Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Útulok je plný, pomôžteVytlačiť
 

(Poprad 08.03.2013) Mesto Poprad sa spolu s prevádzkovateľom mestského útulku obracajú na širokú verejnosť  s prosbou o pomoc. V útulku je plno a s hľadaním nových domovov pre psíkov je to čoraz ťažšie.

V poslednom období rapídne narástol počet opustených psíkov, ktoré sa ocitli v Útulku pre túlavé psy v Poprade. Keďže situácia vzhľadom na kapacitné možnosti tohto zariadenia je naozaj vážna, obracia sa samospráva aj touto cestou na ľudí s dobrým srdcom a priestorovými možnosťami, aby sa prišli pozrieť a dať šancu na nový domov niektorému z aktuálnych obyvateľov útulku. „Momentálne tu máme 44 psíkov, väčšinou sú to krížence, stredne veľké a malé psíky. V poslednej dobe sa nám menej darilo umiestňovať psíkov do nových domov a naopak, viac ich pribudlo. Niektoré psíky sme odchytili, iné nám zas neznámi ľudia doslova prehodili cez plot,“ vysvetľuje plný stav prevádzkovateľka útulku Stanislava Vnenčáková.

„V snahe pomôcť  obyvateľom i návštevníkom útulku sme na piatok 15.3.2013 pripravili špeciálny Deň otvorených dverí. Od 10.00 do 17.30hod budú mať návštevníci dostatok času pozrieť si a prípadne aj vybrať psíka, ktorému darujú nový domov,“ uzatvára Kristína Horáková z popradskej radnice. Útulok je počas pracovných dní otvorený denne od  8.30 do 10.30hod, popoludní od 14.00 do 16.00hod.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Mesto Poprad sa zapojí do akcie HODINA ZEMEVytlačiť
 

(Poprad 22.03.2013) Mesto Poprad sa aj tento rok zapojí do akcie Hodina Zeme. V praxi to bude znamenať, že tak ako na celom svete i v Poprade bude v tom istom čase vypnutá časť verejného osvetlenia.

V sobotu 23.3.2013 v čase od 20.30 do 21.30 hod. bude v meste vypnuté osvetlenie mimoúrovňovej križovatky Poprad východ, dve tretiny osvetlenia na celom Námestí sv. Egídia a nasvietenie kostolov a kultúrnych pamiatok v centre a v jednotlivých častiach mesta. „Mesto pripojením sa k tejto celosvetovej akcii deklaruje svoj súhlasný postoj s hlavným cieľom tohto hnutia, ktorým je snaha o trvale udržateľný život na našej planéte. Dôležitým je tiež posolstvo pre ľudstvo, že je potrebné zamerať sa na riešenie klimatických zmien, globálneho otepľovania a svetelného znečistenia,“ uviedol Emil Kostelničák z MsÚ v Poprade. Do tohto originálneho hlasovania o budúcnosti Zeme sa popradská samospráva zapája už po tretíkrát. Obmedzenie osvetlenia na 60 minút bude realizované v takej miere, aby nebola ohrozená bezpečnosť obyvateľov mesta.

Zdroj. Mesto Poprad


 
 

Výtlky v Poprade zhltli už 9 ton asfaltuVytlačiť
 

(Poprad 07.03.2013) Poveternostné podmienky v Poprade umožnili opätovné nasadenie pracovných čiat pri oprave výtlkov. Počas tejto zimy zhltli diery na cestách už 9 ton studenej obaľovanej zmesi!

Tohtoročná zima vďaka bohatej snehovej nádielke a veľkým výkyvom teplôt výraznou mierou poškodila povrch ciest. Správa mestských komunikácií (SMK) si zabezpečila na ich opravu ďalších 5 ton  studenej obaľovanej zmesi, ktorá je najvhodnejšia na opravu výtlkov v tomto období. „ Výtlk sa musí vyčistiť, v prípade potreby orezať, nahriať, natrieť penetračným náterom a následne zaasfaltovať,“ vysvetľuje postup riaditeľ SMK Peter Fabian. „Oprava výtlkov studenou obaľovanou zmesou je rýchlou pomocou na riešenie akútneho stavu v snahe zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. S opravami sme tentoraz začali na uliciach 1.mája a Hviezdoslavovej, pokračovať budeme Tajovského a Moyzesovou ulicou, neskôr prídu na rad výtlky na vstupe do mesta od Svitu, Teplická ulica a ďalšie,“ dopĺňa Fabian. Väčšie systémové opravy ciest budú možné až po definitívnom odchode zimy a v momente, keď spustia svoju činnosť obaľovačky na výrobu teplej zmesi.

„Musíme byť pripravení na to, že v apríli budeme musieť meniť rozpočet a naliať nejaké finančné prostriedky do SMK, aby sme dali cesty do poriadku,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko. Na balík ciest, ktoré boli v Poprade rekonštruované naposledy, existuje 10 ročná záruka, v rámci ktorej odstráni poruchy zhotoviteľ stavby.

Zdroj: Mesto Poprad
 
 

Obyvatelia rozhodli, parkovací dom nebude Vytlačiť
 

(Poprad 06.03.2013) Obyvatelia piatich  bytových domov na sídlisku JUH  v Poprade rozhodli o tom, že v ich vnútrobloku sa bude parkovať tak ako doteraz. Hlasovaním na schôdzach bytových spoločenstiev dali stop možnej výstavbe parkovacieho domu v tejto lokalite, o ktorej uvažovala samospráva.

Situácia so statickou dopravou na sídliskách núti samosprávy na celom Slovensku hľadať systémové riešenia. Keďže tvorba nových parkovacích miest je limitovaná dispozičnými možnosťami jednotlivých lokalít, do budúcnosti bude zrejme najefektívnejším riešením nedostatku parkovacích miest v  jednotlivých obytných zónach pri neustálom náraste počtu motorových vozidiel výstavba parkovacích domov. V tom smere sa popradská samospráva stotožňuje aj s odborníkmi zo Slovenskej parkovacej asociácie. Územný plán mesta Poprad vyčleňuje plochy práve na takéto parkovacie domy.  Jedna z takýchto plôch sa nachádza aj  vo vnútrobloku bytových domov SÁZAVA, ODRA, OSLAVA, RYSY a SVITAVA. Pre toto územie je vo schválenom územnom pláne sídelného útvaru určené využitie pre plochu statickej dopravy – odstavné a parkovacie garáže (viacúrovňové – hromadné). V uvedenom území je preto možné uvažovať o výstavbe parkovacieho domu (viacúrovňové hromadné garáže) s maximálne 3-4 nadzemnými a minimálne 1 podzemným podlažím, pri maximálnom možnom rešpektovaní existujúcich verejných parkovacích miest v danom území. „Keďže v danej lokalite by výstavbou bola dotknutá verejná zeleň a čiastočne i jestvujúce parkovacie plochy, rozhodla sa samospráva osloviť samotných obyvateľov, aby sa k navrhovanému riešeniu vyjadrili ešte pred tým, ako sa začne kresliť projekt. Z uvedeného dôvodu samospráva oslovila predsedov dotknutých bytových spoločenstiev, aby usporiadali schôdze, tento návrh prerokovali a vyjadrili svoj principiálny názor. Mesto Poprad v stanovenom termíne obdržalo stanoviská od obyvateľov všetkých piatich oslovených bytových domov. Zápisnice z domových schôdzí s výsledkami hlasovania konštatovali záporné stanovisko obyvateľov k výstavbe parkovacieho domu,“ vysvetlila vedúca odboru výstavby na mestskom úrade v Poprade Kristína Horáková.

K systémovému riešeniu problémov so statickou dopravou v Poprade prostredníctvom parkovacích domov sa mali možnosť vyjadriť aj návštevníci webovej stránky www.poprad.sk. Ankety s otázkou  „Súhlasíte s riešením nedostatku parkovacích miest v meste prostredníctvom výstavby parkovacích domov na miestach, kde je to v súlade s územným plánom mesta?“ sa zúčastnilo 625 hlasujúcich, z ktorých 56 % s výstavbou parkovacích domov súhlasilo, 44% bolo proti.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Mobilná ľadová plocha v centre mesta ukončila prevádzkuVytlačiť
 

(Poprad 08.03.2013) Na Námestí sv.Egídia v Poprade sa už nekorčuľuje. V stredu 6.3.2013 ukončila svoju prevádzku mobilná ľadová plocha v centre mesta. Na bezplatné verejné korčuľovanie môžu Popradčania ešte týždeň využívať ľadovú plochu pri Aréne Poprad.

Vývoj počasia a predovšetkým oteplenie spôsobili, že prevádzka dvoch ľadových plôch by bola za týchto okolností veľmi nákladná. „Keďže záujem o mobilnú ľadovú plochu v centre mesta určenú pre najmenších korčuliarov bol v posledných dňoch už naozaj nízky, rozhodli sme sa  túto plochu uzavrieť. V prevádzke ostáva do 15.3.2013 ešte ľadová plocha pri Aréne Poprad,“ uviedol Martin Sýkora zo správy viacúčelovej haly. Ľadová plocha vedľa Arény Poprad bude aj naďalej v prevádzke v štandardnom režime denne od 10.00 do 20.00hod. 

Mobilné ľadové plochy ponúkajú možnosť športového vyžitia Popradčanom i ľuďom z okolia. Malá ľadová plocha na námestí, ktorá navyše dotvára originálnu atmosféru v centre mesta počas zimných mesiacov, je v prevádzke už od roku 2008,  na sídlisku pri Aréne Poprad pribudla ľadová plocha o rok neskôr.

Zdroj: Mesto Poprad
 
 
Položky 306-310 z 746

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Mobilné ľadové plochy

Na námestí:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 20:00 hod
nedeľa od 10:00 - 18:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 20:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.

Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň od utorka do piatku do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

Dnes má službu:

Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Štvrtok 5.3.
Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 6.3.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 7.3.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 8.3.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 9.3.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 10.3.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 11.3.
Dr.Max - Monaco (pri ZŠ Francisciho)
Francisciho 22,
Poprad

052/285 85 85

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 12.3.
Lekáreň CORRIB
Levočská 26A,
058 01 Poprad

0948 217 858

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

36149638

5.3.2015
Úvodná stránka