Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Mesto Poprad získalo certifikát systému manažérstva proti korupciiVytlačiť
 

 

stiahnu_6_ (1).jpg

Poprad ako prvé mesto na Slovensku získalo akreditovaný certifikát, ktorý potvrdzuje, že zaviedlo a používa systém manažérstva proti úplatkárstvu podľa medzinárodnej normy ISO 37001:2016 v odbore výkon miestnej samosprávy a prenesený výkon štátnej správy podľa platných právnych predpisov SR.

Certifikát prevzal primátor Popradu Anton Danko z rúk predstaviteľa certifikačnej spoločnosti Jána Pisoňa. „Je mi veľkou cťou, že sme mohli mesto Poprad certifikovať ako prvé mesto – prvú verejnú inštitúciu            na Slovensku. Audit sme realizovali vo februári. Celý proces prebiehal v zmysle požiadaviek, ktoré              sú stanovené naším certifikačným orgánom, v zmysle certifikačných postupov Slovenskej národnej akreditačnej služby. Konštatovali sme, že mesto Poprad zaviedlo a používa systém manažérstva proti úplatkárstvu podľa normy ISO 37001. Certifikát je vydaný na 3 roky, každý rok bude predlžovaný. Mesto bude veľmi tvrdo sledované z rôznych strán, nielen našou certifikačnou spoločnosťou, ale aj občanmi, obchodnými partnermi, médiami... Úsilie, ktoré mesto v spolupráci s projektovým tímom z Univerzity Mateja Bela (UMB) vynaložilo, bolo úspešné a verím, že mesto bude dodržiavať princípy, ktoré si stanovilo.“

Vedúceho Inštitútu manažérskych systémov (IMS) Ekonomickej fakulty UMB v Poprade Jána Závadského teší, že mesto Poprad oslovilo pred vyše rokom práve vysunuté pracovisko v Poprade – IMS. IMS sa prioritne venuje implementácii manažérskych systémov podľa medzinárodných noriem. Norma ISO 37001 z roku 2016 kladie náročné požiadavky na zapojené organizácie v oblasti boja proti korupcii. Mesto musí spĺňať striktné požiadavky od spracovania politiky, cieľov, vymenovania samostatného koordinátora, hodnotenia rizík u svojich zamestnancov, projektov, transakcií, obchodných partnerov, po posudzovanie konfliktu záujmov, hĺbkovej analýzy dôveryhodnosti zamestnancov alebo partnerov, oznamovanie korupcie a ochranu tých, ktorí podozrenie na úplatkárstvo oznámia, musia sa prísne sledovať akékoľvek pohostenia, dary a pod. J. Závadský zhodnotil: „Získanie certifikátu je znakom, že mesto Poprad myslí boj proti korupcii seriózne. Prijalo všetky tvrdé požiadavky, ktoré idú nad rámec zákona v oblasti boja proti korupcii. Osvojilo si všetky postupy, zaviedlo ich a sú na úrade funkčné. A hlavne dodržiava ich, o čom sa presvedčili aj nezávislí auditori.“ IMS sa môže pochváliť, že koordinuje svoje aktivity s Úradom vlády SR, kde sa takisto budú pripravovať na zavedenie a používanie protikorupčného systému. Peter Kovařík, generálny riaditeľ sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu na Úrade vlády SR doplnil: „V týchto dňoch podpisujeme s UMB dohodu a začneme túto normu implementovať aj na úrade vlády. Budeme prvý orgán ústrednej štátnej správy, ktorý do toho ide.“

Prijatie normy je záväzok mesta Poprad voči občanom, že zamedzí akejkoľvek korupcii a prijímaniu úplatkov. Primátor Popradu Anton Danko uzavrel: „Už predchádzajúce vedenie prišlo s touto myšlienkou, my sme v tom pokračovali a som rád, že sa nám podarilo úspešne zavŕšiť celý certifikačný proces a ako prvé mesto na Slovensku sme získali tento certifikát podľa medzinárodnej normy ISO 37001. Čaká nás tvrdá práca a chceme všetkých presvedčiť, že to myslíme s bojom proti korupcii vážne.“ Na popradskom mestskom úrade je ako predstaviteľ manažérstva proti korupcii určený Martin Vaščura. 

Text/Foto: Noviny Poprad

 


 
 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka