Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Zamestnanci mestského úradu

PREDNOSTA

Ing. Róbert Bujalka

 

KANCELÁRIA PRIMÁTORA A PRVÉHO KONTAKTU

Ing. Lenka Miľovčíková
Martina Labajová - MD
Mgr. Piataková Ivana
Veronika Brejková - MD
Mgr. Alexandra Sendecká Linkeschová - MD
Mgr. Nina Hriňák - MD
Lenka Barillová - MD zastupuje Ing. Barbora Puskajlerová
Mgr. Michaela Galliková - MD zastupuje Martina Troppová
Eva Doležalová
Ján Ondrišík
Andrea Kendrová
Bc. Kubičarová Mária
Lucia Javorská

 

ÚtVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Ing. Zita Kozlerová
Ing. Milan Tomáš
Ing. Viera Palgutová
Ing. Mária Sabolová

 

KOMUNIKAČNÝ MANAŽÉR

Mgr. Marián Galajda

 

KANCELÁRIA POSLANCOV A KONTAKTU S OBČANMI

Mgr. Júlia Watter Domaratzká
Mgr. Lucia Knežníková
Mgr. Emília Ferková
Mgr. Eva Zavacká
 

REFERÁT VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Ing. Mária Jakubčová
Ing. Marek Michalko

ODDELENIE KULTÚRY, CESTOVNÉHO RUCHU A PREZENTÁCIE MESTA

Zuzana Švantnerová, MBA
Ing. Jozef Durbák
Ing. Peter Hlopko
Mária Glevaňáková
Mária Jalovičiarová
Dana Liptáková
Eva Jarošová
Vladimír Zajac
Monika Kupčíková
Bc. Valér Ondrušek
Eduard Payerchin
Patrícia Ploščicová

 

ODDELENIE ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE A ŠPORTU

PaedDr. Edita Pilárová
Bc. Marta Péterová
Ing. Beáta Černáková
Mária Kubaliaková
PaedDr. Emil Turčan
PhDr. Jozef Pavlík

 

Detské jasle

Ing. Alena Palgutová
Mária Hvilová PN - zastupuje Gabriela Gavalierová
Erika Kopáčová
Kvetoslava Košárová
Jana Slebodníková
Bc. Miriam Zacharová
Ružena Križovská

 

ODDELENIE PERSONÁLNEHO MANAŽMENTU A MIEZD

Mgr. Stanislav Spišiak
Mária Danková
Anna Mišagová
Vilma Turzáková
 

ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU

Ing. Iveta Borňáková
Ing. Mária Kubalová
Ing. Ivana Jurišová

 

MATRIČNÝ ÚRAD

Silvia Hurajtová
Mgr. Mária Ščurková - MD zastupuje Bc. Dagmar Janíčková
Jana Holodová

 

ODDELENIE INFORMATIKY

Mgr. Jaroslav Maitner
Peter Ridilla
Slavomír Soľár
 

ODBOR ORGANIZAČNÝ

Ing. Emil Kostelničák
 

Oddelenie evidencie obyvateľstva

Ing. Eva Ihnačáková
Mgr. Mária Kmečová
Ing. Daniela Keresztényová
 

Oddelenie vnútornej správy

Ing. Mária Vallušová
Ing. Dagmar Nemčoková
Mgr. Daniela Meltzerová
Anna Švagerková
Ľudmila Brutovská
Eva Hudačková
Janka Zajacová
Ing. Jana Koštrnová - ½ úväzok
Alice Šimčáková - ½ úväzok
Gabriela Bizubová
Kvetoslava Gildeinová
Peter Martinko
Vladimír Hanečák
Ján Kundráč
Michal Ružbaský
Daniel Šesták
Mária Kokoruďová - 2 hod. úväzok
Gabriel Jucha
Ľudovít Nagy
Ľuboš Olevič
Zuzana Laskovičová
František Jasenčák
Koreňová Ľudmila
Gájová Slavomíra
 

Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov

Ing. Marek Budzák
Vlasta Božoňová
Ing. Daniela Dluhošová
Marek Horvath
Anna Focková
Adriana Balážová
Beáta Sekeráková
Pemčák Peter

 

Oddelenie správy priemyselného parku

Peter Zavatzký
Bc. Bibiana Horáková
Ján Petruľa

 

ZIMNÝ ŠTADIÓN

Bc. René Šoltés
Mgr. Daniel Nemčko
Miroslav Beluš
Peter Gatt
Vladimír Szücs
Marián Kubov - PN  zastupuje Marek Jakubec
Viliam Kostolník
Magdaléna Molnárová
Renáta Pacigová
Richard Rusnačik
Vladimír Štolc
Ján Vitko
Michal Bizub
Ján Gvušč
Anna Ivančáková
Jozef Husár
Ľuboš Bosman
Miroslav Brož

 

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MESTA POPRAD

Roman Pazúr
Peter Handzuš
Michal Ružbaský ml.
Ján Pitoňák
Michal Šebek
Eva Petáková

 

VIACÚČELOVÁ HALA ARÉNA

Bc. Miroslav Kalnaši
Mgr. Lucia Štolcová - MD zastupuje Mgr. Lucia Kromka
Andrej Lačný
Vincent Polomčák
Ľubica Šidlovská
Mária Bretzová
Roman Sersen
Milan Klinga
Ivan Netík
Milan Vala
Peter Rackovský

 

ODBOR SOCIÁLNY

Mgr. Etela Lučivjanská
 

Oddelenie seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov

Mgr. Renáta Kostková
Mgr. Mária Maličká
Mgr. Dagmar Kofroňová
Bc. Ružena Reľovská
Mgr. Silvia Suriková
Igor Hreus
Mgr. Margita Droppová
PhDr. Daniela Slivková
Rastislav Juhás
Malecká Lucia
 

Masážno-relaxačné centrum pri KD-Veľká

Daniela Majzelová
 

Oddelenie rodiny a neprispôsobivých občanov

Mgr. Petra Závacká
Mgr. Mária Hyblerová
Ing. Erika Mižigárová
Mgr. Lýdia Pištová
Mgr. Gabriela Lompartová
Bc. Ľudmila Lahetová
Mgr. Adriana Jakubcová
Ing. Marcela Michalková
 

Terénna komunitná sociálna práca

Mgr. Jana Šoltésová
Mgr. Miroslava Balážová
Mgr. Július Ovšonka
 

ZSS nocľaháreň

Mgr. Milan Vrana
Darina Hlaváčová
Martin Korheľ
František Kučkovský
Róbert Machovič
Karol Gábor

 

Vodič prepravnej služby

Rastislav Juhás

 

ODBOR VÝSTAVBY

Ing. Edita Molnárová - dočasne poverená vedením

 

Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby

Ing. Mária Poráčová
Ing. arch. Jarmila Vojtaššáková
Ing. arch. Tibor Schmidt
Ing. Monika Vencelová
Antónia Sabová
Ing. Marieta Buryová
Ing. Gabriela Záremská
Ing. Monika Rontová
Ing. Emília Gemzová
Ing. Richard Radek
Ing. Ján Omasta
Ing. Marián Rusnák
Ing. Miroslav Hric
Ing. Kristína Horáková
Ing. Martin Pitoňák

 

Oddelenie životného prostredia

Ing. Marek Bystrý
Ing. Daniela Polaštíková
Ing. Jana Urbanová
Pavol Dzúr
 

Oddelenie stavebného poriadku

Ing. Helena Chylová
Ing. Anna Gradzillová
Mária Matvejová
Bibiana Bartošová
Ing. Katarína Tóthová
Bc. Michaela Vojtková

ODBOR EKONOMICKÝ

Ing. Jitka Púčiková
 

Oddelenie financií a rozpočtu

Ing. Adriana Sedláková
Alena Grajciarová
Anna Brotonová
Anna Budzáková
Lucia Miškufová
Ing. Anna Čendulová
Alica Blašková
Ing. Mgr. Ľudmila Vallušová

 

Oddelenie daní a poplatkov

Ing. Anna Lešková
Ing. Jana Kušionová
Bc. Slávka Varhoľová
Ľubica Skokanová
Martina Lapšanská
Mária Kurňavová
Ing. Viktória Zemanová
Ing. Iveta Václáviková
Ing. Martina Bednarčíková
Ing. Helena Gerberyová
Mgr. Michal Radačovský, M.B.A.
Mgr. Ľuboslava Duroňová

 

Oddelenie ekonomického zabezpečenia mesta

Mgr. Marián Soliar
Henrieta Pisarčíková
Alena Pajpachová
Johana Štefaňáková
Mgr. Iveta Budajová

 

Pokladňa

Lucia Čenščáková PN - zastupuje Marcela Páleníková
Anna Lainczová

 

ODDELENIE PRÁVNE

JUDr. Mária Dideková
JUDr. Anna Gaborčíková
Mgr. Anna Pitoňáková
Silvia Pejková

 

SAMOSTATNÝ PRACOVNÍK OCHRANY, BEZPEČNOSTI A OBRANY

Ing. Imrich Kisel - ½ úväzok


 

CityMonitor

Nájdete nás aj na

Twitter instagram

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Pondelok 30.3.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 31.3.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 1.4.
Dr.Max - Námestie sv.Egídia
Námestie svätého Egídia 16/37,
058 01 Poprad

052/285 85 89

Pondelok - Piatok
7:30 - 17:00

Sobota - Nedeľa
zatvorené

Štvrtok 2.4.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 3.4.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 4.4.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 5.4.
Dr.Max - Námestie sv.Egídia
Námestie svätého Egídia 16/37,
058 01 Poprad

052/285 85 89

Pondelok - Piatok
7:30 - 17:00

Sobota - Nedeľa
zatvorené

Pondelok 6.4.
Aduscentrum - Námestie sv.Egídia medzi ul.1.mája a J.Curie
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk

37737642

30.3.2015
Úvodná stránka