Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Medzi návštevníkmi Popradu dominujú Slováci, Česi, Poliaci a NemciVytlačiť
 

Mestskú informačnú kanceláriu Poprad navštívilo počas prvého mesiaca od otvorenia na novom mieste na Námestí sv. Egídia (13.6.-13.7.2014) spolu 1662 návštevníkov. Dominovali Slováci(784), Česi(453), Poliaci(133) a Nemci(70). Nechýbali ani návštevy z Japonska či Nového Zélandu. Najviac žiadané boli všeobecné informácie, ľudia sa pýtali ďalej na Poprad a Vysoké Tatry. Podrobnosti nájdete v priložených grafoch.

 


 
 

Rekonštrukcia pamätníka na Ulici 1.májaVytlačiť
 

Mesto Poprad začalo s rekonštrukciou pamätníka – známej mozaiky na Ulici 1.mája. Vyžiadal si to predovšetkým jej dezolátny stav, ktorého výsledkom bola predovšetkým opadávajúca omietka. „Na základe nášho prieskumu i podnetov občanov sme vedeli, že mozaika je v zlom stave. Aj vzhľadom na blížiace sa 70.výročie SNP sme sa ju preto rozhodli znovu zrekonštruovať,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko. Autorom mozaiky pod názvom Vítanie Sovietskej armády s rozmermi šesť krát štyri metre je už nebohý český výtvarník Karel Minář (1901-1973). Odhalená bola 9. mája 1957 pri príležitosti 12. výročia oslobodenia Československa a zobrazuje radosť zo skončenia 2. svetovej vojny a oslobodenia.


 
 

Najobľúbenejšou domácou dovolenkovou destináciou Slovákov je okres PopradVytlačiť
 

Okres mesto** Poprad je podľa údajov zo Štatistického úradu SR spracovaných Poštovou bankou najobľúbenejšou domácou dovolenkovou destináciou Slovákov. Okres Poprad bol podľa tohto zdroja cieľovou destináciou pre takmer pätinu dovolenkových ciest. Toto prvenstvo je podľa analýzy dané predovšetkým polohou mesta pod Vysokými Tatrami.  Za Popradom sa s veľkým odstupom umiestnila Bratislava, ktorá bola cieľom 6% dovolenkových ciest*.

„Je to skvelá správa. Urobíme všetko čo bude v našich silách, aby návštevníci nášho mesta našli v Poprade čo najlepšie podmienky na relax a oddych. Len tak budú mať dôvod vrátiť sa k nám s radosťou opäť,“ uviedol na margo výsledkov analýz primátor Popradu Anton Danko.  

Mesto Poprad ako kultúrne, hospodárske a turistické centrum pod Vysokými Tatrami ponúka dovolenkárom atraktívny mix možností aktívneho oddychu, kultúrno-spoločenského vyžitia a spoznávania histórie. Lídrom v oblasti aktívneho oddychu je jeden z najmodernejších termálnych rezortov a hotelových komplexov v Európe AQUACITY Poprad, ktorý ročne navštívi 900 tisíc hostí.  

Len v réžii popradskej samosprávy je na leto pripravených 68 kultúrnych podujatí, na ktorých sa predstaví 500 účinkujúcich. Turisti mieriaci do centra mesta môžu využiť služby špičkovo vybavenej Mestskej informačnej kancelárie v nových priestoroch na Námestí sv. Egídia, návštevníkom príde určite vhod aj zvýhodnený režim parkovania na troch parkoviskách v bezprostrednom dotyku s námestím – spoplatnený režim na nich v dňoch PO-ŠTV funguje od 8:00 len do 14:00, v piatok, v sobotu a v nedeľu je parkovanie na nich zadarmo.  

Návštevníci mesta  počas svojich prechádzok Popradom obdivujú najčastejšie Spišskú Sobotu, ktorá bola pre svoj neporušený, stredoveký urbanistický charakter v roku 1950 vyhlásená za mestskú pamiatkovú rezerváciu.  Najvýznamnejšou pamiatkou je Kostol sv. Juraja postavený v polovici 13. storočia s gotickým interiérom a oltárom z dielne Majstra Pavla z Levoče. V centre Popradu je magnetom pre turistov Kostol sv. Egídia so zachovanými nádhernými nástennými maľbami. Milovníci umenia si určite prídu na svoje aj v jedinečnej budove Elektrárne Tatranskej galérie, ktorá predstavuje unikátny industriálny priestor v službách umenia.

 

*zdroj: Poštová banka

** oprava - dňa 8.7.2014  informoval M.Jánošík, hovorca Štatistického úradu SR

http://www.investujeme.sk/najoblubenejsou-domacou-dovolenkovou-destinaciou-slovakov-je-poprad/


 
 

Mesto zorganizovalo tábor pre deti zo sociálne slabších rodínVytlačiť
 

Mesto Poprad urobilo radosť 40 deťom z rodín v sociálnej alebo hmotnej núdzi. Zorganizovalo pre ne už po 16.-ty krát tradičný osemdňový letný tábor v Tatranskej Lomnici. Tábor, ktorý bol plne hradený z rozpočtu mesta, absolvovali deti vo veku od 6 do 14 rokov. Súčasťou bohatého programu pre deti boli rôzne tvorivé dielne, súťaže, hry, jarmok či karneval. „Tento tábor je určený deťom z rodín, ktoré si takýto pobyt nemôžu dovoliť. Našim cieľom je, aby deti aspoň na niekoľko dní zabudli na starosti a užili si pobyt v krásnej prírode s novými kamarátmi. Deti v tábore trávili čas zmysluplne, osvojili si rôzne zručnosti a nadviazali nové priateľstvá. Prostredníctvom zábavných a športových aktivít, výletov, tvorivých činností a hier sme im tak pomohli spestriť leto a urobili radosť im i ich rodičom,“ uviedla Etela Lučivjanská zo sociálneho odboru MsÚ v Poprade. Na záver pobytu dostali deti darčeky v podobe sladkostí, plyšových hračiek a školských potrieb. Mesto Poprad sa rodinám a deťom venuje počas celého roka. Poskytuje im sociálne poradenstvo, sociálno-právnu ochranu, poskytuje jednorazové dávky, pravidelne pre deti z rodín v sociálnej alebo hmotnej núdzi zabezpečuje tiež vianočné darčeky. Mesto Poprad touto cestou ďakuje sponzorom, ktorí detský letný tábor podporili vecnými darmi: Kaufland Poprad, Záhradkárske potreby Košický Poprad, Tatrafilter Poprad, Lekáreň Victoria Poprad, ÚS SČK Poprad, Papyrus Poprad.

 


 
 

Mesto Poprad ruší zmluvy s firmou TENZONA INVESTVytlačiť
 

Mesto Poprad ruší všetky zmluvné vzťahy so spoločnosťou TENZONA INVEST s. r. o., teda nájomnú zmluvu, zmluvu o budúcej zámennej zmluve a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, ktoré sa týkali výstavby obytného súboru NOVÝ POPRAD. Vzhľadom k tomu, že sa spoločnosti nepodarilo zabezpečiť finančné prostriedky na výstavbu polyfunkčného domu so 63 bytovými jednotkami, rozhodla sa samospráva zrušiť všetky zmluvné vzťahy s účinnosťou k 11. 07. 2014. „Tento projekt sme vnímali ako ďalší z krokov, ktorý mal pomôcť rozšíriť ponuku bývania v našom meste. Po prekonaní počiatočných problémov sme mali pocit, že projekt sa konečne rozbehne, žiaľ nepodarilo sa to. Aj preto sme sa rozhodli pre aktuálne radikálne riešenie a novú cestu, na konci ktorej by malo byť dostupné bývanie pre Popradčanov,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko. Do mestského zastupiteľstva, ktoré bude dňa 11.8.2014, predloží vedenie mesta 3 alternatívy riešenia tohto územia. Prvou alternatívou je, že tam samospráva postaví nízkopodlažné bytové domy s nájomnými bytmi. Druhou alternatívou je pripraviť celé územie na výstavbu rodinných domov tak, že mesto zabezpečí kompletnú infraštruktúru a následne predá pozemky záujemcom o bývanie v Poprade. Pozemky by však neboli väčšie ako 300m2, aby to bolo cenovo čo najprístupnejšie. Tretia alternatíva by predstavovala kombináciu oboch riešení. Popradčania sa k tejto téme môžu vyjadriť prostredníctvom ankety na mestskom webe, prípadne cez funkcionalitu NAPÍŠTE NÁM.

 

GENÉZA PROJEKTU NOVÝ POPRAD:

Už v roku 2004 bol aktualizovaný Územný plán sídelného útvaru mesta Poprad (ďalej len ÚPN -SÚ). Po tom, čo sa mestu podarilo v lokalite JUH IV majetkovoprávne vysporiadať a získať do vlastníctva cca 24000 m2 na výstavbu bytových domov a občianskej vybavenosti, rozhodlo sa ešte v roku 2007 vypísať ponuku na výstavbu nájomných a komerčných bytov v tejto lokalite. Po neúspešných súťažiach sa napokon prihlásila spoločnosť TENZONA INVEST s.r.o., Bratislava a tej bol Uznesením MsZ č. 11/2008 zo dňa 30. mája 2008 schválený prenájom pozemkov potrebných pre výstavbu Bytových domov a občianskej vybavenosti sídlisko JUH IV vrátane infraštruktúry a bolo schválené uzatvorenie zmluvy o budúcej zámennej zmluve na zámenu 20 bytov, ktoré vybuduje spoločnosť TENZONA INVEST s. r. o., vrátane príslušných podzemných parkovacích miest, za pozemky vo vlastníctve Mesta Poprad, k. ú. Poprad o výmere cca 20 000 m2 po odčlenení plôch budúcich komunikácií a verejnej zelene určených na výstavbu Bytových domov a občianskej vybavenosti - sídlisko JUH IV. Na základe uvedeného uznesenia a architektonickej štúdie – Obytný súbor – Nový Poprad boli dňa 30. 09. 2008 uzatvorené Zmluva o nájme pozemkov a Zmluva o uzatvorení budúcej zámennej zmluvy. Spoločnosť TENZONA INVEST s. r. o. sa zmluvne zaviazala vybudovať na predmetných pozemkoch minimálne 200 bytov vrátane technickej infraštruktúry a zelene. Podľa predloženého projektu – Obytný súbor – Nový Poprad malo byť vybudovaných 262 bytov v 6-tich etapách. Územné rozhodnutie na celý obytný súbor NOVÝ POPRAD bolo vydané dňa 08. 02. 2010 a právoplatnosť nadobudlo dňa 23. 03. 2010. Stavebné povolenie na I. etapu pozostávajúcu z polyfunkčného bytového domu 63 b. j. a súvisiacich stavebných objektov bolo vydané dňa 26. 09. 2011. Fyzické odovzdanie pozemkov do nájmu na dobu 3 roky sa uskutočnilo dňa 10. 04. 2012. Uznesením MsZ č. 88/2013 zo dňa 24. 04. 2013 bolo schválené uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie 43 b. j. za podmienok získania úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Dňa 24. 09. 2013 bola uzatvorená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu 43 b. j. od spoločnosti TENZONA INVEST s. r. o. . Keďže spoločnosti sa ani po dlhom čase nepodarilo zabezpečiť finančné prostriedky na výstavbu, samospráva s ňou zrušila všetky zmluvné vzťahy.

V zmysle ÚPN – SÚ mesta Poprad schváleného Uznesením č. 48/1998 dňa 02. 07. 1998 a aktualizovaného Uznesením č. 21/2004 dňa 26. 08. 2004 sú uvedené uvoľnené pozemky súčasťou plochy C 2.3: Bývanie formou viacbytových domov vrátane zelene a technickej infraštruktúry.

 


 
 
Položky 256-260 z 918

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Štvrtok 11.2.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 12.2.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 13.2.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Nedeľa 14.2.
Lekáreň CORRIB
Levočská 26A,
058 01 Poprad

0948 217 858

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 15.2. - 16.2.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 16.2.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 17.2.
Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 18.2.
Lekáreň na autobusovej stanici
Wolkerova 466,
058 01 Poprad

052/482 2360

Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy na Námestí sv. Egídia a pri Aréne Poprad:

Na námestí od 24.12.2015:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 19:00 hod
nedeľa od 10:00 - 19:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 19:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne od 12.12.2015:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň od utorka do štvrtku do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka