Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Hokejisti postavia v Poprade nový športový komplex Vytlačiť
 

Odchovanci popradského hokeja Ľuboš Bartečko a Radoslav Suchý už budúci rok v Poprade sprístupnia nový športovo-oddychový areál s detským centrom. Aj vďaka ústretovosti samosprávy by prvých návštevníkov mal privítať už v druhej polovici roku 2014.
Nový multifunkčný komplex bude tvoriť hokejová hala, športoviská pre rôzne športy, fitness centrum, detské centrum, priestory na regeneráciu, ubytovanie, kaviareň a reštaurácia. Zámerom je vytvoriť veľkorysý priestor s plochou viac ako 21 tisíc metrov štvorcových nielen pre široké športové vyžitie, ale aj udržanie výkonnosti a kondície i s možnosťami na trávenie voľného času pre širokú verejnosť. Centrum plánujú hokejisti otvoriť v druhej polovici roku 2014, pričom prvé výkopové práce by mali stihnúť už v novembri.
Za nápadom postaviť Poprad a Tatry na nohy a urobiť maximum pre popularizáciu športu v časoch, ktorým vládnu televízory a počítače, stoja úspešní hokejoví reprezentanti Ľuboš Bartečko a Radoslav Suchý.  Zamerať sa chcú na všetky vekové kategórie, najmenších nevynímajúc. Cieľom je ponúknuť im lepšie podmienky na aktívny pohyb, kvalitný oddych a množstvo zábavy na bezpečných a kvalitných športových plochách pod jednou strechou.
„Mal som to šťastie, že som vyrastal v generácii, ktorá žila športom. Bol by som veľmi rád, keby sa tieto časy vrátili a ľudia opäť začali žiť aktívnejšie. Každý, kto k športu vedie aj deti, určite ocení možnosť vybrať si vhodné miesto na dokonalé vyžitie a zábavu. Teším sa, že sa to už čoskoro stane realitou,“ povedal majster sveta Ľuboš Bartečko.
„Vnímam jediný rozdiel medzi našimi a zahraničnými športovcami a tým je dostupnosť ihrísk. Bez nich budeme bohužiaľ na zástupy úspešných reprezentantov onedlho už len spomínať. Verím, že aj prostredníctvom tohto projektu sa nám podarí pod Tatrami vychovať novú generáciu nielen hokejových nadšencov,“ zdôraznil popradský matador Radoslav Suchý.
Centrum s názvom ACTIVE ZONE sa bude nachádzať v blízkosti popradského sídliska Juh III, neďaleko cyklistického chodníka, spájajúceho Poprad so Svitom. Lokalita je teda veľmi zaujímavá aj pre rodiny s deťmi.  Projekt známych športovcov víta aj popradská samospráva.
„Samospráva tento projekt víta, pretože ide o investíciu ktorá dá ľuďom ďalšiu možnosť športového vyžitia v našom meste. Mesto vyšlo hokejistom v ústrety už pri zmene územného plánu. Keďže sme v balíku miest, do ktorých má prísť milión eur na výstavbu menšieho zimného štadióna od štátu, ďalší náš ústretový krok bude v tom, že nebudeme stavať náš štadión vedľa tohto komplexu, pretože naša pôvodne plánovaná lokalita je odtiaľ vzdialená zhruba kilometer. Pokiaľ tie prostriedky prídu na mestský účet, tak by sme urobili mobilnú ľadovú plochu niekde inde – napríklad vo Veľkej alebo v Matejovciach, “ uviedol primátor Poprad Anton Danko. Samospráva je zároveň pripravená podporiť tréningové moduly talentovaných hokejistov zo sociálne slabších rodín v plánovanom komplexe.


 
 

Memorandum ako šanca pre firmy i študentovVytlačiť
 

Primátor Popradu Anton Danko podpísal Memorandum o spolupráci medzi mestom Poprad, Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela(EF UMB) v Banskej Bystrici a Taliansko- slovenskou obchodnou komorou. Zámerom je spoločná snaha partnerov o udržateľný rozvoj podnikateľského prostredia a uplatnenia absolventov vysokých škôl v meste Poprad v kontexte demografického vývoja a zamestnanosti.
„Podpis memoranda je logickým vyústením našich doterajších krokov. Vytvorili sme podmienky pre zriadenie detašovaného pracoviska UMB, ktoré každoročne vzdeláva 600 študentov, postavili sme priemyselný park, ktorý dáva v súčasnosti prácu viac ako 500 ľuďom. Podpis memoranda je tak dobrou správou pre Poprad, pre študentov i spolupracujúce firmy. Keďže v celom regióne i v samotnom meste Poprad sú talianski podnikatelia a ich firmy veľmi početne zastúpené, naše dobré vzťahy s nimi i s Taliansko-slovenskou obchodnou komorou sa podpisom memoranda ešte zintenzívnia,“ uviedol Anton Danko.
„Robíme všetky preto, aby v našom meste vznikali aj vývojové a výskumné centrá s pridanou hodnotou. Som rád, že práve v našom meste sa podarilo prepojiť jestvujúce spoločnosti s vysokými školami, aby tu vznikli pracovné možnosti pre vysokoškolákov, z čoho budú mať úžitok študenti i samotné firmy. Dnes prístupovú listinu podpísali prvé dve spoločnosti – Pasell Slovakia, s.r.o. a Immergas Europe s.r.o., záujem však prejavujú aj ďalšie spoločnosti, napríklad Whirlpool,“doplnil prvý viceprimátor Popradu Adrián Kromka.
„Chcem poďakovať mestu za citlivý prístup, ktorým pomáha vytvárať podmienky pre podnikanie. V momente, keď má každý redukované rozpočty (podniky, školy, firmy), je tento spoločný projekt veľkolepým príkladom toho, ako vieme vytvoriť hodnotu, keď si podelíme veľké skúsenosti,“ uviedol Leonardo Perla, viceprezident Taliansko-slovenskej obchodnej komory a zároveň viceprezident spoločnosti Immergas Europe s.r.o..
„Univerzita Mateja Bela pôsobí v Poprade už viac ako 20 rokov. Za toto obdobie sme sa pokúšali o spoluprácu s rôznymi podnikmi. Ale ten tlak z našej strany nebol vždy úspešný. Mňa veľmi teší, že v tomto prípade spoločnosti, ktoré potrebujú riešiť svoje strategické alebo operatívne problémy, sa obrátili na nás a boli iniciátormi tejto spolupráce. Unikátnym v podmienkach Slovenska je v tomto prípade prepojenie podpory samosprávy, univerzity a podnikov,“ vyjadril sa Ján Závadský, riaditeľ Inštitútu manažérskych systémov v Poprade, bývalého detašovaného pracoviska Ekonomickej fakulty UMB v banskej Bystrici .
„Keď univerzita, mesto a firmy idú spolu, je to príležitosť pre všetkých spoločne rásť,“ uzavrel Salvatore Amitrano zo spoločnosti Pasell.
Konkrétnym výsledkom podpisu memoranda bude zriadenie univerzitného inkubátora, ktorý bude svoju činnosť vykonávať v sídle Inštitút manažérskych systémov EF UMB v Poprade. Požiadavky a potreby firiem budú študenti riešiť formou bakalárskych, inžinierskych alebo dizertačných prác, na inovačnom rozvoji organizácií sa budú môcť podieľať aj formou stáží alebo pracovno-právnych vzťahov. Taliansko-slovenská obchodná komora a organizácie pristupujúce k memorandu poskytnú podnety na riešenie z oblasti ekonomiky a manažmentu podniku a umožnia riešiť vybrané zadania v podmienkach ich organizácií.


 
 

V Poprade začala výučba korčuľovania v škôlkachVytlačiť
 

Popradský zimný štadión privítal dnes dopoludnia prvých 45 škôlkarov, ktorí sa zapojili do projektu výučby korčuľovania v meste Poprad. „Koncepcia rozvoja športu v meste Poprad, ktorú prijalo mestské zastupiteľstvo, má filozofiu zacieliť športové aktivity k čoraz mladšej vekovej kategórii. Uvedomujeme si, že čím skôr sa nám podarí vytvoriť u tých detí vzťah k športu, tým ľahšie ich v budúcnosti bude možné vymaniť z područia rôznych negatívnych vplyvov. Keďže Poprad má podmienky na korčuľovanie, tak začíname s touto aktivitou u tých najstarších detí v materských školách,“ uviedol Jozef Pavlík z MsÚ v Poprade.
Tento projekt ponúkla samospráva všetkým MŠ v meste Poprad. Prihlásilo sa takmer 200 detí s tým, že časť sa bude učiť korčuľovať na zimnom štadióne, škôlky na sídlisku Juh prejavili záujem o výučbu na ľadovej ploche pri Aréne Poprad. Výučbu v trvaní 8 -12 hodín zabezpečujú skúsení tréneri z hokejového klubu, na prvom tréningu na štadióne sa k nim pridali aj hráči hokejového áčka. „Neočakával som, že to bude až také náročné. Deťom sme pomáhali ešte aj s obúvaním korčulí.  Ale je to krásne a je to príjemný pocit,“ uviedol po tréningu Arne Kroták, ktorý spolu so spoluhráčmi Samuelom Mlynarovičom, Matúšom Paločkom a Samuelom Takáčom pomohli deťom na ľade i mimo neho. „Je to veľká radosť pre tých, čo s deťmi robia, ak sa podarí ich niečo naučiť. Budeme veľmi spokojní, keď sa zvládnu prvé krôčky na ľade. Treba trpezlivosť a disciplínu. Akonáhle budú disciplinovaní, dosiahnu veľa- v športe i v živote,“ uviedol tréner mládeže v hokejovom klube Jozef Ivan. Na záver výučby dostanú deti certifikáty. Podobný projekt spolupráce medzi škôlkármi a hokejovým klubom už dlhšie prebieha v MŠ v Spišskej Sobote, ktorá je známa aj vďaka svojim hokejovým triedam.


 
 

Mesto chce získať tenisové kurty pre ZŠ s MŠ v Poprade - Veľkej Vytlačiť
 

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili zámenu, vďaka ktorej by mala Základná škola s materskou školou na Ulici Fraňa Kráľa 2086/2 v Poprade – Veľkej do svojej správy získať tenisové kurty pri areáli ZŠ. Mesto tak vyšlo v ústrety žiadosti riaditeľa školy PhDr. Richarda Bekessa, ktorý v tejto veci oslovil primátora mesta Antona Danka.  Podľa názoru riaditeľa, škola disponuje odborným, personálnym i materiálnym zabezpečením pre využívanie tenisových dvorcov v procese výučby i v rámci krúžkov a je pripravená začleniť žiakov i do tenisového klubu, ktorý by reprezentoval školu a mesto Poprad. Možnosť využívať tenisové ihriská žiakmi je podľa riaditeľa pre školu veľkou šancou spopularizovať ju a zastaviť klesajúci trend v počte žiakov.
Mesto Poprad na základe vyššie uvedenej žiadosti vstúpilo do rokovania s vlastníkmi
tenisových ihrísk so zázemím. Keďže mesto nedisponuje potrebnou finančnou čiastkou
na odkúpenie ihrísk, navrhlo zámenu nehnuteľností, a to pozemkov o výmere 8240 m2 v katastrálnom území Spišská Sobota vo vlastníctve Mesta Poprad v celosti v znalcom stanovenej hodnote 345000,– € za stavbu „Klubový objekt a tenisové kurty“ postavenú na pozemkoch v katastrálnom území Veľká vo vlastníctve tenisového klubu v znalcom stanovenej hodnote 350 000,– € bez kompenzácie za rozdiel vo všeobecnej hodnote nehnuteľností.


 
 

Web mesta Poprad patrí medzi najlepšie na SlovenskuVytlačiť
 

Webové sídlo mesta Poprad www.poprad.sk bolo ocenené v súťaži Zlatý erb.sk, ktorú každoročne  vyhlasuje spoločne Únia miest Slovenska a Občianske združenie eSlovensko. Podľa tohto hodnotenia má Poprad štvrtý najlepší mestský web na Slovensku.  Vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatyErb.sk 2013 sa uskutočnilo 13.11.2013 v Bratislave v rámci medzinárodného kongresu ITAPA 2013 na záver programového bloku Informatizácia samosprávy. Ocenenie si z rúk podpredsedníčky NR SR Evy Jurinovej prevzala prednostka MsÚ v Poprade Oľga Netočná. „Sme radi, že zmeny nášho webového sídla, na ktorých sme pracovali od začiatku roka, si všimla aj odborná verejnosť. Toto ocenenie je pre nás veľkou poctou, zároveň nás však zaväzuje, aby sme na mestskom webovom sídle a jeho vylepšovaní pracovali aj naďalej, aby bolo kvalitným a dôstojným komunikačným kanálom popradskej samosprávy,“ uviedla prednostka MsÚ.
„Na zmenách v architektúre a dizajne webového sídla www.poprad.sk sme začali pracovať od prvých dní roku 2013. Najpodstatnejšia zmena z pohľadu používateľov je v prehľadnejšom a intuitívnejšom členení obsahu webu, ktorému dominuje centrálna časť s karuselom s veľkými fotografiami a hlavnými témami. Štyri hlavné subportály SAMOSPRÁVA, ŽIVOT V MESTE, VOĽNÝ ČAS a O MESTE ponúkajú lepšiu orientáciu v jednotlivých kapitolách a témach. Vylepšený  web sme verejnosti predstavili v júni, po nevyhnutnej testovacej prevádzke prišla v septembri aj jeho mobilná verzia,“ uviedol komunikačný manažér radnice Marián Galajda.
Práca na mestskom webe a jeho mobilnej verzii pokračuje aj ďalej. „Využívanie stránok verejnosťou štatisticky vyhodnocujeme a systém na základe získaných poznatkov postupne ďalej vylepšujeme a dopĺňame ďalšie informácie,“ vysvetlil vedúci oddelenia informatiky MsÚ v Poprade Jaroslav Maitner.
Ceny "ZlatyErb.sk" boli udeľované v troch hlavných kategóriách: "Najlepšia stránka obcí", "Najlepšia stránka miest a mestských častí", „Najlepšia stránka VÚC“. V každej z týchto kategórii bola udelená Hlavná cena a 4 ceny bez určenia poradia pre samosprávy, ktoré sa umiestnili na druhom až piatom mieste. Hlavnú cenu v kategórii obce získala stránka obce Trnavá Hora, medzi mestami zvíťazila Banská Bystrica a medzi VÚC Prešovský samosprávny kraj.  Súťaž „Zlatý erb.sk“ bola usporiadaná v spolupráci s verejným informačným portálom pre samosprávy Mesto.sk, projektom Zodpovedne.sk, Združením informatikov samospráv Slovenska a medzinárodnou konferenciou ITAPA. Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podpora informatizácie slovenských samospráv a ocenenie výnimočných projektov, podpora a výmena skúseností a ohodnotenie snahy zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí, obcí a samotnej verejnosti.


 
 
Položky 251-255 z 812

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 3.7.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 4.7.
Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 5.7.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 6.7.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 7.7.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 8.7.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 9.7.
Dr.Max - Monaco (pri ZŠ Francisciho)
Francisciho 22,
Poprad

052/285 85 85

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 10.7.
Lekáreň CORRIB
Levočská 26A,
058 01 Poprad

0948 217 858

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

41476125

3.7.2015
Úvodná stránka