Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Zimná údržba v Poprade po novomVytlačiť
 

Správu mestských komunikácií Poprad a  Mesto Poprad čakajú zásadné zmeny v zimnej údržbe chodníkov a mestských komunikácií. Dôvodom je novela zákona č.135/1961, ktorá vstúpila do platnosti v máji 2018 a spôsobila, že samosprávy musia po novom zimnú údržbu zabezpečovať aj na chodníkoch a cestách na verejnom priestranstve pred súkromnými domami a prevádzkami, o ktoré sa doposiaľ starali vlastníci nehnuteľností. Správa mestských komunikácií v Poprade sa tak musí pripraviť na rapídny nárast rozsahu udržiavaných komunikácií.

„Zimnú údržbu budeme po novom vykonávať na 107 km chodníkov, čo je v porovnaní s doterajšími 32 km výrazný nárast. Pri mestských komunikáciách sme doteraz v zime udržiavali 63 km, po novom to bude 77 km. Z uvedeného dôvodu pripravujeme nákup novej techniky, komunikujeme so všetkými zainteresovanými stranami a najmä spoločnosťami,  ktoré disponujú personálom a vhodnou technikou pre výpomoc v prípade potreby, aby sme ich dokázali zazmluvniť,“ uviedol riaditeľ SMK Poprad Peter Fabian.

Už v minulosti SMK spolupracovala pri zimnej údržbe s Poľnohospodárskym družstvom vo Veľkej, firmou Brantner a ďalšími partnermi. V novonastavených podmienkach zimnej údržby bude potrebná rovnako intenzívnejšia výpomoc aj zo strany pracovníkov menších obecných služieb a ďalších subjektov.  Dôležitú úlohu bude mať mestská polícia, ktorá bude musieť monitorovať vozidlá odstavené na chodníkoch predstavujúce prekážku zimnej údržbe.

„Zmena pravidiel pri zimnej údržbe bude znamenať určite nárast finančných  nákladov na techniku, personál a zmluvných dodávateľov. Presné číslo sa však v tejto chvíli nedá definovať, pretože všetko bude závisieť od priebehu zimy,“ uzavrel Fabian. 


 
 

Festival Popradské Vianoce od 2.decembra do 6.januáraVytlačiť
 

banerweb.jpg

Vianoce v Poprade budú už tradične v znamení bohatého kultúrneho programu podujatí festivalu  POPRADSKÉ VIANOCE 2018. Počas viac ako 50 podujatí sa predstavia účinkujúci z celého Slovenska i zahraničia. Program začne v nedeľu 2.decembra 2018 o 18:00 zapálením prvej sviečky na adventnom venci na Námestí sv. Egídia a otvorením Adventného mestečka. Slávnosť, ktorej súčasťou bude požehnanie adventného venca, spestrí  Dychová hudba Tatramat Matejovce. PrimátorHudobníci sa následne presunú na vežu Kostola sv. Egídia - po vežovom koncerte sa rozsvieti aj prvé adventné svetlo na tejto popradskej dominante.Primátor mesta Poprad Anton Danko spolu s manželkou pri tejto príležitosti  pozývajú Popradčanov na pohár horúceho punču s vianočnou príchuťou.

V ten istý deň sa na Námestí sv. Egídia v Kostole sv.Trojice uskutoční poeticko-hudobný program popradských umelcov BIELA USPÁVANKA, v ktorom okrem skladieb slovenských a svetových autorov zaznejú aj ľudové skladby v netradičných úpravách. Koncert doplní poetické slovo s textami z diela "Prorok", ktoré umocnia atmosféru  adventného obdobia.

Ďalšou dôležitou udalosťou POPRADSKÝCH VIANOC bude PRÍCHOD MIKULÁŠA. Ten najprv 2.decembra ako PUTUJÚCI MIKULÁŠ zavíta do jednotlivých častí mesta, aby sa následne - 5.decembra o 17:00 - stretol so všetkými popradskými deťmi na Námestí sv. Egídia a spoločne rozsvietili vianočnú výzdobu mesta Poprad. Okrem rozsvietenia vianočnej výzdoby sa deti môžu tešiť aj na fotoateliéry, pyromuzikálny ohňostroj a sladké mikulášske darčeky.

Mikulášsky koncert v Kostole sv. Egídia, ktorý sa uskutoční 6.decembra, spojí na jednom mieste vystúpenia Pawla Pasternaka(organ), husľový orchester Terezy Novotnej a jej detí a Zulfizar Zázrivej.

XVI. ročník TRADIČNÝ VIANOČNÝ JARMOK na Námestí sv. Egídia v Poprade bude od 14. do 16. decembra. Množstvo remeselníkov, bohatý sprievodný program (koncerty, pravá dedinská zabíjačka, púšťanie balónov), atrakcie pre malých i veľkých, to všetko spolu s výnimočnou vianočnou výzdobou vytvorí jedinečnú atmosféru jednej z najkrajších vianočných udalostí v krajine.

Vymeniť svoju hračku s kamarátom alebo darovať hračku pod vianočný stromček môžu deti s rodičmi v Dome kultúry na MALEJ DETSKEJ BURZE HRAČIEK A ROZPRÁVKOVÝCH KNÍH, ktorá sa uskutoční 23.decembra o 11.00 hod.

POPRADSKÉ VIANOCE budú už tradične aj na ľade. Bez ohľadu na počasie a prevádzku  otvorených ľadových plôch budú mať Popradčania možnosť 25. a 31.decembra vždy od 15:00 do 17:00 korčuľovať na Zimnom štadióne mesta Poprad. 

Veľkú tradíciu má v Poprade aj ŽIVÝ BETLEHEM, ktorý POPRADSKÉ VIANOCE spestrí 25.decembra o 18:00. Herci z divadla v Spišskej Novej Vsi svojím biblickým príbehom so živými zvieratkami potešia v čase Vianoc malých aj veľkých divákov.

Počas Vianoc v Poprade nezabúdajú ani na opustené psíky. V utorok 27.decembra sa v Mestskom útulku pre túlavé a opustené psy uskutoční podujatie VIANOCE A OPUSTENÉ PSÍKY, počas ktorého môžu ľudia s dobrým srdcom prísť vyvenčiť psíkov a priniesť im darčeky pod vianočný stromček.

Celý program POPRADSKÝCH VIANOC  je popretkávaný výnimočnými koncertmi. Okrem tých adventných (2., 9.,16.,23.decembra) v podaní DH Tatramat a DH Popradčanka, ktoré sa uskutočnia vždy  na veži kostola, sa v Poprade predstavia aj: Pavol Hammel a Prúdy (3.12.), Lucie Bílá (7.12.), ZUŠ na Letnej ulici (9.12.), Backwords (13.12.), Duchoňovci (14.12.), veľčianske cirkevné spevokoly, žiaci Základnej školy s materskou školou A.W. Scherfela  v Poprade – Veľkej so sólistom opery SND Ivanom Ožvátom na koncerte pod názvom Posolstvo Vianoc (16.12.),  ZUŠ Štefánikova – v programe Vianoce so zatvorenými očami (19.12.), Kristína (21.12.), DH Popradčanka (24.12.), Spevácky zbor Laudamus (26.12) a Sláčikové kvarteto Ad Gloriam Dei (5.1.) a  La Speranza (6.1.) na Novoročných trojkráľových koncertoch.  

Mesto Poprad pripravilo festival POPRADSKÉ VIANOCE v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Vysoké Tatry.

Špeciálny program pripravili na čas Vianoc aj Tatranská galéria, Podtatranské múzeum či Kino Tatran. Kompletný program festivalu Popradské Vianoce dostanú Popradčania už v najbližších dňoch do svojich schránok a nájdu ho aj na webovom sídle mesta Poprad, na www.visitpoprad.sk ako aj v bezplatnej mobilnej aplikácii Poprad dostupnej na stiahnutie pre operačné systémy iOS a Android.

December 2018.png


 
 

Dobrá správa pre Kvetnicu!Vytlačiť
 

Mesto Poprad sa dohodlo so spoločnosťou DANMIR na spôsobe vysporiadania pozemkov tak, aby sa zásadným spôsobom mohla zvýšiť kvalita života obyvateľov v tejto časti mesta. Dohoda je výsledkom pracovného rokovania primátora mesta Poprad Antona Danka so zástupcami vlastníkov uvedených komunikácií a pozemkov, ktoré zvolal primátor mesta Ing. Anton Danko dňa 05. decembra 2018.

„Korektne sme sa dohodli na tom, že spoločnosť DANMIR bezodplatne prevedie mestu Poprad do vlastníctva komunikácie  a pozemky pod nimi s celkovou rozlohou 1871m2  - v celkovej hodnote 184 247.-eur.  Mesto Poprad ďalej odkúpi od spoločnosti DANMIR ďalšie pozemky v celkovej rozlohe 3779m2 za cenu 136 tisíc eur. Ide o pozemky, ktoré chceme získať, aby sme mohli vyriešiť problémy s prístupom do bytových domov, parkovaním, osvetlením,“ uviedol primátor Anton Danko.  Kúpna cena pozemkov, ktoré by mesto malo odkúpiť v okolí bytových domov Jánošík a Nová obytná, vychádza z predložených znaleckých posudkov. Oproti pôvodným požiadavkám spoločnosti by mesto malo celkovo ušetriť viac ako 200-tisíc eur.

Uvedenú dohodu musí ešte schváliť MsZ mesta Poprad v stredu 12.decembra 2018.

Primátor informoval zároveň o dohode vo veci prerušenej rekonštrukcie verejného osvetlenia. Podľa aktuálnych informácií by malo byť osvetlenie uvedené do prevádzky najneskôr do Vianoc.  

kvetnica.png


 
 

Poprad bude v roku 2019 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 49,4 mil €Vytlačiť
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo rozpočet Mesta Poprad na rok 2019 ako vyrovnaný v celkovej výške 49 440 340 €. Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 42 665 000 €, bežné výdavky vo výške 42 168 000 €, kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 818 630 € a kapitálové výdavky vo výške 6 777 440 €. Prebytok bežného rozpočtu je v návrhu rozpočtu rozpočtovaný v celkovej výške 497 000 €, vo výške 494 400 € je použitý na splácanie istiny z úverov a vo výške 2 600 € na krytie kapitálových výdavkov.

„Tak ako pre štát, tak aj pre mesto je to najdôležitejší dokument. V tomto prípade bola časť pripravená ešte predchádzajúcim vedením, väčšinu sme však už nastavili my. Kapitálové výdavky sa budú dolaďovať v priebehu budúceho roka. Chceme dať priestor poslancom MsZ, aby sme spoločnými silami stanovili tie najdôležitejšie priority pre naše mesto v budúcom roku,“ uviedol po schválení rozpočtu primátor Anton Danko.

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie samosprávnych funkcií mesta v plnom rozsahu, úhradu záväzkov, financovanie nákladov preneseného výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov spojených so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku.

Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). V príjmovej časti sú to najmä prostriedky z rezervného fondu vo výške 5 956 210 €; vo výdavkovej časti sú to splátky istín z úverov z dlhodobého záväzku.


 
 

V Poprade potešili 150 detí z rodín v núdzi Vytlačiť
 

 darceky9.JPG balicky6.JPG

Mesto Poprad v spolupráci s Apoštolskou cirkvou Slovenska v pondelok 17. decembra 2018 odovzdalo 150 deťom zo 139 rodín, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácií, vianočné balíčky . Darčeky potešili deti z neúplných rodín, z rodín, ktorým boli deti zverené do  náhradnej starostlivosti a rovnako  rodiny, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi.

„Pre deti sme pripravili balíčky, v ktorých si mohli nájsť hygienické a školské potreby, sladkosti, hračky a oblečenie. Je to už šestnásty rok, čo sa mesto takýmto spôsobom snaží  zmierniť sociálnu situáciu týchto rodín a urobiť im radosť v čase vianočných sviatkov. S týmito rodinami pracujeme po celý rok a vieme, že vianočné balíčky im urobia veľkú radosť, keďže iné si nie vždy môžu dovoliť,“ uviedla Petra Zavacká zo sociálneho odboru MsÚ v Poprade.  „Ročne prinášame na Slovensko cez 20 tisíc darčekov, ktoré rozdeľujeme do viacerých organizácií. Vážime si túto spoluprácu s mestom, aby sa darčeky dostali vždy do tých správnych rúk,“ dodal pastor Apoštolskej cirkvi v Poprade Ján Šefčík.

Sociálni pracovníci MsÚ v Poprade poskytujú rodinám pomoc počas celého roka – zabezpečujú im sociálne poradenstvo, opatrenia sociálno-právnej ochrany, organizujú letný tábor, poskytujú šatstvo, ktoré získava samospráva od občanov, v spolupráci so SČK im poskytujú potravinovú pomoc z rôznych zbierok.


 
 
Položky 1-5 z 1511

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka