Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Mesto Poprad

Kultúrne podujatia
Športové podujatia

Povinnosť právnickej a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie každoročne oznámiť údaje o malom zdroji znečisťovania ovzdušiaVytlačiť
 

erb_pp.jpg

V zmysle  § 6 ods. 4 zákona č.  401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ (právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie) malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinný oznámiť každoročne do 15. februára Mestu Poprad za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia prevádzkovaný v meste Poprad, spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie potrebné údaje. (viď tlačivo na stiahnutie)

Táto povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov stacionárnych zariadení, v ktorých sa  ročne spáli menej ako je uvedené v Článku V bode 1  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Poprad č. 6/2010 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia  t. j. menej ako 5000 m3 zemného plynu.

V zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 a povinností určených v rozhodnutí vydanom podľa § 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch  za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov uloží Mesto Poprad prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 663,87 €.


 
 

Voľné pracovné miesta

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka