Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

V Poprade začalo jarné upratovanieVytlačiť
 

(09.04.2013) Mesto Poprad tak ako ako každoročne aj v roku 2013 organizuje na obvyklých miestach jarné upratovanie. Pristavené veľkoobjemové kontajnery (VOK) sú určené pre občanov mesta, ktorí sa prostredníctvom nich môžu bezplatne zbavovať drobného stavebného odpadu (obklady z udržiavacích prác a pod.) a objemového odpadu (napr. staré nábytky, okná, dvere a pod).

„Počas jarného upratovania sa môžu občania mesta bezplatne zbavovať aj konárov z údržby záhrad, ktoré však nesmú byť ukladané do VOK-v, ale vedľa nich, nakoľko sú následne drvené a drevná štiepka je zhodnocovaná pri údržbe verejnej zelene,“ vysvetľuje Daniela Polaštiková.  Do VOK-ov nesmú byť ukladané stavebné odpady (tie musí stavebník v súlade so stavebným rozhodnutím na vlastné náklady uložiť na riadenej skládke a mať doklad o jeho likvidácii), elektroodpadov, trávy, lístia, skla, nebezpečných odpadov a podobných veľkoobjemných odpadov, drobných stavebných odpadov a pod. sa môžu občania celoročne zbavovať v zbernom centre na L. Svobodu v Poprade. „VOK-y rozmiestnené v súvislosti s jarným upratovaním nie sú určené pre podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné zbavovať sa odpadov zo svojej činnosti v súlade so zákonom a na vlastné náklady,“ upozorňuje  Polaštiková.

Žiadame občanov, aby k jarnému upratovaniu pristupovali zodpovedne, veľkoobjemový odpad a drobný stavebný odpad neukladali vedľa VOK-ov, ale počkali na prázdny VOK, striktne dodržiavali termíny jarného upratovania v jednotlivých lokalitách a po jeho skončení už odpad na týchto miestach neukladali. Ukladanie odpadu na stanovištiach VOK-ov po skončení jarného upratovania je považované za tvorbu divokej skládky.

Upozornenie: Dodržiavanie termínov a pravidiel pri nakladaní s odpadmi v čase jarného upratovania bude pravidelne monitorovať Mestská polícia Poprad a v prípade ich nerešpektovania bude vyvodzovať dôsledky formou blokových pokút.

Harmonogram umiestnenia VOK-ov podľa lokalít a ulíc:
 

Staré mesto: 5.4. - 12.4.2013  Hviezdoslavova, Levočská, Sadová, Banícka, Popradskej brigády,  Bernolákova, Murgašova. Okružná (garáže)

JUH III: 5.4. - 12.4.2013  Suchoňova, Jesenná.  Záborského
 

JUH I, II: 12.04. - 19.04.2013 parkovisko bytový dom Antimón, za bytovým domov Váh, za bytovým domom Bárium

Sp. Sobota: 12.04. - 19.04.2013 ul. B. Němcovej UNIMO, pri ZŠ, ul. Košická, pri cintoríne, Sobotské námestie, Nižany (pri mostíku), Gattingerova

Západ: 19.4. - 26.4.2013 ul. 29. Augusta, pred bytovým domom Šípka, za cestnými stavbami, garáže (pri Hoteli Olympia)

Matejovce: 19.4. - 26.4.2013 Puškinova, Allendeho – pri garážach, Bezručova/J.Kráľa, Matejovské námestie, Lidická

Veľká: 26.4. - 3.5.2013  Na letisko (potraviny FRESH), Vodárenská (pri autobus. zastávke), Scherfelova, Nová (pri križovatke), Široká (pri učilišti), Na letisko (pri Viadukte), Stavbárska,  Jarmočná, Futbalový štadión

Kvetnica: 26.4. - 3.5.2013 pri klzisku

JUH V, VI: 3.5. - 10.5.2013   L. Svobodu (bytový dom Labe, Šrobárova (bytový dom Sázava), Šrobárova (pri OSBD), parkovisko bytový dom Amur

Stráže: 3.5. - 10.5.2013  P. Jilemnického ( pri záhradkách), pri ihrisku, v parku, Fr. Hečku,  Štefánska,  Švermova

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Útulok je plný, hľadá nový domov pre opustené psy Vytlačiť
 

(22.04.2013) Situácia je vážna. Nárast počtu opustených psov v meste spôsobil, že mestský útulok je plný. Viac ako inokedy je potrebná pomoc milovníkov zvierat, ktorí majú možnosti a sú schopní poskytnúť opusteným psom nový domov.

„Takáto situácia ešte v útulku za posledných 5 rokov, počas ktorých sa tu o tieto psíky staráme, nebola,“ vysvetľuje prevádzkovateľka mestského útulku Stanislava Vnenčáková. „Situácia s vyšším počtom psíkov umiestnených v útulku pretrváva už niekoľko mesiacov a v súčasnej dobe prevyšuje kapacitné možnosti útulku,“ dopĺňa Daniela Polaštíková z popradskej radnice. V snahe pomôcť riešiť komplikovaný stav sa samospráva spolu s prevádzkovateľom útulku rozhodli pripraviť v útulku opäť Deň otvorených dverí, aby mali ľudia dostatok času pozrieť si psíkov a prípadne rozhodnúť sa, ktorému dajú šancu na nový domov. Deň otvorených dverí v útulku sa uskutoční v piatok 26.4.2013 v čase od 12.00 do 18.30 hod. Útulok, ktorý sa nachádza v mestskej časti Veľká, je počas pracovných dní otvorený denne od 8.30 do 10.30 hod., popoludní od 14.00 do 16.00 hod.

Okrem Dňa otvorených dverí sa samospráva pokúsi pomôcť riešiť situáciu aj väčšou propagáciou útulku na mestskom webe a zriadením aktuálnej galérie opustených psov, ktorí hľadajú nový domov.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Obyvatelia Popradu vyberajú lokality pre nové stromy, niektorí dokonca ponúkajú pomoc pri sadeníVytlačiť
 

(16.04.2013) Anketa medzi obyvateľmi mesta Poprad o výbere lokalít na výsadbu nových stromov sa stretla s veľkým ohlasom. V priebehu niekoľkých dní sa v prieskume verejnej mienky na webových stránkach www.poprad.sk objavilo viac ako 500 hlasov.

Ďalšie tipy s konkrétnymi lokalitami vhodnými na výsadbu prišli z mestského webu aj prostredníctvom emailového formulára Napíšte nám.  Tu je niekoľko tipov od obyvateľov:

Podľa môjho názoru by mala byť výsadba stromov zabezpečená výhradne v obytných častiach mesta ako aj v centre mesta samotnom. Martina

Využívam túto možnosť k tomu, aby som upozornil na revitalizovanú plochu pri obytnom dome V9. Táto plocha budí dojem nedokončeného diela. Bolo by dobré vysadiť stromy na túto prázdnu trávnatú plochu. Jiří

Dobý deň, niekoľko stromov by mohlo byť vysadených medzi bytovými domami Jenisej, Zobor a Desna. Ďakujem, Lukáš

V prvom rade odporúčam výsadbu nových stromov na najviac dotknutom mieste a to je centrum, okolie bytových domov na strane premostení a kaskádového parkoviska. Lukáš

Stromky podľa môjho názoru treba vysadiť tam, kde je podľa územného plánu mesta zaručené, že sa o 10-15 rokov nebudú znova vyrubovať a znovu sadiť ďaľšie. To by potom nemalo žiadný zmysel a boli by to zbytočne vyhodené peniaze. František

Okrem týchto tipov nezabudli obyvatelia ani na mestskú časť Veľká, ulicu Na letisko, Spišskú Sobotu, Štefánikovu ulicu, areály škôl a škôlok, okolie garáží na Šrobárovej ulici a ďalšie lokality. „Príjemným prekvapením bola obyvateľka, ktorá nám okrem tipov s lokalitami  ponúkla dokonca aj pomoc pri výsadbe stromov,“  hovorí Kristína Horáková z odboru výstavby na popradskej radnici.  „Lokality, ktoré prichádzajú od občanov ako tipy, už postupne preverujeme, aby sme zistili, či nie sú obmedzené  inžinierskymi sieťami. Bezproblémové lokality zapisujeme do jestvujúcej evidencie a náhradná výsadba v podobe vzrastlých brestov, hrabov, javorov alebo iných vhodných drevín na daných miestach bude zrealizovaná.  Keďže náhradnú výsadbu vrátane starostlivosti o tieto stromy nariaďujeme priebežne počas celého roka, tak ako prichádzajú žiadosti o výruby, budú pre nás tipy od občanov dôležité nielen kvôli náhradnej výsadbe za výrub v súvislosti s výstavbou v centre mesta pri bývalom OD Prior, ale takisto aj kvôli ďalším náhradným výsadbám v budúcnosti,“ vysvetlila Kristína Horáková.

Náhradná výsadba v meste Poprad bude v najbližšom období intenzívna. Investor, ktorý realizuje výstavbu na mieste bývalého OD Prior musí kvôli povoleným výrubom vysadiť v Poprade 755 vzrastlých stromov. Ďalšie stovky stromov budú vysadené ako náhrada za výruby počas rekonštrukcie plynovodov či búracích prác a výstavby v bývalom pivovare.  Okrem výsadby podľa jestvujúcej evidencie vhodných plôch, ktorú vedú odborný pracovníci mesta, môžu tipy na lokality vhodné pre výsadbu drevín posielať obyvatelia priebežne aj prostredníctvom formulára Napíšte nám na stránke www.poprad.sk.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Bocian sa zabýval v novom hniezde Vytlačiť
 

(18.04.2013) Bociany sú späť. Veľčiansky bocian sa už pred viac ako týždňom usadil na novom hniezde na Jarmočnej ulici. Postavenie vhodného stĺpa zabezpečila samospráva, ktorá dala k dispozícii aj mestský pozemok, kôš s novým hniezdom dodali ochranári zo Správy Tatranského národného parku.

V priebehu minulého týždňa bolo pôvodné hniezdo z komína rodinného domu na Jarmočnej ulici odstránené. Malo v priemere 2 metre a vážilo približne 400 kg. O hniezdo prejavili záujem ochranári zo štátnej ochrany prírody Správy TANAPu, ktorí by ho chceli využiť ako biologický materiál pre hniezdo na novom stanovišti. Výraznou mierou sa pri riešení problému s hniezdom na komíne rodinného domu, ktoré prekážalo majiteľovi pri rekonštrukcii, angažoval Klub Veličanov.

Zdroj: Mesto Poprad
 
 

Spišská Sobota s novinkou Vytlačiť
 

(22.04.2013) V mestskej pamiatkovej rezervácii Spišská Sobota otvorili tohtoročnú prehliadkovú sezónu.

Súčasťou otvorenia bolo predstavenie novinky – Historickej cesty po najvzácnejších pamätihodnostiach tejto mestskej časti. Tá okrem iných zahŕňa i objekt, v ktorom v roku 1474 prenocoval kráľ Matej Korvín. Návštevníkom ako sprievodca poslúži aj bezplatná brožúrka Cestou histórie Spišskej Soboty.

Zdroj: Noviny Poprad
 
 
Položky 266-270 z 730

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram
Slovensko chce zriadiť logistickú základňu pre potreby NATO v Poprade. Súhlasíte s takouto formou podpory aliancie?
 
 
4148

 
 
 
4154

 
 
 
62

 

Darujte im nový domov

Mobilné ľadové plochy

Na námestí:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 20:00 hod
nedeľa od 10:00 - 18:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 20:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.

Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň od utorka do piatku do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

Dnes má službu:

Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Nedeľa 25.1.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 26.1.
Sunpharma-Tesco
Teplická cesta 3,
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 27.1.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 3
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 28.1.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 29.1.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 3
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 30.1.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 31.1.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

34204807

25.1.2015
Úvodná stránka