Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Mesto Poprad

Kultúrne podujatia
Športové podujatia

Výberové konanie - riaditeľ/ka rozpočtovej organizácie: Centrum sociálnych služieb v Poprade Vytlačiť
 

erb_pp.jpg

Mesto Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky rozpočtovej organizácie:

Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, sociálna práca
 • minimálne 5 ročná prax v riadiacej pozícii v sociálnej oblasti
 • riadiace a organizačné schopnosti
 • znalosť legislatívy v sociálnej oblasti a súvisiacich predpisov
 • praktické skúsenosti s implementáciou podmienok kvality sociálnych služieb
 • flexibilnosť
 • komunikatívnosť, empatia pri práci so seniormi
 • osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie
 • vodičský preukaz skupiny B.

 

Požadované doklady k prihláške:

 

 • prihláška do výberového konania
 • overené doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • písomný návrh koncepcie rozvoja a skvalitňovania poskytovaných sociálnych služieb
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • súhlas  uchádzača  so  spracovaním   osobných   údajov  pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Predpokladaný nástup: 01.11.2019
Druh pracovného pomeru:
plný úväzok na pracovnú zmluvu
Ponúkaný plat : od 1 200,- €, v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Uzávierka prihlášok do výberového konania je 30.09. 2019 o 12.00 hod.

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s označením „výberové konanie – CSS - NEOTVÁRAŤ “ na adresu:

Mesto Poprad
sekretariát primátora
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad

Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady, budú pozvaní na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

 


 
 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka