Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Zamestnanci mestského úradu

PREDNOSTA

Ing. Róbert Bujalka

 

SEKRETARIÁT PRIMÁTORA

Ján Ondrišík
Mgr. Ivana Piataková
Ing. Lenka Miľovčíková - MD
Mgr. Lucia Kromka
Eva Doležalová
Andrea Kendrová
Ing. Barbora Puskajlerová - MD
Martina Troppova MD
Lenka Barillová - RD
Veronika Brejková - RD
Martina Labajová - MD
Mgr. Michaela Galliková
Mgr.Nina Hriňák - RD
Mgr. Alexandra Sendecká-Linkeschová - RD


 

ÚtVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Ing. Zita Kozlerová
Ing. Milan Tomáš
Ing. Viera Palgutová
Ing. Mária Sabolová

 

KOMUNIKAČNÝ MANAŽÉR

Mgr. Marián Galajda

 

KANCELÁRIA KONTAKTU S OBČANMI

Mgr. Júlia Watter Domaratzká
Mgr. Lucia Knežníková
Mgr. Emília Ferková
Mgr. Eva Zavacká

 

ODBOR SERVISNÝCH ČINNOSTÍ

Ing. Marek Budzák

 

Správa registratúry a VO

Ing. Jana Petríková

 

Podateľňa

Eva Hudačková
Ľudmila Brutovská
Janka Zajacová

 

Verejné obstarávanie

Ing. Mária Jakubčová
 

Oddelenie interných služieb

 

Údržba

Andrej Borkovský
František Jasenčák
Gabriel Jucha
Bc. Peter Korkoš
Ján Kundráč 
Ĺudovít Nagy
Vladimír Hanečák
Zuzana Laskovičová
Peter Martinko 
Gabriela Bizubová
Slavomíra Gájová 
KvetoslavaGildeinová
Ľuboš Olevič
Daniel Šesták
Ing.  Jana Koštrnová - ½ úväzok
Alice Šimčáková  - ½ úväzok
Mária Kokoruďová - úv. 2 hod.
Monika Havlíčková

 

Administratíva

Ing. Dagmar Nemčoková
Mgr. Daniela Meltzerová
Anna Švagerková
Mária Glevaňáková

 

Kontaktné občianske centrá

Bc. Mária Kubičárová

 

Matrika

Silvia Hurajtová
Jana Holodová
Bc.Dagmar Janíčková 
Mgr. Mária Ščurková - MD

 

Prvý kontakt

Lucia Javorská
Tímea Plavcová 
Lenka Barillová - MD

 

Evidencia obyvateľstva

Ing. Eva Ihnačáková
Mgr. Mária Kmečová
Ing. Dana Keresztényová

 

Oddelenie informatiky

Mgr. Jaroslav Maitner
Peter Ridilla
Slavomír Soľár

 

Správa bezpečnosti a pracovnej zdravotnej služby

Ing. Imrich Kiseľ

 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Ing. Iveta Borňáková

 

Správa bytov, nebytových priestorov a majetku mesta

Adriana Balážová
Vlasta Božoňová
Ing. Daniela Dluhošová
Anna Focková
Marek Horváth
Peter Pemčák
Beáta Sekeráková
Ing. Ivana Jurišová
Ing. Mária Kubalová

 

Správa športových zariadení

 

Stredisko VÚH Aréna

Mgr. Lucia Štolcová
Bc. Miroslav Kalnaši
Stanislav Fedor
Mária Bretzová
Milan Klinga
Andrej Lačný
Ivan Netík
Vincent Polomčák
Roman Sersen
Ľubica Šidlovská
Milan Vila

 

Stredisko futbalový štadión

Peter Hanzuš
Ján Pitoňák
Michal Ružbaský
Michal Šebek
Viera Kruková

 

Stredisko zimný štadión

Ing. René Šoltés
Mgr. Daniel Nemčko
Miroslav Beluš
Michal Bizub
Ján Slivoš
Miroslav Brož
Peter Gatt
Ján Gvušč
Jozef Husár
Anna Ivančáková
Marek Jakubec
Viliam Kostolník
Magdaléna Molnárová
Renáta Pacigová
Richard Rusnačik
Vladimír Szücs
Vladimír Štolc
Ján Vitko

 

Správa priemyselného parku

Peter Zavatzký
Bc. Bibiana Horáková
Ján Petruľa

 

Správa mestského útulku

Viktória Páperáková
Stanislava Hyrošová

 

ODBOR SOCIÁLNY

Mgr. Etela Lučivjanská

 

Oddelenie seniorov a ŤZPO

Mgr. Renáta Kostková
Mgr. Margita Droppová
Igor Hreus
Mgr. Dagmar Kofroňová
Daniela Majzelová
Lucia Malecká
Mgr. Mária Maličká
Bc. Ružena Reľovská
PhDr. Daniela Slivková
Mgr. Silvia Suríková
Rastislav Juhás

 

Oddelenie rodiny a neprispôsobivých občanov

Mgr. Petra Závacká
Mgr. Mária Hyblerová
Mgr. Mária Jakubcová
Mgr. Gabriela Lompartová
Ing. Marcela Michalková
Ing. Erika Mižigárová
Mgr. Lýdia Pištová
Mgr. Lahetová Ľudmila - MD
Mgr. Michaela Ugrayová

 

ZSS Nocľaháreň

Mgr. Milan Vrana
Karol Gábor
František Kučkovský
Martin Korheľ
Róbert Machovič
Mgr. Ľubomír Mišurda
Darina Hlaváčová

 

Terénna komunitná soc. práca

Mgr. Július Ovšonka
Mgr. Jana Šoltésová

 

ODBOR VÝSTAVBY

Ing. Martin Pitoňák

 

Oddelenie stavebného poriadku

Bc. Michaela Vojtková
Ing. Helena Chylová
Bibiána Bartošová
Ing. Anna Gradzilová
Mária Matvejová
Ing. Katarína Tóthová
Ing. Miroslav Hric
Martina Orjabincová

 

Oddelenie životného prostredia

Ing. Daniela Polaštíková
Ing. Marek Bystrý
Ing. Jana Urbanová
Ing. Monika Vencelová
Rudolf Kroščen

 

ODBOR URBANIZMU A PRIESTOROVÉHO PLÁNOVANIA

Ing. Arch. Ľuboslav Mlynarčík

 

Oddelenie územného plánovania

Ing. Arch. Tibor Schmidt
Ing. Arch. Jarmila Vojtaššáková
Ing. Emília Hudzíková

 

Oddelenie dopravy

Ing. Ľubomír Hán
Ing. Emília Gemzová
Ing. Roman Tonhajzer, PhD.

 

Oddelenie investičného rozvoja

Ing. Mária Poráčová
Ing. Richard Radek
Ing. Marián Rusnák
Ing. Ľubomír Zentko
Antónia Sabová

 

ODBOR EKONOMICKÝ

Ing. Jitka Púčiková

 

Oddelenie financií a rozpočtu

Ing. Adriana Sedláková
Alica Blašková
Ing. Martina Bednarčíková
Anna Budzáková
Ing. Anna Čendulová
Alena Grajciarová
Lucia Miškufová
Marcela Páleníková
 

Oddelenie daní a poplatku

Ing. Anna Lešková
Mgr. Ľuboslava Duroňová
Ing. Helena Gerberyová
Mária Kurňavová
Martina Lapšanská
Mgr. Michal Radačovský, MBA.
Ľubica Skokanová
Ing. Iveta Václavíková
Bc. Slávka Varhoľová
Ing. Viktória Zemanová
Mgr. Barbora Brijová

 

Oddelenie ekon.zabezpečenia

Mgr. Iveta Budajová
Alena Pajpachová
Henrieta Pisarčíková
Johana Štefaňáková

 

Pokladnica

Anna Lainczová
Lucia Čenščáková - MD
Viera Mašlonková

 

Oddelenie školstva, mládeže a športu

PaedDr. Edita Pilárová
Ing. Beáta Černáková
PhDr. Jozef Pavlík
Mgr. Gabriela Rekeneiová
PaedDr. Emil Turčan
Mgr. Mária Tomečková

 

Detské jasle

Ing. Alena Palgutová
Mária Hvilová
Erika Kopačová
Kvetoslava Košárová
Jana Slebodníková
Miriam Zacharová
Ružena Križovská
Ružena Pogranová

 

Oddelenie PMAM

Mgr. Stanislav Spišiak
Mária Danková
Anna Mišagová
Vilma Turzáková
Ing. Katarína Oravcová

 

Oddelenie právne

JUDr. Mária Dideková
JUDr. Anna Gaborčíková
Mgr. Anna Pitoňáková
Silvia Pejková
Mgr. Miroslav Ondrušek

 

Oddelenie kultúry

Dana Liptáková
Mária Jalovičiarová
Patrícia Ploščicová
Eva Jarošová
Monika Kupčíková
Bc. Valér Ondrušek
Eduard Payerchin
Vladimír Zajac
Peter Benko

 

Strategický rozvojový manažment

Mgr. Marta Kurpašová
Ing. Jozef Durbák
Ing. Ján Omasta
PhDr. Andrej Zreľak

 


 

Voľné pracovné miesta

Darujte im nový domov

Dnes má službu:

Lekáreň CORRIB
Levočská 26A,
058 01 Poprad

0948 217 858

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Nedeľa 14.2.
Lekáreň CORRIB
Levočská 26A,
058 01 Poprad

0948 217 858

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 15.2. - 16.2.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 16.2.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 17.2.
Sunpharma - Juh, Kaufland
Moyzesova ul. 3,
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 18.2.
Lekáreň na autobusovej stanici
Wolkerova 466,
058 01 Poprad

052/482 2360

Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00Piatok 19.2.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 20.2.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 21.2.
Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy na Námestí sv. Egídia a pri Aréne Poprad:

Na námestí od 24.12.2015:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 19:00 hod
nedeľa od 10:00 - 19:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 19:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne od 12.12.2015:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň od utorka do štvrtku do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka