Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Gedeon Majunke - výsledky súťaže s historickou osobnosťou mestaVytlačiť
 

V roku 2014 si pripomíname 160.výročie narodenia významnej osobnosti popradskej histórie - architekta a staviteľa Gedeona Wilhelma Majunkeho (1854-1921). Pri tejto príležitosti sme pre Vás pripravili malú vedomostnú súťaž. Na nižšie uvedené otázky ste mali odpovedať prostredníctvom emailu na adresu sutaz@poprad.sk do pondelka 12.mája 2014 do 12:00. Spolu so správnymi odpoveďami uverejňujeme aj mená víťazov z radov úspešných riešiteľov.

1.Gedeon Majunke sa narodil a) v Spišskej Sobote

2.Vysokoškolské štúdiá /vysoká škola technická, akadémia výtvarných umení/ zaviedli Gedeona Majunkeho do c)Viedne.

3.Veľkú šancu realizovať svoje architektonické zámery dostal Gedeon Majunke vo chvíli, keď ho jeden z peňažných ústavov z podhoria poveril postavením osady Dolný Smokovec. Bola to a) Kežmarská banka

4.Majunkeho firma postavila v roku 1899 vo Vysokých Tatrách jednu z najznámejších vysokohorských chát. Viete ktorú? a) Téryho chatu

5. Gedeon Majunke má na svedomí aj letohrádok arcikňažnej Klotildy. Existuje dodnes? Ak áno, napíšte pod akým menom. Vila Kamzík.

6.Najväčším Majunkeho projektom vo Vysokých Tatrách bol hotel v Tatranskej Lomnici. Viete ktorý?  c) Hotel Lomnica

7. Na počesť G.Majunkeho po ňom maďarský horolezec J. Döri v maďarskom názvosloví pomenoval jednu z tatranských veží. Viete kde sa nachádza? a)v Malej Studenej doline

8.Gedeon Majunke patril medzi iniciátorov zavedenia elektrického prúdu do Spišskej Soboty. Stalo sa tak b)19.10.1918

9.V roku 2013 financovala samospráva obnovu 11 historických náhrobkov, medzi inými aj náhrobku Gedeona Majunkeho. Ten sa nachádza na cintoríne b) v Spišskej Sobote.

Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali týchto výhercov: Ladislav Bartko, Branislav Repko, Ivan Mariščák. Blahoželáme! 


 
 

Mesto Poprad sa stalo partnerom podujatia MADE IN SLOVAKIAVytlačiť
 

Mesto Poprad sa stalo partnerom podujatia MADE IN SLOVAKIA. Rozhodlo o tom piatkové rokovanie vedenia mesta so zástupcom OZ PRE MESTO, ktoré podujatie organizuje. Rokovanie sa uskutočnilo po prezentácii stanoviska mesta k otvorenému listu Občianskeho združenia PRE MESTO, ktoré požiadalo samosprávu o podporu podujatia. „ Dohodli sme sa na tom, že OZ nebude od účastníkov akcie MADE IN SLOVAKIA vyberať žiadne poplatky za prenájom verejného priestranstva. Na základe toho sme sa dohodli na partnerstve a spolupráci s tým, že Mesto Poprad ako partner poskytne verejné priestranstvo aj pódium na túto akciu za symbolické 1 euro. Podujatie podporí samospráva v záujme Popradčanov a všetkých návštevníkov nášho mesta,“ uviedol po rokovaní 1.viceprimátor Adrián Kromka. „OZ víta toto stretnutie a ústretovosť, ktorá nám umožní usporiadať túto akciu spoločnými silami. Skutočne nám ide o to, aby námestie žilo. Vítame, že mesto sa stalo partnerom pri usporiadaní tejto akcie,“ doplnil predseda OZ Ondrej Kavka. Podujatie MADE IN SLOVAKIA sa uskutoční na Námestí sv. Egídia v Poprade v dňoch 30.7. - 2.8.2014.


 
 

Nové parkovisko pri cintoríne v Spišskej SoboteVytlačiť
 

Na donedávna neupravenej ploche oproti cintorínu v Spišskej  Sobote vzniklo 15 nových parkovacích miest, z ktorých jedno je určené pre imobilných. Stavenisko na realizáciu stavby odovzdalo mesto zhotoviteľovi – spoločnosti Chemostav v apríli a 12. júna hotové dielo prevzalo. Primátor Popradu Anton Danko povedal: „Požiadavka vzišla od občanov aj návštevníkov cintorína a hoci ide len o 15 miest, určite to pomôže. Ozaj tu nebolo kde parkovať. Keďže ide o plochu v historickej časti, parkovisko je atypické a museli sme rešpektovať požiadavky pamiatkárov. Preto boli použité vhodné materiály, akými sú čadičové kocky.“ V Spišskej Sobote mesto realizuje viac investičných akcií. Primátor poukázal hlavne na rekonštrukciu Slavkovskej ul. a Ul. pod bránou, kde pribudne aj chodník pre peších a stane sa jednosmernou.Počas realizácie nového parkoviska v Sp. Sobote bol nariadený archeologický výskum, pretože sa našli nálezy pravdepodobne z doby bronzovej. V súčasnosti ich odborníci preskúmavajú a po ukončení vyhotovia správu o nájdených vzorkách. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby MsÚ v Poprade uviedla: „Náklady na realizáciu parkoviska dosiahli 38 tisíc eur. Nové parkovacie miesta budú slúžiť predovšetkým pre návštevníkov cintorína, je však verejné a bezplatné a počas roka na ňom môžu parkovať i tí, ktorí zavítajú do historickej časti Spišskej Soboty. Z parkoviska vedie nový priechod pre chodcov smerujúci priamo na cintorín, ktorý je vybavený prvkami pre nevidiacich. Vzhľadom na priestorové možnosti plochy a nutnosť dodržať požadované parametre vjazdu, výjazdu a parkovacích miest, nebolo možné vybudovať chodník v šírke, akú stanovujú normy – 1,5 m. Keďže tadiaľ chodí veľa peších do školy a na cintorín, mesto tento stav rieši.“

(mar)


 
 

NAŠE MESTO pomohlo zveľadiť tri miesta v PopradeVytlačiť
 

Brigády dobrovoľníkov, ktoré zorganizovala popradská samospráva v spolupráci s NADÁCIOU PONTIS v rámci firemného dobrovoľníckeho programu NAŠE MESTO 2014, pomohli zveľadiť tri miesta v našom meste. Dobrovoľníci sa už v piatok 13.6. pustili do upratovania starého židovského cintorína. Vyzbierali odpadky, vyniesli dve obrovské haldy orezaných krovín a natreli plot. V ten istý deň prebiehala aj brigáda v areáli Materskej školy na Dostojevského ulici. Tam sa do brigády zapojili firemní dobrovoľníci zo spoločnosti Dalkia. Okrem opravy lavičiek bolo najviac práce odvedenej pri natieraní plota. NAŠE MESTO vyvrcholilo v Poprade v sobotu v areáli Materskej školy na Ul.mládeže. Spolu 20 zamestnancov popradskej radnice vymenilo priestory MsÚ za areál škôlky, ktorý potreboval vymaľovať plot. Aj počas sobotňajšieho dopoludnia počasie brigáde prialo, takže brigádnikom sa podarilo vymaľovať severnú stranu oplotenia škôlky spolu so vstupnou bránou. Všetkým zúčastneným ĎAKUJEME!

Projekt ZVEĽAĎME MESTO, ktorý pripravila samospráva, podporila NADÁCIA PONTIS grantom vo výške 390,00 EUR. Prostriedky boli použité predovšetkým na nákup maliarskych potrieb. Cieľom podujatia NAŠE MESTO je už niekoľko rokov zapájať dobrovoľníkov z radov firiem, miest a verejnosti, aby pomohli skrášliť, vyčistiť a zlepšiť svoje mesto, v ktorom žijú. Od roku 2007 sa do podujatia zapojilo 10 slovenských miest, 100 firiem a viac ako 14 400 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 55 719 hodín. Mesto Poprad sa zapojením do podujatia Naše Mesto profiluje ako aktívne a zelené mesto, ktorému záleží na svojich občanoch a okolí, v ktorom žijú.


 
 

Mesto Poprad sa zapojilo do programu NAŠE MESTO 2014Vytlačiť
 

Mesto Poprad sa zapojilo do firemného dobrovoľníckeho programu NAŠE MESTO 2014, ktorý organizuje NADÁCIA PONTIS. V programe uspela samospráva s projektom „Zveľaďme mesto“, ktorý bude zo strany NADÁCIE PONTIS podporený grantom vo výške 390,00 EUR. Prostriedky budú použité predovšetkým na nákup maliarskych potrieb, ďalšie nevyhnutné pracovné náradie zabezpečí samospráva. Prioritou projektu „Zveľaďme mesto“ bude zveľadenie areálu starého židovského cintorína a areálov materských škôl na Dostojevského ulici a na Ulici mládeže. Na spolu 60 dobrovoľníkov bude čakať hrabanie, čistenie a úpravy areálov, natieranie plotov a ďalšie drobné nevyhnutné činnosti. „Vybrali sme dve škôlky, ktoré prejavili záujem ako prvé“, vysvetlila Edita Pilárová z oddelenia školstva MsÚ v Poprade voľbu školských areálov. Ďalšou zaujímavou lokalitou, ktorá si zaslúži zveľadenie je starý židovský cintorín pri železničnej trati. „Židovský cintorín je jednou z mála pamiatok na ľudí, ktorí v našom meste v minulosti žili. Cintorín je miesto piety a úcty a keďže už nieto tých, ktorí by sa o cintorín postarali, je to našou morálnou povinnosťou,“ informoval komunikačný manažér popradskej radnice Marián Galajda. Samosprávu v jej snahe podporil súhlasom aj Ústredný zväz židovských náboženských obcí. „Sme veľmi radi, že ste prejavili záujem o zveľadenie areálu židovského cintorína v Poprade,“ informoval samosprávu Juraj Levický, predseda židovskej komunity Humenné a Člen prezídia ÚZ ŽNO. Projekt NAŠE MESTO sa tak ako na celom Slovensku uskutoční v piatok 13. a v sobotu 14. júna. V piatok od 13:00 do 16:00 budú dobrovoľníci v akcii na starom židovskom cintoríne a v areáli MŠ Dostojevského, v sobotu v čase od 9:00 do 12:00 v areáli MŠ Mládeže. V prípade nepriaznivého počasia budú aktivity preložené o týždeň neskôr. Firemní dobrovoľníci, ale aj dobrovoľníci z radov verejnosti sa na aktivity môžu už v týchto dňoch prihlásiť cez www.nasemesto.sk. Cieľom podujatia je zapájať dobrovoľníkov z radov firiem, miest a verejnosti, aby pomohli skrášliť, vyčistiť a zlepšiť svoje mesto, v ktorom žijú. Od roku 2007 sa do podujatia zapojilo 10 slovenských miest, 100 firiem a viac ako 14 400 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 55 719 hodín. Mesto Poprad sa zapojením do podujatia Naše Mesto profiluje ako aktívne a zelené mesto, ktorému záleží na svojich občanoch a okolí, v ktorom žijú.


 
 
Položky 266-270 z 918

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Streda 10.2.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 11.2.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 12.2.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 13.2.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Nedeľa 14.2.
Lekáreň CORRIB
Levočská 26A,
058 01 Poprad

0948 217 858

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 15.2. - 16.2.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 16.2.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 17.2.
Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy na Námestí sv. Egídia a pri Aréne Poprad:

Na námestí od 24.12.2015:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 19:00 hod
nedeľa od 10:00 - 19:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 19:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne od 12.12.2015:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň od utorka do štvrtku do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka