Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Národné tréningové centrum v Poprade Vytlačiť
 

FutbalistiNárodné tréningové centrum v Poprade dostalo na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Poprad zelenú, keď poslanci schválili ukončenie zmluvy o prenájme futbalového štadióna medzi mestom Poprad a Aquaparkom Poprad. Pri rekonštrukcii sa preinvestuje viac ako 4,5 milióna eur a podstatnú časť týchto výdavkov uhradí futbalový zväz prostredníctvom UEFA.  Zámerom celého projektu je propagácia futbalu na reprezentačnej úrovni nielen v Bratislave a v jej priľahlom okolí, ale aj pod Tatrami a na východe Slovenska.  Futbalový reprezentanti všetkých vekových kategórii budú môcť využívať kvalitné tréningové a materiálne podmienky počas zrazov reprezentačných družstiev. Futbalový štadión bude spĺňať podmienky pre kategóriu 3 v zmysle kategorizácie UEFA.  Okrem reprezentačných zrazov budú centrum môcť využívať na sústredenia a zápasy aj kluby zo Slovenska i zo zahraničia, ako aj i domáci klub FK Poprad.

Vybudovanie NTC je rozdelené do dvoch etáp. Prvá etapa bude stáť 2 433 000 eur a v jej rámci sa zrekonštruuje stará tribúna, športová časť (zázemie a sedadlá) za 608 000 eur, hlavná hracia plocha či hotelová a administratívna časť za 300 000 eur, ktorá by však mala byť financovaná investorom, ktorý bude následne tieto priestory prevádzkovať. Pribudne nový prírodný trávnik vrátane drenáže, vyhrievania a zavlažovacieho systému, ktorého cena sa predpokladá na 750 000 eur, ďalej nové osvetlenie za približne rovnakú sumu.  V druhej etape  sa počíta so sumou 1 910 000 eur, do ktorej spadá vybudovanie tréningového ihriska s umelým povrchom za 810 000 eur, umelé osvetlenie za 90 000 či vybudovanie novej trubúny za 1 100 000 eur.

Pred začatím prác však mesto prevedie predmetné nehnuteľnosti  na SFZ za cenu vo výške hodnoty vecného bremena, čím sa stane SFZ vlastníkom areálu.  O tom budú v máji rokovať poslanci na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva. „ My im odovzdáme futbalový štadión a oni sa nám zaviažu, že po celú dobu existencie futbalového zväzu ho budú používať na futbalové účely,“ povedal primátor Popradu Ing. Anton Danko. Malo by sa jednať o časovo neobmedzené vecné bremeno spočívajúce v povinnosti kupujúceho strpieť bezodplatné užívanie predmetných nehnuteľností mestom Poprad a FK Poprad v rozsahu vymedzenom v zmluve o zriadení vecného bremena. Týmto sa SFZ zaviaže  využívať areál výhradne na účely stanovené v zmluve, t.j. predovšetkým na zabezpečenie športovej  prípravy reprezentačných družstiev SR  v rôznych vekových kategóriách a taktiež  organizovanie medzištátnych zápasov reprezentácií SR (v budúcnosti vrátane „A“ mužstva). SFZ takto získa možnosť prenajímať vybrané časti areálu tretej strane tak, aby malo možnosť zabezpečiť efektívnejšie prevádzkovanie ubytovania a gastro služieb. „Od prezidenta SFZ Jána Kováčika mám prísľub, že v Poprade sa budú hrať nielen mládežnícke zápasy, ale aj menej atraktívne zápasy seniorského mužstva Slovenska,“ povedal primátor, čo určite poteší každého priaznivca futbalu. Mesto sa bude finančne podieľať na vybudovaní verejnej infraštruktúry, hlavne parkovacích plôch v rámci areálu.

Naprázdno neostanú ani popradskí futbalisti, ktorým bude v priebehu príslušnej sezóny bezodplatne poskytnutá infraštruktúra (hlavná hracia plocha, tréningové ihriská). FK Poprad  bude môcť na hlavnej ploche odohrať všetky súťažné zápasy počas sezóny a jeden prípravný zápas pred danou časťou sezóny.  Bude mu ďalej poskytnutá jedna tréningová jednotka týždenne počas prípravného ako aj počas súťažného obdobia na tréningovom ihrisku.  SFZ poskytne FK Poprad zároveň šatne a ďalšie nevyhnutné priestory s tým, že paušálne stanovené náklady na energie a prevádzku poskytnutých priestorov a ihrísk znáša FK Poprad. Ostatné zápasy či tréningy budú môcť futbalisti realizovať na ihrisku v Poprade - Veľkej, kde chce mesto investovať do rekonštrukcie šatní a sociálnych zariadení, ako aj samotného ihriska.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Viceprimátor mesta Poprad prijal zástupcov študentského parlamentuVytlačiť
 

Od roku 2011 funguje  v meste Poprad nová inštitúcia Popradský mládežnícky parlament (PMP), ktorá sa zaujíma o veci verejné a zameriava sa najmä na aktivity pre mladých. PMP sa v budúcnosti plánuje aktívne podieľať na živote v Poprade a úzko spolupracovať s radnicou pri mestských aktivitách. Začiatkom apríla sa už stihli zúčastniť verejnej časti zasadnutia komisie školstva, mládeže, kultúry a športu, kde členom komisie predložili dokumenty týkajúce sa mládežníckej politiky a aktívnej participácie mládeže na živote mesta, o ktoré sa PMP opiera. Na zasadnutí hovorili aj o náplni ich práce. „Predložili nám návrhy, v čom vidia spoluprácu s mestom Poprad a s inštitúciami, ktoré sú v mestskej samospráve. Sme otvorení spolupráci a kde môžeme, pomôžeme“, povedal predseda komisie školstva, mládeže, kultúry a športu Dušan Nebus.  Podľa jeho slov je zastúpenie študentskej organizácie v meste vítané a nevyhnutné, no hlavnú iniciatívu musia preukázať najmä samotní mládežníci. „ Čakáme od nich iniciatívu a budeme na to reagovať“, dodal Dušan Nebus.

Koordinátora PMP Dominika Šromovského prijal aj viceprimátor mesta Poprad JUDr. Adrián Kromka, ktorý plne podporuje spoluprácu mesta a Popradského mládežníckeho parlamentu.

„Bolo to naše prvé stretnutie a veľmi si ho cením, pretože to bol začiatok veľmi dobrej spolupráce do budúcnosti. Povedali sme si svoje predstavy o spoločnej činnosti. Trápia ich priestorové problémy a tie by sme im tiež radi pomohli vyriešiť. Hovorili sme o množstve spoločenských, kultúrnych a športových podujatí a som rád, že spoločne  s nimi môžeme oživiť a zatraktívniť centrum mesta. Sme otvorení ďalšej komunikácii a určite sa budeme ďalej stretávať“, povedal viceprimátor.

„Na školách pôsobia školské rady,  ktoré majú svoje problémy a potrebujú ich riešiť. Projektov je dosť, a preto budeme radi, ak nám mesto aj v týchto aktivitách pomôže“, povedal na záver koordinátor Popradského mládežníckeho parlamentu.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Oddelenie kultúry mesta Poprad bilancuje a zároveň pripravuje nové podujatiaVytlačiť
 

Folklórny súborZima je už  za nami. Bola dlhá, studená, biela, krásne vianočná aj mrazivo rozprávková. Pre každého iná, no plná všemožných zážitkov.  Taká bola zima aj pre mesto Poprad, ktoré sa snažilo svojim  obyvateľom, malým či veľkým, dlhé večery a popoludnia spríjemniť rôznymi kultúrnymi podujatiami. Január sa niesol v duchu trojkráľového  a fašiangového obdobia,  v znamení country hudby v podaní kapely Fox,  hudobnej skupiny TIMID i tanečnej skupiny KENTUCKY, ktoré vystúpili v Dome kultúry v Poprade. Hneď  na začiatku roka našim deťom ukázal svoje umenie kúzelník MAERS a zábavnými kúskami im vyčaril na tvárach obdiv a široký úsmev. Potom sa deti v tvorivých dielňach učili pripravovať masky, ktoré už po stáročia patria k fašiangovému obdobiu. Nezabudnuteľný zážitok priniesli divákom deti zo Súkromnej materskej školy Stella , ktoré sa predstavili v muzikáli  Snehová kráľovná.  Svojím programom prispel aj divadelný súbor Ozvena z časti Stráže, ktoré sa tentokrát predstavilo s divadelnou hrou Trikrát svadba od K. Lužanskej.  Prinieslo veselú atmosféru pre divákov, ktorí obľubujú klasické divadlo  v tradičných dobových kostýmoch a s kulisami, aké boli používané v ochotníckych divadlách v tridsiatych  rokoch minulého storočia.

Okrem týchto kultúrnych podujatí   popradskí občania  zažili  pochovávanie basy a fašiangový  karneval nielen na ľade, rozlúčku s fašiangovým obdobím a podvečer plný ľadovej zábavy, pestrého  programu, hravých súťaží a diskotéky. Ďalšie podujatie so symbolickým názvom „Vám ženám“  bolo venované všetkým ženám pri príležitosti MDŽ a  účinkovali  v ňom učitelia ZUŠ pri Spojenej škole, Letná ulica v Poprade.

V programe pri príležitosti Dňa učiteľov,  s podtitulom „To najlepšie z Popradu“,  sa predstavili účinkujúci zo  ZUŠ pri Spojenej škole, Letná ulica, ZUŠ,  Štefánikova ulica, MŠ Stella, trubkár P.Zvirinský, TŠ Super, TK Trend, FS Vagonár a žiačka zo  ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica.

Spomenuli sme podujatia,  v ktorých vystúpili výlučne domáci umelci.  Okrem nich v Poprade vystúpili aj  umelecké telesá z celého Slovenska,  dokonca aj zo zahraničia. „Za mnohých spomeniem manželov Bangovcov,  Slovenské komorné divadlo z Martina  s hrou „Kumšt“,   vystúpenie Jána Krausa v šou „Hviezdy jak je neznáte“,   Pavla Hammela a Juraja Buriana ,“   povedal vedúci oddelenia kultúry Rudolf Kubus.

Ani na  jar  kultúra v Poprade nebude stagnovať. Už tradične sa začína  popradskou hudobnou jarou, ktorú otvára koncert  ZUŠ, Štefánikova ulica pri  príležitosti 60-teho výročia  jej vzniku. Popradská hudobná jar bude vrcholiť veľkým podujatím s názvom eduMEMA, v ktorom sa účastníci môžu tešiť na množstvo workshopov, happeningov, výstav, majstrovských kurzov, koncertov z oblasti hudby, tanca a fotografie.  Očakávame účasť zahraničných lektorov  a študentov z celej Európy.  Mesto Poprad už teraz chystá rôzne pestré programy aj na letné obdobie.

„V neposlednom rade by sme chceli  spomenúť aj predstavenia pre deti, ktoré sa konajú pravidelne každú nedeľu o 10,00 hod. v Dome kultúry v Poprade. Bábkové a činoherné detské divadlá si získavajú čoraz väčší počet divákov. V letnom období  ich plánujeme presunúť do centra mesta, “ uviedol vedúci oddelenia kultúry MsÚ v Poprade.

Mesto Poprad si nesmierne pochvaľuje  spoluprácu so  základnými umeleckými školami, so súbormi i s jednotlivými umelcami z nášho mesta.   Aj spoločné projekty s jednotlivými  časťami mesta  i s mestskými  klubmi  prinášajú svoje ovocie.  „Veríme, že smer, ktorý si mesto Poprad v rámci kultúry vytýčilo - uprednostňovanie domácich umelcov, je správny a naďalej bude prispievať ku skvalitneniu kultúrneho života v meste,“  povedal viceprimátor mesta Poprad JUDr. Adrián Kromka.

Mesto Poprad pre svojich občanov pripravilo aj novú službu, v ktorej bude svojich občanov informovať o kultúrnom programe prostredníctvom e-mailu.  Stačí napísať na adresu: kultura@msupoprad.sk mail, v ktorom súhlasíte so zasielaním informácií o kultúrnom programe na váš e-mail,  a každý týždeň budete dostávať zoznam podujatí, ktoré sa v meste Poprad uskutočnia.

Zdroj:  Mesto Poprad


 
 

Nová trasa cyklistického chodníka je už otvorenáVytlačiť
 

Cyklistický chodníkObyvatelia mesta Poprad sa počas jari môžu okrem teplejšieho počasia tešiť aj na nové dva kilometre cyklistického chodníka, ktorý 12.4.2012 slávnostne otvoril primátor mesta Poprad Ing. Anton Danko.  Cyklistická trasa spojila sídlisko Juh VI. a Kvetnicu, a tak Popradčania môžu odteraz využívať už 11,6 kilometrovú trasu cyklistického chodníka, ktorý spája celé mesto Poprad so Svitom a s Lopušnou dolinou.

Pribudlo  2177 metrov a stavba stála 550-tisíc eur.  Zaujímavosťou je oplotenie po takmer celej dĺžke chodníka a prídavný tretí pruh určený pre chodcov.  Pred vznikom cyklistického chodníka tu stála poľná cesta, ktorú využívali chodci, ale aj cyklisti ako prístupovú cestu k jazdeckému areálu či na prechádzky do prírody.  Práve vďaka nápaditej stavebnej realizácii, ktorá počítala  nielen s cyklistami a s korčuliarmi, ale aj s  chodcami  a  mamičkami s kočíkmi, by sa aj táto etapa cyklistického chodníka mala stretnúť  s nadšením u obyvateľov a určite bude naplno využívaná.

Podľa slov vedúcej odboru výstavby na Mestskom úrade v Poprade Ing. Kristíny Horákovej sa budovanie tejto trasy nezaobišlo bez menších či väčších problémov. Jedným z najzávažnejších bolo sčasti močaristé podložie, ktoré si vyžiadalo komplikovanejšiu úpravu terénu, a teda aj vyššie náklady.

11,6 kilomentrový úsek cyklistického chodníka však pre mesto Poprad nie je konečnou zastávkou. V budúcnosti je v pláne  cyklistickými trasami spojiť  mestá  Poprad a Vysoké Tatry. „Projektovo sme už pripravení a dĺžka tejto trasy  by mala byť  12,5 km.  Bude viesť z Popradu do Starého Smokovca cez obec Gerlachov  okolo hotela Hubert,“  povedal primátor Ing. Anton Danko. Prvá z troch plánovaných etáp projektu je už takmer hotová.  Zo štátneho príspevku mesto zaplatilo výkup pozemkov,  ale aj celú projektovú dokumentáciu.  Predpokladá sa, že celková suma všetkých troch etáp bude zhruba 5,8 milióna eur.  „V budovaní ďalších etáp budeme pokračovať podľa finančných možností, no prispieť by mali obidve mestá. Myslím si, že do piatich rokov by sa mohlo podariť spojiť Poprad s Vysokými Tatrami,“ zhodnotil primátor mesta Poprad Ing. Anton Danko.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

V máji sa začne s výstavbou nových parkovacích miest v PopradeVytlačiť
 

ParkoviskoUž v máji tohto roku by sa v Poprade mali začať stavať nové parkovacie miesta. Pribudne ich 124.  Mesto Poprad vyčlenilo finančné prostriedky aj na prestavbu starých parkovacích miest, a tak by malo vzniknúť  v meste celkom 148 miest, na ktorých budú môcť vodiči po novom zaparkovať.  Hoci za posledné tri roky vzniklo v Poprade približne 300 parkovacích miest, situácia je naďalej vážna, a tak mesto ani tento rok nezaháľa.  Výber lokality, v ktorej sa majú postaviť nové parkovacie miesta, podlieha podrobnému zmapovaniu terénu. Tento rok sa novým parkovacím miestam potešia najmä obyvatelia sídliska Juh V., Ul. Rázusovej a Tajovského a na sídlisku Západ  obyvatelia Štúrovej ulice a Ulice 29.augusta.

„ Pri bloku Poľana, kde už dlhodobo evidujeme požiadavku výstavby,  nakoľko je tam naozaj málo miesta na parkovanie,  by malo byť vytvorených 16 parkovacích miest, pri bloku Patria 49 miest, pri bloku Svitava 25, pri Orave 48 a pri bloku Myjava zatiaľ orientačne 15 parkovacích miest,“ uviedla vedúca odboru výstavby MsÚ Ing. Kristína Horáková.

Najrozsiahlejší zásah si vyžiada rekonštrukcia parkoviska pri bloku Myjava na sídlisku Západ, kde vo vnútornom priestore môže vzniknúť jednosmerná ulica.

Podľa slov vedúcej odboru výstavby Ing. Kristíny Horákovej mesto plánuje začať s výstavbou  parkovísk už v máji tak, aby v priebehu leta boli tieto parkovacie miesta dokončené a aby ich už v druhej polovici roka mohli obyvatelia sídlisk využívať.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 
Položky 306-310 z 631

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 25.4.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 26.4.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 27.4.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 28.4.
Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 29.4.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 30.4.
Altea - na námestí pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

23837889

25.4.2014
Úvodná stránka