Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Mesto bilancuje Popradské kultúrne letoVytlačiť
 

kultúrne vystúpenieBodku za takmer trojmesačným maratónom hudby, tanca, spevu, divadla dal lampiónový večer, ktorý sa konal v piatok 14. 9. 2012 na Námestí sv. Egídia v Poprade. Napriek chladnému podvečeru prišlo na rozlúčku s letom približne 1 000 ľudí. Takmer päť  hodinové pásmo bolo zostavené z rôznych hudobných žánrov – tanca, spevu, hudby a publikum sa tešilo z vypustených balónov s logom mesta i z rozsvietených lampiónov. Svojich priaznivcov si našla cimbalová hudba Popradčan, dychová hudba Popradčanka, viacero telies moderného a spoločenského tanca, revivalová  skupina Fest z Prešova. Zlatým klincom programu boli výborní džezoví muzikanti Marcel Buntaj, Martin Gašpar, Juraj Burian, Juraj Tatár, džezmen Peter Lipa, ku ktorým sa tentokrát pridal virtuóznymi husľovými variáciami v džezovom tóne Ján Berky Mrenica ml.. Džez sa pôsobivo skĺbil s folklórom, keď sa pridali členovia rusínskeho folklórneho súboru Makovica  zo Svidníka. Obecenstvo mohlo počuť symbiózu hudby rôznych zdanlivo nespojiteľných žánrov. Moderátori Dušan Kubáň a Michal Novák spolu s deťmi z publika  vypustili pestrofarebné balóny na rozlúčku s letom a rozsvietením lampiónov sa symbolicky skončilo jedno ročné obdobie a privítalo ďalšie ročné obdobie. Toto podujatie bolo finančne podporené Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Vysoké Tatry, ktorej zakladajúcim členom je aj mesto Poprad.

„ Po ukončení Popradského kultúrneho leta mesto Poprad môže zbilancovať jeho priebeh, úspechy a záujem občanov,“  konštatovala vedúca odboru školstva, kultúry, mládeže a športu. Vyjadrila poďakovanie primátorovi a 1.viceprimátorovi mesta Poprad za aktívnu podporu zámeru oddelenia kultúry prezentovať domáce súbory a domácich  interpretov na námestí v Poprade počas leta, oživiť centrum mesta, obohatiť dni prázdnin a dovoleniek bohatým kultúrnym programom pre občanov mesta i zatraktívniť mesto Poprad pre turistov. Oddelenie kultúry pripravilo na leto pestrú paletu programov a vystúpení. Novinkou tohtoročného kultúrneho leta bola jeho pravidelnosť, oficiálne otvorenie i ukončenie. Prvýkrát sa uskutočnilo podujatie Dni svätého Egídia v Poprade, ktoré pripravilo mesto spolu s Rímsko - katolíckou cirkvou v Poprade ako oslavu patróna Popradu s ambíciou zaviesť tradíciu odpustových slávností v centre mesta Poprad.

Počas Popradského kultúrneho leta sa uskutočnilo 56 akcií, z toho 19 koncertov rockovej, folkovej, popovej, vážnej i gospelovej hudby, 15 filmov na plátne, 7 promenádnych koncertov, 7 folklórnych vystúpení, 2 divadelné predstavenia, 3 rozprávky, 2 vystúpenia brušných tanečníc, 1 keramická dielňa. Letné podujatia navštívilo  približne 11 500 návštevníkov. Mestu Poprad za organizáciu kultúrneho leta poďakoval aj Ján Berky Mrenica ml.: „Ďakujem mestu Poprad, ktoré sa aj v neľahkých podmienkach stará o to, aby tu vôbec nejaká kultúra bola. Na lampióny si pamätám, ako sme s nimi kedysi povinne pochodovali. Lampión symbolizuje súdržnosť a je to zvyk, ktorý funguje na celom svete“, ocenil myšlienku ukončenia kultúrneho leta v Poprade netradičným spôsobom.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Poprad a Sarvaš sa dokážu navzájom inšpirovaťVytlačiť
 

Tradičné podujatie Dni sliviek, ktoré sa konalo v dňoch  7. – 9. septembra v maďarskom Sarvaši - partnerskom meste Popradu, prispelo opäť k utuženiu vzťahov. Na 15. ročníku tohto podujatia sa zúčastnila delegácia poslancov popradského mestského zastupiteľstva v zložení Milan Antaš, Peter Gápa a Mária Vojtaššáková a v programe účinkoval aj detský folklórny súbor Letnička.

Poslanec Milan Antaš zhodnotil návštevu nasledovne: „Fascinovala ma úžasná spolupráca, súhra všetkých subjektov, ktoré pôsobia v meste – samospráv, občianskych združení, kultúrnych spolkov, podnikateľov, jednotlivých rodín... Bolo veľmi inšpiratívne sledovať, ako navzájom spolupracujú. Milo ma tiež prekvapilo, že v Sarvaši som bol dávno, ale zdalo sa mi, akoby sa prerušené priateľstvo okamžite obnovilo. Nadobudol som pocit, že sme pre nich dôležití, že nás nielen potrebujú, ale majú radi. Naozaj treba spoluprácu so Sarvašom rozvíjať, slovenská samospráva to potrebuje a máme si navzájom čo odovzdať, naučiť sa od seba.“ Pri stretnutiach to potvrdil primátor Sarvaša Mihály Babák i predseda slovenskej samosprávy mesta Tibor Mótyán.

Poslanci mali nabitý program. M. Antaš predniesol príhovor pre Sarvašanov, M. Vojtaššáková pripravila prezentáciu Popradu a okolia z hľadiska ekonomiky, kultúry, športu, rekreácie, historických pamiatok a  P. Gápa sa priamo zúčastnil na príprave miestnych špecialít spolu so špičkovými kuchármi. Išlo o prípravu jedál, v ktorých sa používajú slivky a produkty z nich vrátane slivovice. Svojej úlohy sa zhostil veľmi dobre a prilákal množstvo ľudí na ochutnávku bravčového mäsa s cibuľkou, paprikou, slivovicou, slivkami a s ďalšími ingredienciami.  Poprad sa tiež predstavil výstavou propagačných materiálov o  meste v miestnom múzeu.

Poslanci Popradu a delegácií z ďalších partnerských miest, medziiným z Talianska, Fínska, Rumunska a dokonca z Číny, sa zúčastnili na konferencii a na stretnutí občanov družobných miest na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva 2012 pod názvom Pestrofarebná Európa. „Predstaviteľ  talianskeho mesta Bucine predniesol zámer zapojiť do ich festivalu miestnych tradícií v kultúre, gastronómii a v ďalších oblastiach aj všetky partnerské mestá Sarvaša a postupne festival rozšíriť,“ dodal M. Antaš.

 

Zdroj: Noviny Poprad


 
 

Mesto naďalej opravuje a modernizuje školyVytlačiť
 

Mesto Poprad v roku 2012 pridelilo finančné prostriedky školám a školským zariadeniam  na ich rozsiahle rekonštrukcie, modernizáciu a údržbu v rámci kapitálových výdavkov a okrem toho vedenie mesta rozhodlo o pridelení  finančných prostriedkov z rezervy na úseku školstva.

V roku 2011 boli takto podporené z rezervy tri jubilujúce školy a v roku 2012 dve jubilujúce školy - Spojená škola so sídlom na Letnej ulici v Poprade a Základná škola s materskou školou so sídlom na Tajovského ulici v Poprade. Finančné prostriedky sú účelovo viazané a určené na bežné výdavky. Zámerom mesta Poprad je zníženie energetickej náročnosti budov, a preto tieto finančné zdroje sú určené hlavne na výmenu okien, dverí,  ale aj na  opravu sociálnych zariadení,  podlahových krytín a oplotení škôl.  Obe školy získali finančné prostriedky vo výške 60 000,– €, každá po 30 000,–€.

Spojená škola so sídlom na Letnej ulici v Poprade tieto finančné prostriedky použila na výmenu okien zo severnej strany, vchodových dverí, na výmenu podlahy v tanečnej sále i opravu a sanáciu schodišťa v pavilóne, ktorý bol v prenájme súkromného gymnázia.

Základná škola s materskou školou so sídlom na Tajovského ulici v Poprade z finančných prostriedkov vymenila okná na šatniach pri telocvičniach a kompletne zmodernizovala tri žiacke sociálne zariadenia a časť financií použila na zakúpenie materiálu na výrobu oplotenia areálu základnej školy. Oplotenie vyrobí Stredisko služieb škole v Poprade a celý areál školy bude oplotený na jar budúceho roka.

Aj napriek ťažkej ekonomickej situácii sa mestu darí rekonštruovať, modernizovať a opravovať školské objekty a areály vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a postupne znižovať energetickú náročnosť budov, čím sa šetria finančné prostriedky. Tie sú následne využité na zlepšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Dôležité vyznamenanie pre PopradčanaVytlačiť
 

Dušan Nebus, riaditeľ Spojenej školy na Ulici Dominika Tatarku v Poprade a poslanec mestského zastupiteľstva získal významné štátne vyznamenanie „Rad za zásluhy Spolkovej republiky Nemecko“, ktoré mu na pôde MsÚ Poprad udelil veľvyslanec Nemecka na Slovensku Dr. Axel Hartmann.
Podľa vyjadrenia pána veľvyslanca Axela Hartmanna bolo toto vyznamenanie udelené z viacerých dôvodov, ale predovšetkým za výnimočný prínos v oblasti vzdelávania v nemeckom jazyku. Dušan Nebus stál pri zrode a rozvoji slovensko-nemeckej bilingválnej sekcie gymnázia a v značnej miere sa pričinil o uchovanie nemeckého jazyka na Slovensku.
„Je to výnimočná chvíľa pre pána riaditeľa a tiež pre mesto Poprad. Som rád, že v meste Poprad žijú úspešní, vzdelaní a šikovní ľudia,“ vyjadril sa primátor mesta Anton Danko a v mene svojom a v mene občanov mesta vyznamenanému zablahoželal. Dušan Nebus vyjadril vďaku a poznamenal, že je to ocenenie práce celého pedagogického kolektívu.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Mestu Poprad prišla falošná faktúra na viac ako 178 500 eurVytlačiť
 

Na Mestský úrad Poprad  prišla v prílohe e-mailu falošná faktúra na úhradu sumy viac ako 178 500 eur od spoločnosti Brantner Poprad.  Odosielateľ sa takto pokúsil faktúrovať za nevykonanú úpravu zelene a vývoz odpadu v Poprade.
„Zároveň bola vedúcemu ekonomického zabezpečenia mesta, ktorý zabezpečuje úhrady faktúr, zaslaná z neznámeho telefónneho čísla SMS správa, kde prikazuje primátor mesta Anton Danko túto faktúru uhradiť,“ informovala prednostka Mestského úradu v Poprade Oľga Netočná.
O tom, že ide o podvod, informovala prednostka radnice Oľga Netočná: „Faktúry u nás e-mailom nechodia. Navyše je to preddavková faktúra a samosprávy takéto faktúry vôbec nepripúšťajú do zmlúv. Platíme len za skutočne urobené výkony.  Na žiadnej  faktúre nie je jednodňová  splatnosť ako na tejto.  My máme  štrnásť a viacdňové splatnosti a nemôže sa stať, aby bola takáto faktúra uhradená.“
„Celé toto dianie vnímame ako pokus o diskreditáciu mesta a vtiahnutie jeho štatutárneho zástupcu Antona Danka, primátora mesta do tohto podvodu,“ konštatovala prednostka radnice.

Mail bol odoslaný z českej stránky, ktorý umožňuje takéto faktúry odosielať. Spoločnosť Brantner sa od spomínaného mailu a faktúry dištancuje a považuje to za pokus o podvod. Mesto Poprad podalo trestné oznámenie na Okresnú prokuratúru v Poprade.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 
Položky 261-265 z 620

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

ďalšie dni

Štvrtok 17.4.
Tília - Poliklinika
Banícka 26,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 18.4.
Sunpharma-Tesco
Teplická cesta 3,
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 19.4.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 20.4.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 21.4.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 22.4.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 23.4.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

23663907

16.4.2014
Úvodná stránka