Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Dobrá správa pre Kvetnicu!Vytlačiť
 

Mesto Poprad sa dohodlo so spoločnosťou DANMIR na spôsobe vysporiadania pozemkov tak, aby sa zásadným spôsobom mohla zvýšiť kvalita života obyvateľov v tejto časti mesta. Dohoda je výsledkom pracovného rokovania primátora mesta Poprad Antona Danka so zástupcami vlastníkov uvedených komunikácií a pozemkov, ktoré zvolal primátor mesta Ing. Anton Danko dňa 05. decembra 2018.

„Korektne sme sa dohodli na tom, že spoločnosť DANMIR bezodplatne prevedie mestu Poprad do vlastníctva komunikácie  a pozemky pod nimi s celkovou rozlohou 1871m2  - v celkovej hodnote 184 247.-eur.  Mesto Poprad ďalej odkúpi od spoločnosti DANMIR ďalšie pozemky v celkovej rozlohe 3779m2 za cenu 136 tisíc eur. Ide o pozemky, ktoré chceme získať, aby sme mohli vyriešiť problémy s prístupom do bytových domov, parkovaním, osvetlením,“ uviedol primátor Anton Danko.  Kúpna cena pozemkov, ktoré by mesto malo odkúpiť v okolí bytových domov Jánošík a Nová obytná, vychádza z predložených znaleckých posudkov. Oproti pôvodným požiadavkám spoločnosti by mesto malo celkovo ušetriť viac ako 200-tisíc eur.

Uvedenú dohodu musí ešte schváliť MsZ mesta Poprad v stredu 12.decembra 2018.

Primátor informoval zároveň o dohode vo veci prerušenej rekonštrukcie verejného osvetlenia. Podľa aktuálnych informácií by malo byť osvetlenie uvedené do prevádzky najneskôr do Vianoc.  

kvetnica.png


 
 

Poprad bude v roku 2019 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 49,4 mil €Vytlačiť
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo rozpočet Mesta Poprad na rok 2019 ako vyrovnaný v celkovej výške 49 440 340 €. Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 42 665 000 €, bežné výdavky vo výške 42 168 000 €, kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 818 630 € a kapitálové výdavky vo výške 6 777 440 €. Prebytok bežného rozpočtu je v návrhu rozpočtu rozpočtovaný v celkovej výške 497 000 €, vo výške 494 400 € je použitý na splácanie istiny z úverov a vo výške 2 600 € na krytie kapitálových výdavkov.

„Tak ako pre štát, tak aj pre mesto je to najdôležitejší dokument. V tomto prípade bola časť pripravená ešte predchádzajúcim vedením, väčšinu sme však už nastavili my. Kapitálové výdavky sa budú dolaďovať v priebehu budúceho roka. Chceme dať priestor poslancom MsZ, aby sme spoločnými silami stanovili tie najdôležitejšie priority pre naše mesto v budúcom roku,“ uviedol po schválení rozpočtu primátor Anton Danko.

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie samosprávnych funkcií mesta v plnom rozsahu, úhradu záväzkov, financovanie nákladov preneseného výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov spojených so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku.

Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). V príjmovej časti sú to najmä prostriedky z rezervného fondu vo výške 5 956 210 €; vo výdavkovej časti sú to splátky istín z úverov z dlhodobého záväzku.


 
 

V Poprade potešili 150 detí z rodín v núdzi Vytlačiť
 

 darceky9.JPG balicky6.JPG

Mesto Poprad v spolupráci s Apoštolskou cirkvou Slovenska v pondelok 17. decembra 2018 odovzdalo 150 deťom zo 139 rodín, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácií, vianočné balíčky . Darčeky potešili deti z neúplných rodín, z rodín, ktorým boli deti zverené do  náhradnej starostlivosti a rovnako  rodiny, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi.

„Pre deti sme pripravili balíčky, v ktorých si mohli nájsť hygienické a školské potreby, sladkosti, hračky a oblečenie. Je to už šestnásty rok, čo sa mesto takýmto spôsobom snaží  zmierniť sociálnu situáciu týchto rodín a urobiť im radosť v čase vianočných sviatkov. S týmito rodinami pracujeme po celý rok a vieme, že vianočné balíčky im urobia veľkú radosť, keďže iné si nie vždy môžu dovoliť,“ uviedla Petra Zavacká zo sociálneho odboru MsÚ v Poprade.  „Ročne prinášame na Slovensko cez 20 tisíc darčekov, ktoré rozdeľujeme do viacerých organizácií. Vážime si túto spoluprácu s mestom, aby sa darčeky dostali vždy do tých správnych rúk,“ dodal pastor Apoštolskej cirkvi v Poprade Ján Šefčík.

Sociálni pracovníci MsÚ v Poprade poskytujú rodinám pomoc počas celého roka – zabezpečujú im sociálne poradenstvo, opatrenia sociálno-právnej ochrany, organizujú letný tábor, poskytujú šatstvo, ktoré získava samospráva od občanov, v spolupráci so SČK im poskytujú potravinovú pomoc z rôznych zbierok.


 
 

V Poprade vyrástla nová oddychová zónaVytlačiť
 

Na Vianoce dostanú Popradčania darček, ktorý v meste dlhodobo chýbal. Na nevyužívanom pozemku v širšom centre mesta - vedľa Zariadenia opatrovateľskej služby na Francisciho 909/10 vyrástla nová oddychová zóna. Prístupná bude nielen pre klientov samotného zariadenia ale aj pre širokú verejnosť. „V parku je v súčasnosti vybudovaný priestor na usporiadanie kultúrno-spoločenských podujatí, petangové ihrisko, minigolfové dráhy, jazierko s prístreškom, prvky outdoorového fitness parku či pietne miesto. Vybudovali sa chodníky, vysadila sa nová zeleň,“ uviedol Jozef Košický z Centra sociálnych služieb v Poprade, ktoré oddychovú zónu zrealizovalo. Celý areál je oplotený a bude mať svoje prevádzkové hodiny. „V tomto prípade ide o nový koncept oddychovej zóny v našom meste, ktorá bude mať svojho správcu. Zámerom samosprávy je oddychové zóny v rôznych podobách – na aktívny i pasívny oddych - postupne budovať aj v ďalších lokalitách mesta a takto ich zveľaďovať,“ informoval primátor mesta Anton Danko. Celkové náklady na vybudovanie oddychovej zóny na Francisciho ulici predstavujú čiastku 173 824,-eur.

6.jpg


 
 

Vianočná kapustnica pre bezdomovcovVytlačiť
 

bezd3.jpg    

Mesto Poprad pripravilo pre ľudí bez prístrešia na Štedrý deň už tradične štedrovečerné menu, ktoré im podával primátor mesta Poprad Anton Danko s manželkou. V jedálni Centra sociálnych služieb na Baníckej ulici v Poprade v pondelok 24.decembra prestreli a pripravili štedrovečerný obed pre 40 ľudí, ďalšie desiatky porcií pripravili nielen pre klientov Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia, ale tiež pre ostatných bezdomovcov v meste. Okrem štedrovečerného menu, ktoré pozostávalo z oblátok, ovocia, koláčov, kapustnice, šalátu a filé, bol pre každého pripravený pod vianočným stromčekom aj balíček. "Ľudia bez domova si v ňom našli ponožky, čiapku, rukavice ale aj jedlo, hygienické potreby a sladkosti" konkretizovala Petra Zavacká, vedúca sociálneho odboru MsÚ Poprad. Vianočné balíčky pripravila samospráva aj vďaka spolupráci s OZ Korene. Tradíciu podávania štedrovečerného menu ľuďom bez domova založil v Poprade primátor Anton Danko v roku 2003.

bezd4.jpg bezd1.jpg

Mesto Poprad a klienti chcú touto cestou poďakovať tým, ktorí prispeli a pomohli zrealizovať túto myšlienku.

OZ Korene Poprad,

Územný spolok SČK Poprad,

FEGA FROST  s. r. o. Kežmarok,

Podtatranská hydina,  MVDr. Konkoľová Hana, Kežmarok,

Reštaurácia Zimný štadión Poprad,

LUNYS s. r. o.  Poprad,

Perkins Poprad,

Denné centrum Veľká,

Kvety Victor Poprad,

Baliarne obchodu Poprad,

Sintra spol. s r. o. Poprad,

Tatrakon spol. s r. o. Poprad,

Tol, spol s r. o. Poprad,

Jozef Solus, 

Centrum sociálnych služieb Poprad.


 
 
Položky 31-35 z 1539

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka