Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Bezpečnosť chodcov v Poprade zvýšila samospráva nasvietením ďalších priechodovVytlačiť
 

(03.05.2013) V Poprade odovzdali do užívania nasvietenie 41 priechodov pre chodcov. Mesto Poprad tak v čase narastajúcej intenzity cestnej premávky systémovo pokračuje v prevencii nehodovosti na cestách.

„Na zvyšovaní bezpečnosti chodcov sme v Poprade začali pracovať už v roku 2004, keď sme ako jedno z prvých miest na Slovensku začali viac ako 200 priechodov natierať červeným reflexným náterom. V lete 2009 nasledovalo nasvietenie prvých 8 priechodov, teraz sme pridali ďalšie. Keďže áut je stále viac, bezpečnosti na našich cestách sa budeme venovať aj naďalej,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko. „Aktuálne odovzdané nasvietenie bolo realizované svietidlom s asymetrickou vyžarovacou charakteristikou. Svietidlo je integrované s presvetlenou dopravnou značkou. Celé zariadenie je inštalované na nových stožiaroch. Okrem tohto spôsobu boli následne doplnené niektoré už nasvietené priechody o výstražné blikavé LED svetlo, ktoré bude v súčinnosti s blikavým svetlom dopravnej značky spúšťané chodeckým detektorom,“ informovala Kristína Horáková z odboru výstavby na popradskej radnici . Na diele v hodnote 236 899,97 eur (vrátane DPH) začal zhotoviteľ pracovať 19.10.2012. Kvôli nepriaznivým klimatickým podmienkam, ktoré skomplikovali a oddialili záverečné práce, začalo preberacie konanie 26.4.2013.

Zdroj: Mesto Poprad


 


 
 

Samospráva doplnila značky a požiadala políciu o meranie rýchlosti Vytlačiť
 

(03.05.2013) Samospráva v snahe zvýšiť bezpečnosť cyklistov reagovala na situáciu na križovatke cyklochodníka s cestou do Spišskej Teplice. Na vlastné náklady nainštalovala na prázdne stĺpy po pravdepodobne odcudzených značkách nové dopravné značenie obmedzujúce rýchlosť vozidiel v tomto mieste na 40km/hod.

„Okrem tohto opatrenia sme sa navyše dohodli so štátnou políciou na častejšej kontrole rýchlosti prechádzajúcich áut,“ informovala Kristína Horáková z popradskej radnice. Cyklochodník z Popradu do Svitu využijú denne stovky, v prípade pekného počasia aj tisícky cyklistov. Inkriminovaný úsek je jednou z dvoch križovatiek, na ktorých cyklochodník v okolí Popradu križuje cestu III.triedy a vyžaduje si od cyklistov i prechádzajúcich motoristov zvýšenú opatrnosť. Kým za sídliskom JUH III je priechod pre cyklistov cez cestu označený štandardnou dopravnou značkou, v prípade cesty do Spišskej Teplice na prítomnosť cyklistov upozorňuje okrem dopravnej značky aj blikavé svetlo.


Zdroj: Mesto Poprad

 


 


 
 

POLOOBLAČNO / RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO - 28. máj / 16.30 a 19.30 / utorok / Dom kultúry Poprad – divadelná sála Vytlačiť
 

(07.05.2013) Nová smutno-smiešna komédia s typickým Štepkovským humorom. Verne a farbisto zobrazuje tragikomické osudy jednoduchých ľudí, ktoré sú inšpirované konkrétnymi udalosťami.

Jednotlivé postavy sa na pozadí komických i tragických dobových udalostí boria so životom. V závere hry snívajú veľký sen o tom, že raz bude celkom inak a lepšie.
Autor hry a textov piesní je Stanislav Štepka, v réžii Juraja Nvotu.

Vstupné: 14 €

Informácie, predpredaj: MIC 052 / 77 217 00, Dom kultúry Poprad 052 / 77 222 55


 
 

Poprad rozkvitolVytlačiť
 

(10.05.2013) Kvetinová výzdoba obliekla Poprad do pestrých farieb. Rozkvitnutých 30 tisíc tulipánov je v Poprade tradíciou už piaty rok.

„Vysádzame ich vždy už koncom septembra.Z červených, žltých či oranžových tulipánov sa môžu ľudia tešiť na Námestí sv. Egídia, na námestí v Spišskej Sobote, vo veľkej kruhovej križovatke, na sídlisku JUH pri Kostole sv. Cyrila a Metoda a na Štefánikovej ulici,“ vysvetľuje Daniela Polaštiková z popradskej radnice. Po odkvitnutí tulipánov sa cibule vyberú, poškodené vytriedia a zvyšok sa po očistení uskladní. Pred jesenným vysádzaním sa následne doplnia požadované počty cibuliek.

Tulipány po odkvitnutí nahradí 35 tisíc letničiek. Tie sú vysádzané po celom meste, všade tam, kde sú kvetinové záhony a mobilná zeleň. Výsadbe letničiek rovnako ako pri výsadbe tulipánov predchádza detailná príprava. „Každý záhon má svoj vlastný grafický návrh s druhmi kvetín, počtom kusov a farebným zložením. Letničky začíname sadiť vždy až po 20.máji, aby sme minimalizovali možné poškodenie mrazom. Letničky kvitnú prakticky až do konca septembra,“ dopĺňa Polaštiková. Kvetinová výzdoba je umiestnená aj v kvetináčoch na stĺpoch verejného osvetlenia. Takto je spestrené Námestie sv. Egídia a centrum Spišskej Soboty. Počas celej sezóny prebieha údržba záhonov vrátane zalievania.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Zbavujte sa odpadu v Zbernom centre, nie pred nímVytlačiť
 

(10.05.2013) Popradská samospráva apeluje na obyvateľov mesta využívajúcich služby Zberného centra na sídlisku JUH, aby nenechávali svoj odpad pred bránami centra resp. nevykladali ho samozvaným triedičom odpadu postávajúcim pred závorou.

Tieto prípady spravidla končia rozhádzaním odpadu po celom okolí sídliska a vznikom rôznych čiernych skládok. Problematický je najmä elektroodpad, ktorý takto končí pred bránami centra. „Predovšetkým chladničky, nakoľko títo občania ich tam rozoberajú, následkom čoho sa do ovzdušia uvoľnuje pre životné prostredie nebezpečný freón. Problémom sú aj staré motorové píly a kosačky, z ktorých môže dôjsť k úniku ropných látok do pôdy,“ vysvetľuje vedúca strediska manipulácie s odpadom v spoločnosti Brantner Poprad Ľubomíra Bilošová. Podobne ako chladničky končia rozobraté a porozbíjané aj televízory a počítače, ktoré sú cenné kvôli medeným káblom.

„Apelujeme na obyvateľov mesta, aby sa svojho odpadu zbavovali naozaj až za závorou, teda v priestoroch samotného Zberného centra. V prípade, že sa odpad nedostane dovnútra, končí ako rôzne čierne skládky v okolí centra, ktoré tak stráca svoje opodstatnenie. Chceli by sme zároveň upozorniť, že závora slúži len na priebežnú reguláciu vstupu do Zberného centra. Ľudia môžu odpad doviezť autom priamo až  na dvor, kde je manipulácia s odpadom oveľa jednoduchšia, stačí si počkať na obsluhu, ktorá závoru zodvihne,“ uviedla Kristína Horáková z popradskej radnice.
 
Do zberného centra môžu Popradčania ukladať odpad, ktorý nie je možné uložiť do štandardných zberných nádob, vrátane elektroodpadu, drobného stavebného odpadu,separovaných zložiek komunálneho odpadu. V zbernom centre nie je možné odovzdať nebezpečný stavebný odpad (azbest, eternit), odpad z rozobratých dopravných prostriedkov alebo výkopovú zeminu.

Odovzdaniu odpadu do Zberného centra predchádza kontrola dokladu o trvalom alebo prechodnom pobyte v meste Poprad. „Dôvodom tohto opatrenia sú skúsenosti z predchádzajúceho obdobia, kedy sa tam odpadu zbavovali aj obyvatelia z okolitých obcí a rôzne podnikateľské subjekty. Táto služba je však určená len obyvateľom Popradu, ktorí sú platiteľmi poplatkov za komunálny odpad,“ uzatvára Horáková.

Prevádzka Zberného centra spolu s odvozom a zneškodnením odpadu stojí samosprávu ročne 160 tisíc eur. Na likvidáciu čiernych skládok muselo mesto vynaložiť v roku 2012 navyše ďalších takmer 30 tisíc eur.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 
Položky 261-265 z 746

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Mobilné ľadové plochy

Na námestí:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 20:00 hod
nedeľa od 10:00 - 18:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 20:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.

Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň od utorka do piatku do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

Dnes má službu:

Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Sobota 28.2.
Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 1.3.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 2.3.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 3.3.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 4.3.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 5.3.
Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 6.3.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 7.3.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

35886470

28.2.2015
Úvodná stránka