Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Bezplatné parkovanie na mestských parkoviskáchVytlačiť
 

Parkovanie v centre Popradu bude viac ako 3 týždne zadarmo. Samospráva opäť vychádza v ústrety návštevníkom centra mesta a od 15.decembra 2014 ruší výber parkovacích poplatkov na mestských parkoviskách. Tento krok je originálnou pozvánkou na prechádzku námestím, predvianočné nákupy alebo návštevu niektorého z podujatí POPRADSKÝCH VIANOC 2014. Námestie sv. Egídia bude miestom konania rôznych koncertov, chýbať nebude jarmok, živý betlehem, k dispozícii je aj mobilná ľadová plocha. Medzi najväčšie lákadlá popradského námestia pre domácich a návštevníkov mesta bude určite patriť aj bohatá vianočná výzdoba. „Celkovo bude mať verejnosť k dispozícii takmer 1000 parkovacích miest. Rampy na parkoviskách s bezobslužným rampovým systémom budú vypnuté, rovnako tak aj parkovacie automaty,“ uviedol Peter Fabian zo Správy mestských komunikácií(SMK) v Poprade. O špeciálnom režime na parkoviskách v správe SMK budú informovať nálepky na parkovacích automatoch, ktoré budú vyhotovené v 3 jazykoch – ENG, PL a SVK. Parkoviská budú opäť spoplatnené v štandardnom režime od 7.1.2015. 


 
 

XII.TRADIČNÝ VIANOČNÝ JARMOK na fotografiáchVytlačiť
 

XII.TRADIČNÝ VIANOČNÝ JARMOK v Poprade na fotografiách Richarda Gerényiho:


 
 

Mesto Poprad rozšíri prímestské rekreačné lesyVytlačiť
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo vyhlásenie lesov mesta Poprad v okolí Kvetnice o celkovej výmere 719,69 ha za lesy osobitného určenia.V súvislosti s obnovou plánu starostlivosti o les na roky 2016 – 2025 tak na návrh spoločnosti Mestské lesy s.r.o. Poprad budú zaradené do kategórie prímestských rekreačných lesov, s významnou zdravotnou, kultúrnou a rekreačnou funkciou.

Osobitný režim hospodárenia spočíva vo vypracovaní koncepcie úpravy lesných a nelesných komplexov v tesnej blízkosti mesta tak, aby spĺňali podmienky kladené na krátkodobú rekreáciu obyvateľov mesta. Obhospodarovanie lesných pozemkov tak bude plne korešpondovať s potrebou usmernenia biologických zásahov vo vybraných jednotkách priestorového rozdelenia lesa, s ohľadom na ich prvoradú rekreačnú funkciu. Pre Popradčanov sa tak vytvoria lepšie podmienky na jednodňovú rekreáciu, prechádzky, rekreačné športovanie, kondičnú turistiku, poučenie a poznávanie. „Naša spoločnosť sa aktualizáciou existencie rekreačných lesov Kvetnica snaží tento proces usmerniť, koordinovať, ale hlavne zlepšiť jeho kvalitu vybavením územia funkčnými zariadeniami. Pre zatraktívnenie územia navrhujeme zriadiť oddychové zóny s novými ohniskami, altánkami, bufetmi. K dispozícii je aj projekt výskumu a prezentácie archeologickej lokality Zámčisko – tzv. Popradský hrad, ktorého realizácia sa očakáva v budúcom období. V lokalite Zámčisko sa pritom navrhuje aj vybudovanie archeoparku s vyhliadkovou vežou. V neposlednom rade je potrebné dobudovať pevnú lesnú cestu v okolí Kvetnice, za účelom vytvorenia 10 km dlhého cyklistického okruhu mestskými lesmi,“ uviedol riaditeľ Mestských lesov Róbert Dula. O finančné zdroje na realizáciu vyššie uvedených zámerov sa bude spoločnosť uchádzať z operačného programu PRV SR na roky 2014 – 2020.

Mestské lesy za predchádzajúce obdobie vybudovali na tomto území lesnú dopravnú sieť v celkovej dĺžke 16 km za 680900 €. Na tieto cesty boli poskytnuté finančné prostriedky zo SOP PRV a PRV SR na roky 2007 – 2013 vo výške 570000 €. V spolupráci s Klubom slovenských turistov boli vyznačené v prímestských lesoch nasledujúce turistické značkované chodníky. TZT 5730 vedúci z mesta Poprad na vrch Zámčisko s dĺžkou 9,1 km, Okruh zdravia TZT 8850 M s dĺžkou 4,7 km a Náučný chodník Kvetnica s dĺžkou 13,6 km. Pri kostolíku sv. Heleny v Kvetnici sa realizuje Krížová cesta s kaplnkou v dĺžke 3 km. Turistické chodníky sa obnovili a zrealizovali v celkovej dĺžke 6 km za 4285 €. Vybudovali sa oddychové zariadenia, altánky, studničky, ohniská v severnej a južnej časti mestských lesov.

V mestských lesoch sa nachádzajú rôzne zaujímavosti územia. Predmetné územie je výnimočné svojou pestrosťou lesných typov na tak malom území, kde sa striedajú lesné vegetačné stupne od 2. do 5. lvs a porasty s prevládajúcimi drevinami dub, buk, jedľa, smrek, lipa, javor horský. Nachádza sa tu lesy európskeho významu a to sucho-kyslomilné dubiny, lipovo-javorové sutinové lesy, horské jelšové lesy a Národná prírodná rezervácia NPR Hranovnícka dubina – jedna z najvyššie položených lokalít duba zimného v strednej Európe s významnými rastlinnými a živočíšnymi druhmi ( napr. kosatec bezlistý panónsky). Pomerne zachovalé sú aj meandre Hornádu. Územie je zaujímavé aj po stránke geologickej, geomorfologickej, kde sa nachádzajú rôzne skalné útvary, vyhliadkové body a stopy baníckej činnosti, lokalita Strieborná. Sú tu aj významné archeologické lokality ako Zámčisko a poľovnícky Zverník Kvetnica s chovom muflónej a diviačej zveri na výmere 21 ha.

Mesto Poprad prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti Mestské lesy, s.r.o. Poprad, spravuje lesný majetok mesta na výmere 850ha. 


 
 

Anjel priletel bez vrtuľníka Vytlačiť
 

Dominanta popradskej vianočnej výzdoby – 12 metrov vysoký a 700kg vážiaci vianočný anjel – v tomto roku nebude inštalovaná vrtuľníkom. „Dôvodom je nepriaznivé počasie, kvôli ktorému by vrtuľník so vzácnym nákladom nemohol vzlietnuť nad hlavy Popradčanov,“ informoval Emil Kostelničák z MsÚ v Poprade. Skladať anjela tak začala samospráva priamo na mieste v strede veľkej kruhovej križovatky s pomocou vysokozdvižnej plošiny. Vianočný anjel bol počas 3 uplynulých rokov privážaný v podvese vrtuľníka na pripravený podstavec priamo z popradského letiska, kde ho montéri poskladali. Predtým bol vianočný anjel jedenkrát zložený ručne priamo v strede križovatky, v jednom prípade bol skompletizovaný na neďalekom parkovisku a následne už v zloženom stave ho žeriav s dlhým ramenom osadil priamo do stredu križovatky. Celú vianočný výzdobu vrátane anjela v Poprade rozsvieti Mikuláš spolu s malými pomocníkmi počas kultúrneho programu Príchod Mikuláša dňa 5.12.2014 o 17:00.

Ako sa skladal anjel:

foto: M.Galajda

 


 
 

V Poprade vrcholí náhradná výsadba 755 stromov Vytlačiť
 

V Poprade vrcholí náhradná výsadba 755 stromov. Túto náhradnú výsadbu nariadilo mesto Poprad spoločnosti Multi Veste Slovakia 2, s. r. o. za výrub 210 stromov a krovín v okolí schátranej budovy bývalého Prioru na Námestí sv. Egídia, na mieste ktorej spoločnosť stavia OC Fórum. V súlade s rozhodnutím Mesta Poprad mala spoločnosť Multi Veste Slovakia 2 s. r. o. zrealizovať náhradnú výsadbu do 30.04.2013. Keďže v stanovenom termíne k náhradnej výsadbe nedošlo, samospráva postúpila vec na Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý svojim rozhodnutím nariadil náhradnú výsadbu zrealizovať najneskôr do 30.09.2015. Už v polovici októbra 2014 sa uskutočnilo pracovné stretnutie vedúceho oddelenia životného prostredia MsÚ v Poprade so zástupcom investora a dodávateľa náhradnej výsadby, počas ktorého boli priamo v teréne prezentované lokality určené na náhradnú výsadbu. „S výsadbou v 32 určených lokalitách na území mesta Poprad, ktoré boli vyberané aj podľa výsledkov ankety medzi obyvateľmi, začal investor v novembri. Limitujúcim prvkom pri výsadbe bol predovšetkým výskyt podzemných sietí a vyjadrenia ich správcov. Vysadené boli ihličnaté stromy min. 2 m vysoké a listnaté stromy minimálne 2,5 m vysoké s obvodmi kmeňov min. 10 cm. Všetky vysadené stromy boli s koreňovým balom so zemou a z troch strán stabilizované drevenými kolmi,“ uviedol Marek Bystrý z oddelenia životného prostredia MsÚ v Poprade. Povinnosťou spoločnosti Multi Veste Slovakia 2, s.r.o je okrem výsadby aj zabezpečenie starostlivosti o zálievku a výmenu uhynutých stromov počas najbližších 3 rokov.
 

Druhy sadených stromov:

smrek omorikový, jedľa biela, borovica čierna, javor poľný, javor červený, hrab obyčajný, hrab obyčajný, jaseň úzkolistý, slivka čierna mirabelka, hruška obyčajná, dub letný, lipa veľkolistá
 

Rozpis lokalít:

 • Zimná ul., dĺžka 48 m + ihrisko
 • Záborského ul.– Uherova (vnútroblok),
 • Jarná ul., za bytovým domom Elán, dĺžka 120 m
 • Ul. L. Svobodu, bytový dom Strabag, dĺžka 50 m
 • Ul. Moyzesova, bytový dom Desna, Zobor, dĺžka 36 m
 • Ul. Šrobárova , bytový dom Javorník (medzi byt. domom a byt. podnikom) NEREALIZUJE SA PRE NADMERNÝ VÝSKYT SIETÍ !!!!
 • Ul. Šrobárova, pred bytovým domom Oslava, dĺžka 50 m
 • Ul. Šrobárova, za bytovým domom Svitava, dĺžka 30 m
 • Ul. Rázusova, bytový dom Magura – vnútroblok
 • Ul. L. Svobodu, bytový dom Rimava (za bytovým domom)
 • Ul. Tajovského, bytový dom Chopok – Svratka
 • Ul. Tajovského, plocha pri bytovom dome Kriváň
 • Ul. L. Svobodu, bytový dom Ipeľ - Kriváň pri chodníku
 • Ul. mládeže, bytový dom Stroncium pri detskom ihrisku
 • Ul. mládeže, plocha pri Astre
 • Ul. mládeže, za bytovým domom Selén (za polyfunkčným objektom)
 • Ul. Pavlovova, popri komunikácii – ako podsadba starých jabloní
 • Ul. Ústecko – Orlická, za bytovým domom Dunaj popri chodníku
 • Ul. Tomášikova, za bytovým domom Platina
 • Ul. Rázusova, pred bytovým domom Končistá
 • Ul. Svätoplukova, za bytovým domom Wisla
 • Ul. Šrobárova, pred bytovým domom Morava
 • Továrenská štvrť, pri oplotení
 • Popradské nábrežie , park pri pravoslávnom kostole
 • Francisciho ul., Centrum sociálnych služieb – náhrada za vyrúbané suché stromy
 • chodník oproti Tatravagónke, popri záhradkách a bývalých skleníkoch
 • plocha na L. Svobodu, v zákrute k zbernému centru
 • okolie výrobného závodu Whirlpool
 • pozdĺž cesty ku priemyselnému parku - obojstranne
 • priemyselný park – vo vnútri areálu
 • Azylový dom na Levočskej ulici v Poprade
 • Vajanského ulica, Podtatranské múzeum, priľahlé pozemky
 • svah vedľa autobazáru – cyklistický chodník smerom na Svit.

 
 
Položky 26-30 z 746

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Mobilné ľadové plochy

Na námestí:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 20:00 hod
nedeľa od 10:00 - 18:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 20:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.

Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň od utorka do piatku do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

Dnes má službu:

Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Nedeľa 1.3.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 2.3.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 3.3.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 4.3.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 5.3.
Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 6.3.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 7.3.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 8.3.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

35934987

1.3.2015
Úvodná stránka