Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Október- mesiac úcty k staršímVytlačiť
 

Mesto Poprad pripravilo v rámci októbrového Mesiaca úcty k starším viacero zaujímavých podujatí. Seniori tak majú možnosť oddýchnuť si pri rôznych žánroch. Okrem koncertov stojí za zmienku aj filmová projekcia, divadelné predstavenie, už dvadsiaty ročník programu Tretí vek sa zabáva či súťaž Babička Spiša 2013. V Poprade je k polovici októbra viac ako 6100 ľudí nad 65 rokov a počet seniorov, rovnako ako vo svete, stúpa.

Október mesiac úcty k starším 2013

1. október  / 18.00 / utorok / Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie v Poprade
Martin Gál / organový recitál / Slovensko
Koncert je súčasťou 43. Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola
  
3. október / 13.30 / štvrtok / divadelná sála Domu kultúry v Poprade
Filmy na plátne
     
7. október / 16.00 / utorok / divadelná sála Domu kultúry v Poprade
Zmierenie alebo dobrodružstvo pri...
SPIŠSKÉ DIVADLO
Slávna veselohra z roku 1862 doteraz nestratila nič zo svojej diváckej príťažlivosti.
Ľúbostný príbeh dvoch párov mladých ľudí z odlišného spoločenského prostredia vtedajšieho
Uhorska.  Popri  ľúbostnej téme  je  to  problematika  komplikovaného  národného  spolužitia
Slovákov a Maďarov, ktoré katolícky kňaz  a  dramatik Ján  Palárik  rieši v duchu kresťanskej
tolerancie a ľudskej harmónie.
   
14. október / 18. 00 / pondelok / divadelná sála Domu kultúry v Poprade
Collegium Wartberg
s Daliborom Karvayom – husle
Koncert je súčasťou XVIII. Medzinárodného festivalu MUSICA NOBILIS
Zoskupenie Collegium Wartberg tvorí hudobnú špičku v prezentácii vážnej hudby nielen na
Slovensku ale  aj  v  Čechách. Toto  umelecké  teleso tvorí päť  umelcov,  ktorí  majstrovsky
ovládajú    svoje    hudobné    nástroje.    Obsadenie:   Dalibor   Karvay   –   husle   ( víťaz
Medzinárodnej hudobnej súťaže Davida Oistracha v  Moskve v  roku  2008),  Z. Bouřová -
viola,  J.  Podhoranský  –  violenčelo,  J.  Krígovský  –  kontrabas,  E.  Cahová  –  klavír.
E. Cahová – klavír.         Skladby: J.L. Dusík, F. Schubert, V. Didi.
       
16. október / 14.00 / streda / Spolbyt Matejovce
Tretí vek sa zabáva

    
25. október / 14.00 / piatok / divadelná sála Domu kultúry v Poprade
Babička Spiša 2013
Kytica spevu, tanca, hovoreného slova a vtipu našich babiek.
 

27. október / 15.00 / nedeľa / divadelná sála Domu kultúry v Poprade
DH Popradčanka
Koncert dychovej hudby v rámci Mesiaca úcty k starším. Zaznejú skladby starých českých
a moravských autorov ako aj populárne melódie súčasnosti.
                                
 


 
 

Finančné zdravie Popradu ohodnotili odborníci na výbornúVytlačiť
 

Mesto Poprad je z ekonomického hľadiska vo výbornej finančnej kondícii. Potvrdzujú to aj údaje Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, podľa ktorých je popradská samospráva z pohľadu finančného zdravia na 5. mieste z 50 najväčších miest na Slovensku. Medzi mestami s viac ako 50 tisíc obyvateľmi je na tom Poprad podľa tohto hodnotenia najlepšie*. „Vnímame to ako výsledok triezveho hospodárenia nášho mesta v období nestabilného ekonomického prostredia, v ktorom pôsobíme už niekoľko rokov.  Naším základným cieľom je udržať rozpočet bez negatívneho dopadu na obyvateľov mesta a na výkon samosprávnych funkcií.“  uviedol primátor mesta Anton Danko.
K výbornému finančnému zdraviu prispelo veľmi dobré hospodárenie za rok 2012. Záverečný účet miestnej samosprávy skončil  prebytkom takmer 876.000 eur. "Mesto dokázalo v minulo roku v súlade s rozpočtom  zabezpečiť všetky samosprávne funkcie, rozvojové programy a zároveň vytvoriť rezervu vo výške 811.000 eur pre budúce obdobia," vysvetlila vedúca ekonomického odboru MsÚ v Poprade Jitka Púčiková. 
S ohľadom na skutočnosť, že rozpočet mesta za rok 2012 skončil uvedeným prebytkom, samospráva na svoje rozvojové programy nebolo nútená použiť návratné zdroje financovania – úvery, ani zdroje rezervného fondu mesta.  Mesto Poprad nepoužilo vytvorené zdroje rezervného fondu posledné tri roky  a úver naposledy čerpalo v roku 2005.

Zaujímavé fakty ( rok 2012 ):

Bežné príjmy
29 687 581 €

­Kapitálové príjmy
349 586 €

­Bežné výdavky
27 486 959 €

­Kapitálové výdavky
1 555 606 €

­Záväzky po splatnosti
0 €

Celková suma dlhu obce
349 223 €

Zadlženosť prepočítaná na obyvateľa mesta PP
6,74 €/ priemer SR 137 eur **

Na základe výsledkov rozboru hospodárenia Mesta Poprad za I. polrok 2013 je zrejmé, že mesto pokračuje v prebytkovom hospodárení, avšak dosiahnutý výsledok zatiaľ nenapĺňa nastavený parameter konsolidácie verejných financií na rok 2013.

*   zdroj www.obce.ineko.sk , Analýza finančnej stability 50 najväčších miest v SR
** zdroj www.obce.ineko.sk


 
 

Mestský web má aj mobilnú verziuVytlačiť
 

Mesto Poprad spustilo do oficiálnej prevádzky mobilnú verziu svojho webového sídla. „Keďže stále viac používateľov vstupuje na internet zo svojich mobilných telefónov, rozhodli sme sa dať mestskému webu aj mobilnú verziu. Tá prináša v zjednodušenej forme prehľadnú podobu najžiadanejších informácií o meste. Dominujú aktuality, prehľadne usporiadané sú podstránky SAMOSPRÁVA, ŽIVOT V MESTE, VOĽNÝ ČAS a O MESTE. Na úvodnú stránku sme vytiahli aj KALENDÁR PODUJATÍ usporiadaný prehľadne podľa dátumov a NAPÍŠTE NÁM – formulár pre komunikáciu obyvateľov s mestom,“ uviedol komunikačný manažér popradskej samosprávy Marián Galajda. Mobilná verzia mestských stránok bude naďalej pod drobnohľadom odborníkov. „Obsah a štruktúra webového sídla mesta Poprad boli optimalizované pre mobilné zariadenia. V ďalšej fáze chceme využívanie stránok verejnosťou štatisticky vyhodnocovať a systém na základe získaných poznatkov ďalej vylepšovať,“ uviedol vedúci oddelenia informatiky MsÚ v Poprade Jaroslav Maitner.  Mobilná verzia mestského webu je ďalším krokom k zvýšeniu kvality vzájomnej komunikácie popradskej samosprávy s verejnosťou. Po redizajne a úprave štruktúry mestského webového sídla a spustení oficiálneho účtu mesta Poprad na sieti TWITTER pribudla v súčasnosti mobilná verzia stránky, pred spustením je oficiálny účet mesta na ďalšej sociálnej sieti.


 
 

Kontrolný deň na stavbe NTC SFZVytlačiť
 

Prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik absolvoval v spoločnosti popradského primátora Antona Danka kontrolný deň na stavbe Národného tréningového centra Slovenského futbalového zväzu v Poprade.
"Sme na konci budovania prvej etapy, ja verím tomu, že začiatkom novembra ho za účasti zástupcov UEFA slávnostne otvoríme. Je toho málo, čo je potrebné dokončiť, práce okolo hracej plochy, vo vnútri sa finišuje s obkladmi, dlažbami, nábytkom. Verím tomu, že 15. októbra to bude hotové a budeme môcť kolaudovať. Doposiaľ sa tu preinvestovalo 1,8 milióna eur, predpokladané náklady druhej etapy sú na úrovni 1,5 milióna eur," vysvetlil prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik. V rámci prvej etapy bola zrekonštruovaná tribúna, ktorá má po novom kapacitu 2000 osôb, vybudoval sa termálnou vodou vyhrievaný trávnik, umelé osvetlenie, rekonštrukciou prešlo aj zázemie pre športovcov a hotelová časť s reštauráciou. Výstavba druhej etapy sa začne v marci 2014. Jej súčasťou bude výstavba tribún okolo hracej plochy, zázemia pre športovcov a bufetov.  Po ukončení druhej etapy bude mať štadión kapacitu 5000 osôb. Národné tréningové centrum Slovenského futbalového zväzu má podľa prezidenta SFZ Jána Kováčika obrovský potenciál a hrávať zápasy by v ňom okrem popradského klubu mali aj slovenské mládežnícke tímy, využívať ho budú môcť aj zahraničné kluby. "Je to pre mesto Poprad krok dopredu, myslím si, že si tým upevníme postavenie medzi mestami, ktoré výrazne podporujú šport. Tento projekt by mohol pomôcť aj popradskému letisku, keďže budú sem chodiť zahraničné delegácie na sústredenia," doplnil primátor Popradu Anton Danko. Podľa predbežných odhadov by prvý zápas v NTC SFZ mohol byť už 5. novembra 2013, kedy by sa na vyhrievanom trávniku mohla predstaviť reprezentácia SR do 15 rokov v zápase s rovesníkmi z Maďarska.


 
 

Dve stavby pre detiVytlačiť
 

Mesto Poprad odovzdalo do užívania dve stavby, z ktorých budú mať najväčšiu radosť deti a ich rodičia. Na sídlisku JUH sa najmenší môžu tešiť z nového detského ihriska, ktoré bolo vybudované ako súčasť 2.etapy výstavby parku pri Kostole sv. Cyrila a Metoda. „Som rád, že sme ukončili celkovú rekonštrukciu tohto priestoru. Na ihrisku sú štandardné prvky, ktoré budú dúfam dobre slúžiť deťom. Novinkou je povrch, uvidíme ako sa bude chovať a ak sa osvedčí, budeme s touto technológiou pokračovať aj na ďalších ihriskách,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko. Ihrisko je určené pre deti predškolského a školského veku. Jeho výstavba trvala dva mesiace. „Súčasťou ihriska je pieskovisko s domčekom, šmýkačka, hojdačka a niektoré ďalšie prvky. Keďže sa snažíme každým ihriskom niečo vylepšiť, kamienkový povrch zrealizovaný na ihriskách odovzdaných ešte v roku 2006 sme aj vzhľadom na údržbu a pripomienky niektorých rodičov v tomto prípade nahradili elastickým pryžovým  povrchom. Navyše máme tu niektoré prvky – lavičky s listami – ktoré nadväzujú na parčík pred kostolom. Celkový náklad na ihrisko vrátane sadových úprav a  spevnených plôch je 79100eur. Cena bola vysúťažená podľa Zákona o verejnom obstarávaní a je výsledkom elektronickej aukcie,“ uviedla Kristína Horáková z odboru výstavby MsÚ v Poprade. 
Samospráva v tomto roku zabezpečila projektovú dokumentáciu na ďalšie dve detské ihriská, na Tomášikovej ulici a na ulici Na letisko vo Veľkej. Od roku 2006 pribudli nové detské ihriská na sídlisku Juh 5, JUH3, na sídlisku Západ pri bytových domoch Luxor, Považie a Novohrad, v centre mesta pri bytovom dome Encián, detské ihriská boli vybudované aj v mestských častiach Spišská Sobota a Matejovce. 
Práve v Matejovciach bol odovzdaný do užívania nový chodník vedľa cesty pri Materskej škole na Lidickej ulici. „Tento chodník sme postavili preto, aby sme zvýšili bezpečnosť detí a rodičov dochádzajúcich do škôlky“, uviedol primátor Popradu Anton Danko. „Nový chodník v dĺžke cca 120m a široký 1,6m bol vybudovaný tak, aby ho v prípade akýchkoľvek opráv sietí bolo možné rozobrať a opäť uviesť do pôvodného stavu. Vzhľadom na to, že v trase chodníka sa nachádza existujúca kanalizácia, budeme rokovať s vlastníkom o výmene kanalizačných poklopov za také, ktoré budú vhodnejšie na bezpečné užívanie chodníka,“ uzavrela Horáková.


 
 
Položky 306-310 z 855

Twitter instagram

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Streda 7.10.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 8.10.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 9.10.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 10.10.
Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 11.10.
Lekáreň na autobusovej stanici
Wolkerova 466,
058 01 Poprad

052/482 2360

Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00Pondelok 12.10.
Sunpharma-Tesco
Teplická cesta 3,
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 13.10.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 14.10.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

45814833

7.10.2015
Úvodná stránka