Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Rekonštrukcie MK Staré ihrisko a Velická cestaVytlačiť
 

Dňa 18.apríla 2017 začne rekonštrukcia dvoch mestských komunikácií v Poprade. Pôjde o MK Staré ihrisko a časť MK Velická cesta. V čase rekonštrukcie bude z uvedených úsekov vylúčená verejná doprava.

Staré ihrisko:  

stare.jpg

MK „Staré ihrisko“ je v úseku od križovatky s ulicou Huszovou (Záhradníckou) po ukončenie v napojení na miestnu komunikáciu okolo rodinných domov, je určená len na obsluhu priľahlého územia zväčša osobnými automobilmi. Rekonštruovaný úsek dl. 63,27 m je situovaný medzi zástavbou rodinných domov. MK je situovaná 1866/1 v k.ú. Poprad. Komunikácia je v celom úseku, t.j. od križovatky s ulicou Huszovou (Záhradníckou) v nevyhovujúcom technickom stave, s nevyhovujúcim šírkovým usporiadaním. MK má v tomto úseku nerovnomernú šírku asfaltového spevnenia v rozsahu 5,8 - 6,2 m s nevyhovujúcim odtokom povrchových vôd. Šírka miestnej komunikácie je limitovaná jestvujúcimi majetkovými pomermi a jestvujúcimi vjazdmi a chodníkmi k priľahlým nehnuteľnostiam. Popri miestnej komunikácii je vybudovaný ľavostranný súvislý chodník. Rekonštrukcia je limitovaná teda jestvujúcimi šírkovými pomermi, ktoré budú rešpektované a komunikácia bude rozšírená na kategóriu MO 7,5/40. Bude vybudovaný obojstranný chodník v celej dĺžke rekonštruovaného úseku. 

Zhotoviteľ: Asfalt Tatry s.r.o., cena 67 663,82 eur, doba výstavby 40 dní.

 

Velická cesta

foto - 9.jpg

Navrhovaná je kompletná rekonštrukcia MK s jej rozšírením na požadované parametre, vybudovaním nového chodníka v pôvodnej trase so zrušením jestvujúcich schodov a prepojenie historickej kamennej dlažby pôvodného chodníka vedúceho na Sobotské námestie s kamennou dlažbou nového parkoviska s chodníkom, pri vstupe na cintorín.

Rozšírenie MK na projektovanú šírku sa zrealizuje od terajšieho, ľavostranného okraja MK a to od začiatku úpravy po PF10. Od PF 9 do konca úseku sa jedná o obojstranné rozšírenie. Rozšírenie MK je v rozsahu 0-1,50m.

Podľa STN 76 6110 je rekonštruovaný úsek navrhovaný ako komunikácia zatriedená do funkčnej triedy C3, kategórie MO 7,5/ 40 so šírkou jazdného pruhu 3,00m a vodiacim pruhom, odvodňovacím pruhom šírky 0,25m. Rekonštrukcia MK je navrhovaná s kompletnou výmenou podkladových vrstiev, pričom v miestach navrhovanej novej nivelety cesty (medzi PF3-8) bude ako pláň slúžiť pôvodná konštrukcia cesty po odstránení jestvujúceho asfaltového krytu. Po odfrézovaní pôvodného živičného krytu v hr.150mm a zrealizovaní podkladových vrstiev v miestach rozšírenia sa na zhutnenú pláň cesty, pre zlepšenie únosnosti rôznorodého podložia (pôvod. podkladová konštrukcia cesty+ rozšírenie), navrhuje mechanicky stabilizovaná vrstva pomocou trojosích geomreží Tensar TriAx, ktoré vďaka ich účinnosti a rovnomerný roznos zaťaženia do podložia vo všetkých smeroch, minimalizuje sadanie na nehomogénnom podloží. V mieste položenia len nového asfaltového koberca, bude tento položený na jestvujúci asfaltový koberec po odfrézovaní pôvodného krytu v hrúbke 50mm.

Zhotoviteľ Inžinierske stavby Košice, a.s., cena 207 961,96 eur, doba výstavby 90 dní


 
 

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Streda 25.4.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 26.4.
Dr.Max - Francisciho
Francisciho 4977/22,
058 01 Poprad
Piatok 27.4.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Sobota 28.4. - 29.4.
Dr.Max - Jiřího Wolkera
Jiřího Wolkera (OC Kaufland),
058 01 Poprad
Pondelok 30.4.
Schneider - Suchoňova
Suchoňova 3527/4,
05801 Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka