Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Mesto Poprad získalo 213 088.- eur na modernizáciu školských učebníVytlačiť
 

Mesto Poprad získalo vďaka Integrovanému regionálnemu operačnému programu (IROP) a príspevku od štátu spolu 213 088,55 eur na modernizáciu štyroch učební v popradských základných školách. Spolu 85% z tejto sumy pochádza z programu IROP, 10% zo štátneho rozpočtu. Spolufinancovanie mesta je vo výške 5%, čo predstavuje sumu  11 215,18.-eur.

Prostriedky budú využitíé na tieto projekty: 

Modernizácia odbornej učebne Spojenej školy-Letná v meste Poprad  59 368,60-eur,

Modernizácia odbornej učebne ZŠ s MŠ Dostojevského v meste Poprad 55 551,01.-eur,

Modernizácia odbornej učebne ZŠ s MŠ Francisciho v meste Poprad 45 658,01.-eur,

Modernizácia odbornej učebne ZŠ s MŠ Komenského v meste Poprad 52 510,93.-eur.

„Je to dobrá správa pre všetky školy, ktoré uspeli a samozrejme predovšetkým pre všetky deti, ktoré ich navštevujú. Každou modernizovanou učebňou dokážu školy pripraviť deti ešte lepšie nielen na budúce možné odborné vzdelanie aj pre každodenný život,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.   

„Technickému vzdelávaniu začala naša škola venovať pozornosť od materskej škôlky – v ktorej sme vytvorili a realizujeme projekt Technickej škôlky. Procesom technickej výchovy chceme venovať pozornosť v každom ročníku. Odborná učebňa technickej výchovy bola v tejto škole zrušená, chceme ju obnoviť. Potrebujeme realizovať technickú výchovu, aby pracovali žiaci s konkrétnym náradím a získavali nové skúsenosti v konkrétnej práci. Cieľovou skupinou sú naši žiaci, ale môže byť rozšírená aj o skupinu obyvateľov podieľajúcich sa na programoch celoživotného vzdelávania,“ informovala Viera Grohová zo Spojenej školy na Letnej ulici.

„Získané prostriedky chceme využiť na vybudovanie novej učebne techniky, ktorá sa bude nachádzať v suterénnych priestoroch našej školy. Máme tam jednu staršiu učebňu a k nej by sme radi pridali ešte jednu modernú,“ informoval Miroslav Jagáč zo ZŠ Francisciho. Vďaka projektu by mali v škole pribudnúť stavebnicové zariadenia na obrábanie dreva a kovov, montážne náradie pre vodoinštalatérske práce, sadu univerzálnych meracích prístrojov na meranie napätia a prúdu, demonštračnú sadu na ukážku bezpečného používania elektrickej energie v domácnosti, chýbať by nemali lineárne učebné pomôcky znázorňujúcich využitie základných mechanizmov v domácnosti a praxi, vzorkovnice základných druhov technických materiálov, tesnení, tepelných izolácií a ďalšie pomôcky.

Základná škola Komenského má učebňu techniky v suteréne základnej školy. „Momentálne je tvorená s minimálnymi zastaranými pracovnými pomôckami a náradím. Vybavenie školskej dielne nezodpovedá dnešným požiadavkám ani svojím výzorom, ani svojím obsahom. Modernizovaním a vybavením odbornej učebne bude oveľa jednoduchšie rozvíjať u žiakov pracovné zručnosti a vytvárať tak pracovné návyky potrebné pre reálny život,“ uviedla riaditeľka ZŠ Komenského Monika Strnková.

Okrem príspevku na modernizáciu učební bolo mesto Poprad v rámci IROP úspešné aj pri získaní finančných prostriedkov na projekt rozšírenia kapacity MŠ Podtatranská, na ktorý získalo nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako pol milióna eur.

 


 
 

Voľné pracovné miesta

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy pri Aréne Poprad od 6.12.2018
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň v utorok, stredu a piatok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka