Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Radnica rieši problém uzatvorenej cesty v časti mesta Poprad - MatejovceVytlačiť
 

Uzatvorená komunikácia v časti mesta Poprad – Matejovce je už istý čas horúcou témou. Základom celého problému je schátraná budova, ktorá stojí v blízkosti cesty. Jej hroziace zrútenie ohrozuje chodcov aj vodičov, v dôsledku čoho bolo mesto nútené komunikáciu uzavrieť. Radnica problém rieši už dlhodobo. Nakoľko sa však doteraz nedarilo nájsť majiteľov spomínanej budovy, bolo riešenie problému na mŕtvom bode.
 „ Pozitívom je, že sme konečne majiteľov našli a úspešne im doručili rozhodnutia o zabezpečení stavby. Negatívom je, že sú to osoby nemajetné a bez finančných zdrojov na to, aby vykonali tieto práce. Preto mesto Poprad robí kroky pre zabezpečenie situácie,“  povedala prednostka mestského úradu Oľga Netočná.  „Výsledkom týchto krokov je právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, ktorým boli nariadené neodkladné zabezpečovacie práce spočívajúce v odstránení juhovýchodného rohu budovy,“ vysvetlila vedúca právneho oddelenia Mestského úradu v Poprade Adela Bednárová. Celý proces sa začne podaním návrhu na výkon tohto rozhodnutia, a to podaním návrhu na exekúciu, ktorý musí spečatiť súd poverením na vykonanie exekúcie.  Podľa slov vedúcej právneho oddelenia Adely Bednárovej bude následne vydané upovedomenie o začatí exekúcie, ktoré musí byť účastníkom konania doručené. Až tak môže exekútor pristúpiť k vydaniu exekučného príkazu a až po jeho doručení vlastníkom stavby môže nastúpiť mesto a zabezpečiť plnenie tohto rozhodnutia.

Otvorenie komunikácie je však  boj na dlhé lakte. Okrem nemajetných vlastníkov budovy sú v celom prípade aj ďalšie komplikácie. Na liste vlastníctve sú totiž záložné práva viacerých veriteľov a dokonca niekoľko exekúcií. Mesto teda absolvuje rokovania s veriteľmi a dokonca aj so štátom, ktorý je majiteľom pozemku  pod stavbou. „Komplikácie môžu nastať v súvislosti s už spomínanými viacerými záložnými právami veriteľov na liste vlastníctva a bude nevyhnutné v celom procese s nimi komunikovať“ poznamenala vedúca právneho oddelenia MsÚ Adela Bednárová. Ak by však vlastníci stavby opätovne písomnosti nepreberali, radnica môže požiadať o ustanovenie opatrovníka týmto osobám.

„Ozaj robíme všetko tak, aby sme mohli čo najskôr túto  komunikáciu otvoriť, avšak mesto musí postupovať podľa zákonných podmienok. Napriek tomu je našou veľkou snahou vyjsť obyvateľom  časti mesta v ústrety a v čo najkratšej dobe cestu sprístupniť,“ ubezpečuje prednostka Mestského úradu v Poprade Oľga Netočná.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Mesto Poprad získalo ocenenie v rámci Európskeho týždňa mobilityVytlačiť
 

„Ideme správnym smerom“ bolo motto tohtoročného Európskeho týždňa mobility, ktorý sa uskutočnil 16. až 22. septembra 2012. Projekt  sa v rámci životného prostredia zameriaval na podporu alternatívnych spôsobov dopravy a menej častého využívania automobilov.   Ďalej svoju pozornosť upriamil na podporu rozvoja peších zón, cyklistickej infraštruktúry a na skvalitnenie verejnej dopravy.   Jeho cieľom bolo prispieť k vyššej mobilite, ku kvalitnejšiemu ovzdušiu, k nižším emisiám, k menšiemu hluku ako aj k zdravšiemu mestskému prostrediu.

„Ideme správnym smerom“ si tento rok môže povedať aj Poprad, ktorý bol medzi 13 samosprávami, ktoré sa zapojili do tohtoročnej kampane zavedením a zavádzaním trvalých opatrení v rámci cieľov projektu Európskeho týždňa mobility. Výsledky prác samospráv boli ocenené na vyhodnotení  kampane, ktoré sa konalo 15. 10. 2012 v Košiciach a mesto Poprad bolo ocenené soškou Lietajúceho Pegasa na kolesách.  Ocenenia dostali mestá, ktorých kampane porota vyhodnotila ako najinovatívnejšie v oblasti kvality aktivít súvisiacich s tohtoročnou témou a rozsahom vykonaných opatrení trvalého charakteru.

Vďaka mnohým opatreniam aj mesto Poprad smeruje k udržateľnému a k efektívnemu systému dopravy, snaží sa čo najviac zlepšiť mobilitu svojich občanov a súčasne prihliada na zníženie znečistenia životného prostredia, a tak prispieva ku skvalitneniu života občanov.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Veľvyslanec poďakoval za prijatie i za spoluprácuVytlačiť
 

Vedeniu nášho mesta bola v týchto dňoch doručená diplomatická korešpondencia od talianskeho veľvyslanca na Slovensku Roberta Martiniho, ktorý nedávno navštívil Poprad. V liste ďakuje za prijatie na mestskom úrade a za výbornú spoluprácu s talianskymi firmami. Roberto Martini uistil vedenie mesta, že veľvyslanectvo je pripravené  pomôcť nájsť v Taliansku partnerské mesto s Popradom. „Družba napomôže k ešte hlbšiemu prepojeniu medzi Talianskom a Slovenskom a taktiež k priblíženiu mesta Poprad Talianom – podnikateľom i ostatným. Talianske veľvyslanectvo by mohlo byť tiež  užitočné pri otvorení pobočky talianskeho alpského klubu C.A.I., kde by sa spojili naše skúsenosti v oblasti hôr a turistického ruchu“, uviedol v liste veľvyslanec. 

Podľa viceprimátora Adriána Kromku vedenie mesta bude pokračovať v spolupráci s pánom veľvyslancom a bude pracovať na predsavzatiach a zámeroch, ktoré si dalo pri jeho návšteve. Spolupráca s firmami s talianskou majetkovou účasťou, ktoré pôsobia v našom meste, bude smerovať jednak k udržaniu pracovných miest, ale tiež k vytváraniu nových pracovných príležitostí. Spolupracovať sa bude aj v oblasti cestovného ruchu, čo by mohlo byť tiež veľkým prínosom aj pre zamestnanosť.

„V nasledujúcich týždňoch ma čakajú rokovania a stretnutia so zástupcami talianskych spoločností v našom meste, ako je Immergas a Passel, kde témou budú aj pracovné príležitosti a konkrétne opatrenia a kroky. Vedenie mesta aktívne koná v tejto oblasti, aj keď táto kompetencia nepatrí mestu, ale štátu v oblasti politiky zamestnanosti. Mesto aktívne využíva všetky svoje možnosti a nástroje aj formou priemyselného parku, ktorý sme zriadili a v ktorom pôsobia aj talianske spoločnosti. V súčasnosti už evidujeme vyše 470 pracovných miest, čo je číslo, ktoré vysoko presiahlo predpokladaný počet pri zriaďovaní  priemyselného parku, keďže plánovaný počet na začiatku bol 166 pracovných pozícií. Naším zámerom je pokračovať v tomto trende a nielen ho udržiavať, ale naďalej  aj zvyšovať pracovné miesta. Treba pozitívne hodnotiť, že okrem spoločnosti Whirlpool i spoločnosť Passel robí aktívne kroky na posilnenie vývoja a výskumu v závode v Poprade, čo by tiež mohlo znamenať vznik ďalších pracovných miest,“ uviedol viceprimátor Adrián  Kromka.

Zdroj: Noviny Poprad


 
 

Oprava chodníkov v dĺžke vyše dva kilometreVytlačiť
 

Oprava chodníkov vždy poteší, najmä ak sú  v zlom stave. V týchto dňoch sa opravujú chodníky na viacerých miestach v Poprade. Riaditeľ Správy mestských komunikácií Peter Fabian uviedol: „Oprava chodníkov a mestských komunikácií sa pripravovala cez verejnú súťaž, v ktorej bol vybraný zhotoviteľ týchto stavieb. Na opravu sme vybrali dve cesty – časť Továrenskej ulice v mestskej časti Poprad Stráže a úsek cesty na sídlisku Juh zo Šrobárovej ulice k cyklistickému chodníku. Tieto dve cesty sú už urobené a teraz prebieha len oprava chodníkov. Celkovo sa v tomto roku opravia chodníky v Poprade v dĺžke vyše dva kilometre. Vybrali sa tie najhoršie chodníky  a tie sa zaraďujú do harmonogramu opráv, v ktorých by sme chceli pokračovať aj v nasledujúcom roku.“ V týchto dňoch prebiehajú alebo budú prebiehať práce na Baníckej ulici pri nemocnici, ďalej na Tomášikovej, Rázusovej, Moyzesovej, Murgašovej – park Obchodná akadémia a Záborského ulici a opraví sa aj časť chodníka na Uherovej ulici. Požiadaviek je omnoho viac. Súťaž prebiehala počas letných mesiacov a vyhodnotenie súťaže sa konalo v auguste. Vyhrala ju firma STRABAG. S opravami chodníkov a mestských komunikácií sa začalo v auguste a práce budú ukončené v mesiaci september. V roku 2012 si opravy dodávateľským spôsobom vyžiadajú celkové náklady v sume približne 72 tisíc eur. „Aj v budúcom roku SMK počíta s opravami mestských komunikácií a chodníkov, ale všetko bude závisieť od finančných prostriedkov. Mesto by rado vyhovelo svojim občanom a opravilo všetky chodníky ale bohužiaľ z finančných dôvodov to nie je možné. Preto sa vyberajú lokality, ktoré si opravy najviac vyžadujú. Krátke a úzke chodníky organizácia opravuje sama vlastnými pracovníkmi. Tak napr. plánujeme opraviť chodník na Zdravotníckej ulici od nemocnice po pešiu zónu. Na opravu širokých chodníkov sú však potrebné špeciálne stroje a preto sa na tieto opravy vypisuje súťaž pre stavebné firmy, ktoré s nimi disponujú,“ spresnil P. Fabian.

Zdroj: Noviny Poprad


 
 

Bambino oslavovalo 14. narodeninyVytlačiť
 

Divadelná sála  Domu kultúry v Poprade bola v nedeľu plná rozradostených detí a ich rodičov. Pri príležitosti osláv 14. narodenín  Materského centra Bambino sa uskutočnil jedinečný koncert plný hudby a zábavy pod názvom „Spievankovo“. „Sme radi, že sme mohli so Spievankou a Zahrajkom, ktorí prišli medzi nás, potešiť rodičov a najmä ich deti týmto predstavením. Boli úžasní, publikum žilo, bolo vidno, že deti sa tešia a že sa do toho zapájali.
Pre veľký záujem sa predstavenie konalo dopoludnia i popoludní a zúčastnilo sa ho osemsto divákov. Tešíme sa o to viac, že sme  mohli takto spolu osláviť narodeniny. Týmto predstavením sme sa chceli ešte viac zviditeľniť a pozvať medzi nás aj tie deti, ktoré u nás ešte neboli,“ prejavila spokojnosť štatutárna zástupkyňa Bambina Radoslava Slavkovská. Hlavní predstavitelia divadla „Spievankovo“ Mária Podhradská a Richard Čanaky  medzi deťmi doslova „frčia“. Deti poznajú ich pesničky z DVD- čiek a z televízie. Bez akýchkoľvek obáv prichádzali na pódium a zapájali sa do programu. Spievali, tancovali a zabávali sa. Program vyvrcholil popoludní narodeninovou tortou. Predtým viceprimátor mesta Adrián Kromka odovzdal kyticu štatutárnej zástupkyni R. Slavkovskej a v príhovore vyjadril poďakovanie zástupcom Bambina za ich prácu a prínos pre mesto Poprad.

Bambino pracuje na báze dobrovoľníctva a snaží sa pre mamičky a pre ich deti vytvárať priestor i program. Svoju činnosť vykonáva v priestoroch mesta Poprad.  „Sme otvorení pre všetkých a každý, kto  k nám vojde, je  srdečne  vítaný. Naším  cieľom je  zrealizovať v  tomto roku detské  ihrisko  pred Bambinom, “  doplnila  R. Slavkovská.
 

Zdroj: Noviny Poprad


 
 
Položky 306-310 z 670

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Pondelok 1.9.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 2.9.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

27754804

1.9.2014
Úvodná stránka