Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Nové parkoviská v PopradeVytlačiť
 

Občania v meste Poprad majú opäť väčší počet parkovacích miest, na ktorých môžu zaparkovať svoje automobily.Od polovice septembra pribudlo v Poprade 137 nových parkovacích miest. Na sídlisku Juh pri bloku Patria vzniklo  48 nových parkovacích miest a pri bloku Svitava 25 nových miest. Nové parkoviská pribudli aj na sídlisku Západ-pri bloku Orava boli vybudované dve nové parkoviská s kapacitou 12 a 36 parkovacích miest, pri bloku Poľana nové parkovisko s kapacitou 16 parkovacích miest.
Stavbu zhotovila spoločnosť Eurovia SK, a. s. na základe verejnej obchodnej súťaže a jej cena bola vyčíslená na 154 067,28 eur. Parkoviská sú upravené drenážnou dlažbou s čiastočným asfaltovým kobercom.  Práce, pri ktorých išlo o vybudovanie nových  a rozšírenie existujúcich parkovacích plôch, trvali necelé tri mesiace.

V polovici októbra začala výstavba nových parkovísk aj pri bloku Myjava, kde chce mesto zakončiť stavebné práce na parkoviskách v roku 2012. Nové parkovacie plochy by mali pomôcť k pohodlnejšiemu parkovaniu občanov mesta na sídliskách, a preto aj v budúcom roku mesto plánuje vo výstavbe parkovacích miest pokračovať.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Rekonštrukcia Ulice slovenského odboja Vytlačiť
 

Komunikácia na Ulici slovenského odboja je už niekoľko rokov vari najpoškodenejšou cestou v Poprade. Vyriešiť kritický stav komunikácie zo strany magistrátu doteraz nebolo možné, nakoľko cesta 3. triedy spadá pod pôsobnosť Prešovského samosprávneho kraja.

„Táto cesta až po veľčiansky most  je ozaj v dezolátnom stave, to vnímajú aj všetci Popradčania,“ povedal primátor mesta Poprad Ing. Anton Danko.  „V spolupráci s pánom predsedom PSK sa mi podarilo presvedčiť zastupiteľstvo PSK, že tento problém je naozaj akútny,“ oznámil primátor a zároveň podpredseda PSK Ing. Anton Danko.  Po tejto dohode poputuje vyše 140 000 eur z rozpočtu PSK na rekonštrukciu  komunikácie  v dĺžke  530 metrov v plnom profile.  S prácami sa začalo už minulú stredu. Najskôr sa vyberú obrubníky a celé lôžko veľčianskeho mostu a na záver sa bude frézovať a klásť nový asfalt.  Novú cestu by mali  motoristi v Poprade využívať už o mesiac.  „ Mám informáciu od dodávateľa stavby, že rekonštrukcia tejto stavby bude dokončená do konca októbra, pokiaľ však neprídu nejaké mimoriadne zlé  poveternostné podmienky,“ dodal na záver primátor a podpredseda PSK Ing. Anton Danko. 

Rekonštrukcia vozovky si na dotknutom úseku vyžiada čiastočné dopravné obmedzenia.  Veríme však, že motoristi ich v rámci zlepšenia dopravnej infraštruktúry v Poprade príjmu s trpezlivosťou.

Zdroj: Mesto Poprad

 


 
 

Október – Mesiac úcty k starším v PopradeVytlačiť
 

Mesiac  október je uznávaný ako Mesiac úcty k starším a zároveň   rok 2012 bol vyhlásený za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.  Pre Poprad  tieto myšlienky nie sú  ničím novým, lebo ich podporuje a realizuje dlhodobo a počas celého roka - či už prostredníctvom sociálnej politiky mesta vo vzťahu k seniorom alebo organizovaním rôznych kultúrno-spoločenských podujatí. 

Počas Mesiaca úcty k starším mesto pripravilo pre svojich seniorov mnoho kultúrnych podujatí, ktorými sa im chce odvďačiť za ich životný prínos.  Už prvým dňom októbra sa začal kolotoč koncertov, kultúrnych podujatí či filmových predstavení. Dňa 1.10. sa v divadelnej sále Domu kultúry v Poprade premietal film pod názvom Nejako sa to komplikuje. O deň neskôr  sa svojím organovým koncertom predstavil Peter Sochuľák, ktorý vystúpil v kultúrnom programe v rámci Popradskej hudobnej jesene a v rámci Medzinárodného festivalu Ivana Sokola v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie. V dňoch  9. a 10. októbra sa popradskí seniori tešili v historickej budove DJZ v Prešove z   muzikálu Willyho Russela Pokrvní bratia.  Kombinovaný zábavný program s repete speváčkou Helenou Vrtichovou sa pre seniorov bude konať 13. 10. v divadelnej sále domu kultúry a 17.10. sa zabavia na podujatí s príznačným názvom „Tretí vek sa zabáva“ v Službyte v Matejovciach. Séria podujatí pre seniorov sa zavŕši 21. 10. vystúpením dychovej hudby Popradčanka  v divadelnej sále Domu kultúry v Poprade o 15. hodine.

Prejavov úcty a vďaky tým, ktorí produktívny vek venovali výchove svojich detí a zveľaďovaniu nášho mesta na rôznych postoch nikdy nie je dosť. Preto si mesto Poprad vysoko váži prítomnosť starších  spoluobčanov a poskytovaním rôznych foriem sociálnych služieb a kultúrno-spoločenskými  podujatiami sa snaží vrátiť im aspoň nepatrnú časť toho, čo oni s takou samozrejmosťou dávajú nám  celý život – múdrosť, skúsenosti, lásku a nekonečnú starostlivosť.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Mesto Poprad opäť skvalitní svoje sociálne službyVytlačiť
 

Otázka sociálnej pomoci je v každom meste na popredných miestach. Cieľ pomôcť osobám, ktoré si nedokážu poradiť sami, je prioritou aj v  Poprade. Preto mesto neustále rozvíja okruh sociálnej pomoci  a snaží sa čo najviac skvalitniť služby v tejto oblasti. Jedným z takýchto krokov v tomto roku je zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, ktorý sa začne 1. októbra 2012 a skončí 31. októbra  2015. Organizuje sa za spolupráce mesta Poprad a Fondu sociálneho rozvoja.

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach je novým a efektívnejším spôsobom výkonu terénnej sociálnej práce, ktorý je pre obce administratívne jednoduchší, ušetrí verejné prostriedky a počíta so skvalitňovaním služieb. Hlavným cieľom projektu je  zvýšenie  dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti.
Mesto Poprad má skúsenosti s realizáciou porovnateľných projektov už z predchádzajúcich období (Program komunitnej sociálnej práce; dopytovo orientované projekty terénnej sociálnej práce a komunitnej sociálnej práce ) a do národného projektu vstupuje kontinuálne.
V rámci tohto projektu budú financované výdavky súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce troch terénnych sociálnych pracovníkov.  Terénni  sociálni  pracovníci  budú poskytovať odbornú   pomoc  všetkým  obyvateľom,  ktorí  sa ocitnú v nepriaznivej  sociálnej situácii  a   nie sú schopní sami  ani   s  pomocou rodiny  a blízkych osôb nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému.
Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach je podporený Európskym sociálnym fondom v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zdroj: Mesto Poprad

 


fond sociálneho rozvoja - grafika


 
 

Taliansky veľvyslanec navštívil PopradVytlačiť
 

Mesto Poprad navštívil veľvyslanec Talianskej republiky na Slovensku Roberto Martini. Veľvyslanca sprevádzal prezident Taliansko – Slovenskej obchodnej komory Alberto Gerotto a zástupcovia talianskych podnikateľských subjektov. Na pôde mestského úradu ich prijal viceprimátor mesta Poprad Adrián Kromka.

Podľa vyjadrenia veľvyslanca navštívil Poprad za účelom stretnutia s talianskou komunitou a oboznámenia  sa so situáciou  v talianskych firmách, ktoré pod Tatrami pôsobia.  „ Riešili sme však aj spoluprácu s mestom. S viceprimátorom, ktorý ma privítal, sme rozprávali aj o možnostiach spolupráce v rámci cestovného ruchu. Hovorili sme tiež o vytvorení partnerstva medzi Popradom a talianskym mestom,“ dodal veľvyslanec . Prezident Komory Alberto Gerotto zdôraznil, že v Poprade pôsobí asi 30 talianskych firiem, ktoré tu vytvorili skoro dvetisíc pracovných miest. „Predmetom rokovania boli otázky spolupráce, ktoré majú smerovať k tomu, aby sa udržali už existujúce pracovné miesta a aby sa v budúcnosti vytvárali nové. Som rád, že spoločnosť Whirlpool pracuje na tom, aby sa do Popradu presunul vývoj a výskum, čo by znamenalo vytvorenie niekoľko desiatok nových pracovných príležitostí,“ konštatoval viceprimátor Adrián Kromka a dodal, že zaujímavou časťou rozhovoru bola aj spolupráca v oblasti cestovného ruchu, ktorá by tiež mohla priniesť ďalšie pracovné miesta.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 
Položky 251-255 z 620

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Sunpharma-Tesco
Teplická cesta 3,
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 18.4.
Sunpharma-Tesco
Teplická cesta 3,
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 19.4.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 20.4.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 21.4.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 22.4.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 23.4.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 24.4.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 25.4.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

23701631

18.4.2014
Úvodná stránka