Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Činnosť Mestskej polície Poprad

.Mestská polícia Poprad je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní:

  • mestských vecí verejného poriadku,
  • ochrany životného prostredia v meste Poprad,
  • plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta,
  • plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.

 


 

Odchyt túlavých psov

Mestská polícia v Poprade  od 1. októbra 2015 zabezpečuje odchyt túlavých psov na území mesta Poprad. Po tom, čo od 1.septembra 2015 prevzalo mesto Poprad do svojej správy útulok pre túlavé psy v lokalite Na letisko v mestskej časti Poprad-Veľká, ide o ďalší krok k systémovému riešeniu koncepcie chovu psov v meste. Odchyt majú na starosti  odborne spôsobilí príslušníci mestskej polície, ktorí sú na túto činnosť zodpovedajúco vybavení odchytovou tyčou, odchytovou sieťou, narkotizačnou puškou a fúkačkou. Do vybavenia investovala samospráva 2400.-Eur.

Mestská polícia zabezpečuje odchyt prostredníctvom dvanástich odborne spôsobilých príslušníkov 24 hodín denne na základe humánneho uspávania narkotizačnou puškou alebo fúkačkou, prípadne je odchyt realizovaný pomocou odchytovej tyče. Veľký dôraz je kladený na to, aby zvieratá boli odchytávané čo najhumánnejším spôsobom.

Odchytené zvieratá sú umiestňované do mestského útulku, v ktorom podstúpia všetky nevyhnutné úkony vrátane veterinárnych vyšetrení. V prípade výskytu túlavého psa sa verejnosť môže obrátiť na mestskú políciu na známom čísle 159.   

 


 

Voľné pracovné miesta

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy pri Aréne Poprad od 6.12.2018
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň v utorok, stredu a piatok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka