Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Z ulíc mesta bolo v uplynulom roku odstránených 25 autovrakovVytlačiť
 

vraky (1).JPG

Počas uplynulého roka bolo z ulíc mesta Poprad odstránených 25 automobilov nespôsobilých pre premávku na pozemných komunikáciách.  Spolu 23 takýchto vozidiel  odstránili majitelia po výzve Správy mestských komunikácií (SMK) v Poprade, ďalšie dva automobily boli odtiahnuté externou firmou, s ktorou má SMK podpísanú zmluvu o odstraňovaní vozidiel.

„Pri automobiloch bez platnej STK a EK musíme posudzovať aj to, na akom mieste sú odstavené. Boli prípady, kedy občania požadovali odstránenie vozidla zo súkromných pozemkov, na ktoré však samospráva v takýchto prípadoch nemá dosah. Stretli sme sa aj so situáciou, kedy bol automobil/vrak predmetom dedičského konania a jeho odstránenie bolo ešte komplikovanejšie a časovo náročnejšie,“ uviedol riaditeľ SMK Poprad Peter Fabian.  

Po nahlásení vozidla pracovníci SMK najprv preverujú platnosť príslušných dokladov. V prípade, že vozidlo nemá platnú technickú a emisnú kontrolu resp. nemá EČV, vyzvú majiteľa na jeho odstránenie na vlastné náklady. Ak sa tak nestane v zákonnej lehote, SMK sa obráti na zmluvnú spoločnosť a požiada ju o odťah vozidla a náklady s tým spojené je povinný uhradiť majiteľ auta/vraku. 

Pri autách, ktoré emisnú a technickú kontrolu síce nemajú, ale disponujú platným EČV, sú majitelia opäť vyzývaní, aby automobil buď odstránili alebo ho uviedli do stavu spôsobilosti pre premávku na pozemných komunikáciách.  

Existujú aj prípady, kedy vozidlá majú platné všetky potrebné doklady, avšak sú poškodené/havarované, narúšajú estetický vzhľad obce a môžu byť rizikom pre životné prostredie. Aj v takýchto prípadoch sú následne majitelia vyzývaní na ich odstránenie.  

Autovraky patria medzi nebezpečné odpady a ich likvidáciu môžu zabezpečovať iba autorizované pracoviská.

Správa mestských komunikácií (SMK) v Poprade sa odstraňovaniu automobilov nespôsobilých pre premávku na pozemných komunikáciách venuje od roku 2014. Do roku 2016 bolo z ulíc mesta odstránených 63 takýchto automobilov.


 
 

Voľné pracovné miesta

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka