Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Mesto Poprad

Kultúrne podujatia
Športové podujatia

Výberové konanie - terénny sociálny pracovník a terénny pracovníkVytlačiť
 

erb_pp.jpg

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

vyhlasuje výberové konanie na

  • 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
  • 1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa  14. 02. 2019 o 9.00 hod. v priestoroch zasadačky
Mestského úradu, odboru sociálneho, v Poprade.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu mestského úradu.

Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP, TP alebo obe pozície). Ak záujemca vo svojej žiadosti jednoznačne neuvedie pozíciu o ktorú má záujem, nebude  pozvaný na VK.

Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie NP TSP a TP- NEOTVÁRAŤ“.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 11/02/2019 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

 

 

Podrobné informácie pre uchádzačov - tu (otvorí sa v novom okne)


 
 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka