Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Revitalizácia námestia sa môže predĺžiťVytlačiť
 

Revitalizácia námestia podľa pôvodne naplánovaných termínov je ohrozená. Dôvodom je chýbajúce stavebné povolenie, kvôli napadnutiu procesu jeho vydania zo strany OZ PRE MESTO. Pôvodný termín ukončenia revitalizácie do konca augusta tak môže byť nereálny a môže sa stať, že námestie bude ohradené a neukončené ešte v budúcom roku.
„Od 12.6.2013, kedy MsZ schválilo finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu a ani po 10.12.2013, kedy MsZ schválilo 2 mil eur na revitalizáciu námestia, nedošlo k žiadnym procesným pripomienkam ohľadom námestia. Až vo chvíli, keď išlo o vydanie stavebného povolenia, navštívil pán Hrobák z OZ PRE  MESTO Stavebný úrad v Štrbe, domáhal sa postavenia účastníka konania a zároveň požaduje zastavenie konania.  Aj keď podľa našich informácií nemôžu byť účastníkom konania, prihlásili sa, stavebný úrad ich vylúčil, no zatiaľ neprevzali poštu, kde im táto informácia bola oznámená. Takýmto spôsobom môže dôjsť k umelému oddialeniu začiatku rekonštrukcie,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko. „Tieto kroky preto už nevnímame len ako kroky voči samospráve, ale proti celej verejnosti, pretože je ohrozená rekonštrukcia celého námestia a môže sa stať, že námestie bude rozkopané a nedokončené dlhú dobu. Dnes sa už revitalizácia námestia nedá zrušiť. Vybrali sme firmu, ktorá zákonným spôsobom vyhrala verejné obstarávanie a mesto nemá žiadny zákonný dôvod zrušiť toto obstarávanie ,“ doplnil popradský primátor.
„Projektová dokumentácia je majetkom mesta, obstarali sme ju z verejných prostriedkov, to znamená, že ktokoľvek do nej mohol nahliadnuť. Mrzí nás, že nikto z tohto OZ za nami s týmto zámerom neprišiel. Všetci sa tvária, že o ničom sa nevie, pričom jednoznačne je preukázateľné, že všetky informácie boli zverejňované tak, ako nám to zákon ukladá, na internetovej stránke mesta. Verejnosť vedela, že zmluva je uzatvorená, vedelo sa, dokedy má byť projektová dokumentácia. Už v čase, keď poslanci schvaľovali rozpočet, projektová dokumentácia bola na svete. Nikto však na odbor výstavby s cieľom oboznámiť sa s dokumentáciou o námestí neprišiel,“ hovorí Kristína Horáková z odboru výstavby MsÚ v Poprade.
„My sa až z mediálnych útokov dozvedáme o tom, že predstavitelia tohto OZ sú nespokojní. Vytvára sa mienka, že  mesto s nikým nechce rokovať. Ale doposiaľ tu nikto neprišiel! Nech prídu za rokovací stôl, dvere sú otvorené.  Nech si vydiskutujeme problém. Otázka je, či vôbec majú záujem prísť, keď robia kroky, ktoré robia,“ doplnil 1.viceprimátor Adrián Kromka. 
Potrebu revitalizácie námestia konzultovala samospráva už 6.5.2013 s 5 architektmi z externého prostredia. Po schválení finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu, bola v zmysle zákona o verejnom obstarávaní zabezpečená projektová dokumentácia. Po schválení prostriedkov na realizáciu bola vyhlásená súťaž na výber zhotoviteľa. V pondelok 31.3.2014 bol vybratý víťaz  verejného obstarávania na dodávateľa stavby. Víťazom sa stala firma M-SILNICE a.s., Pardubice, s cenovou ponukou 1 514 686,55 eur. Dve firmy boli zo súťaže vylúčené kvôli mimoriadne nízkej cene v technológii fontána, ktorú nedokázali zdôvodniť. Víťazná firma rekonštruovala centrá miest Brandýs nad Labem či Senica, riešila tiež Univerzitný park v Trnave a ďalšie stavby.

xxx

z článku „Termín revitalizácie námestia je ohrozený“ in: Noviny Poprad, 9.4.2014, str.2

V niektorých náhodne vybratých prevádzkach a obchodoch na námestí sme sa majiteľov opýtali na ich názor k pripravovanej revitalizácii. Všetci sú za renováciu.

Radovan Blaško povedal: "Mesto rozhodne potrebuje rekonštrukciu. Je schopná prilákať turistov do mesta a preto nie som proti rekonštrukcii, naopak, som všetkými desiatimi za. Myslím si však, že treba aj viac propagácie, aby ľudia mali za čím prísť do centra mesta. Tak, ako to robia obchodné centrá - cielené akcie a kampane k nim, aby mali zákazníkov."

Jozef Lech konštatoval: „Podľa mňa to bude dobre, len to musia robiť rozumne a rýchlo, aby námestie nebolo dlho rozkopané. Keď vedia, koľko dokážu urobiť za deň, tak netreba rozkopať celé mesto naraz, ale po častiach, aby nás neobmedzovali, lebo teraz je dosť ťažká doba a každé zarobené euro je dobré. Vzhľad námestia nechám na odborníkov, ktorí tomu rozumejú, hlavne, aby to bolo rýchlo a práce nás veľmi neobmedzovali.“ Mária Chmelárová uviedla: „Mysleli sme si, že teraz, keď sa robí rekonštrukcia Maxu, presunie sa do mesta viac ľudí, lebo tu ich je veľmi málo. Teda len taký postreh, či je ten správny čas, keď mesto ide tiež robiť rekonštrukciu. Ale v konečnom dôsledku to bude nakoniec dobre. Ako má námestie vyzerať som videla, želala by som si viac miest na sedenie, lebo mesto je celé nejaké chladné, je málo stromov a zelene." Ďalší dvaja majitelia prevádzok nemali záujem sa vyjadriť. Pani, ktorá nechcela uviesť meno, dodala, že je za revitalizáciu námestia, lebo tak ako v obchode vždy niečo nové priláka zákazníkov, aj zmeny námestia privábia do centra nových návštevníkov.

Mesto, keď už bude mať harmonogram prác od zhotoviteľa, vypracuje manuál, aby majitelia či nájomcovia prevádzok na námestí vedeli, kedy a kde budú práce prebiehať a prípadne, či ich nejako obmedzia. Niektorí sa obávali, že nebudú môcť mať letné terasy. Na pondelkovej tlačovke však primátor Popradu Anton Danko povedal: „Boli by sme sami proti sebe, keby sme boli proti terasám a a keď bude nová fontána, určite najviac získajú tí, ktorí majú svoje prevádzky v blízkosti.“ (mar)


 
 

Verejné korčuľovanie na zimnom štadióneVytlačiť
 

Predĺžte si sezónu na korčuliach. Verejné korčuľovanie v Poprade sa na záver sezóny presúva na zimný štadión. Po tom, čo hokejisti A mužstva ukončili svoje pôsobenie v play-off, rozhodla radnica využiť možnosť a sprístupniť uvoľnenú ľadovú plochu aj pre verejnosť. „Keďže kvôli nadpriemerne teplej zime sme museli ukončiť prevádzku mobilných ľadových plôch v centre mesta a pri Aréne Poprad už 18.februára, rozhodli sme sa priaznivcom korčuľovania vynahradiť slabšiu zimu a dať im priestor na športovanie aj na zimnom štadióne,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko.  Od 26.marca do 20.apríla tak každú stredu a nedeľu bude ľadová plocha v čase od 16:00 do 19:00 prístupná pre verejnosť bezplatne. Vchod na zimný štadión pre verejnosť bude z ľavej strany – z časti, ktorú využívajú hosťujúce tímy. Verejnosť bude mať na prezutie k dispozícii nielen šatňu tímu hostí, ale tiež aj lavičky bezprostredne v okolí ľadovej plochy. Verejné korčuľovanie na zimnom štadióne umožnil  aj fakt, že ľadová plocha bude udržiavaná až do 26.4.2014 kvôli zápasu EURO HOCKEY CHALLENGE medzi Slovenskom a Fínskom.

Dni verejného korčuľovania na Zimnom štadióne mesta Poprad:
26. a 30.3.,
2.,6.,9.,13.,16. a 20.4.2014.
Zmena programu vyhradená.
 


 
 

Poľský veľvyslanec v PopradeVytlačiť
 

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike Tomasz Chloń bol hosťom seminára „Poľsko - obchodný a investičný partner“, ktorý sa konal v piatok 11.apríla 2014 v Poprade. Tomasz Chloń definoval svoju víziu vzájomných vzťahov oboch krajín na príklade severských štátov. „Mojou víziou je, aby Poľsko a Slovensko boli vzájomnými vzťahmi také prepojené, ako severské krajiny. Aby ľudia z Popradu mohli rovnako jednoducho založiť firmu v Poľsku, pracovať tam, poslať deti do školy v Poľsku a naopak,“ informoval poľský veľvyslanec. Na pôde MsÚ prijal diplomata 1.viceprimátor Adrián Kromka. „Hovorili sme o tom, ako otvárať dvere a podporovať a vytvárať možnosti pre uplatnenie našich podnikateľov v Poľsku. Spoločne s pánom veľvyslancom by sme chceli položiť základy hospodárskeho seminára v Poprade, kde by podnikatelia z nášho mesta a regiónu získavali dôležité informácie a kontakty pre možnosť uplatnenia v Poľskej republike,“ uviedol po stretnutí 1.viceprimátor Adrián Kromka.

Seminár „Poľsko- obchodný a investičný partner“ bol súčasťou výstavy TATRA EXPO 2014 v Aréne Poprad.


 
 

Mesto rozdalo 3474 reflexných prvkovVytlačiť
 

Mesto Poprad ukončilo distribúciu reflexných prvkov medzi popradských seniorov. Od konca januára rozdalo seniorom 3474 reflexných pásikov. Bola to súčasť opatrení, ktorými sa samospráva snaží zvýšiť ich bezpečnosť v cestnej premávke. Distribúciu reflexných prvkov odštartovala samospráva počas bezpečnostno-preventívneho školenia na tému  „BEZPEČNOSŤ SENIOROV V CESTNEJ PREMÁVKE“, ktoré zorganizovala v spolupráci so štátnou a mestskou políciou. Školenia sa zúčastnilo viac ako 400 seniorov. Tí, ktorí sa nemohli školenia zúčastniť, si reflexné pásky mohli  vyzdvihnúť v kancelárii prvého kontaktu na MsÚ v Poprade po predložení občianskeho preukazu z dôvodu overenia trvalého pobytu. Denne túto možnosť využili desiatky seniorov. Ďalšie reflexné prvky boli distribuované priamo do denných centier, kde zároveň pokračovali bezpečnostno-preventívne školenia v réžii mestskej polície. Mesto Poprad aj takýmto spôsobom zareagovalo na novelu zákona o cestnej premávke, ktorá priniesla novú povinnosť pre chodcov pohybujúcich sa v obci po krajnici alebo po okraji vozovky mať na sebe za zníženej viditeľnosti reflexné prvky alebo reflexný bezpečnostný odev. Ďalším dôvodom boli dve tragické nehody chodcov - seniorov v krátkom časovom slede.  Keďže najzraniteľnejšími skupinami chodcov sú okrem seniorov aj deti, pripravuje samospráva aj distribúciu reflexných prvkov do škôl.
  „Bezpečnosť na cestách je jednou z priorít popradskej samosprávy. Poprad bol medzi prvými mestami na Slovensku, kde boli kvôli zvýšeniu bezpečnosti už v roku 2004 priechody pre chodcov striekané červenou reflexnou farbou. Bezpečnosť chodcov zvyšuje aj osvetlenie priechodov, ktoré v Poprade začali montovať už v roku 2009. V súčasnosti je tak osvetlením na stĺpoch alebo priamo vo vozovke zabezpečených 49 priechodov,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko.  V inkriminovanom úseku na Ulici slovenského odboja, kde sa spomínané tragické nehody odohrali,  dala samospráva vymeniť žiarivky aj vo verejnom osvetlení, vďaka čomu sa násobne zvýšila intenzita osvetlenia tohto úseku. Mesto Poprad pripravuje ďalej inštaláciu osvetlenia k ďalším priechodom pre chodcov: na križovatke ulíc Slovenského odboja a Karpatskej, 3 priechodov na Alžbetinej ulici a dvoch priechodov na spojnici ciest I/18 a I/67 vedľa ZOC MAX.


 
 

Začala výstavba sociálnych bytov na Levočskej uliciVytlačiť
 

V pondelok 10.3.2014 začala výstavba sociálnych bytov v areáli Zariadenia sociálnych služieb na Levočskej ulici v Poprade. Samospráva už v piatok 7.3.2014 odovzdala stavenisko zhotoviteľovi - víťazovi verejnej súťaže. „Stala sa ním spoločnosť CHEMOSTAV, a.s Poprad, ktorej úlohou bude v termíne do 180 dní postaviť pavlačový dvojpodlažný objekt s plochou strechou bez podpivničenia s 30-timi bytovými jednotkami, ktoré budú slúžiť pre sociálne slabšie a neprispôsobivé rodiny,“ informovala Kristína Horáková z odboru výstavby MsÚ v Poprade. Zhotoviteľ využil priaznivé počasie a ihneď po odovzdaní staveniska začal s prvými prípravnými prácami.  V rozpočte na rok 2014 bolo na stavbu sociálnych bytov na Levočskej ulici vyčlenených spolu 1 023 000.- eur, víťazná najnižšia ponuka predložená vo verejnej súťaži bola 635 584,96.- eur. „Po dokončení stavby budú sociálne byty určené pre obyvateľov  azylového domu v Spišskej Sobote, ktorý bude následne asanovaný, pretože tento priestor bude súčasťou priestoru tréningovej plochy Národného tréningového centra Slovenského futbalového zväzu,“ uviedol Emil Kostelničák z organizačného odboru MsÚ. Mesto Poprad a SFZ svoj spoločný postup koordinujú tak, aby nebola nijakým spôsobom ohrozená realizácia tréningovej plochy ani bývanie pre obyvateľov azylových domov.
Mesto Poprad má pripravenú projektovú dokumentáciu na výstavbu ďalších 30 bytov v mestskej časti Matejovce. V tomto prípade pôjde o nájomné bývanie určené predovšetkým pre mladé rodiny s deťmi.


 
 
Položky 296-300 z 917

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

ďalšie dni

Sobota 6.2.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Nedeľa 7.2.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Pondelok 8.2.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 9.2.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Streda 10.2.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 11.2.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 12.2.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 13.2.
Dr.Max - Monaco (pri ZŠ Francisciho)
Francisciho 22,
Poprad

052/285 85 85

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy na Námestí sv. Egídia a pri Aréne Poprad:

Na námestí od 24.12.2015:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 19:00 hod
nedeľa od 10:00 - 19:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 19:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne od 12.12.2015:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň od utorka do štvrtku do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka