Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Do Európskeho týždňa mobility sa zapojilo aj mesto Poprad Vytlačiť
 

Už od roku 2002 sa koná každý rok v dňoch 16. - 22. septembra Európsky týždeň mobility. Cieľom kampane je povzbudiť európske miestne samosprávy na zavádzanie opatrení udržateľnej mestskej mobility a pozvať svojich občanov, aby vyskúšali alternatívy voči súkromným autám.

V tomto roku sa do tejto celoeurópskej iniciatívy zatiaľ zapojilo 1 936 miest a obcí, z toho 12 zo Slovenska.  Do aktivít tohtoročného Európskeho týždňa mobility sa formou trvalého opatrenia zapojilo aj mesto Poprad, ktoré tento rok odovzdalo do užívania cyklistický chodník o dĺžke 2,223 km spájajúci časť mesta Kvetnica so sídliskom Juh VI. Vybudovaním cyklistického chodníka sa vytvorili podmienky bezpečnej komunikácie pre vyznávačov cyklistiky, zrealizovala sa ďalšia trasa plánovaného prepojenia Popradu a Vysokých Tatier a rozšírila sa dostupnosť a variabilnosť cyklistických trás v rámci katastrálneho územia mesta Poprad, čím sa mesto neustále snaží o dosiahnutie environmentálne zdravšieho spôsobu dopravy pre jeho obyvateľov.

Prihlásením sa do kampane sa mesto zapojilo aj do cezhraničnej súťaže o najlepšie trvalé opatrenie prispievajúce k udržateľnej mobilite.  V prípade úspechu v tejto súťaži si víťaz preberie keramickú sošku Pegasa a získa bezplatné vypracovanie rozvojového projektu pre potreby mesta.

Európsky týždeň mobility vyvrcholí podujatím „V meste bez môjho auta“, ktoré sa bude konať dňa 22. septembra 2012.  Každý, kto má záujem podporiť európsky týždeň mobility, sa môže do tejto kampane zapojiť využitím alternatívnej formy dopravy a cestovania namiesto použitia osobného vozidla.
 

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Mesto zabezpečuje stravovanie dôchodcovVytlačiť
 

Mesto Poprad vo svojej bohatej ponuke sociálnych programov myslí aj na stravovanie seniorov a zdravotne postihnutých občanov.  Dnes sa už  viac ako 1000 ľudí stravuje v jedálňach na Baníckej a na Komenského ulici, ktorých chod zabezpečuje mesto.  Denne  len v jedálni na Baníckej ulici navaria 360 až 450 obedov pre prihlásených dôchodcov nielen z Popradu, ale aj z častí mesta Stráže pod Tatrami, Veľká a Kvetnica. Služby jedálne využívajú aj obyvatelia Domu opatrovateľskej služby Xenón, ktorým mesto zabezpečuje bezplatný rozvoz obedov vo výdajniach.  Okrem toho  kuchárky varia polievky pre približne 27 ľudí bez prístrešia v Zariadení sociálnych služieb na Levočskej ulici.  Jedlá, vrátane raňajok, desiat, obedov a olovrantov, zabezpečujú i pre Zariadenie opatrovateľskej služby na Francisciho ul.. Večere im posielajú z Jedálne pre seniorov na Komenského ulici.  Ani dôchodcovia v Matejovciach, v Spišskej Sobote či málo mobilní a imobilní občania nie sú ukrátení. Stravovacie služby pre nich zabezpečuje mesto v spolupráci s Územným spolkom Slovenského Červeného kríža v Poprade.

Vedúca sociálneho odboru Mestského úradu v Poprade Etela Lučivjanská vysvetľuje podmienky pre možnosť využitia týchto služieb: „ V jedálňach poskytujeme stravovanie fyzickým osobám, ktoré majú trvalý pobyt v našom meste vtedy, ak dovŕšili dôchodkový vek, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo keď nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb. Potrebné je podať žiadosť, ku ktorej treba doložiť príslušné doklady. Na základe žiadosti mesto uzatvorí dohodu o poskytovaní sociálnej služby a určí sa príspevok mesta v piatich príjmových pásmach – percentuálnym podielom z celkovej ceny stravného lístka v závislosti od príjmu seniora.“

V jedálňach sa varí aj v soboty a nedele a jedálny lístok je zverejnený na webe.  Seniori sa môžu sami rozhodnúť, služby ktorej jedálne budú využívať. To, že sú kvalitné, dokazuje aj neustále stúpajúci počet občanov, ktorí sa v jedálňach stravujú.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Záver kultúrneho leta v PopradeVytlačiť
 

Mesto  Poprad pripravilo v tomto roku počas celého letného obdobia pre svojich občanov a širokú verejnosť na Námestí sv. Egídia pestrú ponuku zaujímavých hudobných, tanečných, filmových a divadelných programov pod názvom „LETO V POPRADE 2012“, ktoré vyvrcholia dňa 14. septembra 2012 záverečným programom pod názvom „LAMPIÓNOVÝ VEČER“.

Mesto Poprad v rámci tohto večera pripravilo bohatý hudobno-tanečný program, ktorý začne o 16.30 hod. na Námestí svätého Egídia a uskutoční sa  na dvoch pódiách. Na pódiu v medzikostolí sa predstaví ľudová hudba Popradčan so svojím repertoárom a zaznejú aj známe melódie dychovej hudby Popradčanka. Od 18.30 hod. na druhom pódiu (v priestore pred predajňou Baťa) sa budú prezentovať prešovskí hudobníci rockovej skupiny FEST  a svojimi choreografiami sa predstavia tanečníci popradských tanečných súborov – hip hop, klasické a spoločenské tance. Záver kultúrneho leta v Poprade vyvrcholí na druhom pódiu koncertom skvelých jazzových umelcov  a interpretov ľudovej hudby ako Peter Lipa, Ján Berky Mrenica ml., M. Buntaj, M. Gašpar, J. Burian, J. Tatár  a členov rusínskeho folklórneho súboru Makovica zo Svidníka. Záverečný program začne o 19.30 hod. a potrvá do 21.30 hod. Záver koncertu bude sprevádzať vypustenie balónov a rozsvietenie lampiónov. Podujatie finančne podporila Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry, ktorej zakladajúcim členom je aj mesto Poprad.

Mesto Poprad  srdečne pozýva všetkých Popradčanov na slávnostné ukončenie kultúrneho leta. Celé kultúrne leto i tento záverečný program je určený Vám, milí spoluobčania, preto veríme, že ho  podporíte bohatou účasťou.

Zároveň žiadame občanov, ktorí sa podujatia zúčastnia, aby nevypúšťali lampióny šťastia z dôvodu blízkosti letiska a z bezpečnostných dôvodov.

 

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Wi-Fi na Námestí sv. Egídia v PopradeVytlačiť
 

NámestieOd dnešného dňa môžu  obyvatelia a návštevníci mesta Poprad plne využívať bezplatne Wi-Fi pripojenie na Námestí sv. Egídia.  Primátor mesta Poprad Ing. Anton Danko  dňa 28. 6. 2012 o 9,15 hod. slávnostne spustil pripojenie námestia k internetu.  Wi-Fi signálom sú pokryté dve lokality, a to priestor okolo fontány pred evanjelickým Kostolom sv. Trojice a priestor medzi kostolmi, kde býva tradične najviac ľudí.  Pripojenie je realizované prostredníctvom 4 prístupových bodov, ktorých spoločná kapacita je 20/20 Mbps.  Každému, kto sa na námestí pripojí na internet, sa zobrazí uvítacia stránka, na ktorej je potrebné „odkliknúť“ položku: Ďalej.  Následne môže užívateľ používať službu po dobu 30 minút. Po ich uplynutí bude odpojený, no môže sa opätovne rovnako prihlásiť aj niekoľkokrát.  Maximálny počet pripojených účastníkov je 250.  Mesto Poprad v tejto akcii spolupracuje so spoločnosťou Slovanet.  Ľudstvo  rýchlo technologicky napreduje, a tak ani mesto Poprad, ktoré sa považuje za vstupnú bránu do Tatier, a teda zároveň aj za centrum cestovného ruchu pod Tatrami, nechce zaostávať za rýchlym informačným rozvojom slovenských miest. „Nie sme prví. Už dosť miest na Slovensku ponúka túto službu. Myslím si, že je to správny trend,“ uviedol primátor mesta Poprad Ing. Anton Danko. Cieľom radnice je čo najviac vyjsť v ústrety požiadavkám obyvateľov. Mesto verí, že internet zadarmo bude pozitívnou motiváciou pre občanov a turistov tráviť viac času na námestí. V budúcnosti plánuje mesto bezplatnú Wi-Fi zónu na námestí aj vyznačiť.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Obnova škôl počas prázdninVytlačiť
 

školaPočas letných prázdnin školy realizujú rekonštrukčné práce, údržbu a modernizáciu priestorov v rámci pridelených rozpočtov i schválených finančných prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad aj v roku 2012  schválilo kapitálové výdavky  pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti vo výške 577 690,– €. Zámerom mesta Poprad a jeho vedenia je postupná rekonštrukcia striech na budovách škôl. Preto aj v tomto roku sa budú rekonštruovať strechy na budove Základnej školy v Poprade – Veľkej a na budove Materskej školy, Dostojevského ulica, Poprad. Pokračuje sa v zatepľovaní Materskej školy, Podtatranská ulica, Poprad a zrealizuje sa prístavba k budove bývalej školy na Francisciho ulici  910/8 za účelom rozšírenia kapacitných priestorov pre ZUŠ, Štefánikova ulica z dôvodu narastajúceho záujmu o umelecké vzdelávanie. Aj v tomto roku sa bude pokračovať v modernizácii gastrozariadení v školských jedálňach, vybuduje sa nákladný výťah v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ, Fraňa Kráľa, Poprad – Veľká.

Vedenie mesta v minulom roku rozhodlo z rezervy finančných prostriedkov na úseku školstva prideliť finančnú čiastku jubilujúcim školám, školám, v ktorých vznikli havarijné situácie alebo školám, ktoré dosiahli mimoriadne úspechy počas školského roka.  V tomto roku vedenie mesta podporilo dve školy.

Spojenej škole so sídlom na Letnej ulici v Poprade boli pridelené finančné prostriedky vo výške 30 000,–- € za mimoriadne úspechy, ktoré škola dosiahla počas školského roka 2011/12 a pri príležitosti jubilea školy. Tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané na opravu a údržbu okien a podlahových krytín.

Druhou školou je Základná škola s materskou školou so sídlom na Tajovského ulici v Poprade, ktorá v tomto roku oslávila 30. výročie svojho vzniku. Finančnú čiastku vo výške 30 000,– € využije na opravu sanitárnych zariadení a opravu oplotenia areálu školy.

Takto pridelené finančné prostriedky motivujú školy k dosahovaniu lepších výsledkov, k zapájaniu sa do projektov a umožňujú opravovať a modernizovať školy vo väčšom rozsahu.

Aj keď žiaci cez letné prázdniny oddychujú, štatutári  škôl využívajú tento čas na údržbu, rekonštrukcie a modernizáciu, aby v septembri privítali žiakov a rodičov v nových, krajších a modernejších priestoroch.

Výsledky racionalizácie  škôl sa pozitívne prejavujú v tom, že školy i mesto má viac finančných zdrojov nielen na bežnú prevádzku,   ale i na rekonštrukcie a modernizáciu škôl.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 
Položky 266-270 z 620

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

ďalšie dni

Štvrtok 17.4.
Tília - Poliklinika
Banícka 26,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 18.4.
Sunpharma-Tesco
Teplická cesta 3,
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 19.4.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 20.4.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 21.4.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 22.4.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 23.4.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

23663902

16.4.2014
Úvodná stránka