Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Výtlky v Poprade zhltli už 9 ton asfaltuVytlačiť
 

(Poprad 07.03.2013) Poveternostné podmienky v Poprade umožnili opätovné nasadenie pracovných čiat pri oprave výtlkov. Počas tejto zimy zhltli diery na cestách už 9 ton studenej obaľovanej zmesi!

Tohtoročná zima vďaka bohatej snehovej nádielke a veľkým výkyvom teplôt výraznou mierou poškodila povrch ciest. Správa mestských komunikácií (SMK) si zabezpečila na ich opravu ďalších 5 ton  studenej obaľovanej zmesi, ktorá je najvhodnejšia na opravu výtlkov v tomto období. „ Výtlk sa musí vyčistiť, v prípade potreby orezať, nahriať, natrieť penetračným náterom a následne zaasfaltovať,“ vysvetľuje postup riaditeľ SMK Peter Fabian. „Oprava výtlkov studenou obaľovanou zmesou je rýchlou pomocou na riešenie akútneho stavu v snahe zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. S opravami sme tentoraz začali na uliciach 1.mája a Hviezdoslavovej, pokračovať budeme Tajovského a Moyzesovou ulicou, neskôr prídu na rad výtlky na vstupe do mesta od Svitu, Teplická ulica a ďalšie,“ dopĺňa Fabian. Väčšie systémové opravy ciest budú možné až po definitívnom odchode zimy a v momente, keď spustia svoju činnosť obaľovačky na výrobu teplej zmesi.

„Musíme byť pripravení na to, že v apríli budeme musieť meniť rozpočet a naliať nejaké finančné prostriedky do SMK, aby sme dali cesty do poriadku,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko. Na balík ciest, ktoré boli v Poprade rekonštruované naposledy, existuje 10 ročná záruka, v rámci ktorej odstráni poruchy zhotoviteľ stavby.

Zdroj: Mesto Poprad
 
 

Obyvatelia rozhodli, parkovací dom nebude Vytlačiť
 

(Poprad 06.03.2013) Obyvatelia piatich  bytových domov na sídlisku JUH  v Poprade rozhodli o tom, že v ich vnútrobloku sa bude parkovať tak ako doteraz. Hlasovaním na schôdzach bytových spoločenstiev dali stop možnej výstavbe parkovacieho domu v tejto lokalite, o ktorej uvažovala samospráva.

Situácia so statickou dopravou na sídliskách núti samosprávy na celom Slovensku hľadať systémové riešenia. Keďže tvorba nových parkovacích miest je limitovaná dispozičnými možnosťami jednotlivých lokalít, do budúcnosti bude zrejme najefektívnejším riešením nedostatku parkovacích miest v  jednotlivých obytných zónach pri neustálom náraste počtu motorových vozidiel výstavba parkovacích domov. V tom smere sa popradská samospráva stotožňuje aj s odborníkmi zo Slovenskej parkovacej asociácie. Územný plán mesta Poprad vyčleňuje plochy práve na takéto parkovacie domy.  Jedna z takýchto plôch sa nachádza aj  vo vnútrobloku bytových domov SÁZAVA, ODRA, OSLAVA, RYSY a SVITAVA. Pre toto územie je vo schválenom územnom pláne sídelného útvaru určené využitie pre plochu statickej dopravy – odstavné a parkovacie garáže (viacúrovňové – hromadné). V uvedenom území je preto možné uvažovať o výstavbe parkovacieho domu (viacúrovňové hromadné garáže) s maximálne 3-4 nadzemnými a minimálne 1 podzemným podlažím, pri maximálnom možnom rešpektovaní existujúcich verejných parkovacích miest v danom území. „Keďže v danej lokalite by výstavbou bola dotknutá verejná zeleň a čiastočne i jestvujúce parkovacie plochy, rozhodla sa samospráva osloviť samotných obyvateľov, aby sa k navrhovanému riešeniu vyjadrili ešte pred tým, ako sa začne kresliť projekt. Z uvedeného dôvodu samospráva oslovila predsedov dotknutých bytových spoločenstiev, aby usporiadali schôdze, tento návrh prerokovali a vyjadrili svoj principiálny názor. Mesto Poprad v stanovenom termíne obdržalo stanoviská od obyvateľov všetkých piatich oslovených bytových domov. Zápisnice z domových schôdzí s výsledkami hlasovania konštatovali záporné stanovisko obyvateľov k výstavbe parkovacieho domu,“ vysvetlila vedúca odboru výstavby na mestskom úrade v Poprade Kristína Horáková.

K systémovému riešeniu problémov so statickou dopravou v Poprade prostredníctvom parkovacích domov sa mali možnosť vyjadriť aj návštevníci webovej stránky www.poprad.sk. Ankety s otázkou  „Súhlasíte s riešením nedostatku parkovacích miest v meste prostredníctvom výstavby parkovacích domov na miestach, kde je to v súlade s územným plánom mesta?“ sa zúčastnilo 625 hlasujúcich, z ktorých 56 % s výstavbou parkovacích domov súhlasilo, 44% bolo proti.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Mobilná ľadová plocha v centre mesta ukončila prevádzkuVytlačiť
 

(Poprad 08.03.2013) Na Námestí sv.Egídia v Poprade sa už nekorčuľuje. V stredu 6.3.2013 ukončila svoju prevádzku mobilná ľadová plocha v centre mesta. Na bezplatné verejné korčuľovanie môžu Popradčania ešte týždeň využívať ľadovú plochu pri Aréne Poprad.

Vývoj počasia a predovšetkým oteplenie spôsobili, že prevádzka dvoch ľadových plôch by bola za týchto okolností veľmi nákladná. „Keďže záujem o mobilnú ľadovú plochu v centre mesta určenú pre najmenších korčuliarov bol v posledných dňoch už naozaj nízky, rozhodli sme sa  túto plochu uzavrieť. V prevádzke ostáva do 15.3.2013 ešte ľadová plocha pri Aréne Poprad,“ uviedol Martin Sýkora zo správy viacúčelovej haly. Ľadová plocha vedľa Arény Poprad bude aj naďalej v prevádzke v štandardnom režime denne od 10.00 do 20.00hod. 

Mobilné ľadové plochy ponúkajú možnosť športového vyžitia Popradčanom i ľuďom z okolia. Malá ľadová plocha na námestí, ktorá navyše dotvára originálnu atmosféru v centre mesta počas zimných mesiacov, je v prevádzke už od roku 2008,  na sídlisku pri Aréne Poprad pribudla ľadová plocha o rok neskôr.

Zdroj: Mesto Poprad
 
 

Mimoriadna správa-prichádza prudké ochladenieVytlačiť
 

(Poprad 15.03.2013) Slovenský hydrometeorologický ústav predpokladá na víkend prudké ochladenie na celom území Prešovského, Košického a Žilinského kraja. Teploty môžu poklesnúť na -15 až -20ºC. Existuje možnosť vzniku ľadopádov.

Zdroj: Slovenský hydrometeorologický ústav


 
 

Dnes sa deviataci podrobujú celoslovenskému testovaniuVytlačiť
 

(Poprad 13.03.2013) Celoslovenské testovanie deviatakov sa začalo. V Poprade si k testom sadlo presne 500 žiakov v deviatich základných školách. Vyššie percentá im môžu pomôcť pri výbere strednej školy a aj pri zvládnutí prijímacích pohovorov.

Dnes, 13. marca sa začalo na celom území Slovenska testovanie deviatakov, ktoré má preveriť úroveň ich vzdelania. Testy sú z matematiky a slovenského jazyka. „Testovaním deviatakov štát zisťuje úroveň výchovy a vzdelávania, ich pripravenosť na ďalšie štúdium, porovnáva výkony jednotlivých žiakov a škôl a poskytuje odbornej verejnosti spätnú väzbu. V tomto školskom roku máme na území mesta Poprad presne 500 deviatakov.

Testovanie nemusia absolvovať žiaci s mentálnym postihnutím,“ povedala vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu Edita Pilárová. Ak sa z objektívnych dôvodov nemôže žiak testovania zúčastniť v hlavnom termíne, existuje náhradný termín. „Testovanie sa v tomto prípade koná na pôde krajských miest. Takýto žiak sa môže prihlásiť na testovanie do 15. marca,“ dodala E. Pilárová. Podľa nej môže testovanie uľahčiť žiakovi cestu na zvolenú strednú školu získaním potrebných bodov. Deň testovania začína otváraním testov. „Riaditeľ školy otvára testy v stanovený čas pred koordinátormi a administrátormi. Po skončení sa testy musia hneď zabaliť a kuriér ich odnáša zo školy na vyhodnotenie. Výsledky sa každý žiak dozvie najneskôr v apríli. Percento určuje, aký bol úspešný jednotlivec a percentil určuje, kde sa nachádza v rámci populácie deviatakov,“ vysvetlila E. Pilárová. Ako dodala, v rámci Slovenska je mesto Poprad, ako zriaďovateľ deviatich základných škôl, vždy nad hranicou celoslovenského priemeru.

Každá škola si testovanie organizuje sama. „Testovanie 9 musí byť zabezpečené po všetkých stránkach. Riaditeľ školy organizuje testovanie podľa celoslovenských pokynov. Učitelia, ktorí zabezpečujú externý dozor, rotujú, nemôžu ísť v rámci objektivity stále na tú istú školu, ani si nemôžu dve školy navzájom vymeniť externý dozor. Pri každom testovaní je administrátor zo školy. Ten riadi testovanie, rozdáva testy a kontroluje čas. K nemu musí byť pridelený minimálne jeden externý dozor,“ opísal pravidlá riadieľ ZŠ s MŠ na Jarnej ulici Ján Košťálik.

V tejto škole sú tri triedy deviatakov a tých je vyše osemdesiat. Podľa riaditeľa sú výsledky každý rok iné a nedajú sa porovnávať. „Je to špecifikácia nielen každej školy, ale každého ročníka a každej triedy. Testovanie neslúži na porovnávanie škôl, ale na zistenie stavu a úspešnosti jednotlivého žiaka,“ dodal J. Košťálik.

Zdroj: Mesto Poprad-ilustračné foto


 
 
Položky 261-265 z 699

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram
Slovensko chce zriadiť logistickú základňu pre potreby NATO v Poprade. Súhlasíte s takouto formou podpory aliancie?
 
 
866

 
 
 
2913

 
 
 
28

 

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 31.10.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 1.11.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 2.11.
Lekáreň Nemocnica Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 3.11.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 4.11.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 5.11.
Dr.Max - Monaco (pri ZŠ Francisciho)
Francisciho 22,
Poprad

052/285 85 85

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 6.11.
Corrib - na križovatke ulíc Francisciho a Levočská v obytnom komplexe CORRIB TOWER
Levočská 26A,
Poprad

0948 217 858

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 7.11.
Lekáreň Nemocnica Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

29679741

31.10.2014
Úvodná stránka