Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Kanceláriu PSK v Poprade využívajú starostovia i obyvatelia krajaVytlačiť
 

Kancelária Prešovského samosprávneho kraja v Poprade má za sebou tri a pol roka existencie. Jej fungovanie si priamo na mieste overil predseda PSK Peter Chudík v sprievode podpredsedu PSK a primátora Popradu Antona Danka. „Informoval som predsedu, že kancelária je využívaná pravidelne nielen starostami obcí, ktorí patria do Prešovského samosprávneho kraja, ale aj samotnými občanmi. Pracovisko má samozrejme aj rezervy, verím však, že každým rokom to bude využívané stále viac. Záleží naozaj len od ľudí,“ uviedol primátor Poprad Anton Danko. „Mesto nám pri zriadení tohto pracoviska vyšlo v ústrety. Ja som presvedčený, že pracovisko má svoj význam. A závisí od ľudí, ako bude využívané,“ doplnil predseda PSK Peter Chudík. Budúcnosť kancelárie PSK v Poprade by podľa súčasného popradského primátora mala byť pre mesto nielen otázkou prestíže. „Bol by zlým primátorom každý, kto príde po mne, kto by takéto pracovisko v Poprade nechcel. Poprad je druhým najväčším mestom kraja, takže to má svoju logiku, aby naše mesto malo takéto zastúpenie kraja,“ uzavrel primátor Danko.
Detašované pracovisko PSK v Poprade bolo otvorené 29.marca 2010 a  bolo krokom v ústrety obyvateľom podtatranského regiónu i poslancom VÚC z Popradu, Kežmarku a Levoče.  Vzhľadom na vzdialenosť sídla Úradu PSK je  toto pracovisko pripravené tak, aby mohlo riešiť podnety ľudí bez toho, aby kvôli nim museli absolvovať zdĺhavú cestu do Prešova. Detašované pracovisko slúži aj ako podateľňa. Podnet či sťažnosť teda nie je potrebné posielať poštou do Prešova. Stačí ju priniesť do kancelárie, kde ju pracovníčka zaregistruje a bude vybavená. V prípade, že požiadavky sú mimo kompetencie pracoviska, občania získajú minimálne odborné poradenstvo, ktoré ich nasmeruje ku kompetentným osobám či inštitúciám schopným problém efektívne riešiť. Detašované pracovisko je občanom k dispozícii denne v priestoroch MsÚ v Poprade, bližšie informácie o kontaktoch a úradných hodinách nájdu obyvatelia aj na webovom sídle mesta Poprad.

(foto:Noviny Poprad)


 
 

Dušičky na popradských cintorínochVytlačiť
 

Základné informácie k sviatku Všetkých svätých a Pamiatke zosnulých na pohrebiskách mesta Poprad v roku 2013

 1. Otváracie hodiny všetkých pohrebísk (cintoríny Poprad - Veľká, Spišská Sobota, Matejovce a Stráže pod Tatrami) budú až do 10. 11. denne od 7:00 do 20:00. V dňoch 1. a 2. novembra budú otváracie hodiny predĺžené do 22.00 hod.
 2. Kancelária  Pohrebno-cintorínskych služieb,  s.r.o. Poprad v Dome smútku v Poprade – Veľkej  bude  otvorená aj počas sviatkov, t. j. 1. a 2. novembra (v piatok a v sobotu) od 8.00 do 18.00 hod.
 3. Pre návštevníkov cintorína v Poprade - Veľkej bude v Dome smútku pripravená káva a čaj, k dispozícii budú aj 4ks mobilných toaliet.
 4. Parkovanie a doprava:
 • Poprad - Veľká - zo stálych parkovacích plôch bude výjazd cez bočnú bránu parkoviska smerom na Jarmočnú ulicu. Vpravo pri vstupnej bráne, sú vymedzené parkovacie miesta pre ZŤP. Pri hornej bráne (pri ceste smerom na Veľký Slavkov, pred železničným priecestím) je pripravené označené dočasné parkovisko. Poľná cesta smerom k družstvu v Sp. Sobote bude mať dočasne odstránený zákaz vjazdu a bude jednosmerne sprejazdnená smerom na Brokofovu ulicu (smerom do Spišskej Soboty). Na tejto ceste bude zároveň možnosť pozdĺžneho parkovania.
 • Matejovce - zákaz státia na Kopernikovej ulici bude do 10. 11. dočasne zrušený, a bude tam možné parkovať.
 • Stráže - návštevníkom je k dispozícii znovu vyčistené parkovisko pred hornou bránou cintorína.
 • MHD bude 31.10. a 1.11. na linke č.3 vychádzajúcej z autobusovej stanice a spájajúcej sídliská Západ a JUH III s mestskými časťami Spišská Sobota a Veľká posilnená o dva spoje v oboch smeroch v poludňajších a popoludňajších hodinách – presne podľa cestovného poriadku, podľa ktorého premávajú len počas týchto dvoch dní.
 1. Prosíme všetkých návštevníkov, aby predovšetkým pri parkovaní rešpektovali pokyny hliadok mestskej a dopravnej polície ako aj pracovníkov PCS Poprad. Vzhľadom na očakávaný veľký počet návštevníkov na osobných motorových vozidlách odporúča správa PCS využiť MHD Poprad so zastávkou priamo pred Domom smútku v Poprade – Veľkej (spoj č. 3)
 2. Dňa 2. 11. na sviatok Pamiatky zosnulých sa o 15.00h  pri hlavnom kríži na cintoríne v Poprade – Veľkej uskutoční  tzv. dušičková pobožnosť za účasti rímsko- a grécko-katolíckych kňazov. O 15.30 h bude v Dome smútku zádušná svätá omša za všetkých zosnulých.
 3. V prípade akýchkoľvek informácii sa môže verejnosť obrátiť na pracovníkov PCS Poprad na telefónnych číslach 0902 600 300 a 052/77 25 250.
 4. Na pohrebisku v Poprade-Veľkej bude navýšený počet veľkoobjemových kontajnerov(VOK) o 3ks, zároveň budú posilnené ich vývozy a frekvencia kontroly. Na všetkých pohrebiskách budú pre návštevníkov k dispozícii veľkoobjemové vrecia (žochy) a plastové (120 l vrecia) určené na zber a vývoz biologického odpadu (lístia, trávy a pod.).
 5. Mestská polícia bude počas týchto sviatočných dní vo zvýšenom nasadení najmä v okolí cintorínov, kde bude pomáhať pri riadení dopravy a zabezpečovaní verejného poriadku. V tomto kontexte bude súčinnosť aj so štátnou políciou.

 


 
 

Október- mesiac úcty k staršímVytlačiť
 

Mesto Poprad pripravilo v rámci októbrového Mesiaca úcty k starším viacero zaujímavých podujatí. Seniori tak majú možnosť oddýchnuť si pri rôznych žánroch. Okrem koncertov stojí za zmienku aj filmová projekcia, divadelné predstavenie, už dvadsiaty ročník programu Tretí vek sa zabáva či súťaž Babička Spiša 2013. V Poprade je k polovici októbra viac ako 6100 ľudí nad 65 rokov a počet seniorov, rovnako ako vo svete, stúpa.

Október mesiac úcty k starším 2013

1. október  / 18.00 / utorok / Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie v Poprade
Martin Gál / organový recitál / Slovensko
Koncert je súčasťou 43. Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola
  
3. október / 13.30 / štvrtok / divadelná sála Domu kultúry v Poprade
Filmy na plátne
     
7. október / 16.00 / utorok / divadelná sála Domu kultúry v Poprade
Zmierenie alebo dobrodružstvo pri...
SPIŠSKÉ DIVADLO
Slávna veselohra z roku 1862 doteraz nestratila nič zo svojej diváckej príťažlivosti.
Ľúbostný príbeh dvoch párov mladých ľudí z odlišného spoločenského prostredia vtedajšieho
Uhorska.  Popri  ľúbostnej téme  je  to  problematika  komplikovaného  národného  spolužitia
Slovákov a Maďarov, ktoré katolícky kňaz  a  dramatik Ján  Palárik  rieši v duchu kresťanskej
tolerancie a ľudskej harmónie.
   
14. október / 18. 00 / pondelok / divadelná sála Domu kultúry v Poprade
Collegium Wartberg
s Daliborom Karvayom – husle
Koncert je súčasťou XVIII. Medzinárodného festivalu MUSICA NOBILIS
Zoskupenie Collegium Wartberg tvorí hudobnú špičku v prezentácii vážnej hudby nielen na
Slovensku ale  aj  v  Čechách. Toto  umelecké  teleso tvorí päť  umelcov,  ktorí  majstrovsky
ovládajú    svoje    hudobné    nástroje.    Obsadenie:   Dalibor   Karvay   –   husle   ( víťaz
Medzinárodnej hudobnej súťaže Davida Oistracha v  Moskve v  roku  2008),  Z. Bouřová -
viola,  J.  Podhoranský  –  violenčelo,  J.  Krígovský  –  kontrabas,  E.  Cahová  –  klavír.
E. Cahová – klavír.         Skladby: J.L. Dusík, F. Schubert, V. Didi.
       
16. október / 14.00 / streda / Spolbyt Matejovce
Tretí vek sa zabáva

    
25. október / 14.00 / piatok / divadelná sála Domu kultúry v Poprade
Babička Spiša 2013
Kytica spevu, tanca, hovoreného slova a vtipu našich babiek.
 

27. október / 15.00 / nedeľa / divadelná sála Domu kultúry v Poprade
DH Popradčanka
Koncert dychovej hudby v rámci Mesiaca úcty k starším. Zaznejú skladby starých českých
a moravských autorov ako aj populárne melódie súčasnosti.
                                
 


 
 

Finančné zdravie Popradu ohodnotili odborníci na výbornúVytlačiť
 

Mesto Poprad je z ekonomického hľadiska vo výbornej finančnej kondícii. Potvrdzujú to aj údaje Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, podľa ktorých je popradská samospráva z pohľadu finančného zdravia na 5. mieste z 50 najväčších miest na Slovensku. Medzi mestami s viac ako 50 tisíc obyvateľmi je na tom Poprad podľa tohto hodnotenia najlepšie*. „Vnímame to ako výsledok triezveho hospodárenia nášho mesta v období nestabilného ekonomického prostredia, v ktorom pôsobíme už niekoľko rokov.  Naším základným cieľom je udržať rozpočet bez negatívneho dopadu na obyvateľov mesta a na výkon samosprávnych funkcií.“  uviedol primátor mesta Anton Danko.
K výbornému finančnému zdraviu prispelo veľmi dobré hospodárenie za rok 2012. Záverečný účet miestnej samosprávy skončil  prebytkom takmer 876.000 eur. "Mesto dokázalo v minulo roku v súlade s rozpočtom  zabezpečiť všetky samosprávne funkcie, rozvojové programy a zároveň vytvoriť rezervu vo výške 811.000 eur pre budúce obdobia," vysvetlila vedúca ekonomického odboru MsÚ v Poprade Jitka Púčiková. 
S ohľadom na skutočnosť, že rozpočet mesta za rok 2012 skončil uvedeným prebytkom, samospráva na svoje rozvojové programy nebolo nútená použiť návratné zdroje financovania – úvery, ani zdroje rezervného fondu mesta.  Mesto Poprad nepoužilo vytvorené zdroje rezervného fondu posledné tri roky  a úver naposledy čerpalo v roku 2005.

Zaujímavé fakty ( rok 2012 ):

Bežné príjmy
29 687 581 €

­Kapitálové príjmy
349 586 €

­Bežné výdavky
27 486 959 €

­Kapitálové výdavky
1 555 606 €

­Záväzky po splatnosti
0 €

Celková suma dlhu obce
349 223 €

Zadlženosť prepočítaná na obyvateľa mesta PP
6,74 €/ priemer SR 137 eur **

Na základe výsledkov rozboru hospodárenia Mesta Poprad za I. polrok 2013 je zrejmé, že mesto pokračuje v prebytkovom hospodárení, avšak dosiahnutý výsledok zatiaľ nenapĺňa nastavený parameter konsolidácie verejných financií na rok 2013.

*   zdroj www.obce.ineko.sk , Analýza finančnej stability 50 najväčších miest v SR
** zdroj www.obce.ineko.sk


 
 

Mestský web má aj mobilnú verziuVytlačiť
 

Mesto Poprad spustilo do oficiálnej prevádzky mobilnú verziu svojho webového sídla. „Keďže stále viac používateľov vstupuje na internet zo svojich mobilných telefónov, rozhodli sme sa dať mestskému webu aj mobilnú verziu. Tá prináša v zjednodušenej forme prehľadnú podobu najžiadanejších informácií o meste. Dominujú aktuality, prehľadne usporiadané sú podstránky SAMOSPRÁVA, ŽIVOT V MESTE, VOĽNÝ ČAS a O MESTE. Na úvodnú stránku sme vytiahli aj KALENDÁR PODUJATÍ usporiadaný prehľadne podľa dátumov a NAPÍŠTE NÁM – formulár pre komunikáciu obyvateľov s mestom,“ uviedol komunikačný manažér popradskej samosprávy Marián Galajda. Mobilná verzia mestských stránok bude naďalej pod drobnohľadom odborníkov. „Obsah a štruktúra webového sídla mesta Poprad boli optimalizované pre mobilné zariadenia. V ďalšej fáze chceme využívanie stránok verejnosťou štatisticky vyhodnocovať a systém na základe získaných poznatkov ďalej vylepšovať,“ uviedol vedúci oddelenia informatiky MsÚ v Poprade Jaroslav Maitner.  Mobilná verzia mestského webu je ďalším krokom k zvýšeniu kvality vzájomnej komunikácie popradskej samosprávy s verejnosťou. Po redizajne a úprave štruktúry mestského webového sídla a spustení oficiálneho účtu mesta Poprad na sieti TWITTER pribudla v súčasnosti mobilná verzia stránky, pred spustením je oficiálny účet mesta na ďalšej sociálnej sieti.


 
 
Položky 261-265 z 812

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Utorok 30.6.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 1.7.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 2.7.
Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 3.7.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 4.7.
Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 5.7.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 6.7.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 7.7.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

41361046

30.6.2015
Úvodná stránka