Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Komunálne voľby 2014Vytlačiť
 

Do zákonom stanovenej lehoty – 21.9.2014 do 24:00 bolo podaných 5 kandidátnych listín pre voľbu primátora mesta Poprad:

Ing. Anton Danko – nezávislý

Ing. Pavol Gašper – nezávislý

Ján Pahut – nezávislý

Ing. Jozef Švagerko – Kresťansko-demokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská národná strana

František Bednár -7STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA, Slovenská ľudová strana, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

Pre voľby do mestského zastupiteľstva prijala zapisovateľka mestskej volebnej komisie do zákonom stanovenej lehoty dňa 21.9.2014 do 24:00 kandidátne listiny 149 kandidátov.

Vo volebnom obvode č.1 /Centrum, sídlisko Západ, Veľká, Spišská Sobota, Matejovce, Stráže pod Tatrami/ - boli prijaté kandidátne listiny 83 kandidátov.

Vo volebnom obvode č.2 /Juh I., Juh II., Juh III., Juh V., Juh VI., Kvetnica/ boli prijaté kandidátne listiny 66 kandidátov.

Mestské zastupiteľstvo v Poprade podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením č. 101/2014 zo dňa 14.5.2014 určilo, pre volebné obdobie 2014 - 2018 počet poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Poprad 19 a dva volebné obvody s rozdelením mandátov nasledovne:

- volebný obvod č.1 - 9 mandátov,

- volebný obvod č.2 - 10 mandátov.

 


 
 

Výzva verejnostiVytlačiť
 

Mesto Poprad v nadväznosti na nedávne udalosti v Spišskej Sobote, kedy 8 ročného žiaka pri ceste domov oslovil neznámy muž a snažil sa ho odlákať na neznáme miesto, vyzýva rodičov, príbuzných žiakov a pedagógov k nasledujúcim opatreniam:

  • komunikujte s deťmi /žiakmi/ o dodržiavaní základných pravidiel pri odchode zo škôl, najmä v prípade žiakov 1.stupňa,
  • vysvetlite deťom /žiakom/, že je neprípustné komunikovať s cudzími osobami,
  • požiadajte ich, aby od cudzích osôb nepreberali žiadne darčeky ani sladkosti,
  • vysvetlite deťom, že je nebezpečné odchádzať do ústrania resp. do vozidla s cudzou osobou,
  • požiadajte deti, aby chodili zo školy a do školy v skupinkách prípadne vo dvojici so spolužiakmi,
  • požiadajte deti, aby si na cestu domov zvolili čo najviac frekventovanú trasu s výskytom verejnosti,
  • v prípade výnimočnej udalosti poraďte deťom volať nahlas o pomoc,
  • ak sa od detí dozviete o podozrivom správaní cudzích osôb v okolí škôl, bezodkladne informujte mestskú políciu tel. č. 159.

 

Čo sa stalo:

Matka 8-ročného žiaka informovala riaditeľku ZŠ v Spišskej Sobote, ktorú chlapec navštevuje, že pri ceste zo školy chlapca oslovil neznámy muž. Ten údajne chcel, aby s ním chlapec šiel na neznáme miesto. Po príchode okoloidúcej chlapcovej spolužiačky muž od konania upustil.

Riaditeľka ihneď informovala mestskú políciu. Mestská polícia zvýšila hliadkovaciu činnosť. Od tohto momentu hliadky nič podozrivé nezaznamenali. MsP však aj touto cestou vyzýva rodičov, aby komunikovali so svojimi ratolesťami, upozornili ich na to, ako sa v takýchto situáciách zachovať a prípade akéhokoľvek podozrivého kontaktu cudzích osôb so žiakmi informovali MsP na čísle 159.

Mesto Poprad zároveň vyzvalo vedenie ostatných škôl, aby boli pedagógovia ostražití a v prípade výskytu neznámych osôb v okolí školského zariadenia a ich podozrivého správania ihneď informovali MsP. Školy boli tiež vyzvané na čo najrýchlejší posun informácií získaných od žiakov alebo ich rodičov smerom k mestskej polícii. Tá bude môcť následne okamžite vykonať opatrenia k prevereniu situácie.


 
 

Mesto nasvietilo 6 ďalších priechodov pre chodcovVytlačiť
 

Samospráva odovzdala do užívania osvetlenie ďalších 6 priechodov pre chodcov. Pribudlo osvetlenie na troch priechodoch pri autobusovej a železničnej stanici, dva priechody boli osvetlené na spojnici ciest 1/67 a 1/18 pri OC MAX a jeden na Ul. Slovenského odboja. „Pokračujeme v nasvecovaní priechodov pre chodcov, pretože už niekoľko rokov je prioritou mesta Poprad zabezpečiť bezpečnosť chodcov. V tomto roku sme vyriešili ďalších šesť priechodov. Jeden z nich bol v správe vyššieho územného celku, ale jeho nasvietenie urobilo mesto, pretože tam nedávno bola smrteľná dopravná nehoda. Preto sme ho riešili promptne,“uviedol primátor Anton Danko. Investícia z vlastných zdrojov predstavovala sumu 32 tisíc eur. Aktuálne je tak v Poprade rôznymi formami /osvetlením na stĺpoch alebo priamo vo vozovke/ osvetlených už 55 priechodov. „Prioritne nasvecujeme priechody na najviac frekventovaných peších ťahoch. Túto otázku konzultujeme aj s okresným dopravným inšpektorátom, ktorý má zmapovanú dopravnú situáciu v meste a vyhodnocuje bezpečnosť na jednotlivých priechodoch pre chodcov,“ informovala Kristína Horáková z MsÚ v Poprade. Bezpečnosť na cestách je jednou z priorít popradskej samosprávy. Poprad bol medzi prvými mestami na Slovensku, kde boli kvôli zvýšeniu bezpečnosti už v roku 2004 priechody pre chodcov natierané červenou reflexnou farbou. Bezpečnosť chodcov zvyšuje aj spomínané osvetlenie priechodov, ktoré v Poprade začali montovať už v roku 2009. Po dvoch nešťastiach s účasťou seniorov v uplynulom roku zorganizovala samospráva v spolupráci so štátnou a mestskou políciou bezpečnostno-preventívne školenie na tému „BEZPEČNOSŤ SENIOROV V CESTNEJ PREMÁVKE“, ktorého sa zúčastnilo viac ako 400 seniorov. Popradským seniorom bolo zároveň rozdaných takmer 3500 reflexných prvkov. Keďže najzraniteľnejšími skupinami chodcov sú okrem seniorov aj deti, pripravuje samospráva aj distribúciu reflexných prvkov do škôl a škôlok.


 
 

Zmodernizované ihriská na Tomášikovej ulici už slúžia verejnostiVytlačiť
 

 

 

Mesto Poprad zrevitalizovalo plochu zdevastovaných detských ihrísk na Tomášikovej ulici. Funkčným členením plôch a výberom prvkov sú spracované tak, aby pokrývali celú vekovú kategóriu detí . Okrem detí predškolského veku sú tak vybrané aktivity určené aj pre mládež do 18 rokov a po prvýkrát v Poprade dokonca aj pre dospelých. Investícia do revitalizácie ihrísk na Tomášikovej ulici predstavovala sumu 261 tis. eur. „Od roku 2006 sme do koncepčnej revitalizácie detských ihrísk investovali už takmer 3 mil eur. Pokračujeme v tejto myšlienke a aj tieto ihriská sú dôkazom toho, že  bola správna,“ informoval primátor Popradu Anton Danko. Zmodernizované ihrisko na Tomášikovej ulici sa navyše môže pochváliť aj novinkou,  ktorá má v Poprade premiéru. „ Je tu po prvý raz v Poprade nový prvok – vonkajšie fitness, ktoré je určené aj pre dospelých. Keď sa to osvedčí, budeme v Poprade robiť ihriská nielen pre deti ale aj pre rodičov,“ doplnil Danko. Detské ihrisko je určené deťom od 4 do 10 rokov, čomu je prispôsobený aj výber hracích prvkov. Súčasťou ihriska je aj 4 dráha určená na detské súťaže. Multifunkčné ihrisko je rozdelené na dve časti. Oplotené multifunkčné  ihrisko  s tartanovým povrchom je určené pre minifutbal, volejbal a street basket. Jeho súčasťou je aj malé hľadisko so sedačkami. Druhá časť je ako otvorené fitness s posilňovacími prvkami a priestorovými prvkami na šplhanie, lezenie a posilňovanie. Súčasťou revitalizácie ihrísk bola aj rekultivácia existujúcej zelene, doplnenie mobiliáru a monitorovacích kamier mestskej polície. „Vzhľadom na to, že toto leto stavbárom veľmi neprialo, realizácia stavby sa predĺžila. Stavenisko sme odovzdali 13.mája, odovzdanie sa  oproti pôvodne plánovanému termínu 20.augusta oneskorilo predovštekým kvôli zlým poveternostným podmienkam a problémom s podložím,“ informovala Kristína Horáková z odboru výstavby MsÚ v Poprade. Mesto Poprad odovzdalo v uplynulom období do užívania malým i veľkým Popradčanom viacero detských ihrísk a oddychových plôch.Patria medzi ne detské ihrisko pri Kostole sv. Cyrila a Metoda, veľké multifunkčné ihrisko pre loptové hry s prvkami pre najmenších na sídl. JUH 5, park s prvkami pre deti na sídlisku JUH3, detské ihriská na Baníckej ulici, na sídlisku Západ/pri BD LUXOR, POVAŽIE a NOVOHRAD/, v Spišskej Sobote, v Matejovciach, vo Veľkej, vo výstavbe je ihrisko aj pri BD Kamélia a v časti Stráže.


 
 

Slávnostné zasadnutie MsZVytlačiť
 

V Poprade sa v piatok 24.10.2014 uskutočnilo slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad. Počas toho slávnostného zasadnutia boli ocenené osobnosti, ktoré vykonali úspešnú a mimoriadne záslužnú prácu v prospech mesta.

Primátor mesta Poprad Anton Danko udelil Čestné občianstvo mesta Poprad JUDr. Miroslavovi Lajčákovi za aktívnu, zodpovednú prácu v diplomacii, ako aj za zviditeľnenie mesta Poprad a za reprezentáciu Slovenska vo svete.

Cenu mesta Poprad za rok 2014 na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad  získala Dr. Anna Ondrušeková - za výsledky dosiahnuté v umeleckej oblasti, za aktívny rozvoj kultúrneho a spoločenského života v meste Poprad a za pozdvihnutie kultúry podtatranského regiónu.

Cenu mesta Poprad za rok 2014 na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad získal Michal Lipták za obetavú duchovnú a pastoračnú činnosť, za osobný podiel na obnove a reštaurovaní interiérových prvkov v Kostole sv. Juraja, za podporu kultúry a cestovného ruchu a za reprezentáciu mesta a osobitne Spišskej Soboty na Slovensku a v zahraničí.

Cenu primátora mesta Poprad za rok 2014 na základe rozhodnutia primátora mesta Poprad získal MUDr. Ján Potocký – za výrazný podiel na rozvoji infektológie, za praktické uplatňovanie liečebných metód v zdravotníctve v meste Poprad a v regióne, za dlhodobé lekárske pôsobenie v rámci popradského a slovenského reprezentačného hokeja.

Cenu primátora mesta Poprad za rok 2014 na základe rozhodnutia primátora mesta Poprad získal Mgr. Milan Sentpétery za príkladnú a obetavú pedagogickú prácu, za významné zásluhy o rozvoj školstva i za aktívnu podporu mládeže v oblasti športovej a modernej gymnastiky v meste Poprad.

Cenu primátora mesta Poprad za rok 2014 na základe rozhodnutia primátora mesta Poprad získal Milan Sobanský - za aktívny prístup a významné zásluhy v oblasti rozvoja výrobných družstiev, za osobnú angažovanosť v oblasti spoločenského a kultúrneho života, ako aj za šírenie dobrého mena mesta Poprad doma a v zahraničí.

Profily jednotlivých osobností nájdete v prílohách:

Fotogaléria:

   

Súbor na stiahnutie MIROSLAV_LAJCAK.doc MIROSLAV_LAJCAK.doc (26.5 kB)
Súbor na stiahnutie MICHAL_LIPTAK.doc MICHAL_LIPTAK.doc (28 kB)
Súbor na stiahnutie JAN_POTOCKY.doc JAN_POTOCKY.doc (26 kB)
Súbor na stiahnutie MILAN_SOBANSKY.doc MILAN_SOBANSKY.doc (25.5 kB)

 
 
Položky 31-35 z 746

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Mobilné ľadové plochy

Na námestí:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 20:00 hod
nedeľa od 10:00 - 18:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 20:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.

Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň od utorka do piatku do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

Dnes má službu:

Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Utorok 3.3.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 4.3.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 5.3.
Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 6.3.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 7.3.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 8.3.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 9.3.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 10.3.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

36058806

3.3.2015
Úvodná stránka