Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Mesto zabezpečuje stravovanie dôchodcovVytlačiť
 

Mesto Poprad vo svojej bohatej ponuke sociálnych programov myslí aj na stravovanie seniorov a zdravotne postihnutých občanov.  Dnes sa už  viac ako 1000 ľudí stravuje v jedálňach na Baníckej a na Komenského ulici, ktorých chod zabezpečuje mesto.  Denne  len v jedálni na Baníckej ulici navaria 360 až 450 obedov pre prihlásených dôchodcov nielen z Popradu, ale aj z častí mesta Stráže pod Tatrami, Veľká a Kvetnica. Služby jedálne využívajú aj obyvatelia Domu opatrovateľskej služby Xenón, ktorým mesto zabezpečuje bezplatný rozvoz obedov vo výdajniach.  Okrem toho  kuchárky varia polievky pre približne 27 ľudí bez prístrešia v Zariadení sociálnych služieb na Levočskej ulici.  Jedlá, vrátane raňajok, desiat, obedov a olovrantov, zabezpečujú i pre Zariadenie opatrovateľskej služby na Francisciho ul.. Večere im posielajú z Jedálne pre seniorov na Komenského ulici.  Ani dôchodcovia v Matejovciach, v Spišskej Sobote či málo mobilní a imobilní občania nie sú ukrátení. Stravovacie služby pre nich zabezpečuje mesto v spolupráci s Územným spolkom Slovenského Červeného kríža v Poprade.

Vedúca sociálneho odboru Mestského úradu v Poprade Etela Lučivjanská vysvetľuje podmienky pre možnosť využitia týchto služieb: „ V jedálňach poskytujeme stravovanie fyzickým osobám, ktoré majú trvalý pobyt v našom meste vtedy, ak dovŕšili dôchodkový vek, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo keď nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb. Potrebné je podať žiadosť, ku ktorej treba doložiť príslušné doklady. Na základe žiadosti mesto uzatvorí dohodu o poskytovaní sociálnej služby a určí sa príspevok mesta v piatich príjmových pásmach – percentuálnym podielom z celkovej ceny stravného lístka v závislosti od príjmu seniora.“

V jedálňach sa varí aj v soboty a nedele a jedálny lístok je zverejnený na webe.  Seniori sa môžu sami rozhodnúť, služby ktorej jedálne budú využívať. To, že sú kvalitné, dokazuje aj neustále stúpajúci počet občanov, ktorí sa v jedálňach stravujú.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Záver kultúrneho leta v PopradeVytlačiť
 

Mesto  Poprad pripravilo v tomto roku počas celého letného obdobia pre svojich občanov a širokú verejnosť na Námestí sv. Egídia pestrú ponuku zaujímavých hudobných, tanečných, filmových a divadelných programov pod názvom „LETO V POPRADE 2012“, ktoré vyvrcholia dňa 14. septembra 2012 záverečným programom pod názvom „LAMPIÓNOVÝ VEČER“.

Mesto Poprad v rámci tohto večera pripravilo bohatý hudobno-tanečný program, ktorý začne o 16.30 hod. na Námestí svätého Egídia a uskutoční sa  na dvoch pódiách. Na pódiu v medzikostolí sa predstaví ľudová hudba Popradčan so svojím repertoárom a zaznejú aj známe melódie dychovej hudby Popradčanka. Od 18.30 hod. na druhom pódiu (v priestore pred predajňou Baťa) sa budú prezentovať prešovskí hudobníci rockovej skupiny FEST  a svojimi choreografiami sa predstavia tanečníci popradských tanečných súborov – hip hop, klasické a spoločenské tance. Záver kultúrneho leta v Poprade vyvrcholí na druhom pódiu koncertom skvelých jazzových umelcov  a interpretov ľudovej hudby ako Peter Lipa, Ján Berky Mrenica ml., M. Buntaj, M. Gašpar, J. Burian, J. Tatár  a členov rusínskeho folklórneho súboru Makovica zo Svidníka. Záverečný program začne o 19.30 hod. a potrvá do 21.30 hod. Záver koncertu bude sprevádzať vypustenie balónov a rozsvietenie lampiónov. Podujatie finančne podporila Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry, ktorej zakladajúcim členom je aj mesto Poprad.

Mesto Poprad  srdečne pozýva všetkých Popradčanov na slávnostné ukončenie kultúrneho leta. Celé kultúrne leto i tento záverečný program je určený Vám, milí spoluobčania, preto veríme, že ho  podporíte bohatou účasťou.

Zároveň žiadame občanov, ktorí sa podujatia zúčastnia, aby nevypúšťali lampióny šťastia z dôvodu blízkosti letiska a z bezpečnostných dôvodov.

 

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Wi-Fi na Námestí sv. Egídia v PopradeVytlačiť
 

NámestieOd dnešného dňa môžu  obyvatelia a návštevníci mesta Poprad plne využívať bezplatne Wi-Fi pripojenie na Námestí sv. Egídia.  Primátor mesta Poprad Ing. Anton Danko  dňa 28. 6. 2012 o 9,15 hod. slávnostne spustil pripojenie námestia k internetu.  Wi-Fi signálom sú pokryté dve lokality, a to priestor okolo fontány pred evanjelickým Kostolom sv. Trojice a priestor medzi kostolmi, kde býva tradične najviac ľudí.  Pripojenie je realizované prostredníctvom 4 prístupových bodov, ktorých spoločná kapacita je 20/20 Mbps.  Každému, kto sa na námestí pripojí na internet, sa zobrazí uvítacia stránka, na ktorej je potrebné „odkliknúť“ položku: Ďalej.  Následne môže užívateľ používať službu po dobu 30 minút. Po ich uplynutí bude odpojený, no môže sa opätovne rovnako prihlásiť aj niekoľkokrát.  Maximálny počet pripojených účastníkov je 250.  Mesto Poprad v tejto akcii spolupracuje so spoločnosťou Slovanet.  Ľudstvo  rýchlo technologicky napreduje, a tak ani mesto Poprad, ktoré sa považuje za vstupnú bránu do Tatier, a teda zároveň aj za centrum cestovného ruchu pod Tatrami, nechce zaostávať za rýchlym informačným rozvojom slovenských miest. „Nie sme prví. Už dosť miest na Slovensku ponúka túto službu. Myslím si, že je to správny trend,“ uviedol primátor mesta Poprad Ing. Anton Danko. Cieľom radnice je čo najviac vyjsť v ústrety požiadavkám obyvateľov. Mesto verí, že internet zadarmo bude pozitívnou motiváciou pre občanov a turistov tráviť viac času na námestí. V budúcnosti plánuje mesto bezplatnú Wi-Fi zónu na námestí aj vyznačiť.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Obnova škôl počas prázdninVytlačiť
 

školaPočas letných prázdnin školy realizujú rekonštrukčné práce, údržbu a modernizáciu priestorov v rámci pridelených rozpočtov i schválených finančných prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad aj v roku 2012  schválilo kapitálové výdavky  pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti vo výške 577 690,– €. Zámerom mesta Poprad a jeho vedenia je postupná rekonštrukcia striech na budovách škôl. Preto aj v tomto roku sa budú rekonštruovať strechy na budove Základnej školy v Poprade – Veľkej a na budove Materskej školy, Dostojevského ulica, Poprad. Pokračuje sa v zatepľovaní Materskej školy, Podtatranská ulica, Poprad a zrealizuje sa prístavba k budove bývalej školy na Francisciho ulici  910/8 za účelom rozšírenia kapacitných priestorov pre ZUŠ, Štefánikova ulica z dôvodu narastajúceho záujmu o umelecké vzdelávanie. Aj v tomto roku sa bude pokračovať v modernizácii gastrozariadení v školských jedálňach, vybuduje sa nákladný výťah v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ, Fraňa Kráľa, Poprad – Veľká.

Vedenie mesta v minulom roku rozhodlo z rezervy finančných prostriedkov na úseku školstva prideliť finančnú čiastku jubilujúcim školám, školám, v ktorých vznikli havarijné situácie alebo školám, ktoré dosiahli mimoriadne úspechy počas školského roka.  V tomto roku vedenie mesta podporilo dve školy.

Spojenej škole so sídlom na Letnej ulici v Poprade boli pridelené finančné prostriedky vo výške 30 000,–- € za mimoriadne úspechy, ktoré škola dosiahla počas školského roka 2011/12 a pri príležitosti jubilea školy. Tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané na opravu a údržbu okien a podlahových krytín.

Druhou školou je Základná škola s materskou školou so sídlom na Tajovského ulici v Poprade, ktorá v tomto roku oslávila 30. výročie svojho vzniku. Finančnú čiastku vo výške 30 000,– € využije na opravu sanitárnych zariadení a opravu oplotenia areálu školy.

Takto pridelené finančné prostriedky motivujú školy k dosahovaniu lepších výsledkov, k zapájaniu sa do projektov a umožňujú opravovať a modernizovať školy vo väčšom rozsahu.

Aj keď žiaci cez letné prázdniny oddychujú, štatutári  škôl využívajú tento čas na údržbu, rekonštrukcie a modernizáciu, aby v septembri privítali žiakov a rodičov v nových, krajších a modernejších priestoroch.

Výsledky racionalizácie  škôl sa pozitívne prejavujú v tom, že školy i mesto má viac finančných zdrojov nielen na bežnú prevádzku,   ale i na rekonštrukcie a modernizáciu škôl.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Mesto pripravuje nové osvetlenieVytlačiť
 

Vedenie mesta Poprad si zakladá na bezpečnosti chodcov. K tomu prispejú aj ďalšie osvetlené priechody pre chodcov. „V týchto dňoch sa na dopravnom inšpektoráte posudzuje projektová dokumentácia a na základe toho budú vybraté priechody, ktoré budú osvetlené. Následne bude vyhlásená súťaž na výber zhotoviteľa. Do konca roka by sme chceli takéto priechody pre chodcov zrealizovať predovšetkým na hlavných ťahoch,“ uviedla vedúca odboru výstavby MsÚ Kristína Horáková.

V súčasnej dobe odbor výstavby pracuje aj na príprave realizácie nového verejného osvetlenia    na Moyzesovej ulici, v úseku od Lidla, respektíve od križovatky s ulicami Pavlovova a Bajkalská, ku kruhovému objazdu pri telekomunikáciách. Tento úsek je dlhodobo občanmi vnímaný ako najtmavší. „V súčasnej dobe sa koná prípravná fáza, aby sme mohli na budúci rok, pokiaľ sa to zaradí do rozpočtu, urobiť verejné osvetlenie,“ doplnila K. Horáková.
 

Zdroj: Noviny Poprad


 
 
Položky 306-310 z 659

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 1.8.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 2.8.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 3.8.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 4.8.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 5.8.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 6.8.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 7.8.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 8.8.
Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

26639771

1.8.2014
Úvodná stránka