Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Situácia v Poprade sa postupne stabilizujeVytlačiť
 

(Poprad 08.02.2013) Sneženie v Poprade ustalo a kalamita doznieva. Ľudia a technika nasadení do boja  so záľahami snehu postupne dočisťujú cesty i chodníky.

Boj s bohatou snehovou nádielkou pokračoval po celú uplynulú noc. Na cestách a chodníkoch zasahovala posilnená smena Správy mestských komunikácií (SMK) v Poprade. „Hlavné ťahy mestských komunikácií sú odhrnuté, rovnako tak bočné ulice. Dnes sa sústredíme najmä na parkoviská a chodníky,“ uviedol riaditeľ SMK Peter Fabián. „Máme vonku aj chodníkovú frézu, ktorá bude hlavne na sídliskách rozširovať trasy pre chodcov.  Zazmluvnení partneri s väčšími nakladačmi budú dočisťovať priestory na parkovanie a ďalší veľký nakladač bude dočisťovať mestskú časť Veľká. V prípade priaznivého vývoja predpokladáme, že vyhlásený druhý kalamitný stupeň bude na poludnie zrušený,“ doplnil Fabián. Momentálne so snehom na území mesta bojuje 13 kusov techniky,  z toho 5 od externých dodávateľov. V priebehu dnešného dňa sa tiež rozhodne o prípadnom vývoze snehu z najviac zasypaných lokalít.  Pracovníci SMK sa postupne snažia vybavovať aj požiadavky občanov, ktoré v súvislosti s likvidáciou kalamity evidujú na svojom dispečingu.

V rámci verejnoprospešných prác bude 50 ľudí pokračovať v čistení stanovíšť kontajnerov na komunálny odpad.

Zdroj: Mesto Poprad
 
 

Mesto Poprad vyhlásilo kvôli snehu 2.kalamitný stupeňVytlačiť
 

(Poprad 07.02.2013) V Poprade napadlo za posledných 12 hodín do 40cm nového snehu. Vzhľadom na to, že sneženie neprestáva a vznikajú prvé komplikácie, rozhodla sa samospráva vyhlásiť 2.kalamitný stupeň.

„Absolútnou prioritou je udržať prejazdné komunikácie zaisťujúce hromadnú autobusovú dopravu, príjazdy ku zdravotníckym zariadeniam a dopravno – nebezpečné miesta. Údržba sa vykonáva pluhovaním, posypom a po ukončení sneženia v prípade potreby odvozom snehu,“ uviedol riaditeľ Správy mestských komunikácií v Poprade Peter Fabián. Momentálne je v teréne 17 kusov techniky, 13 pochádza z garáží SMK a 4 z externých zdrojov. Postupne mesto povoláva ďalšiu dostupnú voľnú techniku. Najväčší problém s čistením komunikácií je pri parkoviskách na sídliskách, z ktorých mnoho áut kvôli snehovej kalamite ani nevyrazilo.

Na platených parkoviskách sa dnes kvôli sťaženej dostupnosti nebude vyberať parkovné, závory budú otvorené a pracovníci parkovacej služby budú pomáhať tieto parkoviská dočisťovať.

Samospráva zároveň žiada obyvateľov v tejto náročnej situácii o trpezlivosť a zhovievavosť. Aj keď je nasadená všetka dostupná technika a pracovné sily, čistenie ulíc a ciest bude v tomto počasí veľmi náročné. Čistenie komunikácií bude naďalej prebiehať postupne podľa operačného plánu zodpovedajúceho tejto situácii.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Najmladšie popradské basketbalové talenty na zápase Good Angels v KošiciachVytlačiť
 

(Poprad 01.02.2013) Žiacka liga mesta Poprad píše už desiaty rok svojej histórie. Svojím dlhodobým charakterom vo viacerých kolektívnych športoch a veľkým počtom zapojených žiakov zaujala aj manažment podobného projektu v Košiciach - Zober loptu, nie drogy.

Spolupráca týchto dvoch projektov začala minibasketbalom najmladších žiačok a žiakov. Účastníci tohoto súťažného ročníka Žiackej ligy mesta Poprad dostali pozvanie na zápas Euroligy v basketbale žien Good Angels Košice - Fenerbachce Istanbul 30. januára 2013. Zájazd do Košíc, napínavý zápas, víťazstvo domácich a stretnutie s hráčkami, ktorých kapitánkou je Popradčanka Lucia Kupčíková, zanechali v deťoch nezabudnuteľné zážitky. Popradská samospráva si uvedomuje, že investície do športovania najmladšej generácie sú najefektívnejšie vynaložené prostriedky. Do projektu Zober loptu, nie drogy je už zapojená aj Žiacka liga mesta Poprad v basketbale starších žiakov a od marca aj vo vybíjanej mladších žiačok.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

Zápis budúcich prváčikov sa uskutoční 4., 5. a 6.februára 2013Vytlačiť
 

(Poprad 23.01.2013) V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad sa uskutoční zápis detí  do 1. ročníka pre školský rok 2013/14 v prvý plný februárový týždeň.

Zápis bude rozdelený do troch dní:
04. februára 2013 - pondelok od 13.00 hod. do 17. 30 hod.,
05. februára 2013 - utorok od 13.00 hod. do 17. 30 hod.,
06. februára 2013 - streda od 13.00 hod. do 17. 30 hod.,

v zmysle všeobecne záväzného nariadenia. Škola si môže zápis predĺžiť aj na celý týždeň a rozšíriť aj časový interval. Termíny a čas v zmysle VZN škola však musí dodržať. Miesto a podmienky zápisu v príslušnej základnej škole sú zverejnené na internetových stránkach škôl, v priestoroch materských škôl, na dverách vchodov do budov škôl a na iných verejne prístupných miestach. Základné školy pri zápise dieťaťa do 1. ročníka požadujú podľa § 20 ods.4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovné údaje:
 

  1. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne        občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,trvalé bydlisko dieťaťa,
  2. meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov a ďalšie špecifické údaje požadované konkrétnou školou.
     

V minulom roku prihlásili rodičia do popradských škôl okolo 550 prváčikov. Ide o približne rovnaké číslo ako v posledných troch rokoch.  Podobný počet prváčikov by mal do lavíc v popradských základných školách mal zasadnúť aj v školskom roku 2013/14“, uviedla vedúca oddelenia školstva na popradskej radnici Edita Pilárová.  Prváčikovia majú určený školský obvod podľa miesta trvalého pobytu. Ak sa však rodičia rozhodnú pre inú školu, napríklad podľa zamerania alebo iných kritérií, majú na to právo, ale škola dieťa príjme len v prípade, že má  voľné kapacity. Maximálny počet žiakov v triedach je obmedzený legislatívne. Škola musí prednostne prijať dieťa zo svojho obvodu. Prioritne plní žiak povinnú školskú dochádzku v základnej škole      v školskom obvode (určenom Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 9/2008), v ktorom má trvalý pobyt. Rodičia a deti nemusia mať zo zápisu strach. Prebieha zábavnou formou často       v rozprávkovom duchu, tak aby si aj pedagóg mohol dieťa odľahčenou formou otestovať a vedel posúdiť jeho zrelosť pre vstup do školy , či v prípade potreby   usmerniť rodiča na odborné vyšetrenie dieťaťa. „Rodič by na zápis nemal zabudnúť priniesť originál rodného listu dieťaťa         a zároveň svoj občiansky preukaz s aktuálnym miestom trvalého pobytu. Máme skúsenosti s tým,   že rodičia často zabudnú trvalý pobyt v občianskom preukaze aktualizovať, presťahujú sa a my máme potom problém to dieťa nájsť“, informovala Edita Pilárová. Zákonný zástupca musí uviesť všetky dôležité informácie o svojom dieťati ( zdravotný stav, vážne problémy, choroby, obmedzenia v stravovaní a pod. ).

Zákonný zástupca je povinný zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky po dovŕšení 6. roku veku (uvedený vek musí dovŕšiť najneskôr 31. augusta 2013).  Do školy môže byť zapísané aj dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo s nadaním na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.  Spôsob, formu  priebeh a ostatné podmienky zápisu si škola určuje samostatne. Na webových stránkach mesta v sekcii občan/školy nájdu rodičia komplexné informácie o popradských základných školách, o ich výsledkoch vo vedomostných a v umeleckých súťažiach, fakty o počtoch tried a žiakov, ako aj ďalšie dôležité a zaujímavé informácie.

Zdroj: Mesto Poprad


 
 

V Poprade rokovali o poľsko-slovenskej kandidatúre na organizáciu ZOH 2022Vytlačiť
 

(Poprad 24.01.2013) V Poprade sa opäť hovorí o organizácii Zimných olympijských hier. S cieľom predbežne posúdiť možnosti spoločnej poľsko-slovenskej kandidatúry na usporiadanie ZOH v roku 2022 sa v Poprade uskutočnilo pracovné stretnutie predsedu vlády SR Róberta Fica s predstaviteľmi ministerstiev, regionálnych samospráv, športových a odborných organizácií.

Všetci prítomní na pracovnom stretnutí podporili myšlienku spoločnej kandidatúry. „V tomto duchu bol poverený splnomocnenec vlády Dušan Galis spolu s ministrom školstva Dušanom Čaplovičom, aby v priebehu februára predložili na rokovanie vlády materiál, ktorý bude obsahovať prvé východiská, bude naznačovať ekonomické, infraštrukturálne parametre a čo všetko by to malo obsahovať. Evidentne, ak cítime takúto podporu z regiónov, bude to materiál, ktorý bude smerovať k oficiálnej podpore tejto kandidatúry zo strany vlády SR“, uviedol po rokovaní predseda vlády SR Robert Fico. Slovensko by sa podľa prvých úvah malo na spoločnej kandidatúre podieľať organizáciou disciplín v zjazdovom lyžovaní v Jasnej a perspektívne aj časti hokejového turnaja, ktorý by sa mohol hrať v Poprade alebo v Liptovskom Mikuláši. „Podľa predbežných rokovaní, ktoré boli ešte v minulom roku, poľská strana súhlasila, že by sa minimálne základná skupina hokejového turnaja hrala na Slovensku, pretože sú si vedomí toho, že hokej je najsledovanejší zimný šport na zimnej olympiáde a zároveň je to číslo jeden na Slovensku“, konštatoval po stretnutí prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Igor Nemeček. Pre úspech spoločnej kandidatúry sú pripravení urobiť všetko potrebné aj v Poprade. „Sme pripravení poskytnúť know-how a ľudský potenciál všetkých, ktorí pracovali na kandidatúrach Popradu-Tatier v rokoch 2002 a 2006“, povedal primátor Popradu Anton Danko. „Pre nás je najdôležitejšie, že Poprad vďaka medzinárodnému letisku bude musieť byť účastný tejto kandidatúry v akejkoľvek podobe. Mesto Poprad preto plne podporuje spoločnú kandidatúru na usporiadanie ZOH v roku 2022 v Poľsku a na Slovensku“, uzavrel popradský primátor. Konkrétny projekt spoločnej kandidatúry s garanciami oboch vlád by mal byť pripravený do marca budúceho roku.

Zdroj: Mesto Poprad
 
 
Položky 306-310 z 720

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram
Slovensko chce zriadiť logistickú základňu pre potreby NATO v Poprade. Súhlasíte s takouto formou podpory aliancie?
 
 
2451

 
 
 
3685

 
 
 
48

 

Darujte im nový domov

Mobilné ľadové plochy

Na námestí:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 20:00 hod
nedeľa od 10:00 - 18:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 20:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.

Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň od utorka do piatku do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

Dnes má službu:

Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 19.12.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 20.12.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 21.12. - 23.12.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 24.12.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 25.12.
Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 26.12.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

32269700

19.12.2014
Úvodná stránka