Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Kuchárky v školských jedálňach sa odlepia od minimálnej mzdyVytlačiť
 

Zvýšenie mzdového ohodnotenia personálu v školských jedálňach je jedným z výsledkov monitorovacej cesty primátora mesta Antona Danka po školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  Poprad. Zámerom bolo zmapovať celkovú situáciu v exteriérovom a interiérovom vybavení škôl, školských jedální, posúdiť stav modernizácie výchovno-vzdelávacieho systému, komunikovať priamo  - s manažmentom škôl, zástupcami materských škôl či samotných rodičov. „Aj keď som presvedčený, že prioritne by sa o školstvo mal starať štát, rozhodol som sa osobne prejsť každú školu a získať priamo na mieste informácie o tom, ktoré problémy školy trápia. Len tak si môžeme urobiť predstavu, ako škola funguje a ako jej môžeme pomôcť, “ uviedol Anton Danko.
Navýšenie platov pre personál v školských jedálňach znamená, že kuchárky by sa mali so svojim ohodnotením odlepiť od úrovne minimálnej mzdy. „Zaradenie týchto zamestnancov je z pohľadu platových tried veľmi nízke. A ide pritom o zamestnancov, ktorí starajú o stravovanie tisícok detí. Mnohokrát boli na úrovni minimálnej mzdy, dokonca bolo aj obdobie, kedy sme museli pár eur doplácať, aby boli aspoň vo výške minimálnej mzdy. Primátor sa preto rozhodol zvýšiť dotáciu na dieťa a žiaka – potenciálneho stravníka v zariadeniach školského stravovania. O 9 eur sa zvýšila na žiaka v školách v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Poprad a o 8 eur v prípade neštátnych zriaďovateľov,“ uviedla Edita Pilárová z oddelenia školstva MsÚ v Poprade. Kvôli tomuto účelu pôjde do škôl o 45500 eur viac.
Okrem riešenia situácie v školských jedálňach, na ktoré sú kladené stále vyššie kvalitatívne požiadavky na stravovanie žiakov, prišli na pretras aj rôzne iné špecifické potreby. „Dali sme požiadavku napríklad na novú svetelnú tabuľu v našej telocvični, ktorá je už stará, kazová a v podstate nefunguje. Primátor sa vyjadril, že urobí čo sa bude dať. My sa tešíme, pretože zatiaľ máme také skúsenosti, že čo prisľúbil, to splní,“ uviedla riaditeľka ZŠ Komenského Jarmila Cervová. Monitorovaciu cestu primátora priamo na školách s možnosťou bezprostrednej komunikácie samotní riaditelia škôl privítali. „Chcem to veľmi oceniť, pretože aj taký nezávislý pohľad je pre nás pohľadom, ktorý nám môže otvoriť oči, aby sme sa na našu školu mohli pozerať aj inak. Ja vždy vítam toho, kto príde a konštruktívne kritizuje to, čo sa dá zlepšiť. A tak som prijala aj toto stretnutie s primátorom. Som veľmi rada, keď bude komunikácia medzi školami a mestom fungovať takto aj naďalej,“ uviedla  riaditeľka Spojenej školy na Letnej ulici Viera Grohová. 
Popradská samospráva pokračuje aj v tomto roku v naplánovaných kapitálových investíciách do škôl. Rekonštruovať sa budú strechy ZŠ na Jarnej a Komenského ulici, ďalšie prostriedky pôjdu do areálu školy na Francisciho ulici, 50tisíc eur je vyčlenených na gastrotechniku bez určenie konkrétnych škôl – rozdelená bude podľa potrieb.


 
 

Mesačník Poprad v poštových schránkachVytlačiť
 

Popradčania si v tomto týždni môžu vo svojich poštových schránkach nájsť prvé číslo mesačníka Poprad. Mesačník Poprad nadväzuje na Kultúrno-spoločenský mesačník Poprad, z ktorého sa vyvinuli noviny Poprad, a ktorý vychádzal od roku 1979 do roku 1990 a tiež v rokoch 2002-2008. „Vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Poprad nepochybne patrí do kultúrnej histórie nášho mesta. Skoro presne po 35-tich  rokoch od vydania jeho prvého čísla sme sa rozhodli obnoviť jeho existenciu a pravidelne na jeho stránkach informovať o dianí v meste a o udalostiach, ktoré sa viacmenej dotýkajú každého z nás,“ uviedol primátor mesta Anton Danko. Sprievodca dianím v meste v praktickom formáte A5 bude distribuovaný do domácností v celom Poprade vždy prvý týždeň v mesiaci s výnimkou letných prázdnin, kedy  Popradčania dostanú do schránok prázdninové  dvojčíslo. Obyvatelia nášho mesta nájdu                 v  mesačníku  celý  rad  praktických informácií: základný prehľad o udalostiach  v meste, program kultúrnych a športových podujatí, program bohoslužieb, informácie o historických osobnostiach v meste, spoločenskú rubriku, praktické rady a návody ako uľahčiť vybavovanie  na  mestskom úrade.                        V elektronickej podobe je mesačník k dispozícii  aj na  webovom sídle mesta Poprad. Mesačník  sa          v schránkach objavil spolu s bezplatným vydaním mimoriadneho propagačného čísla novín Poprad pri príležitosti XXV.ročníka ich vydávania.


 
 

Možnosť pripomienkovať hlučnosť diaľnice a ciest vo vlastníctve NDSVytlačiť
 

V nadväznosti na "Strategické hlukové mapy diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy vo vlastníctve NDS, a.s.“ boli vypracované "Akčné plány ochrany pred hlukom" pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy vo vlastníctve NDS, a.s. Akčné plány a strategické hlukové mapy sú v súlade s požiadavkou zákona NR SR č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a v zmysle nariadenia vlády SR č. 43/2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom dostupné na verejnú diskusiu na webovej adrese spracovateľa: www.insl.sk/sk/AP.alej  a  www.insl.sk/sk/SHM.alej
Pripomienky verejnosti budú zapracované do finálneho textu "Akčných plánov ochrany pred hlukom''.Termín vyhodnotenia pripomienok je plánovaný na obdobie po 24. marci 2014. Pripomienky je možné posielať na e-mailové adresy: insl@insl.sk   alebo  otazka@ndsas.sk
alebo poštou na adresu:
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava


 
 

Dopĺňame dopravné značenieVytlačiť
 

Správa mestských komunikácií(SMK) v Poprade využila priaznivé počasie a namiesto odpratávania snehu boli jej pracovníci nasadení na dopĺňanie trvalého dopravného značenia. V mestských častiach STRÁŽE a SPIŠSKÁ SOBOTA tak pribudlo 64 nových stĺpikov a na nich spolu 88 dopravných značiek.  „Pracujeme podľa projektovej dokumentácie trvalého dopravného značenia. Účelom inštalácie dopravných značiek je sprehľadnenie križovatiek a zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“ uviedol riaditeľ SMK Peter Fabian. Nové dopravné značky označujúce predovšetkým hlavnú cestu a prednosť v jazde pribudli na miestach, v ktorých domáci jazdili už podľa zvyku, no pre vodičov neznalých miestnych pomerov mohli vzniknúť neraz aj kolízne situácie. Žiadosť o doplnenie dopravného značenie v tomto duchu bola radnici adresovaná aj prostredníctvom aplikácie CITYMONITOR. Dopravné značky v mestských častiach STRÁŽE a   SPIŠSKÁ SOBOTA stáli SMK necelých 4100.-eur. Ďalšie dopravné značky sa priebežne dopĺňajú v mestskej časti Veľká. Okrem aktuálnej inštalácie nových dopravných značiek sa oprave dopravného značenia venuje SMK priebežne počas celého roka.


 
 

Škôlkari športujú v Aréne PopradVytlačiť
 

Úspech prípravného výcviku v korčuľovaní pre deti popradských materských škôl inšpiroval radnicu k ďalšej zaujímavej aktivite. Rozvíjanie pohybových schopností a telesnej zdatnosti detí z materských škôl v meste Poprad pokračuje formou kurzov všeobecnej pohybovej prípravy. „Do kurzov, ktoré začali 25. marca a budú prebiehať v mesiacoch apríl, máj, október a november 2014 sa prihlásilo 5 materských škôl. Najviac zapojených detí je z MŠ na Podtatranskej a na Dostojevského ulici v Poprade,“ informoval Jozef Pavlík z MsÚ v Poprade. Výcvik pre 192 detí bude prebiehať v utorky, stredy a štvrtky od 9,30 do 11,30 na ploche Arény Poprad a povedú ich tréneri Jozef Ivan a Eugen Nahalka. „Toto je všestranná príprava. My pripravujeme deti pre iné športy.  Aby vedeli premýšľať pri každom cviku. Je veľmi dôležité, aby tie deti ovládali náväznosť. Tie bloky budú týždenné a postupne budeme náročnosť cvikov stupňovať,“ uviedol tréner Jozef Ivan.  Mesto Poprad zakúpilo na tento výcvik potrebné športové náradie vhodné pre túto vekovú kategóriu. „Aréna Poprad je špičkový športový stánok a sme radi, že sme našli možnosť jeho využitia aj pre našich najmenších,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko. Kurzy všeobecnej pohybovej prípravy pre deti z materských škôl napĺňajú koncepciu rozvoja športu v meste Poprad, ktorú prijalo mestské zastupiteľstvo. Zámerom je podpora športových aktivít čoraz mladšej generácie popradskej mládeže.

 


 
 
Položky 306-310 z 918

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Štvrtok 11.2.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 12.2.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 13.2.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Nedeľa 14.2.
Lekáreň CORRIB
Levočská 26A,
058 01 Poprad

0948 217 858

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 15.2. - 16.2.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 16.2.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 17.2.
Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 18.2.
Lekáreň na autobusovej stanici
Wolkerova 466,
058 01 Poprad

052/482 2360

Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy na Námestí sv. Egídia a pri Aréne Poprad:

Na námestí od 24.12.2015:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 19:00 hod
nedeľa od 10:00 - 19:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 19:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne od 12.12.2015:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň od utorka do štvrtku do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka