Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Výdaj hnedých nádob na zber biologicky rozložiteľného odpadu pokračujeVytlačiť
 

Výdaj hnedých nádob na zber biologicky rozložiteľného odpadu(BRKO) v Poprade naďalej pokračuje. „Obyvatelia rodinných domov si kontajnery na BRKO môžu vyzdvihnúť v zbernom dvore na Hraničnej ulici. Od začiatku mája si obyvatelia vyzdvihli 1539 hnedých plastových zberných nádob s objemom 240 l. Seniorom nad 70 rokov ako aj zdravotne ťažko postihnutým občanom môže byť zberná nádoba privezená, je však potrebné to nahlásiť vo výdajnom mieste na Hraničnej ulici osobne alebo na tel.čísle 052 789 58 57. Rozvoz nádob sa bude robiť postupne. Doposiaľ bolo takto rozvezených približne 30 nádob,“ uviedol Slavomír Karabinoš zo Strategického rozvojového manažmentu MsÚ v Poprade.

Zbernú nádobu si obyvatelia z rodinných domov môžu vyzdvihnúť počas pracovných dní denne od 7:00 do 18:00 a počas sobôt od 10:00 do 15:00 hod na zbernom dvore na Hraničnej ulici v Poprade, pričom prevzatie bude na základe overenia totožnosti a adresy TP podľa pripraveného zoznamu. 

Dňom 1.júna začal zároveň zber BRKO v intervaloch podľa zberového kalendára, ktorý bol doručený do domácností v rodinných domoch.  Ide o súčasť projektu „Rozšírenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) v meste Poprad“, ktorým sa uchádzalo o prostriedky z operačného programu Kvalita životného prostredia.

Harmonogram zberu BRO bude v čase od 1.júna do 31.augusta vo frekvencii 1xtýždenne, od 1.septembra do 30.apríla 1x za dva týždne.  Harmonogram zberu BRO bude distribuovaný do domácností, ktoré majú nárok na zbernú nádobu. V elektronickej podobe bude harmonogram prístupný aj na webovom sídle mesta Poprad a webovom sídle spoločnosti Brantner. Zberné nádoby bude potrebné vyložiť v deň zberu najneskôr do 6:00 hod. Do nádob môže byť ukladaný zelený odpad zo záhrad ako aj suchý kuchynský BRO z prípravy jedál.  V prípade, že bude v hnedých nádobách uložený iný ako BRO odpad, nádoby nebudú vyvezené.

Projekt „Rozšírenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) v meste Poprad“ je financovaný z prostriedkov z operačného programu Kvalita životného prostredia. 

Prostredníctvom projektu financovaného z prostriedkov z operačného programu Kvalita životného prostredia bol riešený nákup potrebných zariadení, najmä zberných nádob na BRKO a dopravných prostriedkov na podporu triedeného zberu, ako aj uskutočnenie informačných aktivít na zvýšenie informovanosti obyvateľov v oblasti odpadového hospodárstva a potreby triedenia BRKO.

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 733 768,60 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 38 619,40 €. 

bro1.jpgbro2.jpg


 
 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka