Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Mesto Poprad plánuje nový cyklochodník aj do Veľkej LomniceVytlačiť
 

(Poprad 13.03.2013) Dobrá správa pre cyklistov. K jestvujúcej sieti cyklochodníkov by okrem pripravovaného prepojenia Popradu s Tatrami mala pribudnúť aj ďalšia trasa. Tá by spojila Poprad s Veľkou Lomnicou.

Obec Veľká Lomnica sa koncom minulého roka začala intenzívnejšie zaoberať zámerom vybudovať cyklochodník cez kataster obce s napojením od katastrálneho územia Huncoviec     po katastrálne územie Popradu. „Pripájame sa k iniciatíve, ktorú už v minulosti riešili v meste Spišská Belá, Kežmarok respektíve v Huncovciach a chceme byť súčasťou cyklistického koridoru Vysoké Tatry – Sp. Belá – Kežmarok – Poprad – Svit. Vzhľadom na to, že Veľká Lomnica je v blízkosti priemyselnej zóny mesta Poprad a významných zamestnávateľov v meste, som presvedčený, že budúci cyklochodník bude využívaný hlavne na cyklodopravu do zamestnania v blízkych firmách,“ uviedol počas pracovného stretnutia k štúdii budúceho cyklochodníka starosta Veľkej Lomnice Peter Duda. Dĺžka navrhovaného chodníka v katastrálnom území Veľkej Lomnice bude dosahovať 3,5 km a mal by viesť popri rieke Poprad. Na pracovnom stretnutí vo Veľkej Lomnici sa zúčastnili aj prvý viceprimátor Popradu Adrián Kromka a zástupcovia odboru výstavby popradskej radnice. „Spolupracujeme na zámere spojiť novým cyklochodníkom mesto Poprad a obec Veľká Lomnica. Nová cyklotrasa rozšíri možnosti cykloturistiky smerom na Kežmarok a Spišskú Belú ale aj smerom na Vysoké Tatry cez Veľkú Lomnicu. Na realizáciu cyklotrasy hľadáme možnosti financovania aj z eurofondov a Ministerstva dopravy SR, keďže podľa zámerov ministerstva by do roku 2020 mohlo na Slovensku vzniknúť tisíc kilometrov nových cyklochodníkov. Ročne to predstavuje vybudovanie približne 125 kilometrov cyklotrás v mestách a obciach na celom Slovensku. Príslušná cyklostratégia Ministerstva dopravy SR sa práve nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní,“ dodal viceprimátor Kromka.“  O spoločných bodoch, v ktorých sa cyklochodník v katastrálnom území Veľkej Lomnice napojí na cyklotrasy v meste Poprad, sa bude ešte rokovať.              

Cyklistické chodníky sa v meste Poprad osvedčili a tešia sa veľkej obľube Popradčanov i ľudí z blízkeho okolia. Naposledy bola pred rokom odovzdaná do užívania cyklotrasa z Juhu VI  na Kvetnicu, vďaka ktorej majú cyklochodníky vybudované mestom Poprad dĺžku už takmer 12 km. V súčasnosti sa pracuje na cyklistickom spojení Popradu a Vysokých Tatier cez Gerlachov do Starého Smokovca v dĺžke 12,5 km.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Útulok je plný, pomôžteVytlačiť
 

(Poprad 08.03.2013) Mesto Poprad sa spolu s prevádzkovateľom mestského útulku obracajú na širokú verejnosť  s prosbou o pomoc. V útulku je plno a s hľadaním nových domovov pre psíkov je to čoraz ťažšie.

V poslednom období rapídne narástol počet opustených psíkov, ktoré sa ocitli v Útulku pre túlavé psy v Poprade. Keďže situácia vzhľadom na kapacitné možnosti tohto zariadenia je naozaj vážna, obracia sa samospráva aj touto cestou na ľudí s dobrým srdcom a priestorovými možnosťami, aby sa prišli pozrieť a dať šancu na nový domov niektorému z aktuálnych obyvateľov útulku. „Momentálne tu máme 44 psíkov, väčšinou sú to krížence, stredne veľké a malé psíky. V poslednej dobe sa nám menej darilo umiestňovať psíkov do nových domov a naopak, viac ich pribudlo. Niektoré psíky sme odchytili, iné nám zas neznámi ľudia doslova prehodili cez plot,“ vysvetľuje plný stav prevádzkovateľka útulku Stanislava Vnenčáková.

„V snahe pomôcť  obyvateľom i návštevníkom útulku sme na piatok 15.3.2013 pripravili špeciálny Deň otvorených dverí. Od 10.00 do 17.30hod budú mať návštevníci dostatok času pozrieť si a prípadne aj vybrať psíka, ktorému darujú nový domov,“ uzatvára Kristína Horáková z popradskej radnice. Útulok je počas pracovných dní otvorený denne od  8.30 do 10.30hod, popoludní od 14.00 do 16.00hod.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Mesto Poprad sa zapojí do akcie HODINA ZEMEVytlačiť
 

(Poprad 22.03.2013) Mesto Poprad sa aj tento rok zapojí do akcie Hodina Zeme. V praxi to bude znamenať, že tak ako na celom svete i v Poprade bude v tom istom čase vypnutá časť verejného osvetlenia.

V sobotu 23.3.2013 v čase od 20.30 do 21.30 hod. bude v meste vypnuté osvetlenie mimoúrovňovej križovatky Poprad východ, dve tretiny osvetlenia na celom Námestí sv. Egídia a nasvietenie kostolov a kultúrnych pamiatok v centre a v jednotlivých častiach mesta. „Mesto pripojením sa k tejto celosvetovej akcii deklaruje svoj súhlasný postoj s hlavným cieľom tohto hnutia, ktorým je snaha o trvale udržateľný život na našej planéte. Dôležitým je tiež posolstvo pre ľudstvo, že je potrebné zamerať sa na riešenie klimatických zmien, globálneho otepľovania a svetelného znečistenia,“ uviedol Emil Kostelničák z MsÚ v Poprade. Do tohto originálneho hlasovania o budúcnosti Zeme sa popradská samospráva zapája už po tretíkrát. Obmedzenie osvetlenia na 60 minút bude realizované v takej miere, aby nebola ohrozená bezpečnosť obyvateľov mesta.

Zdroj. Mesto Poprad


 
 

Výtlky v Poprade zhltli už 9 ton asfaltuVytlačiť
 

(Poprad 07.03.2013) Poveternostné podmienky v Poprade umožnili opätovné nasadenie pracovných čiat pri oprave výtlkov. Počas tejto zimy zhltli diery na cestách už 9 ton studenej obaľovanej zmesi!

Tohtoročná zima vďaka bohatej snehovej nádielke a veľkým výkyvom teplôt výraznou mierou poškodila povrch ciest. Správa mestských komunikácií (SMK) si zabezpečila na ich opravu ďalších 5 ton  studenej obaľovanej zmesi, ktorá je najvhodnejšia na opravu výtlkov v tomto období. „ Výtlk sa musí vyčistiť, v prípade potreby orezať, nahriať, natrieť penetračným náterom a následne zaasfaltovať,“ vysvetľuje postup riaditeľ SMK Peter Fabian. „Oprava výtlkov studenou obaľovanou zmesou je rýchlou pomocou na riešenie akútneho stavu v snahe zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. S opravami sme tentoraz začali na uliciach 1.mája a Hviezdoslavovej, pokračovať budeme Tajovského a Moyzesovou ulicou, neskôr prídu na rad výtlky na vstupe do mesta od Svitu, Teplická ulica a ďalšie,“ dopĺňa Fabian. Väčšie systémové opravy ciest budú možné až po definitívnom odchode zimy a v momente, keď spustia svoju činnosť obaľovačky na výrobu teplej zmesi.

„Musíme byť pripravení na to, že v apríli budeme musieť meniť rozpočet a naliať nejaké finančné prostriedky do SMK, aby sme dali cesty do poriadku,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko. Na balík ciest, ktoré boli v Poprade rekonštruované naposledy, existuje 10 ročná záruka, v rámci ktorej odstráni poruchy zhotoviteľ stavby.

Zdroj: Mesto Poprad
 
 

Obyvatelia rozhodli, parkovací dom nebude Vytlačiť
 

(Poprad 06.03.2013) Obyvatelia piatich  bytových domov na sídlisku JUH  v Poprade rozhodli o tom, že v ich vnútrobloku sa bude parkovať tak ako doteraz. Hlasovaním na schôdzach bytových spoločenstiev dali stop možnej výstavbe parkovacieho domu v tejto lokalite, o ktorej uvažovala samospráva.

Situácia so statickou dopravou na sídliskách núti samosprávy na celom Slovensku hľadať systémové riešenia. Keďže tvorba nových parkovacích miest je limitovaná dispozičnými možnosťami jednotlivých lokalít, do budúcnosti bude zrejme najefektívnejším riešením nedostatku parkovacích miest v  jednotlivých obytných zónach pri neustálom náraste počtu motorových vozidiel výstavba parkovacích domov. V tom smere sa popradská samospráva stotožňuje aj s odborníkmi zo Slovenskej parkovacej asociácie. Územný plán mesta Poprad vyčleňuje plochy práve na takéto parkovacie domy.  Jedna z takýchto plôch sa nachádza aj  vo vnútrobloku bytových domov SÁZAVA, ODRA, OSLAVA, RYSY a SVITAVA. Pre toto územie je vo schválenom územnom pláne sídelného útvaru určené využitie pre plochu statickej dopravy – odstavné a parkovacie garáže (viacúrovňové – hromadné). V uvedenom území je preto možné uvažovať o výstavbe parkovacieho domu (viacúrovňové hromadné garáže) s maximálne 3-4 nadzemnými a minimálne 1 podzemným podlažím, pri maximálnom možnom rešpektovaní existujúcich verejných parkovacích miest v danom území. „Keďže v danej lokalite by výstavbou bola dotknutá verejná zeleň a čiastočne i jestvujúce parkovacie plochy, rozhodla sa samospráva osloviť samotných obyvateľov, aby sa k navrhovanému riešeniu vyjadrili ešte pred tým, ako sa začne kresliť projekt. Z uvedeného dôvodu samospráva oslovila predsedov dotknutých bytových spoločenstiev, aby usporiadali schôdze, tento návrh prerokovali a vyjadrili svoj principiálny názor. Mesto Poprad v stanovenom termíne obdržalo stanoviská od obyvateľov všetkých piatich oslovených bytových domov. Zápisnice z domových schôdzí s výsledkami hlasovania konštatovali záporné stanovisko obyvateľov k výstavbe parkovacieho domu,“ vysvetlila vedúca odboru výstavby na mestskom úrade v Poprade Kristína Horáková.

K systémovému riešeniu problémov so statickou dopravou v Poprade prostredníctvom parkovacích domov sa mali možnosť vyjadriť aj návštevníci webovej stránky www.poprad.sk. Ankety s otázkou  „Súhlasíte s riešením nedostatku parkovacích miest v meste prostredníctvom výstavby parkovacích domov na miestach, kde je to v súlade s územným plánom mesta?“ sa zúčastnilo 625 hlasujúcich, z ktorých 56 % s výstavbou parkovacích domov súhlasilo, 44% bolo proti.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 
Položky 261-265 z 702

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram
Slovensko chce zriadiť logistickú základňu pre potreby NATO v Poprade. Súhlasíte s takouto formou podpory aliancie?
 
 
1670

 
 
 
3388

 
 
 
38

 

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Lekáreň Nemocnica Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Streda 26.11.
Lekáreň Nemocnica Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 27.11.
Dr.Max - Námestie sv.Egídia
Námestie svätého Egídia 16/37,
058 01 Poprad

052/285 85 89

Pondelok - Piatok
7:30 - 17:00

Sobota - Nedeľa
zatvorené

Piatok 28.11.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 29.11.
Lekáreň Nemocnica Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 30.11.
Dr.Max - Námestie sv.Egídia
Námestie svätého Egídia 16/37,
058 01 Poprad

052/285 85 89

Pondelok - Piatok
7:30 - 17:00

Sobota - Nedeľa
zatvorené

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

30893048

26.11.2014
Úvodná stránka