Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Na Spišskej ulici pribudlo 9 stĺpov verejného osvetleniaVytlačiť
 

Samospráva vyšla v ústrety požiadavkám obyvateľov Spišskej ulice a inštalovala tam verejné osvetlenie. S prípravou projektovej dokumentácie sa začalo už v roku 2011. „Ide o novovybudované osvetlenie, ktoré tu vôbec nebolo. Osadilo sa deväť stožiarov. Vo väčšine prípadov sú stĺpy osadené v trase chodníka, ale vzhľadom na stiesnené pomery sme museli niektoré stožiare umiestniť na súkromné pozemky obyvateľov. Rokovali sme o tom ešte v čase prípravy a občania s tým súhlasili,“ informovala Mária Poráčová z odboru výstavby MsÚ v Poprade. Samotnú stavbu začala realizovať spoločnosť Siemens Slovensko na základe zmluvy o dielo v júli 2013. Podrobnosti o tejto stavbe ako aj o ďalších lokalitách, v ktorých samospráva zvažuje doplniť verejné osvetlenie, sa dozviete v budúcom čísle týždenníka Noviny Poprad.

foto: Noviny Poprad


 
 

Vedenie samosprávy rokovalo s HK POPRADVytlačiť
 

Na pôde popradskej radnice sa stretlo vedenie samosprávy s predstaviteľmi HK POPRAD. Hlavnou témou bolo vyriešenie situácie s nezúčtovanou dotáciou, pretože HK POPRAD, s.r.o., kvôli účtom zablokovaným exekútorom stále nevrátil Mestu Poprad časť poskytnutej dotácie na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom vo výške 5 800,00 Eur (dotácia bola poskytnutá v I. polroku 2013 vo výške 34 795,00 Eur, vyúčtovaná len vo výške 28 895,00 Eur, ), zároveň dlhuje 17 397,00 Eur za služby spojené s užívaním a prevádzkou nebytových priestorov podľa zmluvy o nájme nebytových priestorov.
Rokovanie s vedením HK POPRAD viedol za mesto prvý viceprimátor Adrián Kromka. „Myslím, že dnes sme ukázali, že žiadny problém v komunikácii nie je. Otvorené dvere v samospráve sú, dôkazom toho bolo aj minulotýždňové stretnutie s kapitánom HK POPRAD Arne Krotákom, dôkazom toho je aj dnešné stretnutie. Ukázali sme, že vieme diskutovať, hľadať riešenia problému,“ uviedol Adrián Kromka po stretnutí.  „Hľadali sme riešenia tak, aby boli v súlade s pravidlami, ktoré riadia fungovanie samosprávy. Dohodli sme sa na tom, že si preveríme navrhnuté riešenia a opäť budeme pokračovať v rokovaní. V prípade, že nebude možná dnes zvolená alternatíva, budeme hľadať ďalšie možnosti. Obe strany majú záujem nájsť riešenie tohto problému tak, aby nenarastala dlžoba a aby sa vyriešil problém, ktorý má hokejový klub voči mestu. Je to aj v rukách hokejového klubu, pretože nebolo to mesto, kto zavinil problém nevysporiadanej dotácie a situáciu, že nemôže poskytnúť klubu ďalšiu schválenú dotáciu na nájom a služby s ním spojené,“ uzavrel Kromka.  S priebehom spoločného stretnutia vyslovil spokojnosť aj predseda Správnej rady HK POPRAD Rudolf Skokan. „Predpokladám,že ak naša komunikácia bude napredovať týmto spôsobom ďalej, tak myslím si, že všetky vzťahy, ktoré sú potrebné k tomu, aby fungovalo extraligové mužstvo HK POPRAD ďalej bezproblémovo, tak budú nastavené správne a tá podpora mesta v rámci toho, čo mu umožňujú zákony samosprávy, nám bude poskytnutá v takej miere, ako sa to podarí nastaviť,“ uviedol Skokan. „Našli sme riešenia, ktoré sa nám do budúcna ukazujú ako vhodné. Všetky tie riešenia musia  prejsť právnici, aby sme vedeli, či ich právny základ bude vyhovovať obom stranám,“ doplnil Skokan. Na pretras prišli aj erby mesta chýbajúce na dresoch a ľade štadióna. Podľa vedenia HK POPRAD to bolo spôsobené snahou predať reklamný priestor.  Rozčarovanie Popradčanov nad touto situáciou však vedenie HK POPRAD mieni vyriešiť už čoskoro. „Predstavitelia mesta nám povedali svoj názor ako Popradčania a myslím si, že pokiaľ Popradčania majú takýto názor, tak niečo urobíme aj s tými erbmi, aby sme sa dostali k tomu, že to HK Poprad bude zvýraznené podstatne viac ako doteraz. Tým, že tá komunikácia sa dostala do tej správnej polohy, myslím si, že tie logá si zaslúžia miesto úplne niekde inde,“ uzavrel Skokan.
Samospráva pokračuje naďalej v riadne schválenej podpore popradského hokeja. Mládežnícke tímy získajú dotáciu na činnosť vo výške 45 000 eur , hokejový A tím má rozpočtovanú dotáciu na nájom a služby s tým spojené vo výške 69 590 eur. Podpora mládeže a vytvorenie zázemia pre všetky tímy v podobe zabezpečenia prevádzky hokejového stánku je aj do budúcna naďalej prioritou samosprávy.


 
 

HK POPRAD odstraňuje symboly mesta z hokejaVytlačiť
 

Mesto Poprad s poľutovaním prijalo fakt, že vedenie hokejového klubu HK POPRAD v porovnaní s minulými sezónami odstránilo z dresov hokejistov seniorského A tímu a z ľadovej plochy erb ako jeden zo  symbolov mesta. Ak má tento krok znamenať „začiatok cesty poslednej možnosti, ako nastaviť korektnú spoluprácu s mestom Poprad“ tak, ako to avizovali predstavitelia HK POPRAD na tlačovej konferencii pred sezónou, je to jasný odkaz pre všetkých Popradčanov a fanúšikov ľadového hokeja o vzťahu súčasného vedenia HK k mestu, v ktorom hrá hokej.  Táto provokácia je zároveň aj veľavravným odkazom pre fanúšikov, ktorí sa pochodom cez mesto snažili o obnovenie korektného dialógu medzi radnicou a hokejovým klubom.
„Samospráva však aj napriek tomu pokračuje v riadne schválenej podpore popradského hokeja. Aj napriek prelepeniu nápisu Poprad na dresoch na tlačovej konferencii pred začiatkom sezóny, aj napriek provokácii v podobe chýbajúcich symbolov mesta na dresoch a ľade zimného štadióna, získajú mládežnícke tímy dotáciu na činnosť vo výške 45 000 eur , hokejový A tím má rozpočtovanú dotáciu na nájom a služby s tým spojené vo výške 69 590 eur,“uviedol primátor Popradu Anton Danko. Podpora mládeže a vytvorenie zázemia pre všetky tímy v podobe zabezpečenia prevádzky hokejového stánku je aj do budúcna naďalej prioritou samosprávy.
HK POPRAD, s.r.o., stále (do 16.9.2013) nevrátil Mestu Poprad časť poskytnutej dotácie na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom vo výške 5 800,00 Eur (dotácia bola poskytnutá v I. polroku 2013 vo výške 34 795,00 Eur, vyúčtovaná len vo výške 28 895,00 Eur, ), k tomu istému dňu dlhuje 17 397,00 Eur za služby spojené s užívaním a prevádzkou nebytových priestorov podľa zmluvy o nájme nebytových priestorov.


 
 

Týždeň mobility v Poprade najmä v znamení trvalých opatreníVytlačiť
 

Mesto Poprad pokračuje aj v roku 2013 v systematickom zvyšovaní bezpečnosti a skvalitňovaní podmienok pre ľudí využívajúcich alternatívne a udržateľnejšie formy mobility. Prioritná snaha programu Európskeho týždňa mobility(ETM) znížiť znečistenie ovzdušia a zvýšiť kvalitu života obyvateľov bola v Poprade rozmenená opäť do konkrétnych opatrení, prostredníctvom ktorých sa popradská samospráva opäť zapája do ETM.
Mesto Poprad ako jedno z prvých miest na Slovensku začalo už v roku 2004 natierať viac ako 200 priechodov červeným reflexným náterom. V lete 2009 nasledovalo nasvietenie prvých 8 priechodov a v apríli 2013 bolo do užívania odovzdaných ďalších 41 osvetlených priechodov pre chodcov. Zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechodoch počas večerných hodín bolo realizované nasvietením priechodu pre chodcov svietidlom s asymetrickou vyžarovacou charakteristikou, ktoré je integrované s presvetlenou dopravnou značkou priechod pre chodcov na nových stožiaroch. Päť najfrekventovanejších priechodov pre chodcov má výstražné blikavé LED svetlá zapustené priamo do vozovky pred priechodom pre chodcov. Výstražné blikavé LED body sú v činnosti súčasne s blikavým svetlom dopravnej značky a sú spúšťané chodeckým detektorom. Pri vstúpení chodca na vozovku diódy osvetľujú priechod aj zdola nahor, takže chodec je veľmi dobre viditeľný a neoslepuje to vodiča. Takéto špičkové riešenie prospeje nielen vodičom, ktorí uvidia chodca na priechode lepšie, ale zvýši aj bezpečnosť samotných chodcov. V dôsledku realizácie uvedeného projektu trvalých zmien mobility na uliciach predpokladá samospráva zvýšenie bezpečnosti, zníženie nehodovosti a tiež vytvorenie pocitu vyššej istoty chodcov na priechodoch. „Uvedeným opatrením sa samospráva snaží prispieť k vytvoreniu takých podmienok, ktoré prispejú k zmene dopravných návykov občanov, ale i návštevníkov mesta. Jedným z argumentov na používanie osobného motorového vozidla u občanov mesta je aj pocit bezpečia, rodičia kvôli strachu o bezpečnosť detí radšej využijú auto, ako by ich mali poslať samé do školy alebo na iné miesto v meste bez ohľadu na spôsob dopravy (peši, na bicykli, s využitím MHD). Realizácia nasvietenia priechodov pre chodcov by mala odbúrať práve uvedený stres obyvateľov, rodičov a vytvoriť tak podmienky pre bezpečnú alternatívu k osobnému motorovému vozidlu a zároveň urobiť mesto lepším miestom pre život,“ informovala Zuzana Švantnerová z oddelenia cestovného ruchu, prezentácie mesta a MIC. Už v roku 2012 získalo mesto Poprad Centu ETM v podobe sošky Lietajúceho Pegasa na kolesách za trvalé opatrenie v podobe cyklistického chodníka spájajúceho mestskú časť Kvetnica so sídliskom Juh VI. Okrem spomínaného projektu mesto vychádza v ústrety aj cyklistom v centre mesta. Na Námestí sv. Egídia bolo preto v mesiaci jún 2013 umiestnených 6 nových stojanov na bicykle. Sú to odolné stojany vyspelého moderného dizajnu so štyrmi drážkami pre bicykle. Stojany majú madlo pre pripútanie bicyklov a sú pevne ukotvené na dlažbu so skrytými skrutkami.
Zmena dopravných návykov je „beh na dlhé trate“ ale samospráva predpokladá, že aj realizácia takýchto projektov prispeje k dosiahnutiu tohto cieľa, keďže vyčistenie ovzdušia prostredníctvom voľby mobility závisí od samotných občanov. Tento cieľ chce samospráva z dlhodobého hľadiska podporiť aj organizáciou ďalšieho podujatia – cyklistických pretekov v cross-country pre dievčatá a chlapcov od materských po stredné školy dňa 21.9.2013. Sprievodným podujatím súťaží bude prezentácia Spoločnosti pre ochranu spotrebiteľov Poprad, v rámci prebiehajúceho Európskeho týždňa mobility zameraná na práva cestujúcich a vplyv dopravy na životné prostredie.                       Európsky týždeň mobility sa koná v dňoch od 16. do 22.septembra 2013. Cieľom kampane je povzbudiť samosprávy EÚ zaviesť a podporovať opatrenia udržateľnej mestskej mobility a pozvať svojich občanov vyskúšať alternatívy k užívaniu auta. Organizátori kampane vyzývajú občanov, aby podporili európsky týždeň mobility, nechali svoje auto v dňoch od 16. do 22. septembra „oddychovať“ a využili MHD či iný alternatívny spôsob dopravy, čím môžu ukázať, že im záleží na životnom prostredí, v ktorom žijú.


 
 

Okolie železničnej stanice bude pod väčším dohľadom polície Vytlačiť
 

Okolie železničnej stanice v Poprade sa v poslednom období stalo miestom 3 závažných trestných činov. Samospráva sa preto rozhodla pre okamžité opatrenia, ktoré by mali zvýšiť bezpečnosť tejto lokality.  „Tento problém prerástol do takej miery, že ho musíme riešiť spoločnými silami,“ uviedol prvý viceprimátor Popradu Adrián Kromka. „Oslovili sme štátnu i železničnú políciu a v súčinnosti aj s našou mestskou políciou ideme  urobiť všetko preto, aby sa Popradčania  i návštevníci mesta mohli na železničnej stanici i v jej okolí cítiť bezpečnejšie,“ komentoval pripravované kroky Kromka, ktorý zároveň vyzdvihol maximálnu ústretovosť vedenia štátnej polície pri príprave týchto opatrení.  
„Podľa našich operatívnych informácií sa na železničnej stanici a v jej bezprostrednom okolí v poslednej dobre vo večerných hodinách zhromažďovali rôzne skupiny osôb nepochádzajúcich z Popradu, ktorých zámerom bola aj trestná činnosť, pričom práve vlakové spoje im slúžili ako úniková cesta,“ informoval náčelník Mestskej polície v Poprade Jaroslav Marušin.
Opatrenia, ktoré už zainteresované zložky prijali, sú v troch rovinách. Prioritou bude predovšetkým intenzívna hliadkovacia činnosť štátnej, železničnej i mestskej polície. Železničná stanica a jej okolie budú zároveň aj miestom preventívno- bezpečnostných akcií. Samospráva chce zároveň rozšíriť kamerový systém aj dovnútra samotného podchodu do Spišskej Soboty. Zároveň bude okolie chodníka upravené tak, aby neponúkalo útočisko pre páchateľov trestnej činnosti. „Stále sa pritom nevzdávame ambície rozšíriť podchod pre osobnú dopravu, čím by sa úplne zmenil režim v tejto časti mesta. V tejto súvislosti sme sa v minulosti obrátili už aj na ministerstvo dopravy, no zatiaľ bez úspechu,“ uzavrel prvý viceprimátor Adrián Kromka.


 
 
Položky 256-260 z 788

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 22.5.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 23.5.
Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 24.5.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 25.5.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 26.5.
Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 27.5.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 3
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 28.5.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 29.5.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Zašportujte si.

V stredu 27. mája 2015 môžu Popradčania využiť viaceré športoviská zdarma alebo s výraznými zľavami. Bližšie v aktualitách - šp. podujatia.

Zašportujte si, zabavte sa a pomôžte

10. júna 2015 ožije námestie sv. Egídia veľkou športovou, kultúrnou a charitatívnou akciou, výnos ktorej prispeje k zakúpeniu prístroja pre detské oddelenie NsP Poprad. Bežci na bežeckom páse od 10,00 h budú zbierať kilometre a všetci účastníci behu alebo prechádzky o 17,00 h zakúpením štartového čísla za 3,-€, dôchodcovia a mládež za 1,-€ prispejú k svojmu zdraviu a záchrane zdravia a životov malých pacientov. Podujatie obohatia známe hudobné skupiny a tombola štartových čísel so zaujímavými cenami.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

39958374

22.5.2015
Úvodná stránka