Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Mesto Poprad

Kultúrne podujatia
Športové podujatia

Zmena VZN o prideľovaní nájomných bytovVytlačiť
 

erb_pp.jpg

Podľa bodu 5 článku 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 4/2014 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Poprad v znení  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 4/2014 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Poprad (ďalej len VZN) žiadateľ o pridelenie bytu  je povinný predložiť do 31.10. príslušného kalendárneho roka potvrdenie o výške príjmu za predchádzajúci kalendárny rok.

Z toho dôvodu žiadame všetkých žiadateľov o pridelenie bytu, aby v uvedenom termíne doručili oddeleniu správy bytov, nebytových priestorov a majetku mesta (kancelária A005 – prízemie) doklady o príjme za rok 2017. Nedodržanie tohto termínu môže mať za následok vyradenie zo zoznamu žiadateľov o byt.

 


 
 

Uvítali by ste trasu cyklistického chodníka:

Voľné pracovné miesta

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka