Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Výstavbu obchodného centra na Námestí sv. Egídia oddialilo odvolanie obyvateľovVytlačiť
 


Výstavba nového obchodného centra na Námestí sv. Egídia v Poprade tak skoro nezačne. V posledný deň možnej lehoty na odvolanie využili svoju zákonnú možnosť dvaja obyvatelia polyfunkčného domu Centrum. Investor, ktorý už získal právoplatné stavebné povolenia na vodné a dopravné stavby, si tak na právoplatné stavebné povolenie na hlavný objekt bude musieť ešte počkať. Obyvatelia v podanom odvolaní namietajú chýbajúce parkovanie a od samosprávy požadujú toto parkovanie riešiť, pretože 50 parkovacích miest poskytnutých investorom nepovažujú za dostačujúco garantované. V tejto chvíli to znamená, že práce na výstavbe nového obchodného centra sa kvôli nevyhnutným zákonným postupom oddialia o minimálne dva mesiace. „V zmysle zákona je stavebný úrad povinný informovať všetkých účastníkov konania o podanom odvolaní a dať im priestor na vyjadrenie sa k danému odvolaniu. Podľa zákona bude nasledovať oznámenie formou verejnej vyhlášky, ktoré bude vyvesené 15 dní, po uplynutí ktorých beží lehota 7 dní na vyjadrenie. Až následne bude kompletný materiál odoslaný na Obvodný úrad /bývalý Krajský stavebný úrad/ do Prešova. Ten danú vec preskúma a v zákonom stanovenom termíne rozhodne o tom, či stavebný úrad postupoval správne alebo nie a vydá konečné rozhodnutie, voči ktorému sa už nie je možné odvolať,“ vysvetľuje Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby MsÚ v Poprade .


 
 

Kvalifikácia volejbalistiek na ME 2013Vytlačiť
 

Príďte povzbudiť volejbalistky Slovenska v zápase kvalifikácie o postup na Majstrovstvá Európy 2013. Vo štvrtok 6.6.2013 od 19.-tej hodiny čakajú naše reprezentantky v popradskej Aréne aj na vašu podporu v dôležitom súboji proti Bielorusku.


 
 

Plynári začínajú v Poprade s rekonštrukciou plynovodovVytlačiť
 

(Poprad 02.04.2013) Plynovodné potrubia na popradských sídliskách čaká rozsiahla rekonštrukcia. Dôvodom je najmä ich zastaralosť a opotrebenie. V súvislosti s rekonštrukciou plynovodov v dĺžke približne 13,5 km sa Popradčania musia pripraviť predovšetkým na rôzne obmedzenia, ktoré bude v podobe zásahov do zelene, chodníkov a parkovísk realizovať SPP-distribúcia.

Základnou prioritou rekonštrukcie je garancia bezpečnosti. „Chceme apelovať na všetkých obyvateľov bytových domov, v blízkosti ktorých sa bude táto rozsiahla rekonštrukcia plynovodov realizovať, aby boli trpezliví a pochopili, že ide o ochranu ich bezpečnosti. Plynárenské zariadenia boli kedysi realizované z iných materiálov, ktoré dnes už nevyhovujú, sú opotrebované a z pohľadu bezpečnosti je preto ich rekonštrukcia nevyhnutným opatrením,“ uviedla Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby MsÚ v Poprade.

Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia oznámil popradskej samospráve, že hneď po Veľkej noci chce začať s prípravnými prácami na rozsiahlej rekonštrukcii plynovodov na starom Juhu. „Pri rekonštrukcii budú prebiehať výkopové práce s následnou montážou plynovodného potrubia a prípojok. Obyvatelia bytových domov, pri ktorých bude rekonštrukcia práve prebiehať, budú v predstihu niekoľkých dní o tejto skutočnosti informovaní oznamom na vchodoch,“ informovala Ivana Zelizňáková, manažérka pre komunikáciu SPP - distribúcia, a.s. Prvá etapa zahŕňa ulice Tajovského, Ludvíka Svobodu, Tomášikovu a Ul. mládeže. Rekonštrukcia plynovodov je rozvrhnutá do 8 etáp, na ktorých sa bude pracovať až do novembra 2014. „S plynármi sme sa dohodli na etapách, pretože nechceme, aby bolo celé sídlisko rozkopané v rovnakom čase. Po ukončení prvej etapy a po konečných úpravách pristúpime k druhej etape.

Počas terajších prípravných prác sa budú v prvom rade vytyčovať všetky inžinierske siete, ktoré sa v danej lokalite nachádzajú. Následne budú potrebné zásahy do zelene – trávnatých i spevnených plôch, parkovísk, chodníkov a komunikácií. Takisto bude nevyhnutné preriediť alebo odstrániť stromy a kríky,“ doplnila Horáková. Keďže mnoho drevín vyrástlo v blízkosti i priamo na trasách plynovodov, neraz aj zásluhou obyvateľov, ktorí ich tam v dobrej viere vysadili, bude nevyhnutné tieto dreviny odstrániť. Keďže podľa platnej legislatívy nemôžu byť v mieste ochranného pásma plynárenských zariadení, bude potrebný výrub a následná náhradná výsadba. Mesto bude po celý čas rekonštrukcie plynovodov dohliadať na to, aby bola vzrastlá zeleň vyrúbaná skutočne len v nevyhnutnom rozsahu. „Budeme dbať na to, aby nebol vyrúbaný ani jeden strom a krík mimo ochranných pásiem. Za vyrúbané stromy a kríky bude vyčíslená spoločenská hodnota a tieto finančné prostriedky poukáže SPP na účet mesta ako adekvátnu náhradu za vyrúbanú zeleň. Tieto peniaze mesto môže použiť výlučne na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny,“ konštatovala K. Horáková. Plynári musia rozkopávky uviesť do pôvodného stavu a mesto bude dbať o dôsledné spätné úpravy, ako aj čo najmenšie zásahy najmä do miestnych komunikácií a chodníkov.

Zdroj : Mesto Poprad


 
 

Záujemcom o bývanie v Poprade pribudnú nové možnostiVytlačiť
 

(24.04.2013) Mesto Poprad pripravuje nové možnosti bývania pre svojich obyvateľov. Mestské zastupiteľstvo v stredu 24.4.2013 schválilo zámer odkúpiť 43 bytových jednotiek v Poprade na Suchoňovej ulici v prvom bytovom dome budúceho obytného súboru Nový Poprad.

Tento zámer bude naplnený len vtedy, ak sa mestu podarí získať 100% finančných prostriedkov na odkúpenie z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Ide o bytový dom, v ktorom dostane mesto ďalších 20 bytov na základe zámennej zmluvy ako protihodnotu za poskytnutie pozemkov.

Mestské zastupiteľstvo dnes zároveň schválilo nadobudnutie objektu Dukelských kasární prevodom od Ministerstva obrany SR. Ide o zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 41 588 m². O tejto lokalite mesto uvažuje ako o mieste pre individuálnu bytovú výstavbu.

Ďalšie možnosti na bývanie sú v štádiu riešenia. „Minulý rok popradská samospráva zabezpečovala projektovú dokumentáciu na výstavbu nájomného bytového domu v dolnej časti sídliska v Matejovciach, kde by mal vyrásť bytový dom s 30 bytmi, predpokladaný náklad je 1 600 000 eur vrátane technickej infraštruktúry a parkovísk. Čas realizácie zatiaľ nie je stanovený, bude sa odvíjať od možností finančných zdrojov.  Zároveň sme nadobudli projekt na sociálne bývanie na ul. Levočskej. V tomto roku dopracujeme  realizačný projekt, navrhnutých je 30 bytov, realizácia je plánovaná v r. 2014. Náklad bude známy po dopracovaní realizačného projektu,“ vysvetlila Kristína Horáková z popradskej radnice.

„Všetky tieto kroky smerujú k tomu, aby sme obyvateľom ponúkli čo najlepšie podmienky pre život v našom meste a zároveň priestor pre realizáciu ich predstáv o bývaní. Keďže v posledných rokoch počet Popradčanov klesal, chceme prostredníctvom týchto projektov zároveň stabilizovať prípadne zvýšiť počet obyvateľov nášho mesta,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko.

V súčasnosti eviduje popradská samospráva 891 žiadostí o nájomné bývanie.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Mesto Poprad ponúka aktívnym obyvateľom pomoc pri upratovaníVytlačiť
 

(30.04.2013) Mesto Poprad sa rozhodlo podporiť iniciatívu spoločenstiev bytových domov, ktoré sa rozhodli v rámci brigád vyčistiť okolie bytových domov vyhrabaním lístia a trávy. Samospráva si túto aktivitu veľmi cení, nakoľko mesto spravuje niekoľko tisíc metrov štvorcových zelene a v takom veľkom rozsahu nie je možné zabezpečiť okamžité vyčistenie a vyhrabanie plôch. Navyše bohatá snehová pokrývka počas uplynulej zimy spôsobila, že sa samospráve nepodarilo vyhrabať všetky lokality.

Čistenie verejných priestranstiev a najmä hrabanie lístia zabezpečovalo Mesto Poprad  prostredníctvom menších obecných služieb (MOS). V jarnom období však bolo prioritou  vyzametať zimný posyp, vyzbierať odpadky, ktoré sa ukázali po roztopení snehu, vyčistiť pieskoviská a vyčistiť rigoly. Všetky tieto činnosti vykonávali MOS. V súčasnom období (k 30.04.2013) však samospráve končí Dohoda o vykonávaní aktivačných prác prostredníctvom   menších obecných služieb a táto činnosť bude zatiaľ do neurčitého času pozastavená. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny musí pripraviť podmienky v súlade s novelizovaným zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý vstúpi do platnosti od 01.05.2013.

Aj preto samospráva víta každú iniciatívu bytových spoločenstiev. Tým, ktorí sa rozhodnú vyčistiť si okolie bytových domov vyhrabaním lístia a trávy, ponúka navyše možnosť bezplatného odvozu tohto odpadu. „Vyhrabané lístie a trávu je najlepšie uložiť do vriec a následne potom nahlásiť telefonicky, mailom alebo osobne  na Mestský  úrad v Poprade, odbor výstavby, oddelenie životného  prostredia.  Po nahlásení bude odpad odvezený bezplatne,“ vysvetľuje postup Daniela Polaštíková z popradskej radnice.

Zdroj Mesto Poprad

 


 
 
Položky 256-260 z 746

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Mobilné ľadové plochy

Na námestí:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 20:00 hod
nedeľa od 10:00 - 18:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 20:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.

Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň od utorka do piatku do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

Dnes má službu:

Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Štvrtok 26.2.
Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 27.2.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 28.2.
Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 1.3.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 2.3.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 3.3.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 4.3.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 5.3.
Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

35763172

26.2.2015
Úvodná stránka