Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Zápis do popradských materských škôl Vytlačiť
 

V Poprade začal 16.2.2015 zápis do materských škôl. Zoznam materských škôl na území mesta Poprad je zverejnený na http://www.poprad.sk/skoly.phtml?id5=19962 . Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorej súčasťou musí byť aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre detí a dorast. Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok podľa § 3 vyhlášky 306/2008 Z. z . o materskej škole, t. j. spravidla od 15. februára do 15. marca. Materská škola musí zverejniť podmienky pre prijímanie detí do materskej školy spolu s miestom a termínom. Tieto podmienky sú zverejnené na webových sídlach jednotlivých škôl, prípadne na nástenkách či vstupoch do materských škôl. Zákonný zástupca nemá povinnosť prísť s dieťaťom na zápis, stačí poslať prihlášku a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa poštou. Mesto Poprad určilo v roku 2015 ťažiskový týždeň zápisu do materských škôl v termíne od 16. 2. do 20. 2. . Po skončení zápisu sa zosumarizujú žiadosti a rozhodne sa o prijatí detí do materskej školy pre školský rok 2015/16. Prednostne budú prijímané deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti od troch do šiestich rokov. Ostatné kritériá majú materské školy zverejnené na svojich webových sídlach. „MŠ je určená pre deti od 3 do 6 rokov, mladšie deti môžu byť prijímané, len ak sú kapacitné možnosti. V Poprade bol v posledných 3-4 rokoch stav taký, že ak dieťa v septembri dovŕšilo vek 2,5 roka, do škôlky sme ho vzali. Predpokladám, že situácia bude približne rovnaká aj v tomto roku. Úplne presne to budeme vedieť až po zápise,“ uviedla Edita Pilárová, vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade. V aktuálnom školskom roku navštevuje MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 1442 detí. 


 
 

Poprad chce zintenzívniť spoluprácu so SvitomVytlačiť
 

Mesto Poprad chce posilniť spoluprácu so susedným mestom Svit. Potvrdila to aj prvá oficiálna návšteva vedenia mesta Poprad vo Svite. „Rokovanie sa nieslo v duchu výmeny informácií, ktoré by mali do budúcnosti priniesť určitú formu spolupráce. Malo by to byť orientované na spoločný postup v oblastiach športu, kultúry, v otázke rozvoja našich miest a spoločného postupu v tejto oblasti,“ informoval primátor Svitu Miroslav Škvarek. Prvým konkrétnym výsledkom vzájomnej spolupráce Popradu a Svitu bude už koncom leta polmaratón Poprad - Svit - Poprad. „Toto bude taká skúška, kde sa stretneme a spojíme sily, aby to dopadlo dobre. Šport by mal spájať a presne toto bude aj cesta spolupráce našich miest,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. „Tak ako bude v Poprade štart a cieľ, tak vo Svite bude otočka a pri tej príležitosti tam bude sprievodný program pre občanov. Bude to priestor na to, aby sme ukázali, že chceme žiť spolu, že sa chceme stretávať a chceme si pomáhať,“ doplnil Škvarek. Vzájomná budúcnosť oboch miest by sa podľa popradského primátora mala niesť v budovaní vzájomných väzieb v podobe ciest, chodníkov, autobusovej dopravy či školstva. „Pozývame Svit aj k spolupráci pri akciách ako je Viva Italia či Made in Slovakia. Svit jednoducho patrí k Popradu a spolupráca by mala byť na rôznej úrovni,“ doplnil Švagerko. Mesto Poprad na oficiálnej návšteve Svitu zastupovali okrem primátora mesta Jozefa Švagerka aj 1.viceprimátor Igor Wzoš, 2.viceprimátor Pavol Gašper a prednosta MsÚ Róbert Bujalka.


 
 

Primátor prijal organizátorov P15 Vytlačiť
 

Primátor mesta Poprad Jozef Švagerko prijal v utorok 3.3.2015 tím organizátorov Národného stretnutia mládeže P15. Zástupcovia Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktorí akciu v meste spolu s dobrovoľníkmi organizujú na prelome júla a augusta, predstavili na pracovnom stretnutí hlavné body vzájomnej spolupráce. Rokovania sa zúčastnili aj spišský biskup Mons. Štefan Sečka a popradský dekan Anton Oparty. Samotnému rokovaniu predchádzali pracovné raňajky s lokálnymi médiami, rokovanie so zástupkyňou Mládežníckeho parlamentu a ďalšie stretnutia so zástupcami rozličných inštitúcii v meste. "Teší nás, že novozvolený primátor nadviazal na doterajšiu výbornú spoluprácu s bývalým vedením mesta Poprad," hovorí Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS. „Už v minulom roku bolo podpísané memorandum o spolupráci pri organizácii tohto významného podujatia. Na tomto stretnutí sme prešli ku konkrétnym veciam, k ubytovaniu, k stravovaniu a k technickému zabezpečeniu,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.  "Predstavili sme naše potreby, ktoré vyplývajú z organizácie P15. Nadväzujú na vlaňajšie Memorandum o spolupráci na prípravách Národného stretnutia mládeže P15 medzi mestom Poprad a Radou pre mládež a univerzity KBS. Ide napríklad o zabezpečenie pomoci pri propagácii akcie, komunikovaní s rôznymi partnermi, ako sú školy, ubytovne, zariadenia v správe mesta a ďalšie inštitúcie. Dôležitá je logistika podujatia, ktorú budeme zabezpečovať v spolupráci s viacerými organizáciami priamo v meste," dodáva hlavný zodpovedný za prípravu P15 Ondrej Chvala. Tím P15 sa zaviazal, že v najbližších dňoch pripraví a odošle oficiálnu žiadosť, v ktorej presne definuje potreby, ktoré od mesta žiada. Ide napríklad o možnosť prenájmu pódií, priestorov, námestia či škôl. Mesto bude akciu podľa svojich možností aktívne propagovať. Partneri vzájomne potvrdili plán požehnať a odhaliť pamätnú tabuľu s podobizňou svätého Jána Pavla II. pri príležitosti 20. výročia jeho návštevy v Poprade.

zdroj: Mesto Poprad a Komunikačný tím P15  

 


 
 

So snehovou nádielkou bojovali ľudia i technika Vytlačiť
 

Pondelok 9.2.2015

V pondelok popoludní zasadal v meste Poprad krízový štáb, aby aktuálne zmonitoroval situáciu s odstraňovaním následkov snehovej kalamity. Vzhľadom na to, že bol na cestách okresu Poprad z dôvodu silného sneženia a vetra vyhlásený 1.kalamitný stupeň, došlo k prevereniu technických kapacít pripravených na výjazd. V prípade zhoršenia počasia je Správa mestských komunikácií(SMK) v Poprade pripravená nasadiť ďalšie stroje od externých dodávateľov. „Situácia je stabilizovaná, vzhľadom na množstvo snehu však stále pokračujeme v dočisťovaní mestských komunikácií a chodníkov,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. V uliciach pracuje aktuálne 8 mechanizmov SMK a ďalšie dva mechanizmy z firmy Brantner. Spolu 40 pracovníkov menších obecných služieb dnes ručne čistilo chodníky v centre mesta, ďalších 14 pracovníkov z firmy Brantner čistilo schodiská na chodníkoch na sídliskách JUH, priechody pre chodcov a mosty. Oddelenie životného prostredia MsÚ v Poprade koordinovalo orezávky a spracovanie zlomených konárov a stromov, ktoré mohli predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre okoloidúcich obyvateľov. Pri monitoringu a koordinácii jednotlivých prác spolupracujú aj hliadky mestskej polície. 

nedeľa 8.2.2015

V nedeľu na poludnie zasadal v Poprade krízový štáb, ktorý zvolal primátor mesta Jozef Švagerko. Dôvodom bol aktuálny vývoj počasia so snežením, ktoré zasiahlo Poprad. Slovenský hydrometeorologický ústav pre okres Poprad vydal výstrahu, podľa ktorej môže do pondelňajšieho rána napadnúť miestami 20-35 cm nového snehu. Do popradských ulíc vyrazilo ihneď so začiatkom sneženia 8 mechanizmov, ktoré sa sústreďujú na čistenie mestských komunikácií a chodníkov. Ešte pred aktuálnym snežením Správa mestských komunikácií v Poprade doplnila zásoby chemického posypu. Údržbu ciest a chodníkov komplikuje silný vietor, ktorý vytvára snehové jazyky a záveje. Samospráva situáciu monitoruje a v prípade zhoršenia situácie povolá do údržby techniku od externých dodávateľov. Vzhľadom na nepriaznivý vývoj na diaľnici D1 samospráva koordinuje postup aj so Strediskom správy a údržby diaľnice Mengusovce.

piatok 6.2.2015

V piatok 6.2.2015 pracovalo na odstraňovaní následkov snehovej kalamity spolu 22 mechanizmov, z toho 7 zo Správy mestských komunikácií(SMK) v Poprade a ďalších 15 od externých dodávateľov. Tie boli rovnomerne rozdelené na sídliskách a do jednotlivých častí mesta. Pracovali na čistení chodníkov a ciest zaradených do zimnej údržby. Snehová fréza pracovala na rozširovaní chodníkov popri ceste 1/67 z centra mesta na sídlisko JUH. Spolu 70 pracovníkov menších obecných služieb čistilo chodníky na sídlisku JUH, v centre mesta, v okolí nemocnice a tiež medzi MsÚ a obvodným úradom. Vývoz snehu pokračoval v uliciach Uralská, Chalupkova, Oravská a Budovateľská. 

Aktuálne sú tri mechanizmy SMK kvôli poruchám nepoužiteľné, ďalšie dva malé mechanizmy sú pri súčasnom množstve snehu neefektívne. 

Správa mestských komunikácií(SMK) v Poprade sa obracia na domových dôverníkov a predsedov bytových spoločenstiev v meste s návrhom a zároveň prosbou o pomoc. Keďže čistenie parkovísk v obytných zónach je kvôli parkujúcim autám veľmi komplikované, neraz nemožné, odporúčajú mestskí cestári nasledujúci postup.

1.Formou vyveseného oznamu alebo inak dohodnúť vyprázdnenie parkoviska na presný čas.

2. O tomto čase upovedomiť dispečing SMK.

Zimná údržba vo chvíli uvoľnenia parkoviska operatívne pošle mechanizmus, ktorý prázdne parkovisko dokáže rýchlo vyčistiť. Telefónne číslo na dispečing je 052/7731526.

štvrtok 5.2.2015

Vo štvrtok bolo do čistenia mesta od rekordnej snehovej pokrývky nasadených 18 mechanizmov, z toho 7 zo Správy mestských komunikácií(SMK) v Poprade a ďalších 11 od externých dodávateľov. Ručné čistenie autobusových zastávok, chodníkov, parkovísk a ciest zabezpečovalo 70 pracovníkov menších obecných služieb z Popradu a ďalších 90 z okolitých obcí. Boli rozdelení do štyroch skupín, ktoré pomáhali s čistením na sídliskách JUH a Západ. Pracovníci SMK v spolupráci s externými posilami pokračovali tiež vo vyvážaní snehu z uličiek, v ktorých ho už vzhľadom na nahromadené množstvo nebolo možné pluhovať. Takto prišli na rad ulice Sadová, Kvetná, Mládeže a Chalupkova. Jeden veľký pluh na nákladnom automobile a ďalšie tri traktory pokračovali v čistení ciest v jednotlivých častiach mesta, na čistenie chodníkov boli nasadené malé kolesové nakladače. V čistení ulíc a vývoze snehu sa bude pokračovať opäť aj v noci. Od začiatku kalamity použili popradskí cestári viac ako 100 ton soli. Po uvoľnovaní zvodov na streche zimného štadióna od zľadovatelého snehu bola vyčistená od snehu aj strecha na telocvični na Francisciho ulici, v piatok príde na rad strecha domu kultúry. 

 

 

streda 4.2.2015

Mesto Poprad pokračuje v odstraňovaní následkov snehovej kalamity. V stredu bolo do čistenia mesta nasadených 16 kusov techniky a 80 pracovníkov menších obecných služieb. Pri čistení zastávok MHD vypomáhali aj pracovníci firmy Brantner. V časti Matejovce bola do čistenia parkovísk a ciest nasadená aj snežná fréza. S pomocou príslušníkov mestskej polície a vďaka porozumeniu obyvateľov tamojšieho sídliska boli uvoľnené aj parkovacie plochy, ktoré tak bolo možné systematicky dočistiť. Z Oravskej ulice a z ďalších lokalít, kde sa už odhrnutý sneh nahromadil, začali pracovníci Správy mestských komunikácií sneh odvážať. Technika Správy mestských komunikácií v Poprade ako aj externých dodávateľov pracovala na sídliskách JUH, Západ, v centre mesta, vo Veľkej i v Spišskej Sobote. Celú uplynulú noc bola nasadená technika aj na čistenie pešieho prístupu do časti Stráže. „Denne zasadá operatíva, ktorá sa snaží dostupnou technikou usmerňovať ľudské a technické kapacity, ktoré máme k dispozícii. Zároveň sa snažíme získať ďalšiu technickú výpomoc.  Vzhľadom na množstvo snehu, ktoré je potrebné z niektorých úsekov vyvážať – pretože ho nie je kam pluhovať – je problém s pomalším tempom dočisťovania,“ uviedol viceprimátor Igor Wzoš. Vďaka pochopeniu starostov okolitých obcí bude vo štvrtok počet ľudí v teréne vyšší o ďalších 90 pracovníkov menších obecných služieb. Celkovo tak bude v teréne vďaka tejto pomoci ručne dočisťovať mesto 160 ľudí, čo sa doposiaľ aj napriek snehovým kalamitám v minulosti ešte nestalo. Nasadení budú do týchto lokalít:

- sídlisko Západ – vnútroblok SOLO, MEMPHIS, ORIENT

- sídlisko JUH – Šrobárova, Rázusova, Svätoplukova

- sídlisko JUH - vnútroblok Letná, MPČĽ

- sídlisko JUH - Bajkalská, Pavlovova

Technika bude ďalej dočisťovať predovšetkým parkoviská a pešie ťahy. Vďaka pomoci hasičov s vysokozdvižnou plošinou boli dnes zo strechy zimného štadióna uvoľnené aj masy zľadovatelého snehu, ktoré by pri náhlom zosuve mohli poškodiť dažďové zvody.

Snehovú kalamitu, na ktorej odstraňovaní následkov sa stále pracuje, spôsobilo extrémne výdatné sneženie počas uplynulého víkendu, kedy za 24 hodín spadlo 39 cm nového snehu. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu je to rekordný údaj pre Poprad od roku 1951. 

 

pondelok 2.2.2015

Víkendová nádielka snehu prekonala všetky popradské rekordy. Podľa informácií zo Slovenského hydrometeorologického ústavu napadlo v Poprade počas uplynulého víkendu za 24 hodín 39 cm snehu, čo je najviac v tomto meste od roku 1951, odkedy SHMÚ tieto údaje eviduje. Snehový rekord, ktorý určite potešil najmenších Popradčanov, skomplikoval situáciu najmä na mestských cestách a chodníkoch. V zmysle Operačného plánu zimnej údržby 2014/2015 vypracovaným Správou mestských komunikácií(SMK) v Poprade bol pri údržbe najväčší dôraz kladený na prejazdnosť príjazdov ku zdravotníckym zariadeniam, prejazdnosť komunikácií zaisťujúcich hromadnú autobusovú dopravu a z hľadiska dopravy najrizikovejšie miesta. Technika SMK v Poprade cez víkend po popradských cestách a chodníkoch pri pluhovaní a posýpaní najazdila viac ako 3tisíc kilometrov. Do zimnej údržby je pritom zaradených 32 km chodníkov a takmer 68 km mestských komunikácií. V uliciach je vzhľadom na množstvo snehu nonstop 6 traktorov, 2 malé posypové vozy s radlicami a 3 veľké sypače s radlicami. Na čistenie chodníkov boli nasadené aj ručné frézy. Údržbu počas víkendu zabezpečovalo v posilnených zmenách 54 pracovníkov SMK. Už v sobotu posilnili techniku v teréne 3 nakladače od externých dodávateľov, ktoré sa venovali čisteniu chodníkov a parkovísk v jednotlivých častiach mesta. SMK zasahovalo v uliciach nielen podľa schváleného operačného plánu, ale aj na základe požiadaviek občanov komunikovaných priamo cez dispečing. “Takáto situácia v novodobej histórii mesta ešte nenastala. Všetci, čo môžu, sú s technikou vonku, no bude to trvať ešte dni, kým sa podarí zabezpečiť komfortnú priechodnosť všetkých chodníkov a uličiek v meste. Ak máme v Poprade 100 km ciest a chodníkov, o ktoré je potrebné sa starať, tak je jasné, že technika nemôže byť vždy a všade. Tak ako nás mrzí sťažená priechodnosť niektorých dočisťovaných úsekov, tak chceme vzhľadom na mimoriadnosť situácie vyzvať občanov mesta aj na väčšiu vzájomnú solidaritu v tejto situácii,” uviedol 1.viceprimátor Popradu Igor Wzoš.

V snahe zabezpečiť odvoz odpadu a umožniť manipuláciu s nádobami na odpad bez rizika ich poškodenia boli do čistenia stanovíšť kontajnerov od snehu zapojení pracovníci malých obecných služieb. Spolu 43 osôb bolo dnes nasadených v centre mesta, v Matejovciach, na sídliskách JUH I a ZÁPAD, od zajtra bude pri čistení mesta pomáhať 72 osôb. Pracovníci firmy BRANTNER boli zapojení do čistenia stanovíšť kontajnerov na sídliskách JUH II, V a VI. Aj keď je nasadená všetka dostupná technika a pracovné sily, dočisťovanie ulíc a ciest bude vzhľadom na množstvo snehu pokračovať postupne ďalej a z najkritickejších lokalít bude sneh postupne odvážaný.

 

sobota 31.1.2015

V priebehu noci z piatka 30.1. na sobotu 31.1. napadlo v Poprade do 40 cm snehu. Správa mestských komunikácií(SMK) v Poprade je už od piatkového poludnia poludnia v plnom nasadení s posilnenými zmenami. So snehovou pokrývkou bojuje všetka dostupná technika SMK v počte 10 mechanizmov. Vzhľadom na náročnosť situácie povolala SMK techniku aj z externých zdrojov – na výpomoc dorazili ďalšie tri nakladače, ktoré budú pomáhať pri čistení parkovísk v jednotlivých častiach mesta. V zmysle Operačného plánu zimnej údržby 2014/2015 je pri údržbe najväčší dôraz kladený na príjazdy ku zdravotníckym zariadeniam, prejazdnosť komunikácií zaisťujúcich hromadnú autobusovú dopravu a z hľadiska dopravy najrizikovejšie miesta.

Samospráva zároveň žiada obyvateľov v tejto náročnej situácii o trpezlivosť a porozumenie. Aj keď je nasadená všetka dostupná technika a pracovné sily, čistenie ulíc a ciest bude vzhľadom na množstvo snehu veľmi náročné. Čistenie komunikácií bude prebiehať postupne podľa operačného plánu zodpovedajúceho tejto situácii. 

 


 
 

Odišiel významný popradský umelec Michal TrembáčVytlačiť
 

 

Vo štvrtok 12. 2. 2015 zomrel vo veku 86 rokov akad. maliar MICHAL TREMBÁČ. 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok, 16. 2. 2015 o 13.00 v Dome smútku v Poprade-Veľkej.

Michal Trembáč sa narodil 21. septembra 1929 v Poprade – Veľkej. V rokoch 1947 – 1949 študoval na Škole dekoratívneho umenia v Prahe u prof. J. Masáka a J. Němca. V roku 1953 ukončil štúdium na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor grafiky u prof. Fikariho. V rokoch 1955 – 1956 pôsobil ako metodik pre výtvarnú prácu v Okresnom osvetovom stredisku v Poprade. V roku 1961 bol prijatý za člena Zväzu slovenských výtvarných umelcov a od roku 1967 pracoval v slobodnom povolaní. V rokoch 1982 – 1990 pracoval vo výbore Krajskej organizácie Zväzu slovenských výtvarných umelcov Východoslovenského kraja. Žil a tvoril v Poprade-Veľkej.

O TVORBE / Michal Trembáč sa venoval komornej aj monumentálnej tvorbe. Tvoril drevené kompozície inšpirované ľudovým umením. V maľbe rozvíjal viacero motívov, od folklórnych, krajinárskych motívov priemyselnej i prírodnej krajiny a nevyčerpateľnú tému s motívom Vysokých Tatier. Svojou tvorbou nadviazal na slovenskú modernu. Výtvarne stvárňoval prírodu v jej nekonečných metamorfózach. Tému tatranskej krajiny rozpracúval neustále a hľadal nové výrazové prostriedky pre vyjadrenie jej svojráznosti. V tvorbe Michala Trembáča nemožno opomenúť mnohé figurálne kompozície. Z abstraktných plôch sa vynárajú figúry ohraničené jasnou obrysovou líniou. Svojou tvorbou chcel maliar naznačiť problematické sféry v spoločnosti, riešiť ekologické témy, aktuálne otázky. Živosť, expresivita, odvážna farebnosť, nanášanie pastóznych farebných plôch na plátno, ohraničená kontúra, to všetko sú príznačné vyjadrovacie prostriedky autora.

Česť jeho pamiatke.


 
 
Položky 41-45 z 789

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 29.5.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 30.5.
Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 31.5.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Zašportujte si, zabavte sa a pomôžte

10. júna 2015 ožije námestie sv. Egídia veľkou športovou, kultúrnou a charitatívnou akciou, výnos ktorej prispeje k zakúpeniu prístroja pre detské oddelenie NsP Poprad. Bežci na bežeckom páse od 10,00 h budú zbierať kilometre a všetci účastníci behu alebo prechádzky o 17,00 h zakúpením štartového čísla za 3,-€, dôchodcovia a mládež za 1,-€ prispejú k svojmu zdraviu a záchrane zdravia a životov malých pacientov. Podujatie obohatia známe hudobné skupiny a tombola štartových čísel so zaujímavými cenami.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

40277513

29.5.2015
Úvodná stránka