Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Rekonštrukcia Ulice slovenského odboja Vytlačiť
 

Komunikácia na Ulici slovenského odboja je už niekoľko rokov vari najpoškodenejšou cestou v Poprade. Vyriešiť kritický stav komunikácie zo strany magistrátu doteraz nebolo možné, nakoľko cesta 3. triedy spadá pod pôsobnosť Prešovského samosprávneho kraja.

„Táto cesta až po veľčiansky most  je ozaj v dezolátnom stave, to vnímajú aj všetci Popradčania,“ povedal primátor mesta Poprad Ing. Anton Danko.  „V spolupráci s pánom predsedom PSK sa mi podarilo presvedčiť zastupiteľstvo PSK, že tento problém je naozaj akútny,“ oznámil primátor a zároveň podpredseda PSK Ing. Anton Danko.  Po tejto dohode poputuje vyše 140 000 eur z rozpočtu PSK na rekonštrukciu  komunikácie  v dĺžke  530 metrov v plnom profile.  S prácami sa začalo už minulú stredu. Najskôr sa vyberú obrubníky a celé lôžko veľčianskeho mostu a na záver sa bude frézovať a klásť nový asfalt.  Novú cestu by mali  motoristi v Poprade využívať už o mesiac.  „ Mám informáciu od dodávateľa stavby, že rekonštrukcia tejto stavby bude dokončená do konca októbra, pokiaľ však neprídu nejaké mimoriadne zlé  poveternostné podmienky,“ dodal na záver primátor a podpredseda PSK Ing. Anton Danko. 

Rekonštrukcia vozovky si na dotknutom úseku vyžiada čiastočné dopravné obmedzenia.  Veríme však, že motoristi ich v rámci zlepšenia dopravnej infraštruktúry v Poprade príjmu s trpezlivosťou.

Zdroj: Mesto Poprad

 


 
 

Október – Mesiac úcty k starším v PopradeVytlačiť
 

Mesiac  október je uznávaný ako Mesiac úcty k starším a zároveň   rok 2012 bol vyhlásený za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.  Pre Poprad  tieto myšlienky nie sú  ničím novým, lebo ich podporuje a realizuje dlhodobo a počas celého roka - či už prostredníctvom sociálnej politiky mesta vo vzťahu k seniorom alebo organizovaním rôznych kultúrno-spoločenských podujatí. 

Počas Mesiaca úcty k starším mesto pripravilo pre svojich seniorov mnoho kultúrnych podujatí, ktorými sa im chce odvďačiť za ich životný prínos.  Už prvým dňom októbra sa začal kolotoč koncertov, kultúrnych podujatí či filmových predstavení. Dňa 1.10. sa v divadelnej sále Domu kultúry v Poprade premietal film pod názvom Nejako sa to komplikuje. O deň neskôr  sa svojím organovým koncertom predstavil Peter Sochuľák, ktorý vystúpil v kultúrnom programe v rámci Popradskej hudobnej jesene a v rámci Medzinárodného festivalu Ivana Sokola v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie. V dňoch  9. a 10. októbra sa popradskí seniori tešili v historickej budove DJZ v Prešove z   muzikálu Willyho Russela Pokrvní bratia.  Kombinovaný zábavný program s repete speváčkou Helenou Vrtichovou sa pre seniorov bude konať 13. 10. v divadelnej sále domu kultúry a 17.10. sa zabavia na podujatí s príznačným názvom „Tretí vek sa zabáva“ v Službyte v Matejovciach. Séria podujatí pre seniorov sa zavŕši 21. 10. vystúpením dychovej hudby Popradčanka  v divadelnej sále Domu kultúry v Poprade o 15. hodine.

Prejavov úcty a vďaky tým, ktorí produktívny vek venovali výchove svojich detí a zveľaďovaniu nášho mesta na rôznych postoch nikdy nie je dosť. Preto si mesto Poprad vysoko váži prítomnosť starších  spoluobčanov a poskytovaním rôznych foriem sociálnych služieb a kultúrno-spoločenskými  podujatiami sa snaží vrátiť im aspoň nepatrnú časť toho, čo oni s takou samozrejmosťou dávajú nám  celý život – múdrosť, skúsenosti, lásku a nekonečnú starostlivosť.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Mesto Poprad opäť skvalitní svoje sociálne službyVytlačiť
 

Otázka sociálnej pomoci je v každom meste na popredných miestach. Cieľ pomôcť osobám, ktoré si nedokážu poradiť sami, je prioritou aj v  Poprade. Preto mesto neustále rozvíja okruh sociálnej pomoci  a snaží sa čo najviac skvalitniť služby v tejto oblasti. Jedným z takýchto krokov v tomto roku je zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, ktorý sa začne 1. októbra 2012 a skončí 31. októbra  2015. Organizuje sa za spolupráce mesta Poprad a Fondu sociálneho rozvoja.

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach je novým a efektívnejším spôsobom výkonu terénnej sociálnej práce, ktorý je pre obce administratívne jednoduchší, ušetrí verejné prostriedky a počíta so skvalitňovaním služieb. Hlavným cieľom projektu je  zvýšenie  dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti.
Mesto Poprad má skúsenosti s realizáciou porovnateľných projektov už z predchádzajúcich období (Program komunitnej sociálnej práce; dopytovo orientované projekty terénnej sociálnej práce a komunitnej sociálnej práce ) a do národného projektu vstupuje kontinuálne.
V rámci tohto projektu budú financované výdavky súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce troch terénnych sociálnych pracovníkov.  Terénni  sociálni  pracovníci  budú poskytovať odbornú   pomoc  všetkým  obyvateľom,  ktorí  sa ocitnú v nepriaznivej  sociálnej situácii  a   nie sú schopní sami  ani   s  pomocou rodiny  a blízkych osôb nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému.
Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach je podporený Európskym sociálnym fondom v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zdroj: Mesto Poprad

 


fond sociálneho rozvoja - grafika


 
 

Taliansky veľvyslanec navštívil PopradVytlačiť
 

Mesto Poprad navštívil veľvyslanec Talianskej republiky na Slovensku Roberto Martini. Veľvyslanca sprevádzal prezident Taliansko – Slovenskej obchodnej komory Alberto Gerotto a zástupcovia talianskych podnikateľských subjektov. Na pôde mestského úradu ich prijal viceprimátor mesta Poprad Adrián Kromka.

Podľa vyjadrenia veľvyslanca navštívil Poprad za účelom stretnutia s talianskou komunitou a oboznámenia  sa so situáciou  v talianskych firmách, ktoré pod Tatrami pôsobia.  „ Riešili sme však aj spoluprácu s mestom. S viceprimátorom, ktorý ma privítal, sme rozprávali aj o možnostiach spolupráce v rámci cestovného ruchu. Hovorili sme tiež o vytvorení partnerstva medzi Popradom a talianskym mestom,“ dodal veľvyslanec . Prezident Komory Alberto Gerotto zdôraznil, že v Poprade pôsobí asi 30 talianskych firiem, ktoré tu vytvorili skoro dvetisíc pracovných miest. „Predmetom rokovania boli otázky spolupráce, ktoré majú smerovať k tomu, aby sa udržali už existujúce pracovné miesta a aby sa v budúcnosti vytvárali nové. Som rád, že spoločnosť Whirlpool pracuje na tom, aby sa do Popradu presunul vývoj a výskum, čo by znamenalo vytvorenie niekoľko desiatok nových pracovných príležitostí,“ konštatoval viceprimátor Adrián Kromka a dodal, že zaujímavou časťou rozhovoru bola aj spolupráca v oblasti cestovného ruchu, ktorá by tiež mohla priniesť ďalšie pracovné miesta.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Radnica rieši problém uzatvorenej cesty v časti mesta Poprad - MatejovceVytlačiť
 

Uzatvorená komunikácia v časti mesta Poprad – Matejovce je už istý čas horúcou témou. Základom celého problému je schátraná budova, ktorá stojí v blízkosti cesty. Jej hroziace zrútenie ohrozuje chodcov aj vodičov, v dôsledku čoho bolo mesto nútené komunikáciu uzavrieť. Radnica problém rieši už dlhodobo. Nakoľko sa však doteraz nedarilo nájsť majiteľov spomínanej budovy, bolo riešenie problému na mŕtvom bode.
 „ Pozitívom je, že sme konečne majiteľov našli a úspešne im doručili rozhodnutia o zabezpečení stavby. Negatívom je, že sú to osoby nemajetné a bez finančných zdrojov na to, aby vykonali tieto práce. Preto mesto Poprad robí kroky pre zabezpečenie situácie,“  povedala prednostka mestského úradu Oľga Netočná.  „Výsledkom týchto krokov je právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, ktorým boli nariadené neodkladné zabezpečovacie práce spočívajúce v odstránení juhovýchodného rohu budovy,“ vysvetlila vedúca právneho oddelenia Mestského úradu v Poprade Adela Bednárová. Celý proces sa začne podaním návrhu na výkon tohto rozhodnutia, a to podaním návrhu na exekúciu, ktorý musí spečatiť súd poverením na vykonanie exekúcie.  Podľa slov vedúcej právneho oddelenia Adely Bednárovej bude následne vydané upovedomenie o začatí exekúcie, ktoré musí byť účastníkom konania doručené. Až tak môže exekútor pristúpiť k vydaniu exekučného príkazu a až po jeho doručení vlastníkom stavby môže nastúpiť mesto a zabezpečiť plnenie tohto rozhodnutia.

Otvorenie komunikácie je však  boj na dlhé lakte. Okrem nemajetných vlastníkov budovy sú v celom prípade aj ďalšie komplikácie. Na liste vlastníctve sú totiž záložné práva viacerých veriteľov a dokonca niekoľko exekúcií. Mesto teda absolvuje rokovania s veriteľmi a dokonca aj so štátom, ktorý je majiteľom pozemku  pod stavbou. „Komplikácie môžu nastať v súvislosti s už spomínanými viacerými záložnými právami veriteľov na liste vlastníctva a bude nevyhnutné v celom procese s nimi komunikovať“ poznamenala vedúca právneho oddelenia MsÚ Adela Bednárová. Ak by však vlastníci stavby opätovne písomnosti nepreberali, radnica môže požiadať o ustanovenie opatrovníka týmto osobám.

„Ozaj robíme všetko tak, aby sme mohli čo najskôr túto  komunikáciu otvoriť, avšak mesto musí postupovať podľa zákonných podmienok. Napriek tomu je našou veľkou snahou vyjsť obyvateľom  časti mesta v ústrety a v čo najkratšej dobe cestu sprístupniť,“ ubezpečuje prednostka Mestského úradu v Poprade Oľga Netočná.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 
Položky 261-265 z 631

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Štvrtok 24.4.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 25.4.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 26.4.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 27.4.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 28.4.
Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 29.4.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 30.4.
Altea - na námestí pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

23828672

24.4.2014
Úvodná stránka