Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Obyvatelia stiahli odvolanie, môže sa búrať a stavaťVytlačiť
 

Obyvatelia polyfunkčného domu Centrum, ktorí v posledný deň možnej lehoty využili svoju zákonnú možnosť a podali odvolanie k vydaniu stavebného povolenia na výstavbu obchodného centra v mieste bývalého OD Prior,  svoje odvolanie stiahli. V praxi to znamená, že stavebné povolenie na hlavný objekt obchodného centra nadobudlo právoplatnosť. Namiesto minimálne 2 mesačného procesného oneskorenia kvôli spomenutému odvolaniu tak stavebník môže začať s búracími prácami. „Búracie povolenie je platné, avšak bez právoplatného stavebného povolenia by bolo neúčelné, aby v búraní investor pokračoval, keďže časť  stavebných prác staticky nadväzuje na postupné odstraňovanie tohto objektu, “  vysvetlila Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby MsÚ v Poprade. Podľa dostupných informácií chce investor pokračovať s prácami už v polovici júla.


 
 

Pietna spomienkaVytlačiť
 

Za účasti talianskeho veľvyslanca na Slovensku Roberta Martiniho sa v sobotu 22. júna pri železničnej stanici v Poprade uskutočnila pietna spomienka na slovenských vojakov bojujúcich v 1. svetovej vojne pri rieke Piava. Pietnej spomienky sa zúčastnili predstavitelia mesta Bassano del Grappa, ako aj viceprimátor mesta Poprad Adrián Kromka. Spomienka na najťažšie boje 1.svetovej vojny bola súčasťou popradského festivalu Viva Italia.

(foto Noviny Poprad)


 
 

Otvorený list zamestnancov ZŠ s MŠ v Poprade- MatejovciachVytlačiť
 

Mesto Poprad obdržalo dňa 17.6.2013 otvorený list od zamestnancov zo Základnej školy s materskou školou na Koperníkovej ulici v Poprade -Matejovciach. Tí v ňom vyjadrili podporu riaditeľovi školy, vyjadrili nesúhlas s postojom dvoch pedagógov snažiacich sa zdiskreditovať súčasného riaditeľa prostriedkami v rozpore so základnými princípmi etiky a morálky, dištancovali sa od praktík  využívaných Mgr.Dudzikovou a Mgr.Dudzikom používaných k ovplyvňovaniu verejnej mienky občanov Matejoviec, odmietli byť nápomocní pri presadzovaní ich osobných záujmov a ubezpečili zriaďovateľa i rodičov žiakov, že aj napriek udalostiam, ktoré negatívne vplývajú na ich prácu , si každý plnil a plní svoje povinnosti maximálne zodpovedne. Otvorený list podpísalo 45 z 52 zamestnancov ZŠ s MŠ, pričom 3 zamestnanci neboli v čase podpisovania prítomní na pracovisku.  Vyššie spomínaný list podporili samostatným vyjadrením aj členovia ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ s MŠ na Koperníkovej ulici v Poprade -Matejovciach a Mgr. Dudzikovej doporučili zmeniť zamestnávateľa.

Čo predchádzalo otvorenému listu:

Na plenárnom stretnutí dňa  12.6.2013, ktoré zvolal riaditeľ školy na návrh pedagogických zamestnancov a zriaďovateľa s cieľom informovať rodičov o aktuálnom dianí na škole, niektorí rodičia žiakov tejto základnej školy obvinili riaditeľa školy z dlhodobého zneužívania detí, rasizmu, ohrozovania mravnej výchovy a xenofóbie. Z nepochopiteľných dôvodov sa žiadny z rodičov, ktorí boli presvedčení  o pravdivosti týchto informácií, neobrátil na políciu ihneď, aby mohla danú vec vyšetriť . Rovnako zarážajúce v prípade týchto obvinení bolo aj to, že o týchto problémoch po celý čas nevedel triedny učiteľ, výchovný poradca a žiadna zmienka sa neobjavila ani v na to určenej emailovej schránke, ktorá slúži práve na tieto účely. S týmito obvineniami prišiel až po niekoľkých mesiacoch vo forme údajného listu žiakov p. Dudzik, ktorému končí pracovná zmluva a ktorý je zhodou okolností synom bývalej riaditeľky sporiacej sa so zriaďovateľom v súvislosti s jej nevymenovaním do funkcie. Keďže však celý spôsob prezentácie týchto obvinení niesol  znaky toho, že môže ísť o pokračovanie účelových útokov na vedenie školy, zriaďovateľ sa rozhodol  počkať na dôkladné prešetrenie všetkých obvinení a následne zaujať jasné a nekompromisné stanovisko.  Pedagogický kolektív už na tomto rodičovskom združení svojim demonštratívnym odchodom z miestnosti, kde p.Dudzik informoval o obvineniach, vyjadril svoj nesúhlas s jeho prístupom k riešeniu problémov v škole a postavil sa na stranu riaditeľa školy. Riaditeľ školy podal v tejto súvislosti trestné oznámenie za ohováranie na neznámeho páchateľa. Zároveň požiadal zriaďovateľa o iniciovanie kontroly Štátnou školskou inšpekciou vo veciach výchovy a vzdelávania, predovšetkým s ohľadom na vznesené obvinenia.

Problémy v ZŠ s MŠ na Koperníkovej ulici začali po tom, čo zriaďovateľ vyhlásil výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa tejto školy,  keďže 5. februára skončilo funkčné obdobie vtedajšej riaditeľky Márie Dudzikovej. Po vyhodnotení konania rada školy navrhla do funkcie jedného z dvoch úspešných kandidátov.  Primátor Popradu Anton Danko sa rozhodol do funkcie riaditeľa vymenovať v poradí druhého úspešného kandidáta - Petra Husára. Dôvody, ktoré viedli primátora mesta k nevymenovaniu v poradí prvého úspešného uchádzača do funkcie boli dlhodobé, podporené opakovanými výsledkami následných kontrol, ktorých výsledky boli predložené aj mestskému zastupiteľstvu. Už pred rokom mesto zvažovalo odvolanie riaditeľky kvôli opakovanému nedodržiavaniu všeobecne záväzných predpisov, za čo zodpovedá práve riaditeľ. Vtedy to samospráva riešila ešte dôrazným upozornením. Keďže povinnosťou samosprávy je chrániť a zveľaďovať majetok mesta, štatutár mesta nevidel inú možnosť, ako v tomto prípade takto konať. Samospráva je presvedčená, že postupovala zákonne a je pripravená svoj postup obhájiť. Mestský úrad v Poprade prijal v tejto súvislosti pred časom aj petíciu občanov nespokojných s priebehom výberového konania na post riaditeľa Základnej školy na Koperníkovej ulici v Poprade-Matejovciach. Mesto Poprad plne rešpektuje právo na názor vyjadrený formou tejto petície. Tak ako samospráva rešpektuje názor občanov podpísaných pod petíciu, musí rešpektovať aj všeobecne-záväzné predpisy, ktoré vytvárajú základný právny rámec fungovania samosprávy. Inšpektorát práce, ktorý vykonal kontrolu na MsÚ v Poprade, nezistil nedostatky súvisiace s výberovým konaním na miesto vedúceho zamestnanca – riaditeľa ZŠ s MŠ Koperníkova v Poprade – Matejovciach.

Súbor na stiahnutie Otvoreny_list.pdf Otvoreny_list.pdf (418.1 kB)

 
 

Právna poradňa má cez prázdniny prestávkuVytlačiť
 

Bezplatná právna poradňa, ktorú pre občanov s trvalým pobytom v meste Poprad zabezpečuje samospráva každú prvú stredu v mesiaci, bude mať cez prázdniny prestávku.  Poradňa, ktorá pomáha Popradčanom už ôsmy rok, sa na nedostatok klientov nemôže sťažovať.  „Aj napriek tomu, že bol prijatý zákon o právnej pomoci v hmotnej núdzi a vznikli aj ďalšie inštitúcie poskytujúce bezplatné poradenstvo, musíme povedať, že záujem o našu právnu poradňu neutícha.  Najčastejšie pomáhame  radami z oblasti občianskeho, rodinného a pracovného práva,“ vysvetlila JUDr. Adela Bednárová, vedúca právneho oddelenia na MsÚ v Poprade. Bezplatná právna poradňa privíta prvých klientov po prázdninách v stredu 4.septembra 2013, opäť v tradičnom čase od 14: do 16:00 hod.


 
 

Deti v Poprade budú MDD oslavovať 4 dniVytlačiť
 

(14.05.2013) Medzinárodný deň detí v Poprade bude aj tento rok v znamení bohatého programu, ktorý pripravila samospráva. Oddelenie kultúry MsÚ v Poprade rozdelilo nádielku vystúpení a zaujímavých akcií do štyroch dní.

„Program sme sa snažili koncipovať tak, aby sme potešili čo najviac detí v rôznych vekových kategóriách. Okrem divadelných predstavení v ňom malí Popradčania nájdu aj pouličnú show, príležitosť predviesť sa so svojím psíkom, veľkoplošnú projekciu či vystúpenie populárneho Martina Haricha. Program spestria svojou účasťou aj modelári, ktorí v blízkosti pódia v medzikostolí pripravia prekážkovú trať pre diaľkovo ovládané autá, na ktorej si svoje jazdecké zručnosti budú môcť otestovať malí i veľkí,“ vysvetľuje vedúci oddelenia kultúry na popradskej radnici Rudolf Kubus. Hlavný program MDD sa bude odohrávať na tribúne na Námestí sv. Egídia, ďalej si prídu deti na svoje aj v Dome kultúry a jedno podujatie je pripravené aj v exteriéri Centra voľného času, ktoré je spoluorganizátorom programu MDD. V prípade nepriaznivého počasia bude hlavný program plánovaný na 1.júna 2013 presťahovaný do Arény Poprad.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 
Položky 256-260 z 758

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Utorok 31.3.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 1.4.
Dr.Max - Námestie sv.Egídia
Námestie svätého Egídia 16/37,
058 01 Poprad

052/285 85 89

Pondelok - Piatok
7:30 - 17:00

Sobota - Nedeľa
zatvorené

Štvrtok 2.4.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 3.4.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 4.4.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 5.4.
Dr.Max - Námestie sv.Egídia
Námestie svätého Egídia 16/37,
058 01 Poprad

052/285 85 89

Pondelok - Piatok
7:30 - 17:00

Sobota - Nedeľa
zatvorené

Pondelok 6.4.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 7.4.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

37765804

31.3.2015
Úvodná stránka