Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Wi-Fi na Námestí sv. Egídia v PopradeVytlačiť
 

NámestieOd dnešného dňa môžu  obyvatelia a návštevníci mesta Poprad plne využívať bezplatne Wi-Fi pripojenie na Námestí sv. Egídia.  Primátor mesta Poprad Ing. Anton Danko  dňa 28. 6. 2012 o 9,15 hod. slávnostne spustil pripojenie námestia k internetu.  Wi-Fi signálom sú pokryté dve lokality, a to priestor okolo fontány pred evanjelickým Kostolom sv. Trojice a priestor medzi kostolmi, kde býva tradične najviac ľudí.  Pripojenie je realizované prostredníctvom 4 prístupových bodov, ktorých spoločná kapacita je 20/20 Mbps.  Každému, kto sa na námestí pripojí na internet, sa zobrazí uvítacia stránka, na ktorej je potrebné „odkliknúť“ položku: Ďalej.  Následne môže užívateľ používať službu po dobu 30 minút. Po ich uplynutí bude odpojený, no môže sa opätovne rovnako prihlásiť aj niekoľkokrát.  Maximálny počet pripojených účastníkov je 250.  Mesto Poprad v tejto akcii spolupracuje so spoločnosťou Slovanet.  Ľudstvo  rýchlo technologicky napreduje, a tak ani mesto Poprad, ktoré sa považuje za vstupnú bránu do Tatier, a teda zároveň aj za centrum cestovného ruchu pod Tatrami, nechce zaostávať za rýchlym informačným rozvojom slovenských miest. „Nie sme prví. Už dosť miest na Slovensku ponúka túto službu. Myslím si, že je to správny trend,“ uviedol primátor mesta Poprad Ing. Anton Danko. Cieľom radnice je čo najviac vyjsť v ústrety požiadavkám obyvateľov. Mesto verí, že internet zadarmo bude pozitívnou motiváciou pre občanov a turistov tráviť viac času na námestí. V budúcnosti plánuje mesto bezplatnú Wi-Fi zónu na námestí aj vyznačiť.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Obnova škôl počas prázdninVytlačiť
 

školaPočas letných prázdnin školy realizujú rekonštrukčné práce, údržbu a modernizáciu priestorov v rámci pridelených rozpočtov i schválených finančných prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad aj v roku 2012  schválilo kapitálové výdavky  pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti vo výške 577 690,– €. Zámerom mesta Poprad a jeho vedenia je postupná rekonštrukcia striech na budovách škôl. Preto aj v tomto roku sa budú rekonštruovať strechy na budove Základnej školy v Poprade – Veľkej a na budove Materskej školy, Dostojevského ulica, Poprad. Pokračuje sa v zatepľovaní Materskej školy, Podtatranská ulica, Poprad a zrealizuje sa prístavba k budove bývalej školy na Francisciho ulici  910/8 za účelom rozšírenia kapacitných priestorov pre ZUŠ, Štefánikova ulica z dôvodu narastajúceho záujmu o umelecké vzdelávanie. Aj v tomto roku sa bude pokračovať v modernizácii gastrozariadení v školských jedálňach, vybuduje sa nákladný výťah v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ, Fraňa Kráľa, Poprad – Veľká.

Vedenie mesta v minulom roku rozhodlo z rezervy finančných prostriedkov na úseku školstva prideliť finančnú čiastku jubilujúcim školám, školám, v ktorých vznikli havarijné situácie alebo školám, ktoré dosiahli mimoriadne úspechy počas školského roka.  V tomto roku vedenie mesta podporilo dve školy.

Spojenej škole so sídlom na Letnej ulici v Poprade boli pridelené finančné prostriedky vo výške 30 000,–- € za mimoriadne úspechy, ktoré škola dosiahla počas školského roka 2011/12 a pri príležitosti jubilea školy. Tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané na opravu a údržbu okien a podlahových krytín.

Druhou školou je Základná škola s materskou školou so sídlom na Tajovského ulici v Poprade, ktorá v tomto roku oslávila 30. výročie svojho vzniku. Finančnú čiastku vo výške 30 000,– € využije na opravu sanitárnych zariadení a opravu oplotenia areálu školy.

Takto pridelené finančné prostriedky motivujú školy k dosahovaniu lepších výsledkov, k zapájaniu sa do projektov a umožňujú opravovať a modernizovať školy vo väčšom rozsahu.

Aj keď žiaci cez letné prázdniny oddychujú, štatutári  škôl využívajú tento čas na údržbu, rekonštrukcie a modernizáciu, aby v septembri privítali žiakov a rodičov v nových, krajších a modernejších priestoroch.

Výsledky racionalizácie  škôl sa pozitívne prejavujú v tom, že školy i mesto má viac finančných zdrojov nielen na bežnú prevádzku,   ale i na rekonštrukcie a modernizáciu škôl.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Mesto pripravuje nové osvetlenieVytlačiť
 

Vedenie mesta Poprad si zakladá na bezpečnosti chodcov. K tomu prispejú aj ďalšie osvetlené priechody pre chodcov. „V týchto dňoch sa na dopravnom inšpektoráte posudzuje projektová dokumentácia a na základe toho budú vybraté priechody, ktoré budú osvetlené. Následne bude vyhlásená súťaž na výber zhotoviteľa. Do konca roka by sme chceli takéto priechody pre chodcov zrealizovať predovšetkým na hlavných ťahoch,“ uviedla vedúca odboru výstavby MsÚ Kristína Horáková.

V súčasnej dobe odbor výstavby pracuje aj na príprave realizácie nového verejného osvetlenia    na Moyzesovej ulici, v úseku od Lidla, respektíve od križovatky s ulicami Pavlovova a Bajkalská, ku kruhovému objazdu pri telekomunikáciách. Tento úsek je dlhodobo občanmi vnímaný ako najtmavší. „V súčasnej dobe sa koná prípravná fáza, aby sme mohli na budúci rok, pokiaľ sa to zaradí do rozpočtu, urobiť verejné osvetlenie,“ doplnila K. Horáková.
 

Zdroj: Noviny Poprad


 
 

Ulica 1. mája sa zmenila na nepoznanieVytlačiť
 

Ďalšia ulica mesta Poprad je o čosi krajšia. Od dnes sa naše mesto pýši novou výzdobou na Ulici 1. mája. V rámci revitalizácie pribudlo viac zelene, nové odpadkové koše, ale najmä estetické  oddychové plochy. Za 4 dni sa ulica zmenila na nepoznanie. Vysadilo sa 15 vyrastených stromov druhu Prunus fruticosa „ Globosa“ (višňa krovitá), ktorá dosahuje v dospelosti výšku 5 m. Tento druh bol vybraný z dôvodu limitovanej výšky umiestneného vianočného osvetlenia v zimnom období. Stromy sú vysadené do kvetináčov veľkosti 1,20 m a výšky 1m, v ktorých okrem stromov nájdeme aj letničky, ktoré sú kombinované do troch rôznych farebných variácií. Na ulici bol umiestnený aj mobiliár, ktorý pozostáva z 24 kusov parkových lavičiek z jatobového dreva, ktoré sú namontované jednotlivo medzi kvetináčmi.

Celkový náklad na realizáciu predstavoval 45 831,60 EUR. Cieľom vedenia mesta Poprad bolo doplniť zeleň a vytvoriť na Ulici 1. mája oddychovú plochu, ktorá v tejto časti mesta absentovala. Mesto verí, že týmto krokom sa mu podarí oživiť túto ulicu, ktorá je využívaná ako prechod na námestie.  Aj tento krok vedenia mesta je súčasťou celého radu opatrení zameraných na oživenie a na zatraktívnenie centra mesta.

 

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Dni svätého Egídia v PopradeVytlačiť
 

Mesto Poprad a Rímskokatolícka cirkev v Poprade v tomto roku po prvýkrát spoločne pripravujú Dni svätého Egídia v dňoch 31. augusta až  2. septembra. Tieto duchovné slávnosti sa budú konať na Námestí svätého Egídia, v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie i v Kostole svätého Egídia v Poprade. Bohatý kultúrny a duchovný program sa začne kultúrnym  vystúpením detí z DFS Letnička zo Základnej umeleckej školy na Letnej ulici v Poprade, prelínať sa bude organový maratón so svätými omšami. Slávnostná svätá omša sa uskutoční v sobotu 1. septembra o 10.00 h na pódiu v medzikostolí na Námestí svätého Egídia  za účasti spišského diecézneho biskupa Mons. ThDr. Štefana Sečku, PhD. Okrem svätých omší počas týchto slávností budú mať možnosť občania Popradu duchovne sa obohatiť na koncertoch kresťanských kapiel a gospelových skupín i speváckych zborov. Slávnostný víkend ukončí spoločný koncert učiteľov a žiakov zo Základnej umeleckej školy Janka Silana a Základnej umeleckej školy na Štefánikovej ulici v Poprade. Program Dní svätého Egídia je zverejnený na webovom sídle mesta Poprad i na plagátoch. Slávnosti sa konajú pod záštitou Mesta Poprad s podporou primátora Ing. Antona Danka.
K slávnostnej atmosfére týchto dní prispejú aj stánky s občerstvením a s drobnými upomienkovými predmetmi.  
Podľa vyjadrení viceprimátora mesta Poprad JUDr. Adriána Kromku a dekana ThDr. Antona Opartyho, PhD. organizátori - Mesto Poprad a Rímskokatolícka cirkev v Poprade veria, že tieto slávnostné dni, ktorými vzdávame poctu patrónovi mesta, obohatia  každodenný život občanov mesta a  prispejú k položeniu základov peknej tradície a k oživeniu centra mesta.

 

Zdroj: Mesto Poprad

 


plagát


 
 
Položky 306-310 z 657

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Lekáreň Nemocnica Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Streda 23.7.
Lekáreň Nemocnica Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 24.7.
Dr.Max - Námestie sv.Egídia
Námestie svätého Egídia 16/37,
058 01 Poprad

052/285 85 89

Pondelok - Piatok
7:30 - 17:00

Sobota - Nedeľa
zatvorené

Piatok 25.7.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 26.7.
Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 27.7.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 28.7.
Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 29.7.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 30.7.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

26192559

23.7.2014
Úvodná stránka