Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

#popradskevianoce sú najkrajšieVytlačiť
 

TWITTER.jpg

Mesto Poprad pripravilo pre všetkých fanúšikov sociálnej siete Instagram fotografickú súťaž spojenú s Vianocami. Jej cieľom je dať všetkým Popradčanom i návštevníkom mesta príležitosť podeliť sa o originálne zábery z Popradu v čase vianočných sviatkov a vytvoriť tak najväčšiu galériu fotografií a videí popradských Vianoc vo virtuálnom priestore. „Na jednej strane chceme domácich motivovať k tomu, aby poslali odkaz do sveta zo svojho mesta aj s posolstvom, ktoré mu dá vlastný, osobný príbeh. Na strane druhej budeme radi, ak sa do súťaže zapoja aj cezpoľní a uvidíme, ako vnímajú vianočný Poprad oni,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.

Do súťaže sa môžu ľudia zapojiť tak, že na svojom instagramovom profile uverejnia vianočnú fotografiu(video) z mesta Poprad, pridajú súťažné hashtagy #poprad a #popradskevianoce a adresujú ju (označia profil) @mestopoprad .

„V súvislosti so súťažou vznikol vizuál s hashtagom #popradskevianoce sú najkrajšie, ktorý bude sprevádzať propagačnú kampaň a bude zároveň leitmotívom tohtoročných Vianoc v Poprade. Vizuál sa už objavil na webovom sídle mesta Poprad a jeho stránkach resp. profiloch na sociálnych sieťach Facebook, Twitter a Instagram. Súčasťou uvedenej kampane budú aj printové vizuály umiestnené v uliciach mesta,“ uviedol Marián Galajda. Detailné súťažné podmienky sú uvedené na webovom sídle mesta Poprad.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

I. Usporiadateľ a organizátor kampane

Usporiadateľ súťaže: Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad

II. Termín a miesto konania súťaže:

1. Súťaž prebieha v termíne od 15.12. 2017 do 30. 1. 2018 vrátane v prostredí sociálnej siete Instagram (@mestopoprad).

III. Súťažiaci:

1. Účastníkom súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie každá fyzická osoba:

s funkčným verejným profilom v sociálnej sieti Instagram, ktorá splní podmienky účasti v súťaži.


IV. Účasť v súťaži a určenie výhercu:

1. Do súťaže sa súťažiaci zapojí tak, že nahrá vianočnú fotografiu(video) z mesta Poprad na svoj profil v sieti Instagram, pridá súťažné hashtagy #poprad a #popradskevianoce a označí profil @mestopoprad .

2. Po skončení súťaže (najneskôr do 15 dní) vyberie porota 10 najkrajších fotografií(videí).

3. Autorom vybraných fotografií(videí) oznámi hodnotenie správou cez Instagram Direct do 15 dní od skončenia.

4. Autori vybraných fotografií(videí) získajú knihu Poprad z neba.

5. V súťaži je spolu 10 výhier.

6. Výhercovia si výhry budú môcť vyzdvihnúť v Mestskej informačnej kancelárii Poprad - ak nebude dohodnuté inak. Pre odovzdaní výhry je u osoby mladšej ako 18 rokov nevyhnutná účasť zákonného zástupcu.

7. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na konečné rozhodnutie, či podmienky boli splnené alebo nie.

8.Označením fotografie(videa) súťažnými hashtagmi a označením profilu @mestopoprad súťažiaci súhlasí s možným uverejnením svojej fotografie na Instagramovom účte usporiadateľa a facebookovej stránke mesta Poprad.

V. Záverečné ustanovenia:

1. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

2. Táto aktivita (súťaž) nie je nijakým spôsobom sponzorovaná, odporúčaná, spravovaná ani inak spojená so spoločnosťou Facebook.

3. Účastníci súťaže nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany usporiadateľa, než uvedené v týchto pravidlách.

V Poprade dňa 15.12. 2017

def5.jpg


 
 

Voľné pracovné miesta

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka