Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Popradské školy opäť vyzdobia vianočné stromčeky v centre Popradu Vytlačiť
 

zsmsavschefrel2.JPG

Mesto Poprad a OZ PRE MESTO pripravili aj v tomto roku prehliadku vianočných stromčekov vyzdobených žiakmi popradských škôl. Podujatie „Vyzdobme si vianočný stromček“ tak bude opäť prehliadkou tvorivosti a kreativity žiakov, ktorí sa budú môcť predviesť v zdobení vianočných stromčekov.

Pre každú školu, ktorá sa rozhodne zapojiť, bude pripravený jeden stromček. Ten budú môcť žiaci s pomocou pedagógov ozdobiť vlastnoručne vyrobenými ozdobami. Na výzdobu stromčekov nebudú môcť byť použité priemyselne vyrobené ozdoby dostupné v obchodnej sieti.

„Stromčeky budú školy zdobiť vo štvrtok 13. decembra 2018 od 9:00 hod. priamo na Námestí sv. Egídia. Zdobiť stromčeky budú deti pod dozorom pedagogických pracovníkov, každý vianočný stromček si škola označí tak, aby bolo jasné, ktorá škola ho vytvorila,“ uviedla Edita Pilárová z odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade.

Vecné ceny pre autorov výzdoby všetkých vianočných stromčekov venuje mesto Poprad a OZ PRE MESTO dňa 14. decembra 2018 o 10.00 hod. počas otvorenia XVI. Tradičného vianočného jarmoku. Stromčeky budú vystavené až do konca jarmoku v priestore medzi evanjelickým kostolom a chodníkom na južnej strane námestia. Vyzdobené vianočné stromčeky po skončení jarmoku budú robiť radosť aj na iných miestach – samospráva ich rozdá klubom a domovom dôchodcov, nemocnici, útulku.

Do prehliadky vianočnej tvorivosti sa školy môžu elektronicky prihlásiť  do 30. novembra na MsÚ – odbor školstva, mládeže a športu na adresu: emil.turcan@msupoprad.sk .


 
 

Príhovor primátora mesta Poprad Ing.Antona DankaVytlačiť
 

Príhovor primátora mesta Poprad Ing. Antona Danka prednesený na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľtsva mesta Poprad v piatok 30.novemra 2018.

photo-33.JPG

"Vážený pán predseda Národnej rady SR, vážený pán poslanec NR SR, vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, vzácni hostia, vážené dámy, vážení páni.  

V histórii stáročného mesta neznamenajú 4 roky takmer nič. Iba malý nádych na pulze času plynúceho dejinami. Pre nás, súčasníkov, sú 4 roky časťou nášho života, ktorá sa nás bytostne dotýka. Za 4 roky batoľa vyrastie v predškoláka, stredoškolák začne i ukončí štúdium, tínedžer sa stane dospelým človekom. Položme si otázku, či sa dá za 4 roky niečo zmeniť v živote mesta tak, aby sa ovplyvnil jeho ďalší vývoj. Samozrejme, v tom pozitívnom slova zmysle.Ak by som tomu neveril, tak by som tu dnes pred vami nestál!

Pred 3 týždňami vrcholila volebná kampaň. Bol to boj, občas s falošnými tónmi, ale
všetci sme ho dobojovali so cťou. Nuž a aký je výsledok ? Šiesti  kandidáti na post primátora sme sa dnes ocitli na jednej lodi. Jeden na poste primátora, druhý viceprimátora, ďalší štyria  ako poslanci. Súťaž medzi nami skončila a nemyslím si, že niekto z nás je víťazom alebo porazeným. Voliči nás iba prerozdelili do jednotlivých funkcií. Každý z nás však bude niesť svoj diel zodpovednosti voči nášmu mestu. Verejnosť nás bude všetkých sledovať a hodnotiť. Každý bude mať možnosť ukázať, či mu išlo len o funkciu, alebo to s pomocou a službou Popradu myslel naozaj vážne. A hlavne úprimne. Všetci dostanú príležitosť poskytnúť dobré nápady a idey s možnosťou podielu na ich realizácii. Najbližšie štyri roky ukážu, či nám všetkým ide o Poprad, alebo niekto radšej uprednostní deštrukciu. Ja verím, že spoločnými silami, za pomoci našich občanov, posunieme naše mesto o hodný krok dopredu a opäť sa dostaneme medzi najlepších.

Dámy a páni ! Chcem poďakovať primátorovi mesta Jozefovi Švagerkovi a poslancom mestského zastupiteľstva za predchádzajúce štyri roky ich práce. Neboli jednoduché a napriek tomu sa podarilo urobiť veľa dobrého. Popradčania však zahlasovali za zmenu.
Keď som stál pred rozhodnutím ísť opäť kandidovať, uvedomoval som si, že vrátiť sa po štyroch rokoch je oveľa náročnejšie, ako získať dôveru od voličov prvýkrát. Aj preto som prijal výsledky komunálnych volieb s hlbokou pokorou. Chcem na tomto mieste poďakovať všetkým občanom, ktorí mi vyslovili svoju dôveru. S o to väčšou zodpovednosťou sa ujímam mandátu primátora mesta Poprad už po štvrtýkrát. Stojím tu pred vami poučený z niektorých chýb z minulosti, skúsenejší, plný novej energie a odhodlaný pretaviť svoje schopnosti do rozvoja nášho mesta. So všetkými doterajšími skúsenosťami a srdcom Popradčana urobím všetko preto, aby bol Poprad atraktívnym miestom pre život. Spolu s Vami, milí Popradčania ! Tak nám v tom Boh pomáhaj!"


 
 

Zloženie odborných komisií pracujúcich pri MsZVytlačiť
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo na svojom 1.plánovanom zasadnutí v stredu 12.decembra 2018 zloženie odborných komisií pracujúcich pri MsZ. Komisie budú sedem členné, zložené z predsedu, podpredsedu a piatich členov. Predseda a podpredseda budú poslanci mestského zastupiteľstva, zároveň predseda komisie je aj členom mestskej rady. Z piatich členov budú dvaja poslanci a traja neposlanci – osoby z radov odborníkov. Tajomník komisie bude zamestnanec mestského úradu, ktorý pripravuje spolu s predsedom program schôdze, vedie písomné záznamy a zabezpečuje administratívnu agendu.

Komiesie budú pracovať v takomto zložení:

 

1. Komisia sociálna, bytová a zdravotná

Predseda: Anna Schlosserová

Podpredseda: MUDr. Mária Radačovská

Členovia (poslanec): MUDr. Peter Brenišin, Mgr. Helena Mezenská,

(neposlanec): JUDr. Ľubica Pospíšilová, PhDr. Ján Sýkora, RNDr. Monika Poľanová

 

2. Komisia výstavby a majetku

Predseda: Ing. Milan Baran

Podpredseda: Marián Saraka

Členovia (poslanec): Juraj Bondra, PhDr. Jozef Košický, (neposlanci): Ing. arch. Jaroslav Bitarovský, Ing. arch. Michal Kuvik, Ing. Peter Kozler

 

3. Komisia finančná

Predseda: Ing. Marián Barilla

Podpredseda: MUDr. Peter Brenišin

Členovia (poslanec): Mgr. František Majerský, Ing. Peter Dujava, (neposlanci): Róbert Rojko

Ing. Jana Andrássyová, Mgr. Diana Ondrovičová

 

4. Komisia školstva, športu a mládeže

Predseda: Mgr. Alena Madzinová

Podpredseda: Jozef Dubašák

Členovia (poslanec): Mgr. Ján Košťálik, Mgr. Štefan Pčola, (neposlanci): Mgr., DiS.art. Perla Danková, PaedDr. Mária Vojtaššáková, Viera Kundisová

 

5. Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry:

Predseda: Ing. Ondrej Kavka

Podpredseda: PaedDr. Anna Ondrušeková

Členovia (poslanec): Mgr. Tatiana Husárová, Mgr. Igor Wzoš, (neposlanci): Erik Ševčík, Peter Červeň, Ing. Jaroslav Ščurka

 

 

 


 
 

Mesto Poprad robí kvôli silným mrazom ďalšie opatrenia pre bezdomovcovVytlačiť
 

stan-bezdomovci.jpg

Mesto Poprad má k dispozícii Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia  s kapacitou 35 miest ako aj nízkoprahové bývanie v podobe vojenského stanu s kapacitou 12 osôb. Silné mrazy a sneženie cez víkend spôsobili, že záujem o túto pomoc poskytovanú ľuďom bez domova sa zvýšil. V pondelok ráno sa teplota vzduchu pod Tatrami  pohybovala okolo -15 °C. Spolu 12 ľudí, ktorí využívali ubytovanie vo vojenskom stane, bolo  presťahovaných do nocľahárne. tej "Stan je síce vyhrievaný, no pri takýchto nízkych teplotách sme sa rozhodli radšej všetkých klientov zo stanu presunúť do spoločných priestorov budovy nocľahárne, ktoré sme na to pripravili“, uviedla Petra Zavacká zo sociálneho odboru Mestského úradu (MsÚ) v Poprade.V samotnej nocľahárni poskytuje mesto strechu nad hlavou pre ďalších 35 osôb. V zariadení je k dispozícii stredisko osobnej hygieny, práčovňa, výdajňa šatstva, v zariadení môžu bezdomovci dostať zdarma teplú polievku, ktorú každý deň vrátane sobôt a nedieľ zabezpečuje Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Poprade. Sociálny odbor im poskytuje aj sociálne poradenstvo, vie im pomôcť tiež pri vybavovaní dokladov, finančného zabezpečenia, či už dôchodku alebo pomoci v hmotnej núdzi. Takisto im prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov ponúka pomoc zameranú na uplatňovanie práv a právom chránených záujmov (sprievod pri vybavovaní v inštitúciách ako úrad práce, sociálna poisťovňa, lekári, sociálne zariadenie a pod.) Samospráva v súčasnosti eviduje na území mesta 120 bezdomovcov.

 


 
 

Mesto Poprad získal 783-tisíc eur na stavbu cyklochodníka Vytlačiť
 

l2.jpg

Cyklochodník od veľkej kruhovej križovatky pri MsÚ až po Športovú ulicu pri komplexe Aquacity prefinancuje mesto Poprad z veľkej časti z európskych zdrojov. "Mesto na uvedenú stavbu získalo na základe žiadosti nenávratný finančný príspevok z Integrovaného operačného programu (IROP) vo výške 783.019,36.-EUR, spolufinancovanie mesta v tomto prípade predstavuje 5% z celkovej výške investície," uviedol Slavomír Karabinoš zo Strategického rozvojového manažmentu MsÚ Poprad.

Samospráva, ktorá začala so stavbou v hodnote 825 802.-eur z vlastných zdrojov, podala žiadosť o spolufinancovanie z európskych zdrojov vo výške 95% oprávnených nákladov.

„Som veľmi rád, že tak, ako sme uspeli pri získaní európskych zdrojov na modernizáciu škôlky či zber biologicky rozložiteľného odpadu, tak sme boli úspešní aj v ďalšom dôležitom projekte a získali sme viac ako 700-tisíc eur na jeho realizáciu. Tento chodník ako dôležitá súčasť plánovanej cyklotrasy prepájajúcej mesto zo západu na východ by mal byť v budúcnosti nosnou osou cyklodopravy, na ktorú chceme postupne pridávať ďalšie napojenia z jednotlivých častí mesta. Cyklochodník tak, ako bude vybudovaný v tejto lokalite, vrátane odpočívadiel, by mal byť štandardom pri ďalšom rozširovaní siete cyklochodníkov v meste,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. 

Výstavba úseku “B“ plánovanej cyklotrasy prepájajúcej mesto zo západu na východ počíta s vybudovaním obojsmernej cyklistickej komunikácie prevažne po ľavom a pravom brehu rieky Poprad v intraviláne mesta Poprad. Keďže prioritou je oddelenie cyklistickej dopravy od ostatnej dopravy (pešej a motoristickej), v rámci možností je navrhnutá samostatná cyklistická cestička, iba v stiesnených podmienkach a na komunikáciách určených pre peších je navrhnuté vyznačenie cyklokoridoru.

Celková dĺžka úseku je 1350,39 metra. Vybudovanie tejto trasy si vyžiada postavenie dvoch lávok pre prekonanie koryta rieky Poprad a jednej lávky na ľavom brehu popod železničný most. Ako samostatné stavebné objekty sú navrhnuté dve odpočívadlá pre cyklistov – prvé bude v parku po približne 80 metroch od začiatku úseku "B" cyklochodníka pri MsÚ, druhé sa bude nachádzať v parku medzi riekou Poprad a Ul.Popradské nábrežie. Súčasťou odpočívadiel budú lavičky, smetné koše a stojany na bicykle, v prípade odpočívadla na Popradskom nábreží aj prístrešok s integrovaným stolom.

V súvislosti s vybudovaním cyklochodníka je ako samostatný stavebný objekt navrhnuté verejné osvetlenie cyklochodníka. V nebezpečných úsekoch a v úsekoch kde je potrebné spomaliť cyklistov bude verejné osvetlenie doplnené aj aktívnymi dopravnými gombíkmi a LED svetlami vstavanými v obrusnej vrstve.

Zhotoviteľom diela je úspešný uchádzač z verejného obstarávania - spoločnosť STRABAG.

Uvedená trasa cyklochodníka by sa mala následne prostredníctvom úseku "A" Poprad - Západ - MsÚ Poprad prepojiť s jestvujúcim cyklochodníkom začínajúcim na Brežnom riadku pri záhradkách. V smere na východ bude výstavba pokračovať úsekom "C" Most Ul. Športová - Št. cesta I/66, a úsekom "D" Št. cesta I/66 - Most D1 Matejovce, čím sa existujúca cyklistická cesta bude môcť pripojiť na cyklistickú cestičku pripravovanú Združením Euroregión Tatry, čím by sa komplexne prepojila cyklistická komunikácia v smere od obce Svit a sídliska Juh v Poprade s cyklistickou komunikáciou do Veľkej Lomnica  a ďalej do Kežmarku a Vysokých Tatier.

 


 
 
Položky 36-40 z 1533

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka