonca aj športovci, ktorí sa o niekoľko dní zúčastnia na ZOH 2014 v Soči. Zo Slovenska sú to napríklad zjazdári Petra Vlhová, Andreas Žampa i Popradčan Martin Bendík. Za poľských olympionikov spomenieme lídra svetového pohára a favorita súťaží v skokoch na lyžiach Kamila Stocha, keďže v prvých ročníkoch sme organizovali aj súťaže v skokoch na lyžiach.
V Poľskom lyžiarskom stredisku Hawran v Jurgowe sa 30. januára konalo 1. kolo 12. ročníka tejto ligy v obrovskom slalome. Na výborne pripravenej trati nesklamali popradskí lyžiari. Na najvyššom stupni vo svojich kategóriách stáli Timotej Tybor ZŠ Jarná, Viktória Bendíková ZŠ Komenského, Kristián Bortolini ZŠ Letná. Na striebornom stupienku stál Nikolas Hnaš ZŠ Jarná a na bronzovom Martin Drgala ZŠ Dostojevského. K úspechu Popradu, ktorý vlani vyhral aj celú súťaž, najvyššou mierou prispieva dobra práca s mládežou v oboch popradských lyžiarskych kluboch ŠK Junior SKI Poprad a Šp. stredisko detí a mládeže Poprad – Tatry. Najmladším účastníkom celej súťaže bol Dominik Danko, ktorý získal svoje prvé body pre rodné mesto. Druhé kolo sa uskutoční 7. februára na svahu Snowpark Lučivná.

foto:


 
 

Zápis detí do 1.ročníka ZŠ v PopradeVytlačiť
 

V 9 základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad sa uskutoční zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2014/15 v prvý plný februárový týždeň v súlade so schváleným Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 8/2008 v znení Dodatku č. 1 takto:

03. februára 2014 - pondelok od 13.00 hod. do 17. 30 hod.,
04. februára 2014 - utorok     od 13.00 hod. do 17. 30 hod.,
05. februára 2014 - streda      od 13.00 hod. do 17. 30 hod..
„Podľa informácií z evidencie obyvateľstva by malo na zápis prísť 475 detí z Popradu a 20 detí  z Gánoviec, ktoré majú v Poprade školský obvod.  V celkových číslach je to o 20 detí viac ako v minulom roku. Po prvýkrát po dlhom niekoľkoročnom období príde do škôl viac detí, ako z nich odíde. Vlani odišlo z 9.ročníkov 500 žiakov a do 1.r. nastúpilo 479 žiakov. Teraz odíde 449 žiakov 9.ročníkov a nastúpi 495 prvákov,“ uviedla Edita Pilárová z oddelenia školstva MsÚ v Poprade. 

Miesto zápisu v príslušnej základnej škole je zverejnené na webovom sídle školy, v priestoroch materských škôl, na dverách hlavného vchodu do budovy školy a na iných verejne prístupných miestach (obchody, zdravotné strediská, vchody do bytových domov a pod.). Zápis sa uskutočňuje zábavnou, obvykle rozprávkovou formou.

Základné školy pri zápise dieťaťa do 1. ročníka požadujú podľa § 20 ods.4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovné údaje:
 a. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
b. meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov a ďalšie špecifické údaje požadované konkrétnou školou.

Ďalšie informácie k zápisu:
- žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode (určenom    Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 9/2008 a v znení Dodatku č. 1), v ktorom má trvalý pobyt,
- žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inom školskom obvode v prípade, ak má škola kapacitné možnosti,
- do školy môže byť zapísané aj dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo s nadaním na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast,
- zákonný zástupca je povinný zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky po dovŕšení 6. roku veku (uvedený vek musí dovŕšiť najneskôr 31. augusta 2014),
- spôsob, formu a priebeh zápisu si škola určuje samostatne.
- o prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ školy vydaním rozhodnutia do 31.5.2014

- ak rodič chce odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, písomne o to požiada a doloží odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

- o odklad môže požiadať aj MŠ, a to na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ale vždy s informovaným súhlasom rodiča

- ak dieťa bude navštevovať školu v zahraničí, zákonný zástupca ho musí prihlásiť aj do kmeňovej školy na Slovensku a dohodnúť si podmienky vzdelávania, komisionálnych skúšok ... s kmeňovou školou.

 


 
 

Mesto pripravilo pre seniorov školenie i reflexné prvkyVytlačiť
 

Mesto Poprad pripravilo v spolupráci so štátnou a mestskou políciou bezpečnostno-preventívne školenie na tému „BEZPEČNOSŤ SENIOROV V CESTNEJ PREMÁVKE“.  Cieľom školenia, ktorého sa zúčastnilo viac ako 400 seniorov, bolo oboznámiť ich s rizikami cestnej premávky a poskytnúť im užitočné rady od štátnej a mestskej polície. Okrem praktických ukážok s využitím informácií od dopravných expertov mesto začalo s distribúciou reflexných prvkov medzi seniorov.  „Po dvoch tragických nehodách v krátkom časovom slede na Ulici slovenského odboja, ktorých obeťami sa stali chodci - osoby vo vyššom veku,  sme sa rozhodli okamžite konať a urobiť ďalšie opatrenia na zvýšenie bezpečnosti chodcov v našom meste, pretože to považujeme za jednu z priorít samosprávy,“ uviedol primátor mesta Anton Danko. „Zároveň sme dali vyrobiť reflexné pásky, ktoré sme po tomto stretnutí rozdali vedúcim denných centier, ktorí ich budú ďalej distribuovať. Sme si vedomí, že seniori a deti sú v cestnej premávke najzraniteľnejšou skupinou, preto budeme na zvyšovaní ich bezpečnosti pracovať aj naďalej ,“ doplnil primátor. Reflexné pásky boli rozdané aj prítomným seniorom. Tí, ktorí sa nemohli školenia zúčastniť, si reflexné pásky môžu vyzdvihnúť v kancelárii prvého kontaktu na MsÚ v Poprade po predložení občianskeho preukazu z dôvodu overenia trvalého pobytu.
Dôkazom toho, že pre popradskú samosprávu je bezpečnosť na cestách jednou z priorít je aj fakt, že Poprad bol medzi prvými mestami na Slovensku, kde boli kvôli zvýšeniu bezpečnosti už v roku 2004 priechody pre chodcov striekané červenou reflexnou farbou. Bezpečnosť chodcov zvyšuje aj osvetlenie priechodov, ktoré v Poprade začali montovať už v roku 2009. V súčasnosti je tak osvetlením na stĺpoch alebo priamo vo vozovke zabezpečených 49 priechodov.  V inkriminovanom úseku na Ulici slovenského odboja dala samospráva vymeniť žiarivky aj vo verejnom osvetlení, vďaka čomu sa násobne zvýšila intenzita osvetlenia tohto úseku. Pripravená je zároveň inštalácia osvetlenia priechodu priamo do cesty na priechodoch na križovatkách s Hraničnou a s Karpatskou ulicou.

Termíny ďalších prednášok pre seniorov:

Témy: Povinnosti chodcov v cestnej premávke
             Ako sa brániť proti "Šmejdom"

05.02.2014 14:00 DC Limba

19.02.2014 13:30 DC Spišská Sobota

20.02.2014 14:00 DC Veľká

24.02.2014 13:00 DC Stráže

25.02.2014 14:00 DC Matejovce

24.03.2014 13:00 DC Kresťanských seniorov

25.03.2014 14:00 DC Xenón

27.03.2014 14:00 DC pri ZpS, ul. Komenského

 

 


 
 

Poprad prilákal viac návštevníkovVytlačiť
 

POPRAD PRILÁKAL VIAC NÁVŠTEVNÍKOV

Mesto Poprad zaevidovalo v roku 2013 na základe hlásení jednotlivých prevádzkovateľov ubytovacích zariadení súhrnne 178 573 prenocovaní. V porovnaní s rokom 2012 to predstavuje nárast o 11,1%, čo v praxi znamená o 17 851 prenocovaní viac. Podľa dostupnej štatistiky bolo v Poprade mesačne zaznamenaných viac ako 14 880 prenocovaní, čo predstavuje denne ubytovanie 489 osôb na území mesta Poprad. Podľa počtu prenocovaní boli v roku 2013 najsilnejšími mesiacmi tie prázdninové:

marec - 21 147

júl - 18 738

august - 24 715 prenocovaní.

Za zmienku stojí predovšetkým mesiac marec, ktorý v porovnaní s rokom 2012 vyskočil o 118,98%. Najväčšiu zásluhu na tom mali okrem jarných prázdnin zrejme aj veľkonočné sviatky.Výber dane z ubytovania za rok 2013 predstavuje čiastku 78 770.-eur, čo je nárast o 16 135.-eur oproti výberu v roku 2012. Nedoplatky na dani z ubytovania za rok 2013 predstavujú sumu 4 300.-eur.


 
 
Položky 236-240 z 835

Twitter instagram

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Dr.Max - Monaco (pri ZŠ Francisciho)
Francisciho 22,
Poprad

052/285 85 85

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 4.9.
Dr.Max - Monaco (pri ZŠ Francisciho)
Francisciho 22,
Poprad

052/285 85 85

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 5.9.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 6.9.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 7.9.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 8.9.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 9.9.
Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 10.9.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 11.9.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

44091037

4.9.2015
Úvodná stránka