Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Mesto Poprad

Kultúrne podujatia
Športové podujatia

Výberové konanie - odborný referent/ka oddelenia dopravyVytlačiť
 

erb_pp.jpg

            Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
         prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície
                odborný referent/ka oddelenia dopravy


Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie min. prvého stupňa v oblasti stavebníctva alebo dopravy   
 • prax v príslušnom odbore výhodou,
 • znalosť právnych noriem v predmetnej oblasti,
 • bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť,
 • práca s počítačom – pokročilý,
 • vodičský preukaz sk. B.

 
Požadované doklady k prihláške na výberový pohovor:

 • písomná prihláška na výberový pohovor, 
 • profesijný štrukturovaný životopis s uvedením telefonického kontaktu, 
 • kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti, 
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Ponúkaný plat : v zmysle platnej legislatívy


Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk , tel. 052/7167291


Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi: 29. marec 2018 do 12.00 hod.

 
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením neotvárať „výberové konanie – doprava“ do podateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich  poslať poštou na adresu: 
  
Mestský úrad Poprad
odd. personálneho manažmentu a miezd 
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
 


 
 

Voľné pracovné miesta

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka