Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

V centre Popradu sa parkuje po novomVytlačiť
 

Parkovací systém Parkovací automat Parkovacia služba
Od februára 2009 je v činnosti v centre Popradu nový parkovací systém. Zmena sa dotkla úpravy parkovísk, dopravného značenia a zlepšenia orientácie pri samotnom parkovaní. Súčasťou je aj navádzací parkovací systém.

„Umiestnené svetelné tabule budú informovať vodičov o počte voľných parkovacích miest na jednotlivých parkoviskách,“ uviedla Kristína Horáková z odboru výstavby MsÚ v Poprade.

Nový parkovací systém stál 266 000 € (8 mil. korún). Investovalo sa do 6 parkovísk v centre mesta. Cenu parkovného MsZ schválilo nasledovne:

  • Námestie sv. Egídia 1,50 €/hod. (45,- Sk)
  • ostatných 5 parkovísk 1,00 €/hod. (30,- Sk)


O parkoviská sa bude starať Správa mestských komunikácií v Poprade (SMK). Jej riaditeľ Peter Fabian problém v samoobslužnom systéme parkovania nevidí. Platiť sa po novom nebude u „strážcov parkoviska“ ale v automatoch.
„Platiť sa môže papierovými aj kovovými peniazmi. Automaty budú vydávať len mince.“

Motorista príde k rampe a vezme si parkovací lístok. Pred odchodom z parkoviska lístok použije pri automate, v ktorom zaplatí a s vystavenou potvrdenkou parkovisko opustí. Popradčania môžu nový parkovací systém využívať 3 dni bezplatne, o čom informoval riaditeľ SMK.

„Primátor mesta rozhodol, že od pondelka (2. 2. 2009) do stredy (4. 2. 2009) sa za parkovanie platiť nebude. 3 dni môžu vodiči parkovací systém skúšať, testovať a zvykať si naň.“

S výstavbou parkovacieho systému sa začalo koncom r. 2008.


 
 

Mesto Poprad predá kvetnické pozemky žiadateľomVytlačiť
 

Zasadanie MsZ Kvetnica
Na 16. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva Mesta Poprad v piatok 30. januára 2009 poslanci MsZ rozhodli, že o pozemky určené na výstavbu rodinných domov, sa môžu uchádzať súkromné osoby. Zoznam žiadateľov obsahoval 61 mien. Cena za predaj pozemkov bola schválená na 16,60 € (500,-Sk) / m². O územie mala najskôr záujem developérska spoločnosť, ktorá sa ho neskôr vzdala.

„Pre nich bola cena vysoká a preto sa vzdali tejto ponuky,“ uviedol predseda majetkovoprávnej komisie a poslanec MsZ Milan Lučivjanský.

Jedná sa o celkovú výmeru 36 442 m ² v celkovej hodnote 604 826,40 € (18 221 000,- Sk). Uznesením zastupiteľstva sa žiadatelia zaväzujú na vlastné náklady zabezpečiť podklady pre čiastkovú zmenu Územného plánu a vypracovať strategický dokument o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Žiadatelia zabezpečia na vlastné náklady zastavovaciu štúdiu celého územia a vypracovanie geometrického plánu na rozdelenie parciel. Po vydaní územného rozhodnutia si noví majitelia parciel budú musieť zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na vybudovanie prístupových komunikácií a inžinierskych sietí, a po jeho vydaní ich aj vybudovať na vlastné náklady. Až potom môžu jednotliví stavebníci žiadať o stavebné povolenie na výstavbu rodinných domov.

„Je mylné domnievať sa, že človek, ktorý tam získal pozemok, sám pre seba vybaví stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu. V prvom rade sa žiadatelia budú musieť dať dokopy a spracovať zastavovací plán,“ tvrdí vedúca odboru výstavby Kristína Horáková.

Za uznesenie v prospech žiadateľov interpelovala v minulom roku poslankyňa MsZ Helena Mezenská. Perspektívnych stavebníkov však čaká k vlastným domom náročná cesta, ktorá bude stáť veľa síl a financií.

„Principiálne je naša filozofia postavená na tom, že chceme podporovať bytovú výstavbu v našom meste, aby naši obyvatelia dostali šancu postaviť si svoj rodinný dom,“ povedal Milan Lučivjanský.

Mesto Poprad v najbližšom čase vykoná kontrolu správnosti údajov žiadateľov.
 


 
 

Historicky najvyšší rozpočet Mesta PopradVytlačiť
 

Nové autobusy MHD Staničný park Výstavba nájomných bytov

Poprad bude v r. 2009 hospodáriť s historicky najvyšším plánovaným rozpočtom. Poslanci schválili ešte v minulom roku objem približne 36,9 miliónov eur (1,1 mld korún). Najviac peňazí pôjde do vzdelávania a mládeže a to až 35 %. Druhou najvyššou položkou výdavkovej časti sú investície na bývanie – 11 % z rozpočtu. Napriek miliardovému plánovanému objemu je mestský manažment opatrný. Z celosvetovej finančnej a nedávno na Slovensku aj plynovej krízy vyplynuli obavy, či od štátu prídu podielové dane v 100%-nej výške. Od nich bude závisieť aj výška investícií. V každom prípade, tešiť sa môžu chodci.

„Rozhodol som sa, že urobíme zásadnú rekonštrukciu chodníkov. Budeme robiť chodník za chodníkom, budeme dláždiť, asfaltovať, aby ľudia pocítili zvýšený komfort pešej chôdze v Poprade.“ povedal primátor mesta Anton Danko.

Úplnou zmenou prejde ďalšia z popradských ulíc, vedúca do centra mesta. Podobný projekt sa v meste udial s ulicami Levočskou a Lidickou v minulom roku.

„Zásadne zrekonštruujeme jednu z komunikácií tak, ako sme opravili Levočskú ulicu. Pôjdeme do úplnej rekonštrukcie podložia aj celej komunikácie“ uviedol primátor mesta.

Bez ohľadu na ekonomickú krízu, magistrát plánuje dokončiť nájomné byty v Matejovciach. Vyše 80 bytových jednotiek by malo byť hotových v jeseni 2009. Na obnovu čakajú aj parky a ihriská, najmä na sídlisku Západ a Juh. Peniaze poputujú aj do Matejoviec a pripraví sa výstavba 5,5 km dlhého nového cyklistického chodníka a rekonštrukcia predstaničného parku. Mesto Poprad má v pláne venovať sa podrobnejšie aj SAD-ke a mestskej hromadnej doprave.

„Mestská hromadná doprava je pre nás prioritou. Tak ako sme začali s obnovou vozového parku, v tomto roku pribudnú ďalšie 4 autobusy. Ešte navýšime finančné prostriedky, aby MHD v Poprade bola na úrovni, na akej už mala byť pred niekoľkými rokmi.“ poznamenal Anton Danko.

Najvyšší objem peňazí v rozpočte znamená, že v r. 2009 bude v Poprade aj najviac preinvestovaných peňazí.


 
 
Položky 1551-1553 z 1553

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka