Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Mikuláša privítalo v Poprade plné námestieVytlačiť
 

Príchod Mikuláša na popradské Námestie sv. Egídia sledovali tisícky návštevníkov. V programe, ktorého hlavnou hviezdou bol už tradične MIKULÁŠ, vystúpili aj PETER CMORÍK a známe rozprávkové postavičky - PAT A MAT, VČIELKA MAJA S VILKOM, ŠMOLKOVIA a DEDUŠKO VEČERNÍČEK. MIKULÁŠ spoločne s deťmi rozsvietil vianočný stromček a celú vianočnú výzdobu mesta. Po pyromuzikálnom ohňostroji sa rozprávkové postavičky vybrali medzi deti, ktorým rozdali mikulášske prekvapenia. Prechádzku po rozsvietenom námestí rodičom s deťmi spestrila možnosť fotografovania v rozprávkových ateliéroich. Celý program bol v réžii oddelenia kultúry MsÚ v Poprade. 

foto. Richard Gerenyi


 
 

Vyhodnotili sme súťaž DÁVID HUSZ- ZNÁMY/NEZNÁMYVytlačiť
 

Pri príležitosti 200.výročia narodenia Dávida Husza zorganizovalo mesto Poprad na počesť svojho  významného rodáka DNI DÁVIDA HUSZA viacero aktivít. Jednou z nich bola aj vedomostná súťaž DÁVID HUSZ ZNÁMY/NEZNÁMY. Od soboty 23.11. do štvrtka 28.11.2013 sme postupne predstavili 6 otázok týkajúcich sa života a diela Dávida Husza. Do súťaže prišlo spolu 177 odpovedí. Zo súťažiacich, ktorí odpovedali aspoň na jednu súťažnú otázku, sme vyžrebovali 3 výhercov:  Darinu Kuklovú, Dušana Štrbku, Dagmar Janíčkovú. Špeciálnu odmenu získajú všetci súťažiaci, ktorí správne odpovedali na všetky súťažné otázky. Boli to títo: Anton Mráz, Matúš Hudák, Stanislava Repková, Slávka Kolláriková, Jarmila Kolláriková, Elena Mrázová, Mária Hudáková, Martin Hudák, Pavol Minarčák. Za najrýchlejšiu správnu odpoveď na otázku, ktorá bola uverejnená na obrazovkách v autobuse MHD, získava odmenu Martinka Kvaková. Blahoželáme! “Sme radi, že súťaž zaujala a máme na ňu veľa dobrých ohlasov. V podobnom duchu preto chceme pokračovať a prostredníctvom webovej stránky mesta a našich profilov na sociálnych sieťach budeme pripravovať aj ďalšie zaujímavé projekty”, uviedol Marián Galajda, komunikačný manažér popradskej radnice.

Správne odpovede:
1. Dávid Husz pracoval po škole ako správca dvora na majetku veľkostatkára Titusa von Berzeviczy. Kde to bolo? b) vo Veľkej Lomnici


2. Dávid Husz vybudoval v rokoch 1868-1880 v Poprade turisticko-kúpeľný komplex známy ako Huszov park. Viete kde v Poprade sa nachádzal? Rozprestieral sa približne
a) v miestach od súčasnej veľkej kruhovej križovatky smerom na juhozápad

3. Po ktorej dodnes jestvujúcej ulici sa návštevníci Popradu mohli už v 19.storočí najkratšou cestou dostať zo železničnej stanice do Huszovho parku? Bola to ulica:
a) Alžbetina


4. Dávid Husz sa zaslúžil o to, že Košicko-bohumínska železničná trať viedla cez Poprad. Viete v ktorom roku koľajnice dorazili do Popradu?
a)1871


5. Dávid Husz daroval Uhorskému karpatskému spolku pozemok na výstavbu Karpatského múzea, dnes budovy Podtatranského múzea v Poprade. Autor nižšie prezentovanej pohľadnice s budovou Karpatského múzea sa ale dopustil jednej dosť dôležitej chyby. Viete akej? Autor zobrazil Tatry odlišne od reality(za múzeom pri pohľade spredu)


6. Manželka Dávida Husza – Zuzana – pomáhala manželovi získať prostriedky na nákup zbierok a vybudovanie expozície Karpatského múzea organizovaním:
c)kultúrno-spoločenskej lotérie


 
 

Súťaž DÁVID HUSZ ZNÁMY/NEZNÁMYVytlačiť
 

Pri príležitosti 200.výročia narodenia Dávida Husza zorganizovalo mesto Poprad na počesť svojho  významného rodáka DNI DÁVIDA HUSZA. Okrem série kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré boli pripravené aj v spolupráci s Podtatranským múzeom a Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a.v. v Poprade,  si Popradčania budú môcť vyskúšať svoje znalosti o tejto osobnosti aj vo vedomostnej súťaži DÁVID HUSZ ZNÁMY/NEZNÁMY. Na webových stránkach mesta budú od soboty 23.11. do štvrtka 28.11. postupne predstavované otázky týkajúce sa života a diela Dávida Husza. Každý, kto sa do súťaže zapojí a správne odpovie na aspoň jednu súťažnú otázku, bude zaradený do žrebovania o pekné ceny. Súťažiaci, ktorí pošlú správne odpovede na všetky súťažné otázky, dostanú bonus navyše. Nové otázky budú pribúdať na tomto mieste každý deň do 10:00.  Táto súťaž bude vyhodnotená v piatok 28.11.2013 na webe www.poprad.sk. Okrem webového sídla budú môcť súťažiť aj cestujúci MHD v Poprade, ktorí budú cestovať autobusmi MAN vybavenými WIFI internetom a televíznymi obrazovkami. Práve na obrazovkách SEEANDGO bude v pravidelných intervaloch spúšťaná videoprezentácia o Dávidovi Huszovi, ktorá túto historickú osobnosť mesta Poprad bližšie predstaví verejnosti a určite pomôže pri hľadaní správnych odpovedí na súťažné otázky. Tie budú môcť Popradčania hľadať aj vďaka bezplatnému internetu v týchto autobusoch. Odpovede na súťažné otázky posielajte na mailovú adresu husz@poprad.sk . Súťažiaci určite privítajú mobilnú verziu mestského webu, vďaka ktorej sa veľmi rýchlo dostanú k aktuálnym súťažným otázkam. Prajeme príjemnú hru!

Súťažné otázky:

1. Dávid Husz pracoval po škole ako správca dvora na majetku veľkostatkára Titusa von Berzeviczy. Kde to bolo? 

a) v Mlynici

b) vo Veľkej Lomnici

c) v Kežmarku 

2. Dávid Husz vybudoval v rokoch 1868-1880 v Poprade turisticko-kúpeľný komplex známy ako Huszov park. Viete kde v Poprade sa nachádzal? Rozprestieral sa približne

a) v miestach od súčasnej veľkej kruhovej križovatky smerom na juhozápad

b) v miestach nad súčasným futbalovým štadiónom

c) v mestskej časti Veľká južne od námestia
 


3. Po ktorej dodnes jestvujúcej ulici sa návštevníci Popradu mohli už v 19.storočí najkratšou cestou dostať zo železničnej stanice do Huszovho parku? Bola to ulica:

a) Alžbetina

b) Mnoheľova

c) Halátova
 

 

4. Dávid Husz sa zaslúžil o to, že Košicko-bohumínska železničná trať viedla cez Poprad. Viete v ktorom roku koľajnice dorazili do Popradu?

a)1871

b)1872

c)1873

 

5. Dávid Husz daroval Uhorskému karpatskému spolku pozemok na výstavbu Karpatského múzea, dnes budovy Podtatranského múzea v Poprade. Autor nižšie prezentovanej pohľadnice s budovou Karpatského múzea sa ale dopustil jednej dosť dôležitej chyby. Viete akej?

 

6. Manželka Dávida Husza – Zuzana – pomáhala manželovi získať prostriedky na nákup zbierok a vybudovanie expozície Karpatského múzea organizovaním:

a,dražby nadbytočných osobných vecí

b)verejnej zbierky 

c)kultúrno-spoločenskej lotérie

 


 
 

Už vo štvrtok príde MIKULÁŠ!Vytlačiť
 

Mesto Poprad pozýva malých i veľkých Popradčanov na Námestie sv. Egídia osláviť PRÍCHOD MIKULÁŠA. Program, ktorého súčasťou bude rozsvietenie vianočného stromčeka i celej vianočnej výzdoby, sa bude odohrávať na pódiu postavenom na novom mieste. „V snahe zabezpečiť, aby Mikuláša a celý sprievodný program bolo vidieť čo najlepšie, sme sa tento rok rozhodli postaviť pódium na opačnej strane ako zvyčajne. Pódium bude stáť pri ústí ulice J. Curie v smere od tržnice na námestie. Pódium bude mierne natočené smerom k fontáne tak, aby väčšia časť námestia mala na dianie na pódiu čo najlepší výhľad,“ uviedla Zuzana Švantnerová z MsÚ v Poprade.  Deti i rodičia sa môžu tešiť nielen na samotný príchod Mikuláša, ale tiež aj na mikulášske prekvapenia, stretnutie s rozprávkovými postavičkami, fotografovanie v ateliéroch a tradičný pyromuzikálny ohňostroj. „Príchod Mikuláša je už tradičnou akciou samosprávy, ktorá najväčšiu pozornosť pri organizovaní podujatí venuje práve rodinám s deťmi,“ doplnil popradský primátor Anton Danko. Mesto Poprad v snahe zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky ako aj eliminovať  individuálnu automobilovú dopravu v tento deň ponúka bezplatnú prepravu mestskou hromadnou dopravou. Na vybraných spojoch a určených zastávkach v čase od 15:45 hod do 19:30 hod na linkách smerujúcich pred akciou do centra a následne po ukončení akcie z centra do jednotlivých lokalít tak môžu návštevníci akcie cestovať zadarmo. Vybrané bezplatné spoje budú premávať v súlade s platnými cestovnými poriadkami. Pre zvýšenie prepravnej kapacity sú pripravené doplnkové spoje. Všetky autobusy vykonávajúce mikulášsku prepravu budú označené ako bezplatné.
V snahe zabezpečiť bezproblémový priebeh akcie bolo nevyhnutné prijať aj niekoľko preventívno-bezpečnostných opatrení. V čase od 17.20 hod do 18.15 hod je navrhnutá uzávierka časti Námestia sv. Egídia, Ulice Popradskej brigády a Levočskej ulice od napojenia na Štefánikovu ulicu po ulicu Francisciho. Dôvodom je príprava akcie a pyromuzikálny ohňostroj. „Z dôvodu uzávierky predmetných ulíc, bude doprava regulovaná príslušníkmi policajného zboru a príslušníkmi mestskej polície. Pre zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, bude cestná svetelná signalizácia na križovatkách Štefánikova – Levočská a Štefánikova – Joliota Curie dočasne prepnutá v režime prerušovaného žltého výstražného svetla. Uzávierka bude vyznačená prenosným dopravným značením,“ uviedol náčelník Mestskej Polície v Poprade Jaroslav Marušin. Samospráva zároveň žiada verejnosť o pochopenie a trpezlivosť v čase obmedzení, ktoré budú sprevádzať tento predovšetkým deťom určený program.


 

Situačná mapa s umiestnením pódia:

 

 

Zoznam bezplatných spojov a ich cestovné poriadky Bezplatné spoje - Mikuláš 2013.xls Bezplatné spoje - Mikuláš 2013.xls (64.5 kB)

 
 

Mesto našlo riešenie s parkovaním počas výstavby OC FORUM Vytlačiť
 

Popradská radnica našla riešenie situácie s parkovaním obyvateľov bytov v polyfunkčných domoch Centrum počas výstavby nového obchodného centra FORUM i po jej ukončení. Keďže počas výstavby dôjde k zabratiu súčasných parkovacích plôch, mesto hľadalo a našlo také alternatívy, ktoré zabezpečia bezproblémové parkovanie obyvateľov.
„Našli sme riešenie v podobe bezplatného pozdĺžneho parkovania pre dotknutých obyvateľov na Francisciho ulici, rovnako nám  s istým počtom parkovacích miest vyšiel v ústrety aj riaditeľ priemyslovky, takže počet parkovacích miest pre obyvateľov bude presahovať kapacitu, ktorú využívajú dnes,“ uviedol po rokovaní primátor Popradu Anton Danko. Okrem dočasného parkovania samospráva našla riešenie aj po ukončení výstavby OC FORUM a obyvateľom ponúka možnosť výstavby nového parkoviska s detským ihriskom za budovou Domu služieb. Podľa pôvodnej dohody mali obyvatelia mať v novovybudovanom obchodnom centre k dispozícii 50 parkovacích miest v krytej garáži za ročný nájom. Mesto však našlo lepšiu alternatívu. „S investorom sme sa dohodli  na novom riešení, ktoré bude obyvateľom vyhovovať viac. Spolu s investorom im postavíme nové parkovisko aj s detským ihriskom, ktoré budú užívať bezplatne tak ako doteraz. Myslím si, že veľkú časť nákladov zaplatí práve investor,“ doplnil popradský primátor.
Po rokovaní odchádzali spokojné zástupcovia mesta i vlastníkov bytov. „Chcem poďakovať primátorovi, že sme našli spoločnú reč. My sme mali niekoľko pripomienok k výstavbe OC FORUM a tie sa týkali parkovania počas doby výstavby i po tom. Našli sme spoločné možnosti. To riešenie nového parkoviska by malo zahŕňať aj také menšie detské ihrisko, takže by tam mala ostať nejaká zeleň aj priestor pre deti. Nie je to ešte definitívne uzavreté, do konca mesiaca si urobíme prieskum záujmu u našich občanov a dáme informáciu primátorovi a podľa toho sa situácia po výstavbe bude riešiť,“ informoval jeden zo zástupcov dotknutých obyvateľov Dalibor Juraška. Bývalý obchodný dom by mal byť zbúraný do konca roka. Výstavba nového OC FORUM by mala byť podľa informácií investora ukončená v roku 2015.


 
 
Položky 306-310 z 878

Twitter instagram

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Pondelok 30.11.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 1.12.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 2.12.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 3.12.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 4.12.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 5.12.
Sunpharma-Tesco
Teplická cesta 3,
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 6.12.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 1
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 7.12.
Sunpharma-Tesco
Teplická cesta 3,
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

49406899

30.11.2015
Úvodná stránka