Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Poslanci schválili peniaze na ďalšie investičné aktivityVytlačiť
 

Na zasadaní mestského zastupiteľstva v utorok 6.marca poslanci schvaľovali doplnenie vecnosti použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta Poprad v roku 2018 v objeme viac ako 3,379 mil. eur na 36 investičných akcií. Niektorí poslanci preto navrhovali, aby ich schvaľovali po jednej a nie vcelku. Tento návrh však neprešiel. MsZ teda schválilo doplnenie vecnosti použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta Poprad na tieto investičné aktivity:

- výkup pozemkov na rozšírenie cintorínov vo výške 317 tis. eur,

- inštalácia tepelných čerpadiel v kotolni budovy MsÚ Poprad – prípravná a projektová dokumentáciu (PaPD) vo výške 7 tis. eur a dodávka technologického zariadenia a jeho montáž vrátane materiálu a spustenia do prevádzky vo výške 161 tis. eur,

- nákup telekomunikačnej techniky – rádiostaníc pre mestskú políciu vo výške 50 tis. eur,

- zabezpečenie stroja na úpravu ľadovej plochy – orezávačku ľadovej plochy  vo výške 7 tis. eur,

- havarijný stav balkóna vo viacúčelovej hale Aréna Poprad spolu vo výške 25 tisíc eur, rekonštrukcia fontány pred Arénou za 50 tis. eur,

- rekonštrukcia regeneračnej linky v Aréne Poprad za 2 600 eur,

- nákup kosačky pre futbalový štadión Poprad – Veľká vo výške 7 tis. eur, vyasfaltovanie 300 m2 plochy na odhrnutý sneh s umelou trávou na FŠ vo Veľkej vo výške 8 tis. eur,

- rekonštrukcia 11 obytných jednotiek vrátane rekonštrukcie signalizačno-komunikačného systému v budove Zariadenia pre seniorov na Komenského ul. na bezbariérové vo výške 150 tis. eur,

- zakúpenie televíznej techniky súvisiacej s prechodom na HD vysielanie pre TV Poprad vo výške 30 tis. eur,

- znížiť energetickú náročnosť verejných budov PaPD fotovoltaického strešného systému škôl na Jarnej a na Letnej ul. - na odkúpenie technickej projektovej a realizačnej dokumentácie vo výške 10 eur,

- bezpečnosť cestnej premávky – realizácia kruhovej križovatky na Kukučínovej a Rovnej ul. vo výške 185 tis. eur,

- zlepšiť dopravnú infraštruktúru komunikácií a dopravných plôch – PaPD - rekonštrukcia mosta na Alžbetinej ul. vo výške 35 tis. eur,

- športovisko areál ZŠ Matejovce – realizácia vo výške 135 tis. eur,

- športovisko areál ZŠ Komenského – realizácia vo výške 470 tis. eur,

- zabezpečiť ochranu majetku od prívalových vôd – protipovodňové opatrenia na ul. Rastislavovej – vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 14 tis. eur,

- zlepšiť dopravnú infraštruktúru komunikácií a dopravných plôch, dopracovanie PaPD na rekonštrukciu mestskej komunikácie B. Němcovej vo výške 1 400 eur,

- bezpečnosť cestnej premávky – PaPD okružnej križovatky cesty I/66 – III/3075 vo výške 5 tis. eur a na jej realizáciu 395 tis. eur. Celková cena realizácie je odhadovaná na základe spracovanej štúdie na sumu vyše 1 152 632 eur,

- zlepšiť dopravnú infraštruktúru komunikácií a dopravných plôch – rekonštrukcia prepojenia pre peších ZŠ Poprad-Matejovce vo výške 255 tis. eur,

- zlepšiť dopravnú infraštruktúru komunikácií a dopravných plôch – vypracovanie PaPD dopravného riešenie Ul. Rastislavovej vo výške 1 tis. eur,

- skultúrnenie a humanizácia priestoru pre chodcov – rekonštrukcia podchodu na Ul. Kukučínovej – PaPD vo výške 6 tis. Eur,

- vybudovanie nových parkovacích miest – parkovacie státia vo vnútrobloku Ul. Francisciho a Nám. sv. Egídia vo výške 75 tis. Eur,

- zabezpečiť verejné osvetlenie vo všetkých častiach mesta - verejné osvetlenie za bytovým domom Antimón vo na vypracovanie projektovej dokumentácie v sume 1 500 eur a na realizáciu 11 500 eur,

- zväčšenie kapacity a podmienok v MŠ na Tranovského ul. - zvýšenie kapitálových výdavkov vo výške 70 tisíc eur na realizáciu investičnej akcie Prístavba a prestavba objektu MŠ (celková cena realizácie má byť viac ako 906 tis. eur),

- zväčšenie kapacity a podmienok v MŠ na Podtatranskej ul. - zvýšenie kapitálových výdavkov vo výške 10 tis. eur (spolufinancovanie mesta celkovo v sume takmer 27 tis. eur),

- záchrana kultúrneho dedičstva a reštaurovanie Mariánskeho stĺpa so sochou Panny Márie – Immaculaty vo Veľkej vo výške 70 tis. eur,

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre ďalší rozvoj územia mesta – revitalizácia vnútrobloku ZŠ Jarná vo výške 15 tis. eur,

- zvýšenie štandardu ubytovania ľudí bez prístrešia – rekonštrukcia objektu sociálnych služieb Levočská cesta vo výške 250 tis. eur,

- zlepšenie dopravnej infraštuktúry komunikácií a dopravných plôch – chodník pre peších na Šoltésovej ul. - na PaPD vo výške 4 500 eur,

- zabezpečenie verejného osvetlenia vo všetkých častiach mesta – VO na Ul. staré ihrisko – na projektovú dokumentáciu 500 eur, na realizáciu 24 500 eur,

- zatraktívnenie lesoparku s účelom intenzívnejšieho využívania širokou verejnosťou – vyhliadková veža Kvetnica – PaPD vo výške 3 tis. eur,

- zabezpečenie VO vo všetkých častiach mesta – verejné osvetlenie na Ul. slobody v Sp. Sobote na projektovú dokumentáciu 1 200 eur a na realizáciu 5 400 eur,

- zabezpečenie ubytovania ľudí bez prístrešia – krízové ubytovanie na Staničnej ul. vo výške 150 tis. eur,

- revitalizácia územia vnútrobloku za ZŠ Jarná vo výške 150 tis. eur,

- zlepšenie dopravnej infraštruktúry komunikácií a dopravných plôch – parkovisko pri BD Tálium vo výške 60 tis. eur,

- zlepšenie dopravnej infraštruktúry komunikácií a dopravných plôch – parkovisko pri BD Končistá vo výške 90 tis. eur,

- zabezpečenie VO vo všetkých častiach mesta – dobudovanie verejného osvetlenia vo vybraných častiach mesta – vypracovanie PaPD vo výške 70 tis. eur.

Požiadaviek bolo dvakrát viac než bolo možné dostať do plánu tohtoročných investičných aktivít.(mar)


 
 

Voľné pracovné miesta

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka